ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Gang - Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes.

Why you should listen

American architect and MacArthur Fellow Jeanne Gang is the founding principal of Studio Gang, an architecture and urban design practice based in Chicago and New York. Gang is recognized internationally for her socially engaged design process that foregrounds the relationships between individuals, communities, and environments. Drawing insight from ecological systems, her analytical and creative approach has produced some of today's most compelling architecture, including the Aqua Tower and Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo in Chicago, and the Arcus Center for Social Justice Leadership at Kalamazoo College in Kalamazoo, Michigan. Her current major projects include an expansion of the American Museum of Natural History in New York City and the next United States Embassy in Brasília, Brazil.

Committed to working on global and local issues, Gang brings design to a wide range of projects beyond architecture's conventional boundaries. She collaborates and innovates with experts across fields on pursuits ranging from the development of stronger materials to fostering stronger communities. Through teaching, speaking, writing, advocacy and advising, she engages with others to make a positive impact at multiple scales.

More profile about the speaker
Jeanne Gang | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Jeanne Gang: Buildings that blend nature and city

Jeanne Gang: Clădiri ce unesc natura cu urbanul

Filmed:
1,605,835 views

Un zgârie-nori ce canalizează curenţii de aer, o clădire care creează un sentiment de comunitate la gura șemineului. Jeanne Gang se folosește de arhitectură pentru a crea relații. Prin acest tur captivant al lucrărilor sale, Gang ne invită să vizităm clădiri mari şi mici, de la un surprinzător centru comunitar local, până la un zgârie-nori reprezentativ pentru Chicago. „Prin arhitectură, putem crea mult mai mult decât clădirile în sine", spune ea. „Putem echilibra această planetă pe care o împărțim cu toţii".
- Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Eu construiesc relaţii.
00:12
I'm a relationshiprelaţie builderconstructor.
0
914
2206
Când vă gândiţi la construirea de relaţii
00:15
When you think of a relationshiprelaţie builderconstructor,
1
3144
1972
00:17
don't you just automaticallyautomat
think "architectarhitect?"
2
5140
2300
vă gândiţi în mod
automat la un arhitect?
00:19
ProbablyProbabil not.
3
7922
1423
Probabil că nu.
00:22
That's because mostcel mai people think
architectsarhitecți designproiecta buildingsclădiri and citiesorase,
4
10077
4206
Oamenii consideră că arhitecţii
proiectează clădiri şi oraşe,
00:26
but what we really designproiecta
are relationshipsrelaţii,
5
14307
2354
dar, de fapt, noi proiectăm relaţii,
00:29
because citiesorase are about people.
6
17383
2107
pentru că orașele înseamnă oameni.
00:31
They're placeslocuri where people come togetherîmpreună
for all kindstipuri of exchangeschimb valutar.
7
19514
3382
În aceste locuri, oamenii se întâlnesc
pentru tot felul de schimburi.
00:34
And besidesin afara de asta, skylinesSkylines
are highlyextrem de specificspecific urbanurban habitatshabitate
8
22920
3217
În plus, oraşele adăpostesc
habitate urbane specifice
00:38
with theiral lor ownpropriu insectsinsecte,
plantsplante and animalsanimale,
9
26161
2318
cu propriile insecte, plante şi animale,
00:40
and even theiral lor ownpropriu weathervreme.
10
28503
1633
având până şi propriile microclimate.
00:42
But todayastăzi, urbanurban habitatshabitate
are out of balanceechilibru.
11
30650
2744
Dar acum, habitatele
urbane sunt dezechilibrate.
00:45
ClimateClima changeSchimbare, togetherîmpreună with politicalpolitic
and economiceconomic troublesnecazurile,
12
33803
4032
Schimbările climatice,
problemele politice şi economice
00:49
are havingavând an impactefect;
13
37859
1152
ne afectează:
00:51
they're addingadăugare up
and stressingsubliniind out citiesorase and us,
14
39035
3312
se cumulează şi pun presiune
asupra noastră
00:54
the people who livetrăi in them.
15
42371
1531
şi asupra oraşelor în care locuim.
00:57
For me, the fieldcamp of ecologyecologie
has providedprevăzut importantimportant insightînțelegere,
16
45000
3625
Pentru mine, domeniul ecologiei
a reprezentat o revelaţie,
01:00
because ecologistsecologi don't just look
at individualindividual speciesspecie on theiral lor ownpropriu,
17
48649
4209
pentru că ecologiştii nu studiază
o specie în mod individual,
01:04
they look at the relationshipsrelaţii
betweenîntre livingviaţă things
18
52882
3193
ei observă legăturile dintre vietăţi
01:08
and theiral lor environmentmediu inconjurator.
19
56099
1249
şi mediul lor înconjurător.
01:10
They look at how all the diversedivers partspărți
of the ecosystemecosistem are interconnectedinterconectate,
20
58554
3878
Ei studiază interconectarea dintre
diferitele părţi ale ecosistemului
01:14
and it's actuallyde fapt this balanceechilibru,
this webweb of life, that sustainssusţine life.
