ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Gang - Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes.

Why you should listen

American architect and MacArthur Fellow Jeanne Gang is the founding principal of Studio Gang, an architecture and urban design practice based in Chicago and New York. Gang is recognized internationally for her socially engaged design process that foregrounds the relationships between individuals, communities, and environments. Drawing insight from ecological systems, her analytical and creative approach has produced some of today's most compelling architecture, including the Aqua Tower and Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo in Chicago, and the Arcus Center for Social Justice Leadership at Kalamazoo College in Kalamazoo, Michigan. Her current major projects include an expansion of the American Museum of Natural History in New York City and the next United States Embassy in Brasília, Brazil.

Committed to working on global and local issues, Gang brings design to a wide range of projects beyond architecture's conventional boundaries. She collaborates and innovates with experts across fields on pursuits ranging from the development of stronger materials to fostering stronger communities. Through teaching, speaking, writing, advocacy and advising, she engages with others to make a positive impact at multiple scales.

More profile about the speaker
Jeanne Gang | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Jeanne Gang: Buildings that blend nature and city

Джін Ґенґ: Архітектура, яка об'єднує природу і місто

Filmed:
1,605,835 views

Хмарочос, навколо якого дує легкий вітерець ... будівля, яка сприяє громадському духу ... Джін Ґенґ використовує архітектуру, щоб розвивати відносини. У даній рубриці Ґенґ запрошує нас відвідати будинки, великі та малі, а також дивовижний центр місцевої общини і хмарочос в Чикаго, що є пам'ятником архітектури. "Завдяки архітектурі ми можемо більше, ніж просто будувати", - говорить вона. "Ми можемо допомогти нашій планеті стати гармонійнішою."
- Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm a relationshipвідносини builderбудівельник.
0
914
2206
Я будівельник відносин.
00:15
When you think of a relationshipвідносини builderбудівельник,
1
3144
1972
Коли Ви це уявляєте,
00:17
don't you just automaticallyавтоматично
think "architectархітектор?"
2
5140
2300
хіба не думаєте
автоматично про "архітектора"?
00:19
ProbablyНапевно not.
3
7922
1423
Напевно, ні.
00:22
That's because mostнайбільше people think
architectsархітектори designдизайн buildingsбудівлі and citiesмістах,
4
10077
4206
Це тому, що більшість людей думають,
що архітектори проектують будинки і міста,
00:26
but what we really designдизайн
are relationshipsвідносини,
5
14307
2354
але насправді ми
створюємо відносини,
00:29
because citiesмістах are about people.
6
17383
2107
тому що міста - це люди.
00:31
They're placesмісць where people come togetherразом
for all kindsвидів of exchangeобмін.
7
19514
3382
Це місця, де збираються люди
для різного роду обміну.
00:34
And besidesкрім того, skylinesсилуети
are highlyвисоко specificконкретний urbanміський habitatsмісця проживання
8
22920
3217
І крім того, контури будинків - це
своєрідний осередок проживання
00:38
with theirїх ownвласний insectsкомахи,
plantsрослини and animalsтварини,
9
26161
2318
характерних комах, рослин і тварин,
00:40
and even theirїх ownвласний weatherпогода.
10
28503
1633
із своєю особливою атмосферою.
00:42
But todayсьогодні, urbanміський habitatsмісця проживання
are out of balanceбаланс.
11
30650
2744
Але сьогодні ці "міські поселення"
зазнають дисбалансу.
00:45
ClimateКлімат changeзмінити, togetherразом with politicalполітичний
and economicекономічний troublesнеприємності,
12
33803
4032
Кліматичні зміни, разом з політичними
і економічними проблемами,
00:49
are havingмаючи an impactвплив;
13
37859
1152
завдають шкоди;
00:51
they're addingдодавши up
and stressingпідкресливши, що out citiesмістах and us,
14
39035
3312
вони накопичуються, тим самим
погіршують стан міст і людей,
00:54
the people who liveжити in them.
15
42371
1531
які в них живуть.
00:57
For me, the fieldполе of ecologyекологія
has providedнадано importantважливо insightв поле зору,
16
45000
3625
Як на мене, роботи в галузі екології
дозволили розібратися в суті справи,
01:00
because ecologistsекологи don't just look
at individualіндивідуальний speciesвидів on theirїх ownвласний,
17
48649
4209
тому що екологи не просто
спостерігають за видами,
01:04
they look at the relationshipsвідносини
betweenміж livingживий things
18
52882
3193
вони вивчають відносини
між живими істотами
01:08
and theirїх environmentнавколишнє середовище.
19
56099
1249
і середовищем.
01:10
They look at how all the diverseрізноманітний partsчастин
of the ecosystemекосистема are interconnectedвзаємопов'язані,
20
58554
3878
Вони вивчають взаємозв'язок
різних елементів екосистеми,
01:14
and it's actuallyнасправді this balanceбаланс,
this webВеб of life, that sustainsпідтримує life.
