ABOUT THE SPEAKER
Melanie Nezer - Refugee and immigrants rights attorney
Melanie Nezer is a national leader in efforts to inform and educate individuals, institutions, elected officials and communities about refugees and asylum seekers.

Why you should listen

Melanie Nezer is Senior Vice President for Public Affairs for HIAS, the American Jewish community's international refugee agency. Founded in 1881, HIAS is the oldest refugee agency in the world and has helped refugees from all over the world find safety and freedom. In 17 years at HIAS, Nezer has shaped much of the agency's policy and advocacy agenda and its legal work. She previously served as HIAS's Vice President for Policy and Advocacy, as Migration Policy Counsel and as Director of HIAS's Employment Visa Program, representing at-risk Jewish professionals and religious workers seeking to work in the US during times of instability and crisis in their home countries.

Before joining HIAS, Nezer was the Immigration Policy Director for the organization now known as US Committee for Refugees and Immigrants, where -- in addition to conducting advocacy on immigration and asylum issues -- she was co-editor of Refugee Reports and a writer for the annual World Refugee Survey. Prior to her work in Washington DC, Nezer was in private legal practice in Miami, Florida, where she specialized in immigration law and criminal defense.

Learn more about Nezer's work by watching "The Ground Beneath My Children's Feet: Refugees and the Jewish Story," "'We Stand with You'": HIAS Responds to Synagogue Massacre with Message of Hope for Refugees," by listening to "HIAS Responds to Deadly Attack on Pittsburgh Synagogue," and by reading "Refugee Order Demystified, Q&A with Nezer of HIAS," and "The Global Plan for Dealing with Refugees Isn't Broken, It's Nearly Broke."

More profile about the speaker
Melanie Nezer | Speaker | TED.com
TEDxMidAtlantic

Melanie Nezer: The fundamental right to seek asylum

Melanie Nezer: Fundamentalne prawo do ubiegania się o azyl

Filmed:
1,577,377 views

Melanie Nezer, obrończyni praw uchodźców i imigrantów, dzieli się pilnie potrzebnym historycznym spojrzeniem na kryzys na południowej granicy Stanów Zjednoczonych pokazując, w jaki sposób obywatele mogą pociągać do odpowiedzialności rządy zajmujące się ochroną najsłabszych. "Państwo pokazuje swą siłę poprzez współczucie i pragmatyzm, a nie poprzez wymuszenie i strach"- mówi.
- Refugee and immigrants rights attorney
Melanie Nezer is a national leader in efforts to inform and educate individuals, institutions, elected officials and communities about refugees and asylum seekers. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Last summerlato, I got a call
from a womankobieta namedo imieniu EllieEllie.
0
852
3173
Zeszłego lata zadzwoniła do mnie
kobieta o imieniu Ellie.
00:16
And she had heardsłyszał about the familyrodzina
separationswyciągi barwne at the southernpołudniowy bordergranica
1
4049
3240
Słyszała o rozdzielaniu rodzin
na południowej granicy
00:19
and wanted to know
what she could do to help.
2
7313
2502
i chciała się dowiedzieć,
jak mogłaby pomóc.
00:21
She told me the storyfabuła
of her grandfatherDziadek and his fatherojciec.
3
9839
3949
Opowiedziała mi historię
swojego dziadka i jego ojca.
00:26
When they were kidsdzieciaki in PolandPolska,
4
14285
2088
Kiedy byli dziećmi w Polsce,
00:28
theirich fatherojciec,
5
16397
1243
ich ojciec
00:29
fearingobawiając się for his son'ssyna safetybezpieczeństwo,
6
17664
1904
w obawie o bezpieczeństwo synów,
00:31
gavedał them a little bitkawałek of moneypieniądze
and told them to walkspacerować westzachód,
7
19592
3134
dał im trochę pieniędzy,
kazał kierować się na zachód
00:34
to just keep walkingpieszy westzachód acrossprzez EuropeEuropy.
8
22750
2360
i iść w tym kierunku przez Europę.
00:37
And they did.
9
25134
1159
I tak zrobili.
00:38
They walkedchodził all the way
westzachód acrossprzez EuropeEuropy,
10
26317
2018
Doszli na zachód Europy,
00:40
and they got on a boatłódź
and they got to AmericaAmeryka.
11
28359
3026
wsiedli na statek i dopłynęli do Ameryki.
