ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Gang - Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes.

Why you should listen

American architect and MacArthur Fellow Jeanne Gang is the founding principal of Studio Gang, an architecture and urban design practice based in Chicago and New York. Gang is recognized internationally for her socially engaged design process that foregrounds the relationships between individuals, communities, and environments. Drawing insight from ecological systems, her analytical and creative approach has produced some of today's most compelling architecture, including the Aqua Tower and Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo in Chicago, and the Arcus Center for Social Justice Leadership at Kalamazoo College in Kalamazoo, Michigan. Her current major projects include an expansion of the American Museum of Natural History in New York City and the next United States Embassy in Brasília, Brazil.

Committed to working on global and local issues, Gang brings design to a wide range of projects beyond architecture's conventional boundaries. She collaborates and innovates with experts across fields on pursuits ranging from the development of stronger materials to fostering stronger communities. Through teaching, speaking, writing, advocacy and advising, she engages with others to make a positive impact at multiple scales.

More profile about the speaker
Jeanne Gang | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Jeanne Gang: Buildings that blend nature and city

Jeanne Gang: Gebouwen die natuur en stad laten samenkomen

Filmed:
1,605,835 views

Een wolkenkrabber die de wind leidt... een gebouw dat een gemeenschap schept rond de open haard... Jeanne Gang gebruikt architectuur om relaties te bouwen. In deze boeiende tour door haar werk nodigt Gang ons uit in kleine en grote gebouwen. Van een verrassend lokaal gemeenschapscentrum tot een iconische woontoren in Chicago. "Met architectuur kunnen we veel meer dan enkel gebouwen bouwen", zegt ze. "We kunnen de planeet die we samen delen, stabiliseren."
- Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Ik ben een relatiebouwer.
00:12
I'm a relationshipverhouding builderbouwer.
0
914
2206
Als je dat woord hoort,
00:15
When you think of a relationshipverhouding builderbouwer,
1
3144
1972
denk je toch meteen 'architect'?
00:17
don't you just automaticallyautomatisch
think "architectarchitect?"
2
5140
2300
00:19
ProbablyWaarschijnlijk not.
3
7922
1423
Waarschijnlijk niet.
Dat is omdat veel mensen denken
00:22
That's because mostmeest people think
architectsarchitecten designontwerp buildingsgebouwen and citiessteden,
4
10077
4206
dat architecten gebouwen
en steden ontwerpen,
00:26
but what we really designontwerp
are relationshipsrelaties,
5
14307
2354
maar eigenlijk ontwerpen we relaties.
00:29
because citiessteden are about people.
6
17383
2107
Want steden draaien om mensen.
00:31
They're placesplaatsen where people come togethersamen
for all kindssoorten of exchangeuitwisseling.
7
19514
3382
Het zijn plekken waar mensen
samenkomen voor allerlei uitwisselingen.
00:34
And besidesbehalve, skylinesskylines
are highlyzeer specificspecifiek urbanstedelijk habitatshabitats
8
22920
3217
En daarnaast zijn skylines
bijzondere stedelijke leefgebieden,
00:38
with theirhun owneigen insectsinsecten,
plantsplanten and animalsdieren,
9
26161
2318
met hun eigen insecten, planten en dieren,
00:40
and even theirhun owneigen weatherweer.
10
28503
1633
en zelfs hun eigen weertypen.
00:42
But todayvandaag, urbanstedelijk habitatshabitats
are out of balancebalans.
11
30650
2744
Maar vandaag de dag
zijn stedelijke leefgebieden uit balans.
00:45
ClimateKlimaat changeverandering, togethersamen with politicalpolitiek
and economiceconomisch troublesproblemen,
12
33803
4032
Klimaatverandering,
politieke en economische problemen
hebben een grote weerslag;
00:49
are havingmet an impactbotsing;
13
37859
1152
ze stapelen zich op
en zorgen voor stress in steden
00:51
they're addingtoe te voegen up
and stressingbenadrukt out citiessteden and us,
14
39035
3312
en bij ons, de mensen die er wonen.
00:54
the people who liveleven in them.
15
42371
1531
00:57
For me, the fieldveld- of ecologyecologie
has providedvoorzien importantbelangrijk insightin zicht,
16
45000
3625
Het vakgebied ecologie heeft mij
belangrijke inzichten gegeven,
01:00
because ecologistsEcologen don't just look
at individualindividu speciessoorten on theirhun owneigen,
17
48649
4209
omdat ecologen niet alleen kijken
naar individuele soorten,
01:04
they look at the relationshipsrelaties
betweentussen livingleven things
18
52882
3193
maar naar de relaties tussen
levende wezens en hun omgeving.
01:08
and theirhun environmentmilieu.
19
56099
1249
01:10
They look at how all the diverseverschillend partsonderdelen
of the ecosystemecosysteem are interconnectedmet elkaar verbonden,
20
58554
3878
Ze kijken hoe alle verschillende delen
van het ecosysteem zijn verbonden,
01:14
and it's actuallywerkelijk this balancebalans,
this webweb of life, that sustainsBehoudt life.
21
62456
4298
en het is deze balans -- dit levensweb --
die leven mogelijk maakt.
