ABOUT THE SPEAKER
His Holiness Pope Francis - Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church.

Why you should listen

Pope Francis was elected in March 2013, becoming the first Pope from the Americas and from the Southern hemisphere. He was born in 1936 in Buenos Aires, Argentina, as Jorge Mario Bergoglio, in a family of Italian immigrants. A Jesuit, he was Archbishop of Buenos Aires and then a Cardinal leading the Argentinian church. Upon election as the 266th Pope, he chose Francis as his papal name in reference to Saint Francis of Assisi.

A very popular figure who has taken it upon himself to reform the Catholic Church, Pope Francis's worldview is solidly anchored in humility, simplicity, mercy, social justice, attention to the poor and the dispossessed -- those he says "our culture disposes of like waste" -- and in a critical attitude towards unbridled capitalism and consumerism. He is a strong advocate of global action against climate change, to which he has devoted his powerful 2015 encyclical, Laudato sì ("Praise be to you"). He invites us to practice "tenderness," putting ourselves "at the level of the other," to listen and care. He is committed to interfaith dialogue and is seen as a moral and spiritual authority across the world by many people who aren't Catholics.

More profile about the speaker
His Holiness Pope Francis | Speaker | TED.com
TED2017

His Holiness Pope Francis: Why the only future worth building includes everyone

De ce singurul viitor demn de construit ne include pe toți

Filmed:
3,419,176 views

Un singur individ e de ajuns pentru ca speranța să existe, iar acel individ poți fi tu, spune Sanctitatea Sa Papa Francisc în acest discurs înduioșător transmis direct din Vatican. Printr-un mesaj pătruns de credință către oameni de orice convingere religioasă, către cei care au putere, dar și către cei care nu o au, liderul spiritual transmite un comentariu iluminat despre lume așa cum e ea azi și face apel la egalitate, solidaritate și tandrețe. „Să ne ajutăm reciproc, toți împreună, pentru a ne aminti că 'celălalt' nu e doar o statistică sau un număr, avem nevoie unii de alții”, a spus acesta.
- Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
[His HolinessSfinţenia PopePapa FrancisFrancisc
FilmedFilmat in VaticanVatican CityCity
0
365
2415
[Sanctitatea Sa Papa Francisc
filmat în Vatican.
00:14
First shownafișate at TEDTED2017]
1
2805
1495
În premieră la TED2017]
00:16
Good eveningseară – or, good morningdimineaţă,
I am not sure what time it is there.
2
4900
6080
Bună seara - sau bună dimineața,
nu sunt sigur ce oră e acolo la voi.
00:24
RegardlessIndiferent of the hourora, I am thrilledîncântat
to be participatingparticipante in your conferenceconferinţă.
3
12700
5840
Indiferent de oră, mă bucur
să iau parte la conferința voastră.
00:32
I very much like its titletitlu
– "The FutureViitorul You" –
4
20696
3764
Îmi place mult titlul The future you
00:37
because, while looking at tomorrowMâine,
it invitesinvită us to opendeschis a dialoguedialog todayastăzi,
5
25820
6560
pentru că deși e orientat către viitor,
ne invită să pornim un dialog chiar azi.
00:45
to look at the futureviitor throughprin a "you."
6
33500
4320
Să ne uităm la viitor printr-un tu.
00:51
"The FutureViitorul You:"
7
39284
1246
Viitorul Tu.
00:53
the futureviitor is madefăcut of yousyous,
it is madefăcut of encountersîntâlniri,
8
41820
7000
Viitorul e făcut din tine,
adică din întâlniri,
01:01
because life flowsfluxurile
throughprin our relationsrelaţii with othersalții.
9
49660
2560
pentru că viața se scurge
prin relațiile noastre cu alții.
01:06
QuiteDestul a fewpuțini yearsani of life
10
54460
1896
Mulți ani de viață
mi-au întărit convingerea
01:08
have strengthenedconsolidat my convictionconvingerea
11
56380
3496
01:11
that eachfiecare and everyone'stoată lumea e existenceexistenţă
is deeplyprofund tiedlegat de to that of othersalții:
12
59900
7000
că existența fiecăruia
e strâns legată de cea a celorlalți:
01:19
life is not time merelypur și simplu passingtrecere by,
life is about interactionsinteracțiuni.
13
67719
6720
viața nu e doar timpul care trece,
viața e timpul presărat cu întâlniri.
