ABOUT THE SPEAKER
His Holiness Pope Francis - Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church.

Why you should listen

Pope Francis was elected in March 2013, becoming the first Pope from the Americas and from the Southern hemisphere. He was born in 1936 in Buenos Aires, Argentina, as Jorge Mario Bergoglio, in a family of Italian immigrants. A Jesuit, he was Archbishop of Buenos Aires and then a Cardinal leading the Argentinian church. Upon election as the 266th Pope, he chose Francis as his papal name in reference to Saint Francis of Assisi.

A very popular figure who has taken it upon himself to reform the Catholic Church, Pope Francis's worldview is solidly anchored in humility, simplicity, mercy, social justice, attention to the poor and the dispossessed -- those he says "our culture disposes of like waste" -- and in a critical attitude towards unbridled capitalism and consumerism. He is a strong advocate of global action against climate change, to which he has devoted his powerful 2015 encyclical, Laudato sì ("Praise be to you"). He invites us to practice "tenderness," putting ourselves "at the level of the other," to listen and care. He is committed to interfaith dialogue and is seen as a moral and spiritual authority across the world by many people who aren't Catholics.

More profile about the speaker
His Holiness Pope Francis | Speaker | TED.com
TED2017

His Holiness Pope Francis: Why the only future worth building includes everyone

Waarom de enige toekomst die het bouwen waard is, iedereen omvat

Filmed:
3,419,176 views

Een enkel individu volstaat opdat er hoop zou zijn, en jij kan dat individu zijn, zegt Zijne Heiligheid Paus Franciscus in deze vurige TED Talk, rechtstreeks uit Vaticaanstad. In een hoopvolle boodschap aan mensen van alle geloofsovertuigingen, aan mensen met en zonder macht, geeft de spirituele leider sprekende commentaar bij de wereld van vandaag en roept hij op tot gelijkheid, solidariteit en tederheid. "Laten we elkaar helpen, samen, in het besef dat de 'ander' geen statistiek of getal is," zegt hij. "We hebben elkaar allemaal nodig."
- Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

[Zijne Heiligheid Paus Franciscus
Opgenomen in Vaticaanstad
00:12
[His HolinessHeiligheid PopePaus FrancisFrancis
FilmedGefilmd in VaticanVaticaan CityStad
0
365
2415
00:14
First showngetoond at TEDTED2017]
1
2805
1495
Wereldpremière op TED2017]
00:16
Good eveningavond – or, good morningochtend-,
I am not sure what time it is there.
2
4900
6080
Goeieavond -- of beter: goeiedag,
ik weet niet hoe laat het bij jullie is.
00:24
RegardlessOngeacht of the houruur, I am thrilledblij
to be participatingdeelnemende in your conferenceconferentie.
3
12700
5840
Hoe laat het ook is, ik ben blij dat ik
aan jullie ontmoeting kan deelnemen.
00:32
I very much like its titletitel
– "The FutureToekomst You" –
4
20696
3764
Ik hou veel van de titel
-- 'The future you' --
00:37
because, while looking at tomorrowmorgen,
it invitesverzoekt us to openOpen a dialoguedialoog todayvandaag,
5
25820
6560
want hij kijkt naar morgen,
maar nodigt vandaag al uit tot dialoog:
00:45
to look at the futuretoekomst throughdoor a "you."
6
33500
4320
terwijl hij naar de toekomst kijkt,
nodigt hij uit om zich
tot een 'jou' te richten.
00:51
"The FutureToekomst You:"
7
39284
1246
'The future you',
00:53
the futuretoekomst is madegemaakt of yousyous,
it is madegemaakt of encountersontmoetingen,
8
41820
7000
de toekomst bestaat uit jou,
dat wil zeggen uit ontmoetingen,
01:01
because life flowsstroomt
throughdoor our relationsrelaties with othersanderen.
9
49660
2560
want het leven verloopt langs relaties.
01:06
QuiteHeel a fewweinig yearsjaar of life
10
54460
1896
Lange levensjaren
01:08
have strengthenedversterkt my convictionovertuiging
11
56380
3496
hebben in mij de overtuiging laten rijpen
01:11
that eachelk and everyone'sieders existencebestaan
is deeplydiep tiedgebonden to that of othersanderen:
12
59900
7000
dat het bestaan van elk van ons
samenhangt met dat van de anderen:
01:19
life is not time merelyalleen passingvoorbijgaand by,
life is about interactionsinteracties.
13
67719
6720
het leven is geen tijd die voorbijgaat,
maar een tijd van ontmoeting.
