ABOUT THE SPEAKER
Simone Giertz - Inventor, robotics enthusiast
Simone Giertz runs a YouTube channel about robotics.

Why you should listen

Simone Giertz is a Swedish inventor, YouTuber and robotics enthusiast. She is world-renowned for her useless machines and has risen to the very top of the field -- mainly because the field is very tiny and not of interest to the general populace. Giertz has set out to automate everything from brushing teeth to cutting hair and has more than one million subscribers on YouTube.

More profile about the speaker
Simone Giertz | Speaker | TED.com
TED2018

Simone Giertz: Why you should make useless things

Simone Giertz: Varför man ska skapa värdelösa grejer

Filmed:
3,465,638 views

I detta glada, hjärtliga tal, som innehåller demonstrationer av hennes fantastiskt konstiga kreationer, visar Simone Giertz sitt hantverk: att skapa värdelösa robotar. Hennes uppfinningar - designade till att skära grönsaker, klippa hår, applicera läppstift med flera - lyckas sällan (om ens någonsin) och det är poängen. "Den sanna skönheten med att göra värdelösa grejer är att erkänna att du inte alltid vet hur världen fungerar. Kanske är en tandborsthjälm inte svaret, men du har åtminstone ställt frågan."
- Inventor, robotics enthusiast
Simone Giertz runs a YouTube channel about robotics. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
HelloHej.
0
1720
1376
Hej.
00:15
My namenamn is SimoneSimone.
1
3120
1200
Jag heter Simone.
00:17
You know how people tell you
if you get nervousnervös when onstagepå scenen,
2
5280
3296
Ni vet hur folk säger
att om du blir nervös på scen,
00:20
picturebild people in the audiencepublik nakednaken?
3
8600
2496
föreställ dig människor i publiken nakna?
00:23
Like it's this thing that's supposedförment
to make you feel better.
4
11120
3376
Det är en sådan grej som ska
göra så att du känner dig bättre.
00:26
But I was thinkingtänkande --
5
14520
1256
Men jag tänkte
00:27
picturingföreställande all of you nakednaken in 2018
feelskänner kindsnäll of weirdkonstig and wrongfel.
6
15800
5416
att föreställa sig alla er nakna 2018
känns ganska konstigt och fel.
00:33
Like, we're workingarbetssätt really hardhård
on movingrör på sig pastdåtid stuffgrejer like that,
7
21240
3016
Vi jobbar riktigt hårt med
att komma över sådana saker,
00:36
so we need a newny methodmetod of dealingsom handlar om with
8
24280
2616
så vi behöver en ny metod att ta itu med
00:38
if you get nervousnervös onstagepå scenen.
9
26920
2136
om man blir nervös på scenen.
00:41
And I realizedinsåg that what I'd really like
10
29080
2136
Jag insåg att det jag
verkligen skulle vilja
00:43
is that I can look at you
as much as you're looking at me --
11
31240
4056
är att jag kan se på er
lika mycket som ni ser på mig
00:47
just to even things out a little bitbit.
12
35320
2416
bara för att jämna ut det lite.
00:49
So if I had way more eyeballsögonglober,
13
37760
2736
Så om jag hade många fler ögonglober,
00:52
then we'dvI hADE all be
really comfortablebekväm, right?
14
40520
2776
då skulle vi alla
vara riktigt bekväma, inte sant?
00:55
So in preparationförberedelse for this talk,
I madegjord myselfjag själv a shirtskjorta.
15
43320
3736
I förberedelse för det här föredraget
gjorde jag en tröja.
00:59
(RattlingSkramlande)
16
47230
3000
(Skramlande)
01:05
(LaughterSkratt)
17
53000
1920
(Skratt)
01:09
It's googlygoogly eyesögon.
18
57800
2976
Det är plastögon.
01:12
It tooktog me 14 hourstimmar
19
60800
2096
Det tog mig 14 timmar
01:14
and 227 googlygoogly eyesögon to make this shirtskjorta.
20
62920
3696
och 227 plastögon att göra denna tröja.
01:18
And beingvarelse ablestånd to look at you
as much as you're looking at me
21
66640
3056
Och att kunna se på er
lika mycket som ni ser på mig
01:21
is actuallyfaktiskt only halfhalv
of the reasonanledning I madegjord this.
