ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Chris Sheldrick: A precise, three-word address for every place on earth

Крис Шелдрик (Chris Sheldrick): Прецизна адреса од три речи за свако место на Земљи

Filmed:
1,503,691 views

Уз помоћ „Које три речи?“, Крис Шелдрик и његов тим су поделили целокупну планету на квадрате са страницама дужине три метра и доделили сваком од њих јединствену идентификацију од три речи, као што је „славан.уплести.писци“ или „блокови.равномерно.одгајати“, обезбеђујући прецизну адресу милијардама људи широм света који је нису имали. У овом кратком говору о великој идеји, Шелдрик објашњава економске и политичке последице обезбеђивања тачних адреса за све - од изградње инфраструктуре преко слања помоћи у подручја погођена катастрофама до доставе вреле пице.
- Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AccordingPrema to the UNUN-A,
0
1081
2006
Према УН-у,
00:15
billionsмилијарди of people still liveживи
withoutбез an addressАдреса.
1
3111
3246
милијарде људи и даље живи без адресе.
00:19
The economistекономиста HernandoHernando deде SotoSoto said,
2
7154
2281
Економиста Ернандо де Сото је рекао:
00:21
"WithoutBez an addressАдреса,
3
9459
1358
„Без адресе
00:22
you liveживи outsideспоља the lawзакон.
4
10841
1902
живите ван закона.
00:24
You mightМожда as well not existпостоје."
5
12767
1618
Као да и не постојите.“
00:27
I'm here to tell you how my teamтим and I
are tryingпокушавајући to changeпромена that.
6
15679
3151
Овде сам да бих вам испричао како мој тим
и ја покушавамо то да променимо.
00:31
If you go to an onlineонлине mapМапа
and look at a favelaфавела in BrazilBrazil
7
19986
3216
Ако одете на онлајн мапу
и погледате у фавелу у Бразилу
00:35
or a townshipTownship in SouthJug AfricaAfrika,
8
23226
1824
или насеље у Јужној Африци,
00:37
you'llти ћеш see a fewнеколико streetsулице
but a lot of emptyпразно spaceпростор.
9
25074
2979
видећете неколико улица,
али пуно празног простора.
00:40
But if you flipфлип to satelliteсателит viewпоглед,
10
28678
2143
Али, ако се пребаците
на сателитски приказ,
00:42
there are thousandsхиљаде of people,
homesдомови and businessesпредузећа
11
30845
3114
постоји хиљаде људи, домова
и пословних објеката
00:45
in these vastогромно, unmappednemapirana
and unaddressednerešena spacesпросторе.
12
33983
3036
у овом огромном немапираном
простору без адреса.
00:49
In Ghana'sGane capitalглавни град, AccraAccra,
13
37551
1860
У главном граду Гане, Акри,
00:51
there are numbersбројеви and lettersслова
scrawlednapisano ontoна the sidesстране of wallsзидови,
14
39435
4089
постоје бројеви и слова
нашкрабани на зидовима,
00:55
where they pilotedpilotirali addressАдреса systemsсистема
but not finishedготов them.
15
43548
3129
где су покренули системе адреса,
али их нису спровели до краја.
01:00
But these placesместа,
these unaddressednerešena placesместа,
16
48163
3136
Али, ова места без адреса,
01:03
holdдржати hugeогромно economicекономски potentialпотенцијал.
17
51323
1996
имају огроман економски потенцијал.
01:07
Here'sEvo why the issueпитање
of addressingObraćajući se stuckзаглавити with me.
18
55201
2401
Ево зашто ме је питање
одређивања адреса заинтересовало.
01:10
I workedрадио је in the musicмузика
businessбизнис for 10 yearsгодине,
19
58453
2052
Радио сам у музичкој индустрији 10 година,
01:12
and what you mayможе not know
about the musicмузика worldсвет
20
60529
2378
а оно што можда не знате о свету музике
01:14
is that everyсваки day, people struggleборба
with the problemsпроблеми of addressingObraćajući se.
21
62931
3413
је да се свакодневно
људи муче са адресама.
01:18
So from the musiciansмузичари
who have to find the gigssvirke
22
66368
2829
Од музичара који морају
да пронађу место одржавања свирке
01:21
to the productionпроизводња companiesкомпаније
who bringдовести the equipmentопрема,
23
69221
2429
до продукцијских компанија
које доносе опрему,
01:23
everyoneсви somehowнекако always getsдобива lostизгубљено.
