ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Chris Sheldrick: A precise, three-word address for every place on earth

Chris Sheldrick: Een precies adres van drie woorden voor elke plaats op aarde

Filmed:
1,503,691 views

Met what3words hebben Chris Sheldrick en zijn team de hele planeet verdeeld in driemetervierkanten en hebben ze elk een unieke, driewoordige identifier toegewezen, zoals 'famous.splice.writers' of 'blocks.evenly.breed', die een exact adres geeft aan de miljarden mensen over de hele wereld die er geen hebben. In deze korte talk over een geweldig idee legt Sheldrick de economische en politieke implicaties uit van iedereen een goed adres geven -- van het bouwen van infrastructuur tot het sturen van hulp aan rampzones tot het afleveren van warme pizza's.
- Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AccordingVolgens to the UNVERENIGDE NATIES,
0
1081
2006
Volgens de VN
00:15
billionsmiljarden of people still liveleven
withoutzonder an addressadres.
1
3111
3246
hebben miljarden mensen nog geen adres.
00:19
The economisteconoom HernandoHernando dede SotoSoto said,
2
7154
2281
De economist Hernando de Soto zei:
00:21
"WithoutZonder an addressadres,
3
9459
1358
"Zonder adres
00:22
you liveleven outsidebuiten the lawwet.
4
10841
1902
leef je buiten de wet.
00:24
You mightmacht as well not existbestaan."
5
12767
1618
Je kan evengoed niet bestaan."
Ik kom jullie vertellen hoe mijn team
en ik proberen daar iets aan te doen.
00:27
I'm here to tell you how my teamteam and I
are tryingproberen to changeverandering that.
6
15679
3151
00:31
If you go to an onlineonline mapkaart
and look at a favelafavela in BrazilBrazilië
7
19986
3216
Kijk eens op een online kaart
naar een favela in Brazilië
00:35
or a townshipTownship in SouthSouth AfricaAfrika,
8
23226
1824
of een township in Zuid Afrika.
00:37
you'llje zult see a fewweinig streetsstraten
but a lot of emptyleeg spaceruimte.
9
25074
2979
Je ziet een paar straten,
maar heel veel lege ruimte.
00:40
But if you flipomdraaien to satellitesatelliet viewuitzicht,
10
28678
2143
Maar schakel je over naar satellietbeeld
00:42
there are thousandsduizenden of people,
homeshuizen and businessesondernemingen
11
30845
3114
dan zijn er duizenden
mensen, huizen en zaken
00:45
in these vastgroot, unmappedontkoppeld
and unaddressedongeadresseerde spacesruimten.
12
33983
3036
in dit grote, niet in kaart gebrachte
en niet geadresseerde gebied.
00:49
In Ghana'sGhana's capitalhoofdstad, AccraAccra,
13
37551
1860
In Accra, de hoofdstad van Ghana,
00:51
there are numbersgetallen and lettersbrieven
scrawledkrabbelde ontonaar the sideszijden of wallswanden,
14
39435
4089
vind je getallen en letters
gekribbeld op de muren
00:55
where they pilotedbestuurd addressadres systemssystemen
but not finishedgeëindigd them.
15
43548
3129
van nooit afgemaakte experimenten
met adressystemen.
01:00
But these placesplaatsen,
these unaddressedongeadresseerde placesplaatsen,
16
48163
3136
Maar deze plaatsen,
deze ongeadresseerde plaatsen
01:03
holdhouden hugereusachtig economiceconomisch potentialpotentieel.
17
51323
1996
hebben grote economische mogelijkheden.
01:07
Here'sHier is why the issuekwestie
of addressingadressering stuckgeplakt with me.
18
55201
2401
Ik leg uit waarom ik zoveel
belang hecht aan adresseren.
01:10
I workedwerkte in the musicmuziek-
businessbedrijf for 10 yearsjaar,
19
58453
2052
Ik werkte 10 jaar lang in de muziekwereld
01:12
and what you maymei not know
about the musicmuziek- worldwereld-
20
60529
2378
en wat jullie daarover
misschien niet weten,
01:14
is that everyelk day, people struggleworstelen
with the problemsproblemen of addressingadressering.
21
62931
3413
is dat mensen daar elke dag problemen
ondervinden met adresseren.
01:18
So from the musiciansmusici
who have to find the gigsoptredens
22
66368
2829
Van de musici die
de optredens moeten vinden
tot de producenten die
voor het materiaal moeten zorgen:
01:21
to the productionproductie companiesbedrijven
who bringbrengen the equipmentuitrusting,
23
69221
2429
01:23
everyoneiedereen somehowhoe dan ook always getskrijgt lostde weg kwijt.