22
69720
2496
är bara halva
anledningen att jag gjorde denna.
01:24
The other halfhalv is beingvarelse ablestånd to do this.
23
72240
1936
Den andra halvan är för att göra detta.
01:26
(GooglyGoogly eyesögon rattleskallra)
24
74200
1336
(Plastögon skramlar)
01:27
(LaughterSkratt)
25
75560
1256
(Skratt)
01:28
So I do a lot of things like this.
26
76840
1736
Jag gör många saker som detta.
01:30
I see a problemproblem and I inventuppfinna
some sortsortera of solutionlösning to it.
27
78600
3816
Jag ser ett problem och uppfinner
en sorts lösning på det.
01:34
For exampleexempel, brushingborstning your teethtänder.
28
82440
1816
Till exempel, borsta tänderna.
01:36
Like, it's this thing we all have to do,
it's kindsnäll of boringtråkig,
29
84280
2936
Det är en sån grej vi alla måste göra,
det är ganska tråkigt,
01:39
and nobodyingen really likesgillar it.
30
87240
2096
och ingen gillar det riktigt.
01:41
If there were any
seven-year-oldssju-åringar in the audiencepublik,
31
89360
2376
Om det fanns några sjuåringar i publiken,
01:43
they'dde hade be like, "Yes!"
32
91760
2496
skulle de säga "ja!"
01:46
So what about if you had
a machinemaskin that could do it for you?
33
94280
2840
Så tänk om du hade
en maskin som kunde göra det åt dig?
01:54
(LaughterSkratt)
34
102800
3120
(Skratt)
01:58
I call it ...
35
106720
1240
Jag kallar den...
02:02
I call it "The ToothbrushTandborste HelmetHjälm."
36
110360
1960
Jag kallar den "Tandborsthjälmen".
02:05
(LaughterSkratt)
37
113000
2680
(Skratt)
02:09
(RobotRobot armärm buzzingsurrande)
38
117480
2736
(Robotarm surrar)
02:12
(LaughterSkratt)
39
120240
3216
(Skratt)
02:15
(ApplauseApplåder)
40
123480
3496
(Applåder)
02:19
So my toothbrushtandborste helmethjälm is recommendedRekommenderat
by zeronoll- out of 10 dentiststandläkare,
41
127000
4536
Min tandborsthjälm rekommenderas
av noll utav tio tandläkare,
02:23
and it definitelydefinitivt did not
revolutionizerevolutionera the worldvärld of dentistrytandvård,
42
131560
4176
och den revolutionerade
definitivt inte tandläkarvärlden,
02:27
but it did completelyfullständigt changeByta my life.
43
135760
3176
men den förändrade mitt liv helt.
02:30
Because I finishedfärdiga makingtillverkning this toothbrushtandborste
helmethjälm threetre yearsår agosedan
44
138960
3456
Jag gjorde klart denna tandborsthjälmen
för tre år sedan
02:34
and after I finishedfärdiga makingtillverkning it,
45
142440
1536
och efter jag var klar med den,
02:36
I wentåkte into my livinglevande roomrum
and I put up a camerakamera,
46
144000
2656
gick jag till mitt vardagsrum och
satte upp en kamera
02:38
and I filmedfilmat a seven-secondsju-andra
clipklämma of it workingarbetssätt.
47
146680
2480
och filmade ett sjusekundersklipp
när den är igång.
02:41
And by now,
48
149760
1216
Och nu,
02:43
this is a prettySöt standardstandard-
modern-daydagens fairyfe- taleberättelse
49
151000
2896
är detta en ganska typisk nutida saga
02:45
of girlflicka postinginlägg on the internetinternet,
50
153920
2216
om en tjej som lägger ut på internet,
02:48
the internetinternet takes the girlflicka by stormstorm,
51
156160
2576
internet tar tjejen med storm,
02:50
thousandstusentals of menmän voyageresa
into the commentkommentar sectionssektioner
52
158760
2816
tusentals män färdas till kommentarsfältet
02:53
to askfråga for her handhand in marriageäktenskap --
53
161600
1696
för att be om hennes hand.