21
62456
4298
și chiar acest echilibru,
această reţea vie ne susţine viaţa.
01:19
My teamechipă and I have been applyingaplicarea
insightsInsights from ecologyecologie to architecturearhitectură
22
67268
4592
Împreună cu echipa mea, am aplicat
aceste idei ecologice în arhitectură
01:23
to see how physicalfizic spacespaţiu
can help buildconstrui strongermai puternic relationshipsrelaţii.
23
71884
3994
pentru a vedea modul în care spaţiul fizic
poate duce la solidificarea relaţiilor.
01:28
The projectsproiecte I'm going to showspectacol you todayastăzi
24
76304
1962
Proiectele pe care vi le voi arăta azi
01:30
use the ideaidee of buildingclădire relationshipsrelaţii
as the keycheie driverconducător auto for designproiecta.
25
78290
3703
utilizează crearea relaţiilor
ca element central în design.
01:34
Here'sAici este an exampleexemplu of what I mean.
26
82852
1833
Iată un exemplu:
01:36
RecentlyRecent, we were askedîntrebă to designproiecta
a centercentru for socialsocial justicejustiţie leadershipconducere
27
84709
4149
Recent, ni s-a cerut să creăm un centru
pentru leadership în justiţie socială,
01:40
calleddenumit the ArcusArcus CenterCentrul.
28
88882
1550
numit Centrul Arcus.
01:43
They askedîntrebă us for a buildingclădire
that could breakpauză down traditionaltradiţional barriersbariere
29
91102
3522
Ne-au cerut o clădire care să elimine
barierele tradiţionale dintre grupuri
01:46
betweenîntre differentdiferit groupsGrupuri
30
94648
1284
01:47
and in doing so, createcrea possibilitiesposibilităţi
for meaningfulplin de înțeles conversationsconversații
31
95956
4247
şi astfel, să creeze un cadru propice
conversaţiilor semnificative
01:52
around socialsocial justicejustiţie.
32
100227
1504
pentru justiţia socială.
01:54
The studentselevi wanted a placeloc
for culturalcultural exchangeschimb valutar.
33
102233
2657
Studenţii au dorit un spaţiu
pentru schimburi culturale.
01:56
They thought a placeloc for preparingpregătirea
foodalimente togetherîmpreună could do that.
34
104914
3799
Ei s-au gândit că un loc unde să prepare
mâncarea împreună ar fi potrivit.
Au dorit să-şi deschidă braţele
celorlalte comunităţi.
02:00
And they wanted to be welcomingSalutând
to the outsidein afara communitycomunitate.
35
108737
2731
02:03
They thought a fireplacesemineu
could drawa desena people in
36
111492
2663
Au considerat că un şemineu
ar putea atrage oameni
02:06
and help startstart conversationsconversații.
37
114179
2296
şi ar înlesni înfiriparea de conversaţii.
02:09
And everybodytoata lumea wanted the work
of socialsocial justicejustiţie to be visiblevizibil
38
117553
3465
Au dorit ca activitatea lor legată
de justiţia socială să fie vizibilă
02:13
to the outsidein afara worldlume.
39
121042
1419
celor din exterior.
02:15
There really wasn'tnu a fost a precedentprecedent
for this kinddrăguț of spacespaţiu,
40
123568
2741
Nu exista un precedent
pentru un astfel de spaţiu,
aşa că am căutat și am găsit
exemple din întreaga lume
02:18
so we lookedprivit around the globeglob
and foundgăsite examplesexemple
41
126333
2467
02:20
of communitycomunitate meetingîntâlnire housescase.
42
128824
1745
de centre comunitare.
02:22
CommunityComunitate meetingîntâlnire housescase are placeslocuri
43
130974
2190
Centrele comunitare sunt locuri
02:25
where there's very specificspecific
relationshipsrelaţii betweenîntre people,
44
133188
3361
unde se formează legături
speciale între oameni,
02:28
like this one in MaliMali,
where the eldersbătrâni gatheraduna.
45
136573
3172
un exemplu fiind cel din Mali,
unde se strânge sfatul bătrânilor.
02:32
The lowscăzut roofacoperiş keepspăstrează everybodytoata lumea seatedaşezat
and at equalegal eyeochi levelnivel.
46
140189
3552
Tavanul jos îi face pe toţi
să se aşeze la acelaşi nivel.
02:35
It's very egalitarianegalitar.
47
143765
1223
Este foarte egalitarist.
02:37
I mean, you can't standstand up
and take over the meetingîntâlnire.
48
145012
2478
Nu te poţi ridica
pentru a monopoliza discuţia
02:39
You'dAr fi actuallyde fapt bumpcucui your headcap.
49
147514
1513
fără a te lovi la cap.
02:41
(LaughterRâs)
50
149051
1653
(Râsete)
02:42
In meetingîntâlnire housescase,
there's always a centralcentral spacespaţiu
51
150728
2614
În centrele comunitare,
există mereu un spaţiu central
unde oamenii se pot aşeza
în cerc și se pot privi.
