ABOUT THE SPEAKER
Fatima AlZahra'a Alatraktchi - Nanophysicist, entrepreneur
Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a method to spy on the social behavior and communication of bacteria.

Why you should listen

Fatima AlZahra'a Alatraktchi holds a PhD in nanotechnology and molecular biology, is a renowned fiction writer and the founder of PreDiagnose, where she's created next-generation diagnostics for early bacterial detection. She's an expert in developing micro- and nanosensors for the detection of cellular molecules and microorganisms.

As a result of her research and academic track, Alatraktchi has received a number of prestigious awards, including the Lundbeck Foundation Talent Prize for outstanding research talents in medicine and health and the PhD thesis of the year award by the Technical University of Denmark. She founded PreDiagnose to transform her research into concrete benefit for users. Forbes listed her as one of the 30 most influential people under 30 in Europe within science and health in 2019.

More profile about the speaker
Fatima AlZahra'a Alatraktchi | Speaker | TED.com
TEDxAarhus

Fatima AlZahra'a Alatraktchi: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language

Fatima AlZahra’a Alatraktchi: Aby wcześniej wykryć choroby, rozmawiajmy tajnym językiem bakterii

Filmed:
1,799,889 views

Bakterie „rozmawiają” ze sobą, wysyłając informacje chemiczne w celu koordynowania ataków. A gdybyśmy tak mogli posłuchać, co mówią? Nanofizyk Fatima Alzahra'a Alatraktchi wynalazła narzędzie do szpiegowania rozmów bakterii i przekładania ich tajnej komunikacji na język ludzki. Jej praca mogłaby utorować drogę do wczesnej diagnozy choroby - zanim nawet zachorujemy.
- Nanophysicist, entrepreneur
Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a method to spy on the social behavior and communication of bacteria. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Nie znacie ich.
00:13
You don't know them.
0
1992
1325
00:16
You don't see them.
1
4150
1286
Nie można ich zobaczyć.
00:18
But they're always around,
2
6405
2003
Ale zawsze są w pobliżu,
szepczą,
00:21
whisperingSzeptanie,
3
9404
1680
00:23
makingzrobienie secretsekret plansplany,
4
11108
1814
tworzą sekretne plany,
00:25
buildingbudynek armiesarmie with millionsmiliony of soldiersżołnierski.
5
13700
3682
budują armię z milionów żołnierzy.
00:30
And when they decidedecydować się to attackatak,
6
18826
1791
A kiedy zdecydują się zaatakować,
00:33
they all attackatak at the samepodobnie time.
7
21435
2262
wszyscy uderzają jednocześnie.
00:39
I'm talkingmówić about bacteriabakteria.
8
27130
1779
Mówię o bakteriach.
(Śmiech)
00:40
(LaughterŚmiech)
9
28933
1325
A o kim według was mówiłam?
00:42
Who did you think I was talkingmówić about?
10
30282
1855
Bakterie żyją w populacjach,
tak samo jak ludzie.
00:46
BacteriaBakterie liverelacja na żywo in communitiesspołeczności
just like humansludzie.
11
34401
3194
00:49
They have familiesrodziny,
12
37619
1273
Mają rodziny,
00:50
they talk,
13
38916
1151
rozmawiają,
planują swoje zajęcia.
00:52
and they planplan theirich activitieszajęcia.
14
40091
1842
00:53
And just like humansludzie, they tricksztuczka, deceiveoszukać,
15
41957
2657
Tak jak ludzie potrafią nabrać, oszukać,
00:56
and some mightmoc even cheatoszustwo on eachkażdy other.
16
44638
2134
a niektóre nawet zdradzać siebie nawzajem.
01:00
What if I tell you that we can listen
to bacterialbakteryjny conversationsrozmowy
17
48127
3847
A jeśli wam powiem,
że możemy słuchać rozmów bakterii
01:03
and translateTłumaczyć theirich confidentialpoufnych
informationInformacja into humanczłowiek languagejęzyk?
18
51998
3574
i tłumaczyć ich tajne
informacje na nasz język?
01:08
And what if I tell you that translatingtłumaczenia
bacterialbakteryjny conversationsrozmowy can savezapisać liveszyje?
19
56255
4798
Co wy na to, że tłumaczenie
rozmów bakterii może ratować życie?
01:14
I holdutrzymać a PhDPhD in nanophysicsnanofizyce,
20
62519
1771
Mam doktorat z nanofizyki,
i używam nanotechnologii,
aby stworzyć narzędzie do tłumaczenia
01:16
and I've used nanotechnologynanotechnologia
to developrozwijać a real-timeczas rzeczywisty translationtłumaczenie toolnarzędzie
21
64314
4376
mogące śledzić bakterie
w czasie rzeczywistym
01:20
that can spySzpieg on bacterialbakteryjny communitiesspołeczności
22
68714
2319
01:23
and give us recordingsnagrania
of what bacteriabakteria are up to.