02:55
(LaughterSkratt)
54
163320
1016
(Skratt)
02:56
She ignoresignorerar all of them,
startsbörjar a YouTubeYouTube channelkanalisera
55
164360
2336
Hon ignorerar dem alla,
startar en YouTubekanal
02:58
and keepshåller on buildingbyggnad robotsrobotar.
56
166720
1640
och fortsätter att bygga robotar.
03:01
SinceSedan then, I've carvedristade out this little
nichenisch for myselfjag själv on the internetinternet
57
169120
3936
Sedan dess har jag skapat
en nisch för mig själv på internet
03:05
as an inventoruppfinnare of uselessonyttig machinesmaskiner,
58
173080
2496
som uppfinnare av värdelösa maskiner,
03:07
because as we all know,
59
175600
1656
för som vi alla vet,
03:09
the easiestenklaste way
to be at the toptopp of your fieldfält
60
177280
3656
är det enklaste sättet
att vara bäst inom sitt område
03:12
is to choosevälja a very smallsmå fieldfält.
61
180960
2096
att välja ett väldigt litet område.
03:15
(LaughterSkratt)
62
183080
2216
(Skratt)
03:17
(ApplauseApplåder)
63
185320
4336
(Applåder)
03:21
So I runspringa a YouTubeYouTube channelkanalisera
about my machinesmaskiner,
64
189680
3176
Jag driver en YouTubekanal
om mina maskiner,
03:24
and I've doneGjort things
like cuttingskärande hairhår with dronesdrönare --
65
192880
2776
och jag har gjort saker
som att klippa hår med drönare.
03:27
(DroneDrone buzzesSurrar)
66
195680
1696
(Drönare surrar)
03:29
(LaughterSkratt)
67
197400
2376
(Skratt)
03:31
(DroneDrone crasheskrascher)
68
199800
1056
(Drönare kraschar)
03:32
(LaughterSkratt)
69
200880
1416
(Skratt)
03:34
(DroneDrone buzzesSurrar)
70
202320
1096
(Drönare surrar)
03:35
(LaughterSkratt)
71
203440
1896
(Skratt)
03:37
(ApplauseApplåder)
72
205360
2096
(Applåder)
03:39
To a machinemaskin that helpshjälper me
wakevakna up in the morningmorgon- --
73
207480
2736
Till en maskin som hjälper mig
att vakna på morgonen.
03:42
(AlarmLarm)
74
210240
1936
(Väckarklocka)
03:44
(LaughterSkratt)
75
212200
2400
(Skratt)
03:49
(VideoVideo) SimoneSimone: OwÖde!
76
217200
1736
(Video) Simone: Aj!
03:50
To this machinemaskin
that helpshjälper me chopChop vegetablesgrönsaker.
77
218960
2576
Till denna maskinen
som hjälper mig skära grönsaker.
03:53
(KnivesKnivar chopChop)
78
221560
2440
(Knivar skär)
03:57
I'm not an engineeringenjör.
79
225200
1256
Jag är ingen ingenjör.
03:58
I did not studystudie engineeringteknik in schoolskola.
80
226480
2336
Jag studerade inte ingenjörslinjen.
04:00
But I was a supersuper ambitiousambitiösa
studentstuderande growingväxande up.
81
228840
3576
Men jag var en superambitiös
elev när jag växte upp.
04:04
In middlemitten schoolskola and highhög schoolskola,
I had straightrakt A'sA: s,
82
232440
2496
I grundskolan och i gymnasiet
hade jag högsta betyg,
04:06
and I graduatedgraderad at the toptopp of my yearår.
83
234960
2216
och jag tog examen som bäst i min årskurs.
04:09
On the flipflip sidesida of that,
84
237200
1256
Å andra sidan,
04:10
I struggledkämpade with very severesvår
performanceprestanda anxietyångest.
85
238480
3696
kämpade jag med oerhört svår
prestationsångest.
04:14
Here'sHär är an emaile-post I sentskickat
to my brotherbror around that time.
86
242200
3016
Här är ett mail som jag skickade
till min bror vid den tiden.
04:17
"You won'tvana understandförstå
how difficultsvår it is for me to tell you,
87
245240
2896
"Du kommer inte förstå
hur svårt det är för mig att berätta,
04:20
to confessbekänna this.
