ABOUT THE SPEAKER
Ivonne Roman - Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing.

Why you should listen
Ivonne Roman's work includes highlighting discriminatory fitness standards that screen women out of police academies, identifying factors that contribute to high attrition rates of women and convening a summit on women in policing to identify research gaps on the topic. She's currently working with the National Institute of Justice to spur policy changes that increase the representation of women in policing.
More profile about the speaker
Ivonne Roman | Speaker | TED.com
TED2019

Ivonne Roman: How policewomen make communities safer

Ivonne Roman: Hoe politievrouwen gemeenschappen veiliger maken

Filmed:
1,621,593 views

Minder dan 13 procent van de politieagenten in de Verenigde Staten is vrouw -- ondanks hun bewezen effectiviteit in het deëscaleren van geweldssituaties en het verminderen van het gebruik van geweld. TED Fellow Ivonne Roman heeft meer dan twee decennia ervaring als politieagent en -chef. Zij vertelt hoe een eenvoudige wijziging van de fysieke fitheidstests van de politieacademie kan helpen om meer evenwichtige korpsen op te bouwen, wat zowel gemeenschappen als officieren ten goede zou komen.
- Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I've been a policePolitie officerofficier
in an urbanstedelijk citystad
0
1135
3357
Ik heb bijna 25 jaar gewerkt
als politieagent in een grote stad.
00:16
for nearlybijna 25 yearsjaar.
1
4516
1793
00:18
That's crazygek, right?
2
6992
1341
Gekkenwerk, hè?
00:21
And in that time,
I've servedgeserveerd in everyelk rankrang,
3
9540
3062
Ik heb in iedere rang gediend,
00:24
from policePolitie officerofficier to policePolitie chiefchef.
4
12626
2844
van politieagent tot politiechef.
00:28
A fewweinig yearsjaar agogeleden,
I noticedmerkte something alarmingalarmerende.
5
16347
3352
Een aantal jaar geleden
merkte ik iets alarmerends op.
00:32
StartingStarten in 2014,
6
20442
1770
In 2014
begon ik met monitoren van rekruten
00:34
I startedbegonnen monitoringtoezicht houden recruitsrekruten
7
22236
1685
00:35
as they cycledgefietst throughdoor policePolitie academiesAcademies
in the statestaat of NewNieuw JerseyJersey,
8
23945
3981
terwijl ze politieacademies
doorliepen in de staat New Jersey,
en ik zag dat 65 tot 80 procent
van de vrouwen faalde
00:39
and I foundgevonden that womenvrouw were failingtekortkoming
at ratesprijzen betweentussen 65 and 80 percentprocent,
9
27950
5619
00:45
dueten gevolge to varyingverschillende aspectsaspecten
of the physicalfysiek fitnessFitness testtest.
10
33593
3400
vanwege verschillende aspecten
van de fysieke fitheidstest.
00:49
I learnedgeleerd that a changeverandering in policyhet beleid
11
37482
1600
Door een verandering in beleid
00:51
now requirednodig recruitsrekruten
to passslagen voor the fitnessFitness examexamen
12
39106
3273
is het nu een vereiste om
te slagen voor het fitheidsexamen
00:54
withinbinnen 10 shortkort workouttraining sessionssessies.
13
42403
2266
binnen 10 korte trainingssessies.
00:57
This had the greatestbeste impactbotsing on womenvrouw.
14
45276
2615
Dit had een grote impact op vrouwen.
01:00
The changeverandering meantbedoelde that recruitsrekruten
had about threedrie weeksweken
15
48447
3047
De verandering betekende dat rekruten
ongeveer drie weken hadden
01:03
out of a five-month-longvijf maandenlange academyAcademie
16
51518
1778
van de vijf maanden durende opleiding
01:05
to passslagen voor the fitnessFitness examexamen.
17
53320
1667
om te slagen voor het examen.
01:07
This just didn't make sensezin, thoughhoewel.
18
55820
2400
Dit klopte gewoon niet.
01:10
PolicePolitie agenciesagentschappen and policePolitie recruitsrekruten
19
58617
2555
Politieagentschappen en politierekruten
01:13
had madegemaakt hugereusachtig investmentsinvesteringen
to get those recruitsrekruten into the academyAcademie.
20
61196
3984
hadden flink geïnvesteerd om de rekruten
op de academie te krijgen.
Politierekruten hadden uitvoerige
antecendentenonderzoeken doorstaan.
01:17
PolicePolitie recruitsrekruten had passedgeslaagd
lengthylange backgroundachtergrond checkscontroles,
21
65986
3263
01:21
they had passedgeslaagd medicalmedisch
and psychologicalpsychologisch examsexamens,
22
69273
3190
Ze waren geslaagd voor medische
en psychologische examens.
