ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Gang - Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes.

Why you should listen

American architect and MacArthur Fellow Jeanne Gang is the founding principal of Studio Gang, an architecture and urban design practice based in Chicago and New York. Gang is recognized internationally for her socially engaged design process that foregrounds the relationships between individuals, communities, and environments. Drawing insight from ecological systems, her analytical and creative approach has produced some of today's most compelling architecture, including the Aqua Tower and Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo in Chicago, and the Arcus Center for Social Justice Leadership at Kalamazoo College in Kalamazoo, Michigan. Her current major projects include an expansion of the American Museum of Natural History in New York City and the next United States Embassy in Brasília, Brazil.

Committed to working on global and local issues, Gang brings design to a wide range of projects beyond architecture's conventional boundaries. She collaborates and innovates with experts across fields on pursuits ranging from the development of stronger materials to fostering stronger communities. Through teaching, speaking, writing, advocacy and advising, she engages with others to make a positive impact at multiple scales.

More profile about the speaker
Jeanne Gang | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Jeanne Gang: Buildings that blend nature and city

Jeanne Gang: Budovy ako prienik prírody a mesta

Filmed:
1,605,835 views

Mrakodrap, okolo ktorého vanie vánok... budova, ktorá tvorí komunitu okolo kozubu... Jeanne Gang využíva architektúru na stavbu vzťahov. V pútavej prehliadke svojej práce nám otvára dvere do budov veľkých i malých, od neobyčajného komunitného centra po dominantu Chicaga – mrakodrap. „Vďaka architektúre dokážeme viac ako len stavať budovy,“ hovorí. „Dokážeme vrátiť do rovnováhy planétu, o ktorú sa všetci delíme.“
- Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Som staviteľkou vzťahov.
00:12
I'm a relationshipsúvislosť builderstaviteľ.
0
914
2206
Keď sa povie „staviteľ vzťahov“,
00:15
When you think of a relationshipsúvislosť builderstaviteľ,
1
3144
1972
nie je „architekt“ prvým, čo vám napadne?
00:17
don't you just automaticallyautomaticky
think "architectarchitekt?"
2
5140
2300
00:19
ProbablyPravdepodobne not.
3
7922
1423
Asi nie.
Dôvodom je predpoklad,
že architekti navrhujú stavby a mestá.
00:22
That's because mostväčšina people think
architectsarchitekti designdizajn buildingsbudovy and citiesmesta,
4
10077
4206
V skutočnosti však navrhujeme vzťahy.
00:26
but what we really designdizajn
are relationshipsvzťahy,
5
14307
2354
Veľkomestá sú totiž o ľuďoch.
00:29
because citiesmesta are about people.
6
17383
2107
Sú miestami stretnutí,
kde si ľudia všeličo zdieľajú.
00:31
They're placesMiesta where people come togetherspolu
for all kindsdruhy of exchangevýmena.
7
19514
3382
Okrem toho sú veľkomestá
00:34
And besidesokrem, skylinespanorámy
are highlyvysoko specificšpecifický urbanmestský habitatsstanovište
8
22920
3217
veľmi špecifickými mestskými biotopmi
00:38
with theirich ownvlastný insectshmyz,
plantsrastliny and animalszver,
9
26161
2318
s vlastnými druhmi hmyzu,
rastlín a zvierat,
00:40
and even theirich ownvlastný weatherpočasie.
10
28503
1633
a dokonca s vlastným počasím.
00:42
But todaydnes, urbanmestský habitatsstanovište
are out of balancezostatok.
11
30650
2744
Dnes však mestské biotopy
strácajú rovnováhu.
Klimatické zmeny s politickými
a ekonomickými problémami
00:45
ClimatePodnebie changezmena, togetherspolu with politicalpolitický
and economicekonomický troublesproblémy,
12
33803
4032
si vyberajú svoju daň.
00:49
are havingmajúce an impactnáraz;
13
37859
1152
00:51
they're addingpridanie up
and stressingZDÔRAZŇUJÚC out citiesmesta and us,
14
39035
3312
Nabaľujú sa a stresujú mestá i nás,
ich obyvateľov.
00:54
the people who livežiť in them.
15
42371
1531
Osobne mi ekológia poskytla cenný vhľad,
lebo neskúma druhy samostatne,
00:57
For me, the fieldlúka of ecologyekológia
has providedza predpokladu importantdôležitý insightnáhľad,
16
45000
3625
01:00
because ecologistsEkológovia don't just look
at individualjednotlivec speciesdruh on theirich ownvlastný,
17
48649
4209
ale všíma si vzťahy medzi organizmami
a ich okolím.
01:04
they look at the relationshipsvzťahy
betweenmedzi livingžijúci things
18
52882
3193
01:08
and theirich environmentprostredie.
19
56099
1249
Pozoruje prepojenia
rozmanitých častí ekosystému,
01:10
They look at how all the diverserozmanitý partsdiely
of the ecosystemekosystém are interconnectedprepojené,
20
58554
3878
a je to práve táto rovnováha,
táto sieť života, ktorá umožňuje život.
01:14
and it's actuallyvlastne this balancezostatok,
this webweb of life, that sustainsutrpí life.