88
248160
1216
att erkänna detta.
04:21
I'm so freakingfreaking embarrassedgenerad.
89
249400
1376
Jag är så sjukt generad.
04:22
I don't want people
to think that I'm stupiddum.
90
250800
2216
Jag vill inte att folk
ska tro att jag är dum.
04:25
Now I'm startingstartande to crygråta too.
91
253040
1576
Nu börjar jag att gråta också.
04:26
DamnDamn."
92
254640
1456
Jäklar."
04:28
And no, I did not accidentallyav misstag burnbränna
our parents'föräldrarnas househus down.
93
256120
3536
Och nej, jag brände inte ner
våra föräldrars hus av misstag.
04:31
The thing I'm writingskrift about in the emaile-post
and the thing I'm so upsetupprörd about
94
259680
4296
Det jag skriver om i mailet
och det jag är så upprörd över
04:36
is that I got a B on a mathmatematik testtesta.
95
264000
2240
är att jag fick B på ett matteprov.
04:39
So something obviouslysjälvklart happenedhände
betweenmellan here and here.
96
267480
3200
Något hände uppenbarligen
mellan här och här.
04:43
(LaughterSkratt)
97
271600
4416
(Skratt)
04:48
One of those things was pubertypuberteten.
98
276040
2176
En av de grejerna var puberteten.
04:50
(LaughterSkratt)
99
278240
1376
(Skratt)
04:51
BeautifulVacker time indeedverkligen.
100
279640
1376
En vacker tid minsann.
04:53
But moreoverdessutom,
101
281040
1336
Men dessutom,
04:54
I got interestedintresserad in buildingbyggnad robotsrobotar,
102
282400
2136
blev jag intresserad av att bygga robotar,
04:56
and I wanted to teachlära myselfjag själv
about hardwarehårdvara.
103
284560
3256
och jag ville lära mig själv om hårdvara.
04:59
But buildingbyggnad things with hardwarehårdvara,
especiallyspeciellt if you're teachingundervisning yourselfsjälv,
104
287840
3496
Men att bygga saker med hårdvara,
speciellt om man lär sig själv,
05:03
is something that's really
difficultsvår to do.
105
291360
2376
är något som är riktigt svårt att göra.
05:05
It has a highhög likelihoodsannolikhet of failurefel
106
293760
1896
Det är hög risk för misslyckande
05:07
and moreoverdessutom,
107
295680
1216
och dessutom,
05:08
it has a highhög likelihoodsannolikhet
of makingtillverkning you feel stupiddum.
108
296920
2776
det är stor risk att det får dig
att känna dig dum.
05:11
And that was my biggeststörsta fearrädsla at the time.
109
299720
2120
Och det var min största rädsla då.
05:14
So I camekom up with a setupSetup that would
guaranteegaranti successframgång 100 percentprocent of the time.
110
302640
6256
Jag kom på ett upplägg som alltid skulle
garantera 100 procent succé.
05:20
With my setupSetup, it would be
nearlynästan impossibleomöjlig to failmisslyckas.
111
308920
3376
Med mitt upplägg skulle det
vara nästintill omöjligt att misslyckas.
05:24
And that was that insteadistället
of tryingpåfrestande to succeedlyckas,
112
312320
2976
Istället för att försöka att lyckas,
05:27
I was going to try to buildbygga
things that would failmisslyckas.
113
315320
2560
skulle jag bygga saker
som skulle misslyckas.
05:31
And even thoughdock I didn't
realizeinse it at the time,
114
319360
2256
Och även om jag inte insåg det just då,
05:33
buildingbyggnad stupiddum things
was actuallyfaktiskt quiteganska smartsmart,
115
321640
3936
var det ganska smart
att bygga dumma grejer,
05:37
because as I kepthålls on
learninginlärning about hardwarehårdvara,
116
325600
2656
för att jag fortsatte
att lära mig om hårdvara,
05:40
for the first time in my life,
117
328280
1456
för första gången i mitt liv,
05:41
I did not have to dealhandla
with my performanceprestanda anxietyångest.
118
329760
2520
behövde jag inte handskas
med min prestationsångest.
