ABOUT THE SPEAKER
Ivonne Roman - Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing.

Why you should listen
Ivonne Roman's work includes highlighting discriminatory fitness standards that screen women out of police academies, identifying factors that contribute to high attrition rates of women and convening a summit on women in policing to identify research gaps on the topic. She's currently working with the National Institute of Justice to spur policy changes that increase the representation of women in policing.
More profile about the speaker
Ivonne Roman | Speaker | TED.com
TED2019

Ivonne Roman: How policewomen make communities safer

Ivonne Roman: Hvordan politikvinner gjør samfunn tryggere

Filmed:
1,621,593 views

Under 13 prosent av politi i USA er kvinner -- til tross for at deres effektivitet i å roe ned voldelige situasjoner og redusere bruk av fysisk tvang er bevist. Med over 20 års erfaring som politikvinne og politimester, deler TED Fellow Ivonne Roman hvordan en enkel endring i politiskolers fysiske tester kan være med å bygge et mer balansert politiyrke som hjelper både samfunn og politiet.
- Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I've been a policepolitiet officeroffiser
in an urbanUrban cityby
0
1135
3357
Jeg har vært politi i en storby
00:16
for nearlynesten 25 yearsår.
1
4516
1793
i nesten 25 år
00:18
That's crazygal, right?
2
6992
1341
Det er sinnsykt, ikke sant?
00:21
And in that time,
I've servedservert in everyhver rankrangering,
3
9540
3062
I den tiden har jeg jobbet i hver rang
00:24
from policepolitiet officeroffiser to policepolitiet chiefsjef.
4
12626
2844
Fra politioffiser til politimester.
00:28
A few yearsår agosiden,
I noticedla merke til something alarmingalarmerende.
5
16347
3352
For noen år siden oppdaget jeg noe
oppsiktsvekkende. Fra 2014,
00:32
StartingStarter in 2014,
6
20442
1770
00:34
I startedstartet monitoringovervåkning recruitsrekrutter
7
22236
1685
Begynte jeg å observere rekrutter
00:35
as they cycledsyklet throughgjennom policepolitiet academiesAkademier
in the statestat of NewNye JerseyJersey,
8
23945
3981
da de gikk på politiskoler i New Jersey
00:39
and I foundfunnet that womenkvinner were failingsviktende
at ratespriser betweenmellom 65 and 80 percentprosent,
9
27950
5619
Og jeg fant at kvinner feilet 65 - 80%
00:45
duegrunn to varyingVarierende aspectsaspekter
of the physicalfysisk fitnessFitness testtest.
10
33593
3400
grunnet forskjellige fysiske tester.
00:49
I learnedlært that a changeendring in policyPolitikk
11
37482
1600
Jeg fant at en endring i systemet
00:51
now requirednødvendig recruitsrekrutter
to passpassere the fitnessFitness exameksamen
12
39106
3273
krevde at rekrutter besto den fysiske testen
00:54
withininnenfor 10 shortkort workoutTrening sessionsøkter.
13
42403
2266
innen 10 korte treninger.
00:57
This had the greateststørst impactinnvirkning on womenkvinner.
14
45276
2615
Dette hadde størst innvirkning på kvinner.
01:00
The changeendring meantbetydde that recruitsrekrutter
had about threetre weeksuker
15
48447
3047
Endringen gjorde at rekrutter hadde 3 uker
01:03
out of a five-month-longfem måneder lang academyAcademy
16
51518
1778
av et fem måneder langt skoleløp
01:05
to passpassere the fitnessFitness exameksamen.
17
53320
1667
til å bestå den fysiske testen.
01:07
This just didn't make senseføle, thoughselv om.
18
55820
2400
Dette ga bare ikke mening.
01:10
PolicePolitiet agenciesbyråer and policepolitiet recruitsrekrutter
19
58617
2555
Politistasjoner og politirekrutter hadde
01:13
had madelaget hugeenorm investmentsinvesteringer
to get those recruitsrekrutter into the academyAcademy.
20
61196
3984
investert mye for å få rekruttene inn.
01:17
PolicePolitiet recruitsrekrutter had passedbestått
lengthyLange backgroundbakgrunn checkssjekker,