21
62456
4298
S tímom sme aplikovali
poznatky z ekológie v architektúre
01:19
My teamtím and I have been applyingaplikovanie
insightspostrehy from ecologyekológia to architecturearchitektúra
22
67268
4592
s cieľom zistiť, ako môže priestor
pomôcť pri upevňovaní vzťahov.
01:23
to see how physicalfyzický spacepriestor
can help buildvybudovať strongersilnejší relationshipsvzťahy.
23
71884
3994
Dnes vám ukážem projekty,
01:28
The projectsprojekty I'm going to showšou you todaydnes
24
76304
1962
ktoré sú navrhnuté
na základe myšlienky vytvárania vzťahov.
01:30
use the ideanápad of buildingbudova relationshipsvzťahy
as the keykľúč drivervodič for designdizajn.
25
78290
3703
Uvediem pár príkladov.
01:34
Here'sTu je an examplepríklad of what I mean.
26
82852
1833
Nedávno nás požiadali, aby sme navrhli
01:36
RecentlyNedávno, we were askedspýtal to designdizajn
a centercentrum for socialsociálny justicespravodlivosť leadershipvodcovstva
27
84709
4149
centrum pre líderstvo
v sociálnej spravodlivosti
01:40
calledvolal the ArcusArcus CenterCentrum.
28
88882
1550
s názvom Arcus Center.
Klient chcel budovu
schopnú prekonať bariéry
01:43
They askedspýtal us for a buildingbudova
that could breakprestávka down traditionaltradičné barriersprekážky
29
91102
3522
medzi rôznymi skupinkami,
01:46
betweenmedzi differentrozdielny groupsskupiny
30
94648
1284
01:47
and in doing so, createvytvoriť possibilitiesmožnosti
for meaningfulvýznamný conversationskonverzácia
31
95956
4247
a zároveň budovu
s možnosťami pre zmysluplné debaty
ohľadom sociálnej spravodlivosti.
01:52
around socialsociálny justicespravodlivosť.
32
100227
1504
Študenti chceli priestor,
kde by sa mohli kultúrne zdieľať.
01:54
The studentsštudentov wanted a placemiesto
for culturalkultúrne exchangevýmena.
33
102233
2657
01:56
They thought a placemiesto for preparingpríprava
foodjedlo togetherspolu could do that.
34
104914
3799
Napadlo im, že spoločná kuchynka
by myšlienku naplnila.
A zároveň chceli dať najavo,
že každého nového medzi sebou vítajú.
02:00
And they wanted to be welcomingprivítanie
to the outsidezvonka communityspoločenstvo.
35
108737
2731
02:03
They thought a fireplacekrb
could drawkresliť people in
36
111492
2663
Napadlo im, že krb by ľudí prilákal
a napomohol k nadviazaniu rozhovoru.
02:06
and help startštart conversationskonverzácia.
37
114179
2296
Všetci si navyše priali,
aby sociálnu spravodlivosť v praxi
02:09
And everybodyvšetci wanted the work
of socialsociálny justicespravodlivosť to be visibleviditeľný
38
117553
3465
videl každý zvonku.
02:13
to the outsidezvonka worldsvet.
39
121042
1419
Ešte sme sa s niečím takým nestretli,
02:15
There really wasn'tnebol a precedentprecedens
for this kinddruh of spacepriestor,
40
123568
2741
preto sme po celej zemi hľadali
príklady komunitných zhromaždísk.
02:18
so we lookedpozrel around the globesvet
and foundnájdených examplespríklady
41
126333
2467
02:20
of communityspoločenstvo meetingstretnutie housesdomy.
42
128824
1745
Takéto stretávacie domy komunít sú miesta,
kde medzi ľuďmi fungujú osobité vzťahy.
02:22
CommunitySpoločenstva meetingstretnutie housesdomy are placesMiesta
43
130974
2190
02:25
where there's very specificšpecifický
relationshipsvzťahy betweenmedzi people,
44
133188
3361
V tomto v Mali sa stretajú starší ľudu.
02:28
like this one in MaliMali,
where the eldersstaršie gatherzbierať.
45
136573
3172
02:32
The lownízky roofstrecha keepsudržuje everybodyvšetci seatedsediaci
and at equalrovný eyeočné levelhladina.
46
140189
3552
Pre nízky strop každý sedí,
a tak sú oči všetkých v rovnakej výške.
02:35
It's very egalitarianrovnostárske.
47
143765
1223
Je to veľmi rovnostárske.
02:37
I mean, you can't standstáť up
and take over the meetingstretnutie.
48
145012
2478
Nemôžete sa postaviť
a určovať smer debaty,
02:39
You'dBy ste actuallyvlastne bumpžuchnutie your headhlava.
49
147514
1513
lebo by ste si udreli hlavu.
02:41
(LaughterSmiech)
50
149051
1653
(smiech)
02:42
In meetingstretnutie housesdomy,
there's always a centralcentrálnej spacepriestor
51
150728
2614
V takýchto domoch je ústredný priestor,
02:45
where you can sitsadnúť around a circlekružnice
and see eachkaždý other.