05:44
And as soonsnart as I removedtog bort
all pressuretryck and expectationsförväntningar from myselfjag själv,
119
332880
3696
Så snart jag tog bort all press
och förväntningar från mig själv,
05:48
that pressuretryck quicklysnabbt
got replacedersatt by enthusiasmentusiasm,
120
336600
3376
så blev den pressen ersatt av entusiasm,
05:52
and it allowedtillåten me to just playspela.
121
340000
1760
och det tillät mig att bara leka.
05:54
So as an inventoruppfinnare,
122
342880
1256
Som uppfinnare
05:56
I'm interestedintresserad in things
that people strugglekamp with.
123
344160
2416
är jag intresserad av saker
som folk brottas med.
05:58
It can be smallsmå things or bigstor things
or medium-sizedsmå och medelstora things
124
346600
3576
Det kan vara små saker eller stora saker
eller mellanstora saker
06:02
and something like givingger a TEDTED talk
presentspresenterar this wholehela newny setuppsättning of problemsproblem
125
350200
4536
och något som att hålla ett TED talk
ger en uppsättning helt nya problem
06:06
that I can solvelösa.
126
354760
1496
som jag kan lösa.
06:08
And identifyingatt identifiera a problemproblem
is the first stepsteg in my processbearbeta
127
356280
3096
Att identifiera ett nytt problem
är det första steget i processen
06:11
of buildingbyggnad a uselessonyttig machinemaskin.
128
359400
1480
att bygga en värdelös maskin.
06:13
So before I camekom here,
129
361520
1536
Så innan jag kom hit,
06:15
I satsat down and I thought of some
of the potentialpotential problemsproblem I mightmakt have
130
363080
3576
satt jag ner och tänkte på några
möjliga problem jag kunde få
06:18
in givingger this talk.
131
366680
1280
när jag framför detta tal.
06:20
ForgettingGlömmer what to say.
132
368720
1280
Glömma vad jag ska säga.
06:23
That people won'tvana laughskratt --
133
371480
1296
Att folk inte ska skratta.
06:24
that's you.
134
372800
1200
Det är ni.
06:27
Or even worsevärre,
135
375080
1216
Eller ännu värre,
06:28
that you'lldu kommer laughskratt at the wrongfel things --
136
376320
1920
att ni ska skratta åt fel saker.
06:31
that was an OK partdel to laughskratt at,
137
379480
1576
Det var okej att skratta åt,
06:33
thank you.
138
381080
1216
tack.
06:34
(LaughterSkratt)
139
382320
1016
(Skratt)
06:35
Or that when I get nervousnervös,
my handshänder startStart shakingskakning
140
383360
2376
Eller när jag blir nervös,
så skakar mina händer
06:37
and I'm really self-conscioussjälvmedveten about it.
141
385760
2056
och jag är väldigt osäker kring det.
06:39
Or that my flyflyga has been
openöppen this entirehel time
142
387840
3136
Eller att min gylf har varit
öppen hela tiden
06:43
and all of you noticedlade märke till but I didn't,
143
391000
2056
och alla ni har sett men inte jag,
06:45
but it's closedstängd so we're
all good on that one.
144
393080
3056
men den är stängd så allt är bra med det.
06:48
But one thing I'm actuallyfaktiskt really
nervousnervös about is my handshänder shakingskakning.
145
396160
3456
Men en sak jag är riktigt
nervös för är mina skakande händer.
06:51
I rememberkom ihåg when I was a kidunge,
146
399640
2176
Jag minns när jag var barn,
06:53
givingger presentationspresentationer in schoolskola,
147
401840
1696
och höll redovisningar i skolan,
06:55
I would have my notesanteckningar on a piecebit of paperpapper,
148
403560
2096
jag hade mina anteckningar på en lapp,
06:57
and I would put a notebookanteckningsboken
behindBakom the paperpapper
149
405680
3456
och jag höll ett block bakom pappret
07:01
so that people wouldn'tskulle inte be ablestånd
to see the paperpapper quiveringskälvande.
150
409160
3256
så ingen skulle se att pappret darrade.
07:04
And I give a lot of talkssamtal.
151
412440
1720
Och jag håller många föredrag.
