English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Ken Robinson: Bring on the learning revolution!

Sir Ken Robinson: Să începem revoluția educației!

Filmed:
8,260,580 views

În această urmare picantă și amuzantă a discursului din 2006, Sir Ken Robinson pledează pentru o transformare radicală de la școli standardizate la învățare personalizată, care să creeze condițiile pentru ca talentele naturale ale copiilor să înflorească.

- Author/educator
Creativity expert Sir Ken Robinson challenges the way we're educating our children. He champions a radical rethink of our school systems, to cultivate creativity and acknowledge multiple types of intelligence. Full bio

I was here four years ago,
Am fost aici acum patru ani,
00:13
and I remember, at the time,
și îmi amintesc că atunci
00:15
that the talks weren't put online.
discursurile nu se puneau pe Internet.
00:17
I think they were given to TEDsters in a box,
cred că erau date participanților într-o cutie,
00:20
a box set of DVDs,
un set de DVD-uri
00:24
which they put on their shelves, where they are now.
pe care să le pună pe rafturi, unde au şi rămas.
00:26
(Laughter)
(râsete)
00:29
And actually, Chris called me
Și, de fapt, Chris m-a sunat
00:31
a week after I'd given my talk
la o săptămână după ce am ținut speech-ul
00:33
and he said, "We're going to start putting them online.
și mi-a zis: „Vom începe să le punem online.
00:35
Can we put yours online?" And I said, "Sure."
Putem să-l punem și pe-al tău?” Și eu am zis ”Sigur!”
00:37
And four years later,
Și patru ani mai târziu,
00:40
as I said, it's been seen by four ...
cum spuneam, a fost văzut de patru...
00:42
Well, it's been downloaded four million times.
De fapt, a fost descărcat de 4 milioane de ori.
00:44
So I suppose you could multiply that by 20 or something
Deci presupun că dacă înmulțim asta cu 20
00:47
to get the number of people who've seen it.
obținem numărul oamenilor care l-au văzut.
00:50
And, as Chris says, there is a hunger
Și cum spunea Chris, există o poftă
00:52
for videos of me.
de videoclipuri cu mine.
00:56
(Laughter)
(râsete)
00:58
(Applause)
(aplauze)
01:01
... don't you feel?
... nu sunteți de acord?
01:06
(Laughter)
(râsete)
01:07
So, this whole event has been an elaborate build-up
Așadar, tot acel eveniment a fost un pretext elaborat
01:12
to me doing another one for you, so here it is.
ca să vă țin alt speech, așa că iată-l.
01:15
(Laughter)
(râsete)
01:19
Al Gore spoke
Al Gore a vorbit
01:22
at the TED conference I spoke at four years ago
la conferința TED la care am vorbit și eu acum patru ani
01:24
and talked about the climate crisis.
despre criza climatică.
01:27
And I referenced that
Și pomeneam acest lucru
01:29
at the end of my last talk.
la sfârșitul ultimului meu speech.
01:31
So I want to pick up from there
Așa că vreau să continui de unde am rămas
01:33
because I only had 18 minutes, frankly.
pentru că nu mi-au dat atunci decât 18 minute.
01:35
So, as I was saying...
Deci, cum spuneam...
01:38
(Laughter)
(râsete)
01:40
You see, he's right.
Vedeți, are dreptate.
01:48
I mean, there is a major climate crisis, obviously,
Adică există o criză climatică majoră, evident.
01:50
and I think if people don't believe it, they should get out more.
Și cred că oamenii care nu cred asta ar trebui să iasă mai mult pe-afară.
01:53
(Laughter)
(râsete)
01:56
But I believe there's a second climate crisis,
Dar cred că există şi un alt fel de criză climatică,
01:59
which is as severe,
care este la fel de gravă,
02:03
which has the same origins,
care are aceleași origini,
02:05
and that we have to deal with with the same urgency.
și cu care trebuie să ne confruntăm cu aceeași stringență.
02:08
And I mean by this --
Vreau să spun prin asta —
02:11
and you may say, by the way, "Look, I'm good.
și ați putea spune, apropo, „Ştii ce? Îmi ajunge.
02:13
I have one climate crisis;
Am deja o criză climatică;
02:15
I don't really need the second one."
nu simt nevoia de încă una.”
02:17
But this is a crisis of, not natural resources --
Dar aceasta este o criză nu a resurselor naturale,
02:20
though I believe that's true --
deși eu așa le-aș numi,
02:22
but a crisis of human resources.
ci o criză a resurselor umane.
02:25
I believe fundamentally,
Cred că, în esență,
02:27
as many speakers have said during the past few days,
după cum mulți vorbitori au spus în decursul ultimelor zile,
02:29
that we make very poor use
ne folosim foarte puțin
02:31
of our talents.
talentele.
02:34
Very many people go through their whole lives
Foarte mulți oameni trec prin întreaga lor viață
02:37
having no real sense of what their talents may be,
neavând nicio idee despre care ar putea să fie talentele lor,
02:39
or if they have any to speak of.
sau dacă au cu adevărat așa ceva.
