ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Chris Sheldrick: A precise, three-word address for every place on earth

Chris Sheldrick: Přesná, tříslovná adresa pro každé místo na zemi

Filmed:
1,503,691 views

Pomocí what3words, Chris Sheldrick a jeho tým rozdělili celou planetu na třímetrové čtverce a každému přiřadili unikátní, tříslovný identifikátor, jako známý.spojovat.spisovatelé nebo bloky.rovnoměrně.chovat, čímž dali adresu miliardám lidí na celém světě, kteří žádnou nemají. V této rychlé přednášce o velké myšlence, Sheldrick vysvětluje ekonomický a politický význam, který znamená dát každému přesnou adresu -- od výstavby infrastruktury přes posílání zdravotnické pomoci po doručování teplé pizzy.
- Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AccordingPodle to the UNOSN,
0
1081
2006
Podle Organizace spojených národů
00:15
billionsmiliardy of people still livežít
withoutbez an addressadresa.
1
3111
3246
miliony lidí stále žijí bez adresy.
00:19
The economistekonom HernandoHernando dede SotoSoto said,
2
7154
2281
Ekonom Hernando de Soto řekl:
00:21
"WithoutBez an addressadresa,
3
9459
1358
"Bez adresy
00:22
you livežít outsidemimo the lawzákon.
4
10841
1902
žijete mimo zákon.
00:24
You mightmohl as well not existexistovat."
5
12767
1618
Jako byste neexistovali."
00:27
I'm here to tell you how my teamtým and I
are tryingzkoušet to changezměna that.
6
15679
3151
Jsem tu proto, abych vám řekl,
jak to chci se svým týmem změnit.
00:31
If you go to an onlineonline mapmapa
and look at a favelafavela in BrazilBrazílie
7
19986
3216
Pokud půjdete na online mapu
a podíváte se na slum v Brazílii
00:35
or a townshipTownship in SouthJih AfricaAfrika,
8
23226
1824
nebo správní oblast v Jižní Africe,
00:37
you'llBudete see a fewpár streetsulicích
but a lot of emptyprázdný spaceprostor.
9
25074
2979
uvidíte několik ulic,
ale mnoho prázdného prostoru.
Ale když přepnete
na satelitní pohled,
00:40
But if you flipflip to satellitedružice viewPohled,
10
28678
2143
00:42
there are thousandstisíce of people,
homesdomů and businessespodniků
11
30845
3114
uvidíte zde tisíce lidí, domů a obchodů,
00:45
in these vastobrovský, unmappednemapovaných
and unaddressedneřešila spacesmezery.
12
33983
3036
v rozlehlých a nezmapovaných oblastech
bez adres.
00:49
In Ghana'sGhana capitalhlavní město, AccraAccra,
13
37551
1860
V hlavním městě Ghany, Akře,
00:51
there are numbersčísla and letterspísmena
scrawlednačmáral ontona the sidesstranách of wallsstěny,
14
39435
4089
jsou čísla a písmena naškrábány na zdi,
00:55
where they pilotednepřímé řízení addressadresa systemssystémy
but not finisheddokončeno them.
15
43548
3129
kde testovali systém adres,
ale nedokončili jej.
01:00
But these placesmísta,
these unaddressedneřešila placesmísta,
16
48163
3136
Ale tato místa, tato místa bez adres,
01:03
holddržet hugeobrovský economichospodářský potentialpotenciál.
17
51323
1996
skýtají velký ekonomický potenciál.
01:07
Here'sTady je why the issueproblém
of addressingadresování stuckuvízl with me.
18
55201
2401
To je důvod, proč mne
problém s adresami zajímá.
Pracoval jsem deset let
v hudebním průmyslu,
01:10
I workedpracoval in the musichudba
businesspodnikání for 10 yearsroky,
19
58453
2052
01:12
and what you maysmět not know
about the musichudba worldsvět
20
60529
2378
a co možná o hudebním světě nevíte je,
01:14
is that everykaždý day, people struggleboj
with the problemsproblémy of addressingadresování.
21
62931
3413
že lidé mají problém s adresami.
01:18
So from the musicianshudebníky
who have to find the gigskoncerty
22
66368
2829
Takže od hudebníků,
kteří potřebují najít místa vystoupení,
01:21
to the productionvýroba companiesspolečnosti
who bringpřinést the equipmentzařízení,
23
69221
2429
po tvůrčí skupiny, které přiváží vybavení,
01:23
everyonekaždý somehowNějak always getsdostane lostztracený.
