English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Robin Murphy: These robots come to the rescue after a disaster

Robin Murphy: Acești roboți ne vin în ajutor după dezastre

Filmed
Views 996,900

Când dezastrul se produce, cine sosește primul la fața locului? Din ce în ce mai des, este un robot. În laboratorul ei, Robin Murphy construiește roboți care zboară, sapă, înoată și se târăsc prin zonele calamitate, ajutând pompierii și echipele de salvare să lucreze în mai multă siguranță — și sprijinind comunitățile să-și revină la cursul normal, cu până la trei ani mai devreme.

- Disaster roboticist
Robin Murphy researches robots -- ground, aerial and marine -- that can help out during disasters. Full bio

Over a million people are killed
each year in disasters.
Peste un milion de oameni
sunt uciși anual în dezastre.
00:12
Two and a half million people
will be permanently disabled or displaced,
2,5 milioane de oameni vor suferi
de un handicap sau vor fi strămutați,
00:17
and the communities will take
20 to 30 years to recover
iar comunitățile vor avea nevoie
de 20–30 de ani pentru a se reface
00:23
and billions of economic losses.
și vor avea pierderi economice
de ordinul miliardelor.
00:27
If you can reduce
the initial response by one day,
Dacă poți reduce cu o zi
timpul inițial de răspuns,
00:31
you can reduce the overall recovery
poți reduce perioada de refacere
00:35
by a thousand days, or three years.
cu o mie de zile, sau trei ani.
00:39
See how that works?
Înțelegeți cum funcționează?
00:41
If the initial responders
can get in, save lives,
Dacă salvatorii au posibilitatea
să intervină, să salveze vieți,
00:43
mitigate whatever flooding
danger there is,
să elimine pericolul imediat,
00:46
that means the other groups can get in
asta înseamnă
că alte grupuri pot interveni
00:49
to restore the water,
the roads, the electricity,
să repare instalațiile de apă,
drumurile, liniile electrice,
00:51
which means then the construction people,
the insurance agents,
ceea ce permite
constructorilor, asiguratorilor,
00:54
all of them can get in
to rebuild the houses,
să înceapă lucrul
la construirea locuințelor,
00:57
which then means
you can restore the economy,
ceea ce îți permite
să începi refacerea economiei,
01:00
and maybe even make it better
and more resilient to the next disaster.
și poate chiar să o îmbunătățești
și să o faci mai rezistentă la dezastre.
01:03
A major insurance company told me
O mare companie de asigurări
mi-a spus că dacă ar putea
01:09
that if they can get a homeowner's claim
processed one day earlier,
înregistra polița de asigurare
a unui proprietar mai repede cu o zi,
01:11
it'll make a difference of six months
ar face o diferență de șase luni
01:16
in that person getting
their home repaired.
în termenul lucrărilor de reabilitare
pentru casa respectivă.
01:18
And that's why I do disaster robotics --
De aceea lucrez în domeniul roboticii
în gestionarea dezastrelor,
01:22
because robots can
make a disaster go away faster.
deoarece roboții pot face
ca un dezastru să dispară mai repede.
01:24
Now, you've already seen
a couple of these.
Ați văzut deja astfel de obiecte.
01:30
These are the UAVs.
Acestea sunt UAV-uri
(vehicule aeriene fără pilot uman).
01:32
These are two types of UAVs:
Acestea sunt de două tipuri:
01:34
a rotorcraft, or hummingbird;
unul tip elicopter, Colibri;
01:35
a fixed-wing, a hawk.
și altul cu aripă fixă, Șoim.
01:37
And they're used extensively since 2005 --
Sunt folosite extensiv din 2005 --
01:39
Hurricane Katrina.
Uraganul Katrina.
01:43
Let me show you how this hummingbird,
this rotorcraft, works.
Să vă arăt cum funcționează Colibri.
01:44
Fantastic for structural engineers.
Excelent pentru inginerii constructori.