01:28
As I meetontmoeten, or lendlenen an earoor
to those who are sickziek,
14
76380
4240
In ontmoetingen met zieken die lijden,
01:33
to the migrantsmigranten
who facegezicht terribleverschrikkelijk hardshipsontberingen
15
81620
4736
migranten die ontstellende
moeilijkheden trotseren,
01:38
in searchzoeken of a brighterhelderder futuretoekomst,
16
86380
2000
op zoek naar een betere toekomst,
01:41
to prisongevangenis inmatesgedetineerden who carrydragen
a hellhel of painpijn insidebinnen theirhun heartsharten,
17
89220
4080
gevangenen die de hel in hun hart dragen,
01:45
and to those, manyveel of them youngjong,
who cannotkan niet find a jobbaan,
18
93820
4240
mensen, vooral jongeren,
die geen werk hebben,
01:50
I oftenvaak find myselfmezelf wonderingafvragen:
19
98940
2800
stel ik me vaak één vraag:
01:55
"Why them and not me?"
20
103460
3095
"Waarom zij wel en ik niet?"
02:01
I, myselfmezelf, was borngeboren
in a familyfamilie of migrantsmigranten;
21
109055
3873
Ik kom ook uit een emigrantenfamilie.
02:06
my fathervader, my grandparentsgrootouders,
like manyveel other ItaliansItalianen,
22
114540
5416
Mijn papa, mijn grootouders zijn,
net als zovele Italianen,
02:11
left for ArgentinaArgentinië
23
119980
2056
naar Argentinië vertrokken
02:14
and metleerde kennen the fatelot of those
who are left with nothing.
24
122060
4480
om daar het lot te kennen
van wie niets meer heeft.
02:20
I could have very well endedbeëindigde up
amongtussen today'svandaag "discardedverwijderd" people.
25
128220
3920
Ik had ook bij de verworpenen
van vandaag kunnen zijn.
02:25
And that's why I always askvragen myselfmezelf,
deepdiep in my hearthart-:
26
133900
4717
Daarom stel ik me in mijn hart
altijd weer de vraag:
02:30
"Why them and not me?"
27
138641
3278
"Waarom zij wel en ik niet?"
02:36
First and foremostvoorop, I would love it
if this meetingvergadering could help to remindherinneren us
28
144220
4496
Ik zou vooral willen dat deze ontmoeting
ons zou helpen onthouden
02:40
that we all need eachelk other,
29
148740
3840
dat we allemaal elkaar nodig hebben,
dat niemand van ons een eiland is,
02:45
nonegeen of us is an islandeiland,
30
153418
2640
02:49
an autonomousautonoom and independentonafhankelijk "I,"
separatedgescheiden from the other,
31
157100
3400
een autonoom ik,
onafhankelijk van anderen,
02:54
and we can only buildbouwen the futuretoekomst
by standingstaand togethersamen, includinginclusief everyoneiedereen.
32
162020
6320
dat we de toekomst alleen samen
kunnen bouwen, zonder uitsluiting.
03:02
We donDon’t think about it oftenvaak,
but everything is connectedaangesloten,
33
170140
6016
Vaak denken we er niet aan,
maar alles hangt samen
03:08
and we need to restoreherstellen
our connectionsverbindingen to a healthygezond statestaat.
34
176180
4440
en we moeten onze banden herstellen:
03:13
Even the harshhard judgmentoordeel I holdhouden in my hearthart-
35
181725
2977
ook dat harde oordeel
dat ik in mijn hart draag
03:16
againsttegen my brotherbroer or my sisterzus,
36
184726
3070
tegen mijn broeder of zuster,
03:19
the openOpen woundwond that was never curedgenezen,
the offenseovertreding that was never forgivenvergeven,
37
187820
4056
die niet geheelde wonde,
dat niet vergeven kwaad,
03:23
the rancorrancor that is only going to hurtpijn doen me,
38
191900
3016
die rancune die me alleen maar pijn doet,
03:26
are all instancesinstanties of a fightstrijd
that I carrydragen withinbinnen me,
39
194940
3302
is een smeulend stukje oorlog
in mijn hart, dat ik moet doven
03:30
a flareFlare deepdiep in my hearthart-
that needsbehoefte aan to be extinguishedgedoofd
40
198266
2690
03:32
before it goesgaat up in flamesvlammen,
leavingverlaten only ashesas behindachter.
41
200980
4680
als ik niet wil dat het
een uitslaande brand wordt.
03:39
ManyVeel of us, nowadaysvandaag de dag,
42
207220
2320
Om allerlei redenen lijken velen vandaag
03:42
seemlijken to believe that a happygelukkig futuretoekomst
is something impossibleonmogelijk to achievebereiken.
43
210180
4000
niet te geloven dat een gelukkige
toekomst mogelijk is.
03:47
While suchzodanig concernszorgen
mustmoet be takeningenomen very seriouslyernstig,
44
215740
2360
Die angsten moeten
au sérieux genomen worden.