21
62456
4298
а саме рівновагу, структуру життя,
яка підтримує життєдіяльність.
01:19
My teamкоманда and I have been applyingзастосування
insightsрозуміння from ecologyекологія to architectureархітектура
22
67268
4592
Разом з моєю командою ми почали застосовувати
результати екології у сфері архітектури,
01:23
to see how physicalфізичний spaceпростір
can help buildбудувати strongerсильніше relationshipsвідносини.
23
71884
3994
щоб побачити, як фізичний простір
може допомогти зміцнити відносини.
01:28
The projectsпроекти I'm going to showпоказати you todayсьогодні
24
76304
1962
Проект, який я збираюсь Вам показати,
01:30
use the ideaідея of buildingбудівля relationshipsвідносини
as the keyключ driverводій for designдизайн.
25
78290
3703
представляє схему розвитку стосунків
як ключовий фактор проектування.
01:34
Here'sОсь an exampleприклад of what I mean.
26
82852
1833
Ось приклад того, що я маю на увазі.
01:36
RecentlyНещодавно, we were askedзапитав to designдизайн
a centerцентр for socialсоціальний justiceсправедливість leadershipкерівництво
27
84709
4149
Нещодавно нас попросили спроектувати
центр управління соціального правосуддя,
01:40
calledназивається the ArcusArcus CenterЦентр.
28
88882
1550
який називається Arcus Center.
01:43
They askedзапитав us for a buildingбудівля
that could breakперерва down traditionalтрадиційний barriersбар'єри
29
91102
3522
Вони хотіли таку будівлю, яка б
змогла зламати традиційні бар'єри
01:46
betweenміж differentінший groupsгрупи
30
94648
1284
між різними групами
01:47
and in doing so, createстворити possibilitiesможливості
for meaningfulзначущий conversationsрозмови
31
95956
4247
і створити можливості для плідних
переговорів, що стосуються
01:52
around socialсоціальний justiceсправедливість.
32
100227
1504
соціальної справедливості.
01:54
The studentsстуденти wanted a placeмісце
for culturalкультурний exchangeобмін.
33
102233
2657
Студенти хотіли місце
для культурного обміну.
01:56
They thought a placeмісце for preparingпідготовка
foodїжа togetherразом could do that.
34
104914
3799
Вони думали, що підійшло би
місце для приготування їжі.
02:00
And they wanted to be welcomingвітаючи
to the outsideназовні communityспільнота.
35
108737
2731
Вони хотіли бути привітними з
іншою частиною суспільства.
02:03
They thought a fireplaceкамін
could drawмалювати people in
36
111492
2663
Вони думали, що камін
зможе залучити людей
02:06
and help startпочати conversationsрозмови.
37
114179
2296
до розмов.
02:09
And everybodyкожен wanted the work
of socialсоціальний justiceсправедливість to be visibleвидимий
38
117553
3465
І всі хотіли, щоб робота соціального
правосуддя була видимою
02:13
to the outsideназовні worldсвіт.
39
121042
1419
для зовнішнього світу.
02:15
There really wasn'tне було a precedentпрецедент
for this kindдоброзичливий of spaceпростір,
40
123568
2741
Для місця цього типу, насправді,
не існувало прецеденту,
02:18
so we lookedподивився around the globeглобус
and foundзнайдено examplesприклади
41
126333
2467
тому ми шукали по світу
і знайшли приклади
02:20
of communityспільнота meetingзустріч housesбудинки.
42
128824
1745
громадських центрів.
02:22
CommunityСпільноти meetingзустріч housesбудинки are placesмісць
43
130974
2190
Громадські центри - це місця,
02:25
where there's very specificконкретний
relationshipsвідносини betweenміж people,
44
133188
3361
де існують дуже особливі
відносини між людьми,
02:28
like this one in MaliМалі,
where the eldersстарійшини gatherзібрати.
45
136573
3172
як ті, що в Малі, коли
зустрічаються старші люди.
02:32
The lowнизький roofдах keepsтримає everybodyкожен seatedсидять
and at equalрівний eyeоко levelрівень.
46
140189
3552
Завдяки низькій покрівлі
кожний має однакове положення.
02:35
It's very egalitarianегалітарної.
47
143765
1223
Це дуже егалітарно.
02:37
I mean, you can't standстояти up
and take over the meetingзустріч.
48
145012
2478
Тобто, ви не можете встати і
почати керувати зборами.
02:39
You'dВи б actuallyнасправді bumpудар your headголова.
49
147514
1513
Ви б просто стукнулись головою.
02:41
(LaughterСміх)
50
149051
1653
(Сміх)
02:42
In meetingзустріч housesбудинки,
there's always a centralцентральний spaceпростір
51
150728
2614
В громадських центрах
завжди є центральне місце,
02:45
where you can sitсидіти around a circleколо
and see eachкожен other.
52
153366
2651
де ви можете сидіти в колі,
дивлячись один на одного.