52
153366
2651
kde sa sedí v kruhu, aby sa všetci videli.
02:48
So we designednavrhol a spacepriestor just like that
53
156041
2021
Preto sme navrhli práve taký priestor
02:50
right in the middleprostredný of the ArcusArcus CenterCentrum,
54
158086
1979
rovno uprostred Arcus Centre
a umocnili ho krbom a kuchyňou.
02:52
and we anchoredukotvené it
with a fireplacekrb and a kitchenkuchyňa.
55
160089
2990
Je dosť náročné
umiestniť do takejto budovy krb a kuchyňu
02:55
It's prettypekný hardusilovne to get a kitchenkuchyňa
and a fireplacekrb in a buildingbudova like this
56
163103
3472
v súlade so stavebným zákonom,
ale pre myšlienku to bolo kľúčové,
02:58
with the buildingbudova codeskódy,
57
166599
1204
02:59
but it was so importantdôležitý
to the conceptpojem, we got it donehotový.
58
167827
2802
tak sme to skĺbili.
A teraz ústredný priestor
03:03
And now the centralcentrálnej spacepriestor
workspráce for bigveľký socialsociálny gatheringsstretnutia
59
171288
3781
funguje ako veľké zhromaždisko a miesto,
kde sa ľudia stretnú po prvýkrát.
03:07
and a placemiesto to meetzísť one-on-oneOne-on-One
for the very first time.
60
175093
3238
Ide v podstate o trojcestnú križovatku,
03:10
It's almosttakmer like
this three-waytrojcestný intersectionkrižovatka
61
178355
2079
ktorá podnecuje strety
03:12
that encouragespovzbudzuje bumpingnarážala into people
and startingzačínajúcich a conversationkonverzácia.
62
180458
3574
a nadväzovanie rozhovorov.
V praxi pri priechode cez kuchyňu
vždy vidíte, ako sa niečo deje.
03:16
Now you can always passmíňať the kitchenkuchyňa
and see something going on.
63
184676
3144
03:19
You can sitsadnúť by the fireplacekrb
and sharezdieľam storiespríbehy.
64
187844
3347
Dá sa sedieť pri krbe a zdieľať príbehy.
Môžete sa spolu učiť vo veľkých
alebo malých skupinách,
03:23
You can studyštudovať togetherspolu
in bigveľký groupsskupiny or in smallmalý onesones,
65
191754
3197
lebo architektúra vám to umožňuje.
03:26
because the architecturearchitektúra
setssúpravy up these opportunitiespríležitosti.
66
194975
3237
Dokonca aj samotná výstavba
je budovaním vzťahov.
03:31
Even the constructionvýstavba
is about buildingbudova relationshipsvzťahy.
67
199641
2603
Ide o polenové murovanie,
ktoré využíva polená ako tehly.
03:34
It's madevyrobený of cordwooddrevo masonryMurivo,
68
202268
1861
03:36
whichktorý is usingpoužitím logsprotokoly
the way you would use brickstehly.
69
204153
2937
Je technicky nenáročné
a jednoduché takto stavať.
03:39
It's superSuper low-techlow-tech and easyjednoduchý to do
and anyoneniekto can do it --
70
207114
2971
Každý sa môže zapojiť a to je pointa.
03:42
and that's the entirecelý pointbod.
71
210109
1677
Proces stavby je sociálnou činnosťou.
03:43
The actakt of makingmaking is a socialsociálny activityaktivita.
72
211810
2967
A je dobrý aj pre planétu.
03:48
And it's good for the planetplanéta, too:
73
216412
2008
Stromy pri raste viažu uhlík
a produkujú kyslík.
03:50
the treesstromy absorbedvstrebáva carbonuhlík
when they were growingrastúce up,
74
218444
3096
03:53
and they gavedal off oxygenkyslík,
75
221564
1644
Uhlík sa takto zachytí v stenách budovy
a nevypúšťa sa do atmosféry.
03:55
and now that carbonuhlík
is trappedpasce insidevnútri the wallssteny
76
223232
2741
03:57
and it's not beingbytia releaseduvoľnený
into the atmosphereatmosféra.
77
225997
3173
Čiže stavba stien
sa rovná odstráneniu áut z ciest.
04:01
So makingmaking the wallssteny is equivalentekvivalentná
to takingprevzatia carscars right off the roadcestné.
78
229194
4071
Využili sme takúto metódu výstavby,
lebo zbližuje ľudí a spája ich s okolím.
04:06
We chosevybral the buildingbudova methodmetóda
79
234149
2269
04:08
because it connectsspája people
to eachkaždý other and to the environmentprostredie.
80
236442
3946
Ale funguje to?
04:13
But is it workingpracovný?
81
241435
1151
Vytvára koncept vzťahy a udržiava ich?
04:14
Is it creatingvytváranie relationshipsvzťahy
and nurturingošetrujúce them?
82
242610
2266
Ako to zistíme?
04:16
How can we know?