23
71057
2916
i przekazać nagrania
pokazujące, co bakterie knują.
Bakterie są wszędzie.
01:28
BacteriaBakterie liverelacja na żywo everywherewszędzie.
24
76123
1596
Są w ziemi, na naszych meblach,
01:29
They're in the soilgleba, on our furnituremeble
25
77743
2329
01:32
and insidewewnątrz our bodiesciała.
26
80096
1311
w naszych ciałach.
Tak naprawdę, 90 procent wszystkich
żywych komórek na tej sali to bakterie.
01:34
In factfakt, 90 percentprocent of all the liverelacja na żywo cellskomórki
in this theaterteatr are bacterialbakteryjny.
27
82083
4539
01:39
Some bacteriabakteria are good for us;
28
87915
1599
Niektóre bakterie są dobre,
01:41
they help us digeststrawić foodjedzenie
or produceprodukować antibioticsantybiotyki.
29
89538
3212
pomagają nam trawić jedzenie
albo wyprodukować antybiotyk.
Niektóre bakterie są dla nas szkodliwe,
01:44
And some bacteriabakteria are badzły for us;
30
92774
2092
01:46
they causeprzyczyna diseaseschoroby and deathśmierć.
31
94890
1894
powodują choroby i zabijają.
Aby skoordynować wszystkie funkcje,
01:49
To coordinatewspółrzędnych all
the functionsFunkcje bacteriabakteria have,
32
97794
2416
bakterie muszą umieć organizować,
01:52
they have to be ablezdolny to organizezorganizować,
33
100234
2072
01:54
and they do that just like us humansludzie --
34
102330
2041
i robią to tak jak ludzie,
01:56
by communicatingprzyległy.
35
104395
1159
komunikując się.
Ale zamiast używać słów,
01:58
But insteadzamiast of usingza pomocą wordssłowa,
36
106751
1475
02:00
they use signalingsygnalizacja moleculesCząsteczki
to communicatekomunikować się with eachkażdy other.
37
108250
2942
używają cząsteczek sygnalizujących
do komunikacji między sobą.
Kiedy bakterii jest mało,
02:04
When bacteriabakteria are fewkilka,
38
112083
1257
cząsteczki te po prostu rozchodzą się,
02:05
the signalingsygnalizacja moleculesCząsteczki just flowpływ away,
39
113364
2743
jak krzyk samotnego człowieka na pustyni.
02:08
like the screamskrzyki of a man
alonesam in the desertpustynia.
40
116131
2505
02:11
But when there are manywiele bacteriabakteria,
the signalingsygnalizacja moleculesCząsteczki accumulategromadzić,
41
119518
3992
Ale kiedy jest dużo bakterii,
cząsteczki sygnalizujące gromadzą się
i bakterie zaczynają wyczuwać,
że nie są same.
02:15
and the bacteriabakteria startpoczątek sensingwyczuwając
that they're not alonesam.
42
123534
2992
02:19
They listen to eachkażdy other.
43
127309
1334
Słuchają siebie.
02:21
In this way, they keep tracktor
of how manywiele they are
44
129459
2816
W ten sposób sprawdzają, ile ich jest.
02:24
and when they're manywiele enoughdość
to initiatezainicjować a newNowy actionczynność.
45
132299
3321
A gdy jest ich wystarczająco dużo,
aby mogły działać,
02:28
And when the signalingsygnalizacja moleculesCząsteczki
have reachedosiągnięty a certainpewny thresholdpróg,
46
136575
3857
a cząsteczki sygnalizujące
osiągną daną ilość,
02:32
all the bacteriabakteria sensesens at oncepewnego razu
that they need to actdziałać
47
140456
3121
wszystkie bakterie czują jednocześnie,
że muszą działać tak samo.
02:35
with the samepodobnie actionczynność.
48
143601
1318
02:37
So bacterialbakteryjny conversationrozmowa consistsskłada się
of an initiativeinicjatywa and a reactionreakcja,
49
145967
4326
Rozmowy bakterii dotyczą
inicjatyw i reakcji,
02:42
a productionprodukcja of a moleculecząsteczka
and the responseodpowiedź to it.
50
150317
3072
produkcji cząsteczki
i reakcji na tą zmianę.
Moje badania koncentrują się
na szpiegowaniu populacji bakterii
02:47
In my researchBadania, I focusedskupiony on spyingszpiegostwo
on bacterialbakteryjny communitiesspołeczności
51
155094
3340
02:50
insidewewnątrz the humanczłowiek bodyciało.
52
158458
1403
w ciele człowieka.
Jak to się robi?
02:52
How does it work?