07:07
I know that about halfhalv of you
in the audiencepublik are probablyförmodligen like,
152
415000
4056
Jag vet att ungefär hälften av er
i publiken tänker säkert,
07:11
"BuildingByggnad uselessonyttig machinesmaskiner is really funroligt,
153
419080
1976
"Att bygga värdelösa maskiner är kul,
07:13
but how is this in any way
or formform a businessföretag?"
154
421080
2656
men hur är detta någonsin
något sorts företag?"
07:15
And givingger talkssamtal is a partdel of it.
155
423760
1936
Att hålla föredrag är en del av det.
07:17
And the arrangersArrangörer always put out
a glassglas of watervatten for you onstagepå scenen
156
425720
3056
Och arrangörerna sätter alltid ut
ett glas vatten på scenen
07:20
so you have something to drinkdryck
if you get thirstytörstig,
157
428800
2336
så man har något att dricka
om man blir törstig,
07:23
and I always so badlydåligt
want to drinkdryck that watervatten,
158
431160
3896
och jag vill alltid jättegärna
dricka vattnet,
07:27
but I don't darevåga to pickplocka the glassglas up
159
435080
1856
men jag vågar inte ta upp glaset
07:28
because then people mightmakt be ablestånd
to see that my handshänder are shakingskakning.
160
436960
3296
för då skulle folk kanske se
att mina händer skakar.
07:32
So what about a machinemaskin
that handshänder you a glassglas of watervatten?
161
440280
4096
Så vad sägs om en maskin
som ger dig ett glas vatten?
07:36
SoldSäljs to the nervousnervös girlflicka
in the googly-eyegoogly-öga shirtskjorta.
162
444400
3176
Såld till den nervösa tjejen
i plastögontröjan.
07:39
ActuallyFaktiskt, I need to take this off
because I have a thing --
163
447600
3000
Jag måste ta av den här,
för jag har en grej.
07:43
(GooglyGoogly eyesögon rattleskallra)
164
451440
2880
(Plastögon skakar)
07:51
Oh.
165
459400
1416
Åh.
07:52
(ClankingSkrammel)
166
460840
1496
(Skrammel)
07:54
(LaughterSkratt)
167
462360
2760
(Skratt)
08:05
I still don't know what to call this,
168
473480
2976
Jag vet fortfarande inte vad den ska heta,
08:08
but I think some sortsortera of
"headhuvud orbitbana deviceanordning,"
169
476480
3536
men jag tror nog "huvudkretsapparat"
08:12
because it rotatesroterar
this platformplattform around you
170
480040
3016
för den roterar denna plattform runt dig
08:15
and you can put anything on it.
171
483080
1496
som man kan lägga saker på.
08:16
You can have a camerakamera;
you can get photosfoton of your entirehel headhuvud.
172
484600
3816
Man kan ha en kamera,
man kan få foton av hela ens huvud.
08:20
Like it's really --
it's a very versatilemångsidig machinemaskin.
173
488440
3896
Den är riktigt,
det är en väldigt mångsidig maskin.
08:24
(LaughterSkratt)
174
492360
1696
(Skratt)
08:26
OK, and I have --
175
494080
1896
OK, och jag har,
08:28
I mean, you can put
some snackssnacks on it, for exampleexempel,
176
496000
2416
man kan lägga snacks på den, till exempel
08:30
if you want to.
177
498440
1256
om man vill.
08:31
I have some popcornPopcorn here.
178
499720
1816
Jag har lite popcorn här.
08:33
And you just put a little bitbit like that.
179
501560
4480
Och så lägger man bara lite där.
08:39
And then you want to --
180
507000
1536
Och sen vill man,
08:40
there's some sacrificesuppoffringar for sciencevetenskap --
181
508560
2816
där är lite uppoffringar för vetenskapen,
08:43
just some popcornPopcorn fallingfaller on the floorgolv.
182
511400
3056
bara lite popcorn som föll på golvet.
08:46
Let's do the long way around.
183
514480
1415
Vi kör den långa vägen runt.
08:47
(RobotRobot buzzesSurrar)
184
515919
1697
(Robot surrar)
08:49
(LaughterSkratt)
185
517640
1776
(Skratt)
08:51
And then you have a little handhand.