01:24
they had quitophouden theirhun jobsjobs.
23
72487
1667
Ze hadden hun baan opgezegd.
01:26
And manyveel had spentdoorgebracht more
than 2,000 dollarsdollars in feesfees and equipmentuitrusting
24
74495
3939
En velen gaven meer dan 1800 euro
uit aan vergoedingen en apparatuur,
01:30
just to get kickedgeschopt out
withinbinnen the first threedrie weeksweken?
25
78458
3026
alleen om eruit gegooid te worden
binnen de eerste drie weken?
De verschrikkelijke situatie in New Jersey
01:34
The direDire situationsituatie in NewNieuw JerseyJersey
26
82165
1817
was voor mij aanleiding
om onderzoek te doen
01:36
led me to examineonderzoeken the statusstaat
of womenvrouw in policingpolitie
27
84006
2582
naar vrouwen bij de politie in de VS.
01:38
acrossaan de overkant the UnitedVerenigd StatesStaten.
28
86612
1748
01:40
I foundgevonden that womenvrouw make up
lessminder than 13 percentprocent of policePolitie officersofficieren.
29
88890
4650
Ik ontdekte dat 13 procent
van de politieagenten vrouw is.
01:45
A numberaantal that hasn'theeft niet changedveranderd much
in the pastverleden 20 yearsjaar.
30
93898
3952
Een cijfer dat de laatste twintig jaar
ongeveer gelijk is gebleven.
01:50
And they make up just threedrie percentprocent
of policePolitie chiefsChiefs as of 2013,
31
98303
4546
En het percentage vrouwen onder
politiechefs was maar 3 procent in 2013,
01:54
the last time the datagegevens was collectedverzamelde.
32
102873
2466
de laatste keer dat er data is verzameld.
01:58
We know that we can improveverbeteren those ratesprijzen.
33
106230
2666
We weten dat we deze cijfers
kunnen verbeteren.
02:01
Other countrieslanden like CanadaCanada,
AustraliaAustralië and the UKVERENIGD KONINKRIJK
34
109458
3452
Andere landen zoals Canada,
Australië en het Verenigd Koninkrijk
hebben bijna twee keer
zoveel politieagentes.
02:04
have nearlybijna twicetweemaal the amountbedrag
of policewomenpolicewomen.
35
112934
2881
02:07
And NewNieuw ZealandZeeland is steadilygestaag marchingmarcheren
towardsnaar theirhun goaldoel
36
115839
4389
En Nieuw-Zeeland groeit gestaag
naar hun doelstelling
02:12
of recruitwerven gendergeslacht paritypariteit by 2021.
37
120252
2732
om genderpariteit bij rekruten
te realiseren in 2021.
02:15
Other countrieslanden are activelyactief workingwerkend
38
123942
2095
Andere landen zijn actief aan het werk
02:18
to increasetoename the numberaantal
of womenvrouw in policingpolitie,
39
126061
2429
om het aantal vrouwen
bij de politie te verhogen,
02:20
because they know of a vastgroot bodylichaam
of researchOnderzoek evidencebewijsmateriaal,
40
128514
3214
dankzij een schat aan onderzoeksbewijs
verzameld gedurende ruim 50 jaar,
02:23
spanningoverspannen more than 50 yearsjaar,
41
131752
1984
02:25
detailingdetaillering the advantagesvoordelen
to womenvrouw in policingpolitie.
42
133760
3133
dat precies de voordelen beschrijft
van vrouwen bij de politie.
02:29
From that researchOnderzoek,
43
137434
1556
Door dat onderzoek
02:31
we know that policewomenpolicewomen
are lessminder likelywaarschijnlijk to use forcedwingen
44
139014
3444
weten we dat politieagentes minder
snel geweld zullen gebruiken
02:34
or to be accusedverdachte of excessivebuitensporig forcedwingen.
45
142482
2400
of worden beschuldigd
van buitensporig geweld.
02:37
We know that policewomenpolicewomen
are lessminder likelywaarschijnlijk to be namedgenaamd in a lawsuitrechtszaak
46
145490
3977
We weten dat politeagentes minder
worden genoemd in rechtzaken
02:41
or a citizeninwoner complaintklacht.
47
149491
1340
of in klachten van burgers.
We weten dat alleen al de
aanwezigheid van een politieagente
02:43
We know that the merelouter presenceaanwezigheid
of a policewomanpolitieagente
48
151625
2468
02:46
reducesvermindert the use of forcedwingen
amongtussen other officersofficieren.
49
154117
2686
het gebruik van geweld
vermindert onder andere officieren.
