ABOUT THE SPEAKER
Simone Giertz - Inventor, robotics enthusiast
Simone Giertz runs a YouTube channel about robotics.

Why you should listen

Simone Giertz is a Swedish inventor, YouTuber and robotics enthusiast. She is world-renowned for her useless machines and has risen to the very top of the field -- mainly because the field is very tiny and not of interest to the general populace. Giertz has set out to automate everything from brushing teeth to cutting hair and has more than one million subscribers on YouTube.

More profile about the speaker
Simone Giertz | Speaker | TED.com
TED2018

Simone Giertz: Why you should make useless things

सिमोन गिर्ट्झ: कुचकामी यंत्रं बनवा.

Filmed:
3,465,638 views

सिमोन गिर्ट्झ यांचं एक हसतंखेळतं मजेशीर हृद्य भाषण. यात आहेत त्यांनी स्वतः बनवलेल्या चित्रविचित्र अद्भुत वस्तूंची प्रात्यक्षिकं. निरुपयोगी यंत्रं बनवण्याच्या आपल्या कलेची ओळख त्यांनी इथे करून दिली आहे. भाजी चिरणे, केस कापणे, लिपस्टिक लावणे, आणि अशीच इतर अनेक कामं करण्यासाठी त्यांनी बनवलेली यंत्रं कुचकामी ठरली आहेत. आणि हाच मुद्दा त्यांना महत्त्वाचा वाटतो. त्या म्हणतात, "आपल्याला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ठाऊक नाहीत हे कबूल करणं, हीच तर निरुपयोगी गोष्टी बनवण्यामागची खरी मजा आहे. त्यामुळे काय होतं, तर आपल्याला जगातलं सगळं ठाऊक आहे, असं सांगणारा तो आपल्याच डोक्यातला आवाज गप्प बसतो. टूथब्रश हेल्मेट हे उत्तर नसेल, पण आपण निदान प्रश्न तरी विचारला, हे महत्त्वाचं."
- Inventor, robotics enthusiast
Simone Giertz runs a YouTube channel about robotics. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Hello.
0
1720
1376
हॅलो.
00:15
My name is Simone.
1
3120
1200
माझं नाव सिमोन.
00:17
You know how people tell you
if you get nervous when onstage,
2
5280
3296
तुम्ही ऐकलं असेल, की
व्यासपीठावर वाटणारी भीती कमी होण्यासाठी,
00:20
picture people in the audience naked?
3
8600
2496
समोरचे लोक विवस्त्र बसले आहेत,
अशी कल्पना करावी.
00:23
Like it's this thing that's supposed
to make you feel better.
4
11120
3376
त्यामुळे तुमचा धीर वाढू शकतो.
00:26
But I was thinking --
5
14520
1256
पण मला वाटलं, की
00:27
picturing all of you naked in 2018
feels kind of weird and wrong.
6
15800
5416
आज, २०१८ साली विवस्त्र प्रेक्षकांची
कल्पना करणं विचित्र आणि चुकीचं ठरेल.
00:33
Like, we're working really hard
on moving past stuff like that,
7
21240
3016
आपण या असल्या गोष्टी मागे टाकण्याचा
प्रयत्न करत आहोत.
00:36
so we need a new method of dealing with
8
24280
2616
आता व्यासपीठावरच्या भीतीसाठी
00:38
if you get nervous onstage.
9
26920
2136
आपल्याला एक नवीन उपाय शोधला पाहिजे.
00:41
And I realized that what I'd really like
10
29080
2136
मग माझ्या लक्षात आलं, की
00:43
is that I can look at you
as much as you're looking at me --
11
31240
4056
तुम्ही जसे माझ्याकडे पाहता आहात,
तसंच मला तुमच्याकडे पाहता आलं,
00:47
just to even things out a little bit.
12
35320
2416
तर फिटंफाट होईल.
00:49
So if I had way more eyeballs,
13
37760
2736
म्हणजे माझ्याकडेही पुष्कळ डोळे असले,
00:52
then we'd all be
really comfortable, right?
14
40520
2776
तर मग मला तितकीशी भीती वाटणार नाही.
00:55
So in preparation for this talk,
I made myself a shirt.