02:48
So we designedрозроблений a spaceпростір just like that
53
156041
2021
Тому ми спроектували саме таке місце
02:50
right in the middleсередній of the ArcusArcus CenterЦентр,
54
158086
1979
в центрі Arcus Center,
02:52
and we anchoredна якорі it
with a fireplaceкамін and a kitchenкухня.
55
160089
2990
в якому ми розмістили
камін і кухню.
02:55
It's prettyкрасиво hardважко to get a kitchenкухня
and a fireplaceкамін in a buildingбудівля like this
56
163103
3472
Досить важко втиснути кухню
і камін у таку будівлю,
02:58
with the buildingбудівля codesкоди,
57
166599
1204
з будівельними нормами,
02:59
but it was so importantважливо
to the conceptконцепція, we got it doneзроблено.
58
167827
2802
але це було важливим для
концепту, і ми це зробили.
03:03
And now the centralцентральний spaceпростір
worksпрацює for bigвеликий socialсоціальний gatheringsзборів
59
171288
3781
Тепер центральне місце сприяє
великим соціальним з'їздам
03:07
and a placeмісце to meetзустрітися one-on-oneодин на один
for the very first time.
60
175093
3238
і вперше слугує місцем
для індивідуальних зустрічей.
03:10
It's almostмайже like
this three-wayТриходовий intersectionперетин
61
178355
2079
Це майже як трьохстороннє перехрестя,
03:12
that encouragesзаохочує bumpingнатикаючись into people
and startingпочинаючи a conversationрозмова.
62
180458
3574
де люди зустрічаються
і зав'язується розмова.
03:16
Now you can always passпройти the kitchenкухня
and see something going on.
63
184676
3144
Зараз, проходячи повз кухню, ви
завжди побачите якісь дійства.
03:19
You can sitсидіти by the fireplaceкамін
and shareподілитися storiesоповідання.
64
187844
3347
Ви можете сісти біля каміну
і ділитися історіями.
03:23
You can studyвивчення togetherразом
in bigвеликий groupsгрупи or in smallмаленький onesті, хто,
65
191754
3197
Ви можете вчитися разом,
у велих чи малих групах,
03:26
because the architectureархітектура
setsнабори up these opportunitiesможливості.
66
194975
3237
тому що архітектура
відкриває такі можливості.
03:31
Even the constructionбудівництво
is about buildingбудівля relationshipsвідносини.
67
199641
2603
Навіть споруджувати
означає будувати відносини.
03:34
It's madeзроблений of cordwoodcordwood masonryцегельні,
68
202268
1861
Це зроблено із дерев'яної кладки,
03:36
whichкотрий is usingвикористовуючи logsколоди
the way you would use bricksцегли.
69
204153
2937
яка має колодки
замість цеглин.
03:39
It's superсупер low-techнизькотехнологічний and easyлегко to do
and anyoneбудь хто can do it --
70
207114
2971
Це дуже проста технологія,
і кожний може це зробити --
03:42
and that's the entireцілий pointточка.
71
210109
1677
і в цьому вся суть.
03:43
The actдіяти of makingвиготовлення is a socialсоціальний activityдіяльність.
72
211810
2967
Процес будування - це
соціальне явище.
03:48
And it's good for the planetпланета, too:
73
216412
2008
І це також добре для планети:
03:50
the treesдерева absorbedпоглинається carbonвуглець
when they were growingзростає up,
74
218444
3096
дерева вбирали вуглець,
в процесі росту,
03:53
and they gaveдав off oxygenкисень,
75
221564
1644
і виділяли кисень,
03:55
and now that carbonвуглець
is trappedв пастці insideвсередині the wallsстіни
76
223232
2741
і зараз стіни затримують вуглець,
03:57
and it's not beingбуття releasedвипущений
into the atmosphereатмосфера.
77
225997
3173
тим самим не дозволяючи йому
виділитися в атмосферу.
04:01
So makingвиготовлення the wallsстіни is equivalentеквівалент
to takingвзяти carsавтомобілі right off the roadдорога.
78
229194
4071
Тому будувати стіни - це те ж саме,
що звільняти дороги від машин.
04:06
We choseвибрав the buildingбудівля methodметод
79
234149
2269
Ми вибираємо метод будування,
04:08
because it connectsз'єднується people
to eachкожен other and to the environmentнавколишнє середовище.
80
236442
3946
тому що він пов'язує людей і довкілля.
04:13
But is it workingпрацює?
81
241435
1151
Але чи працює це?
04:14
Is it creatingстворення relationshipsвідносини
and nurturingвиховання them?
82
242610
2266
Чи це будує і розвиває відносини?
04:16
How can we know?
83
244900
1318
Як ми можемо знати?
04:18
Well, more and more people
are comingприходить here, for one,
84
246242
3411
Я скажу, що сюди приїжджає
все більше людей,
04:21
and as a resultрезультат of the firesideкамін chatsчати
85
249677
2320
і в результаті посиденьок біля каміну
04:24
and a fullповний calendarкалендар of programmingпрограмування,
86
252021
2098
і цілого ряду програм
04:26
people are applyingзастосування
for the ArcusArcus FellowshipsСтипендії.