02:45
where you can sitsta around a circlecerc
and see eachfiecare other.
52
153366
2651
02:48
So we designedproiectat a spacespaţiu just like that
53
156041
2021
Așa că am creat un astfel de spaţiu
chiar în mijlocul Centrului Arcus,
02:50
right in the middlemijloc of the ArcusArcus CenterCentrul,
54
158086
1979
ancorat cu un şemineu
şi o bucătărie.
02:52
and we anchoredancorat it
with a fireplacesemineu and a kitchenbucătărie.
55
160089
2990
Este dificil de amplasat un şemineu
şi o bucătărie într-o asemenea clădire,
02:55
It's prettyfrumos hardgreu to get a kitchenbucătărie
and a fireplacesemineu in a buildingclădire like this
56
163103
3472
respectând regulile,
02:58
with the buildingclădire codescoduri,
57
166599
1204
dar era foarte important pentru
concept şi am făcut-o.
02:59
but it was so importantimportant
to the conceptconcept, we got it doneTerminat.
58
167827
2802
03:03
And now the centralcentral spacespaţiu
workslucrări for bigmare socialsocial gatheringsadunări
59
171288
3781
Acum spaţiul central este funcţional
pentru adunări sociale de amploare,
03:07
and a placeloc to meetîntâlni one-on-one-la-unu
for the very first time.
60
175093
3238
cât şi pentru prime întâlniri individuale.
03:10
It's almostaproape like
this three-waytrei-way intersectionintersecție
61
178355
2079
E aproape ca o răscruce de drumuri
03:12
that encouragesîncurajează bumpinglovire into people
and startingpornire a conversationconversaţie.
62
180458
3574
care încurajează oamenii
să se întâlnească şi să discute.
Acum poți trece oricând pe lângă bucătărie
şi vezi ce se întâmplă.
03:16
Now you can always passtrece the kitchenbucătărie
and see something going on.
63
184676
3144
03:19
You can sitsta by the fireplacesemineu
and shareacțiune storiespovestiri.
64
187844
3347
Poți sta lângă şemineu depănând poveşti.
Poți studia alături
de grupuri mici sau mari,
03:23
You can studystudiu togetherîmpreună
in bigmare groupsGrupuri or in smallmic onescele,
65
191754
3197
03:26
because the architecturearhitectură
setsseturi up these opportunitiesoportunități.
66
194975
3237
pentru că arhitectura clădirii
oferă aceste oportunităţi.
03:31
Even the constructionconstructie
is about buildingclădire relationshipsrelaţii.
67
199641
2603
Construcţia însăşi este
menită creării de relaţii.
Zidăria e făcută din butuci secţionaţi,
03:34
It's madefăcut of cordwoodcordwood masonryMasoneria,
68
202268
1861
03:36
whichcare is usingutilizând logsbusteni
the way you would use brickscărămizi.
69
204153
2937
folosiţi pe post de cărămizi.
03:39
It's supersuper low-techlow-tech and easyuşor to do
and anyoneoricine can do it --
70
207114
2971
Este o tehnică foarte simplă,
uşor de folosit pentru oricine,
03:42
and that's the entireîntreg pointpunct.
71
210109
1677
asta fiind şi ideea.
03:43
The actact of makingluare is a socialsocial activityactivitate.
72
211810
2967
Însăşi construirea ei
e o activitate socială.
03:48
And it's good for the planetplanetă, too:
73
216412
2008
Şi este şi ecologică:
03:50
the treescopaci absorbedabsorbită carboncarbon
when they were growingcreştere up,
74
218444
3096
copacii au absorbit carbon
în procesul de creştere,
03:53
and they gavea dat off oxygenoxigen,
75
221564
1644
şi au eliberat oxigen.
03:55
and now that carboncarbon
is trappedprins insideinterior the wallspereți
76
223232
2741
Acum, acel carbon e prins în ziduri,
03:57
and it's not beingfiind releasedeliberată
into the atmosphereatmosfera.
77
225997
3173
fără a mai fi eliberat în atmosferă.
04:01
So makingluare the wallspereți is equivalentechivalent
to takingluare carsautoturisme right off the roaddrum.
78
229194
4071
Astfel, ridicarea zidurilor echivalează
cu retragerea autovehiculelor de pe drum.
04:06
We chosea ales the buildingclădire methodmetodă
79
234149
2269
Am ales această metodă de construire
04:08
because it connectsConnects people
to eachfiecare other and to the environmentmediu inconjurator.
80
236442
3946
deoarece conectează oamenii unul
cu celălalt şi cu mediul înconjurător.
04:13
But is it workinglucru?
81
241435
1151
Dar funcţionează?
04:14
Is it creatingcrearea relationshipsrelaţii
and nurturingcultivarea them?
82
242610
2266
Creează şi susţine legături între oameni?
04:16
How can we know?
83
244900
1318
Cum putem şti asta?
04:18
Well, more and more people
are comingvenire here, for one,
84
246242
3411
În primul rând, din ce în ce
mai mulţi oameni vin aici.