15
43320
3736
म्हणून मग आजच्या व्याख्यानासाठी
मी एक शर्ट तयार केला.
00:59
(Rattling)
16
47230
3000
(खुळखुळ आवाज )
01:05
(Laughter)
17
53000
1920
(हशा)
01:09
It's googly eyes.
18
57800
2976
हे आहेत हलणारे डोळे.
01:12
It took me 14 hours
19
60800
2096
हा शर्ट बनवायला मला १४ तास
01:14
and 227 googly eyes to make this shirt.
20
62920
3696
आणि २२७ डोळे लागले.
01:18
And being able to look at you
as much as you're looking at me
21
66640
3056
तुम्ही जसे माझ्याकडे पाहता आहात,
तसंच मला तुमच्याकडे पाहता यावं,
01:21
is actually only half
of the reason I made this.
22
69720
2496
हे खरं तर, हा शर्ट बनवण्यामागचं
फक्त अर्धंच कारण आहे.
01:24
The other half is being able to do this.
23
72240
1936
आणि असं करता यावं,
हे उरलेलं अर्धं कारण.
01:26
(Googly eyes rattle)
24
74200
1336
(खुळखुळ आवाज )
01:27
(Laughter)
25
75560
1256
(हशा)
01:28
So I do a lot of things like this.
26
76840
1736
मी अशा अनेक गोष्टी करते.
01:30
I see a problem and I invent
some sort of solution to it.
27
78600
3816
मला एखादा प्रश्न पडतो आणि मग
मी त्यावर काहीतरी उपाय शोधून काढते.
01:34
For example, brushing your teeth.
28
82440
1816
उदाहरणार्थ, दात घासणे.
01:36
Like, it's this thing we all have to do,
it's kind of boring,
29
84280
2936
हे काम आपल्याला सर्वांना करावं लागतं,
पण ते कंटाळवाणं आहे.
01:39
and nobody really likes it.
30
87240
2096
कुणालाच ते आवडत नाही.
01:41
If there were any
seven-year-olds in the audience,
31
89360
2376
आता इथे प्रेक्षकांत कोणी
सात वर्षांची मुलं असतील,
01:43
they'd be like, "Yes!"
32
91760
2496
तर ती नक्की म्हणतील, "हो हो, अगदी खरं."
01:46
So what about if you had
a machine that could do it for you?
33
94280
2840
पण हे काम एखाद्या यंत्राने केलं तर?
01:54
(Laughter)
34
102800
3120
(हशा)
01:58
I call it ...
35
106720
1240
मी या यंत्राला
02:02
I call it "The Toothbrush Helmet."
36
110360
1960
नाव ठेवलं आहे.. टूथब्रश हेल्मेट.
02:05
(Laughter)
37
113000
2680
(हशा)
02:09
(Robot arm buzzing)
38
117480
2736
(यांत्रिक हाताचा आवाज)
02:12
(Laughter)
39
120240
3216
(हशा)
02:15
(Applause)
40
123480
3496
(टाळ्या)
02:19
So my toothbrush helmet is recommended
by zero out of 10 dentists,
41
127000
4536
माझ्या या टूथब्रश हेल्मेटची शिफारस
दहापैकी शून्य दंतवैद्यांनी केली आहे.
02:23
and it definitely did not
revolutionize the world of dentistry,
42
131560
4176
या यंत्राने दंतवैद्यकशास्त्रात
कसलीही क्रांती घडवली नाही.
02:27
but it did completely change my life.
43
135760
3176
पण त्याने माझं आयुष्य
पूर्णपणे बदलून टाकलं.
02:30
Because I finished making this toothbrush
helmet three years ago
44
138960
3456
हे टूथब्रश हेल्मेट बनवण्याचं काम
तीन वर्षांपूर्वी पूर्ण झालं.
02:34
and after I finished making it,
45
142440
1536
हे यंत्र तयार झाल्यानंतर
02:36
I went into my living room
and I put up a camera,
46
144000
2656
मी माझ्या दिवाणखान्यात गेले.
कॅमेरा सुरु केला, आणि
02:38
and I filmed a seven-second
clip of it working.
47
146680
2480
या यंत्राचं काम दाखवणारी
सात सेकंदांची फिल्म बनवली.
