ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Chris Sheldrick: A precise, three-word address for every place on earth

Chris Sheldrick: O adresă precisă, din trei cuvinte, pentru fiecare loc de pe pământ

Filmed:
1,503,691 views

Cu what3words, CHris Sheldrick și echipa lui au împărțit întreaga planetă în pătrate de câte trei metri și au alocat fiecăruia un identificator unic din trei cuvinte, ca famous.spice.writers sau blocks.evenly.breed, ofering o adresă precisă pentru miliarde de oameni din întreaga lume care nu au așa ceva. În acest scurt discurs despre o idee măreață, Sheldrick explică implicațiile economice și politice aduse de oferirea unei adrese fiabile tuturor - de la construirea infrastructurii la trimitea de ajutoare în zone de dezastru, până la livrare de pizza fierbinte.
- Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AccordingÎn funcţie de to the UNONU,
0
1081
2006
Conform Națiunilor Unite,
00:15
billionsmiliarde of people still livetrăi
withoutfără an addressadresa.
1
3111
3246
miliarde de oameni
încă trăiesc fără adresă.
00:19
The economisteconomist HernandoHernando dede SotoSoto said,
2
7154
2281
Economistul Hernando de Soto a spus:
00:21
"WithoutFără an addressadresa,
3
9459
1358
„Fără adresă,
00:22
you livetrăi outsidein afara the lawlege.
4
10841
1902
trăiești în afara legii.
00:24
You mightar putea as well not existexista."
5
12767
1618
Ai putea chiar să nici nu exiști.”
00:27
I'm here to tell you how my teamechipă and I
are tryingîncercat to changeSchimbare that.
6
15679
3151
O să vă spun cum eu și echipa mea
încercăm să schimbăm asta.
00:31
If you go to an onlinepe net mapHartă
and look at a favelaFavela in BrazilBrazilia
7
19986
3216
Dacă vă uitați la o hartă online
și căutați o favela din Brazilia
00:35
or a townshipTownship in SouthSud AfricaAfrica,
8
23226
1824
sau o localitate din Africa de Sud,
00:37
you'llveți see a fewpuțini streetsstrăzi
but a lot of emptygol spacespaţiu.
9
25074
2979
veți vedea câteva străzi
și mult spațiu gol.
00:40
But if you flipflip- to satellitesatelit viewvedere,
10
28678
2143
Dar dacă treceți pe imaginea din satelit,
00:42
there are thousandsmii of people,
homescase and businessesîntreprinderi
11
30845
3114
sunt mii de oameni, case și firme
00:45
in these vastvast, unmappednemapate
and unaddressednesoluţionate spacesspații.
12
33983
3036
în aceste spații vaste,
necartografiate și fără adresă.
00:49
In Ghana'sGhana capitalcapital, AccraAccra,
13
37551
1860
În Accra, capitala Ghanei,
00:51
there are numbersnumerele and lettersscrisori
scrawledmazgalit ontope the sidesfete of wallspereți,
14
39435
4089
sunt cifre și litere
mâzgălite pe pereți,
00:55
where they pilotedpilotat addressadresa systemssisteme
but not finishedterminat them.
15
43548
3129
o tentativă de adrese sistematizate,
dar neterminate.
01:00
But these placeslocuri,
these unaddressednesoluţionate placeslocuri,
16
48163
3136
Dar aceste locuri,
aceste locuri fără adresă,
01:03
holddeține hugeimens economiceconomic potentialpotenţial.
17
51323
1996
au un uriaș potențial economic.
01:07
Here'sAici este why the issueproblema
of addressingabordarea stuckblocat with me.
18
55201
2401
Iată de ce mă preocupă
chestiunea adreselor.
01:10
I workeda lucrat in the musicmuzică
businessAfaceri for 10 yearsani,
19
58453
2052
Am lucrat în industria muzicală 10 ani,
01:12
and what you mayMai not know
about the musicmuzică worldlume
20
60529
2378
și ceea ce poate nu știți
despre lumea muzicală
01:14
is that everyfiecare day, people strugglelupta
with the problemsProbleme of addressingabordarea.
21
62931
3413
este că în fiecare zi, oamenii se luptă
cu problema legată de adrese.
01:18
So from the musiciansmuzicieni
who have to find the gigsgig-uri
22
66368
2829
De la muzicienii care trebuie
să găsească locul concertului,
01:21
to the productionproducere companiescompanii
who bringaduce the equipmentechipament,
23
69221
2429
la companiile de producție
care aduc echipamentul,
01:23
everyonetoata lumea somehowoarecum always getsdevine lostpierdut.