01:19
My teamteam and I have been applyingtoepassen
insightsinzichten from ecologyecologie to architecturearchitectuur
22
67268
4592
Mijn team en ik
hebben inzichten uit de ecologie
toegepast op de architectuur
om te bekijken hoe fysieke ruimte
kan helpen om sterkere relaties te bouwen.
01:23
to see how physicalfysiek spaceruimte
can help buildbouwen strongersterker relationshipsrelaties.
23
71884
3994
01:28
The projectsprojecten I'm going to showtonen you todayvandaag
24
76304
1962
De projecten die ik vandaag laat zien
gebruiken het idee van relaties bouwen
als belangrijkste ontwerpdrijfveer.
01:30
use the ideaidee of buildinggebouw relationshipsrelaties
as the keysleutel driverbestuurder for designontwerp.
25
78290
3703
Dit is een voorbeeld van wat ik bedoel.
01:34
Here'sHier is an examplevoorbeeld of what I mean.
26
82852
1833
01:36
RecentlyOnlangs, we were askedgevraagd to designontwerp
a centercentrum for socialsociaal justicegerechtigheid leadershipleiderschap
27
84709
4149
Kort geleden werd ons gevraagd
een centrum te ontwerpen
voor leiderschap op het gebied
van sociaal recht: het Arcus Center.
01:40
calledriep the ArcusArcus CenterCenter.
28
88882
1550
01:43
They askedgevraagd us for a buildinggebouw
that could breakbreken down traditionaltraditioneel barriersbelemmeringen
29
91102
3522
Ze vroegen om een gebouw
dat de traditionele barrières
tussen groepen zou afbreken
01:46
betweentussen differentverschillend groupsgroepen
30
94648
1284
01:47
and in doing so, createcreëren possibilitiesmogelijkheden
for meaningfulbelangrijk conversationsconversaties
31
95956
4247
en zo mogelijkheden zou scheppen
voor betekenisvolle gesprekken
over sociale rechtvaardigheid.
01:52
around socialsociaal justicegerechtigheid.
32
100227
1504
De studenten wilden een plek
voor culturele uitwisseling.
01:54
The studentsstudenten wanted a placeplaats
for culturalcultureel exchangeuitwisseling.
33
102233
2657
01:56
They thought a placeplaats for preparingvoorbereidingen treffen
foodeten togethersamen could do that.
34
104914
3799
Ze dachten dat een plek waar ze
voedsel konden bereiden dat zou bereiken.
En ze wilden gastvrij zijn
voor de externe gemeenschap.
02:00
And they wanted to be welcomingwelkom heten
to the outsidebuiten communitygemeenschap.
35
108737
2731
02:03
They thought a fireplaceopen haard
could drawtrek people in
36
111492
2663
Ze dachten dat een open haard
mensen kon binnenlokken
02:06
and help startbegin conversationsconversaties.
37
114179
2296
en gesprekken kon helpen beginnen.
02:09
And everybodyiedereen wanted the work
of socialsociaal justicegerechtigheid to be visiblezichtbaar
38
117553
3465
En iedereen wilde dat het werk
in sociale rechtvaardigheid
zichtbaar zou zijn voor de buitenwereld.
02:13
to the outsidebuiten worldwereld-.
39
121042
1419
02:15
There really wasn'twas niet a precedentprecedent
for this kindsoort of spaceruimte,
40
123568
2741
Er was geen precedent
voor zo'n soort ruimte,
dus we zochten overal ter wereld
02:18
so we lookedkeek around the globewereldbol
and foundgevonden examplesvoorbeelden
41
126333
2467
en we vonden voorbeelden
van gemeenschapshuizen.
02:20
of communitygemeenschap meetingvergadering houseshuizen.
42
128824
1745
02:22
CommunityGemeenschap meetingvergadering houseshuizen are placesplaatsen
43
130974
2190
Gemeenschapshuizen zijn plekken
waar een hele speciale relatie
bestaat tussen mensen.
02:25
where there's very specificspecifiek
relationshipsrelaties betweentussen people,
44
133188
3361
02:28
like this one in MaliMali,
where the eldersoudste gatherverzamelen.
45
136573
3172
Zoals deze in Mali,
waar de ouderen zich verzamelen.
02:32
The lowlaag roofdak keepshoudt everybodyiedereen seatedgezeten
and at equalGelijk eyeoog levelniveau.
46
140189
3552
Door het lage dak moet iedereen
zitten en wel op gelijke ooghoogte.
02:35
It's very egalitariantaalbeleid.
47
143765
1223
Het is heel egalitair.
02:37
I mean, you can't standstand up
and take over the meetingvergadering.
48
145012
2478
Je kun niet opstaan
en de vergadering overnemen.
Je zou letterlijk je kop stoten.
02:39
You'dU zou actuallywerkelijk bumpbuil your headhoofd.
49
147514
1513
02:41
(LaughterGelach)
50
149051
1653
(Gelach)
02:42
In meetingvergadering houseshuizen,
there's always a centralcentraal spaceruimte
51
150728
2614
In gemeenschapshuizen
is er altijd een centrale plek
waar je in een cirkel kunt zitten
en elkaar kunt aankijken.