02:41
And by now,
48
149760
1216
आणि आजच्या युगातली
02:43
this is a pretty standard
modern-day fairy tale
49
151000
2896
परीकथा अशी असते..
02:45
of girl posting on the internet,
50
153920
2216
एखादी मुलगी इंटरनेटवर
काहीतरी प्रसिद्ध करते.
02:48
the internet takes the girl by storm,
51
156160
2576
ते जगभर पसरतं.
02:50
thousands of men voyage
into the comment sections
52
158760
2816
मग प्रतिसादाच्या जागेत
हजारो पुरुष प्रकट होतात,
02:53
to ask for her hand in marriage --
53
161600
1696
आणि तिला लग्नाची मागणी घालतात.
02:55
(Laughter)
54
163320
1016
(हशा)
02:56
She ignores all of them,
starts a YouTube channel
55
164360
2336
पण तिकडे लक्ष न देता
ती एक YouTube चॅनल काढते,
02:58
and keeps on building robots.
56
166720
1640
आणि यंत्रं बनवत राहते.
03:01
Since then, I've carved out this little
niche for myself on the internet
57
169120
3936
त्यावेळेपासून मी इंटरनेटवर
स्वतःचं एक स्थान निर्माण केलं आहे.
03:05
as an inventor of useless machines,
58
173080
2496
मी आहे कुचकामी यंत्र संशोधक.
03:07
because as we all know,
59
175600
1656
आपण सर्व जाणताच, की
03:09
the easiest way
to be at the top of your field
60
177280
3656
आपल्या क्षेत्रात सर्वोच्च स्थानी
पोहोचण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे
03:12
is to choose a very small field.
61
180960
2096
अगदी छोटं क्षेत्र निवडणं.
03:15
(Laughter)
62
183080
2216
(हशा)
03:17
(Applause)
63
185320
4336
(टाळ्या)
03:21
So I run a YouTube channel
about my machines,
64
189680
3176
तर, मी माझ्या यंत्रांबद्दलचा
YouTube चॅनल चालवते.
03:24
and I've done things
like cutting hair with drones --
65
192880
2776
ड्रोन वापरून मी केस कापते.
03:27
(Drone buzzes)
66
195680
1696
(ड्रोनचा आवाज)
03:29
(Laughter)
67
197400
2376
(हशा)
03:31
(Drone crashes)
68
199800
1056
(ड्रोन पडतो.)
03:32
(Laughter)
69
200880
1416
(हशा)
03:34
(Drone buzzes)
70
202320
1096
(ड्रोनचा आवाज)
03:35
(Laughter)
71
203440
1896
(हशा)
03:37
(Applause)
72
205360
2096
(टाळ्या)
03:39
To a machine that helps me
wake up in the morning --
73
207480
2736
हे यंत्र मला सकाळी उठवतं.
03:42
(Alarm)
74
210240
1936
(गजर)
03:44
(Laughter)
75
212200
2400
(हशा)
03:49
(Video) Simone: Ow!
76
217200
1736
(व्हिडीओ) आ!
03:50
To this machine
that helps me chop vegetables.
77
218960
2576
हे यंत्र भाजी चिरायला मदत करतं.
03:53
(Knives chop)
78
221560
2440
(सुऱ्यांची पाती भाजी चिरतात.)
03:57
I'm not an engineer.
79
225200
1256
मी अभियंती नाही.
03:58
I did not study engineering in school.
80
226480
2336
मी विद्यापीठात अभियांत्रिकी शिक्षण
घेतलं नाही.
04:00
But I was a super ambitious
student growing up.
81
228840
3576
पण शाळेत असताना मी
खूप महत्त्वाकांक्षी होते.
04:04
In middle school and high school,
I had straight A's,
82
232440
2496
माध्यमिक शाळेत मी सतत ए ग्रेड मिळवत असे.
04:06
and I graduated at the top of my year.
83
234960
2216
वर्गात मी पहिल्या क्रमांकावर होते.
04:09
On the flip side of that,
84
237200
1256
पण याची दुसरी बाजू अशी, की
04:10
I struggled with very severe
performance anxiety.
85
238480
3696
या यशाबद्दलची पराकोटीची चिंता
मला सतत भेडसावत असे.