03:51
they are not invincibleonoverwinnelijk.
45
219300
1995
Maar ze zijn niet onoverkomelijk.
03:54
They can be overcomeoverwinnen when we don't lockslot
our doordeur- to the outsidebuiten worldwereld-.
46
222620
6160
We kunnen ze overwinnen
als we ons niet in onszelf opsluiten.
04:01
HappinessGeluk can only be discoveredontdekt
47
229780
2760
Want geluk ervaar je alleen
04:05
as a giftgift of harmonyharmonie betweentussen the wholegeheel
and eachelk singlesingle componentbestanddeel.
48
233300
3600
als het geschenk van de harmonie
tussen elk van de delen en het geheel.
04:11
Even sciencewetenschap – and you know it
better than I do –
49
239100
2920
Ook de wetenschap
-- dat weten jullie beter dan ik --
04:14
pointspoints to an understandingbegrip of realityrealiteit
50
242700
5056
verschaft ons vandaag
een begrip van de realiteit
04:19
as a placeplaats where everyelk elementelement connectsconnects
and interactscommuniceert with everything elseanders.
51
247780
7000
waarbij alles in verband bestaat,
in permanente interactie met alles.
04:28
And this bringsbrengt me to my secondtweede messagebericht.
52
256820
4320
En dat brengt me
bij mijn tweede boodschap.
04:34
How wonderfulprachtig would it be
53
262780
1760
Zou het niet mooi zijn
04:37
if the growthgroei of scientificwetenschappelijk
and technologicaltechnologisch innovationinnovatie
54
265859
4921
als de groei van wetenschappelijke
en technologische innovaties
04:43
would come alonglangs with more equalitygelijkheid
and socialsociaal inclusioninclusie.
55
271580
6080
gepaard ging met steeds grotere
billijkheid en sociale inclusie!
04:50
How wonderfulprachtig would it be,
while we discoverontdekken farawayverre planetsplaneten,
56
278780
5160
Zou het niet mooi zijn als we,
terwijl we nieuwe verre planeten ontdekken
04:56
to rediscoverherontdekken the needsbehoefte aan of the brothersbroers
and sisterszusters orbitingbaan around us.
57
284940
6501
ook de nood herontdekten
van de broeders en zusters
in een baan rondom ons?
05:04
How wonderfulprachtig would it be if solidaritysolidariteit,
58
292260
3216
Hoe mooi zou het zijn als broederschap,
05:07
this beautifulmooi and, at timestijden,
inconvenientlastig wordwoord,
59
295500
3520
een mooi en tegelijk ongemakkelijk begrip,
05:11
were not simplyeenvoudigweg reducedgereduceerd to socialsociaal work,
60
299940
3976
zich niet zou beperken
tot sociale bijstand,
05:15
and becamewerd, insteadin plaats daarvan, the defaultstandaard attitudehouding
61
303940
3656
maar de basishouding zou worden
05:19
in politicalpolitiek, economiceconomisch
and scientificwetenschappelijk choiceskeuzes,
62
307620
4760
van politieke, economische
en wetenschappelijke keuzes,
05:25
as well as in the relationshipsrelaties
amongtussen individualsindividuen, peoplesvolkeren and countrieslanden.
63
313220
6016
in de relaties tussen mensen,
volkeren en landen.
05:31
Only by educatingopleiden people
to a truewaar solidaritysolidariteit
64
319260
4008
Alleen opvoeding tot broederschap,
tot concrete solidariteit
05:35
will we be ablein staat to overcomeoverwinnen
65
323292
3676
05:38
the "culturecultuur of wasteverspilling,"
66
326992
3347
kan de 'wegwerpcultuur' overwinnen
die niet alleen over voedsel
en goederen gaat,
05:43
whichwelke doesn't concernbezorgdheid only foodeten and goodsgoederen
67
331610
3210
05:49
but, first and foremostvoorop, the people
68
337420
2656
maar vooral over mensen
05:52
who are castgegoten asideterzijde
by our techno-economictechno-economische systemssystemen
69
340100
5080
die terechtkomen in de marge
van technisch-economische systemen
05:57
whichwelke, withoutzonder even realizinghet realiseren van it,
70
345940
3480
waarvan het centrum,
zonder dat we het beseffen,
06:02
are now puttingzetten productsproducten
at theirhun corekern, insteadin plaats daarvan of people.
71
350340
5726
vaak niet langer de mens is
maar de producten van de mens.
06:09
SolidaritySolidariteit is a termtermijn that manyveel wishwens
to erasewissen from the dictionarywoordenboek.
72
357340
7000
Solidariteit is een woord dat zovelen
uit het woordenboek willen schrappen.