87
254143
2588
люди хочуть стати
членами Arcus Fellowship.
04:28
In factфакт, applicationsзаявки have increasedзбільшився
tenfoldдесять разів for the ArcusArcus FellowshipСтипендій
88
256755
4299
По суті, заявок стало
в десять разів більше,
04:33
sinceз the buildingбудівля openedвідкрито.
89
261078
1265
коли будівлю відкрили.
04:34
It's workingпрацює. It's bringingприведення
people togetherразом.
90
262367
2670
Це працює.
Це об'єднує людей.
04:38
So I've shownпоказано how architectureархітектура
can connectпідключити people
91
266254
2368
Що ж, я показала, як
архітектура пов'язує людей
04:40
on this kindдоброзичливий of horizontalгоризонтальний campusкампус scaleмасштаб.
92
268646
2158
на цій горизонтально
розміщеній території.
04:43
But we wonderedдивувався if socialсоціальний relationshipsвідносини
could be scaledмасштабний up --
93
271345
3498
Але ми хотіли знати, чи можливо
масштабно збільшити соціальні відносини --
04:46
or ratherшвидше, upwardвгору -- in tallвисокий buildingsбудівлі.
94
274867
2653
чи скоріше, вверх --
у високих будинках.
04:50
TallТалль buildingsбудівлі don't necessarilyобов'язково lendборг
themselvesсамі to beingбуття socialсоціальний buildingsбудівлі.
95
278381
4037
Високі будівлі не завжди є
об'єктами соціальної сфери.
04:54
They can seemздається isolatingізоляція and inwardвсередину.
96
282442
1993
Вони можуть здаватися
нетовариськими.
04:56
You mightможе only see people
in those awkwardнезручність elevatorелеватор ridesатракціони.
97
284826
4532
Ви можете лише зустрічати людей
під час незручної поїздки в ліфті.
05:02
But in severalкілька majorмажор citiesмістах,
I've been designingпроектування tallвисокий buildingsбудівлі
98
290676
3511
Але в декількох головних містах
я почала проектувати високі будівлі,
05:06
that are basedна основі on creatingстворення
relationshipsвідносини betweenміж people.
99
294211
3341
на підставі налагодження
відносин між людьми.
05:09
This is AquaАква.
100
297576
1476
Це Аква.
05:11
It's a residentialжитловий будинок high-riseВисокий-піднімаються in ChicagoЧикаго
101
299076
3574
Це висотна житлова
будівля в Чикаго, що
05:14
aimedспрямований at youngмолодий urbanміський professionalsпрофесіонали
and emptyпорожній nestersNesters,
102
302674
2611
націлена на молодих міських
професіоналів та інших,
05:17
manyбагато хто of them newновий to the cityмісто.
103
305309
1643
багато з них нові в місті.
05:19
With over 700 apartmentsквартири, we wanted to see
if we could use architectureархітектура
104
307817
3926
Маючи понад 700 квартир, чи змогли б
ми використати архітертуру,
05:23
to help people get to know
theirїх neighborsсусіди,
105
311767
2071
щоб допомогти людям
познайомитися із сусідами,
05:25
even when theirїх homesбудинки are organizedорганізований
in the verticalвертикальний dimensionрозмірність.
106
313862
3250
навіть коли їхні будинки
розташовані вертикально.
05:31
So we inventedвинайшов a way to use balconiesбалкони
as the newновий socialсоціальний connectorsсполучні лінії.
107
319088
3716
І ми вирішили використати
балкони як нову соціальну мережу.
05:35
The shapesфігури of the floorпідлога slabsПлити
varyзмінюватися slightlyтрохи and they transitionперехід
108
323569
3540
Форми плиток дещо
відрізняються і вони мігрують,
05:39
as you go up the towerбашта.
109
327133
1369
чим вище ви підіймаєтесь.
05:40
The resultрезультат of this
is that you can actuallyнасправді see people
110
328526
3901
Результат в тому, що ви
фактично бачите людей
05:44
from your balconyбалкон.
111
332451
1345
із свого балкону.
05:45
The balconiesбалкони are misregisteredmisregistered.
112
333820
2133
Балкони не є правильної форми.
05:47
You can leanнахиляйся over your balconyбалкон
and say, "Hey!"
113
335977
2144
Ви можете з балкону
привітатися з сусідом,
05:50
just like you would acrossпоперек the backyardзадній двір.
114
338145
2201
так, як ви робили б це
на задньому дворі.