04:14
Here's an email I sent
to my brother around that time.
86
242200
3016
त्या सुमाराला मी माझ्या भावाला लिहिलेली
ही ईमेल पहा.
04:17
"You won't understand
how difficult it is for me to tell you,
87
245240
2896
"हे सांगणं मला किती कठीण जातंय,
याची तुला कल्पना येणार नाही.
04:20
to confess this.
88
248160
1216
ही कबुली देताना
04:21
I'm so freaking embarrassed.
89
249400
1376
मला खूप शरम वाटते आहे.
04:22
I don't want people
to think that I'm stupid.
90
250800
2216
मी मूर्ख आहे, असं लोकांना वाटायला नको.
04:25
Now I'm starting to cry too.
91
253040
1576
आता मला रडू येतंय.
04:26
Damn."
92
254640
1456
छे!"
04:28
And no, I did not accidentally burn
our parents' house down.
93
256120
3536
नाही, मी काही घराला चुकून
आग वगैरे लावली नव्हती.
04:31
The thing I'm writing about in the email
and the thing I'm so upset about
94
259680
4296
ज्या गोष्टीविषयी मी इतकं अस्वस्थ होऊन
ईमेल मध्ये लिहिलं ती गोष्ट होती,
04:36
is that I got a B on a math test.
95
264000
2240
गणिताच्या परीक्षेत मिळालेली बी ग्रेड.
04:39
So something obviously happened
between here and here.
96
267480
3200
तो काळ आणि हा काळ... मधल्या काळात
नक्कीच काहीतरी घडलं असलं पाहिजे.
04:43
(Laughter)
97
271600
4416
(हशा)
04:48
One of those things was puberty.
98
276040
2176
त्यापैकी एक.. पौगंडावस्था.
04:50
(Laughter)
99
278240
1376
(हशा)
04:51
Beautiful time indeed.
100
279640
1376
खरंच, सुंदर काळ होता तो.
04:53
But moreover,
101
281040
1336
आणि त्याच काळात
04:54
I got interested in building robots,
102
282400
2136
मला यंत्रं बनवणंही आवडू लागलं.
04:56
and I wanted to teach myself
about hardware.
103
284560
3256
हार्डवेअरबद्दल जास्त शिकावंसं वाटू लागलं.
04:59
But building things with hardware,
especially if you're teaching yourself,
104
287840
3496
पण स्वतःच स्वतःला हार्डवेअरबद्दल शिकवणं,
05:03
is something that's really
difficult to do.
105
291360
2376
आणि त्यापासून यंत्रं बनवणं
हे अतिशय कठीण आहे.
05:05
It has a high likelihood of failure
106
293760
1896
त्यात अपयश येण्याची शक्यता आहे.
05:07
and moreover,
107
295680
1216
तसंच, त्यामुळे
05:08
it has a high likelihood
of making you feel stupid.
108
296920
2776
आपण मूर्ख आहोत असं वाटणंही साहजिक आहे.
05:11
And that was my biggest fear at the time.
109
299720
2120
याच गोष्टीची भीती मला
सर्वात जास्त वाटत होती.
05:14
So I came up with a setup that would
guarantee success 100 percent of the time.
110
302640
6256
म्हणून मग शंभर टक्के यश मिळेल
अशी योजना मी आखली.
05:20
With my setup, it would be
nearly impossible to fail.
111
308920
3376
या योजनेत अयशस्वी होणं केवळ अशक्य होतं.
05:24
And that was that instead
of trying to succeed,
112
312320
2976
ही योजना अशी, की
नीट चालणाऱ्या यंत्रांऐवजी,
05:27
I was going to try to build
things that would fail.
113
315320
2560
कुचकामी यंत्रं बनवायची.
05:31
And even though I didn't
realize it at the time,
114
319360
2256
त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं नव्हतं,की
05:33
building stupid things
was actually quite smart,
115
321640
3936
कुचकामी गोष्टी बनवायलासुद्धा अक्कल लागते.
05:37
because as I kept on
learning about hardware,
116
325600
2656
हार्डवेअरबद्दल शिकताना,
05:40
for the first time in my life,
117
328280
1456
आयुष्यात पहिल्यांदाच,
05:41
I did not have to deal
with my performance anxiety.