24
71674
2062
сви се некако увек изгубе.
01:25
We even had to addдодати someoneнеко
to our schedulesRasporedi
25
73760
2141
Чак смо морали да додамо у наше распореде
01:27
who was the personособа you calledпозвани
when you thought you'dти би arrivedстигао
26
75925
2819
особу коју смо звали
када смо мислили да смо стигли,
01:30
but then realizedреализован you hadn'tније.
27
78768
1384
али онда схватили да нисмо.
01:32
And we had some prettyприлично badлоше daysдана,
28
80176
2323
Имали смо прилично лоше дане,
01:34
like in ItalyItalija, where a truckкамион driverвозач
unloadedistovarili all the equipmentопрема
29
82523
3185
на пример, у Италији,
када је возач камиона истоварио опрему
на сат времена северно,
уместо на сат јужно од Рима,
01:37
an hourсат northсевер of RomeRome,
not an hourсат southјуг of RomeRome,
30
85732
2583
01:40
and a slightlyмало worseгоре day
31
88339
1209
и за мрвицу гори дан
када ме је клавијатуриста позвао и рекао:
01:41
where a keyboardтастатура playerплаиер
calledпозвани me and said,
32
89572
2075
01:43
"ChrisKris, don't panicpanika,
but we mayможе have just sound-checkedProverio zvuk
33
91671
2914
„Крисе, без панике, али можда
смо управо имали тонску пробу
01:46
at the wrongпогрешно people'sљуди weddingvencanje."
34
94609
1563
на погрешном венчању.“
01:48
(LaughterSmeh)
35
96196
1575
(Смех)
01:49
So not long after the fatedsudbina RomeRome eventдогађај,
36
97795
2638
Недуго након судбоносног догађаја у Риму
01:52
I chattedprodrmala this throughкроз
with a friendпријатељ of mineмој
37
100457
2109
сам причао о томе са пријатељем
који је математичар
01:54
who is a mathematicianматематичар,
38
102590
1164
и помислили смо да је то проблем
поводом ког можемо да учинимо нешто.
01:55
and we thought it was a problemпроблем
we could do something about.
39
103778
2810
01:58
We thought, well,
we could make a newново systemсистем,
40
106612
2337
Помислили смо да можемо
да направимо нови систем,
02:00
but it shouldn'tне би требало look like the oldстари systemсистем.
41
108973
2072
али не треба да изгледа као стари.
02:03
We agreedсложио се that addressesадресе were badлоше.
42
111628
2115
Сложили смо се да су адресе лоше.
02:06
We knewзнала we wanted something very preciseпрецизно,
43
114474
2026
Знали смо да желимо нешто веома прецизно,
02:08
but GPSGPS coordinatesкоординате,
latitudegeografska širina and longitudegeografska dužina,
44
116524
2355
али координате ГПС-а,
географска ширина и дужина,
02:10
were just too complicatedкомпликован.
45
118903
1483
биле су превише компликоване.
02:13
So we dividedподељено the worldсвет
into three-meterTrometarska squaresквадрати.
46
121256
2843
Зато смо поделили свет на квадрате
са страницама дужине три метра.
02:16
The worldсвет dividesdeli into around 57 trillionтрилион
three-meterTrometarska squaresквадрати,
47
124583
4093
Свет се дели на око 57 билиона
квадрата са страницама дужине три метра
02:20
and we foundнашао that there are
enoughдовољно combinationsкомбинације
48
128700
2191
и открили смо да постоји
довољно комбинација
02:22
of threeтри dictionaryречник wordsречи
49
130915
1810
три речи из речника
02:24
that we could nameиме everyсваки three-meterTrometarska
squareквадрат in the worldсвет uniquelyјединствено
50
132749
3592
да се сваком том квадрату
на свету да јединствено име
02:28
with just threeтри wordsречи.
51
136365
1356
уз само три речи.
02:30
We used 40,000 wordsречи,
52
138546
1571
Искористили смо 40 000 речи,
02:32
so that's 40,000 cubedцубед,
53
140141
1593
па је то 40 000 на куб,
02:33
64 trillionтрилион combinationsкомбинације of threeтри wordsречи,
54
141758
3233
што је 64 билиона комбинација од три речи,
што је више него довољно
02:37
whichкоја is more than enoughдовољно for
the 57-trillion-odd-trillion-odd three-meterTrometarska squaresквадрати,
55
145015
3888
за нешто више од 57 билиона
квадрата са страницама дужине три метра
02:40
with a fewнеколико spareрезервни.