83
244900
1318
04:18
Well, more and more people
are comingPrichádza here, for one,
84
246242
3411
Po prvé podľa toho,
že do centra chodí stále viac a viac ľudí,
04:21
and as a resultvýsledok of the firesidepri krbe chatschaty
85
249677
2320
a po druhé: vďaka rozhovorom pri krbe
a plnému kalendáru podujatí,
04:24
and a fullplne calendarkalendár of programmingprogramovanie,
86
252021
2098
04:26
people are applyingaplikovanie
for the ArcusArcus FellowshipsŠtipendiá.
87
254143
2588
ľudia žiadajú o členstvo
v spoločenstve Arcus.
04:28
In factskutočnosť, applicationsaplikácie have increasedzvýšená
tenfolddesaťkrát for the ArcusArcus FellowshipPriateľstvo
88
256755
4299
Vlastne, počet žiadostí sa zdesaťnásobil,
odkedy sa budova otvorila.
04:33
sinceod tej doby the buildingbudova openedotvorené.
89
261078
1265
Funguje to. Budova zbližuje ľudí.
04:34
It's workingpracovný. It's bringingprinášať
people togetherspolu.
90
262367
2670
Na tomto príklade horizontálnej budovy
04:38
So I've shownzobrazené how architecturearchitektúra
can connectpripojiť people
91
266254
2368
som vám ukázala,
ako architektúra môže spájať ľudí.
04:40
on this kinddruh of horizontalhorizontálne campuscampus scalemierka.
92
268646
2158
Ale premýšľali sme,
či by sa vzťahy nedali vystupňovať,
04:43
But we wonderedzaujímalo if socialsociálny relationshipsvzťahy
could be scaledzmenšený up --
93
271345
3498
04:46
or rathertrochu, upwardnahor -- in tallvysoký buildingsbudovy.
94
274867
2653
či skôr vystavať nahor do vysokých budov.
Vysoké budovy sa nepovažujú
za extra dobré sociálne miesta.
04:50
TallVysoký buildingsbudovy don't necessarilynutne lendpožičiavať
themselvessami to beingbytia socialsociálny buildingsbudovy.
95
278381
4037
Pôsobia izolujúco, uzatvorene do seba.
04:54
They can seempripadať isolatingizolovanie and inwardsmerom dovnútra.
96
282442
1993
Ľudí spravidla stretnete
len v trápnych chvíľkach vo výťahu.
04:56
You mightsila only see people
in those awkwardtrápne elevatorVýťah ridesjazdí.
97
284826
4532
Ale v niekoľkých veľkomestách
som projektovala vysoké budovy tak,
05:02
But in severalniekoľko majormajor citiesmesta,
I've been designingprojektovanie tallvysoký buildingsbudovy
98
290676
3511
aby sa zakladali
na vytváraní medziľudských vzťahov.
05:06
that are basedzaložené on creatingvytváranie
relationshipsvzťahy betweenmedzi people.
99
294211
3341
05:09
This is AquaAqua.
100
297576
1476
Toto je Aqua.
05:11
It's a residentialobytný high-risevýšková in ChicagoChicago
101
299076
3574
Obytná výšková budova v Chicagu.
Má osloviť mladých odborníkov
a rodičov s odrastenými deťmi,
05:14
aimedzameraný at youngmladý urbanmestský professionalsodborníci
and emptyprázdny nestersnesters,
102
302674
2611
05:17
manyveľa of them newNový to the cityveľkomesto.
103
305309
1643
a mnohí z nich sú v meste noví.
Je v nej vyše 700 bytov a zaujímalo nás,
05:19
With over 700 apartmentsapartmány, we wanted to see
if we could use architecturearchitektúra
104
307817
3926
či architektúru môžeme využiť tak,
05:23
to help people get to know
theirich neighborssusedia,
105
311767
2071
aby sa obyvatelia
zoznámili so susedmi aj napriek tomu,
05:25
even when theirich homesdomovy are organizedorganizovaný
in the verticalvertikálne dimensionrozmer.
106
313862
3250
že ich byty sú postavané jeden na druhom.
Prišli sme s riešením využiť balkóny
ako nové sociálne mosty.
05:31
So we inventedvynašiel a way to use balconiesbalkóny
as the newNový socialsociálny connectorskonektory.
107
319088
3716
Tvar podlahových platní balkónov
je s každým poschodím trochu iný.
05:35
The shapestvary of the floorpodlaha slabsdosky
varykolísať slightlytrochu and they transitionprechod
108
323569
3540
05:39
as you go up the towerveža.
109
327133
1369
Výsledok – z balkónu vidíte na susedov.
05:40
The resultvýsledok of this
is that you can actuallyvlastne see people
110
328526
3901
05:44
from your balconybalkón.
111
332451
1345
05:45
The balconiesbalkóny are misregisteredmisregistered.
112
333820
2133
Balkóny sa nekryjú.
Nahnete sa a pozdravíte suseda,
tak ako by ste to urobili na dvore.
05:47
You can leanchudý over your balconybalkón
and say, "Hey!"
113
335977
2144
05:50
just like you would acrossnaprieč the backyardzadný dvorček.
