ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Chris Sheldrick: A precise, three-word address for every place on earth

Chris Sheldrick: Stačia 3 slová a máte presnú adresu pre každé miesto na svete

Filmed:
1,503,691 views

Chris Sheldrick a jeho tím rozdelili pomocou technológie what3words (ktoré3slová) celú planétu na trojmetrové štvorce a každému z nich pridelili jedinečný trojslovný identifikátor, ako napríklad famous.splice.writers alebo blocks.evenly.breed, výsledkom čoho je presná adresa pre miliardy ľudí na celom svete, ktorí inak žiadnu adresu nemajú. Sheldrick v tejto krátkej prednáške o dôležitom nápade vysvetľuje ekonomické a politické dôsledky toho, že každý človek bude mať presnú adresu – od budovania infraštruktúry, cez posielanie pomoci pri katastrofách, až po doručovanie pizze, kým je ešte teplá.
- Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AccordingPodľa to the UNOSN,
0
1081
2006
Podľa OSN na svete ešte stále žijú
miliardy ľudí, ktorí nemajú adresu.
00:15
billionsmiliardy of people still livežiť
withoutbez an addressadresa.
1
3111
3246
00:19
The economistekonóm HernandoHernando dede SotoSoto said,
2
7154
2281
Ekonóm Hernando de Soto povedal:
„Bez adresy žijete mimo zákona.
00:21
"WithoutBez an addressadresa,
3
9459
1358
00:22
you livežiť outsidezvonka the lawzákon.
4
10841
1902
Je to, akoby ste ani neexistovali.“
00:24
You mightsila as well not existexistovať."
5
12767
1618
00:27
I'm here to tell you how my teamtím and I
are tryingsnažia to changezmena that.
6
15679
3151
Chcem vám ukázať, ako sa to
s mojím tímom snažíme zmeniť.
00:31
If you go to an onlineon-line mapmapa
and look at a favelafavela in BrazilBrazília
7
19986
3216
Ak si na internete pozriete mapu faviel
v Brazílii a slumov v Južnej Afrike,
00:35
or a townshipčernošskej štvrti in SouthSouth AfricaAfrika,
8
23226
1824
00:37
you'llbudete see a fewmálo streetsuliciach
but a lot of emptyprázdny spacepriestor.
9
25074
2979
uvidíte zopár ulíc
a veľa prázdneho miesta.
00:40
But if you flipflip to satellitesatelit viewvyhliadka,
10
28678
2143
Na satelitnej mape však uvidíte
tisícky ľudí, domov a obchodov,
00:42
there are thousandstisíce of people,
homesdomovy and businessesbiznis
11
30845
3114
ktoré sa ukrývajú v týchto rozľahlých,
nezmapovaných oblastiach bez adries.
00:45
in these vastnesmierny, unmappedNepriradené
and unaddressedneadresovaných zásielok spacespriestory.
12
33983
3036
00:49
In Ghana'sGhana je capitalkapitál, AccraAccra,
13
37551
1860
V Akkre, hlavnom meste Ghany, môžeme
na stenách budov nájsť čísla a písmená.
00:51
there are numbersčísla and lettersliteratúra
scrawlednačmáral ontona the sidesstrany of wallssteny,
14
39435
4089
Skúšal sa tu systém adries,
ktorý sa však nedotiahol do konca.
00:55
where they pilotedskúšobne addressadresa systemssystémy
but not finishedhotový them.
15
43548
3129
01:00
But these placesMiesta,
these unaddressedneadresovaných zásielok placesMiesta,
16
48163
3136
Tieto miesta, tieto miesta bez adries,
však majú obrovský ekonomický potenciál.
01:03
holdvydržať hugeobrovský economicekonomický potentialpotenciál.
17
51323
1996
01:07
Here'sTu je why the issueproblém
of addressingriešenie stuckuviazol with me.
18
55201
2401
Poviem vám, prečo sa zaoberám adresami.
01:10
I workedpracoval in the musichudba
businessobchodné for 10 yearsleta,
19
58453
2052
10 rokov som pracoval v hudobnom priemysle
a o svete hudby možno neviete,
01:12
and what you maysmieť not know
about the musichudba worldsvet
20
60529
2378
že v ňom ľudia každodenne
zápasia s problémom adries.
01:14
is that everykaždý day, people struggleboj
with the problemsproblémy of addressingriešenie.