00:44
EllieEllie said that when she heardsłyszał
the storieshistorie of the teenswiek dojrzewania
12
32159
4020
Ellie powiedziała, że kiedy usłyszała
historie o nastolatkach
00:48
walkingpieszy up acrossprzez MexicoMeksyk,
13
36203
2396
wędrujących pieszo przez cały Meksyk,
00:50
all she could think about
was her grandfatherDziadek and his brotherbrat.
14
38623
4601
mogła myśleć tylko
o dziadku i jego bracie.
00:55
She said that for her, the storieshistorie
were exactlydokładnie the samepodobnie.
15
43248
3688
Powiedziała, że dla niej te historie
są dokładnie takie same.
00:59
Those brothersbracia were
the HassenfeldPowiat hassenfeld BrothersBracia --
16
47841
3591
Bracia nazywali się Hassenfeld:
01:03
the "Has" "brosBros" --
17
51456
1904
"Has" "bros",
01:06
the HasbroHasbro toyzabawka companyfirma,
18
54596
2173
czyli firma zabawkowa Hasbro,
01:08
whichktóry, of coursekurs, broughtprzyniósł us
MrMr. PotatoZiemniak HeadGłowica.
19
56793
3151
która, rzecz jasna, dała nam Pana Bulwę.
01:13
But that is not actuallytak właściwie why
I'm tellingwymowny you this storyfabuła.
20
61254
3127
Jednak to nie dlatego
opowiadam wam tę historię.
01:17
I'm tellingwymowny you this storyfabuła
because it madezrobiony me think
21
65302
3260
Opowiadam ją wam dlatego,
że skłoniła mnie do zastanowienia,
01:20
about whetherczy I would have the faithwiara,
22
68586
3217
czy ja miałabym wiarę
01:23
the courageodwaga,
23
71827
1545
i odwagę
01:25
to sendwysłać my teenswiek dojrzewania --
and I have threetrzy of them --
24
73396
3419
wysłać moich trzech nastolatków
01:28
on a journeypodróż like that.
25
76839
1328
w taką podróż.
01:31
KnowingWiedząc that they wouldn'tnie
be safebezpieczny where we were,
26
79169
3407
Czy wiedząc, że nie są bezpieczni
tam, gdzie się znajdują,
01:34
would I be ablezdolny to watch them go?
27
82600
2086
potrafiłabym dać im odejść?
01:38
I startedRozpoczęty my careerkariera decadesdziesiątki lat agotemu
at the southernpołudniowy US bordergranica,
28
86995
4879
Rozpoczęłam karierę wiele lat temu
na południowej granicy USA,
01:43
workingpracujący with CentralCentrum AmericanAmerykański
asylumazyl seekersosób ubiegających się o.
29
91898
2519
pracując z azylantami
z Ameryki Centralnej.
01:46
And in the last 16 yearslat,
I've been at HIASHias,
30
94928
3566
Od 16 lat należę do HIAS,
01:50
the JewishŻydowskie organizationorganizacja that fightswalki
for refugeeuchodźca rightsprawa around the worldświat,
31
98518
4101
żydowskiej organizacji walczącej o prawa
uchodźców na całym świecie,
01:54
as a lawyerprawnik and an advocaterzecznik.
32
102643
1689
jako prawnik i adwokat.
01:56
And one thing I've learnednauczyli
is that, sometimesczasami,
33
104919
3493
Nauczyłam się, że czasami
02:01
the things that we're told
make us saferbezpieczniejsze and strongersilniejszy
34
109229
3890
to, co ma nas wzmocnić i chronić,
02:05
actuallytak właściwie don't.
35
113143
1205
wcale tego nie robi.
02:07
And, in factfakt, some of these policieszasady
have the oppositenaprzeciwko of the intendedzamierzony resultswyniki
36
115262
4939
W rzeczywistości niektóre przepisy
dają rezultaty przeciwne do zamierzonych,
02:12
and in the meantimew międzyczasie, causeprzyczyna tremendousogromny
and unnecessaryniepotrzebne sufferingcierpienie.
37
120225
5103
powodując w międzyczasie
ogromne i niepotrzebne cierpienie.
02:18
So why are people showingseans up
at our southernpołudniowy bordergranica?
38
126571
3137
Dlaczego więc ludzie zjawiają się
na naszej południowej granicy?
02:21
MostWiększość of the immigrantsimigrantów and refugeesuchodźcy
that are comingprzyjście to our southernpołudniowy bordergranica
39
129732
3478
Większość imigrantów i uchodźców
na naszej południowej granicy
02:25
are fleeingUciekając przed threetrzy countrieskraje:
GuatemalaGwatemala, HondurasHonduras and ElEl SalvadorSalvador.