02:45
where you can sitzitten around a circlecirkel
and see eachelk other.
52
153366
2651
02:48
So we designedontworpen a spaceruimte just like that
53
156041
2021
Dus ontwierpen we precies zo'n plek
in het midden van het Arcus Center
02:50
right in the middlemidden- of the ArcusArcus CenterCenter,
54
158086
1979
en we legden het vast
met een open haard en een keuken.
02:52
and we anchoredverankerd it
with a fireplaceopen haard and a kitchenkeuken-.
55
160089
2990
02:55
It's prettymooi hardhard to get a kitchenkeuken-
and a fireplaceopen haard in a buildinggebouw like this
56
163103
3472
Het is lastig om een keuken
en een haard te realiseren in zo'n gebouw
door de bouwvoorschriften,
02:58
with the buildinggebouw codescodes,
57
166599
1204
maar het was erg belangrijk
voor het concept en het is gelukt.
02:59
but it was so importantbelangrijk
to the conceptconcept, we got it donegedaan.
58
167827
2802
03:03
And now the centralcentraal spaceruimte
workswerken for biggroot socialsociaal gatheringsbijeenkomsten
59
171288
3781
De centrale ruimte wordt nu gebruikt
voor grote sociale bijeenkomsten
en om iemand voor het eerst
een-op-een te ontmoeten.
03:07
and a placeplaats to meetontmoeten one-on-oneOne-on-One
for the very first time.
60
175093
3238
03:10
It's almostbijna like
this three-waydrie-weg intersectionkruispunt
61
178355
2079
Het is net een T-splitsing
03:12
that encouragesmoedigt bumpingstoten into people
and startingbeginnend a conversationgesprek.
62
180458
3574
die mensen aanmoedigt om elkaar
te treffen en een gesprek te beginnen.
03:16
Now you can always passslagen voor the kitchenkeuken-
and see something going on.
63
184676
3144
Je kunt nu altijd langs de keuken lopen
en zien wat daar gebeurt.
03:19
You can sitzitten by the fireplaceopen haard
and sharedelen storiesverhalen.
64
187844
3347
Je kunt bij de haard zitten
en verhalen delen.
03:23
You can studystudie togethersamen
in biggroot groupsgroepen or in smallklein onesdegenen,
65
191754
3197
Je kunt samen studeren
in grote en kleine groepen,
03:26
because the architecturearchitectuur
setssets up these opportunitieskansen.
66
194975
3237
omdat de architectuur
deze mogelijkheden schept.
03:31
Even the constructionbouw
is about buildinggebouw relationshipsrelaties.
67
199641
2603
Zelfs de constructie
draait om het bouwen van relaties.
03:34
It's madegemaakt of cordwoodcordwood masonrymetselwerk,
68
202268
1861
Het is gemaakt van 'cordwood masonry',
03:36
whichwelke is usinggebruik makend van logslogs
the way you would use bricksbakstenen.
69
204153
2937
waarbij je houten stammen
gebruikt in plaats van bakstenen.
03:39
It's supersuper low-techlow-tech and easygemakkelijk to do
and anyoneiedereen can do it --
70
207114
2971
Het is erg low-tech en gemakkelijk
en iedereen kan het doen --
03:42
and that's the entiregeheel pointpunt.
71
210109
1677
dat was het hele idee.
03:43
The acthandelen of makingmaking is a socialsociaal activityactiviteit.
72
211810
2967
Het bouwen zelf is een sociale activiteit.
03:48
And it's good for the planetplaneet, too:
73
216412
2008
En het is ook goed voor de planeet:
03:50
the treesbomen absorbedgeabsorbeerd carbonkoolstof
when they were growinggroeiend up,
74
218444
3096
de bomen hebben koolstof
opgenomen toen ze groeiden
03:53
and they gavegaf off oxygenzuurstof,
75
221564
1644
en zuurstof geproduceerd,
03:55
and now that carbonkoolstof
is trappedgevangen insidebinnen the wallswanden
76
223232
2741
en nu zit die koolstof
opgesloten in de muren
03:57
and it's not beingwezen releasedvrijgelaten
into the atmosphereatmosfeer.
77
225997
3173
en wordt het niet
uitgestoten in de atmosfeer.
04:01
So makingmaking the wallswanden is equivalentgelijkwaardig
to takingnemen carsauto's right off the roadweg.
78
229194
4071
Dus het bouwen van deze muren
staat gelijk aan auto's van de weg halen.
04:06
We chosekoos the buildinggebouw methodmethode
79
234149
2269
We hebben deze bouwmethode gekozen,
04:08
because it connectsconnects people
to eachelk other and to the environmentmilieu.
80
236442
3946
omdat het mensen met elkaar
verbindt en met de natuur.
04:13
But is it workingwerkend?
81
241435
1151
Maar werkt het wel?
04:14
Is it creatinghet creëren van relationshipsrelaties
and nurturingverzorgende them?
82
242610
2266
Schept het relaties en koestert het ze?
Hoe kunnen we daar achter komen?
04:16
How can we know?