04:21
and as a resultrezultat of the firesidegura sobei chatschat-uri
85
249677
2320
Ca urmare a discuţiilor
din jurul focului
04:24
and a fulldeplin calendarcalendar of programmingprogramare,
86
252021
2098
şi a calendarului plin de evenimente,
04:26
people are applyingaplicarea
for the ArcusArcus FellowshipsBurse.
87
254143
2588
oamenii doresc să devină
membrii ai Centrului Arcus.
04:28
In factfapt, applicationsaplicații have increaseda crescut
tenfoldzece ori for the ArcusArcus FellowshipFellowship
88
256755
4299
Cererile de aderare s-au înmulţit
de 10 ori de la deschidere.
04:33
sincede cand the buildingclădire openeddeschis.
89
261078
1265
04:34
It's workinglucru. It's bringingaducere
people togetherîmpreună.
90
262367
2670
Funcţionează. Aduce oamenii laolaltă.
Am demonstrat cum arhitectura
poate conecta oamenii
04:38
So I've shownafișate how architecturearhitectură
can connectconectați people
91
266254
2368
04:40
on this kinddrăguț of horizontalorizontală campuscampus scalescară.
92
268646
2158
la nivel de campus, în plan orizontal.
04:43
But we wonderedse întreba if socialsocial relationshipsrelaţii
could be scaledscalate up --
93
271345
3498
Dar ne-am întrebat dacă legăturile
sociale ar putea fi redimensionate,
04:46
or rathermai degraba, upwardîn sus -- in tallînalt buildingsclădiri.
94
274867
2653
sau mai bine zis,
repoziţionate în clădiri înalte.
04:50
TallInaltime buildingsclădiri don't necessarilyîn mod necesar lendîmprumuta
themselvesînșiși to beingfiind socialsocial buildingsclădiri.
95
278381
4037
Clădirile înalte nu sunt chiar ideale
pentru activităţi sociale.
04:54
They can seempărea isolatingizolarea and inwardperfecționare activă.
96
282442
1993
Inspiră izolare şi lipsă de deschidere.
04:56
You mightar putea only see people
in those awkwardincomode elevatorLift ridesplimbari.
97
284826
4532
Ai putea vedea oameni doar în momentele
acelea stânjenitoare din lift.
05:02
But in severalmai mulți majormajor citiesorase,
I've been designingproiect tallînalt buildingsclădiri
98
290676
3511
Dar în câteva oraşe mari,
am creat clădiri înalte
05:06
that are basedbazat on creatingcrearea
relationshipsrelaţii betweenîntre people.
99
294211
3341
bazate pe ideea de
relaţionare între oameni.
05:09
This is AquaAqua.
100
297576
1476
Aceasta este Aqua.
E un zgârie-nori rezidenţial din Chicago,
05:11
It's a residentialRezidențial high-riseînalte in ChicagoChicago
101
299076
3574
pentru tineri angajați
şi părinți care locuiesc fără copii,
05:14
aimedvizează at youngtineri urbanurban professionalsprofesioniști
and emptygol nestersnesters,
102
302674
2611
05:17
manymulți of them newnou to the cityoraș.
103
305309
1643
mulţi dintre ei fiind nou veniţi în oraş.
Având peste 700 de apartamente, am dorit
să vedem dacă puteam folosi arhitectura
05:19
With over 700 apartmentsapartamente, we wanted to see
if we could use architecturearhitectură
104
307817
3926
pentru a ajuta vecinii să se cunoască,
05:23
to help people get to know
theiral lor neighborsvecinii,
105
311767
2071
chiar şi atunci când apartamentele
lor sunt dispuse pe verticală.
05:25
even when theiral lor homescase are organizedorganizat
in the verticalvertical dimensiondimensiune.
106
313862
3250
05:31
So we inventedinventat a way to use balconiesbalcoane
as the newnou socialsocial connectorsconectori.
107
319088
3716
Aşa că am transformat balcoanele
în puncte de conectare socială.
05:35
The shapesforme of the floorpodea slabsDale
varyvaria slightlypuțin and they transitiontranziție
108
323569
3540
Formele dalelor din pardoseală
diferă puţin, variind
05:39
as you go up the towerturn.
109
327133
1369
de la un etaj la altul.
05:40
The resultrezultat of this
is that you can actuallyde fapt see people
110
328526
3901
Drept urmare, puteți vedea oamenii
05:44
from your balconybalcon.
111
332451
1345
chiar de pe balconul vostru.
05:45
The balconiesbalcoane are misregisteredmisregistered.
112
333820
2133
Balcoanele nu sunt aliniate.
Vă puteți apleca peste balcon
să trimiteți un salut
05:47
You can leana se sprijini over your balconybalcon
and say, "Hey!"
113
335977
2144
05:50
just like you would acrosspeste the backyardcurte.
114
338145
2201
ca şi cum ați fi în curtea casei.
Pentru a face balcoanele mai confortabile
05:53
To make the balconiesbalcoane more comfortableconfortabil
115
341147
1879
05:55
for a longermai lung periodperioadă of time
duringpe parcursul the yearan,
116
343050
2277
pe o perioadă mai lungă din an,
am studiat vântul cu ajutorul
simulatoarelor digitale.