114
338145
2201
S cieľom vytvoriť balkóny aj pohodlné
po dlhší čas v roku
05:53
To make the balconiesbalkóny more comfortablekomfortné
115
341147
1879
05:55
for a longerdlhšie periodperióda of time
duringpočas the yearrok,
116
343050
2277
sme skúmali prúdenie vetra
pomocou digitálnych simulácií,
05:57
we studiedštudoval the windvietor
with digitaldigitálne simulationssimulácia,
117
345351
2466
a dali balkónom taký tvar,
aby ho lámali a presmerovali,
05:59
so the effectúčinok of the balconybalkón shapestvary
breaksprestávky up the windvietor
118
347841
2862
06:02
and confusespletie the windvietor
119
350727
1311
vďaka čomu sú balkóny pohodlnejšie
a menej veterné.
06:04
and makesznačky the balconiesbalkóny
more comfortablekomfortné and lessmenej windyveterno.
120
352062
3057
To znamená, že už len vstupom na balkón
06:08
Now, just by beingbytia ableschopný
to go outsidezvonka on your balconybalkón
121
356110
2949
06:11
or on the thirdtretina floorpodlaha roofstrecha terraceTerasa,
122
359083
2075
alebo na terasu na treťom poschodí
06:13
you can be connectedspojený to the outdoorsvonku,
123
361182
2085
sa spojíte s exteriérom,
hoci ste vysoko nad prízemím.
06:15
even when you're way abovevyššie
the groundprízemný planelietadlo.
124
363291
2131
Budova vytvára komunitu v sebe
a zároveň aj v meste.
06:17
So the buildingbudova actsakty to createvytvoriť communityspoločenstvo
125
365446
2735
06:20
withinvnútri the buildingbudova and the cityveľkomesto
at the samerovnaký time.
126
368205
2621
06:22
It's workingpracovný.
127
370850
1166
Funguje to.
Ľudia sa stretávajú na ploche budovy.
06:24
And people are startingzačínajúcich to meetzísť eachkaždý other
on the buildingbudova surfacepovrch
128
372863
4000
06:28
and we'vemy máme heardpočul --
129
376887
1156
Dokonca sme počuli,
06:30
(LaughterSmiech)
130
378067
1056
(smiech)
06:31
they'veoni majú even startingzačínajúcich gettingzískavanie
togetherspolu as couplespáry.
131
379147
2768
že vytvárajú páry.
Okrem romantických vzťahov
budova kladne sociálne vplýva na komunitu.
06:34
But besidesokrem romanticromantický relationshipsvzťahy,
132
382756
2627
06:37
the buildingbudova has a positivepozitívne socialsociálny effectúčinok
133
385407
2240
06:39
on the communityspoločenstvo,
134
387671
1937
To je vidieť tak, že ľudia tvoria skupiny
a začínajú pracovať na veľkých projektoch,
06:41
as evidenceddôkazom by people
startingzačínajúcich groupsskupiny togetherspolu
135
389632
2687
06:44
and startingzačínajúcich bigveľký projectsprojekty togetherspolu,
136
392343
1846
akým je organická komunitná záhrada
na strešnej terase.
06:46
like this organicorganický communityspoločenstvo gardenzáhradné
on the building'sbudovy roofstrecha terraceTerasa.
137
394213
3976
Teraz viete, ako sa výškové budovy
môžu stať sociálnymi mostami.
06:51
So I've shownzobrazené how tallvysoký buildingsbudovy
can be socialsociálny connectorskonektory,
138
399874
3016
Ale čo s verejnými budovami?
06:54
but what about publicverejnosť architecturearchitektúra?
139
402914
1992
Ako by sme mohli vytvoriť
lepšiu sociálnu súdržnosť
06:56
How can we createvytvoriť better
socialsociálny cohesionsúdržnosti in publicverejnosť buildingsbudovy
140
404930
3863
vo verejných budovách
a občianskych priestoroch
07:00
and civicobčiansky spacespriestory,
141
408817
1357
a prečo je to dôležité?
07:02
and why is it importantdôležitý?
142
410198
1433
Verejná architektúra nie je taká úspešná,
ak prichádza zhora.
07:04
PublicVerejné architecturearchitektúra
is just not as successfulúspešný
143
412070
2097
07:06
if it comesprichádza from the toptop down.
144
414191
1924
V Chicagu sa asi pred 15 rokmi
07:09
About 15 yearsleta agopred in ChicagoChicago,
145
417493
2098
začala prestavba policajných staníc tak,
aby boli identické v celom meste.
07:11
they startedzahájená to replacevymeniť
oldstarý policePOLÍCIA stationsstanice,
146
419615
3107
07:14
and they builtpostavený this identicalidentický modelModel
all over the cityveľkomesto.
147
422746
3170
A hoci mali dobrý zámer
07:18
And even thoughhoci they had good intentionszámery
148
426499
2561
07:21
of treatingliečenie all neighborhoodssusedstve equallyrovnako,
149
429084
2498
pristupovať ku všetkým susedstvám rovnako,
tie sa do stavby necítili byť zapojené
a ani necítili, že by im budovy patrili.
07:23
the communitieskomunity didn't feel
investedinvestoval in the processproces
150
431606
2420
07:26
or feel a sensezmysel of ownershipvlastníctvo
of these buildingsbudovy.