01:28
As I meetîntâlni, or lendîmprumuta an earureche
to those who are sickbolnav,
14
76380
4240
Când îi întâlnesc sau îi ascult
pe cei bolnavi,
01:33
to the migrantsmigranţii
who facefață terribleteribil hardshipsgreutatile
15
81620
4736
pe imigranții ce înfruntă
greutăți teribile
01:38
in searchcăutare of a brightermai luminos futureviitor,
16
86380
2000
în căutarea unui viitor mai bun,
01:41
to prisonînchisoare inmatesdeţinuţi who carrytransporta
a helliad of paindurere insideinterior theiral lor heartsinimă,
17
89220
4080
pe deținuții care poartă
infernul în suflete
01:45
and to those, manymulți of them youngtineri,
who cannotnu poti find a jobloc de munca,
18
93820
4240
și pe acele persoane, mai ales tineri,
ce nu-și pot găsi o slujbă,
01:50
I oftende multe ori find myselfeu insumi wonderingîntrebându-:
19
98940
2800
mă întreb adesea:
01:55
"Why them and not me?"
20
103460
3095
„De ce ei și nu eu?”
02:01
I, myselfeu insumi, was bornnăscut
in a familyfamilie of migrantsmigranţii;
21
109055
3873
Eu însumi m-am născut
într-o familie de imigranți.
02:06
my fatherTată, my grandparentsbunicii,
like manymulți other ItaliansItalienii,
22
114540
5416
Tatăl meu, bunicii mei,
ca mulți alți italieni,
02:11
left for ArgentinaArgentina
23
119980
2056
au plecat în Argentina
02:14
and metîntâlnit the fatesoartă of those
who are left with nothing.
24
122060
4480
și au avut soarta
celor care rămân cu nimic.
02:20
I could have very well endedîncheiat up
amongprintre today'sastăzi "discardedaruncat" people.
25
128220
3920
Și eu aș fi putut foarte ușor
să ajung printre cei „respinși”.
02:25
And that's why I always askcere myselfeu insumi,
deepadâncime in my heartinimă:
26
133900
4717
De aceea mă întreb mereu,
în adâncul inimii:
02:30
"Why them and not me?"
27
138641
3278
„De ce ei și nu eu?”
În primul rând, mi-ar plăcea foarte mult
dacă această conferință ne-ar aminti
02:36
First and foremostprimordial, I would love it
if this meetingîntâlnire could help to remindreaminti us
28
144220
4496
02:40
that we all need eachfiecare other,
29
148740
3840
că avem nevoie unii de alții,
nici unul dintre noi nu e o insulă,
02:45
nonenici unul of us is an islandinsulă,
30
153418
2640
02:49
an autonomousautonom and independentindependent "I,"
separatedseparat from the other,
31
157100
3400
un eu autonom și independent,
separat de ceilalți,
02:54
and we can only buildconstrui the futureviitor
by standingpermanent togetherîmpreună, includinginclusiv everyonetoata lumea.
32
162020
6320
că putem construi viitorul doar împreună,
fără a exclude pe nimeni.
03:02
We donDon’t think about it oftende multe ori,
but everything is connectedconectat,
33
170140
6016
Nu ne gândim la asta prea des,
dar totul este interconectat
03:08
and we need to restorerestabili
our connectionsconexiuni to a healthysănătos statestat.
34
176180
4440
și trebuie să ne readucem legăturile
la starea lor sănătoasă.
03:13
Even the harshaspru judgmenthotărâre I holddeține in my heartinimă
35
181725
2977
Chiar și judecata aspră
pe care o țin în suflet
03:16
againstîmpotriva my brotherfrate or my sistersoră,
36
184726
3070
pentru fratele sau sora mea,
03:19
the opendeschis woundrăni that was never curedvindecat,
the offensesupărare that was never forgiveniertat,
37
187820
4056
rana deschisă care nu s-a vindecat
niciodată, răul care nu a fost iertat,
03:23
the rancorranchiună that is only going to hurtrănit me,
38
191900
3016
ranchiuna care îmi va face doar rău,
03:26
are all instancesinstanțe of a fightluptă
that I carrytransporta withinîn me,
39
194940
3302
sunt părți ale unei bătălii
care sălășluiește în mine,
03:30
a flaresemnal luminos deepadâncime in my heartinimă
that needsare nevoie to be extinguishedstins
40
198266
2690
un licăr încrustat adânc în suflet
care trebuie stins
03:32
before it goesmerge up in flamesflăcări,
leavinglăsând only ashescenusa behindin spate.
41
200980
4680
înainte să izbucnească în flăcări,
lăsând doar cenușă în urmă.
03:39
ManyMulte of us, nowadaysin zilele de azi,
42
207220
2320
Astăzi mulți dintre noi
03:42
seempărea to believe that a happyfericit futureviitor
is something impossibleimposibil to achieveobține.
43
210180
4000
par a crede că un viitor fericit
e imposibil de atins.
03:47
While suchastfel de concernspreocupările
musttrebuie sa be takenluate very seriouslySerios,
44
215740
2360
Deși astfel de griji
trebuie luate în serios,
03:51
they are not invincibleinvincibil.