56
148927
1183
уз нешто вишка.
02:43
So that's exactlyбаш тако what we did.
57
151044
1949
Управо смо то и урадили.
02:45
We dividedподељено the worldсвет
into three-meterTrometarska squaresквадрати,
58
153017
3074
Поделили смо свет на квадрате
са страницама дужине три метра,
02:48
gaveдала eachсваки one a uniqueјединствен,
three-wordtri reči identifieridentifikator --
59
156115
2841
сваком смо дали јединствену
идентификацију од три речи -
02:50
what we call a three-wordtri reči addressАдреса.
60
158980
1732
оно што смо називали адресом од три речи.
02:53
So for exampleпример, right here,
61
161385
3072
Тако, на пример, баш овде,
02:56
I'm standingстојећи at mustards-coupons-pinupsenf-kuponi-ženska,
62
164481
2195
стојим на „сенфу.купонима.закачаљкама“,
02:58
(LaughterSmeh)
63
166858
1150
(Смех)
03:00
but over here ...
64
168032
1851
али овде
03:02
I'm standingстојећи at pinched-bolni-
singularly-tutorializuzetno uputstvo za.
65
170753
2948
стојим на адреси
„уштинут.појединачно.приручник“.
03:09
But we haven'tније just doneГотово this in Englishengleski.
66
177133
1971
Али, нисмо ово само урадили на енглеском.
03:11
We thought it was essentialесенцијално that people
should be ableу могуцности to use this systemсистем
67
179128
3429
Мислили смо да је најважније
да људи могу да користе овај систем
на свом језику.
03:14
in theirњихова ownвластити languageЈезик.
68
182581
1262
03:15
So farдалеко, we'veми смо builtизграђен it into 14 languagesјезике,
69
183867
2233
До сада смо направили систем на 14 језика,
03:18
includingукључујући Frenchfrancuski, Swahilisvahili and Arabicarapski,
70
186124
2443
укључујући француски, свахили и арапски,
03:20
and we're workingрад on more now,
like Xhosakosa, Zuluzulu and Hindihindu.
71
188591
2832
а радимо на још језика,
као што су коса, зулу и хинди.
03:25
But this ideaидеја can do a lot more
72
193157
1847
Али, ова идеја може да учини много више
03:27
than just get my musiciansмузичари
to theirњихова gigssvirke on time.
73
195028
2700
од самог довођења мојих музичара
на свирке на време.
03:29
If the 75 percentпроценат of countriesземље
that struggleборба with reliableпоуздан addressingObraćajući se
74
197752
4177
Ако би 75 процената земаља
које имају проблеме са поузданим адресама
почеле да користе адресе од три речи,
03:33
startedпочела usingКористећи three-wordtri reči addressesадресе,
75
201953
1704
03:35
there's a stackстацк of farдалеко more
importantважно applicationsапликације.
76
203681
2832
постоји још много важнијих примена.
03:40
In DurbanDurban, SouthJug AfricaAfrika,
77
208033
2430
У Дурбану у Јужној Африци
03:42
an NGONEVLADINA ORGANIZACIJA calledпозвани GatewayMrežni prolaz HealthZdravlje
78
210487
1657
НВО под називом „Пут ка здрављу“
03:44
have distributedдистрибуирани to 11,000
three-wordtri reči addressАдреса signsзнаци
79
212168
2950
поделила је 11 000 знакова
са адресама од три речи
03:47
to theirњихова communityзаједница,
80
215142
1389
у својој заједници
03:48
so the pregnantтрудна mothersмајке,
when they go into laborрад,
81
216555
2379
да би труднице, када почну да се порађају,
03:50
can call the emergencyхитан servicesуслуге
82
218958
1808
могле да позову хитне службе
03:52
and tell them exactlyбаш тако
where to pickпицк them up from,
83
220790
2351
и тачно им кажу одакле да их покупе,
03:55
because otherwiseиначе, the ambulanceskola hitne pomoći
have oftenчесто takenузети hoursсати to find them.