21
65986
3263
Rekruttene hadde bestått bakgrunnskjekker,
01:21
they had passedbestått medicalmedisinsk
and psychologicalpsykologisk examsEksamener,
22
69273
3190
medisinske tester og psykiske tester,
01:24
they had quitslutte theirderes jobsarbeidsplasser.
23
72487
1667
de hadde sagt opp jobbene sine.
01:26
And manymange had spentbrukt more
than 2,000 dollarsdollar in feesavgifter and equipmentutstyr
24
74495
3939
Og mange hadde brukt over $2000 dollar på utstyr
01:30
just to get kickedsparket out
withininnenfor the first threetre weeksuker?
25
78458
3026
Bare for å bli kastet ut innen tre uker?
01:34
The direDire situationsituasjon in NewNye JerseyJersey
26
82165
1817
Den dårlige situasjonen i New Jersey
01:36
led me to examineundersøke the statusstatus
of womenkvinner in policingpolitiarbeid
27
84006
2582
fikk meg til å se på politikvinner
01:38
acrosspå tvers the UnitedUnited StatesStater.
28
86612
1748
rundt om i hele USA.
01:40
I foundfunnet that womenkvinner make up
lessmindre than 13 percentprosent of policepolitiet officersoffiserer.
29
88890
4650
Jeg fant at kvinner utgjør mindre enn 13%
av politistyrken. Det har ikke endret
01:45
A numberAntall that hasn'thar ikke changedendret much
in the pastforbi 20 yearsår.
30
93898
3952
seg på 20 år. De utgjør 3% av politimestre
01:50
And they make up just threetre percentprosent
of policepolitiet chiefsChiefs as of 2013,
31
98303
4546
01:54
the last time the datadata was collectedsamlet.
32
102873
2466
i følge sist utførte studie - fra 2013.
01:58
We know that we can improveforbedre those ratespriser.
33
106230
2666
Vi vet at vi kan forbedre disse tallene.
02:01
Other countriesland like CanadaCanada,
AustraliaAustralia and the UKSTORBRITANNIA
34
109458
3452
Andre land som Canada, Australia, England
02:04
have nearlynesten twiceto ganger the amountbeløp
of policewomenpolicewomen.
35
112934
2881
har nesten dobbelt så mange politikvinner
02:07
And NewNye ZealandZealand is steadilyjevnt marchingmarsjerende
towardsmot theirderes goalmål
36
115839
4389
Og New Zealand er på vei mot målet sitt:
02:12
of recruitrekruttere genderkjønn parityParitet by 2021.
37
120252
2732
kjønnsparitet blandt rekrutter innen 2021.
02:15
Other countriesland are activelyaktivt workingarbeider
38
123942
2095
Andre land jobber aktivt
02:18
to increaseøke the numberAntall
of womenkvinner in policingpolitiarbeid,
39
126061
2429
For å øke antall kvinner i politiyrket
02:20
because they know of a vastenorme bodykropp
of researchforskning evidencebevis,
40
128514
3214
Fordi de vet om en haug med forskning,
02:23
spanningspenner more than 50 yearsår,
41
131752
1984
som går mer enn 50 år tilbake,
02:25
detailingDetaljering the advantagesfordeler
to womenkvinner in policingpolitiarbeid.
42
133760
3133
som beskriver fordelen med politikvinner.
02:29
From that researchforskning,
43
137434
1556
Fra denne forskningen,
02:31
we know that policewomenpolicewomen
are lessmindre likelysannsynlig to use forcemakt
44
139014
3444
vet vi at det er mindre sjanse for bruk
02:34
or to be accusedtiltalte of excessiveoverflødig forcemakt.
45
142482
2400
av unødvendig vold hos politikvinner.
02:37
We know that policewomenpolicewomen
are lessmindre likelysannsynlig to be namedoppkalt in a lawsuitrettssak
46
145490
3977
Mindre sjanse for at de blir nevnt i en
02:41
or a citizenborger complaintklage.
47
149491
1340
rettsak eller klage.
02:43
We know that the meremere presencetilstedeværelse
of a policewomanpolitikvinne
48
151625
2468
Vi vet at bare tilstedeværelsen av kvinner
02:46
reducesReduserer the use of forcemakt
amongblant other officersoffiserer.
49
154117
2686
reduserer bruken av vold hos politimenn.
02:49
And we know that policewomenpolicewomen
are metmøtte with the samesamme ratespriser of forcemakt
50