40
133234
4114
ucieka z trzech krajów:
Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru.
02:29
These countrieskraje are consistentlykonsekwentnie rankedw rankingu
41
137952
2408
Te kraje niezmiennie wygrywają w rankingu
02:32
amongpośród the mostwiększość violentgwałtowny
countrieskraje in the worldświat.
42
140384
3311
najbardziej brutalnych krajów na świecie.
02:35
It's very difficulttrudny to be safebezpieczny
in these countrieskraje,
43
143719
2367
Bardzo trudno tam o bezpieczeństwo,
02:38
let alonesam buildbudować a futureprzyszłość
for yourselfsiebie and your familyrodzina.
44
146110
3265
nie mówiąc już o budowaniu
przyszłości dla siebie i rodziny.
02:42
And violenceprzemoc againstprzeciwko
womenkobiety and girlsdziewczyny is pervasiverozpowszechniony.
45
150180
2977
Wszechobecna jest również przemoc
wobec kobiet i dziewcząt.
02:46
People have been fleeingUciekając przed CentralCentrum AmericaAmeryka
46
154021
3270
Ucieczka z Ameryki Centralnej
02:49
for generationspokolenia.
47
157315
1580
trwa od pokoleń.
02:50
GenerationsPokoleń of refugeesuchodźcy
have been comingprzyjście to our shoresbrzegi,
48
158919
2608
Pokolenia uchodźców zjawiały się
u naszych wybrzeży,
02:53
fleeingUciekając przed the civilcywilny warswojny of the 1980s,
49
161551
4761
uciekając przed wojnami
domowymi w latach 80.,
02:58
in whichktóry the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa
was deeplygłęboko involvedzaangażowany.
50
166336
2232
w które USA było mocno zamieszane.
03:01
This is nothing newNowy.
51
169227
1357
To żadna nowość.
03:03
What's newNowy is that recentlyostatnio,
there's been a spikekolec in familiesrodziny,
52
171169
4768
Nowością jest ostatni
wzrost liczby rodzin,
03:07
childrendzieci and familiesrodziny,
showingseans up at checkpointspunkty kontrolne
53
175961
2794
dzieci i rodzin, zjawiających się
w punktach kontrolnych
03:10
and presentingprzedstawianie themselvessami to seekszukać asylumazyl.
54
178779
2335
i przedstawiających się jako azylanci.
03:14
Now, this has been in the newsAktualności latelyostatnio,
55
182262
2166
Było o tym ostatnio głośno, więc chcę,
03:16
so I want you to rememberZapamiętaj a fewkilka things
as you see those imagesobrazy.
56
184452
3318
żebyście pamiętali o kilku rzeczach,
oglądając te zdjęcia.
03:19
One, this is not a historicallyhistorycznie highwysoki levelpoziom
of interceptionsprzejęciach at the southernpołudniowy bordergranica,
57
187794
6094
Po pierwsze, nie jest to historycznie
wysoki poziom zatrzymań na tej granicy,
03:25
and, in factfakt, people are presentingprzedstawianie
themselvessami at checkpointspunkty kontrolne.
58
193912
3111
ludzie tak naprawdę sami przychodzą
do punktów kontrolnych.
03:29
Two, people are showingseans up
with the clothesubranie on theirich backsplecy;
59
197444
4871
Po drugie, ci ludzie
mają na sobie jedynie ubrania,
03:34
some of them are literallydosłownie in flip-flopsKlapki.
60
202339
2342
niektórzy są dosłownie w klapkach.
03:36
And threetrzy, we're the mostwiększość
powerfulpotężny countrykraj in the worldświat.
61
204705
2946
Po trzecie, jesteśmy najpotężniejszym
krajem na świecie.
03:40
It's not a time to panicpaniki.
62
208204
1604
To nie czas na panikę.
03:42
It's easyłatwo from the safetybezpieczeństwo
of the destinationprzeznaczenie countrykraj
63
210601
2526
Przebywając w bezpiecznym kraju docelowym,
03:45
to think in termswarunki of absolutesabsolutne:
64
213151
1871
łatwo myśleć pod kątem absolutów:
03:47
Is it legalprawny, or is it illegalnielegalny?
65
215046
2299
Czy jest to legalne, czy nielegalne?