45
219300
1995
acestea nu sunt de nedepășit.
03:54
They can be overcomea depasi when we don't lockblocare
our dooruşă to the outsidein afara worldlume.
46
222620
6160
Pot fi depășite
dacă nu ne închidem în noi înșine.
04:01
HappinessFericirea can only be discovereddescoperit
47
229780
2760
Fericirea poate fi descoperită
04:05
as a giftcadou of harmonyarmonie betweenîntre the wholeîntreg
and eachfiecare singlesingur componentcomponent.
48
233300
3600
ca un dar al armoniei dintre întreg
și fiecare componentă în parte.
04:11
Even scienceştiinţă – and you know it
better than I do –
49
239100
2920
Chiar și știința,
iar voi o știți mai bine decât mine,
04:14
pointspuncte to an understandingînţelegere of realityrealitate
50
242700
5056
indică o înțelegere a realității ca fiind
04:19
as a placeloc where everyfiecare elementelement connectsConnects
and interactsinteracţionează with everything elsealtfel.
51
247780
7000
un loc unde fiecare element se conectează
și interacționează cu toate celelalte.
04:28
And this bringsaduce me to my secondal doilea messagemesaj.
52
256820
4320
Iar asta mă aduce la al doilea mesaj:
04:34
How wonderfulminunat would it be
53
262780
1760
Cât de frumos ar fi dacă o creștere
în inovații științifice și tehnologice
04:37
if the growthcreştere of scientificștiințific
and technologicaltehnologic innovationinovaţie
54
265859
4921
04:43
would come alongde-a lungul with more equalityegalitate
and socialsocial inclusionincludere.
55
271580
6080
ar veni cu mai multă egalitate
și incluziune socială!
04:50
How wonderfulminunat would it be,
while we discoverdescoperi farawayîndepărtată planetsplanete,
56
278780
5160
Cât de frumos ar fi ca în timp
ce descoperim planete îndepărtate,
04:56
to rediscoverredescoperi the needsare nevoie of the brothersfrați
and sisterssurori orbitingorbitează around us.
57
284940
6501
am redescoperi nevoile
fraților și surorilor din jurul nostru.
05:04
How wonderfulminunat would it be if solidaritysolidaritate,
58
292260
3216
Cât de frumos ar fi dacă fraternitatea,
acest cuvânt frumos și uneori incomod,
05:07
this beautifulfrumoasa and, at timesori,
inconvenientincomod wordcuvânt,
59
295500
3520
05:11
were not simplypur şi simplu reducedredus to socialsocial work,
60
299940
3976
nu ar fi redusă doar la asistența socială,
ci ar deveni în schimb atitudinea de bază
05:15
and becamea devenit, insteadin schimb, the defaultîn mod implicit attitudeatitudine
61
303940
3656
05:19
in politicalpolitic, economiceconomic
and scientificștiințific choicesalegeri,
62
307620
4760
în alegerile politice,
economice și științifice,
05:25
as well as in the relationshipsrelaţii
amongprintre individualspersoane fizice, peoplespopoare and countriesțări.
63
313220
6016
dar și în relațiile dintre indivizi,
oameni și țări.
05:31
Only by educatingeducarea people
to a trueAdevărat solidaritysolidaritate
64
319260
4008
Doar educând oamenii în spiritul
fraternității, solidarității adevărate,
05:35
will we be ablecapabil to overcomea depasi
65
323292
3676
vom putea să trecem
peste „cultura deșeurilor”,
05:38
the "culturecultură of wastedeşeuri,"
66
326992
3347
05:43
whichcare doesn't concernîngrijorare only foodalimente and goodsbunuri
67
331610
3210
care nu are de-a face
doar cu mâncare și bunuri,
05:49
but, first and foremostprimordial, the people
68
337420
2656
dar mai ales cu persoanele
05:52
who are castarunca asidedeoparte
by our techno-economictehnico-economică systemssisteme
69
340100
5080
care sunt date la o parte
de sistemele noastre tehno-economice
05:57
whichcare, withoutfără even realizingrealizarea it,
70
345940
3480
care, fără să realizeze,
06:02
are now puttingpunând productsproduse
at theiral lor coremiez, insteadin schimb of people.
71
350340
5726
se concentrează pe produse
în loc de oameni.
06:09
SolidaritySolidaritate is a termtermen that manymulți wishdori
to eraseşterge from the dictionarydicţionar.
72
357340
7000
Solidaritatea e un termen
pe care mulți îl vor șters din dicționar.
06:17
SolidaritySolidaritate, howeverin orice caz,
is not an automaticautomată mechanismmecanism.
73
365380
4320
Solidaritatea totuși
nu e un mecanism automat.