53
160343
1245
02:54
We have a samplepróba from a patientcierpliwy.
54
162385
1915
Mamy próbkę od pacjenta.
Może to być krew lub ślina.
02:56
It could be a bloodkrew or spitpluć samplepróba.
55
164324
2538
Do próbki wstrzykujemy elektrony,
02:59
We shootstrzelać electronselektrony into the samplepróba,
56
167304
2537
03:01
the electronselektrony will interactoddziaływać with any
communicationkomunikacja moleculesCząsteczki presentteraźniejszość,
57
169865
3920
elektrony współpracują z każdą obecną
i porozumiewającą się cząsteczką,
03:05
and this interactioninterakcja
will give us informationInformacja
58
173809
2381
i ta współpraca dostarcza nam informacji
o pochodzeniu bakterii,
03:08
on the identitytożsamość of the bacteriabakteria,
59
176214
1891
03:10
the typerodzaj of communicationkomunikacja
60
178129
1671
rodzaju komunikacji
i ilości porozumiewających się bakterii.
03:11
and how much the bacteriabakteria are talkingmówić.
61
179824
2293
03:16
But what is it like
when bacteriabakteria communicatekomunikować się?
62
184269
2321
Ale jak wygląda ich komunikacja?
03:19
Before I developedrozwinięty the translationtłumaczenie toolnarzędzie,
63
187747
3760
Zanim stworzyłam to narzędzie,
moim pierwszym założeniem było,
że bakterie mają prymitywny język,
03:23
my first assumptionzałożenie was that bacteriabakteria
would have a primitiveprymitywny languagejęzyk,
64
191531
3846
jak niemowlęta nieumiejące jeszcze
używać słów i zdań.
03:27
like infantsniemowlęta that haven'tnie mam developedrozwinięty
wordssłowa and sentenceszdań yetjeszcze.
65
195401
3178
03:31
When they laughśmiech, they're happyszczęśliwy;
when they crypłakać, they're sadsmutny.
66
199208
2921
Kiedy się śmieją, są szczęśliwe,
kiedy płaczą, są smutne.
Proste.
03:34
SimpleProste as that.
67
202153
1150
03:36
But bacteriabakteria turnedobrócony out to be nowherenigdzie
as primitiveprymitywny as I thought they would be.
68
204008
4115
Ale bakterie okazały się
dużo mniej prymitywne niż myślałam.
03:40
A moleculecząsteczka is not just a moleculecząsteczka.
69
208615
2240
Cząsteczka nie jest jedynie cząsteczką.
03:42
It can mean differentróżne things
dependingw zależności on the contextkontekst,
70
210879
2754
Może oznaczać wiele rzeczy
w zależności od sytuacji,
tak jak płacz niemowląt
może mieć różne przyczyny:
03:46
just like the cryingpłacz of babiesdzieci
can mean differentróżne things:
71
214404
2942
03:49
sometimesczasami the babydziecko is hungrygłodny,
72
217370
1770
czasem niemowie jest głodne,
czasem jest mu mokro,
03:51
sometimesczasami it's wetmokra,
73
219164
1194
czasem coś je boli albo się czegoś boi.
03:52
sometimesczasami it's hurtból or afraidprzestraszony.
74
220382
2019
03:54
ParentsRodzice know how to decodedekodowania those crieskrzyki.
75
222425
2350
Rodzice umieją odczytać przyczyny płaczu.
Żeby być narzędziem do tłumaczeń,
03:57
And to be a realreal translationtłumaczenie toolnarzędzie,
76
225624
1882
03:59
it had to be ablezdolny to decodedekodowania
the signalingsygnalizacja moleculesCząsteczki
77
227530
2973
musiałam umieć odczytać
cząsteczki sygnalizujące
04:02
and translateTłumaczyć them
dependingw zależności on the contextkontekst.
78
230527
4061
i przetłumaczyć je
w zależności od sytuacji.
04:07
And who knowswie?
79
235497
1151
Kto wie?
Może Google Translator też się dopasuje.
04:08
Maybe GoogleGoogle TranslatePrzetłumacz
will adoptprzyjąć this soonwkrótce.
80
236672
2161
04:10
(LaughterŚmiech)
81
238857
2369
(Śmiech)
04:14
Let me give you an exampleprzykład.
82
242386
1718
Pozwólcie, że podam przykład.
04:16
I've broughtprzyniósł some bacterialbakteryjny datadane
that can be a bitkawałek trickyzdradliwy to understandzrozumieć
83
244128
3589
Przyniosłam trochę
trudnych do zrozumienia danych
dla osób nieprzeszkolonych,
ale popatrzcie.
04:19
if you're not trainedprzeszkolony,
84
247741
1151
04:20
but try to take a look.