24
71674
2062
iedereen loopt altijd weer verloren.
Er moest altijd iemand zijn
die we konden bellen
01:25
We even had to addtoevoegen someoneiemand
to our schedulesschema 's
25
73760
2141
01:27
who was the personpersoon you calledriep
when you thought you'dje zou arrivedaangekomen
26
75925
2819
als we dachten te zijn aangekomen
maar dan bleek dat dat niet zo was.
01:30
but then realizedrealiseerde you hadn'thad niet.
27
78768
1384
01:32
And we had some prettymooi badslecht daysdagen,
28
80176
2323
En zo hadden we nogal wat ellendige dagen,
zoals in Italië,
01:34
like in ItalyItalië, where a truckvrachtauto driverbestuurder
unloadedgelost all the equipmentuitrusting
29
82523
3185
waar een vrachtwagenchauffeur
het materiaal afzette
01:37
an houruur northnoorden of RomeRome,
not an houruur southzuiden of RomeRome,
30
85732
2583
op één uur benoorden Rome
in plaats van bezuiden Rome,
01:40
and a slightlylicht worseerger day
31
88339
1209
en nog wat ellendiger
01:41
where a keyboardtoetsenbord playerspeler
calledriep me and said,
32
89572
2075
toen een keyboardspeler me opbelde en zei:
"Chris, geen paniek, maar misschien
hebben we onze soundcheck
01:43
"ChrisChris, don't panicpaniek,
but we maymei have just sound-checkedgeluid-gecontroleerd
33
91671
2914
op het verkeerde huwelijksfeest gedaan."
01:46
at the wrongfout people'sPeople's weddingbruiloft."
34
94609
1563
01:48
(LaughterGelach)
35
96196
1575
(Gelach)
01:49
So not long after the fatedgedoemd RomeRome eventevenement,
36
97795
2638
Niet lang na de miskleun in Rome
01:52
I chattedChatte this throughdoor
with a friendvriend of minede mijne
37
100457
2109
praatte ik dit door met mijn vriend,
01:54
who is a mathematicianwiskundige,
38
102590
1164
een wiskundige.
01:55
and we thought it was a problemprobleem
we could do something about.
39
103778
2810
We vonden dat dit
een op te lossen probleem was.
01:58
We thought, well,
we could make a newnieuwe systemsysteem,
40
106612
2337
We dachten aan een nieuw systeem,
02:00
but it shouldn'tmoet niet look like the oldoud systemsysteem.
41
108973
2072
maar heel anders dan het oude.
02:03
We agreedAkkoord that addressesadressen were badslecht.
42
111628
2115
We kwamen overeen
dat adressen slecht waren.
02:06
We knewwist we wanted something very precisenauwkeurig,
43
114474
2026
We wilden iets preciezers,
02:08
but GPSGPS coordinatescoördinaten,
latitudeLatitude and longitudelengtegraad,
44
116524
2355
maar gps-coördinaten,
lengte- en breedtegraden,
02:10
were just too complicatedingewikkeld.
45
118903
1483
waren te ingewikkeld.
02:13
So we dividedverdeeld the worldwereld-
into three-meterdrie meter squarespleinen.
46
121256
2843
Daarom verdeelden we de wereld
in vierkanten van 3 op 3 meter.
02:16
The worldwereld- dividesverdeelt into around 57 trillionbiljoen
three-meterdrie meter squarespleinen,
47
124583
4093
Dan wordt de wereld verdeeld in ongeveer
57 biljoen van die vierkanten.
02:20
and we foundgevonden that there are
enoughgenoeg combinationscombinaties
48
128700
2191
We vonden dat er genoeg combinaties waren
02:22
of threedrie dictionarywoordenboek wordstekst
49
130915
1810
van drie woordenboekwoorden
02:24
that we could namenaam everyelk three-meterdrie meter
squareplein in the worldwereld- uniquelyuniek
50
132749
3592
waarmee we elk vierkant
van 3 op 3 in de wereld
konden identificeren met drie woorden.
02:28
with just threedrie wordstekst.
51
136365
1356
02:30
We used 40,000 wordstekst,
52
138546
1571
We gebruikten 40.000 woorden.