01:47
Being able to see damage from angles you
can't get from binoculars on the ground
Având posibilitatea să vezi avariile din
unghiuri imposibil de observat de la sol
01:50
or from a satellite image,
sau din imagini satelitare,
01:55
or anything flying at a higher angle.
sau din orice alt aparat
ce zboară la înălțime.
01:56
But it's not just structural engineers
and insurance people who need this.
Dar nu numai inginerii și agenții de
asigurări au nevoie de această tehnologie.
02:00
You've got things
like this fixed-wing, this hawk.
Avem aceste avioane, Șoim.
02:04
Now, this hawk can be used
for geospatial surveys.
Acești Șoimi pot fi folosiți
la observații geospațiale.
02:07
That's where you're
pulling imagery together
Asta înseamnă alipirea
imaginilor capturate
02:10
and getting 3D reconstruction.
și obținerea unui model 3D.
02:13
We used both of these at the Oso mudslides
up in Washington State,
Am folosit ambele tipuri de roboți la
alunecările de teren din Oso, Washington,
02:15
because the big problem
pentru că marea problemă
02:19
was geospatial and hydrological
understanding of the disaster --
era înțelegerea geomorfologiei
și hidrologiei dezastrului,
02:21
not the search and rescue.
nu operațiunile de salvare.
02:24
The search and rescue teams
had it under control
Echipele de salvare
aveau situația sub control
02:26
and knew what they were doing.
și știau ce au de făcut.
02:28
The bigger problem was that river
and mudslide might wipe them out
Problema mai gravă era că râul și
alunecarea de teren îi puneau în pericol
02:30
and flood the responders.
și puteau inunda salvatorii.
02:33
And not only was it challenging
to the responders and property damage,
Și nu era riscant
doar pentru salvatori și proprietăți,
02:35
it's also putting at risk
the future of salmon fishing
ci și pentru viitorul pescuitului de somon
02:39
along that part of Washington State.
din acea parte a statului Washington.
02:42
So they needed to understand
what was going on.
Deci echipele trebuiau
să înțeleagă ce se întâmpla.
02:44
In seven hours, going from Arlington,
În șapte ore, plecând din Arlington,
02:46
driving from the Incident Command Post
to the site, flying the UAVs,
de la Centrul de Comandă
către zona afectată, operând UAV-urile,
02:49
processing the data, driving back
to Arlington command post --
interpretând datele, conducând
înapoi la centrul din Arlington --
02:54
seven hours.
șapte ore.
02:57
We gave them in seven hours
data that they could take
În șapte ore le-am oferit date pe care ei
02:59
only two to three days
to get any other way --
le-ar fi obținut în două
sau trei zile pe alte căi,
03:02
and at higher resolution.
iar imaginile noastre
aveau rezoluție mai ridicată.
03:06
It's a game changer.
Este un sistem revoluționar.
03:09
And don't just think about the UAVs.
Și nu vă gândiți numai la UAV-uri.
03:11
I mean, they are sexy -- but remember,
E drept, UAV-urile sunt sexy,
dar țineți minte
03:13
80 percent of the world's
population lives by water,
că 80% din populația lumii
locuiește în apropierea apelor,
03:16
and that means our critical
infrastructure is underwater --
adică părți critice ale infrastructurii
se află sub apă,
03:19
the parts that we can't get to,
like the bridges and things like that.
în locuri unde nu putem ajunge,
cum sunt podurile și alte construcții.
03:22
And that's why we have
unmanned marine vehicles,
De aceea avem
vehicule marine fără pilot,
03:26
one type of which you've already met,
which is SARbot, a square dolphin.
un tip pe care deja l-ați cunoscut,
SARbot, un Delfin pătrățos.
03:28
It goes underwater and uses sonar.
Se scufundă și folosește sonarul.
03:33
Well, why are marine vehicles so important