05:53
To make the balconiesбалкони more comfortableкомфортно
115
341147
1879
Щоб зробити балкони зручнішими
05:55
for a longerдовше periodперіод of time
duringпід час the yearрік,
116
343050
2277
на довший період
протягом року,
05:57
we studiedвивчав the windвітер
with digitalцифровий simulationsмоделювання,
117
345351
2466
ми вивчали потік повітря
з цифровими симуляціями,
05:59
so the effectефект of the balconyбалкон shapesфігури
breaksламається up the windвітер
118
347841
2862
тому форма балконів
послаблює потік вітру
06:02
and confusesбентежить the windвітер
119
350727
1311
і ускладнює його,
06:04
and makesробить the balconiesбалкони
more comfortableкомфортно and lessменше windyвітряний.
120
352062
3057
робить балкони комфортнішими
і менш відкритими вітрам.
06:08
Now, just by beingбуття ableздатний
to go outsideназовні on your balconyбалкон
121
356110
2949
Зараз, маючи змогу
вийти на балкон
06:11
or on the thirdтретій floorпідлога roofдах terraceТераса,
122
359083
2075
чи на 3-й поверх на
терасу на даху будівлі,
06:13
you can be connectedпов'язаний to the outdoorsна відкритому повітрі,
123
361182
2085
ви відчуваєте зв'язок
із навколишнім світом,
06:15
even when you're way aboveвище
the groundземля planeлітак.
124
363291
2131
навіть, коли ви знаходитеся
високо над землею.
06:17
So the buildingбудівля actsактів to createстворити communityспільнота
125
365446
2735
Тому будівництво - це такий
спосіб створити общину
06:20
withinв межах the buildingбудівля and the cityмісто
at the sameтой же time.
126
368205
2621
одночасно в рамках
будівництва і міста.
06:22
It's workingпрацює.
127
370850
1166
Це працює.
06:24
And people are startingпочинаючи to meetзустрітися eachкожен other
on the buildingбудівля surfaceповерхня
128
372863
4000
І люди починають зустрічатися
на території будівлі,
06:28
and we'veми маємо heardпочув --
129
376887
1156
і ми чули --
06:30
(LaughterСміх)
130
378067
1056
(Сміх)
06:31
they'veвони вже even startingпочинаючи gettingотримувати
togetherразом as couplesпари.
131
379147
2768
що дехто навіть
знаходить собі пару.
06:34
But besidesкрім того romanticромантичний relationshipsвідносини,
132
382756
2627
Але окрім романтичних відносин,
06:37
the buildingбудівля has a positiveпозитивний socialсоціальний effectефект
133
385407
2240
будівля здійснює
позитивний соціальний ефект
06:39
on the communityспільнота,
134
387671
1937
на общину,
06:41
as evidencedпро що by people
startingпочинаючи groupsгрупи togetherразом
135
389632
2687
як свідчить той факт, що
люди збираються разом в групи
06:44
and startingпочинаючи bigвеликий projectsпроекти togetherразом,
136
392343
1846
і починають разом
великі проекти,
06:46
like this organicорганічний communityспільнота gardenсад
on the building'sбудівлі roofдах terraceТераса.
137
394213
3976
як цей сад від органічної спільноти
на терасі на даху будівлі.
06:51
So I've shownпоказано how tallвисокий buildingsбудівлі
can be socialсоціальний connectorsсполучні лінії,
138
399874
3016
Я показала, як високі будинки
можуть об'єднувати людей,
06:54
but what about publicгромадськість architectureархітектура?
139
402914
1992
але як щодо
громадської архітектури?
06:56
How can we createстворити better
socialсоціальний cohesionєдність in publicгромадськість buildingsбудівлі
140
404930
3863
Як ми можемо досягти більшої соціальної
згуртованості у громадських будівлях
07:00
and civicгромадянський spacesпробіли,
141
408817
1357
і громадських місцях,
07:02
and why is it importantважливо?
142
410198
1433
і чому це важливо?
07:04
PublicГромадськості architectureархітектура
is just not as successfulуспішний
143
412070
2097
Громадська архітектура є
не настільки успішною
07:06
if it comesприходить from the topвершина down.
144
414191
1924
по принципу "зверху вниз".
07:09
About 15 yearsроків agoтому назад in ChicagoЧикаго,
145
417493
2098
Близько 15 років тому, в Чикаго,
07:11
they startedпочався to replaceзамінити
oldстарий policeполіція stationsстанції,
146
419615
3107
вони почали замінювати
старі поліцейські відділки
07:14
and they builtпобудований this identicalоднаковий modelмодель
all over the cityмісто.
147
422746
3170
і почали будувати ці ідентичні
моделі по всьому світу,
07:18
And even thoughхоча they had good intentionsнаміри
148
426499
2561
І хоча вони мали добрі наміри
07:21
of treatingлікування all neighborhoodsквартали equallyоднаково,
149
429084
2498
зрівняти всі райони,
07:23
the communitiesгромади didn't feel
investedвкладено in the processпроцес
150
431606
2420
не відчувався вклад общин
в процесі будівництва
07:26
or feel a senseсенс of ownershipвласність
of these buildingsбудівлі.
151
434050
2514
чи почуття причетності
до виконаної роботи.