06:17
SolidaritySolidariteit, howeverechter,
is not an automaticAutomatisch mechanismmechanisme.
73
365380
4320
Solidariteit is nochtans
geen automatisch mechanisme
06:22
It cannotkan niet be programmedgeprogrammeerd or controlledgecontroleerde.
74
370380
2520
dat zich laat programmeren of bevelen:
06:25
It is a freegratis responseantwoord borngeboren
from the hearthart- of eachelk and everyoneiedereen.
75
373660
4000
het is een vrij antwoord
dat ontstaat in eenieders hart.
06:30
Yes, a freegratis responseantwoord!
76
378700
2640
Jawel, een vrij antwoord!
06:34
When one realizesrealiseert
77
382220
1216
Wie begrijpt
06:35
that life, even in the middlemidden-
of so manyveel contradictionstegenstrijdigheden, is a giftgift,
78
383460
4736
dat zijn leven, met al zijn contradicties,
een geschenk is,
06:40
that love is the sourcebron
and the meaningbetekenis of life,
79
388220
3720
dat de liefde bron
en zin van het leven is,
06:44
how can they withholdonthouden theirhun urgedrang
to do good to anothereen ander fellowkameraad beingwezen?
80
392700
5183
kan onmogelijk het verlangen onderdrukken
om goed te doen aan anderen.
06:51
In orderbestellen to do good,
81
399060
1776
Activiteit ten goede
06:52
we need memorygeheugen, we need couragemoed
and we need creativitycreativiteit.
82
400860
5160
vergt geheugen, moed en creativiteit.
07:00
And I know that TEDTED
gathersverzamelt manyveel creativecreatief mindsgeesten.
83
408300
6880
Ik heb me laten vertellen dat er bij TED
veel zeer creatieve mensen verzameld zijn.
07:09
Yes, love does requirevereisen
a creativecreatief, concretebeton
84
417180
5957
Ja, liefde vergt een creatief,
concreet en vernuftig antwoord.
07:16
and ingeniousvernuftig attitudehouding.
85
424192
1798
07:19
Good intentionsbedoelingen and conventionalconventioneel formulasformules,
86
427750
5091
We redden het niet met de goede voornemens
en geijkte formules waarmee we
alleen ons geweten sussen.
07:24
so oftenvaak used to appeasesussen
our consciencegeweten, are not enoughgenoeg.
87
432865
5400
07:31
Let us help eachelk other,
all togethersamen, to rememberonthouden
88
439036
3240
Laten we elkaar eraan herinneren
07:34
that the other is not
a statisticstatistisch or a numberaantal.
89
442900
4040
dat anderen geen statistieken
of cijfers zijn:
07:39
The other has a facegezicht.
90
447997
1623
de ander heeft een gelaat,
07:42
The "you" is always a realecht presenceaanwezigheid,
91
450346
4223
'jij' bent altijd een concreet gelaat,
een broeder om zorg voor te dragen.
07:46
a personpersoon to take carezorg of.
92
454593
3163
07:53
There is a parablegelijkenis JesusJezus told
to help us understandbegrijpen the differenceverschil
93
461454
5382
Er is een verhaal dat Jezus vertelde
om het verschil te duiden
07:58
betweentussen those who'dwie had ratherliever not be botheredlastig gevallen
and those who take carezorg of the other.
94
466860
6830
tussen wie zich geen moeite geeft
en wie zorg draagt voor de ander.
08:07
I am sure you have heardgehoord it before.
It is the ParableGelijkenis of the Good SamaritanSamaritaan.
95
475380
4940
Jullie hebben er wellicht al van gehoord:
de parabel van de goede Samaritaan.
08:14
When JesusJezus was askedgevraagd:
"Who is my neighborbuurman?" -
96
482100
3480
Toen ze Jezus vroegen
"Wie is mijn naaste?",
08:18
namelynamelijk, "Who should I take carezorg of?" -
97
486180
3480
-- ofwel "Voor wie moet ik zorgen?" --
08:23
he told this storyverhaal, the storyverhaal of a man
98
491020
4017
vertelde Jezus dit verhaal,
van een mens
die door rovers was aangevallen,
beroofd en op straat achtergelaten.
08:27
who had been assaultedaangerand, robbedberoofd,
beatengeslagen and abandonedverlaten alonglangs a dirtvuil roadweg.
99
495061
5839
08:34
UponOp seeingziend him, a priestpriester and a LeviteLeviet,
two very influentialinvloedrijke people of the time,
100
502340
6080
Twee toentertijd zeer respectabele mensen,
een priester en een leviet, zagen hem
08:41
walkedwandelde pastverleden him withoutzonder stoppingstoppen to help.
101
509180
3440
maar gingen voorbij zonder te stoppen.