Dat geeft 40.000 tot de derde macht
02:32
so that's 40,000 cubedblokjes,
53
140141
1593
02:33
64 trillionbiljoen combinationscombinaties of threedrie wordstekst,
54
141758
3233
of 64 biljoen combinaties
van drie woorden,
02:37
whichwelke is more than enoughgenoeg for
the 57-trillion-odd-trillion-odd three-meterdrie meter squarespleinen,
55
145015
3888
meer dan genoeg om zo'n 57 biljoen
driemetervierkanten mee te benoemen,
02:40
with a fewweinig spareReserve.
56
148927
1183
met nog wat overschot.
02:43
So that's exactlyprecies what we did.
57
151044
1949
Dat deden we.
02:45
We dividedverdeeld the worldwereld-
into three-meterdrie meter squarespleinen,
58
153017
3074
We verdeelden de wereld
in driemetervierkanten,
02:48
gavegaf eachelk one a uniqueuniek,
three-worddrie woorden identifierid --
59
156115
2841
gaven elk een unieke
identificatie van drie woorden
02:50
what we call a three-worddrie woorden addressadres.
60
158980
1732
en noemden dat een driewoordadres.
02:53
So for examplevoorbeeld, right here,
61
161385
3072
Zo sta ik hier bijvoorbeeld
02:56
I'm standingstaand at mustards-coupons-pinupmosterd-coupons-ee,
62
164481
2195
op 'mustards.coupons.pinup',
02:58
(LaughterGelach)
63
166858
1150
(Gelach)
03:00
but over here ...
64
168032
1851
maar hier ...
03:02
I'm standingstaand at pinched-geknepen-
singularly-tutorialsingulier-tutorial.
65
170753
2948
op 'pinched.singularly.tutorial'.
03:09
But we haven'thebben niet just donegedaan this in EnglishEngels.
66
177133
1971
Maar we deden dat
niet alleen in het Engels.
03:11
We thought it was essentialessentieel that people
should be ablein staat to use this systemsysteem
67
179128
3429
We vonden het essentieel
dat mensen dit systeem
zouden kunnen gebruiken in hun eigen taal.
03:14
in theirhun owneigen languagetaal.
68
182581
1262
03:15
So farver, we'vewij hebben builtgebouwd it into 14 languagestalen,
69
183867
2233
We deden het voor 14 talen,
03:18
includinginclusief FrenchFrans, SwahiliSwahili and ArabicArabisch,
70
186124
2443
waaronder Frans, Swahili en Arabisch.
03:20
and we're workingwerkend on more now,
like XhosaXhosa, ZuluZulu and HindiHindi.
71
188591
2832
Nu zijn we bezig met andere,
zoals Xhosa, Zulu en Hindi.
03:25
But this ideaidee can do a lot more
72
193157
1847
Maar dit idee kan nog veel meer
03:27
than just get my musiciansmusici
to theirhun gigsoptredens on time.
73
195028
2700
dan mijn muzikanten op tijd
naar hun optredens brengen.
03:29
If the 75 percentprocent of countrieslanden
that struggleworstelen with reliablebetrouwbaar addressingadressering
74
197752
4177
Als de 75% van de landen
met adresseerproblemen
03:33
startedbegonnen usinggebruik makend van three-worddrie woorden addressesadressen,
75
201953
1704
begonnen met driewoordadressen
03:35
there's a stackstack of farver more
importantbelangrijk applicationstoepassingen.
76
203681
2832
dan zijn er nog veel
belangrijkere toepassingen.
03:40
In DurbanDurban, SouthSouth AfricaAfrika,
77
208033
2430
In Durban, Zuid Afrika,
03:42
an NGONGO calledriep GatewayGateway HealthGezondheid
78
210487
1657
heeft de ngo Gateway Health
03:44
have distributedgedistribueerd to 11,000
three-worddrie woorden addressadres signstekenen
79
212168
2950
11.000 driewoordadresbordjes verspreid
03:47
to theirhun communitygemeenschap,
80
215142
1389
in hun gemeenschap.
03:48
so the pregnantzwanger mothersmoeders,
when they go into laborarbeid,
81
216555
2379
Zwangere moeders kunnen nu
als ze gaan bevallen
03:50
can call the emergencynoodgeval servicesdiensten
82
218958
1808
spoeddiensten opbellen
en ze precies vertellen
waar ze hen moeten ophalen.
03:52
and tell them exactlyprecies
where to pickplukken them up from,
83
220790
2351
03:55
because otherwiseanders-, the ambulancesambulances
have oftenvaak takeningenomen hoursuur to find them.