06:22
It cannotnu poti be programmedprogramate or controlleddirijat.
74
370380
2520
Nu poate fi programată sau controlată.
06:25
It is a freegratuit responseraspuns bornnăscut
from the heartinimă of eachfiecare and everyonetoata lumea.
75
373660
4000
E un răspuns liber
născut în inima fiecăruia.
06:30
Yes, a freegratuit responseraspuns!
76
378700
2640
Da, un răspuns liber!
Când descoperim
06:34
When one realizesîși dă seama
77
382220
1216
06:35
that life, even in the middlemijloc
of so manymulți contradictionscontradicţii, is a giftcadou,
78
383460
4736
că viața, chiar în mijlocul
atâtor contradicții, e un dar,
06:40
that love is the sourcesursă
and the meaningsens of life,
79
388220
3720
că dragostea e sursa și sensul vieții,
06:44
how can they withholdreţine theiral lor urgeîndemn
to do good to anothero alta fellowcoleg beingfiind?
80
392700
5183
cum am putea să rezistăm pornirii
de a face bine unei alte ființe?
06:51
In orderOrdin to do good,
81
399060
1776
Pentru a face bine
06:52
we need memorymemorie, we need couragecuraj
and we need creativitycreativitate.
82
400860
5160
avem nevoie de memorie,
de curaj și de creativitate.
07:00
And I know that TEDTED
gathersAdună manymulți creativecreator mindsminți.
83
408300
6880
Mi s-a spus că TED
reunește multe minți creative.
07:09
Yes, love does requirenecesita
a creativecreator, concretebeton
84
417180
5957
Da, dragostea are nevoie
de o atitudine creativă, concretă
07:16
and ingeniousingenios attitudeatitudine.
85
424192
1798
și ingenioasă.
07:19
Good intentionsintenţiile and conventionalconvenţional formulasformule,
86
427750
5091
Nu sunt de ajuns bunele intenții
și formulele rituale,
07:24
so oftende multe ori used to appeasepotoli setea
our conscienceconştiinţă, are not enoughdestul.
87
432865
5400
folosite atât de des
pentru a ne liniști conștiința.
07:31
Let us help eachfiecare other,
all togetherîmpreună, to remembertine minte
88
439036
3240
Să ne ajutăm reciproc, să ne amintim
07:34
that the other is not
a statisticstatistic or a numbernumăr.
89
442900
4040
că celălalt nu e o statistică
sau un număr.
07:39
The other has a facefață.
90
447997
1623
Celălalt are un chip.
07:42
The "you" is always a realreal presenceprezenţă,
91
450346
4223
Acel tu e întotdeauna un chip concret,
un frate de care să ne îngrijim.
07:46
a personpersoană to take careîngrijire of.
92
454593
3163
07:53
There is a parableparabolă JesusIsus told
to help us understanda intelege the differencediferență
93
461454
5382
Există o pildă spusă de Iisus
care ne ajută să înțelegem diferența
07:58
betweenîntre those who'dcare ar rathermai degraba not be botheredderanjat
and those who take careîngrijire of the other.
94
466860
6830
dintre cei care ar prefera să nu fie
deranjați și cei care au grijă de alții.
08:07
I am sure you have heardauzit it before.
It is the ParablePilda of the Good SamaritanSamaritean.
95
475380
4940
Sunt sigur că ați mai auzit-o:
e pilda bunului samaritean.
08:14
When JesusIsus was askedîntrebă:
"Who is my neighborvecin?" -
96
482100
3480
Când Iisus a fost întrebat:
„Cine e aproapele meu?”
08:18
namelyși anume, "Who should I take careîngrijire of?" -
97
486180
3480
sau: „De cine ar trebui să am grijă?”,
08:23
he told this storypoveste, the storypoveste of a man
98
491020
4017
Iisus a relatat această poveste,
povestea unui om
08:27
who had been assaultedagresat, robbedjefuit,
beatenbătut and abandonedabandonat alongde-a lungul a dirtmurdărie roaddrum.
99
495061
5839
care a fost atacat, jefuit, bătut
și abandonat la marginea drumului.
08:34
UponAsupra seeingvedere him, a priestpreot and a LeviteCărturarii,
two very influentialinfluente people of the time,
100
502340
6080
Când îl văzură, un preot și un levit,
două persoane respectabile ale vremii,
08:41
walkedumblat pasttrecut him withoutfără stoppingoprire to help.
101
509180
3440
au trecut pe lângă el
fără a se opri să-l ajute.
08:45
After a while, a SamaritanSamaritean, a very much
despiseddispreţuit ethnicityetnie at the time, walkedumblat by.
102
513580
6118
Apoi, un samaritean, o etnie disprețuită
în vremea aceea, a trecut pe acolo.