84
223165
3353
јер су, у супротном, колима хитне помоћи
потребни сати да их пронађу.
03:58
In MongoliaMongolija, the NationalNacionalni PostPost ServiceServis
have adoptedусвојен the systemсистем
85
226964
3277
У Монголији је Национална пошта
усвојила овај систем
04:02
and are now doing deliveriesisporuka
to manyмноги people'sљуди housesкуће
86
230265
2438
и сада испоручује пошиљке
на многе кућне адресе
04:04
for the first time.
87
232727
1401
по први пут.
04:06
The UNUN-A is usingКористећи it
to geotaggeotag photosфотографије in disasterкатастрофа zoneszone
88
234152
3683
УН користи фотографије са геоознакама
у подручјима погођеним катастрофама
04:09
so they can deliverиспоручи aidпомоћ
to exactlyбаш тако the right placeместо.
89
237859
2672
да би могли да пошаљу
помоћ на тачно место.
04:12
Even Domino'sDomino PizzaPica
are usingКористећи it in the CaribbeanKaribi,
90
240555
2670
Чак га и „Доминове пице“
користе на Карибима
04:15
because they haven'tније been ableу могуцности
to find customers'klijenata homesдомови,
91
243249
2701
јер нису успевали
да пронађу куће клијената,
а стварно желе да им однесу пицу
док је још увек врела.
04:17
but they really want to get
theirњихова pizzaпица to them while its still hotвруће.
92
245974
3195
04:21
ShortlyUbrzo, you'llти ћеш be ableу могуцности to get into a carауто,
93
249729
2521
Ускоро ћете моћи да уђете у кола,
04:24
speakговорити the threeтри wordsречи,
94
252274
1736
изговорите три речи
04:26
and the carауто will navigateнавигате you
to that exactтачно spotместо.
95
254034
2357
и аутомобил ће вас одвести на тачно место.
04:29
In AfricaAfrika, the continentконтинент
has leapfroggedleapfrogged phoneтелефон linesлиније
96
257888
3525
У Aфрици, континент
је прескочио кућне телефоне
04:33
to go to mobileмобилни phonesтелефони,
97
261437
1393
у корист мобилне телефоније,
04:34
bypassedsija traditionalтрадиционални banksбанке
to go straightравно to mobileмобилни paymentsuplate.
98
262854
3479
прескочио традиционалне банке
и отишао директно на исплате
преко мобилних телефона.
04:39
We're really proudпоносан that the postпошта servicesуслуге
of threeтри AfricanAfrički countriesземље --
99
267298
3954
Веома смо поносни на то што
су поштанске услуге три афричке државе -
04:43
NigeriaNigerija, DjiboutiDžibuti and Côtete d'IvoireSlonovače,
100
271276
2596
Нигерије, Џибутија и Обале Слоноваче -
04:45
have goneотишла straightравно to adoptingусвајање
three-wordtri reči addressesадресе,
101
273896
2652
директно прихватиле адресе од три речи,
04:48
whichкоја meansзначи that people in those countriesземље
102
276572
2073
што значи да људи у овим земљама
04:50
have a really simpleједноставно way
to explainобјасни where they liveживи, todayданас.
103
278669
3172
данас имају веома једноставан начин
да објасне где живе.
04:55
For me, poorлоше addressingObraćajući se
was an annoyingдосадно frustrationфрустрација,
104
283167
3679
За мене је лоше одређивање адреса
била иритирајућа фрустрација,
04:58
but for billionsмилијарди of people,
105
286870
2504
али за милијарде људи
05:01
it's a hugeогромно businessбизнис inefficiencyneefikasnost,
106
289398
2413
представља огромну пословну неефикасност,
05:03
severelyозбиљно hamperskošare
theirњихова infrastructureинфраструктуре growthраст,
107
291835
2681
озбиљно отежава развој инфраструктуре
05:06
and can costтрошак livesживи.
108
294540
1284
и може да кошта живота.
05:08
We're on a missionмисија to changeпромена that,
109
296837
1628
Имамо мисију да то променимо,
05:10
threeтри wordsречи at a time.
110
298489
1213
три по три речи.
05:11
Thank you.
111
299726
1151
Хвала вам.
05:12
(ApplauseAplauz)
112
300901
4517
(Аплауз)
Translated by Tijana Mihajlović
Reviewed by Mirjana Čutura

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com