24
71674
2062
fiecare se rătăcește cumva.
01:25
We even had to addadăuga someonecineva
to our schedulesOrarele
25
73760
2141
A trebuit chiar să adăugăm
pe cineva pe listă
01:27
who was the personpersoană you calleddenumit
when you thought you'dte-ai arriveda sosit
26
75925
2819
care era persoana pe care o suni
când crezi că ai ajuns
01:30
but then realizedrealizat you hadn'tnu a avut.
27
78768
1384
și-ți dai seama că nu-i așa.
01:32
And we had some prettyfrumos badrău dayszi,
28
80176
2323
Am avut niște zile grele,
01:34
like in ItalyItalia, where a truckcamion driverconducător auto
unloadeddescărcate all the equipmentechipament
29
82523
3185
ca în Italia, unde un șofer de camion
a descărcat tot echipamentul
01:37
an hourora northNord of RomeRoma,
not an hourora southsud of RomeRoma,
30
85732
2583
o oră la nord de Roma,
în loc de o oră la sud de Roma,
01:40
and a slightlypuțin worsemai rau day
31
88339
1209
și o zi un pic mai rea
01:41
where a keyboardtastatură playerjucător
calleddenumit me and said,
32
89572
2075
când m-a sunat clăparul să-mi spună:
01:43
"ChrisChris, don't panicpanica,
but we mayMai have just sound-checkedverificat de sunet
33
91671
2914
„Chris, nu te panica,
dar s-ar putea să fi asigurat sunetul
01:46
at the wronggresit people'soamenii lui weddingnunta."
34
94609
1563
la nunta altcuiva.”
01:48
(LaughterRâs)
35
96196
1575
(Râsete)
01:49
So not long after the fatedpredestinat RomeRoma eventeveniment,
36
97795
2638
Nu mult după episodul fatidic din Roma,
01:52
I chatteddiscută this throughprin
with a friendprieten of mineA mea
37
100457
2109
vorbeam despre asta cu un prieten
01:54
who is a mathematicianmatematician,
38
102590
1164
care este matematician,
01:55
and we thought it was a problemproblemă
we could do something about.
39
103778
2810
și ne-am gândit că putem face ceva
pentru această problemă.
01:58
We thought, well,
we could make a newnou systemsistem,
40
106612
2337
Ne-am gândit că putem face un sistem,
02:00
but it shouldn'tnu ar trebui look like the oldvechi systemsistem.
41
108973
2072
dar nu trebuie să arate ca vechiul sistem.
02:03
We agreedde acord that addressesadrese were badrău.
42
111628
2115
Am decis că adresele erau greșite.
02:06
We knewștiut we wanted something very preciseprecis,
43
114474
2026
Știam că vrem ceva foarte precis,
02:08
but GPSGPS coordinatescoordonatele,
latitudeLatitudine and longitudeLongitudine,
44
116524
2355
dar coordonatele GPS,
latitudinea și longitudinea,
02:10
were just too complicatedcomplicat.
45
118903
1483
erau prea complicate.
02:13
So we dividedîmpărțit the worldlume
into three-metertrei-metru squarespătrate.
46
121256
2843
Așa că am împărțit lumea
în pătrate de câte trei metri.
02:16
The worldlume dividesÎmparte into around 57 trilliontrilion
three-metertrei-metru squarespătrate,
47
124583
4093
Lumea se împarte cam în 57 trilioane
de pătrate de trei metri,
02:20
and we foundgăsite that there are
enoughdestul combinationscombinaţii
48
128700
2191
și am observat că sunt destule combinații
02:22
of threeTrei dictionarydicţionar wordscuvinte
49
130915
1810
de trei cuvinte din dicționar
02:24
that we could nameNume everyfiecare three-metertrei-metru
squarepătrat in the worldlume uniquelyunic
50
132749
3592
pentru a numi fiecare pătrat de trei metri
din lume în mod unic
02:28
with just threeTrei wordscuvinte.
51
136365
1356
cu doar trei cuvinte.