151
434050
2514
Rovnosť sa dosiahla v zmysle,
že každý dostal rovnakú stanicu,
07:28
It was equalityrovnosť in the sensezmysel that
everybodyvšetci getsdostane the samerovnaký policePOLÍCIA stationstanice,
152
436588
3527
07:32
but it wasn'tnebol equityvlastného imania
in the sensezmysel of respondingreagovať
153
440139
3354
ale nie v zmysle uspokojenia potrieb
jednotlivých oblastí.
07:35
to eachkaždý community'skomunita je individualjednotlivec needspotreby.
154
443517
2358
A práve v tom spočíva rovnosť.
07:37
And equityvlastného imania is the keykľúč issueproblém here.
155
445899
2841
V mojom odbore sa vedie diskusia,
07:40
You know, in my fieldlúka, there's a debaterozprava
156
448764
3400
07:44
about whetherči architecturearchitektúra
can even do anything
157
452188
2591
či architektúra dokáže vôbec niečo urobiť
pre zlepšenie vzťahov.
07:46
to improvezdokonaliť socialsociálny relationshipsvzťahy.
158
454803
2185
Verím však, že architektúru potrebujeme,
ako aj každý jej dostupný nástroj,
07:49
But I believe that we need architecturearchitektúra
and everykaždý toolnáradie in our toolnáradie kitsúprava
159
457012
5434
na zlepšenie vzťahov.
07:54
to improvezdokonaliť these relationshipsvzťahy.
160
462470
1938
V USA sa odporúčalo reformovať zákon,
aby sa znovu vybudovala dôvera k polícii.
07:57
In the US, policypolitika reformsreformy
have been recommendedodporúča
161
465313
3383
08:00
in orderobjednať to rebuildprestavať trustdôvera.
162
468720
1804
08:02
But my teamtím and I wonderedzaujímalo
163
470548
1408
S tímom som však rozmýšľala,
08:03
if designdizajn and a more inclusivevrátane
designdizajn processproces
164
471980
3039
či by dizajn a jeho inkluzívnejší proces
kladne neprispel do dialógu o zákone.
08:07
could help addpridať something positivepozitívne
to this policypolitika conversationkonverzácia.
165
475043
3653
Položili sme si otázku:
08:10
We askedspýtal ourselvesmy sami simplyjednoducho:
166
478720
1686
Pomôže dizajn znovu vybudovať dôveru?
08:12
Can designdizajn help rebuildprestavať trustdôvera?
167
480430
1956
Kontaktovali sme policajtov a komunitu
v Severnom Lawndale,
08:15
So we reacheddosiahol out to communityspoločenstvo membersčlenovia
and policePOLÍCIA officersdôstojníci in NorthNorth LawndaleLawndale;
168
483108
4322
08:19
it's a neighborhoodsusedstvo in ChicagoChicago
169
487454
1559
čo je susedstvo v Chicagu.
Policajnú stanicu ľudia vnímajú
ako odstrašujúcu pevnosť
08:21
where the policePOLÍCIA stationstanice
is perceivedvnímané as a scarystrašidelný fortresspevnosť
170
489037
2816
08:23
surroundedobklopený by a parkingparkovisko lot.
171
491877
1689
s parkoviskom okolo nej.
Ľudia sa tam polície boja,
08:26
In NorthNorth LawndaleLawndale,
people are afraidbáť of policePOLÍCIA
172
494254
2618
boja sa popri stanici prejsť,
či dokonca nahlásiť zločin.
08:28
and of going anywherekdekoľvek
nearblízkosti the policePOLÍCIA stationstanice,
173
496896
2205
08:31
even to reportspráva a crimezločin.
174
499125
1287
Spustili sme brainstorming,
kde participovali obe strany.
08:32
So we organizedorganizovaný this brainstormingbrainstorming sessionzasadania
175
500843
2753
08:35
with bothoboje groupsskupiny participatingzúčastnený,
176
503620
1658
08:37
and we cameprišiel up with this wholecelý
newNový ideanápad for the policePOLÍCIA stationstanice.
177
505302
3180
A zrodil sa nový návrh policajnej stanice.
Volá sa „Polis Station“.
08:41
It's calledvolal "PolisPolis StationStanica."
178
509141
1905
08:43
"PolisPolis" is a Greekgréčtina wordslovo that meansprostriedky
a placemiesto with a sensezmysel of communityspoločenstvo.
179
511070
4720
„Polis“ je grécke slovo,
je to miesto s komunitným významom.
Návrh pracuje s tým,
že stanica poskytne priestor
08:48
It's basedzaložené on the ideanápad
180
516528
1620
08:50
that if you can increasezvýšiť opportunitiespríležitosti
for positivepozitívne socialsociálny interactionsinterakcie
181
518172
3937
pre kladnú sociálnu interakciu
medzi políciou a členmi komunity,
08:54
betweenmedzi policePOLÍCIA and communityspoločenstvo membersčlenovia,
182
522133
2293
čím sa obnoví dôvera
a zároveň prebudí susedstvo.
08:56
you can rebuildprestavať that relationshipsúvislosť
183
524450
2195
08:58
and activateaktivovať the neighborhoodsusedstvo
at the samerovnaký time.