85
248916
1345
04:23
(LaughterŚmiech)
86
251548
1919
(Śmiech)
04:26
Here'sTutaj jest a happyszczęśliwy bacterialbakteryjny familyrodzina
that has infectedzarażony a patientcierpliwy.
87
254959
3477
Tutaj jest rodzina bakterii,
która zainfekowała pacjenta.
Nazwijmy ją rodziną Monteki.
04:32
Let's call them the MontagueMontague familyrodzina.
88
260261
2033
04:35
They sharedzielić resourceszasoby,
they reproducerozmnażać się, and they growrosnąć.
89
263920
3461
Dzielą się zasobami,
rozmnażają się i rosną.
Pewnego dnia, pojawia się nowy sąsiad,
04:40
One day, they get a newNowy neighborsąsiad,
90
268294
1979
04:44
bacterialbakteryjny familyrodzina CapuletCapulet.
91
272746
1767
bakteryjna rodzina Kapuletów.
04:46
(LaughterŚmiech)
92
274537
1150
(Śmiech)
04:48
Everything is fine,
as long as they're workingpracujący togetherRazem.
93
276157
2790
Wszystko jest w porządku,
dopóki ze sobą współpracują.
04:52
But then something unplannednieplanowany happensdzieje się.
94
280377
3006
Ale nagle dzieje się coś nieplanowanego.
04:56
RomeoRomeo from MontagueMontague has a relationshipzwiązek
with JulietJuliet from CapuletCapulet.
95
284449
4218
Romeo Monteki wchodzi
w związek z Julią z rodziny Kapuletów.
(Śmiech)
05:00
(LaughterŚmiech)
96
288691
1150
05:02
And yes, they sharedzielić geneticgenetyczny materialmateriał.
97
290978
2895
Dzielą się materiałem genetycznym.
05:05
(LaughterŚmiech)
98
293897
2109
(Śmiech)
05:10
Now, this genegen transfertransfer
can be dangerousniebezpieczny to the MontaguesMontagues
99
298630
2751
Transfer genów jest
niebezpieczny dla rodziny Monteki,
05:13
that have the ambitionambicja to be the only
familyrodzina in the patientcierpliwy they have infectedzarażony,
100
301405
4066
bo chcą być jedyną rodziną
w zainfekowanym pacjencie,
05:17
and sharingdzielenie się genesgeny contributesprzyczynia się
101
305495
1424
i dzielenie genów pomaga
Kapuletom wykształcić
odporność na antybiotyki.
05:18
to the CapuletsCapulets developingrozwijanie
resistanceodporność to antibioticsantybiotyki.
102
306943
2834
05:23
So the MontaguesMontagues startpoczątek talkingmówić internallywewnętrznie
to get ridpozbyć się of this other familyrodzina
103
311747
4645
Więc rodzina Monteki zaczyna działać,
aby pozbyć się tej drugiej rodziny
05:28
by releasingzwolnienie this moleculecząsteczka.
104
316416
1722
poprzez uwolnienie tej cząsteczki.
05:30
(LaughterŚmiech)
105
318688
1150
(Śmiech)
05:32
And with subtitlesnapisy:
106
320700
1362
A z napisami:
[Pozwólcie nam zaatakować.]
05:34
[Let us coordinatewspółrzędnych an attackatak.]
107
322372
1606
(Śmiech)
05:36
(LaughterŚmiech)
108
324002
1291
05:37
Let's coordinatewspółrzędnych an attackatak.
109
325639
1791
Pozwólcie nam zaatakować.
05:41
And then everybodywszyscy at oncepewnego razu respondsodpowiada
110
329148
3100
I wtedy wszyscy jednocześnie odpowiadają
wypuszczeniem trucizny,
która zabije tamtą rodzinę.
05:44
by releasingzwolnienie a poisonzatruć
that will killzabić the other familyrodzina.
111
332272
4323
05:48
[EliminateWyeliminować!]
112
336619
1768
[Wyeliminować!]
05:52
(LaughterŚmiech)
113
340129
2132
(Śmiech)
05:55
The CapuletsCapulets respondodpowiadać
by callingpowołanie for a counterattackKontratak.
114
343338
4393
Rodzina Kapuletów odpowiada
wezwaniem do kontrataku.
05:59
[CounterattackKontratak!]
115
347755
1156
[Kontratakujcie!]
06:00
And they have a battlebitwa.
116
348935
1425
I mają wojnę.
06:04
This is a videowideo of realreal bacteriabakteria
duelingpojedynki with swordlikeswordlike liściach organellesOrganelli,
117
352090
4618
To wideo pokazuje prawdziwe bakterie
uzbrojone w organella przypominające broń,
kiedy próbują się pozabijać
06:08
where they try to killzabić eachkażdy other
118
356732
1613
06:10
by literallydosłownie stabbingStabbing
and rupturingPęknięcia eachkażdy other.