186
519440
1575
Och sen har man en liten hand.
08:53
You need to adjustjustera the heighthöjd of it,
187
521039
1817
Man måste justera höjden på den,
08:54
and you just do it by shruggingrycka.
188
522880
1576
och gör det med att höja axlarna.
08:56
(LaughterSkratt)
189
524480
1896
(Skratt)
08:58
(ApplauseApplåder)
190
526400
1216
(Applåder)
08:59
It has a little handhand.
191
527640
1256
Den har en liten hand.
09:00
(HandHand thwacksthwacks är)
192
528920
1216
(Hand smäller till)
09:02
(LaughterSkratt)
193
530160
1216
(Skratt)
09:03
(ApplauseApplåder)
194
531400
3560
(Applåder)
09:11
I just bumpedstötte my micmic off,
195
539480
2696
Jag knuffade bort min mikrofon,
09:14
but I think we're all good.
196
542200
1920
men tror att allt är bra.
09:17
OK, alsoockså I need to chewtugga this popcornPopcorn,
197
545240
2416
OK, jag måste också tugga popcornet,
09:19
so if you guys could
just clapklappa your handshänder a little bitbit more --
198
547680
2936
så om ni bara kan klappa lite till.
09:22
(ApplauseApplåder)
199
550640
4096
(Applåder)
09:26
OK, so it's like your ownegen
little personalpersonlig solarsol- systemsystemet,
200
554760
2816
OK, så det är ditt egna
lilla personliga solsystem,
09:29
because I'm a millennialtusenåriga,
201
557600
1896
för att jag är en "millennial"
09:31
so I want everything to revolvekretsa around me.
202
559520
2456
och vill att allt ska kretsa kring mig.
09:34
(LaughterSkratt)
203
562000
3056
(Skratt)
09:37
Back to the glassglas of watervatten,
that's what we're here for.
204
565080
2616
Tillbaka till vattenglaset,
det är därför vi är här.
09:39
So, I promiselöfte -- I mean, it still has --
205
567720
2056
Jag lovar - jag menar, det har fortfarande
09:41
it doesn't have any watervatten in it,
206
569800
1576
inget vatten i sig,
09:43
I'm sorry.
207
571400
1496
Ursäkta.
09:44
But I still need to work
on this machinemaskin a little bitbit
208
572920
4576
Men jag måste fortfarande jobba
på denna maskin ett tag
09:49
because I still need to pickplocka up the glassglas
and put it on the platformplattform,
209
577520
3256
för jag måste fortfarande hämta glaset
och sätta det på plattformen,
09:52
but if your handshänder
are shakingskakning a little bitbit,
210
580800
2016
men om ens händer skakar en del,
09:54
nobody'snobody's going to noticelägga märke till
211
582840
1256
kommer ingen att märka det
09:56
because you're wearingbär
a very mesmerizinghypnotiserande piecebit of equipmentUtrustning.
212
584120
2896
för att du har på dig
en väldigt fascinerande utrustning.
09:59
So, we're all good.
213
587040
1416
Så allt är bra.
10:00
OK.
214
588480
1200
OK.
10:02
(RobotRobot buzzesSurrar)
215
590146
1150
(Robot surrar)
10:03
(SingingSång)
216
591320
1440
(Sjunger)
10:05
Oh no, it got stuckfastnat.
217
593800
2496
Åh nej, den har fastnat.
10:08
Isn't it comfortingtröstande that even robotsrobotar
sometimesibland get stageskede frightSkrämsel?
218
596320
3160
Är det inte tröstande att även robotar
får scenskräck ibland?
10:12
It just getsblir stuckfastnat a little bitbit.
219
600200
1840
Den bara fastnar litegrann.
10:15
It's very humanmänsklig of them.
220
603480
1480
Det är väldigt mänskligt.
10:17
Oh wait, let's go back a little bitbit,
221
605880
2616
Åh vänta, låt oss backa lite,
10:20
and then --
222
608520
1216
och sen...
10:21
(GlassGlas fallsfalls)
223
609760
1216
(Glas faller ner)
10:23
(LaughterSkratt)
224
611000
2176
(Skratt)
10:25
Isn't it a beautifulvacker time to be aliveLevande?