03:49
But the people who are wrestlingzapasy
with these questionspytania
66
217734
2503
Ale ludzie zmagający się
z tymi pytaniami
03:52
and makingzrobienie these decisionsdecyzje
about theirich familiesrodziny
67
220261
3815
i podejmujący decyzje
o własnych rodzinach
03:56
are thinkingmyślący about
very differentróżne questionspytania:
68
224100
2564
myślą o zupełnie innych kwestiach:
03:58
How do I keep my daughtercórka safebezpieczny?
69
226688
1873
Jak zapewnić bezpieczeństwo córce?
04:01
How do I protectochraniać my sonsyn?
70
229458
1442
Jak mogę chronić swojego syna?
04:04
And if you want absolutesabsolutne,
71
232114
2260
A jeśli chcecie absolutów,
04:06
it's absolutelyabsolutnie legalprawny to seekszukać asylumazyl.
72
234398
3013
to szukanie schronienia jest
rzeczą absolutnie legalną.
04:09
It is a fundamentalfundamentalny right in our ownwłasny lawsprawa
and in internationalmiędzynarodowy lawprawo.
73
237862
4887
Jest to fundamentalne prawo
w naszych i międzynarodowych ustawach.
04:14
And, in factfakt --
74
242773
1190
W gruncie rzeczy...
04:15
(ApplauseAplauz)
75
243987
6864
(Brawa)
04:22
it stemsłodygi from the 1951 RefugeeUchodźcy ConventionKonwencji,
76
250875
3541
wywodzi się ono z Konwencji
do spraw Uchodźców z 1951 roku,
04:26
whichktóry was the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy responseodpowiedź
to the HolocaustHolokaust
77
254440
3072
która była odpowiedzią świata na Holokaust
04:29
and a way for countrieskraje to say never again
would we returnpowrót people to countrieskraje
78
257536
3810
i obietnicą państw, że już nigdy
nie odeślą ludzi do krajów,
04:33
where they would harmedskrzywdzony or killedzabity.
79
261370
2204
w których czeka ich krzywda lub śmierć.
04:36
There are severalkilka wayssposoby
refugeesuchodźcy come to this countrykraj.
80
264306
2521
Uchodźcy dostają się do nas
na kilka sposobów.
04:38
One is throughprzez the US RefugeeUchodźcy
AdmissionsPrzyjęć ProgramProgram.
81
266851
2804
Jeden z nich to amerykański
Program Przyjmowania Uchodźców.
04:41
ThroughPoprzez that programprogram, the US identifiesidentyfikuje
and selectswybiera refugeesuchodźcy abroadza granicą
82
269679
4130
Przez ten program USA identyfikuje
i wybiera uchodźców za granicą
04:45
and bringsprzynosi them to the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa.
83
273833
2056
oraz sprowadza do Stanów Zjednoczonych.
04:48
Last yearrok, the US resettledprzesiedlonych fewermniej refugeesuchodźcy
84
276527
3642
W zeszłym roku USA przesiedliło
mniejszą liczbę uchodźców
04:52
than at any time sinceod
the programprogram beganrozpoczął się in 1980.
85
280193
3681
niż kiedykolwiek od czasu
rozpoczęcia programu w 1980 roku.
04:55
And this yearrok, it'llbędzie probablyprawdopodobnie be lessmniej.
86
283898
1958
A w tym roku będzie pewnie jeszcze mniej.
04:58
And this is at a time when we have
more refugeesuchodźcy in the worldświat
87
286800
2963
I to w czasach, kiedy na całym świecie
mamy więcej uchodźców
05:01
than at any other time
in recordednagrany historyhistoria,
88
289787
2055
niż kiedykolwiek w spisanej historii,
05:03
even sinceod WorldŚwiat WarWojny IIII.
89
291866
1389
nawet po II Wojnie Światowej.
05:06
AnotherInnym way that refugeesuchodźcy
come to this countrykraj is by seekingszukanie asylumazyl.
90
294020
3767
Inną drogą, którą uchodźcy tu przybywają,
jest ubieganie się o azyl.
05:09
AsylumAzyl seekersosób ubiegających się o are people
who presentteraźniejszość themselvessami at a bordergranica
91
297811
3285
Azylantami są ludzie,
którzy zjawiają się na granicy
05:13
and say that they'lloni to zrobią be persecutedprześladowani
if they're sentwysłane back home.
92
301120
3304
i mówią nam, że będą prześladowani,
jeśli odeślemy ich do domu.