02:49
And we know that policewomenpolicewomen
are metleerde kennen with the samedezelfde ratesprijzen of forcedwingen
50
157561
3437
En we weten dat politieagentes
evenveel geweld ontmoeten
02:53
as theirhun malemannetje counterpartstegenhangers,
and sometimessoms more,
51
161022
3269
als hun mannelijke collega's
en soms zelfs meer,
en toch zijn ze doorgaans succesvoller
02:56
and yetnog they're more successfulgeslaagd
52
164315
1559
02:57
in defusingonschadelijk maken violentgewelddadig
or aggressiveagressief behaviorgedrag overallglobaal.
53
165898
3208
in het de-escaleren
van geweld of agressief gedrag.
Er zijn dus enorme voordelen
van vrouwen bij de polite,
03:01
So there are vastgroot advantagesvoordelen
to womenvrouw in policingpolitie,
54
169458
3048
03:04
and we're losingverliezen them
to arbitraryarbitrair fitnessFitness standardsstandaarden.
55
172530
3344
en we raken ze kwijt aan
willekeurige fitheidsstandaarden.
03:08
The problemprobleem is,
56
176668
1325
Het probleem is
03:10
the UnitedVerenigd StatesStaten has nearlybijna
18,000 policePolitie agenciesagentschappen --
57
178017
3547
dat de VS bijna 18.000
politiediensten hebben --
03:13
18,000 agenciesagentschappen with wildlyWild varyingverschillende
fitnessFitness standardsstandaarden.
58
181889
4601
18.000 politiediensten met
sterk uiteenlopende fitheidsnormen.
03:19
We know that a majoritymeerderheid of academiesAcademies
relyvertrouwen on a masculinemannelijk idealideaal of policingpolitie
59
187053
4699
We weten dat de meeste academies
op een mannen-ideaal vertrouwen,
wat vermindering van het aantal
politievrouwen in de hand werkt.
03:23
that workswerken to decreasekleiner worden
the numberaantal of womenvrouw in policingpolitie.
60
191776
3096
03:27
These typestypes of academiesAcademies
overemphasizebeklem physicalfysiek strengthkracht,
61
195363
3341
Bij dit soort academies
ligt de nadruk te zeer op fysieke kracht,
03:30
with much lessminder attentionaandacht spentdoorgebracht
to subjectsvakken like communitygemeenschap policingpolitie,
62
198728
4460
en veel minder op onderwerpen
als gemeenschapsondersteuning,
03:35
problem-solvingprobleemoplossend
63
203212
1166
probleemoplossing
03:36
and interpersonalinterpersoonlijke communicationcommunicatie skillsvaardigheden.
64
204402
2667
en interpersoonlijke
communicatievaardigheden.
Dit leidt tot training die los staat
van de realiteit bij de politie.
03:39
This resultsuitslagen in trainingopleiding that does not
mirrorspiegel the realitiesrealiteiten of policingpolitie.
65
207665
4425
03:44
PhysicalFysieke agilityAgility is but a smallklein
componentbestanddeel of policePolitie work.
66
212729
3031
Fysieke behendigheid is maar
een klein onderdeel van politiewerk.
03:48
Much of an officer'sofficier day is spentdoorgebracht
mediatingbemiddelen interpersonalinterpersoonlijke conflictsconflicten.
67
216340
4163
Een agent is veel bezig met bemiddeling
bij interpersoonlijke conflicten.
03:52
That's the realityrealiteit of policingpolitie.
68
220527
2127
Dat is de realiteit van politiewerk.
03:57
These are my babiesbabies.
69
225488
1333
Dit zijn mijn schatjes.
03:59
And we can reduceverminderen
the disparityongelijkheid in policingpolitie
70
227691
3473
Wij kunnen de ongelijkheid
bij de politie verminderen
04:03
by changingveranderen examsexamens
that produceproduceren disparateongelijksoortig outcomesuitkomsten.
71
231188
3849
door examens te veranderen
die ongelijke resultaten opleveren.
De rechtbank heeft bepaald
dat mannen en vrouwen
04:08
The federalfederaal courtsrechtbanken have statedbepaald
that menmannen and womenvrouw
72
236030
2315
fysiologisch simpelweg verschillen
04:10
simplyeenvoudigweg are not physiologicallyfysiologisch the samedezelfde
73
238369
1875
04:12
for the purposesdoeleinden
of physicalfysiek fitnessFitness programsprogramma's.
74
240268
2554
op het gebied van
fysieke fitheidprogramma's.
04:15
And that's basedgebaseerde on sciencewetenschap.
75
243236
1867
Dat is gebaseerd op wetenschap.