84
223165
3353
Anders moeten die ziekenwagens
soms uren naar hen zoeken.
03:58
In MongoliaMongolië, the NationalNationale PostVerzenden ServiceService
have adoptedgeadopteerd the systemsysteem
85
226964
3277
In Mongolië heeft de nationale postdienst
het systeem aangenomen
04:02
and are now doing deliveriesleveringen
to manyveel people'sPeople's houseshuizen
86
230265
2438
en levert nu voor het eerst pakjes af
04:04
for the first time.
87
232727
1401
bij de mensen thuis.
04:06
The UNVERENIGDE NATIES is usinggebruik makend van it
to geotagGeotag photosfoto's in disasterramp zoneszones
88
234152
3683
De VN gebruiken het om foto's
in rampgebieden te geotaggen,
04:09
so they can deliverleveren aidsteun
to exactlyprecies the right placeplaats.
89
237859
2672
zodat hulp precies
op de juiste plaats terechtkomt.
04:12
Even Domino'sDomino's PizzaPizza
are usinggebruik makend van it in the CaribbeanCaraïben,
90
240555
2670
Zelfs Domino's Pizza
gebruikt het in de Caraïben,
04:15
because they haven'thebben niet been ablein staat
to find customers'klanten homeshuizen,
91
243249
2701
omdat ze de huizen
van de mensen niet vonden,
04:17
but they really want to get
theirhun pizzapizza to them while its still hotwarm.
92
245974
3195
maar de pizza graag
nog warm wilden afleveren.
04:21
ShortlyKort, you'llje zult be ablein staat to get into a carauto,
93
249729
2521
Binnenkort stap je in je wagen,
04:24
speakspreken the threedrie wordstekst,
94
252274
1736
zegt drie woorden
04:26
and the carauto will navigatenavigeren you
to that exactexact spotplek.
95
254034
2357
en de wagen brengt je
naar de precieze plaats.
04:29
In AfricaAfrika, the continentcontinent
has leapfroggedovergeslagen phonetelefoon lineslijnen
96
257888
3525
Het continent Afrika heeft
de telefoonlijnen overgeslagen
om gelijk naar de
mobiele telefoon te gaan,
04:33
to go to mobilemobiel phonestelefoons,
97
261437
1393
04:34
bypassedovergeslagen traditionaltraditioneel banksbanken
to go straightrecht to mobilemobiel paymentsbetalingen.
98
262854
3479
alsook de traditionele banken
voor de mobiele betalingen.
04:39
We're really proudtrots that the postpost servicesdiensten
of threedrie AfricanAfrikaanse countrieslanden --
99
267298
3954
We zijn echt trots dat de postdiensten
van drie Afrikaanse landen --
04:43
NigeriaNigeria, DjiboutiDjibouti and Côtete d'IvoireIvoorkust,
100
271276
2596
Nigeria, Djibouti en Ivoorkust --
04:45
have goneweg straightrecht to adoptingaanneming
three-worddrie woorden addressesadressen,
101
273896
2652
gelijk onze driewoordadressen
hebben aangenomen.
04:48
whichwelke meansmiddelen that people in those countrieslanden
102
276572
2073
Zo kunnen nu de mensen in die landen
04:50
have a really simpleeenvoudig way
to explainuitleg geven where they liveleven, todayvandaag.
103
278669
3172
op een echt eenvoudige manier
aangeven waar ze wonen.
04:55
For me, poorarm addressingadressering
was an annoyingvervelend frustrationfrustratie,
104
283167
3679
Voor mij was slecht adresseren
een vervelend iets,
04:58
but for billionsmiljarden of people,
105
286870
2504
maar voor miljarden mensen
05:01
it's a hugereusachtig businessbedrijf inefficiencyinefficiëntie,
106
289398
2413
betekent het een enorm
nadeel voor zakendoen,
05:03
severelystreng hampersbelemmert
theirhun infrastructureinfrastructuur growthgroei,
107
291835
2681
verhindert het hun uitbouw
van infrastructuur
05:06
and can costkosten liveslevens.
108
294540
1284
en kan het levens kosten.
05:08
We're on a missionmissie to changeverandering that,
109
296837
1628
Wij doen daar iets aan
met drie woorden tegelijk.
05:10
threedrie wordstekst at a time.
110
298489
1213
05:11
Thank you.
111
299726
1151
Bedankt.
05:12
(ApplauseApplaus)
112
300901
4517
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com