05:16
An asylumazyl seekerosoba ubiegająca się is simplypo prostu somebodyktoś
who'skto jest going throughprzez the processproces
93
304448
3214
Azylantem jest po prostu ktoś,
kto przechodzi przez procedurę
05:19
in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa
94
307686
1159
Stanów Zjednoczonych
05:20
to proveokazać się that they meetspotykać się
the refugeeuchodźca definitiondefinicja.
95
308869
2538
w celu udowodnienia,
że odpowiada definicji uchodźcy.
05:25
And it's never been
more difficulttrudny to seekszukać asylumazyl.
96
313407
3436
Ubieganie się o azyl
nigdy nie było trudniejsze.
05:28
BorderGranica guardsosłony are tellingwymowny people
when they showpokazać up at our bordersgranice
97
316867
3078
Kiedy ludzie zjawiają się na granicach,
straż graniczna mówi im,
05:31
that our country'skraju fullpełny,
that they simplypo prostu can't applyzastosować.
98
319969
2549
że nasz kraj jest przepełniony
i nie mogą próbować.
05:34
This is unprecedentedbez precedensu and illegalnielegalny.
99
322542
1811
Jest to bezprecedensowe i nielegalne.
05:36
UnderPod a newNowy programprogram,
100
324828
2240
W świetle nowego programu
05:39
with the kinduprzejmy of OrwellianOrwellowską titletytuł
"MigrantMigrantów ProtectionOchrony ProtocolsProtokoły,"
101
327092
4166
o orwellowsko brzmiącej nazwie
"Protokołów Ochrony Migrantów",
05:44
refugeesuchodźcy are told
they have to wait in MexicoMeksyk
102
332472
2656
mówi się uchodźcom,
że muszą czekać w Meksyku,
05:47
while theirich casesprzypadki make theirich way
throughprzez the courtssądy in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa,
103
335152
3478
aż ich sprawy dotrą do sądów w USA,
05:50
and this can take monthsmiesiące or yearslat.
104
338654
1656
co może trwać miesiące lub lata.
05:52
MeanwhileTymczasem, they're not safebezpieczny,
105
340334
1819
W międzyczasie nie są bezpieczni
05:54
and they have no accessdostęp to lawyersprawnicy.
106
342177
2023
i nie mają dostępu do prawników.
05:57
Our countrykraj, our governmentrząd,
has detainedzatrzymany over 3,000 childrendzieci,
107
345830
4360
Nasz kraj, nasz rząd,
zatrzymał ponad 3000 dzieci,
06:02
separatingrozsadzający them from theirich parents'rodziców armsramiona,
108
350214
2577
rozdzielając je z ich rodzicami
06:04
as a deterrentodstraszający from seekingszukanie asylumazyl.
109
352815
2086
w celu odstraszenia azylantów.
06:07
ManyWiele were toddlersmałe dzieci,
110
355723
1409
Wiele z nich było maluchami,
06:09
and at leastnajmniej one was
a six-year-oldsześciolatek blindślepy girldziewczyna.
111
357913
2644
a co najmniej jedna sześciolatka
była niewidoma.
06:12
And this is still going on.
112
360581
1481
I to w dalszym ciągu trwa.
06:14
We spendwydać billionsmiliardy to detainzatrzymania people
in what are virtuallywirtualnie prisonswięzień
113
362812
3868
Wydajemy miliardy na trzymanie ludzi
(którzy nie popełnili żadnej zbrodni)
06:18
who have committedzobowiązany no crimeprzestępstwo.
114
366704
1537
w niemalże więzieniach.
06:22
And familyrodzina separationseparacja has becomestają się
the hallmarkznakiem rozpoznawczym of our immigrationimigracji systemsystem.
115
370799
5431
Rozdzielanie rodzin stało się
wizytówką naszego systemu imigracyjnego.
06:28
That's a fardaleko crypłakać from a shiningświecący cityMiasto
on a hillwzgórze or a beaconLampa ostrzegawcza of hopenadzieja
116
376603
5058
Jest to tak dalekie od lśniącego miasta
na wzgórzu, od światła nadziei
06:33
or all of the other wayssposoby we like to talk
about ourselvesmy sami and our valueswartości.
117
381685
3839
i od tych wszystkich innych sposobów
określania nas samych i naszych wartości.
06:38
MigrationMigracji has always been with us,
and it always will be.
118
386137
3248
Migracja zawsze nam towarzyszyła
i zawsze będzie.