157561
3437
Og vi vet at politikvinner blir møtt med
02:53
as theirderes malemann counterpartskolleger,
and sometimesnoen ganger more,
51
161022
3269
samme mengde vold som menn, kanskje mer.
02:56
and yetennå they're more successfulvellykket
52
164315
1559
Likevel er de mer suksessfulle,
02:57
in defusingavverge violentvoldelig
or aggressiveaggressiv behavioroppførsel overallalt i alt.
53
165898
3208
i å roe ned voldelig og aggressiv adferd.
03:01
So there are vastenorme advantagesfordeler
to womenkvinner in policingpolitiarbeid,
54
169458
3048
Så det er store fordeler med politikvinner
03:04
and we're losingå miste them
to arbitraryvilkårlig fitnessFitness standardsstandarder.
55
172530
3344
og de forsvinner i vilkårlige fysiske krav
03:08
The problemproblem is,
56
176668
1325
Problemet er,
03:10
the UnitedUnited StatesStater has nearlynesten
18,000 policepolitiet agenciesbyråer --
57
178017
3547
USA har nesten 18,000 stasjoner
03:13
18,000 agenciesbyråer with wildlyvilt varyingVarierende
fitnessFitness standardsstandarder.
58
181889
4601
18,000 med forskjellige fysiske krav.
03:19
We know that a majorityflertall of academiesAkademier
relystole on a masculinemaskulin idealideell of policingpolitiarbeid
59
187053
4699
Skolene verdsetter et maskulint ideal
03:23
that worksvirker to decreaseavta
the numberAntall of womenkvinner in policingpolitiarbeid.
60
191776
3096
noe som reduserer antallet kvinner i politiet.
03:27
These typestyper of academiesAkademier
overemphasizeoverdrive physicalfysisk strengthstyrke,
61
195363
3341
Disse skolene vektlegger fysisk styrke
03:30
with much lessmindre attentionoppmerksomhet spentbrukt
to subjectsfag like communitysamfunnet policingpolitiarbeid,
62
198728
4460
med mindre fokus på fag som samfunn,
03:35
problem-solvingproblemløsning
63
203212
1166
problemløsing
03:36
and interpersonalmellommenneskelige communicationkommunikasjon skillsferdigheter.
64
204402
2667
og mellommenneskelige kommunikasjonsevner.
03:39
This resultsresultater in trainingopplæring that does not
mirrorspeil the realitiesrealiteter of policingpolitiarbeid.
65
207665
4425
Resultat- trening speiler ikke virkelighet
03:44
PhysicalFysiske agilityagility is but a smallliten
componentkomponent of policepolitiet work.
66
212729
3031
Fysiske evner er en liten del av arbeidet.
03:48
Much of an officer'soffiser ' day is spentbrukt
mediatingmedier interpersonalmellommenneskelige conflictskonflikter.
67
216340
4163
Mye av politimenns dager går til mekling
03:52
That's the realityvirkelighet of policingpolitiarbeid.
68
220527
2127
Det er realiteten av politiarbeid.
03:57
These are my babiesbabyer.
69
225488
1333
Dette er mine barn.
03:59
And we can reduceredusere
the disparitymisforhold in policingpolitiarbeid
70
227691
3473
Vi kan redusere kjønnsforskjell i politiet
04:03
by changingendring examsEksamener
that produceprodusere disparateuensartede outcomesutfall.
71
231188
3849
ved å endre tester som ender i ubalansert
04:08
The federalføderal courtsbaner have stateduttalte
that menmenn and womenkvinner
72
236030
2315
kjønnsfordeling. Nasjonale rettsaler har
04:10
simplyganske enkelt are not physiologicallyfysiologisk the samesamme
73
238369
1875
erklært menn og kvinner forskjellig
04:12
for the purposesformål
of physicalfysisk fitnessFitness programsprogrammer.
74
240268
2554
når det kommer til fysiske egenskaper.
04:15
And that's basedbasert on sciencevitenskap.
75
243236
1867
Og det er basert på vitenskap.
04:17
RespectedRespektert institutionsinstitusjoner
that lawlov enforcementhåndhevelse deeplydypt respectshenseender,
76
245965
4206
Institusjoner som politiet respekterer
04:22
like the FBIFbi, the US MarshalsMarshals ServiceService,
77
250195
2698
slik som FBI og US Marshals Service,
04:24
the DEADEA and even the US militarymilitær --