05:57
we studiedstudiat the windvânt
with digitaldigital simulationssimulări,
117
345351
2466
05:59
so the effectefect of the balconybalcon shapesforme
breakspauze up the windvânt
118
347841
2862
Forma balcoanelor deviază
06:02
and confusesconfundă the windvânt
119
350727
1311
şi derutează vântul,
06:04
and makesmărci the balconiesbalcoane
more comfortableconfortabil and lessMai puțin windyvânt.
120
352062
3057
sporindu confortul şi limitând
expunerea acestora la vânt.
06:08
Now, just by beingfiind ablecapabil
to go outsidein afara on your balconybalcon
121
356110
2949
Acum, ieşind pe balcon
06:11
or on the thirdal treilea floorpodea roofacoperiş terraceterasa,
122
359083
2075
sau pe terasa de la al treilea etaj,
06:13
you can be connectedconectat to the outdoorsîn aer liber,
123
361182
2085
te poți conecta cu natura,
06:15
even when you're way abovede mai sus
the groundsol planeavion.
124
363291
2131
chiar dacă te afli mult deasupra solului.
06:17
So the buildingclădire actsacte to createcrea communitycomunitate
125
365446
2735
Astfel, clădirea creează
în mod simultan o comunitate
06:20
withinîn the buildingclădire and the cityoraș
at the samela fel time.
126
368205
2621
atât în interiorul său,
cât și în interiorul oraşului.
06:22
It's workinglucru.
127
370850
1166
Funcţionează.
06:24
And people are startingpornire to meetîntâlni eachfiecare other
on the buildingclădire surfacesuprafaţă
128
372863
4000
Oamenii au început să
se întâlnească în exteriorul clădirii
06:28
and we'vene-am heardauzit --
129
376887
1156
şi am auzit...
06:30
(LaughterRâs)
130
378067
1056
(Râsete)
06:31
they'vele-au even startingpornire gettingobtinerea
togetherîmpreună as couplesCupluri.
131
379147
2768
au început să formeze cupluri.
06:34
But besidesin afara de asta romanticromantic relationshipsrelaţii,
132
382756
2627
Dar pe lângă relaţiile amoroase,
06:37
the buildingclădire has a positivepozitiv socialsocial effectefect
133
385407
2240
clădirea are un efect social pozitiv
06:39
on the communitycomunitate,
134
387671
1937
asupra comunităţii,
06:41
as evidencedcum reiese din by people
startingpornire groupsGrupuri togetherîmpreună
135
389632
2687
după cum demonstrează
cei ce au format grupuri
06:44
and startingpornire bigmare projectsproiecte togetherîmpreună,
136
392343
1846
şi proiecte importante împreună,
06:46
like this organicorganic communitycomunitate gardengrădină
on the building'sclădirii roofacoperiş terraceterasa.
137
394213
3976
cum ar fi grădina organică comună
de pe terasa clădirii.
06:51
So I've shownafișate how tallînalt buildingsclădiri
can be socialsocial connectorsconectori,
138
399874
3016
Am arătat cum clădirile pot fi
puncte de conectare socială,
dar ce spuneţi despre arhitectura civică?
06:54
but what about publicpublic architecturearhitectură?
139
402914
1992
06:56
How can we createcrea better
socialsocial cohesioncoeziune in publicpublic buildingsclădiri
140
404930
3863
Cum putem crea o coeziune socială
mai bună în clădirile publice
07:00
and civiccivic spacesspații,
141
408817
1357
şi în spaţiile civice?
07:02
and why is it importantimportant?
142
410198
1433
Şi de ce este important acest lucru ?
07:04
PublicPublice architecturearhitectură
is just not as successfulde succes
143
412070
2097
Arhitectura spaţiilor publice
nu are succes
07:06
if it comesvine from the toptop down.
144
414191
1924
daca este decisă la vârf.
07:09
About 15 yearsani agoîn urmă in ChicagoChicago,
145
417493
2098
Acum 15 ani, în Chicago,
07:11
they starteda început to replacea inlocui
oldvechi policepolitie stationsstații,
146
419615
3107
au început să înlocuiască
vechile secţii de poliţie,
07:14
and they builtconstruit this identicalidentic modelmodel
all over the cityoraș.
147
422746
3170
construind clădiri
identice peste tot în oraş.
07:18
And even thoughdeşi they had good intentionsintenţiile
148
426499
2561
Deşi autorităţile erau bine intenţionate
07:21
of treatingtratare all neighborhoodscartiere equallyin aceeasi masura,
149
429084
2498
în a-i trata pe toţi vecinii la fel,
comunităţile nu s-au simţit implicate
07:23
the communitiescomunități didn't feel
investedinvestit in the processproces
150
431606
2420
şi n-au perceput aceste
clădiri ca fiind ale lor.
07:26
or feel a sensesens of ownershipproprietate
of these buildingsclădiri.