83
244900
1318
04:18
Well, more and more people
are comingkomt eraan here, for one,
84
246242
3411
Nou, ten eerste kwamen er
steeds meer mensen naar toe,
04:21
and as a resultresultaat of the firesideopen haard chatschats
85
249677
2320
en door de gesprekken bij de haard
04:24
and a fullvol calendarkalender of programmingprogrammering,
86
252021
2098
en het volle programma
04:26
people are applyingtoepassen
for the ArcusArcus FellowshipsBeurzen.
87
254143
2588
melden mensen zich aan
voor de Arcus Fellowship.
04:28
In factfeit, applicationstoepassingen have increasedtoegenomen
tenfoldvertienvoudigd for the ArcusArcus FellowshipFellowship
88
256755
4299
De aanmeldingen voor de Fellowship
zijn zelfs vertienvoudigd
sinds de opening van het gebouw.
04:33
sincesinds the buildinggebouw openedgeopend.
89
261078
1265
04:34
It's workingwerkend. It's bringingbrengen
people togethersamen.
90
262367
2670
Het werkt. Het brengt mensen samen.
Dus ik heb getoond dat architectuur
mensen kan verbinden
04:38
So I've showngetoond how architecturearchitectuur
can connectaansluiten people
91
266254
2368
04:40
on this kindsoort of horizontalhorizontaal campuscampus scaleschaal.
92
268646
2158
op de schaal van zo'n horizontale campus.
04:43
But we wonderedvroeg me af if socialsociaal relationshipsrelaties
could be scaledgeschubd up --
93
271345
3498
We vroegen ons af of sociale relaties
kunnen worden opgeschaald,
of beter: omhooggeschaald,
in hoge gebouwen.
04:46
or ratherliever, upwardnaar boven -- in talllang buildingsgebouwen.
94
274867
2653
Hoogbouw is meestal niet erg goed
als sociaal gebouw.
04:50
TallHoog buildingsgebouwen don't necessarilynodig lendlenen
themselveszich to beingwezen socialsociaal buildingsgebouwen.
95
278381
4037
Ze komen vaak isolerend
en in zichzelf gekeerd over.
04:54
They can seemlijken isolatingisoleren and inwardactieve veredeling.
96
282442
1993
Je ziet andere mensen wellicht
alleen tijdens die nare lifttochtjes.
04:56
You mightmacht only see people
in those awkwardonhandig elevatorLift ridesritten.
97
284826
4532
Maar in enkele grote steden
heb ik hoge gebouwen ontworpen
05:02
But in severalverscheidene majorgroot citiessteden,
I've been designingontwerpen talllang buildingsgebouwen
98
290676
3511
die gebaseerd zijn op het bouwen
van relaties tussen mensen.
05:06
that are basedgebaseerde on creatinghet creëren van
relationshipsrelaties betweentussen people.
99
294211
3341
Dit is Aqua.
05:09
This is AquaAqua.
100
297576
1476
Het is een woontoren in Chicago
05:11
It's a residentialwoon- high-risehoogbouw in ChicagoChicago
101
299076
3574
bedoeld voor jonge werkenden
en ouders van volwassen kinderen,
05:14
aimedgericht at youngjong urbanstedelijk professionalsprofessionals
and emptyleeg nestersnesters,
102
302674
2611
05:17
manyveel of them newnieuwe to the citystad.
103
305309
1643
de meesten nieuw in de stad.
Met 700 appartementen wilden we zien
of we architectuur konden gebruiken
05:19
With over 700 apartmentsappartementen, we wanted to see
if we could use architecturearchitectuur
104
307817
3926
om mensen hun buren te laten ontmoeten,
05:23
to help people get to know
theirhun neighborsburen,
105
311767
2071
zelfs wanneer hun huizen
verticaal georganiseerd zijn.
05:25
even when theirhun homeshuizen are organizedgeorganiseerd
in the verticalverticaal dimensiondimensie.
106
313862
3250
We bedachten een manier
om balkons te gebruiken
05:31
So we inventeduitgevonden a way to use balconiesbalkons
as the newnieuwe socialsociaal connectorsverbindingslijnen.
107
319088
3716
als nieuwe sociale verbinders.
05:35
The shapesvormen of the floorverdieping slabsplaten
varyvariëren slightlylicht and they transitionovergang
108
323569
3540
De vorm van de vloeren varieert licht
en ze veranderen naarmate
je hoger in de toren komt.
05:39
as you go up the towertoren.
109
327133
1369
05:40
The resultresultaat of this
is that you can actuallywerkelijk see people
110
328526
3901
Daardoor kun je mensen
nu ook zien vanaf je balkon.
05:44
from your balconybalkon.
111
332451
1345
05:45
The balconiesbalkons are misregisteredmisregistered.
112
333820
2133
De balkons zijn scheef.
05:47
You can leanmager over your balconybalkon
and say, "Hey!"
113
335977
2144
Je kan over je balkon leunen
en "hoi!" zeggen,
05:50
just like you would acrossaan de overkant the backyardachtererf.
114
338145
2201
net zoals in je achtertuin.