21
62931
3413
Či už sú to hudobníci
hľadajúci miesta koncertov
01:18
So from the musicianshudobníci
who have to find the gigskoncerty
22
66368
2829
alebo produkčné spoločnosti
so svojím vybavením,
01:21
to the productionvýroba companiesspoločnosti
who bringpriniesť the equipmentzariadenie,
23
69221
2429
každý sa akosi vždy stratí.
01:23
everyonekaždý somehownejako always getsdostane loststratený.
24
71674
2062
Museli sme dokonca najať človeka,
ktorému sme zavolali,
01:25
We even had to addpridať someoneniekto
to our schedulesplány
25
73760
2141
01:27
who was the persončlovek you calledvolal
when you thought you'dby si arrivedprišiel
26
75925
2819
keď sme zistili, že nie sme tam,
kde sme si mysleli, že sme.
01:30
but then realizedsi uvedomil, you hadn'tnemal.
27
78768
1384
01:32
And we had some prettypekný badzlý daysdni,
28
80176
2323
Zažili sme zopár dosť ťažkých dni,
napríklad v Taliansku raz vodič vyložil
všetko vybavenie hodinu na sever od Ríma
01:34
like in ItalyTaliansko, where a trucknákladné auto drivervodič
unloadedvyložené all the equipmentzariadenie
29
82523
3185
01:37
an hourhodina northsever of RomeRím,
not an hourhodina southjuh of RomeRím,
30
85732
2583
namiesto na hodinu na juh.
Ešte horšie bolo, keď ma zavolal
hráč na klávesy a povedal:
01:40
and a slightlytrochu worsehoršie day
31
88339
1209
01:41
where a keyboardklávesnica playerprehrávač
calledvolal me and said,
32
89572
2075
01:43
"ChrisChris, don't panicpanika,
but we maysmieť have just sound-checkedKontrola zvuku
33
91671
2914
„Chris, nepanikár, ale asi sme urobili
zvukovú skúšku na nesprávnej svadbe.“
01:46
at the wrongzle people'sľudia sa weddingsvadba."
34
94609
1563
(smiech)
01:48
(LaughterSmiech)
35
96196
1575
Krátko po tejto osudnej akcii v Ríme
01:49
So not long after the fatedzákonite RomeRím eventudalosť,
36
97795
2638
som sa o tom rozprával
s kamarátom matematikom
01:52
I chattedRozprávali this throughskrz
with a friendpriateľ of minebaňa
37
100457
2109
01:54
who is a mathematicianmatematik,
38
102590
1164
a zistili sme, že by sme
s tým vedeli niečo urobiť.
01:55
and we thought it was a problemproblém
we could do something about.
39
103778
2810
Mohli by sme vytvoriť nový systém,
01:58
We thought, well,
we could make a newNový systemsystém,
40
106612
2337
ktorý by však nemal byť ako ten starý.
02:00
but it shouldn'tby nemala look like the oldstarý systemsystém.
41
108973
2072
02:03
We agreeddohodnuté that addressesadresy were badzlý.
42
111628
2115
Súhlasili sme, že adresy sú zlý systém.
Chceli sme niečo veľmi presné,
02:06
We knewvedel we wanted something very precisepresný,
43
114474
2026
02:08
but GPSGPS coordinatessúradnice,
latitudeZemepisná šírka and longitudeZemepisná dĺžka,
44
116524
2355
ale GPS súradnice, zemepisná šírka
a dĺžka, boli príliš komplikované.
02:10
were just too complicatedkomplikovaný.
45
118903
1483
02:13
So we dividedrozdelený the worldsvet
into three-metertrojmetrový squaresštvorca.
46
121256
2843
Tak sme svet rozdelili
na trojmetrové štvorce.
02:16
The worldsvet dividesrozdeľuje into around 57 trillionbilión
three-metertrojmetrový squaresštvorca,
47
124583
4093
Svet sa dá rozdeliť asi na
57 biliónov trojmetrových štvorcov
a existuje dosť trojslovných kombinácií
na jednoznačnú identifikáciu
02:20
and we foundnájdených that there are
enoughdosť combinationskombinácie
48
128700
2191
02:22
of threetri dictionaryslovník wordsslová
49
130915
1810
02:24
that we could namenázov everykaždý three-metertrojmetrový
squarenámestie in the worldsvet uniquelyjedinečne
50
132749
3592
každého trojmetrového štvorca vo svete
len s pomocou troch slov.
02:28
with just threetri wordsslová.