118
329760
2520
मला यशाची चिंता वाटेनाशी झाली.
05:44
And as soon as I removed
all pressure and expectations from myself,
119
332880
3696
स्वतःवर लादलेलं अपेक्षांचं दडपण
दूर केल्यावर
05:48
that pressure quickly
got replaced by enthusiasm,
120
336600
3376
त्याची जागा उत्साहाने घेतली.
05:52
and it allowed me to just play.
121
340000
1760
त्यामुळे तो खेळ वाटू लागला.
05:54
So as an inventor,
122
342880
1256
एक संशोधक म्हणून,
05:56
I'm interested in things
that people struggle with.
123
344160
2416
लोकांना कठीण वाटणाऱ्या गोष्टींमध्ये
मला रस वाटतो.
05:58
It can be small things or big things
or medium-sized things
124
346600
3576
मग त्या गोष्टी छोट्या असोत, मोठ्या असोत,
किंवा अधल्यामधल्या.
06:02
and something like giving a TED talk
presents this whole new set of problems
125
350200
4536
TED व्याख्यान देताना काही
नवीन प्रकारच्या समस्या उभ्या राहतात.
06:06
that I can solve.
126
354760
1496
त्या मी सोडवू शकते.
06:08
And identifying a problem
is the first step in my process
127
356280
3096
समस्या नीट समजून घेणं, ही
कुचकामी यंत्र बनवण्याच्या प्रक्रियेतली
06:11
of building a useless machine.
128
359400
1480
पहिली पायरी आहे.
06:13
So before I came here,
129
361520
1536
हे व्याख्यान देताना
06:15
I sat down and I thought of some
of the potential problems I might have
130
363080
3576
येणाऱ्या समस्यांचा विचार
06:18
in giving this talk.
131
366680
1280
मी इथे येण्यापूर्वी केला.
06:20
Forgetting what to say.
132
368720
1280
काय बोलायचं ते मी विसरेन.
06:23
That people won't laugh --
133
371480
1296
लोक हसणार नाहीत.
06:24
that's you.
134
372800
1200
म्हणजे तुम्ही.
06:27
Or even worse,
135
375080
1216
किंवा त्याहून वाईट,
06:28
that you'll laugh at the wrong things --
136
376320
1920
तुम्ही चुकीच्या ठिकाणी हसाल.
06:31
that was an OK part to laugh at,
137
379480
1576
आता इथे हसायला हरकत नाही.
06:33
thank you.
138
381080
1216
धन्यवाद.
06:34
(Laughter)
139
382320
1016
(हशा)
06:35
Or that when I get nervous,
my hands start shaking
140
383360
2376
किंवा, मला खूप भीती वाटेल.
माझे हात थरथर कापतील.
06:37
and I'm really self-conscious about it.
141
385760
2056
ही मला अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे.
06:39
Or that my fly has been
open this entire time
142
387840
3136
किंवा माझी पॅन्ट व्याख्यानभर उघडीच राहील.
06:43
and all of you noticed but I didn't,
143
391000
2056
आणि हे मला कळणार नाही, पण तुम्हाला दिसेल.
06:45
but it's closed so we're
all good on that one.
144
393080
3056
पण पॅन्ट बंद आहे, तेव्हा ती भीती नाही.
06:48
But one thing I'm actually really
nervous about is my hands shaking.
145
396160
3456
पण हात थरथरण्याची भीती
मला खूप अस्वस्थ करते.
06:51
I remember when I was a kid,
146
399640
2176
मला आठवतं, लहानपणी
06:53
giving presentations in school,
147
401840
1696
शाळेत वर्गासमोर बोलताना
06:55
I would have my notes on a piece of paper,
148
403560
2096
मी माझे मुद्दे एका कागदावर लिहीत असे,
06:57
and I would put a notebook
behind the paper
149
405680
3456
आणि त्या कागदामागे एक वही धरत असे.
07:01
so that people wouldn't be able
to see the paper quivering.
150
409160
3256
थरथरणारा कागद कोणाच्या लक्षात येऊ नये,
म्हणून.
07:04
And I give a lot of talks.