24
71674
2062
každý se nějak vždycky ztratí.
Museli jsme do našich plánů
01:25
We even had to addpřidat someoneněkdo
to our schedulesplány
25
73760
2141
přidat člověka, kterému zavoláte,
01:27
who was the personosoba you calledvolal
when you thought you'dže ano arrivedpřišel
26
75925
2819
když si myslíte, že jste přijeli,
01:30
but then realizeduvědomil you hadn'tnebyl.
27
78768
1384
ale pak zjistíte, že ne.
01:32
And we had some prettydosti badšpatný daysdnů,
28
80176
2323
A měli jsme pár hodně špatných dní,
01:34
like in ItalyItálie, where a trucknákladní automobil driverŘidič
unloadeduvolněn all the equipmentzařízení
29
82523
3185
jako v Itálii, kde řidič náklaďáku
vyložil vybavení
01:37
an hourhodina northseverní of RomeŘím,
not an hourhodina southjižní of RomeŘím,
30
85732
2583
hodinu severně od Říma,
ne hodinu jižně od Říma,
01:40
and a slightlymírně worsehorší day
31
88339
1209
a trochu horší den,
01:41
where a keyboardklávesnice playerhráč
calledvolal me and said,
32
89572
2075
kdy mi zavolal hráč na klávesy a řekl:
01:43
"ChrisChris, don't panicpanika,
but we maysmět have just sound-checkedzvuk zkontrolovat
33
91671
2914
"Chrisi, nepanikař, udělali jsme
zvukovou zkoušku na svatbě,
01:46
at the wrongšpatně people'slidí weddingSvatba."
34
94609
1563
ale úplně jiným lidem."
01:48
(LaughterSmích)
35
96196
1575
(Smích)
01:49
So not long after the fatedosudová RomeŘím eventudálost,
36
97795
2638
Takže nedlouho po té události v Římě
01:52
I chattedklábosil this throughpřes
with a friendpřítel of minetěžit
37
100457
2109
jsem to probíral se svým přítelem,
01:54
who is a mathematicianmatematik,
38
102590
1164
který je matematik,
01:55
and we thought it was a problemproblém
we could do something about.
39
103778
2810
a mysleli jsme si, že je to problém,
se kterým dokážeme něco udělat.
01:58
We thought, well,
we could make a newNový systemSystém,
40
106612
2337
Řekli jsme si, no,
můžeme vytvořit nový systém,
02:00
but it shouldn'tby neměl look like the oldstarý systemSystém.
41
108973
2072
ale nesmí vypadat jako ten starý.
02:03
We agreedsouhlasil that addressesadresy were badšpatný.
42
111628
2115
Shodli jsme se, že adresy jsou špatné.
Chtěli jsme něco velmi přesného,
02:06
We knewvěděl we wanted something very precisepřesný,
43
114474
2026
02:08
but GPSGPS coordinatessouřadnice,
latitudeZeměpisná šířka and longitudeZeměpisná délka,
44
116524
2355
ale GPS souřadnice, výška a délka,
02:10
were just too complicatedsložitý.
45
118903
1483
jsou prostě příliš komplikované.
02:13
So we dividedrozdělený the worldsvět
into three-metertří metr squaresčtverce.
46
121256
2843
Tak jsme rozdělili svět
na čtverce o straně tří metrů.
02:16
The worldsvět dividesrozděluje into around 57 trillionbilion
three-metertří metr squaresčtverce,
47
124583
4093
Svět se tak rozdělí do přibližně
57 biliónů třímetrových čtverců.
02:20
and we foundnalezeno that there are
enoughdost combinationskombinací
48
128700
2191
Zjistili jsme, že existuje
dostatek kombinací tří slovníkových hesel,
02:22
of threetři dictionaryslovník wordsslova
49
130915
1810
02:24
that we could namenázev everykaždý three-metertří metr
squarenáměstí in the worldsvět uniquelyjedinečně
50
132749
3592
abychom každý třímetrový čtverec
na světě pojmenovali unikátně,
02:28
with just threetři wordsslova.
51
136365
1356
pouze pomocí tří slov.
02:30
We used 40,000 wordsslova,
52
138546
1571
Použili jsme 40.000 slov,
02:32
so that's 40,000 cubedkrychlový,
53
140141
1593
což je 40.000 na třetí,
02:33
64 trillionbilion combinationskombinací of threetři wordsslova,
54
141758
3233
64 biliónů kombinací tří slov,
02:37
whichkterý is more than enoughdost for
the 57-trillion-odd-trillion-odd three-metertří metr squaresčtverce,
55
145015
3888
což je víc než dost pro přibližně
57 biliónů třímetrových čtverců,
02:40
with a fewpár sparenáhradní.