08:45
After a while, a SamaritanSamaritaan, a very much
despisedveracht ethnicityetniciteit at the time, walkedwandelde by.
102
513580
6118
Toen kwam een Samaritaan voorbij,
die behoorde tot een verachte stam,
08:52
SeeingZien the injuredgewond man
lyingaan het liegen on the groundgrond,
103
520773
5383
en toen die Samaritaan
de gewonde man op de grond zag liggen,
08:58
he did not ignorenegeren him
as if he weren'twaren niet even there.
104
526180
4440
liep hij niet, zoals de anderen,
in een boog om hem heen,
09:03
InsteadIn plaats daarvan, he feltvoelde compassionmededogen for this man,
105
531572
3101
maar toonde hij mededogen.
Hij liet zich ontroeren, en dat mededogen
bracht hem tot zeer concrete daden:
09:07
whichwelke compelledgedwongen him to acthandelen
in a very concretebeton mannermanier.
106
535775
6972
09:16
He pouredgegoten oilolie- and winewijn
on the woundswonden of the helplesshulpeloos man,
107
544220
3970
hij goot olie en wijn
op de wonden van de man,
09:21
broughtbracht him to a hostelHostel
108
549052
1904
bracht hem naar een herberg
09:22
and paidbetaald out of his pocketzak-
for him to be assistedbijgestaan.
109
550980
3320
en betaalde uit eigen zak
voor zijn bijstand.
09:27
The storyverhaal of the Good SamaritanSamaritaan
is the storyverhaal of todayvandaag’s humanityde mensheid.
110
555900
3800
Het verhaal van de Goede Samaritaan
is het verhaal van de mensheid vandaag.
09:32
People'sPeople's pathspaden are riddleddoorzeefd with sufferinglijden,
111
560740
4936
Op de weg van de volkeren
liggen wonden die zijn veroorzaakt
09:37
as everything is centeredgecentreerd around moneygeld,
and things, insteadin plaats daarvan of people.
112
565700
6000
doordat geld en dingen centraal staan
in plaats van mensen.
09:44
And oftenvaak there is this habitgewoonte, by people
who call themselveszich "respectableachtenswaardig,"
113
572940
5696
En er is de gewoonte van mensen
die zichzelf 'degelijk' noemen,
09:50
of not takingnemen carezorg of the othersanderen,
114
578660
2575
om niet om anderen te geven
en zovele mensen, hele volkeren,
links te laten liggen,
09:53
thusdus leavingverlaten behindachter thousandsduizenden
of humanmenselijk beingswezens, or entiregeheel populationspopulaties,
115
581882
6838
10:01
on the sidekant of the roadweg.
116
589072
1968
langs de weg.
10:05
FortunatelyGelukkig, there are alsoook those
who are creatinghet creëren van a newnieuwe worldwereld-
117
593620
4628
Maar er zijn er ook die leven geven
aan een nieuwe wereld,
10:10
by takingnemen carezorg of the other,
even out of theirhun owneigen pocketspockets.
118
598272
5228
door zorg te dragen voor anderen,
ook op eigen kosten.
10:16
MotherMoeder TeresaTeresa actuallywerkelijk said:
119
604460
3961
Moeder Teresa van Calcutta zei dat je
alleen op eigen kosten kan liefhebben.
10:20
"One cannotkan niet love,
unlesstenzij it is at theirhun owneigen expensekosten."
120
608445
4857
10:27
We have so much to do,
and we mustmoet do it togethersamen.
121
615140
4310
We hebben zoveel te doen,
en we moeten het samen doen.
10:33
But how can we do that
with all the evilonheil we breatheademen everyelk day?
122
621100
4500
Hoe moet dat dan, met het kwade
dat we elke dag ademen?
10:38
Thank God,
123
626957
1451
God zij dank
10:40
no systemsysteem can nullifyneutraliseren our desireverlangen
to openOpen up to the good,
124
628432
4334
kan geen enkel systeem de openheid
te niet doen voor het goede, de compassie,
10:44
to compassionmededogen and to our capacitycapaciteit
to reactReageer againsttegen evilonheil,
125
632790
4019
het vermogen om op het kwade te reageren
dat zich schuilhoudt
in het hart van de mens.
10:48
all of whichwelke stemstam
from deepdiep withinbinnen our heartsharten.
126
636833
2436
10:51
Now you mightmacht tell me,
127
639293
1424
Nu zullen jullie zeggen:
"Ja, dat zijn mooie woorden,
10:52
"Sure, these are beautifulmooi wordstekst,
128
640741
1695
10:54
but I am not the Good SamaritanSamaritaan,
nornoch MotherMoeder TeresaTeresa of CalcuttaCalcutta."
129
642460
4738
maar ik ben de Goede Samaritaan niet,
en ook niet Moeder Teresa van Calcutta."