151
434050
2514
07:28
It was equalityegalitate in the sensesens that
everybodytoata lumea getsdevine the samela fel policepolitie stationstatie,
152
436588
3527
Era egalitate în sensul că toţi beneficiau
de aceeași secţie de poliţie,
dar nu era echitate
în ceea ce priveşte modul de a răspunde
07:32
but it wasn'tnu a fost equitycapitaluri proprii
in the sensesens of respondingrăspunde
153
440139
3354
la nevoile fiecărei comunităţi în parte.
07:35
to eachfiecare community'scomunității individualindividual needsare nevoie.
154
443517
2358
07:37
And equitycapitaluri proprii is the keycheie issueproblema here.
155
445899
2841
Iar echitatea este esenţială.
07:40
You know, in my fieldcamp, there's a debatedezbate
156
448764
3400
În domeniul meu există o dezbatere
07:44
about whetherdacă architecturearhitectură
can even do anything
157
452188
2591
referitoare la potențialul arhitecturii
07:46
to improveîmbunătăţi socialsocial relationshipsrelaţii.
158
454803
2185
de a îmbunătăţi relaţiile sociale.
07:49
But I believe that we need architecturearhitectură
and everyfiecare toolinstrument in our toolinstrument kitKit
159
457012
5434
Dar cred că avem nevoie de arhitectură
şi de fiecare unealtă din trusă
07:54
to improveîmbunătăţi these relationshipsrelaţii.
160
462470
1938
pentru a îmbunătăţi aceste relații.
07:57
In the US, policypolitică reformsreforme
have been recommendedrecomandat
161
465313
3383
În SUA, reformele politice
au fost recomandate
08:00
in orderOrdin to rebuildreconstrui trustîncredere.
162
468720
1804
pentru a reconstrui încrederea.
08:02
But my teamechipă and I wonderedse întreba
163
470548
1408
Dar noi ne-am întrebat
08:03
if designproiecta and a more inclusiveinclusiv
designproiecta processproces
164
471980
3039
dacă designul, în special un
proces de design mai inclusivist,
08:07
could help addadăuga something positivepozitiv
to this policypolitică conversationconversaţie.
165
475043
3653
ar putea adăuga ceva pozitiv
acestei conversaţii politice.
08:10
We askedîntrebă ourselvesnoi insine simplypur şi simplu:
166
478720
1686
Pur şi simplu ne-am întrebat:
08:12
Can designproiecta help rebuildreconstrui trustîncredere?
167
480430
1956
Poate designul reconstrui încrederea?
Ne-am adresat membrilor comunităţii şi
ofiţerilor de poliţie din North Lawndale.
08:15
So we reachedatins out to communitycomunitate membersmembrii
and policepolitie officersofiţerii in NorthNord LawndaleLawndale;
168
483108
4322
08:19
it's a neighborhoodCartier in ChicagoChicago
169
487454
1559
Este un cartier în Chicago
unde secţia de poliţie este
percepută ca o fortăreaţă teribilă,
08:21
where the policepolitie stationstatie
is perceivedperceput as a scaryinfricosator fortressCetatea
170
489037
2816
08:23
surroundedinconjurat by a parkingparcare lot.
171
491877
1689
încercuită de o parcare.
08:26
In NorthNord LawndaleLawndale,
people are afraidsperiat of policepolitie
172
494254
2618
În North Lawndale,
oamenilor le e teamă de poliţişti,
08:28
and of going anywhereoriunde
nearaproape the policepolitie stationstatie,
173
496896
2205
și să se apropie de secţia de poliţie,
chiar şi pentru a face o reclamaţie.
08:31
even to reportraport a crimecrimă.
174
499125
1287
08:32
So we organizedorganizat this brainstormingbrainstorming sessionsesiune
175
500843
2753
Am organizat o sesiune de brainstorming
08:35
with bothambii groupsGrupuri participatingparticipante,
176
503620
1658
cu ambele grupuri participante
08:37
and we camea venit up with this wholeîntreg
newnou ideaidee for the policepolitie stationstatie.
177
505302
3180
și ne-a venit o nouă idee
pentru secţia de poliţie.
08:41
It's calleddenumit "PolisPolis StationStaţia de."
178
509141
1905
Se numeşte „Polis Station".
08:43
"PolisPolis" is a GreekGreacă wordcuvânt that meansmijloace
a placeloc with a sensesens of communitycomunitate.
179
511070
4720
În limba greacă, „polis"
înseamnă comunitate.
08:48
It's basedbazat on the ideaidee
180
516528
1620
Se bazează pe ideea
08:50
that if you can increasecrește opportunitiesoportunități
for positivepozitiv socialsocial interactionsinteracțiuni
181
518172
3937
că dacă putem crea mai multe oportunităţi
pentru interacţiuni sociale pozitive
08:54
betweenîntre policepolitie and communitycomunitate membersmembrii,
182
522133
2293
între poliţişti şi membrii comunităţii,
08:56
you can rebuildreconstrui that relationshiprelaţie
183
524450
2195
putem reconstrui relaţia dintre aceştia,
08:58
and activateactiva the neighborhoodCartier
at the samela fel time.