184
526669
2714
09:02
InsteadNamiesto toho of the policePOLÍCIA stationstanice
as a scarystrašidelný fortresspevnosť,
185
530183
3105
Namiesto desivej pevnosti
sme získali veľmi živé priestory
vo verejnej časti stanice.
09:05
you get highlyvysoko activeaktívny spacespriestory
on the publicverejnosť sidebočné of the stationstanice --
186
533312
4457
Miesta, kde sa ľahko nadväzuje rozhovor,
09:09
placesMiesta that sparkSpark conversationkonverzácia,
187
537793
1510
09:11
like a barbershopholičstvo, a coffeekáva shoppredajňa
188
539327
2560
či už kaderníctvo, kaviareň alebo ihrisko.
09:13
or sportsšportové courtssúdy as well.
189
541911
1573
Deti aj policajti uviedli,
že majú radi športy.
09:15
BothObaja copspolicajti and kidsdeti said they love sportsšportové.
190
543508
2179
Tieto podnety prišli priamo od komunity
a samotných policajtov.
09:18
These insightspostrehy cameprišiel directlypriamo
from the communityspoločenstvo membersčlenovia
191
546339
3391
09:21
and the policePOLÍCIA officersdôstojníci themselvessami,
192
549754
2332
Ako dizajnérom nám ostalo len spojiť body,
a navrhnúť prvý krok k zmene.
09:24
and as designerskonštruktéri, our rolerole
was just to connectpripojiť the dotsbodky
193
552110
3759
09:27
and suggestnavrhnúť the first stepkrok.
194
555893
1622
A tak sme s pomocou mesta a parkov
09:29
So with the help
of the cityveľkomesto and the parksparky,
195
557853
2614
dokázali získať finančné prostriedky
a navrhnúť a vyhradiť polovičné ihrisko
09:32
we were ableschopný to raisevychovávať fundsfondy
and designdizajn and buildvybudovať a half-courtHalf-súd,
196
560491
4286
na mieste parkoviska policajnej stanice.
09:36
right on the policePOLÍCIA stationstanice parkingparkovisko lot.
197
564801
2340
09:39
It's a startštart.
198
567165
1441
Je to len začiatok.
09:40
But is it rebuildingprestavba trustdôvera?
199
568630
1868
Získavajú však ľudia dôveru?
Obyvatelia susedstva hovoria,
že deti ihriská využívajú každý deň
09:42
The people in NorthNorth LawndaleLawndale say
the kidsdeti are usingpoužitím the courtssúdy everykaždý day
200
570854
3576
a dokonca organizujú turnaje ako tento.
09:46
and they even organizeusporiadať tournamentsturnaje
like this one shownzobrazené here,
201
574454
3349
Raz za čas sa do hry zapoja aj policajti.
09:49
and onceakonáhle in a while an officerdôstojník joinspripája in.
202
577827
2614
Deti si teraz dokonca môžu požičať
basketbalové koše a loptu.
09:54
But now, they even have basketballsbasketbalu
insidevnútri the stationstanice
203
582264
2666
09:56
that kidsdeti can borrowpožičať si.
204
584954
1265
09:58
And recentlynedávno they'veoni majú askedspýtal us
to expandzväčšiť the courtssúdy
205
586243
2492
Nedávno nás požiadali o rozšírenie ihrísk
a o vytvorenie parku pri stanici.
10:00
and buildvybudovať a parkpark on the sitesite.
206
588759
1943
Rodičia dokonca hlásia niečo šokujúce.
10:04
And parentsrodičia reportspráva something astonishingudivujúce.
207
592639
2368
Predtým sa každý bál k stanici priblížiť,
10:07
Before, there was fearstrach of going
anywherekdekoľvek the stationstanice, and now they say
208
595491
4231
a teraz hovoria, že ihrisko u policajtov
sa im zdá byť bezpečnejšie ako iné
10:11
there's a sensezmysel that the courtsúd is saferbezpečnejšie
than other courtssúdy nearbyblízkosti,
209
599746
3487
a že sú radi, keď sa ich deti hrajú tam.
10:15
and they preferradšej theirich kidsdeti to playhrať here.
210
603257
2274
V budúcnosti sa tak možno
10:18
So maybe in the futurebudúcnosť,
211
606277
1590
zastavíte u kaderníka
vo verejnej časti policajnej stanice,
10:19
on the publicverejnosť sidebočné of the stationstanice,
212
607891
1646
10:21
you mightsila be ableschopný to droppokles in
for a haircutstrihanie vlasov at the barbershopholičstvo
213
609561
3705
alebo si rezervujete priestor
na narodeninovú oslavu,
10:25
or reserverezerva the communityspoločenstvo roomizba
for a birthdaynarodeniny partyvečierok
214
613290
2649
alebo si obnovíte platnosť vodičáku,
10:27
or renewobnoviť your driver'svodiča licenselicencie
215
615963
1643
10:29
or get moneypeniaze out of an ATMATM.
216
617630
2098
či vyberiete peniaze z bankomatu.