225
613200
2456
Är det inte en vacker tid att leva?
10:27
(LaughterSkratt)
226
615680
2256
(Skratt)
10:29
(ApplauseApplåder)
227
617960
4600
(Applåder)
10:36
So as much as my machinesmaskiner can seemverka
like simpleenkel engineeringteknik slapstickSlapstick,
228
624680
4616
Så precis som att mina maskiner kan verka
som enkel ingenjörsbuskis,
10:41
I realizeinse that I stumbledsnubblat
on something biggerstörre than that.
229
629320
3416
insåg jag att jag stötte på
något som är större än det.
10:44
It's this expressionuttryck of joyglädje and humilityödmjukhet
that oftenofta getsblir lostförlorat in engineeringteknik,
230
632760
4896
Det är ett uttryck av glädje och ödmjukhet
som oftast glöms bort i tekniken,
10:49
and for me it was a way
to learnlära sig about hardwarehårdvara
231
637680
2536
och för mig var det ett sätt
att lära sig om hårdvara
10:52
withoututan havinghar my performanceprestanda
anxietyångest get in the way.
232
640240
2800
utan att min prestationsångest
kommer i vägen.
10:56
I oftenofta get askedfrågade if I think I'm ever
going to buildbygga something usefulanvändbar,
233
644040
3616
Jag får ofta frågan om jag någonsin
kommer att bygga något användbart,
10:59
and maybe somedaynågon dag I will.
234
647680
1520
och en dag gör jag kanske det.
11:02
But the way I see it,
235
650440
1296
Men jag ser det som
11:03
I alreadyredan have
236
651760
1296
att jag redan har gjort det
11:05
because I've builtbyggd myselfjag själv this jobjobb
237
653080
2360
för jag har själv skapat detta jobb,
11:08
and it's something that I could
never have plannedplanerad for,
238
656320
2856
och det är något som jag
inte kunde planera,
11:11
or that I could --
239
659200
1216
eller som jag kunde...
11:12
(ApplauseApplåder)
240
660440
4120
(Applåder)
11:18
It's something that I could
never have plannedplanerad for.
241
666000
2416
Det är något som jag
aldrig kunde planera.
11:20
InsteadIstället it happenedhände just because
I was enthusiasticentusiastiska about what I was doing,
242
668440
3536
Istället hände det för att jag var
entusiastisk över vad jag höll på med,
11:24
and I was sharingdelning that enthusiasmentusiasm
with other people.
243
672000
2736
och jag delade entusiasmen
med andra människor.
11:26
To me that's the truesann beautyskönhet
of makingtillverkning uselessonyttig things,
244
674760
3376
För mig är det den sanna skönheten
med att skapa värdelösa saker,
11:30
because it's this acknowledgmentbekräftelse
245
678160
2016
för att det är detta erkännande
11:32
that you don't always know
what the bestbäst answersvar is.
246
680200
2400
av att man inte alltid vet
vad det bästa svaret är.
11:35
And it turnsvarv off that voiceröst in your headhuvud
247
683160
2336
Det stänger av den där rösten i huvudet
11:37
that tellsberättar you that you know
exactlyexakt how the worldvärld worksArbetar.
248
685520
3456
som säger åt en att man vet
exakt hur världen fungerar.
11:41
And maybe a toothbrushtandborste helmethjälm
isn't the answersvar,
249
689000
2336
Och kanske är en tandborsthjälm
inte svaret,
11:43
but at leastminst you're askingbe the questionfråga.
250
691360
1936
men du ställer åtminstone frågan.
11:45
Thank you.
251
693320
1216
Tack.
11:46
(ApplauseApplåder)
252
694560
4040
(Applåder)
Translated by Emily Lundeen
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Simone Giertz - Inventor, robotics enthusiast
Simone Giertz runs a YouTube channel about robotics.

Why you should listen

Simone Giertz is a Swedish inventor, YouTuber and robotics enthusiast. She is world-renowned for her useless machines and has risen to the very top of the field -- mainly because the field is very tiny and not of interest to the general populace. Giertz has set out to automate everything from brushing teeth to cutting hair and has more than one million subscribers on YouTube.

More profile about the speaker
Simone Giertz | Speaker | TED.com