184
526669
2714
în acelaşi timp
stimulând şi cartierul.
09:02
InsteadÎn schimb of the policepolitie stationstatie
as a scaryinfricosator fortressCetatea,
185
530183
3105
În locul secţiei de poliţie
pe post de fortăreaţă teribilă,
09:05
you get highlyextrem de activeactiv spacesspații
on the publicpublic sidelatură of the stationstatie --
186
533312
4457
avem spaţii intens tranzitate în partea
publică a secţiei de poliţie...
locuri ce stimulează conversaţii,
09:09
placeslocuri that sparkscânteie conversationconversaţie,
187
537793
1510
09:11
like a barbershopfrizerie, a coffeecafea shopmagazin
188
539327
2560
ca prăvălia unui frizer, o cafenea
09:13
or sportssport courtsinstanțe as well.
189
541911
1573
sau terenurile de sport.
09:15
BothAmbele copspolițiști and kidscopii said they love sportssport.
190
543508
2179
Atât poliţiştii, cât şi copiii
au spus că iubesc sportul.
09:18
These insightsInsights camea venit directlydirect
from the communitycomunitate membersmembrii
191
546339
3391
Aceste observaţii au venit
chiar de la membrii comunităţii
09:21
and the policepolitie officersofiţerii themselvesînșiși,
192
549754
2332
şi de la ofiţerii de poliţie,
09:24
and as designersdesigneri, our rolerol
was just to connectconectați the dotspuncte
193
552110
3759
rolul nostru, ca designeri, fiind
doar de a le pune cap la cap
09:27
and suggestsugera the first stepEtapa.
194
555893
1622
şi de a sugera primul pas.
09:29
So with the help
of the cityoraș and the parksparcuri,
195
557853
2614
Cu ajutorul municipalităţii,
09:32
we were ablecapabil to raisea ridica fundsfonduri
and designproiecta and buildconstrui a half-courtjumătate de instanţa,
196
560491
4286
am reuşit să strângem fonduri
pentru a construi un teren de sport
09:36
right on the policepolitie stationstatie parkingparcare lot.
197
564801
2340
chiar în parcarea secţiei de poliţie.
09:39
It's a startstart.
198
567165
1441
Este un început.
09:40
But is it rebuildingreconstrucție trustîncredere?
199
568630
1868
Dar reconstruieşte încrederea?
09:42
The people in NorthNord LawndaleLawndale say
the kidscopii are usingutilizând the courtsinstanțe everyfiecare day
200
570854
3576
Oamenii din North Lawndale spun
că cei mici folosesc terenul zilnic
09:46
and they even organizeorganiza tournamentsturnee
like this one shownafișate here,
201
574454
3349
şi chiar organizează campionate
precum cel din imagine,
09:49
and onceo singura data in a while an officerofiţer joinsse alătură in.
202
577827
2614
câteodată alăturându-se
şi câte un ofiţer de poliţie.
09:54
But now, they even have basketballsbaschet
insideinterior the stationstatie
203
582264
2666
Dar acum, au şi mingi
în secţia de poliţie,
copiii putându-le împrumuta.
09:56
that kidscopii can borrowîmprumuta.
204
584954
1265
09:58
And recentlyrecent they'vele-au askedîntrebă us
to expandextinde the courtsinstanțe
205
586243
2492
Recent, ne-au cerut
să extindem terenurile
10:00
and buildconstrui a parkparc on the siteteren.
206
588759
1943
şi să construim şi un parc în zonă.
10:04
And parentspărinţi reportraport something astonishinguimitor.
207
592639
2368
Iar părinţii spun ceva uimitor:
10:07
Before, there was fearfrică of going
anywhereoriunde the stationstatie, and now they say
208
595491
4231
Înainte exista teama de a se apropia
de secţia de poliţie, iar acum
10:11
there's a sensesens that the courtcurte is safermai sigur
than other courtsinstanțe nearbydin apropiere,
209
599746
3487
consideră că terenurile
din apropierea ei sunt mai sigure,
10:15
and they preferprefera theiral lor kidscopii to playa juca here.
210
603257
2274
şi preferă să îşi ştie
copiii jucându-se acolo.
10:18
So maybe in the futureviitor,
211
606277
1590
Poate că în viitor,
în zona publică a secţiei de poliţie,
10:19
on the publicpublic sidelatură of the stationstatie,
212
607891
1646
veți putea merge la frizerie
10:21
you mightar putea be ablecapabil to dropcădere brusca in
for a haircuttunsoare at the barbershopfrizerie
213
609561
3705
sau veți putea rezerva
sala de evenimente pentru o aniversare,
10:25
or reserverezervă the communitycomunitate roomcameră
for a birthdayzi de nastere partyparte
214
613290
2649
10:27
or renewreînnoi your driver'sconducătorului auto licenselicență
215
615963
1643
reînnoi carnetul de conducere
10:29
or get moneybani out of an ATMATM-URI.
216
617630
2098
sau veți putea scoate bani de la automat.