119
358369
2838
przez dosłowne dźgnięcia
i wzajemne rozrywanie siebie.
Rodzina bakterii, która wygra tę bitwę
zacznie dominować.
06:14
Whoever'sKto jest familyrodzina winswygrywa this battlebitwa
becomesstaje się the dominantdominujący bacteriabakteria.
120
362784
3961
06:20
So what I can do is to detectwykryć
bacterialbakteryjny conversationsrozmowy
121
368360
3279
Mogę odczytać rozmowy bakterii
prowadzące do grupowych zachowań,
06:23
that leadprowadzić to differentróżne
collectivekolektyw behaviorszachowania
122
371663
2032
06:25
like the fightwalka you just saw.
123
373719
1435
takich jak ta walka.
Zrobiłam to, szpiegując populacje bakterii
06:27
And what I did was to spySzpieg
on bacterialbakteryjny communitiesspołeczności
124
375633
2917
w ciałach pacjentów w szpitalu.
06:30
insidewewnątrz the humanczłowiek bodyciało
125
378574
2043
06:32
in patientspacjenci at a hospitalszpital.
126
380641
1716
06:34
I followedśledzić 62 patientspacjenci in an experimenteksperyment,
127
382737
2470
W eksperymencie obserwowałam 62 pacjentów,
testując próbki pobrane od nich
na jedną konkretną infekcję,
06:37
where I testedprzetestowany the patientcierpliwy samplespróbki
for one particularszczególny infectioninfekcja,
128
385231
3748
nie znając wyników
tradycyjnych testów diagnostycznych.
06:41
withoutbez knowingporozumiewawczy the resultswyniki
of the traditionaltradycyjny diagnosticdiagnostyczny testtest.
129
389003
3329
06:44
Now, in bacterialbakteryjny diagnosticsdiagnostyka,
130
392356
4220
W bakteryjnej diagnostyce
06:48
a samplepróba is smearedrozmazany out on a platetalerz,
131
396600
1981
próbka jest rozprowadzana na płytce
06:50
and if the bacteriabakteria growrosnąć withinw ciągu fivepięć daysdni,
132
398605
3124
i jeśli bakterie się wyhodują
w ciągu pięciu dni,
pacjent jest zdiagnozowany jako zarażony.
06:53
the patientcierpliwy is diagnosedrozpoznano as infectedzarażony.
133
401753
2364
Po skończeniu badań i porównaniu wyników
06:57
When I finishedskończone the studybadanie
and I comparedporównywane the toolnarzędzie resultswyniki
134
405842
2819
07:00
to the traditionaltradycyjny diagnosticdiagnostyczny testtest
and the validationSprawdzanie poprawności testtest,
135
408685
3238
z tradycyjnymi wynikami testów
walidacyjnych i diagnostycznych,
07:03
I was shockedwstrząśnięty.
136
411947
1400
byłam zszokowana.
To było o wiele bardziej zdumiewające,
niżbym to kiedykolwiek przewidziała.
07:05
It was fardaleko more astonishingzadziwiający
than I had ever anticipatedprzewidywane.
137
413371
3711
Ale zanim powiem,
co to urządzenie ujawniło,
07:10
But before I tell you
what the toolnarzędzie revealedujawnione,
138
418011
2139
Chciałabym opowiedzieć o pacjentce,
którą śledziłam,
07:12
I would like to tell you about
a specifickonkretny patientcierpliwy I followedśledzić,
139
420174
2994
pewnej dziewczynce.
07:15
a youngmłody girldziewczyna.
140
423192
1167
Chorowała na mukowiscydozę,
07:16
She had cystictorbielowate fibrosisZwłóknienie wątroby,
141
424803
1450
07:18
a geneticgenetyczny diseasechoroba that madezrobiony her lungspłuca
susceptiblepodatny to bacterialbakteryjny infectionsinfekcje.
142
426277
3740
chorobę genetyczną, przez którą płuca
są bardziej podatne na infekcje.
07:22
This girldziewczyna wasn'tnie było a partczęść
of the clinicalkliniczny trialpróba.
143
430837
2396
Dziewczynka nie była częścią
badań klinicznych.
07:25
I followedśledzić her because I knewwiedziałem
from her medicalmedyczny recordrekord
144
433257
2827
Śledziłam jej chorobę,
bo dokumentacja medycznej wskazywała,
07:28
that she had never had
an infectioninfekcja before.
145
436108
2100
że nigdy wcześniej nie miała infekcji.
Co miesiąc była w szpitalu,
07:31
OnceRaz a monthmiesiąc, this girldziewczyna
wentposzedł to the hospitalszpital
146
439453
2105
aby oddać próbki śliny.
07:33
to coughkaszel up a sputumplwociny samplepróba
that she spitpluć in a cupPuchar.