08:52
SeeingVăzând the injuredrănit man
lyingminciună on the groundsol,
103
520773
5383
Văzându-l pe omul lovit întins pe jos,
08:58
he did not ignoreignora him
as if he weren'tnu au fost even there.
104
526180
4440
nu l-a ignorat ca și cum nimic
nu s-ar fi întâmplat.
09:03
InsteadÎn schimb, he feltsimțit compassioncompasiune for this man,
105
531572
3101
În schimb, a simțit compasiune
pentru acest om,
09:07
whichcare compelledobligat him to actact
in a very concretebeton mannermanieră.
106
535775
6972
ceea ce l-a făcut
să acționeze foarte concret.
09:16
He pouredturnat oilulei and winevin
on the woundsrăni of the helplessneajutorat man,
107
544220
3970
A turnat untdelemn și vin
pe rănile omului neajutorat,
09:21
broughtadus him to a hostelHostel
108
549052
1904
l-a dus la un han
09:22
and paidplătit out of his pocketbuzunar
for him to be assistedasistată.
109
550980
3320
și a plătit din propriul buzunar
ca să fie ajutat.
09:27
The storypoveste of the Good SamaritanSamaritean
is the storypoveste of todayastăzi’s humanityumanitate.
110
555900
3800
Pilda bunului samaritean
e pilda umanității de azi.
09:32
People'sOamenilor pathscăi are riddledciuruite with sufferingsuferinţă,
111
560740
4936
Drumurile oamenilor
sunt pline de suferințe
09:37
as everything is centeredcentrat around moneybani,
and things, insteadin schimb of people.
112
565700
6000
pentru că totul se axează
pe bani și pe lucruri în loc de persoane.
09:44
And oftende multe ori there is this habitobicei, by people
who call themselvesînșiși "respectablerespectabil,"
113
572940
5696
Există acest obicei al oamenilor
ce se cred „respectabili”,
09:50
of not takingluare careîngrijire of the othersalții,
114
578660
2575
de a nu avea grijă de ceilalți,
09:53
thusprin urmare leavinglăsând behindin spate thousandsmii
of humanuman beingsființe, or entireîntreg populationspopulații,
115
581882
6838
lăsând astfel în urmă mii de ființe umane
sau popoare întregi,
10:01
on the sidelatură of the roaddrum.
116
589072
1968
pe marginea drumului.
10:05
FortunatelyDin fericire, there are alsode asemenea those
who are creatingcrearea a newnou worldlume
117
593620
4628
Din fericire există
și cei care creează o lume nouă
10:10
by takingluare careîngrijire of the other,
even out of theiral lor ownpropriu pocketsbuzunare.
118
598272
5228
având grijă unii de alții
chiar din buzunarul propriu.
10:16
MotherMama TeresaTeresa actuallyde fapt said:
119
604460
3961
Maica Tereza din Calcutta a și spus:
10:20
"One cannotnu poti love,
unlessdacă nu it is at theiral lor ownpropriu expensecheltuială."
120
608445
4857
„Nu se poate iubi
decât pe propria cheltuială”.
10:27
We have so much to do,
and we musttrebuie sa do it togetherîmpreună.
121
615140
4310
Avem atâtea de făcut
și trebuie să le facem împreună.
10:33
But how can we do that
with all the evilrău we breathea respira everyfiecare day?
122
621100
4500
Dar cum le putem face cu tot răul
pe care-l respirăm în fiecare zi?
10:38
Thank God,
123
626957
1451
Slavă Domnului,
10:40
no systemsistem can nullifyanula our desiredorință
to opendeschis up to the good,
124
628432
4334
niciun sistem nu ne poate anihila
dorința de a ne deschide către bine,
10:44
to compassioncompasiune and to our capacitycapacitate
to reactreacţiona againstîmpotriva evilrău,
125
632790
4019
de a avea compasiune și capacitatea
de a reacționa împotriva răului,
10:48
all of whichcare stemtijă
from deepadâncime withinîn our heartsinimă.
126
636833
2436
toate acestea izvorând din adâncul inimii.
10:51
Now you mightar putea tell me,
127
639293
1424
Acum îmi veți spune:
10:52
"Sure, these are beautifulfrumoasa wordscuvinte,
128
640741
1695
„Sigur, sunt cuvinte frumoase,
10:54
but I am not the Good SamaritanSamaritean,
nornici MotherMama TeresaTeresa of CalcuttaCalcutta."
129
642460
4738
dar eu nu sunt nici bunul samaritean
și nici Maica Tereza din Calcuta.”
10:59
On the contrarycontrar: we are preciousprețios,
eachfiecare and everyfiecare one of us.
130
647833
4431
Dimpotrivă, suntem prețioși,
fiecare dintre noi.