05:53
To make the balconiesbalkons more comfortablecomfortabel
115
341147
1879
Om de balkons comfortabel te houden
05:55
for a longerlanger periodperiode of time
duringgedurende the yearjaar,
116
343050
2277
tijdens een groter gedeelte van het jaar,
05:57
we studiedbestudeerd the windwind
with digitaldigitaal simulationssimulaties,
117
345351
2466
bestudeerden we de wind
met digitale simulaties.
05:59
so the effecteffect of the balconybalkon shapesvormen
breaksbreaks up the windwind
118
347841
2862
Het effect van de balkonvormen
breekt de wind
06:02
and confusesverwart the windwind
119
350727
1311
en verwart de wind
06:04
and makesmerken the balconiesbalkons
more comfortablecomfortabel and lessminder windywinderig.
120
352062
3057
en maakt de balkons
comfortabeler en minder winderig.
06:08
Now, just by beingwezen ablein staat
to go outsidebuiten on your balconybalkon
121
356110
2949
Door nu naar buiten te gaan op je balkon,
06:11
or on the thirdderde floorverdieping roofdak terraceTerras,
122
359083
2075
of op het dakterras
op de derde verdieping,
06:13
you can be connectedaangesloten to the outdoorsbuitenshuis,
123
361182
2085
ben je verbonden met buiten,
ook al sta je ver boven de begane grond.
06:15
even when you're way abovebovenstaand
the groundgrond planevlak.
124
363291
2131
Het gebouw creëert een gemeenschap
06:17
So the buildinggebouw actsacts to createcreëren communitygemeenschap
125
365446
2735
06:20
withinbinnen the buildinggebouw and the citystad
at the samedezelfde time.
126
368205
2621
binnen het gebouw
en tegelijkertijd met de stad.
06:22
It's workingwerkend.
127
370850
1166
Het werkt.
06:24
And people are startingbeginnend to meetontmoeten eachelk other
on the buildinggebouw surfaceoppervlak
128
372863
4000
En mensen beginnen elkaar
te ontmoeten rondom het gebouw
06:28
and we'vewij hebben heardgehoord --
129
376887
1156
en we hebben gehoord --
06:30
(LaughterGelach)
130
378067
1056
(Gelach)
dat ze zelfs stelletjes
beginnen te vormen.
06:31
they'veze hebben even startingbeginnend gettingkrijgen
togethersamen as couplesparen.
131
379147
2768
06:34
But besidesbehalve romanticromantisch relationshipsrelaties,
132
382756
2627
Naast deze romantische relaties
06:37
the buildinggebouw has a positivepositief socialsociaal effecteffect
133
385407
2240
heeft het gebouw ook een positief
sociaal effect op de gemeenschap.
06:39
on the communitygemeenschap,
134
387671
1937
06:41
as evidencedblijkt by people
startingbeginnend groupsgroepen togethersamen
135
389632
2687
Het bewijs daarvoor
zijn mensen die groepen vormen
06:44
and startingbeginnend biggroot projectsprojecten togethersamen,
136
392343
1846
en samen grote projecten opstarten,
06:46
like this organicbiologisch communitygemeenschap gardentuin-
on the building'svan gebouw roofdak terraceTerras.
137
394213
3976
zoals deze biologische gedeelde tuin
op het dakterras van het gebouw.
Ik heb getoond hoe hoge gebouwen
sociale verbinders kunnen zijn,
06:51
So I've showngetoond how talllang buildingsgebouwen
can be socialsociaal connectorsverbindingslijnen,
138
399874
3016
maar hoe zit het met
openbare architectuur?
06:54
but what about publicopenbaar architecturearchitectuur?
139
402914
1992
06:56
How can we createcreëren better
socialsociaal cohesionsamenhang in publicopenbaar buildingsgebouwen
140
404930
3863
Hoe kunnen we betere
sociale cohesie crëeren
in openbare gebouwen en publieke ruimtes?
07:00
and civicburgerlijk spacesruimten,
141
408817
1357
07:02
and why is it importantbelangrijk?
142
410198
1433
En waarom is dat belangrijk?
Openbare architectuur is niet zo succesvol
07:04
PublicPubliek architecturearchitectuur
is just not as successfulgeslaagd
143
412070
2097
07:06
if it comeskomt from the toptop down.
144
414191
1924
als het van bovenaf wordt opgelegd.
07:09
About 15 yearsjaar agogeleden in ChicagoChicago,
145
417493
2098
Zo'n 15 jaar geleden in Chicago
07:11
they startedbegonnen to replacevervangen
oldoud policePolitie stationsstations,
146
419615
3107
begonnen ze oude
politiebureaus te vervangen
en bouwden ze overal in de stad
dit identieke model.
07:14
and they builtgebouwd this identicalidentiek modelmodel-
all over the citystad.
147
422746
3170
07:18
And even thoughhoewel they had good intentionsbedoelingen
148
426499
2561
En hoewel ze goede bedoelingen hadden --
07:21
of treatingbehandelen all neighborhoodsbuurten equallyeven,
149
429084
2498
ze wilden alle buurten
hetzelfde behandelen --
voelde de gemeenschap zich niet betrokken;
07:23
the communitiesgemeenschappen didn't feel
investedinvesteerde in the processwerkwijze
150
431606
2420
het was niet 'hun' gebouw.