De ce sunt vehiculele marine
atât de importante,
03:35
and why are they very, very important?
ba chiar extrem de importante?
03:38
They get overlooked.
Sunt trecute cu vederea.
03:41
Think about the Japanese tsunami --
Gândiți-vă la tsunamiurile din Japonia:
03:42
400 miles of coastland totally devastated,
650 de kilometri de coastă devastată,
03:45
twice the amount of coastland devastated
by Hurricane Katrina in the United States.
dublu față de zona afectată
de uraganul Katrina din Statele Unite.
03:49
You're talking about your bridges,
your pipelines, your ports -- wiped out.
Vorbim de poduri, conducte,
porturi — complet distruse.
03:54
And if you don't have a port,
Iar dacă nu ai port,
03:57
you don't have a way
to get in enough relief supplies
nu ai o cale prin care să aduci ajutoare
03:59
to support a population.
și să ajuți populația.
04:02
That was a huge problem
at the Haiti earthquake.
Asta a fost o mare problemă
la cutremurul din Haiti.
04:04
So we need marine vehicles.
Deci avem nevoie de vehicule marine.
04:07
Now, let's look at a viewpoint
from the SARbot
Privind imaginile
de la bordul vehiculului SARbot,
04:09
of what they were seeing.
vedem ce vedeau operatorii.
04:12
We were working on a fishing port.
Am intervenit într-un port pentru pescuit.
04:13
We were able to reopen that fishing port,
using her sonar, in four hours.
Am putut redeschide acel port,
cu ajutorul sonarului, în patru ore.
04:15
That fishing port was told
it was going to be six months
Ne-au spus că le-ar fi luat șase luni
04:21
before they could get
a manual team of divers in,
să aducă o echipă de scafandri,
04:24
and it was going to take
the divers two weeks.
și le-ar fi luat scafandrilor
încă două săptămâni.
04:27
They were going to miss
the fall fishing season,
Aveau să piardă sezonul
de pescuit din toamnă,
04:29
which was the major economy for that part,
which is kind of like their Cape Cod.
care era principala resursă a zonei,
locul fiind un fel de Cape Cod al lor.
04:32
UMVs, very important.
UMV-urile (vehiculele marine),
foarte importante.
04:36
But you know, all the robots
I've shown you have been small,
Dar toți roboții
pe care vi i-am arătat au fost mici,
04:38
and that's because robots
don't do things that people do.
și asta pentru că roboții
nu fac aceleași lucruri ca oamenii.
04:41
They go places people can't go.
Ei merg în locuri unde omul nu poate.
04:45
And a great example of that is Bujold.
Și un bun exemplu este Bujold.
04:47
Unmanned ground vehicles
are particularly small,
Vehiculele de sol fără pilot uman
sunt de obicei mici,
04:50
so Bujold --
Bujold...
04:53
(Laughter)
(Râsete)
04:55
Say hello to Bujold.
Salutați-l pe Bujold.
04:56
(Laughter)
(Râsete)
04:58
Bujold was used extensively
at the World Trade Center
Bujold a fost folosit
intens la World Trade Center
05:01
to go through Towers 1, 2 and 4.
la căutările din turnurile 1, 2 și 4.
05:04
You're climbing into the rubble,
rappelling down, going deep in spaces.
Escaladezi printre dărâmături,
cobori pe coardă, în adâncuri.
05:07
And just to see the World Trade Center
from Bujold's viewpoint, look at this.
Și ca să vedem World Trade Center
din perspectiva lui Bujold, priviți.
05:12
You're talking about a disaster
where you can't fit a person or a dog --
Vorbim de un dezastru unde o persoană
sau un câine nu încape --
05:16
and it's on fire.
iar locul este în flăcări.
05:21
The only hope of getting
to a survivor way in the basement,
Singura cale de a ajunge
la un supraviețuitor din subsol,
05:23
you have to go through things
that are on fire.
este să treci prin locuri incendiate.
05:27
It was so hot, on one of the robots,
the tracks began to melt and come off.
Era atât de fierbinte, încât unui robot