11:04
EachFiecare and everyfiecare one of us
is irreplaceableneînlocuit in the eyesochi of God.
131
652661
4829
Niciunul dintre noi nu poate fi înlocuit
în ochii lui Dumnezeu.
11:10
ThroughPrin the darknessîntuneric of today'sastăzi conflictsconflicte,
132
658980
4256
În întunericul conflictelor de azi,
11:15
eachfiecare and everyfiecare one of us
can becomedeveni a brightluminos candlelumânare,
133
663260
4536
fiecare dintre noi poate deveni
o candelă strălucitoare,
11:19
a remindermemento that lightușoară
will overcomea depasi darknessîntuneric,
134
667820
4158
o încurajare că lumina
va învinge întunericul,
11:24
and never the other way around.
135
672900
2290
niciodată invers.
11:28
To ChristiansCreştinii,
the futureviitor does have a nameNume,
136
676557
4556
Pentru noi creștini, viitorul are un nume,
iar acela e speranța.
11:33
and its nameNume is HopeSperanta.
137
681877
2140
11:37
FeelingSentimentul hopefulplin de speranță does not mean
to be optimisticallycu optimism nanaïveve
138
685220
4760
Să ai speranță nu înseamnă
să fii un optimist naiv
11:43
and ignoreignora the tragedytragedie humanityumanitate is facingcu care se confruntă.
139
691100
5600
și să ignori tragediile
cu care se confruntă umanitatea.
11:49
HopeSperanta is the virtuevirtutea of a heartinimă
140
697940
2976
Speranța e virtutea unei inimi
11:52
that doesn't lockblocare itselfîn sine into darknessîntuneric,
that doesn't dwelllocui on the pasttrecut,
141
700940
5056
care nu se închide în întuneric,
care nu rămâne în trecut,
11:58
does not simplypur şi simplu get by in the presentprezent,
but is ablecapabil to see a tomorrowMâine.
142
706020
5360
care nu lâncezește în prezent,
ci știe să vadă ziua de mâine.
12:04
HopeSperanta is the dooruşă
that opensse deschide ontope the futureviitor.
143
712500
2656
Speranța e ușa ce se deschide spre viitor.
12:07
HopeSperanta is a humbleumil, hiddenascuns seedsămânță of life
144
715180
5256
Speranța e o sămânță umilă
și ascunsă a vieții
12:12
that, with time,
will developdezvolta into a largemare treecopac.
145
720460
4240
care, cu timpul, se va dezvolta
într-un copac mare.
12:17
It is like some invisibleinvizibil yeastdrojdie de bere
that allowspermite the wholeîntreg doughaluat to growcrește,
146
725780
5400
E ca o drojdie invizibilă
care lasă aluatul să crească,
12:23
that bringsaduce flavoraroma to all aspectsaspecte of life.
147
731980
2200
care dă savoare tuturor aspectelor vieții.
12:27
And it can do so much,
148
735220
1768
Și poate face atât de multe
12:29
because a tinyminuscul flickerpâlpâire of lightușoară
that feedsfeed-uri on hopesperanţă
149
737940
6861
pentru că un licăr micuț de lumină
care se hrănește din speranță,
12:37
is enoughdestul to shattersfărâma
the shieldscut of darknessîntuneric.
150
745531
3809
e de-ajuns să spargă scutul întunericului.
12:42
A singlesingur individualindividual
is enoughdestul for hopesperanţă to existexista,
151
750717
4679
Un singur om e de ajuns
ca speranța să existe,
12:47
and that individualindividual can be you.
152
755420
3184
iar acel om poți fi tu.
12:51
And then there will be anothero alta "you,"
and anothero alta "you,"
153
759980
5214
Iar apoi va mai fi un tu și încă un tu
și se transformă într-un noi.
12:58
and it turnstransformă into an "us."
154
766282
2301
Dar speranța începe când avem un noi?
13:01
And so, does hopesperanţă beginÎNCEPE
when we have an "us?"
155
769238
4257
13:05
No.
156
773519
1144
Nu!
13:06
HopeSperanta begana început with one "you."
157
774687
1620
Speranța a început cu tine.
13:09
When there is an "us,"
there beginsîncepe a revolutionrevoluţie.
158
777580
4310
Când există un noi,
atunci începe o revoluție.
13:17
The thirdal treilea messagemesaj
I would like to shareacțiune todayastăzi
159
785240
3436
Al treilea și ultimul mesaj
pe care aș vrea să-l transmit azi
13:20
is, indeedintr-adevar, about revolutionrevoluţie:
the revolutionrevoluţie of tendernesssensibilitate.
160
788700
5240
e despre revoluție:
revoluția tandreții.
13:27
And what is tendernesssensibilitate?