07:28
It was equalityрівність in the senseсенс that
everybodyкожен getsотримує the sameтой же policeполіція stationстанція,
152
436588
3527
Рівність полягала в тому, що
кожний отримає однаковий відділок,
07:32
but it wasn'tне було equityкапіталу
in the senseсенс of respondingвідповідаючи
153
440139
3354
але це не була соціальна
рівність в плані узгодженості
07:35
to eachкожен community'sспільнота individualіндивідуальний needsпотреби.
154
443517
2358
з індивідуальними
потребами кожної общини.
07:37
And equityкапіталу is the keyключ issueпроблема here.
155
445899
2841
І соціальна справедливість
тут грає ключову роль.
07:40
You know, in my fieldполе, there's a debateдебати
156
448764
3400
Ви знаєте, в моїй
області існують суперечки,
07:44
about whetherчи то architectureархітектура
can even do anything
157
452188
2591
чи може архітектура
насправді щось зробити,
07:46
to improveполіпшити socialсоціальний relationshipsвідносини.
158
454803
2185
щоб покращити
соціальні відносини.
07:49
But I believe that we need architectureархітектура
and everyкожен toolінструмент in our toolінструмент kitКомплект
159
457012
5434
Але я вірю, що нам потрібна архітектура і
кожний інструмент в нашому інструментарії,
07:54
to improveполіпшити these relationshipsвідносини.
160
462470
1938
щоб покращити ці відносини.
07:57
In the US, policyполітика reformsреформи
have been recommendedрекомендується
161
465313
3383
В США рекомендувалися
політичні реформи
08:00
in orderзамовлення to rebuildперебудувати trustдовіра.
162
468720
1804
для того, щоб відновити довіру.
08:02
But my teamкоманда and I wonderedдивувався
163
470548
1408
Але ми з моєю командою гадали,
08:03
if designдизайн and a more inclusiveвключно
designдизайн processпроцес
164
471980
3039
чи може проект і більш
інклюзивний процес дизайну
08:07
could help addдодати something positiveпозитивний
to this policyполітика conversationрозмова.
165
475043
3653
допомогти внести щось позитивне
до цієї політики розмов.
08:10
We askedзапитав ourselvesми самі simplyпросто:
166
478720
1686
Ми запитуємо себе:
08:12
Can designдизайн help rebuildперебудувати trustдовіра?
167
480430
1956
Чи може проект відновити довіру?
08:15
So we reachedдосягли out to communityспільнота membersчлени
and policeполіція officersофіцери in NorthШампань LawndaleLawndale;
168
483108
4322
тому ми звернулися до членів общини
і офіцерів поліції в Північному Лоундейлі;
08:19
it's a neighborhoodсусідство in ChicagoЧикаго
169
487454
1559
це район в Чикаго,
08:21
where the policeполіція stationстанція
is perceivedсприймається as a scaryстрашно fortressфортеця
170
489037
2816
де поліцейський відділок
сприймається, як страшна фортеця,
08:23
surroundedоточений by a parkingпарковка lot.
171
491877
1689
оточена парковкою.
08:26
In NorthШампань LawndaleLawndale,
people are afraidбоїться of policeполіція
172
494254
2618
В Північному Лоундейлі
люди бояться поліції,
08:28
and of going anywhereде завгодно
nearблизько the policeполіція stationстанція,
173
496896
2205
навіть просто
проходити повз неї,
08:31
even to reportзвіт a crimeзлочин.
174
499125
1287
чи повідомити про злочин.
08:32
So we organizedорганізований this brainstormingмозковий штурм sessionсесія
175
500843
2753
тому ми організували нараду по
принципу "мозкового штурму"
08:35
with bothобидва groupsгрупи participatingучасть,
176
503620
1658
і залучили обидві групи,
08:37
and we cameприйшов up with this wholeцілий
newновий ideaідея for the policeполіція stationстанція.
177
505302
3180
і ми запропонували цю нову
ідею поліцейському відділку.
08:41
It's calledназивається "PolisПоліс StationСтанція."
178
509141
1905
Вона зветься "Поліс-відділок".
08:43
"PolisПоліс" is a Greekгрецька wordслово that meansзасоби
a placeмісце with a senseсенс of communityспільнота.
179
511070
4720
"Поліс" - слово грецького походження,
що означає громадський устрій.
08:48
It's basedна основі on the ideaідея
180
516528
1620
Воно базується на тому,
08:50
that if you can increaseзбільшити opportunitiesможливості
for positiveпозитивний socialсоціальний interactionsвзаємодії
181
518172
3937
що, якщо ти можеш збільшити можливості
для позитивної соціальної взаємодії
08:54
betweenміж policeполіція and communityспільнота membersчлени,
182
522133
2293
між поліцією і
членами громади.
08:56
you can rebuildперебудувати that relationshipвідносини
183
524450
2195
то ти можеш
відновити відносини
08:58
and activateактивувати the neighborhoodсусідство
at the sameтой же time.