04:17
RespectedGerespecteerd institutionsinstellingen
that lawwet enforcementhandhaving deeplydiep respectsopzichten,
76
245965
4206
Gerenommeerde instellingen
die dienders zeer respecteren,
04:22
like the FBIFBI, the US MarshalsMarshals ServiceService,
77
250195
2698
zoals de FBI, de US Marshals Service,
04:24
the DEADEA and even the US militaryleger --
78
252917
3465
de DEA en zelfs het Amerikaanse leger
04:28
they rigorouslystrikt testtest fitnessFitness programsprogramma's
to ensureervoor zorgen they measuremaatregel fitnessFitness
79
256406
4425
testen fitheidsprogramma's rigoureus
om ervoor te zorgen dat ze fitheid meten
04:32
withoutzonder gender-disparategender-disparate outcomesuitkomsten.
80
260855
2428
zonder genderongelijke uitkomsten.
04:35
Why is that?
81
263307
1150
Waarom is dat?
04:37
Because recruitingrekruteren is expensiveduur.
82
265006
2293
Omdat werven duur is.
04:39
They want to recruitwerven and retainbehouden
qualifiedgekwalificeerd candidateskandidaten.
83
267323
3600
Ze willen gekwalificeerde kandidaten
werven en behouden.
04:43
You know what elseanders the researchOnderzoek findsvondsten?
84
271791
2358
Weet je wat onderzoek nog meer aantoont?
04:46
Well-trainedGoed opgeleide womenvrouw are as capablein staat
as theirhun malemannetje counterpartstegenhangers
85
274173
4317
Goed getrainde vrouwen zijn net zo
capabel als hun mannelijke tegenhangers
04:50
in overallglobaal fitnessFitness,
86
278514
1420
in algehele fitheid,
04:51
but more importantlybelangrijker, in how they policePolitie.
87
279958
3143
maar belangrijker,
in hóe ze hun werk doen.
De gemeenschap voor rechtshandhaving
04:56
The law-enforcementrechtshandhaving communitygemeenschap
88
284014
1420
04:57
is admittedlytoegegeven experiencingervaren
a recruitmentwerving crisiscrisis.
89
285458
3262
zit weliswaar in een wervingscrisis.
05:00
YetNog, if they trulywerkelijk want to increasetoename
the numberaantal of applicantsaanvragers, they can.
90
288744
5861
Maar als ze echt het aantal aanvragers
willen verhogen, kunnen ze dat.
05:07
We can easilygemakkelijk recruitwerven more womenvrouw
91
295296
3325
We kunnen makkelijk meer vrouwen werven
05:10
and reapoogsten all those researchOnderzoek benefitsvoordelen
92
298645
2810
en profiteren van alle voordelen
van het onderzoek
05:13
by trainingopleiding well-qualifiedgoed gekwalificeerde candidateskandidaten
to passslagen voor validatedgevalideerd, work-relatedwerkgerelateerde,
93
301479
4912
door gekwalificeerde kandidaten te trainen
om te slagen voor werkgerelateerde,
05:18
physiologically-basedfysiologisch gebaseerd fitnessFitness examsexamens,
94
306415
3122
op fysiologie gebaseerde fitheidstesten,
05:21
as requirednodig by TitleTitel VIIVii
of the CivilCiviele RightsRechten ActWet.
95
309561
3265
zoals verordend door
artikel 7 in de Civil Rights Act.
We kunnen het aantal vrouwen verhogen,
05:26
We can increasetoename the numberaantal of womenvrouw,
96
314030
2458
we kunnen de genderongelijkheid reduceren,
05:28
we can reduceverminderen that gendergeslacht disparityongelijkheid,
97
316512
2605
05:31
by simplyeenvoudigweg changingveranderen examsexamens
that produceproduceren disparateongelijksoortig outcomesuitkomsten.
98
319141
3846
door simpelweg examens te veranderen
die ongelijke uitkomsten geven.
05:35
We have the toolsgereedschap.
99
323402
1563
We hebben de tools.
05:36
We have the researchOnderzoek,
we have the sciencewetenschap, we have the lawwet.
100
324989
3232
We hebben het onderzoek,
de wetenschap, de wet.
05:40
This, my friendsvrienden,
should be a very easygemakkelijk fixrepareren.
101
328552
3667
Beste mensen, dit oplossen
zou een makkie moeten zijn.
05:45
Thank you.
102
333068
1169
Dank je.
05:46
(ApplauseApplaus)
103
334261
4334
(Applaus)
Translated by Dennis van Vlaardingen
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ivonne Roman - Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing.

Why you should listen
Ivonne Roman's work includes highlighting discriminatory fitness standards that screen women out of police academies, identifying factors that contribute to high attrition rates of women and convening a summit on women in policing to identify research gaps on the topic. She's currently working with the National Institute of Justice to spur policy changes that increase the representation of women in policing.
More profile about the speaker
Ivonne Roman | Speaker | TED.com