07:26
or feel a sensezin of ownershipeigendom
of these buildingsgebouwen.
151
434050
2514
07:28
It was equalitygelijkheid in the sensezin that
everybodyiedereen getskrijgt the samedezelfde policePolitie stationstation,
152
436588
3527
Het was gelijkheid, omdat iedereen
hetzelfde politiebureau kreeg,
07:32
but it wasn'twas niet equityeigen vermogen
in the sensezin of respondingreageert
153
440139
3354
maar geen rechtvaardigheid
in de zin van reageren op de individuele
behoeftes van iedere gemeenschap.
07:35
to eachelk community'sgemeenschap individualindividu needsbehoefte aan.
154
443517
2358
07:37
And equityeigen vermogen is the keysleutel issuekwestie here.
155
445899
2841
En rechtvaardigheid
is hier het kernprincipe.
07:40
You know, in my fieldveld-, there's a debatedebat
156
448764
3400
In mijn vakgebied bestaat een debat
07:44
about whetherof architecturearchitectuur
can even do anything
157
452188
2591
over of architectuur iets kan doen
07:46
to improveverbeteren socialsociaal relationshipsrelaties.
158
454803
2185
om sociale verbanden te verbeteren.
07:49
But I believe that we need architecturearchitectuur
and everyelk toolgereedschap in our toolgereedschap kitKit
159
457012
5434
Maar ik geloof dat we architectuur en
alle mogelijke hulpmiddelen nodig hebben
om deze verbanden te versterken.
07:54
to improveverbeteren these relationshipsrelaties.
160
462470
1938
07:57
In the US, policyhet beleid reformshervormingen
have been recommendedAanbevolen
161
465313
3383
In de VS zijn beleidshervormingen
voorgesteld om vertrouwen te herstellen.
08:00
in orderbestellen to rebuildherbouwen trustvertrouwen.
162
468720
1804
08:02
But my teamteam and I wonderedvroeg me af
163
470548
1408
Mijn team en ik vroegen ons af
08:03
if designontwerp and a more inclusiveinclusief
designontwerp processwerkwijze
164
471980
3039
of design en een meer
inclusief ontwerpproces
08:07
could help addtoevoegen something positivepositief
to this policyhet beleid conversationgesprek.
165
475043
3653
iets positiefs konden toevoegen
aan dit beleidsvraagstuk.
08:10
We askedgevraagd ourselvesonszelf simplyeenvoudigweg:
166
478720
1686
We vroegen onszelf simpelweg:
08:12
Can designontwerp help rebuildherbouwen trustvertrouwen?
167
480430
1956
kan design vertrouwen herstellen?
08:15
So we reachedbereikte out to communitygemeenschap membersleden
and policePolitie officersofficieren in NorthNoord LawndaleLawndale;
168
483108
4322
Dus zochten contact
met gemeenschapsleiders
en politiebeambten in North Lawndale,
08:19
it's a neighborhoodbuurt in ChicagoChicago
169
487454
1559
een buurt in Chicago
waar het politiebureau wordt gezien
08:21
where the policePolitie stationstation
is perceivedwaargenomen as a scaryeng fortressFort
170
489037
2816
als een eng fort
omringd door een parkeerplaats.
08:23
surroundedomgeven by a parkingparkeren lot.
171
491877
1689
08:26
In NorthNoord LawndaleLawndale,
people are afraidbang of policePolitie
172
494254
2618
In North Lawndale
zijn de mensen bang voor de politie
08:28
and of going anywhereoveral
nearin de buurt the policePolitie stationstation,
173
496896
2205
en bang om in de buurt
van het bureau te komen,
zelfs om aangifte te doen.
08:31
even to reportrapport a crimemisdrijf.
174
499125
1287
08:32
So we organizedgeorganiseerd this brainstormingbrainstorming sessionsessie
175
500843
2753
Dus we organiseerden
een brainstormsessie met beide groepen
08:35
with bothbeide groupsgroepen participatingdeelnemende,
176
503620
1658
08:37
and we camekwam up with this wholegeheel
newnieuwe ideaidee for the policePolitie stationstation.
177
505302
3180
en we kwamen met een volledig nieuw idee
voor het politiebureau.
08:41
It's calledriep "PolisPolis StationStation."
178
509141
1905
Het heet 'Polisstation'.
08:43
"PolisPolis" is a GreekGrieks wordwoord that meansmiddelen
a placeplaats with a sensezin of communitygemeenschap.
179
511070
4720
'Polis' is een Grieks woord dat staat voor
een plek met gemeenschapsgevoel.
08:48
It's basedgebaseerde on the ideaidee
180
516528
1620
Het is gebaseerd op het idee
08:50
that if you can increasetoename opportunitieskansen
for positivepositief socialsociaal interactionsinteracties
181
518172
3937
dat als je de mogelijkheden
kunt vermeerderen voor sociale interacties
08:54
betweentussen policePolitie and communitygemeenschap membersleden,
182
522133
2293
tussen de politie en gemeenschapsleden,
08:56
you can rebuildherbouwen that relationshipverhouding
183
524450
2195
je die relatie kunt herstellen
08:58
and activateactiveren the neighborhoodbuurt
at the samedezelfde time.