i s-a topit o șenilă și i-a sărit.
05:29
Robots don't replace people or dogs,
Roboții nu înlocuiesc oamenii sau câinii,
05:35
or hummingbirds or hawks or dolphins.
sau vehiculele Colibri, Șoim ori Delfin.
05:37
They do things new.
Ci fac lucruri noi.
05:40
They assist the responders,
the experts, in new and innovative ways.
Îi asistă pe salvatori, pe experți
în moduri inovatoare.
05:42
The biggest problem is not
making the robots smaller, though.
Cea mai mare problemă, totuși,
nu e reducerea dimensiunilor roboților.
05:48
It's not making them more heat-resistant.
Nici protejarea lor împotriva focului.
05:52
It's not making more sensors.
Nici echiparea cu mai mulți senzori.
05:54
The biggest problem is the data,
the informatics,
Cea mai mare problemă o reprezintă
informația, prelucrarea datelor
05:56
because these people need to get
the right data at the right time.
pentru că acești oameni au nevoie de
informația corectă la momentul potrivit.
06:00
So wouldn't it be great if we could have
experts immediately access the robots
Nu ar fi grozav dacă am putea avea
experți pregătiți să acceseze roboții
06:04
without having to waste any time
of driving to the site,
fără a irosi timp
deplasându-se în zona afectată,
06:09
so whoever's there,
use their robots over the Internet.
și, oricine ar fi acolo, roboții lor
vor putea fi accesați prin internet.
06:12
Well, let's think about that.
Să ne gândim la asta.
06:15
Let's think about a chemical
train derailment in a rural county.
Să ne gândim la un tren cu substanțe
chimice deraiat într-o zonă rurală.
06:17
What are the odds that the experts,
your chemical engineer,
Care sunt șansele ca experții,
inginerul chimist,
06:20
your railroad transportation engineers,
inginerii căilor ferate,
06:24
have been trained on whatever UAV
that particular county happens to have?
să fi fost pregătiți pentru utilizarea
UAV-urilor disponibile în regiunea lor?
06:26
Probably, like, none.
Cel mai probabil nici unul.
06:31
So we're using these kinds of interfaces
Așa că folosim aceste interfețe
06:32
to allow people to use the robots
without knowing what robot they're using,
să permită oamenilor să lucreze cu roboții
fără să știe modelul de robot folosit
06:35
or even if they're using a robot or not.
sau dacă măcar folosesc vreun robot.
06:39
What the robots give you,
what they give the experts, is data.
Ce ne oferă roboții,
ce le oferă experților, e informație.
06:44
The problem becomes:
who gets what data when?
Apare următoarea problemă: ce parte
a informației e utilă, cui și când?
06:50
One thing to do is to ship
all the information to everybody
O soluție este să trimiți toate
informațiile tuturor
06:53
and let them sort it out.
și să-i lași să se descurce.
06:57
Well, the problem with that
is it overwhelms the networks,
Ei bine, neajunsul acestei practici
este supra-încărcarea rețelelor,
06:59
and worse yet, it overwhelms
the cognitive abilities
și chiar mai rău, afectarea
abilităților cognitive
07:03
of each of the people trying to get
that one nugget of information
tuturor celor care încearcă să extragă
acea părticică de informație
07:06
they need to make the decision
that's going to make the difference.
de care au nevoie pentru a lua
decizia care va face diferența.
07:11
So we need to think
about those kinds of challenges.
Așadar trebuie să ne gândim
la astfel de provocări.
07:15
So it's the data.
Deci, e informația.
07:19
Going back to the World Trade Center,
Întorcându-ne la World Trade Center,
07:20
we tried to solve that problem
by just recording the data from Bujold
am încercat să rezolvăm problema
înregistrând datele doar când Bujold
07:22
only when she was deep in the rubble,
era pătruns adânc printre dărâmături,
07:26