Môže to byť miesto stretnutia susedov
a zoznámenia sa s policajtmi a naopak.
10:32
It can be a placemiesto for neighborssusedia
to meetzísť eachkaždý other
217
620204
2691
10:34
and to get to know
the officersdôstojníci, and vicezverák versaversa.
218
622919
2687
Toto nie je fantasy utópia.
10:38
This is not a utopianutopický fantasyfantázie.
219
626781
1944
10:40
It's about how do you designdizajn
to rebuildprestavať trustdôvera,
220
628749
3988
Ide o projektovanie pre vytvorenie dôvery
a dôveryhodných vzťahov.
10:44
trustingdôverujúci relationshipsvzťahy?
221
632761
1487
Každé mesto má parky, knižnice, školy
a iné verejné budovy
10:47
You know, everykaždý cityveľkomesto has parksparky,
librariesknižnice, schoolsškoly
222
635009
3791
10:50
and other publicverejnosť buildingsbudovy
223
638824
1394
10:52
that have the potentialpotenciál
to be reimagineds revolučnými zmenami as socialsociálny connectorskonektory.
224
640242
4186
s potenciálom stať sa sociálnymi mostami.
Ich pretvorenie do budúcnosti
si však vyžaduje vloženie sa miestnych.
10:57
But reimaginingModernizácia the buildingsbudovy
for the futurebudúcnosť is going to requirevyžadovať
225
645134
4030
11:01
engagingpodmanivý the people who livežiť there.
226
649188
2108
Zapájanie verejnosti býva odstrašujúce
a sama som to pocítila.
11:03
EngagingZapojenie the publicverejnosť can be intimidatingzastrašujúce,
and I've feltplsť that, too.
227
651979
3888
Ale možno je to tým,
že štúdium nás nenaučilo,
11:07
But maybe that's because
in architecturearchitektúra schoolškolské,
228
655891
2281
11:10
we don't really learnučiť sa how to engagezasnúbiť sa
the publicverejnosť in the actakt of designdizajn.
229
658196
4007
ako do projektovania zapojiť verejnosť.
Naučili sme sa obraňovať svoje návrhy
pred paľbou kritiky.
11:14
We're taughtučil to defendbrániť
our designdizajn againstproti criticismkritika.
230
662227
3110
Ale myslím, že aj to sa mení.
11:17
But I think that can changezmena, too.
231
665774
2068
Ak sústredíme staviteľskú myseľ
11:20
So if we can focusohnisko the designdizajn mindmyseľ
232
668993
2573
11:23
on creatingvytváranie positivepozitívne,
reinforcingposilnenie relationshipsvzťahy
233
671590
3980
na vytváranie kladných,
posilňujúcich vzťahov v architektúre
11:27
in architecturearchitektúra and throughskrz architecturearchitektúra,
234
675594
1980
a prostredníctvom architektúry,
11:29
I believe we can do much more
than createvytvoriť individualjednotlivec buildingsbudovy.
235
677598
3866
tak verím, že dokážeme oveľa viac
ako len postaviť samostatné budovy.
Vieme v našich mestských prostrediach
rozptýliť stres a polarizáciu.
11:34
We can reduceredukovať the stressstres
and the polarizationpolarizácia
236
682245
3195
11:37
in our urbanmestský habitatsstanovište.
237
685464
1564
Dokážeme vytvárať vzťahy.
11:40
We can createvytvoriť relationshipsvzťahy.
238
688280
1865
Dokážeme vrátiť do rovnováhy planétu,
o ktorú sa všetci delíme.
11:42
We can help steadystály
this planetplanéta we all sharezdieľam.
239
690169
2799
Tak vidíte?
11:46
See?
240
694142
1159
Architekti sú skutočne staviteľmi vzťahov.
11:47
ArchitectsArchitekti really are
relationshipsúvislosť buildersstavitelia.
241
695325
2239
(smiech)
11:49
(LaughterSmiech)
242
697588
1362
11:50
Thank you very much.
243
698974
1152
Ďakujem vám veľmi pekne.
11:52
(ApplausePotlesk)
244
700150
2045
(potlesk)
Translated by Martin Kubáň
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Gang - Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes.

Why you should listen

American architect and MacArthur Fellow Jeanne Gang is the founding principal of Studio Gang, an architecture and urban design practice based in Chicago and New York. Gang is recognized internationally for her socially engaged design process that foregrounds the relationships between individuals, communities, and environments. Drawing insight from ecological systems, her analytical and creative approach has produced some of today's most compelling architecture, including the Aqua Tower and Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo in Chicago, and the Arcus Center for Social Justice Leadership at Kalamazoo College in Kalamazoo, Michigan. Her current major projects include an expansion of the American Museum of Natural History in New York City and the next United States Embassy in Brasília, Brazil.

Committed to working on global and local issues, Gang brings design to a wide range of projects beyond architecture's conventional boundaries. She collaborates and innovates with experts across fields on pursuits ranging from the development of stronger materials to fostering stronger communities. Through teaching, speaking, writing, advocacy and advising, she engages with others to make a positive impact at multiple scales.

More profile about the speaker
Jeanne Gang | Speaker | TED.com