10:59
On the contrarytegendeel: we are preciouskostbaar,
eachelk and everyelk one of us.
130
647833
4431
Maar ieder van ons is kostbaar,
ieder van ons is onvervangbaar
in de ogen van God.
11:04
EachElke and everyelk one of us
is irreplaceableonvervangbare in the eyesogen of God.
131
652661
4829
11:10
ThroughDoor middel van the darknessduisternis of today'svandaag conflictsconflicten,
132
658980
4256
In de nacht van de conflicten
die we doormaken,
11:15
eachelk and everyelk one of us
can becomeworden a brighthelder candlekaars,
133
663260
4536
kan elk van ons een aangestoken kaars zijn
11:19
a reminderherinnering that lightlicht
will overcomeoverwinnen darknessduisternis,
134
667820
4158
die eraan herinnert dat het licht
de duisternis overwint,
11:24
and never the other way around.
135
672900
2290
en niet omgekeerd.
11:28
To ChristiansChristenen,
the futuretoekomst does have a namenaam,
136
676557
4556
Voor ons christenen heeft de toekomst
een naam, en die naam is hoop.
11:33
and its namenaam is HopeHoop.
137
681877
2140
11:37
FeelingGevoel hopefulhoopvol does not mean
to be optimisticallyoptimistisch naNBïveve
138
685220
4760
Hoop staat niet gelijk met naïef optimisme
11:43
and ignorenegeren the tragedytragedie humanityde mensheid is facinggeconfronteerd.
139
691100
5600
dat de ogen sluit voor het drama
van het kwaad in de mensheid.
11:49
HopeHoop is the virtuedeugd of a hearthart-
140
697940
2976
Hoop is de deugd van een hart
11:52
that doesn't lockslot itselfzelf into darknessduisternis,
that doesn't dwellDwell on the pastverleden,
141
700940
5056
dat zich niet sluit in het duister,
dat geen halt houdt bij het verleden,
11:58
does not simplyeenvoudigweg get by in the presentaanwezig,
but is ablein staat to see a tomorrowmorgen.
142
706020
5360
dat niet louter overleeft in het heden,
maar dat een toekomst kan zien.
12:04
HopeHoop is the doordeur-
that opensopent ontonaar the futuretoekomst.
143
712500
2656
Hoop is een poort die openstaat
naar de toekomst.
12:07
HopeHoop is a humblevernederen, hiddenverborgen seedzaad of life
144
715180
5256
Hoop is een levenszaad,
nederig en verborgen,
12:12
that, with time,
will developontwikkelen into a largegroot treeboom.
145
720460
4240
dat mettertijd uitgroeit
tot een grote boom.
12:17
It is like some invisibleonzichtbaar yeastgist
that allowstoestaat the wholegeheel doughdeeg to growgroeien,
146
725780
5400
Het is een onzichtbare desem
die het hele deeg doet rijzen
12:23
that bringsbrengt flavorsmaak to all aspectsaspecten of life.
147
731980
2200
en smaak geeft aan het hele leven.
12:27
And it can do so much,
148
735220
1768
Ze is tot zoveel in staat
12:29
because a tinyklein flickerflikkeren of lightlicht
that feedsfeeds on hopehoop
149
737940
6861
omdat het volstaat dat een klein lichtje
zich voedt met hoop
opdat de duisternis gebroken zou zijn.
12:37
is enoughgenoeg to shatterveiligheidsmateriaal
the shieldschild of darknessduisternis.
150
745531
3809
12:42
A singlesingle individualindividu
is enoughgenoeg for hopehoop to existbestaan,
151
750717
4679
Eén mens volstaat opdat er hoop zou zijn,
12:47
and that individualindividu can be you.
152
755420
3184
en die mens kan jij zijn.
12:51
And then there will be anothereen ander "you,"
and anothereen ander "you,"
153
759980
5214
En dan volgt een andere 'jij',
en nog een, en dan worden we 'wij'.
12:58
and it turnsbochten into an "us."
154
766282
2301
13:01
And so, does hopehoop beginbeginnen
when we have an "us?"
155
769238
4257
En als we 'wij' zijn, is dat dan
het begin van de hoop?
13:05
No.
156
773519
1144
Nee. De hoop is bij 'jou' begonnen.
13:06
HopeHoop beganbegon with one "you."
157
774687
1620
13:09
When there is an "us,"
there beginsbegint a revolutionrevolutie.
158
777580
4310
Als er een 'wij' is, begint de revolutie.
De derde en laatste boodschap
die ik met jullie wil delen,
13:17
The thirdderde messagebericht
I would like to sharedelen todayvandaag
159
785240
3436
13:20
is, indeedinderdaad, about revolutionrevolutie:
the revolutionrevolutie of tendernesstederheid.