02:30
We used 40,000 wordscuvinte,
52
138546
1571
Am folosit 40.000 de cuvinte,
02:32
so that's 40,000 cubedtocati,
53
140141
1593
asta înseamnă 40.000 la cub,
02:33
64 trilliontrilion combinationscombinaţii of threeTrei wordscuvinte,
54
141758
3233
64 de trilioane de combinații
de trei cuvinte,
02:37
whichcare is more than enoughdestul for
the 57-trillion-odd-trillion-odd three-metertrei-metru squarespătrate,
55
145015
3888
mai mult decât suficient pentru cele
57 de trilioane de pătrate de 3 metri,
02:40
with a fewpuțini sparede rezervă.
56
148927
1183
cu puțin loc neutilizat.
02:43
So that's exactlyexact what we did.
57
151044
1949
Deci am făcut exact asta.
02:45
We dividedîmpărțit the worldlume
into three-metertrei-metru squarespătrate,
58
153017
3074
Am împărțit lumea
în pătrate de câte trei metri,
02:48
gavea dat eachfiecare one a uniqueunic,
three-wordtrei cuvinte identifierIdentificator --
59
156115
2841
i-am dat fiecăruia un identificator unic
din trei cuvinte -
02:50
what we call a three-wordtrei cuvinte addressadresa.
60
158980
1732
numit adresa de trei cuvinte.
02:53
So for exampleexemplu, right here,
61
161385
3072
De exemplu, chiar aici,
02:56
I'm standingpermanent at mustards-coupons-pinupmustarul-Cupoane-pinup,
62
164481
2195
suntem la mustards.coupons.pinup,
02:58
(LaughterRâs)
63
166858
1150
(Râsete)
03:00
but over here ...
64
168032
1851
dar aici...
03:02
I'm standingpermanent at pinched-prins-
singularly-tutorialdeosebit-tutorial.
65
170753
2948
suntem la pinched.singularly.tutorial.
03:09
But we haven'tnu au just doneTerminat this in EnglishEngleză.
66
177133
1971
Dar nu am făcut asta doar în engleză.
03:11
We thought it was essentialesenţial that people
should be ablecapabil to use this systemsistem
67
179128
3429
Ne-am gândit că este esențial
ca oamenii să poată folosi acest sistem
03:14
in theiral lor ownpropriu languagelimba.
68
182581
1262
în limba lor proprie.
03:15
So fardeparte, we'vene-am builtconstruit it into 14 languageslimbi,
69
183867
2233
Până acum, am făcut sistemul în 14 limbi,
03:18
includinginclusiv FrenchFranceză, SwahiliSwahili and ArabicArabă,
70
186124
2443
inclusiv franceză, swahili și arabă,
03:20
and we're workinglucru on more now,
like XhosaXhosa, ZuluZulu and HindiHindi.
71
188591
2832
și lucrăm la mai multe,
ca xhosa, zulu și hindi.
03:25
But this ideaidee can do a lot more
72
193157
1847
Dar această idee poate face mai mult
03:27
than just get my musiciansmuzicieni
to theiral lor gigsgig-uri on time.
73
195028
2700
decât să-i ducă pe muzicieni
la spectacol în timp util.
03:29
If the 75 percentla sută of countriesțări
that strugglelupta with reliablede încredere addressingabordarea
74
197752
4177
Dacă 75% din țările
care se luptă pentru adrese fiabile
03:33
starteda început usingutilizând three-wordtrei cuvinte addressesadrese,
75
201953
1704
ar folosi adresele de trei cuvinte,
03:35
there's a stackgrămadă of fardeparte more
importantimportant applicationsaplicații.
76
203681
2832
există o mulțime
de aplicații mai importante.
03:40
In DurbanDurban, SouthSud AfricaAfrica,
77
208033
2430
În Durban, Africa de Sud,
03:42
an NGOONG-URI calleddenumit GatewayPoarta de acces HealthSănătate
78
210487
1657
organizația Gateway Health
03:44
have distributeddistribuite to 11,000
three-wordtrei cuvinte addressadresa signssemne
79
212168
2950
a distribuit 11.000 de semne
cu adrese de trei cuvinte
03:47
to theiral lor communitycomunitate,
80
215142
1389
către comunitate,
03:48
so the pregnantgravidă mothersmame,
when they go into labormuncă,
81
216555
2379
așa că femeile însărcinate,
când intră în travaliu,
03:50
can call the emergencycaz de urgență servicesServicii
82
218958
1808
pot suna la urgență
03:52
and tell them exactlyexact
where to pickalege them up from,
83
220790
2351
și pot spune exact de unde să le ia,
03:55
because otherwisein caz contrar, the ambulancesambulante
have oftende multe ori takenluate hoursore to find them.