151
412440
1720
मी पुष्कळ व्याख्यानं देते.
07:07
I know that about half of you
in the audience are probably like,
152
415000
4056
मला ठाऊक आहे,
इथले निम्मे प्रेक्षक म्हणत असतील,
07:11
"Building useless machines is really fun,
153
419080
1976
"निरुपयोगी यंत्रं मजेशीर असतील,
07:13
but how is this in any way
or form a business?"
154
421080
2656
पण हा व्यवसाय कसा होऊ शकतो?"
07:15
And giving talks is a part of it.
155
423760
1936
व्याख्यानं देणं हा त्याचा एक भाग आहे.
07:17
And the arrangers always put out
a glass of water for you onstage
156
425720
3056
व्यासपीठावर आयोजक एखादा पेला भरून
पाणी ठेवतात.
07:20
so you have something to drink
if you get thirsty,
157
428800
2336
तहान लागली तर पिण्यासाठी.
07:23
and I always so badly
want to drink that water,
158
431160
3896
मला नेहमीच ते पाणी प्यायची
जोरदार इच्छा होते.
07:27
but I don't dare to pick the glass up
159
435080
1856
पण तो पेला उचलायची हिम्मत होत नाही.
07:28
because then people might be able
to see that my hands are shaking.
160
436960
3296
लोकांना माझे थरथरणारे हात दिसतील,
अशी भीती वाटते.
07:32
So what about a machine
that hands you a glass of water?
161
440280
4096
मग, पाण्याचा पेला उचलून देणारं
यंत्र बनवलं तर?
07:36
Sold to the nervous girl
in the googly-eye shirt.
162
444400
3176
हलणाऱ्या डोळ्यांचा शर्ट घातलेली
घाबरट मुलगी ते यंत्र विकत घेईल.
07:39
Actually, I need to take this off
because I have a thing --
163
447600
3000
आता हा शर्ट काढते, कारण मला
तुम्हांला काहीतरी दाखवायचं आहे.
07:43
(Googly eyes rattle)
164
451440
2880
(डोळ्यांचा खुळखुळ आवाज)
07:51
Oh.
165
459400
1416
ओह
07:52
(Clanking)
166
460840
1496
(खुळखुळ)
07:54
(Laughter)
167
462360
2760
(हशा)
08:05
I still don't know what to call this,
168
473480
2976
मला या यंत्रासाठी अजून नाव सुचलेलं नाही.
08:08
but I think some sort of
"head orbit device,"
169
476480
3536
"मस्तक कक्षा यंत्र" वगैरे काहीतरी म्हणू.
08:12
because it rotates
this platform around you
170
480040
3016
कारण याचं कडं आपल्या डोक्याभोवती फिरतं.
08:15
and you can put anything on it.
171
483080
1496
त्यावर आपण काहीही ठेवू शकतो.
08:16
You can have a camera;
you can get photos of your entire head.
172
484600
3816
यावर कॅमेरा ठेवला, तर आपल्या
संपूर्ण डोक्याची छायाचित्रं मिळतील.
08:20
Like it's really --
it's a very versatile machine.
173
488440
3896
या यंत्राचे अनेक उपयोग आहेत.
08:24
(Laughter)
174
492360
1696
(हशा)
08:26
OK, and I have --
175
494080
1896
उदाहरणार्थ,
08:28
I mean, you can put
some snacks on it, for example,
176
496000
2416
आपण यावर
खाद्यपदार्थ ठेवू शकतो.
08:30
if you want to.
177
498440
1256
आपल्या इच्छेनुसार.
08:31
I have some popcorn here.
178
499720
1816
माझ्याकडे पॉपकॉर्न आहेत.
08:33
And you just put a little bit like that.
179
501560
4480
त्यातले थोडे मी या यंत्रावर ठेवले.
08:39
And then you want to --
180
507000
1536
आणि मग..
08:40
there's some sacrifices for science --
181
508560
2816
विज्ञानासाठी थोडासा त्याग केला.
08:43
just some popcorn falling on the floor.
182
511400
3056
यापैकी काही पॉपकॉर्न जमिनीवर सांडले.
08:46
Let's do the long way around.
183
514480
1415
आता कक्षेतून भ्रमण पूर्ण करू.