147
441582
2654
07:36
This samplepróba was transferredprzeniesione
for bacterialbakteryjny analysisanaliza
148
444916
3126
Próbka do analizy bakteryjnej
była wysyłana
07:40
at the centralcentralny laboratorylaboratorium
149
448066
1930
do głównego laboratorium,
07:42
so the doctorslekarze could actdziałać quicklyszybko
if they discoveredodkryty an infectioninfekcja.
150
450020
3466
aby lekarze mogli szybko działać
w razie wykrycia infekcji.
07:46
And it alloweddozwolony me to testtest my deviceurządzenie
on her samplespróbki as well.
151
454099
2874
Pozwalało mi to jednocześnie
testować moje urządzenie.
07:49
The first two monthsmiesiące I measuredwymierzony
on her samplespróbki, there was nothing.
152
457355
3412
Przez pierwsze dwa miesiące
moje badania niczego nie wykryły.
Ale trzeciego miesiąca,
07:53
But the thirdtrzeci monthmiesiąc,
153
461794
1167
07:54
I discoveredodkryty some bacterialbakteryjny
chattergadać in her samplepróba.
154
462985
2656
zauważyłam jakieś rozmowy bakterii.
Bakterie współpracowały,
aby zniszczyć jej tkanki płucne.
07:58
The bacteriabakteria were coordinatingkoordynowanie
to damageuszkodzić her lungpłuco tissuetkanka.
155
466473
3112
Tradycyjna diagnostyka
nie wykrywała żadnych bakterii.
08:02
But the traditionaltradycyjny diagnosticsdiagnostyka
showedpokazał no bacteriabakteria at all.
156
470534
4011
Zrobiłam kolejne badanie miesiąc później
08:07
I measuredwymierzony again the nextNastępny monthmiesiąc,
157
475711
1919
i widziałam, że komunikacja
bakterii się nasiliła.
08:09
and I could see that the bacterialbakteryjny
conversationsrozmowy becamestał się even more aggressiveagresywny.
158
477654
3628
08:14
Still, the traditionaltradycyjny
diagnosticsdiagnostyka showedpokazał nothing.
159
482167
2752
Tak jak wcześniej tradycyjna
diagnostyka nic nie wykryła.
08:18
My studybadanie endedzakończyło się, but a halfpół a yearrok laterpóźniej,
I followedśledzić up on her statusstatus
160
486456
3644
Wtedy zakończyłam badania.
Pół roku później sprawdziłam jej stan,
aby sprawdzić, czy bakterie
o których tylko ja wiedziałam, zniknęły
08:22
to see if the bacteriabakteria
only I knewwiedziałem about had disappearedzniknął
161
490124
3241
08:25
withoutbez medicalmedyczny interventioninterwencja.
162
493389
2015
bez żadnej medycznej interwencji.
08:28
They hadn'tnie miał.
163
496350
1150
Nie zniknęły.
08:30
But the girldziewczyna was now diagnosedrozpoznano
with a severesilny infectioninfekcja
164
498020
2833
A u dziewczynki
zdiagnozowano ciężkie zakażenie
08:32
of deadlyśmiertelnie bacteriabakteria.
165
500877
1318
śmiertelną bakterią.
To była ta sama bakteria,
którą wcześniej wykryło moje narzędzie.
08:35
It was the very samepodobnie bacteriabakteria
my toolnarzędzie discoveredodkryty earlierwcześniej.
166
503511
4078
08:40
And despitepomimo aggressiveagresywny
antibioticantybiotyk treatmentleczenie,
167
508537
2496
Mimo intensywnej kuracji antybiotykowej,
08:43
it was impossibleniemożliwy
to eradicatewytępić the infectioninfekcja.
168
511057
2529
nie udało się zwalczyć zakażenia.
08:46
DoctorsLekarze deemeduważane that she would not
surviveprzetrwać her 20s.
169
514816
3082
Lekarze uznali, że nie dożyje dwudziestki.
Kiedy testowałam próbki tej dziewczynki,
08:52
When I measuredwymierzony on this girl'sGirl's samplespróbki,
170
520404
2105
moje narzędzie było w początkowej fazie.
08:54
my toolnarzędzie was still in the initialInicjał stageetap.
171
522533
2199
08:56
I didn't even know
if my methodmetoda workedpracował at all,
172
524756
2699
Nawet nie wiedziałam,
czy moja metoda działa,
08:59
thereforew związku z tym I had an agreementumowa
with the doctorslekarze
173
527479
2147
dlatego uzgodniłam z lekarzami,
09:01
not to tell them what my toolnarzędzie revealedujawnione
174
529650
1861
że nie będę mówić o moich wynikach,
09:03
in orderzamówienie not to compromisekompromis
theirich treatmentleczenie.