51
136365
1356
02:30
We used 40,000 wordsslová,
52
138546
1571
Použili sme 40 000 slov
a 40 000 na tretiu nám dalo
64 biliónov trojslovných kombinácií,
02:32
so that's 40,000 cubedkubický,
53
140141
1593
02:33
64 trillionbilión combinationskombinácie of threetri wordsslová,
54
141758
3233
02:37
whichktorý is more than enoughdosť for
the 57-trillion-odd-bilióna-nepárne three-metertrojmetrový squaresštvorca,
55
145015
3888
čo je viac ako dosť pre
57 biliónov trojmetrových štvorcov.
Nejaké boli aj navyše.
02:40
with a fewmálo sparerezervný.
56
148927
1183
02:43
So that's exactlypresne what we did.
57
151044
1949
Presne toto sme teda spravili.
Svet sme rozdelili na trojmetrové štvorce
02:45
We dividedrozdelený the worldsvet
into three-metertrojmetrový squaresštvorca,
58
153017
3074
a každému sme pridelili
jedinečný trojslovný identifikátor,
02:48
gavedal eachkaždý one a uniquejedinečný,
three-wordtri-slovo identifieridentifikátor --
59
156115
2841
ktorý voláme trojslovná adresa.
02:50
what we call a three-wordtri-slovo addressadresa.
60
158980
1732
02:53
So for examplepríklad, right here,
61
161385
3072
Napríklad tu stojím na adrese
mustards.coupons.pinup...
02:56
I'm standingstojace at mustards-coupons-pinupmustards-kupóny-pinup,
62
164481
2195
02:58
(LaughterSmiech)
63
166858
1150
(smiech)
ale tu...
03:00
but over here ...
64
168032
1851
03:02
I'm standingstojace at pinched-štípl
singularly-tutorialsingularly-tutorial.
65
170753
2948
stojím na adrese
pinched.singularly.tutorial.
03:09
But we haven'tnemajú just donehotový this in Englishangličtina.
66
177133
1971
Takéto adresy ale
neexistujú len v angličtine.
03:11
We thought it was essentialnevyhnutný that people
should be ableschopný to use this systemsystém
67
179128
3429
Považovali sme za veľmi dôležité,
aby ľudia tento systém mohli
používať vo vlastnom jazyku.
03:14
in theirich ownvlastný languageJazyk.
68
182581
1262
03:15
So farďaleko, we'vemy máme builtpostavený it into 14 languagesjazyky,
69
183867
2233
Dnes existuje v 14 jazykoch,
vrátane francúzštiny,
swahilčiny a arabčiny,
03:18
includingpočítajúc do toho Frenchfrancúzština, Swahiliswahilčina and Arabicarabčina,
70
186124
2443
a pracujeme na ďalších ako
xhoština, zuluština a hindčina.
03:20
and we're workingpracovný on more now,
like Xhosaxhoština, Zuluzuluština and Hindihindčina.
71
188591
2832
03:25
But this ideanápad can do a lot more
72
193157
1847
Tento nápad má však aj iné využitia
ako dostať hudobníkov načas na koncert.
03:27
than just get my musicianshudobníci
to theirich gigskoncerty on time.
73
195028
2700
03:29
If the 75 percentpercento of countrieskrajiny
that struggleboj with reliablespoľahlivý addressingriešenie
74
197752
4177
Ak by 75 % krajín
s problematickými adresami
začali používať trojslovné adresy,
03:33
startedzahájená usingpoužitím three-wordtri-slovo addressesadresy,
75
201953
1704
našla by sa kopa oveľa
dôležitejších uplatnení.
03:35
there's a stackstoh of farďaleko more
importantdôležitý applicationsaplikácie.
76
203681
2832
03:40
In DurbanDurban, SouthSouth AfricaAfrika,
77
208033
2430
V Durbane v Južnej Afrike pridelila
mimovládna organizácia Gateway Health
03:42
an NGOMIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE calledvolal GatewayBrána HealthZdravie
78
210487
1657
03:44
have distributeddistribuované to 11,000
three-wordtri-slovo addressadresa signsznaky
79
212168
2950
v okolí 11 000 trojslovných adries
03:47
to theirich communityspoločenstvo,
80
215142
1389
aby tehotné ženy mohli
pri pôrode zavolať prvú pomoc
03:48
so the pregnanttehotná mothersmatiek,
when they go into laborpráce,
81
216555
2379
03:50
can call the emergencynúdzový servicesslužby
82
218958
1808
a presne označiť, kde ich nájdu,
03:52
and tell them exactlypresne
where to pickvyzdvihnúť them up from,
83
220790
2351
lebo predtým ich sanitky
často hľadali celé hodiny.