06:41
The reasonspowody why people fleeucieczki --
persecutionprześladowania, warwojna, violenceprzemoc,
119
389899
3679
Powody, dla których ludzie uciekają:
prześladowania, wojna, przemoc,
06:45
climateklimat changezmiana
120
393602
1513
zmiany klimatyczne
06:47
and the abilityzdolność now to see on your phonetelefon
what life is like in other placesmiejsca --
121
395139
4290
i możliwość zobaczenia na swoim telefonie,
jak wygląda życie gdzie indziej
06:51
those pressurespresje are only growingrozwój.
122
399453
1816
- te naciski jedynie rosną.
06:54
But there are wayssposoby that we can have
policieszasady that reflectodzwierciedlić our valueswartości
123
402602
5677
Ale można mieć politykę
odzwierciedlającą nasze wartości
07:00
and actuallytak właściwie make sensesens,
givendany the realityrzeczywistość in the worldświat.
124
408303
2915
i mającą sens, biorąc pod uwagę
rzeczywistość naszego świata.
07:03
The first thing we need to do
is dialwybierania back the toxictoksyczny rhetoricretoryka
125
411980
6083
Musimy przede wszystkim przystopować
z toksyczną retoryką,
07:10
that has been the basispodstawa of our nationalkrajowy
debatedebata on this issuekwestia for too long.
126
418087
4691
która już zbyt długo
leży u podstaw krajowej debaty.
07:15
(ApplauseAplauz)
127
423437
5114
(Brawa)
07:22
I am not an immigrantimigrantów or a refugeeuchodźca myselfsiebie,
128
430702
3144
Nie jestem imigrantką ani uchodźcem,
07:25
but I take these attacksataki personallyosobiście,
because my grandparentsdziadkowie were.
129
433870
4000
ale czuję się osobiście atakowana,
bo moi dziadkowie nimi byli.
07:31
My great-grandmotherBabcia RoseRóża
didn't see her kidsdzieciaki for sevensiedem yearslat,
130
439211
4548
Moja prababcia Rose nie widziała
swoich dzieci przez 7 lat,
gdy starała się sprowadzić je
do Nowego Jorku z Polski.
07:35
as she triedwypróbowany to bringprzynieść them
from PolandPolska to NewNowy YorkYork.
131
443783
2462
Zostawiła mojego siedmioletniego dziadka
07:38
She left my grandfatherDziadek
when he was sevensiedem
132
446269
1931
07:40
and didn't see him again
untilaż do he was 14.
133
448224
2021
i zobaczyła ponownie, kiedy miał 14 lat.
07:42
On the other sidebok of my familyrodzina,
134
450269
1596
Po drugiej stronie mojej rodziny
07:43
my grandmotherbabcia AlizaAliza
left PolandPolska in the 1930s
135
451889
3637
moja babcia Aliza
opuściła Polskę w latach 30.,
07:47
and left for what was then
the BritishBrytyjskie MandateMandatu of PalestinePalestyna,
136
455550
2873
udała się do ówczesnego
Brytyjskiego Mandatu Palestyny
07:50
and she never saw
her familyrodzina and friendsprzyjaciele again.
137
458447
2246
i nie zobaczyła już
swojej rodziny i przyjaciół.
07:53
GlobalGlobalny cooperationwspółpraca as a responseodpowiedź
to globalświatowy migrationmigracja and displacementprzemieszczenie
138
461741
5054
Globalna współpraca jako odpowiedź
na globalną migrację i wysiedlenia
07:58
would go a long way towardsw kierunku makingzrobienie
migrationmigracja something that isn't a crisiskryzys
139
466819
4485
bardzo ułatwiłaby zmianę migracji
z kryzysu na codzienne zjawisko,
08:03
but something that just is,
140
471328
1353
08:04
and that we dealsprawa with
as a globalświatowy communityspołeczność.
141
472705
2548
które rozwiązujemy
jako globalna wspólnota.
08:08
HumanitarianPomocy humanitarnej aidpomoc is alsorównież criticalkrytyczny.
142
476488
2405
Pomoc humanitarna również jest kluczowa.
08:10
The amountilość of supportwsparcie we providezapewniać
to countrieskraje in CentralCentrum AmericaAmeryka
143
478917
3001
Kwota wsparcia, jaką udzielamy
krajom Ameryki Centralnej,
08:13
that are sendingwysyłanie refugeesuchodźcy and migrantsmigrantów
144
481942
2429
które wysyłają uchodźców i migrantów,
08:16
is a tinymalutki fractionfrakcja of the amountilość
we spendwydać on enforcementegzekwowanie and detentionzatrzymanie.