175
531535
2140
żeby nie narażać na szwank ich leczenia.
Więc kiedy zobaczyłam wyniki,
które nie były zatwierdzone,
09:06
So when I saw these resultswyniki
that weren'tnie były even validatedzatwierdzone,
176
534111
2803
09:08
I didn't dareodważyć się to tell
177
536938
1352
nie śmiałam ich informować,
bo leczenie pacjenta
bez faktycznej infekcji
09:10
because treatingleczenie a patientcierpliwy
withoutbez an actualrzeczywisty infectioninfekcja
178
538314
2807
09:13
alsorównież has negativenegatywny
consequenceskonsekwencje for the patientcierpliwy.
179
541145
2610
też ma negatywne skutki dla pacjenta.
Teraz wiemy lepiej.
09:17
But now we know better,
180
545092
1622
09:18
and there are manywiele youngmłody boyschłopcy
and girlsdziewczyny that still can be savedzapisane
181
546738
3399
Jest tyle młodych chłopców i dziewczynek,
których możemy uratować,
bo niestety taki scenariusz
często się powtarza.
09:23
because, unfortunatelyNiestety,
this scenarioscenariusz happensdzieje się very oftenczęsto.
182
551172
3424
09:26
PatientsPacjentów get infectedzarażony,
183
554620
1543
Pacjenci są zarażani,
09:28
the bacteriabakteria somehowjakoś don't showpokazać
on the traditionaltradycyjny diagnosticdiagnostyczny testtest,
184
556187
3477
bakterie nie są wykrywane
tradycyjnymi metodami
09:31
and suddenlynagle, the infectioninfekcja breaksprzerwy out
in the patientcierpliwy with severesilny symptomsobjawy.
185
559688
3852
i nagle infekcja rozprzestrzenia się
z ciężkimi objawami w pacjencie.
A w tym momencie, jest już za późno.
09:35
And at that pointpunkt, it's alreadyjuż too latepóźno.
186
563564
2158
09:39
The surprisingzaskakujący resultwynik
of the 62 patientspacjenci I followedśledzić
187
567219
3554
Zaskakujące było to, że spośród 62
pacjentów, których obserwowałam,
09:42
was that my deviceurządzenie
caughtzłapany bacterialbakteryjny conversationsrozmowy
188
570797
2543
moje urządzenie wykryło rozmowy bakterii
w ponad połowie próbek pacjentów
09:45
in more than halfpół of the patientcierpliwy samplespróbki
189
573364
2216
zdiagnozowanych negatywnie
tradycyjnymi metodami.
09:47
that were diagnosedrozpoznano as negativenegatywny
by traditionaltradycyjny methodsmetody.
190
575604
2931
Innymi słowy, więcej niż połowa
tych pacjentów wróciła do domu, myśląc,
09:51
In other wordssłowa, more than halfpół
of these patientspacjenci wentposzedł home thinkingmyślący
191
579501
3554
09:55
they were freewolny from infectioninfekcja,
192
583079
1685
że nie mieli infekcji,
09:56
althoughmimo że they actuallytak właściwie carriedrealizowane
dangerousniebezpieczny bacteriabakteria.
193
584788
2748
mimo że byli nosicielami
niebezpiecznych bakterii.
10:01
InsideWewnątrz these wronglyniesłusznie diagnosedrozpoznano patientspacjenci,
194
589257
2297
Wewnątrz tych źle
zdiagnozowanych pacjentów,
10:03
bacteriabakteria were coordinatingkoordynowanie
a synchronizedzsynchronizowany attackatak.
195
591578
3020
bakterie koordynowały jednoczesny atak.
10:07
They were whisperingSzeptanie to eachkażdy other.
196
595530
1688
Szeptały do siebie.
"Szeptającymi bakteriami" nazywam
10:09
What I call "whisperingSzeptanie bacteriabakteria"
197
597892
1631
10:11
are bacteriabakteria that traditionaltradycyjny
methodsmetody cannotnie może diagnoserozpoznać chorobę.
198
599547
3004
bakterie, które nie są
diagnozowane tradycyjnymi metodami.
Jak dotąd, tylko to narzędzie
potrafi wykryć te szepty.
10:15
So fardaleko, it's only the translationtłumaczenie toolnarzędzie
that can catchłapać those whispersSzepty.
199
603383
3943
Wierzę, że czas kiedy
bakterie wciąż szepczą,
10:20
I believe that the time framerama
in whichktóry bacteriabakteria are still whisperingSzeptanie
200
608364
3403
jest szansą na ukierunkowane leczenie.
10:23
is a windowokno of opportunityokazja
for targetedukierunkowane treatmentleczenie.