10:32
It can be a placeloc for neighborsvecinii
to meetîntâlni eachfiecare other
217
620204
2691
Ar putea fi un loc unde vecinii
10:34
and to get to know
the officersofiţerii, and viceviciu versaversa.
218
622919
2687
şi poliţiştii reuşesc
să se cunoască reciproc.
10:38
This is not a utopianutopic fantasyfantezie.
219
626781
1944
Nu este o fantezie utopică.
10:40
It's about how do you designproiecta
to rebuildreconstrui trustîncredere,
220
628749
3988
Este ideea unui design menit
să reconstruiască încredere,
10:44
trustingîncrederea în relationshipsrelaţii?
221
632761
1487
relaţii de încredere.
Orice oraş are parcuri, biblioteci,
şcoli şi alte clădiri publice
10:47
You know, everyfiecare cityoraș has parksparcuri,
librariesbiblioteci, schoolsșcoli
222
635009
3791
10:50
and other publicpublic buildingsclădiri
223
638824
1394
10:52
that have the potentialpotenţial
to be reimaginedReimagined as socialsocial connectorsconectori.
224
640242
4186
care reprezintă potenţiale
puncte de conectare socială,
10:57
But reimaginingReimagining the buildingsclădiri
for the futureviitor is going to requirenecesita
225
645134
4030
dar transformarea clădirilor
pentru viitor necesită
11:01
engagingcaptivant the people who livetrăi there.
226
649188
2108
implicarea oamenilor care locuiesc acolo.
11:03
EngagingAngajarea the publicpublic can be intimidatingintimidarea,
and I've feltsimțit that, too.
227
651979
3888
Implicarea publicului poate fi
intimidantă, am simţit şi eu asta.
11:07
But maybe that's because
in architecturearhitectură schoolşcoală,
228
655891
2281
Asta poate pentru că
la şcoala de arhitectură
11:10
we don't really learnînvăța how to engageangaja
the publicpublic in the actact of designproiecta.
229
658196
4007
nu învăţăm cum să implicăm
publicul în crearea designului.
11:14
We're taughtînvățat to defendapăra
our designproiecta againstîmpotriva criticismcritică.
230
662227
3110
Suntem învăţaţi cum să
ne apărăm designul de critici.
11:17
But I think that can changeSchimbare, too.
231
665774
2068
Dar cred că putem
schimba şi acest lucru.
11:20
So if we can focusconcentra the designproiecta mindminte
232
668993
2573
Dacă atunci când gândim
designul ne putem concentra
11:23
on creatingcrearea positivepozitiv,
reinforcingconsolidarea relationshipsrelaţii
233
671590
3980
asupra creării de relaţii
pozitive, puternice,
11:27
in architecturearhitectură and throughprin architecturearhitectură,
234
675594
1980
în şi prin arhitectură,
11:29
I believe we can do much more
than createcrea individualindividual buildingsclădiri.
235
677598
3866
cred că putem crea mult mai mult
decât nişte clădiri individuale.
11:34
We can reducereduce the stressstres
and the polarizationpolarizare
236
682245
3195
Putem reduce stresul şi polarizarea
11:37
in our urbanurban habitatshabitate.
237
685464
1564
din habitatele noastre urbane.
11:40
We can createcrea relationshipsrelaţii.
238
688280
1865
Putem crea relaţii.
11:42
We can help steadyconstant
this planetplanetă we all shareacțiune.
239
690169
2799
Putem echilibra planeta
pe care o împărțim cu toții.
11:46
See?
240
694142
1159
Vedeţi?
11:47
ArchitectsArhitecti really are
relationshiprelaţie buildersconstructori.
241
695325
2239
Arhitecţii chiar sunt
constructori de relaţii.
11:49
(LaughterRâs)
242
697588
1362
(Râsete)
11:50
Thank you very much.
243
698974
1152
Mulţumesc foarte mult.
11:52
(ApplauseAplauze)
244
700150
2045
(Aplauze)
Translated by Simona Ionita
Reviewed by Bianca Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Gang - Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes.

Why you should listen

American architect and MacArthur Fellow Jeanne Gang is the founding principal of Studio Gang, an architecture and urban design practice based in Chicago and New York. Gang is recognized internationally for her socially engaged design process that foregrounds the relationships between individuals, communities, and environments. Drawing insight from ecological systems, her analytical and creative approach has produced some of today's most compelling architecture, including the Aqua Tower and Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo in Chicago, and the Arcus Center for Social Justice Leadership at Kalamazoo College in Kalamazoo, Michigan. Her current major projects include an expansion of the American Museum of Natural History in New York City and the next United States Embassy in Brasília, Brazil.

Committed to working on global and local issues, Gang brings design to a wide range of projects beyond architecture's conventional boundaries. She collaborates and innovates with experts across fields on pursuits ranging from the development of stronger materials to fostering stronger communities. Through teaching, speaking, writing, advocacy and advising, she engages with others to make a positive impact at multiple scales.

More profile about the speaker
Jeanne Gang | Speaker | TED.com