84
223165
3353
fiindcă altfel dura ore întregi
până le găseau ambulanțele.
03:58
In MongoliaMongolia, the NationalNaţionale PostPost ServiceImagini
have adoptedadoptat the systemsistem
85
226964
3277
În Mongolia, Serviciul Poștal Național
a adoptat sistemul
04:02
and are now doing deliverieslivrări
to manymulți people'soamenii lui housescase
86
230265
2438
și acum livrează la casele multor oameni
04:04
for the first time.
87
232727
1401
pentru prima dată.
04:06
The UNONU is usingutilizând it
to geotagGeotag photosfotografii in disasterdezastru zoneszone
88
234152
3683
Națiunile Unite îl folosesc
pentru a fotografia zonele cu dezastre
04:09
so they can deliverlivra aidajutor
to exactlyexact the right placeloc.
89
237859
2672
și pot livra ajutoare
exact unde este necesar.
04:12
Even Domino'sDomino's PizzaPizza
are usingutilizând it in the CaribbeanCaraibe,
90
240555
2670
Chiar și Domino Pizza
îl utilizează în Caraibe,
04:15
because they haven'tnu au been ablecapabil
to find customers'clientilor homescase,
91
243249
2701
fiindcă nu putuseră
să găsească adresele clienților,
04:17
but they really want to get
theiral lor pizzapizza to them while its still hotFierbinte.
92
245974
3195
dar chiar vor să livreze pizza
cât este încă fierbinte.
04:21
ShortlyLa scurt timp, you'llveți be ablecapabil to get into a carmașină,
93
249729
2521
În curând, veți putea urca în mașină,
04:24
speakvorbi the threeTrei wordscuvinte,
94
252274
1736
rosti trei cuvinte,
04:26
and the carmașină will navigatenavigare you
to that exactcorect spotloc.
95
254034
2357
iar mașina vă va conduce
exact în acel loc.
04:29
In AfricaAfrica, the continentcontinent
has leapfroggedleapfrogged phonetelefon lineslinii
96
257888
3525
Continentul african
a sărit peste liniile telefonice
04:33
to go to mobilemobil phonestelefoane,
97
261437
1393
direct la telefoanele mobile,
04:34
bypassedocolit traditionaltradiţional banksbănci
to go straightdrept to mobilemobil paymentsplăţi.
98
262854
3479
a ocolit băncile tradiționale
trecând direct la plățile mobile.
04:39
We're really proudmândru that the postpost servicesServicii
of threeTrei AfricanAfricane countriesțări --
99
267298
3954
Suntem mândri că serviciile poștale
din trei țări africane -
04:43
NigeriaNigeria, DjiboutiDjibouti and Côtete d'IvoireFildeș,
100
271276
2596
Nigeria, Djibouti și Coasta de Fildeș,
04:45
have goneplecat straightdrept to adoptingde adoptare
three-wordtrei cuvinte addressesadrese,
101
273896
2652
au adoptat direct
adresele de trei cuvinte,
04:48
whichcare meansmijloace that people in those countriesțări
102
276572
2073
ceea ce înseamnă că oamenii din acele țări
04:50
have a really simplesimplu way
to explainexplica where they livetrăi, todayastăzi.
103
278669
3172
au un mod simplu de a explica
unde locuiesc, astăzi.
04:55
For me, poorsărac addressingabordarea
was an annoyingenervant frustrationfrustrare,
104
283167
3679
Pentru mine, adresele greșite
erau o frustrare enervantă,
04:58
but for billionsmiliarde of people,
105
286870
2504
dar pentru miliarde de oameni,
05:01
it's a hugeimens businessAfaceri inefficiencyineficienţa,
106
289398
2413
este o afacere absolut ineficientă,
05:03
severelystrict hampersîmpiedică
theiral lor infrastructureinfrastructură growthcreştere,
107
291835
2681
care împiedică sever
dezvoltarea infrastructurii
05:06
and can costa costat livesvieți.
108
294540
1284
și poate costa vieți.
05:08
We're on a missionmisiune to changeSchimbare that,
109
296837
1628
Suntem pe cale să schimbăm asta,
05:10
threeTrei wordscuvinte at a time.
110
298489
1213
cu trei cuvine odată.
05:11
Thank you.
111
299726
1151
Vă mulțumesc.
05:12
(ApplauseAplauze)
112
300901
4517
(Aplauze)
Translated by Mihaida Meila
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com