201
611791
2987
10:27
If the girldziewczyna had been treatedleczony
duringpodczas this windowokno of opportunityokazja,
202
615608
3133
Gdyby ta dziewczynka
była leczona w tej ramie czasowej,
10:30
it mightmoc have been possiblemożliwy
to killzabić the bacteriabakteria
203
618765
2501
być może zabicie bakterii byłoby możliwe
10:33
in theirich initialInicjał stageetap,
204
621290
1465
w początkowej fazie,
10:34
before the infectioninfekcja got out of handdłoń.
205
622779
2106
zanim infekcja wymknęła się spod kontroli.
Doświadczenie z dziewczynką skłoniło mnie
do zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy,
10:39
What I experienceddoświadczony with this youngmłody girldziewczyna
madezrobiony me decidedecydować się to do everything I can
206
627131
3971
10:43
to pushPchać this technologytechnologia into the hospitalszpital.
207
631126
2205
aby wprowadzić tą technologię do szpitali.
Wraz z lekarzami
10:46
TogetherRazem with doctorslekarze,
208
634212
1151
10:47
I'm alreadyjuż workingpracujący
on implementingrealizowanie this toolnarzędzie in clinicskliniki
209
635387
2969
już pracuję nad wdrażaniem
tego narzędzia w klinikach,
10:50
to diagnoserozpoznać chorobę earlywcześnie infectionsinfekcje.
210
638380
1822
aby rozpoznawać wczesne infekcje.
10:53
AlthoughChociaż it's still not knownznany
how doctorslekarze should treatleczyć patientspacjenci
211
641319
3244
Mimo że jeszcze nie wiadomo,
jak lekarze powinni leczyć pacjentów,
10:56
duringpodczas the whisperingSzeptanie phasefazy,
212
644587
1813
podczas fazy szeptania bakterii,
to narzędzie może pomóc lekarzom
mieć oko na pacjentów z ryzykiem infekcji.
10:58
this toolnarzędzie can help doctorslekarze
keep a closerbliższy eyeoko on patientspacjenci in riskryzyko.
213
646424
3703
11:02
It could help them confirmpotwierdzać
if a treatmentleczenie had workedpracował or not,
214
650548
3282
Mogłoby pomóc lekarzom potwierdzić,
czy leczenie się udało lub nie,
i pomóc odpowiedzieć na proste pytania:
11:05
and it could help answerodpowiedź simpleprosty questionspytania:
215
653854
2764
Czy pacjent jest zarażony?
11:08
Is the patientcierpliwy infectedzarażony?
216
656642
1730
11:10
And what are the bacteriabakteria up to?
217
658396
1810
Jakie są zamiary bakterii?
11:12
BacteriaBakterie talk,
218
660958
1787
Bakterie rozmawiają,
11:14
they make secretsekret plansplany,
219
662769
2026
knują sekretne plany
11:16
and they sendwysłać confidentialpoufnych
informationInformacja to eachkażdy other.
220
664819
2823
i wysyłają do siebie poufne informacje.
Możemy zrobić więcej
niż tylko wykrywać ich szeptanie,
11:20
But not only can we catchłapać them whisperingSzeptanie,
221
668253
2679
11:22
we can all learnuczyć się theirich secretsekret languagejęzyk
222
670956
2467
możemy się nauczyć ich sekretnego języka
11:25
and becomestają się ourselvesmy sami bacterialbakteryjny whisperersSzepczące ściany.
223
673447
2879
i stać się szeptem bakterii,
I tak jak bakterie powiedzieć,
11:28
And, as bacteriabakteria would say,
224
676973
1714
11:31
"3-oxo-C-OXO-C12-aniline-Anilina."
225
679656
3098
"3-okso-C12-anilina."
(Śmiech)
11:35
(LaughterŚmiech)
226
683763
1168
11:36
(ApplauseAplauz)
227
684955
1085
(Brawa)
Dziękuję
11:38
Thank you.
228
686064
1184

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Fatima AlZahra'a Alatraktchi - Nanophysicist, entrepreneur
Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a method to spy on the social behavior and communication of bacteria.

Why you should listen

Fatima AlZahra'a Alatraktchi holds a PhD in nanotechnology and molecular biology, is a renowned fiction writer and the founder of PreDiagnose, where she's created next-generation diagnostics for early bacterial detection. She's an expert in developing micro- and nanosensors for the detection of cellular molecules and microorganisms.

As a result of her research and academic track, Alatraktchi has received a number of prestigious awards, including the Lundbeck Foundation Talent Prize for outstanding research talents in medicine and health and the PhD thesis of the year award by the Technical University of Denmark. She founded PreDiagnose to transform her research into concrete benefit for users. Forbes listed her as one of the 30 most influential people under 30 in Europe within science and health in 2019.

More profile about the speaker
Fatima AlZahra'a Alatraktchi | Speaker | TED.com