78
252917
3465
DEA og USA's militære --
04:28
they rigorouslygrundig testtest fitnessFitness programsprogrammer
to ensuresørge for they measuremåle fitnessFitness
79
256406
4425
tester sine krav til fysisk fostring for å være
04:32
withoututen gender-disparatekjønn-ulike outcomesutfall.
80
260855
2428
sikker på at de resulterer i kjønnsbalanse
04:35
Why is that?
81
263307
1150
Hvorfor det?
04:37
Because recruitingrekruttering is expensivedyrt.
82
265006
2293
Fordi å rekruttere er dyrt.
04:39
They want to recruitrekruttere and retainbeholde
qualifiedkvalifisert candidateskandidater.
83
267323
3600
De vil beholde de kvalifiserte kandidatene
04:43
You know what elseellers the researchforskning findsfunn?
84
271791
2358
Vet du hva mer forskning har funnet?
04:46
Well-trainedGodt trent womenkvinner are as capablei stand
as theirderes malemann counterpartskolleger
85
274173
4317
Godt trente kvinner er like gode som menn
04:50
in overallalt i alt fitnessFitness,
86
278514
1420
i helhetlig fitness,
04:51
but more importantlyviktigst, in how they policepolitiet.
87
279958
3143
men viktigere - i hvordan de er som politi
04:56
The law-enforcementrettshåndhevelse communitysamfunnet
88
284014
1420
Politisamfunnet
04:57
is admittedlyriktignok experiencingopplever
a recruitmentRekruttering crisiskrise.
89
285458
3262
opplever en rekrutteringskrise.
05:00
YetEnnå, if they trulyvirkelig want to increaseøke
the numberAntall of applicantsSøkere, they can.
90
288744
5861
Likevel, om de vil ha flere søkere, kan de oppnå det.
05:07
We can easilyEnkelt recruitrekruttere more womenkvinner
91
295296
3325
De kan enkelt rekruttere flere kvinner
05:10
and reaphøste all those researchforskning benefitsfordeler
92
298645
2810
og få alle de fordelene forskning har vist
05:13
by trainingopplæring well-qualifiedgodt kvalifisert candidateskandidater
to passpassere validatedValidert, work-relatedarbeidsrelaterte,
93
301479
4912
ved å trene opp kvalifiserte søkere til å
05:18
physiologically-basedfysiologisk-basert fitnessFitness examsEksamener,
94
306415
3122
bestå jobbrelaterte, fysiologi-baserte
05:21
as requirednødvendig by TitleTittel VIIVii
of the CivilSivile RightsRettigheter ActLoven.
95
309561
3265
fysiske tester som Civil Rights Act krever
05:26
We can increaseøke the numberAntall of womenkvinner,
96
314030
2458
Vi kan øke antall kvinner,
05:28
we can reduceredusere that genderkjønn disparitymisforhold,
97
316512
2605
vi kan redusere kjønnsforskjeller,
05:31
by simplyganske enkelt changingendring examsEksamener
that produceprodusere disparateuensartede outcomesutfall.
98
319141
3846
enkelt ved å endre tester med ubalansert
05:35
We have the toolsverktøy.
99
323402
1563
resultat. Vi har verktøyene.
05:36
We have the researchforskning,
we have the sciencevitenskap, we have the lawlov.
100
324989
3232
Vi har forskningen, vitenskapen og loven.
05:40
This, my friendsvenner,
should be a very easylett fixfastsette.
101
328552
3667
Dette, venner, burde være enkelt å løse
05:45
Thank you.
102
333068
1169
Tusen takk.
05:46
(ApplauseApplaus)
103
334261
4334
(Applaus)
Translated by Mathea-Mari Glittenberg
Reviewed by Martin Hassel

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ivonne Roman - Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing.

Why you should listen
Ivonne Roman's work includes highlighting discriminatory fitness standards that screen women out of police academies, identifying factors that contribute to high attrition rates of women and convening a summit on women in policing to identify research gaps on the topic. She's currently working with the National Institute of Justice to spur policy changes that increase the representation of women in policing.
More profile about the speaker
Ivonne Roman | Speaker | TED.com