160
788700
5240
gaat over de revolutie:
de revolutie van de tederheid.
13:27
And what is tendernesstederheid?
161
795220
1480
Wat is tederheid?
13:29
It is the love that comeskomt closedichtbij
and becomeswordt realecht.
162
797980
3176
Nabije en concrete liefde.
13:33
It is a movementbeweging
that startsstarts from our hearthart-
163
801180
2176
Het is een beweging
die begint bij het hart
13:35
and reachesbereikt the eyesogen,
the earsoren and the handshanden.
164
803380
3680
en zich uitstrekt tot ogen, oren, handen.
13:39
TendernessTederheid meansmiddelen to use
our eyesogen to see the other,
165
807580
4400
Tederheid is je ogen gebruiken
om de ander te zien,
13:44
our earsoren to hearhoren the other,
166
812540
2781
je oren gebruiken om de ander te horen,
om de kreten te horen van wie klein is,
arm, bang voor de toekomst,
13:47
to listen to the childrenkinderen, the poorarm,
those who are afraidbang of the futuretoekomst.
167
815345
6284
om de stille kreet te horen
van ons gemeenschappelijke huis,
13:53
To listen alsoook to the silentstil cryhuilen
of our commongemeenschappelijk home,
168
821653
5743
13:59
of our sickziek and pollutedvervuilde earthaarde.
169
827420
2120
de Aarde die bezoedeld en ziek is.
14:02
TendernessTederheid meansmiddelen to use
our handshanden and our hearthart-
170
830740
5120
Tederheid wil zeggen
je handen en je hart gebruiken
14:08
to comfortcomfort the other,
171
836460
2120
om de ander te koesteren.
14:11
to take carezorg of those in need.
172
839260
2160
Om zorg voor hem te dragen.
14:14
TendernessTederheid is the languagetaal
of the youngjong childrenkinderen,
173
842900
4386
Tederheid is de taal van de kleinsten,
van wie de ander nodig heeft:
14:20
of those who need the other.
174
848111
2545
een kind houdt van papa en mama
en herkent hen
14:23
A childkind’s love for mommam and dadpa
175
851616
5340
14:28
growsgroeit throughdoor theirhun touchaanraken, theirhun gazeblik,
theirhun voicestem, theirhun tendernesstederheid.
176
856980
5920
aan hun knuffels, hun blik,
hun stem, hun tederheid.
14:36
I like when I hearhoren parentsouders
177
864740
2296
Ik luister graag
14:39
talk to theirhun babiesbabies,
adaptingaanpassing to the little childkind,
178
867060
4800
naar mama's en papa's die praten
met hun kleine kinderen,
14:45
sharingdelen the samedezelfde levelniveau of communicationcommunicatie.
179
873340
6320
die zelf weer kind worden
en praten zoals een kind.
14:53
This is tendernesstederheid:
beingwezen on the samedezelfde levelniveau as the other.
180
881340
5400
Dat is tederheid: afdalen
tot het niveau van de ander.
15:00
God himselfzichzelf descendedafgedaald into JesusJezus
to be on our levelniveau.
181
888100
6520
Zo is ook God afgedaald
om met ons op gelijke voet te staan.
15:07
This is the samedezelfde pathpad
the Good SamaritanSamaritaan tooknam.
182
895540
2600
Dat is de weg die de Goede Samaritaan
heeft afgelegd.
15:11
This is the pathpad that JesusJezus himselfzichzelf tooknam.
183
899260
2960
Dat is de weg die Jezus heeft afgelegd,
15:15
He loweredverlaagde himselfzichzelf,
184
903100
1150
die is afgedaald,
15:16
he livedleefden his entiregeheel humanmenselijk existencebestaan
185
904820
2536
die heel het leven van de mens heeft afgelegd
15:19
practicingbeoefenen the realecht,
concretebeton languagetaal of love.
186
907380
2680
in de concrete taal van de liefde.
15:24
Yes, tendernesstederheid is the pathpad of choicekeuze
187
912300
3456
Ja, tederheid is de weg
15:27
for the strongeststerkste,
mostmeest courageousmoedige menmannen and womenvrouw.
188
915780
5040
van de dapperste en sterkste
mannen en vrouwen.
15:34
TendernessTederheid is not weaknesszwakte;
it is fortitudestandvastigheid.
189
922980
3120
Tederheid is geen zwakte, het is kracht.
15:39
It is the pathpad of solidaritysolidariteit,
the pathpad of humilitynederigheid.
190
927100
4080
Het is de weg van de solidariteit,
de weg van de nederigheid.