145
484395
5195
jest maleńkim ułamkiem kwot, które
wydajemy na organy ścigania i areszty.
08:22
And we can absolutelyabsolutnie
have an asylumazyl systemsystem that worksPrace.
146
490756
3769
I absolutnie stać nas
na sprawny system azylowy.
08:27
For a tinymalutki fractionfrakcja of the costkoszt of a wallŚciana,
147
495460
2720
Za maleńki ułamek kosztów muru
moglibyśmy zatrudnić więcej sędziów,
08:30
we could hirezatrudnić more judgessędziowie,
148
498204
1381
08:31
make sure asylumazyl seekersosób ubiegających się o have lawyersprawnicy
149
499609
2230
upewnić się, że azylanci mają prawników
08:33
and commitpopełnić to a humanehumanitarny asylumazyl systemsystem.
150
501863
2521
i zapewnić ludzki system.
08:36
(ApplauseAplauz)
151
504955
4666
(Brawa)
08:45
And we could resettlePrzesiedlenie more refugeesuchodźcy.
152
513090
2566
Moglibyśmy przesiedlić więcej uchodźców.
08:48
To give you a sensesens of the declineupadek
in the refugeeuchodźca programprogram:
153
516118
3173
Aby przybliżyć wam spadek
w programie dla uchodźców:
08:51
threetrzy yearslat agotemu, the US resettledprzesiedlonych
15,000 SyrianSyryjski refugeesuchodźcy
154
519315
4259
3 lata temu USA przesiedliło
15 000 syryjskich uchodźców
08:55
in responseodpowiedź to the largestNajwiększa
refugeeuchodźca crisiskryzys on earthZiemia.
155
523598
2639
w odpowiedzi na największy
kryzys uchodźczy na ziemi.
08:58
A yearrok laterpóźniej, that numbernumer was 3,000.
156
526261
3117
Rok później ta liczba wyniosła 3000.
09:01
And last yearrok, that numbernumer was 62 people.
157
529402
3435
W zeszłym roku były to 62 osoby.
09:06
62 people.
158
534109
1731
62 osoby.
09:08
DespitePomimo the harshszorstki rhetoricretoryka
and effortsstarania to blockblok immigrationimigracji,
159
536819
3900
Pomimo szorstkiej retoryki,
prób zablokowania imigracji
09:12
keep refugeesuchodźcy out of the countrykraj,
160
540743
1937
i trzymania uchodźców z dala od kraju
09:14
supportwsparcie for refugeesuchodźcy and immigrantsimigrantów
in this countrykraj, accordingwedług to pollsankiety,
161
542704
3381
wsparcie dla uchodźców i imigrantów
w naszym kraju, według sondaży,
09:18
has never been higherwyższy.
162
546109
1243
nigdy nie było wyższe.
09:19
OrganizationsOrganizacje like HIASHias, where I work,
163
547376
1941
Organizacje jak HIAS, gdzie pracuję,
09:21
and other humanitarianhumanitarny
and faith-basedoparta na wierze organizationsorganizacje,
164
549341
2508
oraz inne organizacje
humanitarne i religijne
09:23
make it easyłatwo for you to take a standstoisko
165
551873
2147
ułatwiają zajęcie stanowiska tam,
09:26
when there's a lawprawo that's worthwartość opposingprzeciwstawić
166
554044
2570
gdzie warto się sprzeciwić
istniejącemu prawu
09:28
or a lawprawo that's worthwartość supportingwspieranie
or a policypolityka that needswymagania oversightnadzoru.
167
556638
3377
albo warto je poprzeć lub usprawnić.
09:32
If you have a phonetelefon,
168
560485
1351
Jeśli macie telefon,
09:33
you can do something,
169
561860
1323
to możecie coś zrobić,
09:35
and if you want to do more, you can.
170
563207
1748
a nawet więcej, jeśli tylko chcecie.
09:36
I will tell you that if you see
one of these detentionzatrzymanie centerscentra
171
564979
3596
Zapewniam was, że jeśli zobaczycie jeden
z tych ośrodków detencyjnych
09:40
alongwzdłuż the bordergranica
172
568599
1255
wzdłuż granicy
09:41
with childrendzieci in them -- they're jailswięzieniach --
173
569878
1957
z dziećmi w środku (to są więzienia),
09:43
you will never be the samepodobnie.