because that's what the USAR team
said they wanted.
pentru că asta ne-au spus
cei din echipa USAR că vor.
07:28
What we didn't know at the time
Ce n-am știut atunci
07:32
was that the civil engineers
would have loved,
era că inginerii constructori ar fi vrut,
07:35
needed the data as we recorded
the box beams, the serial numbers,
ba chiar aveau nevoie să vadă grinzile,
cu seriile, și pozițiile lor,
07:37
the locations, as we went into the rubble.
din momentul intrării între dărâmături.
07:41
We lost valuable data.
Am pierdut informații prețioase.
07:45
So the challenge is getting all the data
Deci provocarea e înregistrarea
completă a informațiilor
07:46
and getting it to the right people.
și predarea acestora
către persoanele competente.
07:49
Now, here's another reason.
Mai există un motiv.
07:51
We've learned that some buildings --
Am aflat că anumite clădiri
07:53
things like schools,
hospitals, city halls --
precum școlile, spitalele, primăriile
07:55
get inspected four times
by different agencies
sunt inspectate de patru ori
de organe diferite
07:59
throughout the response phases.
în timpul fazei inițiale de intervenție.
08:03
Now, we're looking, if we can get
the data from the robots to share,
Acum, dacă putem distribui informația
obținută prin intermediul roboților,
08:06
not only can we do things like
compress that sequence of phases
nu numai că putem comprima
acea secvență de faze
08:09
to shorten the response time,
pentru a reduce timpul de răspuns,
08:14
but now we can begin
to do the response in parallel.
dar putem începe să acționăm în paralel.
08:16
Everybody can see the data.
Toți pot vedea informația.
08:20
We can shorten it that way.
Putem să accelerăm astfel lucrurile.
08:21
So really, "disaster robotics"
is a misnomer.
Așadar, „robotica în domeniul dezastrelor"
e un termen impropriu.
08:23
It's not about the robots.
De fapt, nu e despre roboți.
08:28
It's about the data.
E despre informație.
08:30
(Applause)
(Aplauze)
08:32
So my challenge to you:
Provocarea mea pentru voi:
08:35
the next time you hear about a disaster,
data următoare când auziți
despre un dezastru,
08:37
look for the robots.
căutați roboții.
08:40
They may be underground,
they may be underwater,
Ar putea fi sub pământ, sub apă,
08:41
they may be in the sky,
ar putea fi în zbor,
08:44
but they should be there.
dar ar trebui să fie acolo.
08:46
Look for the robots,
Căutați roboții,
08:48
because robots are coming to the rescue.
pentru că roboții ne vin în ajutor.
08:49
(Applause)
(Aplauze)
08:52
Translated by Alexandru Dragoiu
Reviewed by Bianca Ioanidia Mirea

▲Back to top

About the speaker:

Robin Murphy - Disaster roboticist
Robin Murphy researches robots -- ground, aerial and marine -- that can help out during disasters.

Why you should listen

Robin Murphy imagines how robots can do tasks no human could amid scenes of disaster hard to imagine, from the World Trade Center disaster to Hurricane Katrina to the Fukushima Daiichi nuclear emergency. In her recent book, Disaster Robotics, she lays out her research into the problem, which pulls together artificial intelligence, robotics and human-robot interaction.

At Texas A&M, Murphy is the director of the Center for Robot-Assisted Search and Rescue and the Center for Emergency Informatics. She also co-founded the IEEE Robotics and Automation Society’s Technical Committee on Safety Security and Rescue Robotics and its annual conference. Her field work, combined with technology transfer and research community-building activities, led to her receiving the 2014 ACM Eugene L. Lawler Award for Humanitarian Contributions within Computer Science and Informatics.

More profile about the speaker
Robin Murphy | Speaker | TED.com