184
526669
2714
і одночасно оживити район.
09:02
InsteadЗамість цього of the policeполіція stationстанція
as a scaryстрашно fortressфортеця,
185
530183
3105
Замість лякаючого
поліцейського відділку
09:05
you get highlyвисоко activeактивний spacesпробіли
on the publicгромадськість sideсторона of the stationстанція --
186
533312
4457
ви матимете активний
громадський сектор --
09:09
placesмісць that sparkіскри conversationрозмова,
187
537793
1510
місця, які сприяють розмовам,
09:11
like a barbershopПерукарня, a coffeeкава shopмагазин
188
539327
2560
як перукарня, кав'ярня
09:13
or sportsспорт courtsсуди as well.
189
541911
1573
чи спортивні майданчики.
09:15
BothОбидва copsполіцейські and kidsдіти said they love sportsспорт.
190
543508
2179
Поліцейські і діти
люблять спорт.
09:18
These insightsрозуміння cameприйшов directlyбезпосередньо
from the communityспільнота membersчлени
191
546339
3391
Члени общини чітко це розуміють
09:21
and the policeполіція officersофіцери themselvesсамі,
192
549754
2332
і також самі офіцери поліції,
09:24
and as designersдизайнерів, our roleроль
was just to connectпідключити the dotsкрапки
193
552110
3759
тому наша роль як дизайнерів полягала
в тому, щоб зв'язати все в єдине ціле
09:27
and suggestзапропонувати the first stepкрок.
194
555893
1622
і зробити перші кроки.
09:29
So with the help
of the cityмісто and the parksпарки,
195
557853
2614
Тому, з допомогою міста і парків,
09:32
we were ableздатний to raiseпідняти fundsкошти
and designдизайн and buildбудувати a half-courtHalf суд,
196
560491
4286
ми змогли зібрати кошти і спроектувати
та побудувати майданчик,
09:36
right on the policeполіція stationстанція parkingпарковка lot.
197
564801
2340
просто на парковці біля
поліцейського відділку.
09:39
It's a startпочати.
198
567165
1441
Це початок.
09:40
But is it rebuildingперебудова trustдовіра?
199
568630
1868
Але чи це відновлює довіру?
09:42
The people in NorthШампань LawndaleLawndale say
the kidsдіти are usingвикористовуючи the courtsсуди everyкожен day
200
570854
3576
Люди в Північному Лоундейлі кажуть,
що діти ходять на майданчики щодня,
09:46
and they even organizeорганізувати tournamentsтурніри
like this one shownпоказано here,
201
574454
3349
і вони навіть влаштовують
турніри, як ось цей, наприклад,
09:49
and onceодин раз in a while an officerофіцер joinsприєднується in.
202
577827
2614
і час від часу до них
приєднується офіцер.
09:54
But now, they even have basketballsбаскетбольні
insideвсередині the stationстанція
203
582264
2666
Але зараз вони навіть
мають баскетбольні м'ячі,
09:56
that kidsдіти can borrowзапозичувати.
204
584954
1265
які діти беруть пограти.
09:58
And recentlyнещодавно they'veвони вже askedзапитав us
to expandрозширюватися the courtsсуди
205
586243
2492
І нещодавно вони попросили
нас розширити майданчики
10:00
and buildбудувати a parkпарк on the siteсайт.
206
588759
1943
і побудувати парк на тому місці.
10:04
And parentsбатьки reportзвіт something astonishingдивовижний.
207
592639
2368
І батьки помічають
дещо дивовижне.
10:07
Before, there was fearстрах of going
anywhereде завгодно the stationстанція, and now they say
208
595491
4231
Раніше вони боялись, що діти підуть
за межі майданчику, але зараз
10:11
there's a senseсенс that the courtсуд is saferбезпечніше
than other courtsсуди nearbyпоруч,
209
599746
3487
майданчик здається їм
безпечнішим, ніж інші поблизу,
10:15
and they preferвважають за краще theirїх kidsдіти to playграти here.
210
603257
2274
і для дітей вони вибирають
радше цей майданчик.
10:18
So maybe in the futureмайбутнє,
211
606277
1590
Тому, можливо, в майбутньому,
10:19
on the publicгромадськість sideсторона of the stationстанція,
212
607891
1646
в тому, що стосується
громадського сектору,
10:21
you mightможе be ableздатний to dropпадіння in
for a haircutстрижка at the barbershopПерукарня
213
609561
3705
ви можете підстригтися
в місцевій перукарні
10:25
or reserveрезерв the communityспільнота roomкімната
for a birthdayдень народження partyвечірка
214
613290
2649
чи забронювати місце для
святкування дня народження,
10:27
or renewоновити your driver'sводій licenseліцензія
215
615963
1643
чи поновити водійські права,
10:29
or get moneyгроші out of an ATMБАНКОМАТ.
216
617630
2098
або зняти гроші з терміналу.