08:47
(Robot buzzes)
184
515919
1697
(यंत्राचा आवाज)
08:49
(Laughter)
185
517640
1776
(हशा)
08:51
And then you have a little hand.
186
519440
1575
आता एक छोटासा हात पुढे येईल.
08:53
You need to adjust the height of it,
187
521039
1817
तो योग्य उंचीवर आणू.
08:54
and you just do it by shrugging.
188
522880
1576
फक्त खांदे उडवले, की झालं.
08:56
(Laughter)
189
524480
1896
(हशा)
08:58
(Applause)
190
526400
1216
(टाळ्या)
08:59
It has a little hand.
191
527640
1256
छोटासा हात..
09:00
(Hand thwacks)
192
528920
1216
(हात जोरात ढकलतो.)
09:02
(Laughter)
193
530160
1216
(हशा)
09:03
(Applause)
194
531400
3560
(टाळ्या)
09:11
I just bumped my mic off,
195
539480
2696
मी मायक्रोफोन पाडला वाटतं.
09:14
but I think we're all good.
196
542200
1920
पण काही हरकत नाही. ठीक आहे.
09:17
OK, also I need to chew this popcorn,
197
545240
2416
आता मला हे पॉपकॉर्न चावून खाल्ले पाहिजेत.
09:19
so if you guys could
just clap your hands a little bit more --
198
547680
2936
तुम्ही आणखी थोडा वेळ
टाळ्या वाजवत राहाल का?
09:22
(Applause)
199
550640
4096
(टाळ्या)
09:26
OK, so it's like your own
little personal solar system,
200
554760
2816
तर ही आहे माझी खाजगी सूर्यमाला.
09:29
because I'm a millennial,
201
557600
1896
या शतकात जन्मल्यामुळे,
09:31
so I want everything to revolve around me.
202
559520
2456
मी आत्मकेंद्रित आहे.
सगळं माझ्याभोवती फिरलं पाहिजे.
09:34
(Laughter)
203
562000
3056
(हशा)
09:37
Back to the glass of water,
that's what we're here for.
204
565080
2616
आता पुन्हा पाण्याच्या पेल्याकडे वळू.
09:39
So, I promise -- I mean, it still has --
205
567720
2056
या यंत्रावर अजून.. खरं सांगते..
09:41
it doesn't have any water in it,
206
569800
1576
या पेल्यात पाणी नाहीये.
09:43
I'm sorry.
207
571400
1496
माफ करा.
09:44
But I still need to work
on this machine a little bit
208
572920
4576
पण या यंत्रावर मला अजून काम केलं पाहिजे.
09:49
because I still need to pick up the glass
and put it on the platform,
209
577520
3256
पेला उचलून कड्यावर ठेवता आला पाहिजे.
09:52
but if your hands
are shaking a little bit,
210
580800
2016
आता माझे हात जरासे थरथरले,
09:54
nobody's going to notice
211
582840
1256
तरी ते दिसणार नाहीत.
09:56
because you're wearing
a very mesmerizing piece of equipment.
212
584120
2896
कारण या अद्भुत यंत्राने
तुम्हांला मंत्रमुग्ध केलं आहे.
09:59
So, we're all good.
213
587040
1416
माझी काळजी मिटली.
10:00
OK.
214
588480
1200
ठीक आहे.
10:02
(Robot buzzes)
215
590146
1150
(यंत्राचा आवाज)
10:03
(Singing)
216
591320
1440
(गाते)
10:05
Oh no, it got stuck.
217
593800
2496
अरेरे, हे तर अडकलं.
10:08
Isn't it comforting that even robots
sometimes get stage fright?
218
596320
3160
या यंत्रालाही कधीकधी
व्यासपीठावर भीती वाटते.
10:12
It just gets stuck a little bit.
219
600200
1840
मग ते जरासं अडकतं.
10:15
It's very human of them.
220
603480
1480
अगदी माणसांसारखं.
10:17
Oh wait, let's go back a little bit,
221
605880
2616
थांबा.. थोडं मागे जाऊ.
10:20
and then --
222
608520
1216
आणि मग..
10:21
(Glass falls)
223
609760
1216
(पेला पडतो)
10:23
(Laughter)
224
611000
2176
(हशा)
10:25
Isn't it a beautiful time to be alive?