184
526669
2714
en tegelijkertijd de buurt kunt activeren.
09:02
InsteadIn plaats daarvan of the policePolitie stationstation
as a scaryeng fortressFort,
185
530183
3105
In plaats van een politiebureau
als een eng kasteel,
09:05
you get highlyzeer activeactief spacesruimten
on the publicopenbaar sidekant of the stationstation --
186
533312
4457
krijg je een ontzettend actieve ruimte
aan de publieke kant van het bureau.
Plekken die gesprekken ontlokken,
09:09
placesplaatsen that sparkvonk conversationgesprek,
187
537793
1510
09:11
like a barbershopBarbershop, a coffeekoffie shopwinkel
188
539327
2560
zoals een kapper of een café
09:13
or sportssport- courtsrechtbanken as well.
189
541911
1573
of een sportveld.
09:15
BothBeide copscops and kidskinderen said they love sportssport-.
190
543508
2179
Zowel de agenten als de kinderen
houden van sport.
09:18
These insightsinzichten camekwam directlydirect
from the communitygemeenschap membersleden
191
546339
3391
Deze inzichten kwamen direct
van de gemeenschapsleden
09:21
and the policePolitie officersofficieren themselveszich,
192
549754
2332
en de politieagenten zelf,
09:24
and as designersontwerpers, our rolerol
was just to connectaansluiten the dotsstippen
193
552110
3759
en onze rol als ontwerpers
was om de verbindingen te leggen
09:27
and suggestsuggereren the first stepstap.
194
555893
1622
en de eerste stap voor te stellen.
09:29
So with the help
of the citystad and the parksparken,
195
557853
2614
Met hulp van de stads- en parkbeheerders
09:32
we were ablein staat to raiseverhogen fundsfondsen
and designontwerp and buildbouwen a half-courthalf-court,
196
560491
4286
lukte het ons om fondsen te werven
en een sportveldje te realiseren
09:36
right on the policePolitie stationstation parkingparkeren lot.
197
564801
2340
op de parkeerplaats van het politiebureau.
Het is een begin.
09:39
It's a startbegin.
198
567165
1441
09:40
But is it rebuildingverbouwing trustvertrouwen?
199
568630
1868
Maar herstelt het vertrouwen?
De mensen in North Lawndale zeggen
09:42
The people in NorthNoord LawndaleLawndale say
the kidskinderen are usinggebruik makend van the courtsrechtbanken everyelk day
200
570854
3576
dat de kinderen de veldjes
iedere dag gebruiken
09:46
and they even organizeorganiseren tournamentstoernooien
like this one showngetoond here,
201
574454
3349
en dat ze zelfs toernooien
zoals deze organiseren,
09:49
and onceeen keer in a while an officerofficier joinsdoet mee in.
202
577827
2614
en dat de agenten soms meedoen.
09:54
But now, they even have basketballsbasketballen
insidebinnen the stationstation
203
582264
2666
Nu hebben ze zelfs basketballen
op het politiebureau
09:56
that kidskinderen can borrowlenen.
204
584954
1265
die kinderen mogen lenen.
09:58
And recentlykort geleden they'veze hebben askedgevraagd us
to expanduitbreiden the courtsrechtbanken
205
586243
2492
En laatst vroegen ze ons
om de veldjes uit te breiden
10:00
and buildbouwen a parkpark on the siteplaats.
206
588759
1943
en een parkje aan te leggen.
10:04
And parentsouders reportrapport something astonishingverbazingwekkend.
207
592639
2368
En ouders melden iets bijzonders.
10:07
Before, there was fearangst of going
anywhereoveral the stationstation, and now they say
208
595491
4231
Eerder heerste er angst
om naar het politiebureau te gaan,
maar nu zeggen ze dat het veldje
veiliger voelt dan andere veldjes
10:11
there's a sensezin that the courtrechtbank is saferveiliger
than other courtsrechtbanken nearbynabijgelegen,
209
599746
3487
en dat ze liever hebben
dat hun kinderen daar spelen.
10:15
and they preferverkiezen theirhun kidskinderen to playspelen here.
210
603257
2274
10:18
So maybe in the futuretoekomst,
211
606277
1590
In de toekomst kun je misschien
10:19
on the publicopenbaar sidekant of the stationstation,
212
607891
1646
aan de publieke kant
van het bureau binnenkomen
10:21
you mightmacht be ablein staat to droplaten vallen in
for a haircutkapsel at the barbershopBarbershop
213
609561
3705
voor een knipbeurt bij de kapper,
of een ruimte reserveren
voor een verjaardagsfeestje,
10:25
or reservereserveren the communitygemeenschap roomkamer
for a birthdayverjaardag partyfeest
214
613290
2649
10:27
or renewvernieuwen your driver'sbestuurder licenselicentie
215
615963
1643
of je rijbewijs verlengen,
10:29
or get moneygeld out of an ATMATM.
216
617630
2098
of geld pinnen bij de geldautomaat.