161
795220
1480
Dar ce e tandrețea?
13:29
It is the love that comesvine closeînchide
and becomesdevine realreal.
162
797980
3176
E iubirea care se apropie și e concretă.
13:33
It is a movementcirculaţie
that startsîncepe from our heartinimă
163
801180
2176
E o mișcare care începe din inimă
și ajunge la ochi, la urechi și la mâini.
13:35
and reachesajunge the eyesochi,
the earsurechi and the handsmâini.
164
803380
3680
13:39
TendernessSensibilitate meansmijloace to use
our eyesochi to see the other,
165
807580
4400
Tandrețea înseamnă să folosim ochii
pentru a-l vedea pe celălalt,
13:44
our earsurechi to hearauzi the other,
166
812540
2781
să ne folosim urechile
să-i auzim pe ceilalți,
13:47
to listen to the childrencopii, the poorsărac,
those who are afraidsperiat of the futureviitor.
167
815345
6284
să-i ascultăm pe copii, pe săraci,
pe cei cărora le e frică de viitor.
13:53
To listen alsode asemenea to the silenttăcut crystrigăt
of our commoncomun home,
168
821653
5743
Să ascultăm plânsetul mut
al casei noastre comune,
13:59
of our sickbolnav and pollutedviciat earthPământ.
169
827420
2120
al pământului nostru bolnav și poluat.
14:02
TendernessSensibilitate meansmijloace to use
our handsmâini and our heartinimă
170
830740
5120
Tandrețea înseamnă
să ne folosim mâinile și inimile
14:08
to comfortconfort the other,
171
836460
2120
pentru a-l mângâia pe celălalt,
pentru a avea grijă de el.
14:11
to take careîngrijire of those in need.
172
839260
2160
14:14
TendernessSensibilitate is the languagelimba
of the youngtineri childrencopii,
173
842900
4386
Tandrețea e limbajul celor mai mici,
al acelora care au nevoie de alții.
14:20
of those who need the other.
174
848111
2545
14:23
A childcopil’s love for mommama and dadtata
175
851616
5340
Dragostea de mamă și de tată a copilului
14:28
growsdezvoltă throughprin theiral lor touchatingere, theiral lor gazeprivirea,
theiral lor voicevoce, theiral lor tendernesssensibilitate.
176
856980
5920
crește prin atingerea lor, prin privire,
prin voce, prin tandrețe.
14:36
I like when I hearauzi parentspărinţi
177
864740
2296
Îmi place când aud părinții
vorbindu-le bebelușilor cu voce de copil,
14:39
talk to theiral lor babiescopii,
adaptingadaptare to the little childcopil,
178
867060
4800
14:45
sharingpartajare the samela fel levelnivel of communicationcomunicare.
179
873340
6320
împărtășind același nivel al comunicării.
14:53
This is tendernesssensibilitate:
beingfiind on the samela fel levelnivel as the other.
180
881340
5400
Asta e tandrețea:
să cobori la nivelul celuilalt.
15:00
God himselfse descendeda coborât into JesusIsus
to be on our levelnivel.
181
888100
6520
Dumnezeu Însuși a coborât
prin Iisus la nivelul nostru.
15:07
This is the samela fel pathcale
the Good SamaritanSamaritean tooka luat.
182
895540
2600
E același drum urmat de bunul samaritean.
15:11
This is the pathcale that JesusIsus himselfse tooka luat.
183
899260
2960
E același drum urmat de Iisus Însuși.
15:15
He lowereda redus himselfse,
184
903100
1150
S-a pogorât și a pătruns
întreaga existență umană
15:16
he livedtrăit his entireîntreg humanuman existenceexistenţă
185
904820
2536
15:19
practicingpracticarea the realreal,
concretebeton languagelimba of love.
186
907380
2680
cu limbajul adevărat,
concret al iubirii.
15:24
Yes, tendernesssensibilitate is the pathcale of choicealegere
187
912300
3456
Da, tandrețea e calea aleasă
15:27
for the strongestmai puternic,
mostcel mai courageouscurajos menbărbați and womenfemei.
188
915780
5040
de cei mai puternici și curajoși
bărbați și femei.
15:34
TendernessSensibilitate is not weaknessslăbiciune;
it is fortitudecuraj.
189
922980
3120
Tandrețea nu e o slăbiciune, ci o putere.
15:39
It is the pathcale of solidaritysolidaritate,
the pathcale of humilityumilinţă.
190
927100
4080
E calea solidarității, calea smereniei.
15:44
Please, allowpermite me to say it loudtare and clearclar:
191
932900
2240
Vă rog să-mi permiteți
să o spun clar și tare:
15:48
the more powerfulputernic you are,
192
936020
2656
cu cât ești mai puternic,
15:50
the more your actionsacţiuni
will have an impactefect on people,
193
938700
3960
cu cât acțiunile tale vor avea
un impact mai mare asupra oamenilor,
15:55
the more responsibleresponsabil you are
to actact humblyumilinţă.