56
148927
1183
a ještě jich pár zbyde.
02:43
So that's exactlypřesně what we did.
57
151044
1949
Takže přesně to jsme udělali.
Svět jsme rozdělili
do třímetrových čtverců,
02:45
We dividedrozdělený the worldsvět
into three-metertří metr squaresčtverce,
58
153017
3074
každému jsme dali unikátní,
tříslovný identifikátor -
02:48
gavedal eachkaždý one a uniqueunikátní,
three-wordtři slovo identifieridentifikátor --
59
156115
2841
02:50
what we call a three-wordtři slovo addressadresa.
60
158980
1732
kterému říkáme tříslovná adresa.
02:53
So for examplepříklad, right here,
61
161385
3072
Například zde stojím
02:56
I'm standingstojící at mustards-coupons-pinuphořčice kupóny plakát,
62
164481
2195
na adrese hořčice.kupón.plakát.
02:58
(LaughterSmích)
63
166858
1150
(Smích)
03:00
but over here ...
64
168032
1851
ale zde stojím
03:02
I'm standingstojící at pinched-skřípnutí-
singularly-tutorialmimořádně kurz.
65
170753
2948
na adrese pobledlý.jedinečný.návod.
Neudělali jsme to jen v angličtině.
03:09
But we haven'tnemáte just doneHotovo this in EnglishAngličtina.
66
177133
1971
Mysleli jsme si, že je zásadní,
03:11
We thought it was essentialnezbytný that people
should be ableschopný to use this systemSystém
67
179128
3429
aby lidé používali systém
ve svém vlastním jazyce.
03:14
in theirjejich ownvlastní languageJazyk.
68
182581
1262
03:15
So fardaleko, we'vejsme builtpostavený it into 14 languagesjazyků,
69
183867
2233
Zatím jsme systém
přeložili do 14 jazyků,
03:18
includingpočítaje v to FrenchFrancouzština, SwahiliSvahilština and ArabicArabština,
70
186124
2443
včetně francouzštiny,
svahilštiny a arabštiny,
03:20
and we're workingpracovní on more now,
like XhosaXhoština, ZuluZulština and HindiHindština.
71
188591
2832
a pracujeme na dalších
jako xhoština, zulu a hindština.
03:25
But this ideaidea can do a lot more
72
193157
1847
Tento nápad ale může zařídit
03:27
than just get my musicianshudebníky
to theirjejich gigskoncerty on time.
73
195028
2700
více než jen dostat včas
hudebníky na jejich vystoupení.
03:29
If the 75 percentprocent of countrieszemí
that struggleboj with reliablespolehlivý addressingadresování
74
197752
4177
Pokud by těch 75 % zemí,
které zápasí s nespolehlivým adresováním,
03:33
startedzačal usingpoužitím three-wordtři slovo addressesadresy,
75
201953
1704
začalo používat tříslovné adresování,
03:35
there's a stackzásobník of fardaleko more
importantdůležité applicationsaplikací.
76
203681
2832
bude to mít řadu důležitých využití.
03:40
In DurbanDurban, SouthJih AfricaAfrika,
77
208033
2430
V Durbanu, Jihoafrické republice,
03:42
an NGONGO calledvolal GatewayBrána HealthZdraví
78
210487
1657
nezisková organizace Gateway Health
03:44
have distributeddistribuováno to 11,000
three-wordtři slovo addressadresa signsznamení
79
212168
2950
rozdělila 11.000 cedulí
s tříslovnými adresami
03:47
to theirjejich communityspolečenství,
80
215142
1389
ve své komunitě,
03:48
so the pregnanttěhotná mothersmatek,
when they go into laborpráce,
81
216555
2379
aby těhotné ženy,
ve chvíli kdy začnou rodit,
03:50
can call the emergencynouzový servicesslužeb
82
218958
1808
mohly zavolat zdravotnická zařízení
03:52
and tell them exactlypřesně
where to pickvýběr them up from,
83
220790
2351
a řekly jim přesnou polohu,
kde je vyzvednout,
03:55
because otherwisev opačném případě, the ambulancessanitní vozidla
have oftenčasto takenpřijat hourshodin to find them.
84
223165
3353
protože jinak trvá ambulancím
hodiny než je najdou.