10:32
It can be a placeplaats for neighborsburen
to meetontmoeten eachelk other
217
620204
2691
Het kan een plek worden
waar buren elkaar ontmoeten,
10:34
and to get to know
the officersofficieren, and viceondeugd versaversa.
218
622919
2687
en waar ze agenten
kunnen leren kennen en andersom.
10:38
This is not a utopianutopische fantasyfantasie.
219
626781
1944
Dit is geen utopische fantasie.
10:40
It's about how do you designontwerp
to rebuildherbouwen trustvertrouwen,
220
628749
3988
Het gaat erom hoe je vertrouwen
ontwerpt en herstelt --
10:44
trustingvertrouwen relationshipsrelaties?
221
632761
1487
vertrouwensrelaties.
10:47
You know, everyelk citystad has parksparken,
librariesbibliotheken, schoolsscholen
222
635009
3791
Weet je, iedere stad heeft
parken, bibliotheken, scholen
10:50
and other publicopenbaar buildingsgebouwen
223
638824
1394
en andere openbare gebouwen
10:52
that have the potentialpotentieel
to be reimaginedReimagined as socialsociaal connectorsverbindingslijnen.
224
640242
4186
die mogelijk kunnen worden
omgedacht als sociale verbinders.
10:57
But reimaginingproefuitzending the buildingsgebouwen
for the futuretoekomst is going to requirevereisen
225
645134
4030
Maar om deze toekomstige
gebouwen om te denken,
moeten we de mensen
die er wonen erbij betrekken.
11:01
engaginginnemend the people who liveleven there.
226
649188
2108
11:03
EngagingBoeiende the publicopenbaar can be intimidatingintimideren,
and I've feltvoelde that, too.
227
651979
3888
Publiek erbij betrekken
kan intimiderend zijn,
dat heb ik ook gevoeld.
Dat is wellicht omdat we
op de architectuurstudie
11:07
But maybe that's because
in architecturearchitectuur schoolschool-,
228
655891
2281
11:10
we don't really learnleren how to engagebezighouden
the publicopenbaar in the acthandelen of designontwerp.
229
658196
4007
niet leren om mensen
in het ontwerpproces te betrekken.
11:14
We're taughtonderwezen to defendverdedigen
our designontwerp againsttegen criticismkritiek.
230
662227
3110
We leren onze ontwerpen
te verdedigen tegen kritiek.
11:17
But I think that can changeverandering, too.
231
665774
2068
Maar ik denk dat dat ook kan veranderen.
11:20
So if we can focusfocus the designontwerp mindgeest
232
668993
2573
Dus als we de ontwerpgedachte
11:23
on creatinghet creëren van positivepositief,
reinforcingversterking van de relationshipsrelaties
233
671590
3980
kunnen richten op het creëren
van positieve, versterkende relaties,
11:27
in architecturearchitectuur and throughdoor architecturearchitectuur,
234
675594
1980
in architectuur en door architectuur,
11:29
I believe we can do much more
than createcreëren individualindividu buildingsgebouwen.
235
677598
3866
dan denk ik dat we veel meer kunnen
dan alleen individuele gebouwen maken.
11:34
We can reduceverminderen the stressspanning
and the polarizationpolarisatie
236
682245
3195
We kunnen de stress
en de polarisatie verminderen
11:37
in our urbanstedelijk habitatshabitats.
237
685464
1564
in onze stedelijke leefomgeving.
11:40
We can createcreëren relationshipsrelaties.
238
688280
1865
We kunnen relaties bouwen.
11:42
We can help steadyvast
this planetplaneet we all sharedelen.
239
690169
2799
We kunnen de planeet
die wij delen, helpen stabiliseren.
11:46
See?
240
694142
1159
Zie je wel?
11:47
ArchitectsArchitecten really are
relationshipverhouding buildersbouwers.
241
695325
2239
Architecten zijn echt relatiebouwers.
11:49
(LaughterGelach)
242
697588
1362
(Gelach)
11:50
Thank you very much.
243
698974
1152
Heel erg bedankt.
11:52
(ApplauseApplaus)
244
700150
2045
(Applaus)
Translated by Janny Ramakers
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Gang - Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes.

Why you should listen

American architect and MacArthur Fellow Jeanne Gang is the founding principal of Studio Gang, an architecture and urban design practice based in Chicago and New York. Gang is recognized internationally for her socially engaged design process that foregrounds the relationships between individuals, communities, and environments. Drawing insight from ecological systems, her analytical and creative approach has produced some of today's most compelling architecture, including the Aqua Tower and Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo in Chicago, and the Arcus Center for Social Justice Leadership at Kalamazoo College in Kalamazoo, Michigan. Her current major projects include an expansion of the American Museum of Natural History in New York City and the next United States Embassy in Brasília, Brazil.

Committed to working on global and local issues, Gang brings design to a wide range of projects beyond architecture's conventional boundaries. She collaborates and innovates with experts across fields on pursuits ranging from the development of stronger materials to fostering stronger communities. Through teaching, speaking, writing, advocacy and advising, she engages with others to make a positive impact at multiple scales.

More profile about the speaker
Jeanne Gang | Speaker | TED.com