15:44
Please, allowtoestaan me to say it loudluid and clearduidelijk:
191
932900
2240
Sta me toe om duidelijk te zeggen:
15:48
the more powerfulkrachtig you are,
192
936020
2656
hoe machtiger je bent,
15:50
the more your actionsacties
will have an impactbotsing on people,
193
938700
3960
hoe meer impact je daden
hebben op de mens,
15:55
the more responsibleverantwoordelijk you are
to acthandelen humblynederig.
194
943460
2960
hoe nederiger je moet zijn.
16:00
If you donDon’t, your powermacht will ruinruïneren you,
and you will ruinruïneren the other.
195
948380
6600
Want anders richt macht je ten gronde
en zal je de anderen ten gronde richten.
16:09
There is a sayinggezegde in ArgentinaArgentinië:
196
957860
2223
In Argentinië zeiden we dat macht
is als gin op je nuchtere maag:
16:12
"PowerMacht is like drinkingdrinken gingin
on an emptyleeg stomachmaag."
197
960107
4787
16:19
You feel dizzyduizelig, you get drunkdronken,
you loseverliezen your balancebalans,
198
967740
6520
het brengt je het hoofd op hol, voert je
dronken, doet je wankelen
16:26
and you will endeinde up hurtingkwetsen yourselfjezelf
and those around you,
199
974900
4280
en maakt dat je jezelf en anderen kwetst
16:32
if you donDon’t connectaansluiten your powermacht
with humilitynederigheid and tendernesstederheid.
200
980380
4080
als je er geen nederigheid
en tederheid aan toevoegt.
16:39
ThroughDoor middel van humilitynederigheid and concretebeton love,
on the other handhand-,
201
987580
3920
Maar met nederigheid en concrete liefde
16:44
powermacht – the highesthoogst, the strongeststerkste one –
becomeswordt a serviceservice, a forcedwingen for good.
202
992292
6872
wordt macht -- de hoogste, de sterkste --
dienstbaarheid en verspreidt ze het goede.
16:53
The futuretoekomst of humankindmensheid isn't exclusivelyuitsluitend
in the handshanden of politicianspolitici,
203
1001740
5000
De toekomst van de mensheid
ligt niet alleen in handen van politici,
16:59
of great leadersleiders, of biggroot companiesbedrijven.
204
1007340
3480
van grote leiders,
van grote ondernemingen.
17:03
Yes, they do holdhouden
an enormousenorm responsibilityverantwoordelijkheid.
205
1011460
2776
Ja, hun verantwoordelijkheid is immens.
17:06
But the futuretoekomst is, mostmeest of all,
in the handshanden of those people
206
1014260
4816
Maar de toekomst is vooral
in handen van de mensen
17:11
who recognizeherken the other as a "you"
207
1019100
3493
die de ander als een 'jij' herkennen
en zichzelf als deel van een 'wij'.
17:15
and themselveszich as partdeel of an "us."
208
1023086
3185
17:20
We all need eachelk other.
209
1028019
2201
We hebben elkaar nodig.
17:23
And so, please, think of me
as well with tendernesstederheid,
210
1031019
4537
Wil daarom alstublieft
ook mij met tederheid gedenken,
zodat ik de taak kan vervullen
die mij is toevertrouwd
17:28
so that I can fulfillvervullen the tasktaak
I have been givengegeven
211
1036153
3374
tot welzijn van de anderen, van iedereen,
van jullie allen, van ons allen.
17:31
for the good of the other,
212
1039551
2422
17:33
of eachelk and everyelk one, of all of you,
213
1041998
3338
17:37
of all of us.
214
1045739
1697
Dankuwel.
17:40
Thank you.
215
1048080
1668
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Rik Delaet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
His Holiness Pope Francis - Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church.

Why you should listen

Pope Francis was elected in March 2013, becoming the first Pope from the Americas and from the Southern hemisphere. He was born in 1936 in Buenos Aires, Argentina, as Jorge Mario Bergoglio, in a family of Italian immigrants. A Jesuit, he was Archbishop of Buenos Aires and then a Cardinal leading the Argentinian church. Upon election as the 266th Pope, he chose Francis as his papal name in reference to Saint Francis of Assisi.

A very popular figure who has taken it upon himself to reform the Catholic Church, Pope Francis's worldview is solidly anchored in humility, simplicity, mercy, social justice, attention to the poor and the dispossessed -- those he says "our culture disposes of like waste" -- and in a critical attitude towards unbridled capitalism and consumerism. He is a strong advocate of global action against climate change, to which he has devoted his powerful 2015 encyclical, Laudato sì ("Praise be to you"). He invites us to practice "tenderness," putting ourselves "at the level of the other," to listen and care. He is committed to interfaith dialogue and is seen as a moral and spiritual authority across the world by many people who aren't Catholics.

More profile about the speaker
His Holiness Pope Francis | Speaker | TED.com