174
571849
1473
nigdy nie będziecie tacy sami.
09:47
What I lovedkochany so much
about my call with EllieEllie
175
575320
2595
W rozmowie z Ellie bardzo podobało mi się
09:50
was that she knewwiedziałem in her corerdzeń
that the storieshistorie of her grandparentsdziadkowie
176
578792
3856
jej wewnętrzne przekonanie,
że historie jej dziadków
09:55
were no differentróżne than today'sdzisiaj storieshistorie,
177
583537
2139
nie różnią się od dzisiejszych historii,
09:57
and she wanted to do something about it.
178
585700
2066
i że chciała coś z tym zrobić.
10:00
If I leavepozostawiać you with one thing,
179
588974
2346
Myśl, z którą was zostawię,
10:03
beyondpoza the backstoryFabuła
for MrMr. PotatoZiemniak HeadGłowica,
180
591344
2402
oprócz historyjki o Panu Bulwie,
10:05
whichktóry is, of coursekurs,
a good storyfabuła to leavepozostawiać with,
181
593770
3428
która też się nadaje do przemyśleń,
10:09
it's that a countrykraj showsprzedstawia strengthwytrzymałość
182
597222
4148
to fakt, że państwo pokazuje swą siłę
10:14
throughprzez compassionwspółczucie and pragmatismpragmatyzm,
183
602522
2317
przez współczucie i pragmatyzm,
10:16
not throughprzez forcesiła and throughprzez fearstrach.
184
604863
1907
a nie przez wymuszenie i strach.
10:19
(ApplauseAplauz)
185
607448
5993
(Brawa)
10:29
These storieshistorie of the HassenfeldsHassenfelds
and my relativeskrewni and your relativeskrewni
186
617139
4166
Te historie o Hassenfeldach,
moich krewnych i waszych krewnych
10:33
are still happeningwydarzenie todaydzisiaj;
they're all the samepodobnie.
187
621329
2550
dzieją się obecnie; są takie same.
10:37
A countrykraj is strongsilny
when it saysmówi to the refugeeuchodźca,
188
625269
3277
Państwo jest silne nie wtedy,
kiedy mówi uchodźcom:
10:40
not, "Go away," but,
189
628570
3197
"Wynoś się", ale kiedy mówi:
10:43
"It's OK, we'vemamy got you, you're safebezpieczny."
190
631791
2817
"W porządku, mamy cię, jesteś bezpieczny".
10:47
Thank you.
191
635112
1163
Dziękuję.
10:48
(ApplauseAplauz)
192
636299
2825
(Brawa)
10:51
ThanksDzięki.
193
639148
1206
Dzięki.
10:52
(ApplauseAplauz)
194
640378
1361
(Brawa)
Translated by Sylwia Magon
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Melanie Nezer - Refugee and immigrants rights attorney
Melanie Nezer is a national leader in efforts to inform and educate individuals, institutions, elected officials and communities about refugees and asylum seekers.

Why you should listen

Melanie Nezer is Senior Vice President for Public Affairs for HIAS, the American Jewish community's international refugee agency. Founded in 1881, HIAS is the oldest refugee agency in the world and has helped refugees from all over the world find safety and freedom. In 17 years at HIAS, Nezer has shaped much of the agency's policy and advocacy agenda and its legal work. She previously served as HIAS's Vice President for Policy and Advocacy, as Migration Policy Counsel and as Director of HIAS's Employment Visa Program, representing at-risk Jewish professionals and religious workers seeking to work in the US during times of instability and crisis in their home countries.

Before joining HIAS, Nezer was the Immigration Policy Director for the organization now known as US Committee for Refugees and Immigrants, where -- in addition to conducting advocacy on immigration and asylum issues -- she was co-editor of Refugee Reports and a writer for the annual World Refugee Survey. Prior to her work in Washington DC, Nezer was in private legal practice in Miami, Florida, where she specialized in immigration law and criminal defense.

Learn more about Nezer's work by watching "The Ground Beneath My Children's Feet: Refugees and the Jewish Story," "'We Stand with You'": HIAS Responds to Synagogue Massacre with Message of Hope for Refugees," by listening to "HIAS Responds to Deadly Attack on Pittsburgh Synagogue," and by reading "Refugee Order Demystified, Q&A with Nezer of HIAS," and "The Global Plan for Dealing with Refugees Isn't Broken, It's Nearly Broke."

More profile about the speaker
Melanie Nezer | Speaker | TED.com