03:55
because otherwiseinak, the ambulancesSanitky
have oftenčasto takenzaujatý hourshodiny to find them.
84
223165
3353
V Mongolsku tento systém
začala používať miestna pošta,
03:58
In MongoliaMongolsko, the NationalNárodné PostPríspevok ServiceSlužba
have adoptedprijaté the systemsystém
85
226964
3277
ktorá vďaka nemu teraz do mnohých
domácností po prvýkrát doručuje zásielky.
04:02
and are now doing deliveriesdodávky
to manyveľa people'sľudia sa housesdomy
86
230265
2438
04:04
for the first time.
87
232727
1401
OSN ho používa na priradenie súradníc
fotografiám pri katastrofách,
04:06
The UNOSN is usingpoužitím it
to geotagzemepisnou photosfotografie in disasterkatastrofa zoneszóny
88
234152
3683
aby mohli poslať pomoc na správne miesto.
04:09
so they can deliverdoručiť aidpomoc
to exactlypresne the right placemiesto.
89
237859
2672
V Karibiku ho používa aj
pizzeria Domino's Pizza,
04:12
Even Domino'sDomino je PizzaPizza
are usingpoužitím it in the CaribbeanKaribská oblasť,
90
240555
2670
04:15
because they haven'tnemajú been ableschopný
to find customers'zákazníkov homesdomovy,
91
243249
2701
lebo po starom nevedeli
nájsť domy zákazníkov,
ale naozaj im chcú pizzu
doručiť, kým je ešte teplá.
04:17
but they really want to get
theirich pizzapizza to them while its still hothorúco.
92
245974
3195
04:21
ShortlyKrátko, you'llbudete be ableschopný to get into a carauto,
93
249729
2521
Čoskoro si budete môcť
sadnúť do auta, povedať tri slová
04:24
speakhovoriť the threetri wordsslová,
94
252274
1736
a byť navigovaní na správne miesto.
04:26
and the carauto will navigatenavigovať you
to that exactpresný spotškvrna.
95
254034
2357
04:29
In AfricaAfrika, the continentkontinent
has leapfroggedPreskočiť phonetelefón linesčiary
96
257888
3525
V Afrike preskočili pevné linky
a začali používať rovno mobily
04:33
to go to mobilemobilné phonestelefóny,
97
261437
1393
a namiesto tradičných pobočiek bánk
prešli rovno na mobilné platby.
04:34
bypassedobišiel traditionaltradičné banksbanky
to go straightrovno to mobilemobilné paymentsplatby.
98
262854
3479
Sme veľmi hrdí na to, že poštové
spoločnosti v 3 afrických krajinách,
04:39
We're really proudhrdý that the postpošta servicesslužby
of threetri AfricanAfrický countrieskrajiny --
99
267298
3954
v Nigérii, Džibutsku a Pobreží Slonoviny,
04:43
NigeriaNigéria, DjiboutiDžibutsko and Côtete d'IvoireSlonoviny,
100
271276
2596
04:45
have gonepreč straightrovno to adoptingprijatím
three-wordtri-slovo addressesadresy,
101
273896
2652
začali rovno používať trojslovné adresy
04:48
whichktorý meansprostriedky that people in those countrieskrajiny
102
276572
2073
a ich obyvatelia dnes dokážu veľmi
jednoducho vysvetliť, kde bývajú.
04:50
have a really simpleprostý way
to explainvysvetliť where they livežiť, todaydnes.
103
278669
3172
04:55
For me, poorchudobný addressingriešenie
was an annoyingnepríjemný frustrationfrustrácie,
104
283167
3679
Mne išiel zlý systém adries na nervy,
04:58
but for billionsmiliardy of people,
105
286870
2504
ale pre miliardy ľudí predstavuje
obrovský ekonomický problém,
05:01
it's a hugeobrovský businessobchodné inefficiencyNeefektívnosti,
106
289398
2413
vážne bráni rastu infraštruktúry
05:03
severelyvážne hampersBráni
theirich infrastructureinfraštruktúra growthrast,
107
291835
2681
a môže stáť ľudské životy.
05:06
and can costnáklady livesživoty.
108
294540
1284
05:08
We're on a missionposlanie to changezmena that,
109
296837
1628
Našou úlohou je to zmeniť,
tri slová za tromi slovami.
05:10
threetri wordsslová at a time.
110
298489
1213
05:11
Thank you.
111
299726
1151
Ďakujem.
(potlesk)
05:12
(ApplausePotlesk)
112
300901
4517
Translated by Lucia Lichá
Reviewed by Lucia Daubnerova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com