03:58
In MongoliaMongolsko, the NationalNárodní PostPříspěvek ServiceSlužba
have adoptedpřijat the systemSystém
85
226964
3277
V Mongolsku tento systém
přijala Národní pošta
04:02
and are now doing deliveriesdodávky
to manymnoho people'slidí housesdomy
86
230265
2438
a teď do bydlišť mnoha lidí
04:04
for the first time.
87
232727
1401
doručuje úplně poprvé.
04:06
The UNOSN is usingpoužitím it
to geotagGeotag photosfotky in disasterkatastrofa zoneszóny
88
234152
3683
OSN jej používá pro geo označení
v místech neštěstí,
04:09
so they can deliverdodat aidpomoc
to exactlypřesně the right placemísto.
89
237859
2672
aby dokázali doručit pomoc
přesně tam, kde je potřeba.
04:12
Even Domino'sDomino PizzaPizza
are usingpoužitím it in the CaribbeanKaribská oblast,
90
240555
2670
Dokonce ji používá
Domino's Pizza v Karibiku,
04:15
because they haven'tnemáte been ableschopný
to find customers'zákazníků homesdomů,
91
243249
2701
protože nebyli schopni nalézt
domy zákazníků,
04:17
but they really want to get
theirjejich pizzapizza to them while its still hothorký.
92
245974
3195
ale opravdu jim chtěli doručit pizzu,
dokud je stále teplá.
04:21
ShortlyKrátce, you'llBudete be ableschopný to get into a carauto,
93
249729
2521
Zanedlouho budete moci nastoupit do auta,
04:24
speakmluvit the threetři wordsslova,
94
252274
1736
říci tři slova,
04:26
and the carauto will navigatenavigovat you
to that exactpřesný spotbod.
95
254034
2357
a auto vás povede na přesně to místo.
04:29
In AfricaAfrika, the continentkontinent
has leapfroggedPřeskočit phonetelefon linesline
96
257888
3525
V Africe přeskočili používání pevné linky
04:33
to go to mobilemobilní, pohybliví phonestelefony,
97
261437
1393
a rovnou šli k mobilním telefonům,
04:34
bypassedvynechána traditionaltradiční banksbanky
to go straightrovný to mobilemobilní, pohybliví paymentsplatby.
98
262854
3479
vyhnuli se tradičním bankám a
rovnou přešli k mobilním platbám.
04:39
We're really proudhrdý that the postpošta servicesslužeb
of threetři AfricanAfrická countrieszemí --
99
267298
3954
Opravdu jsme pyšní, že poštovní služby
tří afrických zemí -
04:43
NigeriaNigérie, DjiboutiDžibutsko and Côtete d'Ivoireslonoviny,
100
271276
2596
Nigérie, Džibutska a Pobřeží slonoviny,
04:45
have gonepryč straightrovný to adoptingpřijetí
three-wordtři slovo addressesadresy,
101
273896
2652
rovnou převzaly tříslovné adresy,
04:48
whichkterý meansprostředek that people in those countrieszemí
102
276572
2073
což znamená, že lidé v těchto zemích
04:50
have a really simplejednoduchý way
to explainvysvětlit where they livežít, todaydnes.
103
278669
3172
mají dnes opravdu jednoduchý způsob
popisování, kde žijí.
04:55
For me, poorchudý addressingadresování
was an annoyingnepříjemný frustrationfrustrace,
104
283167
3679
Pro mě bylo špatné adresování
pouze nepříjemnou frustrací,
04:58
but for billionsmiliardy of people,
105
286870
2504
ale pro miliardy lidí
05:01
it's a hugeobrovský businesspodnikání inefficiencyneefektivnost,
106
289398
2413
je to obrovská ekonomická neefektivita,
05:03
severelyvážně hamperspřekáží
theirjejich infrastructureinfrastruktura growthrůst,
107
291835
2681
která staví obtížné překážky
růstu jejich infrastruktury
05:06
and can costnáklady livesživoty.
108
294540
1284
a může zapříčinit ztrátu životů.
05:08
We're on a missionmise to changezměna that,
109
296837
1628
Naším cílem je tohle změnit,
05:10
threetři wordsslova at a time.
110
298489
1213
po třech slovech.
05:11
Thank you.
111
299726
1151
Děkuji.
05:12
(ApplausePotlesk)
112
300901
4517
(Potlesk)
Translated by Martin Kabát
Reviewed by Břetislav Passinger

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com