10:32
It can be a placeмісце for neighborsсусіди
to meetзустрітися eachкожен other
217
620204
2691
Це може бути місцем
для зустрічі між сусідами
10:34
and to get to know
the officersофіцери, and viceпороку versaнавпаки.
218
622919
2687
і для знайомства з
офіцерами, і навпаки.
10:38
This is not a utopianутопічною fantasyфантастика.
219
626781
1944
Це не утопічна фантазія.
10:40
It's about how do you designдизайн
to rebuildперебудувати trustдовіра,
220
628749
3988
Справа в тому, як ти проектуєш,
щоб відновити довіру,
10:44
trustingДовіряючи relationshipsвідносини?
221
632761
1487
довірливі стосунки?
10:47
You know, everyкожен cityмісто has parksпарки,
librariesбібліотеки, schoolsшколи
222
635009
3791
Ви знаєте, кожне місто
має парки, бібліотеки, школи
10:50
and other publicгромадськість buildingsбудівлі
223
638824
1394
і інші громадські будівлі,
10:52
that have the potentialпотенціал
to be reimaginedreimagined as socialсоціальний connectorsсполучні лінії.
224
640242
4186
які можна переосмислити
в плані соціального зв'язку.
10:57
But reimaginingreimagining the buildingsбудівлі
for the futureмайбутнє is going to requireвимагати
225
645134
4030
Але такий підхід
вимагатиме в майбутньому
11:01
engagingзалучення the people who liveжити there.
226
649188
2108
залучення людей,
які там живуть.
11:03
EngagingЗалучення the publicгромадськість can be intimidatingзалякування,
and I've feltвідчував that, too.
227
651979
3888
Залучення громадськості може лякати,
і я це також відчула.
11:07
But maybe that's because
in architectureархітектура schoolшкола,
228
655891
2281
Але, можливо, це тому, що
в школі архітектури
11:10
we don't really learnвчитися how to engageзайматися
the publicгромадськість in the actдіяти of designдизайн.
229
658196
4007
нас не зовсім вчать, як залучати
громадськість в процес проектування.
11:14
We're taughtнавчав to defendзахищати
our designдизайн againstпроти criticismкритика.
230
662227
3110
Нас вчать захищати
наш проект від критики.
11:17
But I think that can changeзмінити, too.
231
665774
2068
Але я думаю, що це
також може змінитися.
11:20
So if we can focusфокус the designдизайн mindрозум
232
668993
2573
Тому ми можемо сфокусувати
наш дизайнерський розум
11:23
on creatingстворення positiveпозитивний,
reinforcingАрмуючі relationshipsвідносини
233
671590
3980
на створенні позитивних
тісних відносин
11:27
in architectureархітектура and throughчерез architectureархітектура,
234
675594
1980
в архітектурі і за
допомогою архітектури,
11:29
I believe we can do much more
than createстворити individualіндивідуальний buildingsбудівлі.
235
677598
3866
Я вірю, ми можемо зробити набагато
більше, ніж створювати окремі будівлі.
11:34
We can reduceзменшити the stressстрес
and the polarizationПоляризація
236
682245
3195
Ми можемо зменшити
стрес і протиріччя
11:37
in our urbanміський habitatsмісця проживання.
237
685464
1564
і в нашому
міському середовищі.
11:40
We can createстворити relationshipsвідносини.
238
688280
1865
Ми можемо побудувати відносини.
11:42
We can help steadyстійкий
this planetпланета we all shareподілитися.
239
690169
2799
Ми можемо допомогти нашій
планеті стати гармонійнішою.
11:46
See?
240
694142
1159
Бачите?
11:47
ArchitectsАрхітектори really are
relationshipвідносини buildersбудівельники.
241
695325
2239
Архітектори дійсно є
будівниками відносин.
11:49
(LaughterСміх)
242
697588
1362
(Сміх)
11:50
Thank you very much.
243
698974
1152
Дуже дякую.
11:52
(ApplauseОплески)
244
700150
2045
(Оплески)
Translated by Kate Kazyk
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Gang - Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes.

Why you should listen

American architect and MacArthur Fellow Jeanne Gang is the founding principal of Studio Gang, an architecture and urban design practice based in Chicago and New York. Gang is recognized internationally for her socially engaged design process that foregrounds the relationships between individuals, communities, and environments. Drawing insight from ecological systems, her analytical and creative approach has produced some of today's most compelling architecture, including the Aqua Tower and Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo in Chicago, and the Arcus Center for Social Justice Leadership at Kalamazoo College in Kalamazoo, Michigan. Her current major projects include an expansion of the American Museum of Natural History in New York City and the next United States Embassy in Brasília, Brazil.

Committed to working on global and local issues, Gang brings design to a wide range of projects beyond architecture's conventional boundaries. She collaborates and innovates with experts across fields on pursuits ranging from the development of stronger materials to fostering stronger communities. Through teaching, speaking, writing, advocacy and advising, she engages with others to make a positive impact at multiple scales.

More profile about the speaker
Jeanne Gang | Speaker | TED.com