194
943460
2960
cu atât mai mare
responsabilitatea de a fi umil.
16:00
If you donDon’t, your powerputere will ruinruina you,
and you will ruinruina the other.
195
948380
6600
Dacă nu, puterea te va ruina,
iar tu îi vei ruina pe ceilalți.
16:09
There is a sayingzicală in ArgentinaArgentina:
196
957860
2223
Există un proverb în Argentina:
16:12
"PowerPutere is like drinkingbăut gingin
on an emptygol stomachstomac."
197
960107
4787
„Puterea e ca atunci
când bei gin pe stomacul gol.”
16:19
You feel dizzyameţit, you get drunkbeat,
you losepierde your balanceechilibru,
198
967740
6520
Te amețește, te îmbată,
te face să-ți pierzi echilibrul
16:26
and you will endSfârşit up hurtingdoare yourselftu
and those around you,
199
974900
4280
și vei ajunge să te rănești pe tine
și pe cei din jur,
16:32
if you donDon’t connectconectați your powerputere
with humilityumilinţă and tendernesssensibilitate.
200
980380
4080
dacă nu pui împreună cu puterea
și smerenia și tandrețea.
16:39
ThroughPrin humilityumilinţă and concretebeton love,
on the other handmână,
201
987580
3920
Pe de altă parte, prin smerenie
și dragoste concretă,
16:44
powerputere – the highestcel mai inalt, the strongestmai puternic one –
becomesdevine a serviceserviciu, a forceforta for good.
202
992292
6872
puterea, cea mai de sus și mai de preț,
devine slujire, o forță a binelui.
16:53
The futureviitor of humankindomenirea isn't exclusivelyexclusiv
in the handsmâini of politicianspoliticieni,
203
1001740
5000
Viitorul umanității nu stă
doar în mâinile politicienilor,
16:59
of great leadersliderii, of bigmare companiescompanii.
204
1007340
3480
a marilor lideri, a marilor companii.
17:03
Yes, they do holddeține
an enormousenorm responsibilityresponsabilitate.
205
1011460
2776
Da, aceștia au o responsabilitate enormă.
17:06
But the futureviitor is, mostcel mai of all,
in the handsmâini of those people
206
1014260
4816
Dar viitorul e, mai presus de toate,
în mâinile acelor oameni
17:11
who recognizerecunoaşte the other as a "you"
207
1019100
3493
care îl recunosc pe celălalt
ca fiind un tu,
17:15
and themselvesînșiși as partparte of an "us."
208
1023086
3185
iar pe ei înșiși ca fiind parte din noi.
17:20
We all need eachfiecare other.
209
1028019
2201
Avem nevoie unii de ceilalți.
17:23
And so, please, think of me
as well with tendernesssensibilitate,
210
1031019
4537
Așa că vă rog să vă gândiți
și la mine cu tandrețe,
17:28
so that I can fulfillîndeplini the tasksarcină
I have been givendat
211
1036153
3374
ca să-mi pot îndeplini
misiunea încredințată
17:31
for the good of the other,
212
1039551
2422
în slujba binelui celorlalți,
17:33
of eachfiecare and everyfiecare one, of all of you,
213
1041998
3338
a fiecăruia dintre noi,
17:37
of all of us.
214
1045739
1697
a tuturor.
17:40
Thank you.
215
1048080
1668
Mulțumesc!

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
His Holiness Pope Francis - Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church.

Why you should listen

Pope Francis was elected in March 2013, becoming the first Pope from the Americas and from the Southern hemisphere. He was born in 1936 in Buenos Aires, Argentina, as Jorge Mario Bergoglio, in a family of Italian immigrants. A Jesuit, he was Archbishop of Buenos Aires and then a Cardinal leading the Argentinian church. Upon election as the 266th Pope, he chose Francis as his papal name in reference to Saint Francis of Assisi.

A very popular figure who has taken it upon himself to reform the Catholic Church, Pope Francis's worldview is solidly anchored in humility, simplicity, mercy, social justice, attention to the poor and the dispossessed -- those he says "our culture disposes of like waste" -- and in a critical attitude towards unbridled capitalism and consumerism. He is a strong advocate of global action against climate change, to which he has devoted his powerful 2015 encyclical, Laudato sì ("Praise be to you"). He invites us to practice "tenderness," putting ourselves "at the level of the other," to listen and care. He is committed to interfaith dialogue and is seen as a moral and spiritual authority across the world by many people who aren't Catholics.

More profile about the speaker
His Holiness Pope Francis | Speaker | TED.com