225
613200
2456
आजच्या काळात जन्माला येणं
किती भाग्याचं आहे.
10:27
(Laughter)
226
615680
2256
(हशा)
10:29
(Applause)
227
617960
4600
(टाळ्या)
10:36
So as much as my machines can seem
like simple engineering slapstick,
228
624680
4616
माझी यंत्रं म्हणजे जणु आंगिक विनोदाचा
अभियांत्रिकी अवतार.
10:41
I realize that I stumbled
on something bigger than that.
229
629320
3416
पण यातून मला काहीतरी महत्त्वाचं सापडलं.
आनंद आणि विनम्रपणा.
10:44
It's this expression of joy and humility
that often gets lost in engineering,
230
632760
4896
बरेचदा, अभियांत्रिकी जगात
या गोष्टी हरवून जातात.
10:49
and for me it was a way
to learn about hardware
231
637680
2536
यातून मला हार्डवेअरबद्दल
बरंच काही शिकता आलं.
10:52
without having my performance
anxiety get in the way.
232
640240
2800
यशाची चिंता आड आली नाही.
10:56
I often get asked if I think I'm ever
going to build something useful,
233
644040
3616
मला नेहमी विचारलं जातं,
"काहीतरी उपयोगाचं करणार आहेस का कधी?"
10:59
and maybe someday I will.
234
647680
1520
कोण जाणे, करेनही कधीतरी.
11:02
But the way I see it,
235
650440
1296
माझ्या दृष्टीने,
11:03
I already have
236
651760
1296
हेही उपयुक्तच आहे.
11:05
because I've built myself this job
237
653080
2360
कारण हे काम मी स्वतःहून सुरु केलं.
11:08
and it's something that I could
never have planned for,
238
656320
2856
योजना आखून करता येणार नाही
असं काम आहे हे.
11:11
or that I could --
239
659200
1216
हा व्यवसाय..
11:12
(Applause)
240
660440
4120
(टाळ्या)
11:18
It's something that I could
never have planned for.
241
666000
2416
आखणी करून सुरु करता आला नसता.
11:20
Instead it happened just because
I was enthusiastic about what I was doing,
242
668440
3536
मी जे काही केलं ते उत्साहाने केलं,
म्हणून हे सगळं घडलं.
11:24
and I was sharing that enthusiasm
with other people.
243
672000
2736
माझा उत्साह मी इतरांना वाटला.
11:26
To me that's the true beauty
of making useless things,
244
674760
3376
मला वाटतं, हेच कुचकामी यंत्रं बनवण्यातलं
खरं सौंदर्य.
11:30
because it's this acknowledgment
245
678160
2016
इथे आपण कबुली देतो, की
11:32
that you don't always know
what the best answer is.
246
680200
2400
आपल्याला सगळ्या प्रश्नांची
उत्तरं ठाऊक नाहीत.
11:35
And it turns off that voice in your head
247
683160
2336
त्यामुळे, आपल्याला जगातलं सगळं ठाऊक आहे,
11:37
that tells you that you know
exactly how the world works.
248
685520
3456
असं सांगणारा तो आपल्याच डोक्यातला आवाज
गप्प बसतो.
11:41
And maybe a toothbrush helmet
isn't the answer,
249
689000
2336
टूथब्रश हेल्मेट हे उत्तर नसेल,
11:43
but at least you're asking the question.
250
691360
1936
पण आपण निदान प्रश्न तरी विचारला!
11:45
Thank you.
251
693320
1216
धन्यवाद.
11:46
(Applause)
252
694560
4040
(टाळ्या)
Translated by Smita Kantak
Reviewed by arvind patil

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Simone Giertz - Inventor, robotics enthusiast
Simone Giertz runs a YouTube channel about robotics.

Why you should listen

Simone Giertz is a Swedish inventor, YouTuber and robotics enthusiast. She is world-renowned for her useless machines and has risen to the very top of the field -- mainly because the field is very tiny and not of interest to the general populace. Giertz has set out to automate everything from brushing teeth to cutting hair and has more than one million subscribers on YouTube.

More profile about the speaker
Simone Giertz | Speaker | TED.com