02:42
I meet all kinds of people
Am cunoscut tot felul de oameni
02:44
who don't think they're really good at anything.
care nu cred că-s cu adevărat buni la nimic.
02:46
Actually, I kind of divide the world into two groups now.
De fapt, împart lumea în două grupuri acum.
02:50
Jeremy Bentham, the great utilitarian philosopher,
Jeremy Bentham, marele filozof utilitar,
02:53
once spiked this argument.
a spus odată o vorbă.
02:56
He said, "There are two types of people in this world:
A zis „Sunt două tipuri de oameni pe lumea asta:
02:58
those who divide the world into two types
cei care împart lumea în două tipuri
03:00
and those who do not."
și cei care nu fac asta.”
03:02
(Laughter)
(râsete)
03:04
Well, I do.
Ei bine, eu fac asta.
03:09
(Laughter)
(râsete)
03:11
I meet all kinds of people
Am cunoscut tot felul de oameni
03:16
who don't enjoy what they do.
cărora nu le place ce fac.
03:18
They simply go through their lives
Pur și simplu trec prin viață
03:21
getting on with it.
din inerţie.
03:23
They get no great pleasure from what they do.
Nu le place în mod deosebit ceea ce fac.
03:25
They endure it rather than enjoy it
Mai degrabă rabdă viaţa decât se bucură de ea,
03:27
and wait for the weekend.
și așteaptă week-end-ul.
03:30
But I also meet people
Dar am întâlnit și oameni
03:33
who love what they do
care-și iubesc meseria
03:35
and couldn't imagine doing anything else.
și nu se pot imagina făcând altceva.
03:37
If you said to them, "Don't do this anymore," they'd wonder what you were talking about.
Dacă le spui „Renunţă la asta”, s-ar întreba ce vrei să spui.
03:39
Because it isn't what they do, it's who they are. They say,
Pentru că nu e doar un lucru pe care îl fac, e un lucru care îi definește.
03:42
"But this is me, you know.
Ei îţi vor spune: "face parte din fiinţa mea".
03:45
It would be foolish for me to abandon this, because
Ar fi prostesc să abandonez ceea ce fac, pentru că
03:47
it speaks to my most authentic self."
rezonează cu eul meu cel mai autentic.”
03:49
And it's not true of enough people.
Și asta nu se întâmplă cu destui oameni.
03:51
In fact, on the contrary, I think
Ba chiar aş spune
03:54
it's still true of a minority of people.
că aceşti oameni reprezintă cu siguranţă o minoritate.
03:56
I think there are many
Și cred că sunt multe
03:58
possible explanations for it.
explicații posibile pentru asta.
04:00
And high among them
Și în topul acestora
04:02
is education,
este educația,
04:04
because education, in a way,
pentru că educația, într-un fel,
04:06
dislocates very many people
dizlocă foarte mulți oameni
04:08
from their natural talents.
din talentele lor naturale.
04:10
And human resources are like natural resources;
Iar resursele umane sunt ca resursele naturale:
04:12
they're often buried deep.
sunt adesea îngropate adânc.
04:15
You have to go looking for them,
Trebuie să le cauți.
04:17
they're not just lying around on the surface.
Nu zac la suprafață.
04:19
You have to create the circumstances where they show themselves.
Trebuie să creezi circumstanțele în care se pot arăta.
04:21
And you might imagine
Și poate vă imaginați
04:24
education would be the way that happens,
că educația este cea care face acest lucru.
04:26
but too often it's not.
Dar, prea adesea, nu se întâmplă aşa.
04:28
Every education system in the world
Toate sistemele educaționale din lume
04:30
is being reformed at the moment
sunt „reformate” în acest moment.
04:32
and it's not enough.
Și nu e de ajuns.
04:34
Reform is no use anymore,
Reforma nu mai e de folos,
04:36
because that's simply improving a broken model.
pentru că înseamnă doar îmbunătățirea unui model stricat.
04:38
What we need --
Avem nevoie —
04:41
and the word's been used many times during the course of the past few days --
și cuvântul a fost arhifolosit în decursul ultimelor zile —
04:43
is not evolution,
nu de evoluție,
04:45
but a revolution in education.
ci de revoluție în educație.
04:47
This has to be transformed
Aceasta trebuie transformată
04:50
into something else.
în cu totul altceva.
04:52
(Applause)
(aplauze)
04:54
One of the real challenges
Una dintre adevăratele provocări
05:00
is to innovate fundamentally
este să inovezi în mod fundamental
05:02
in education.
în educație.
05:04
Innovation is hard
Inovația e grea
05:06
because it means doing something
pentru că înseamnă să faci ceva
05:08
that people don't find very easy, for the most part.
care, în cea mai mare parte, nu e perceput ca fiind un lucru ușor.
05:10
It means challenging what we take for granted,
Înseamnă să conteşti lucruri care sunt acceptate în mod axiomatic,
05:12
things that we think are obvious.
lucruri pe care le credem evidente.
05:15
The great problem for reform
Marea problemă a reformei
05:18
or transformation
sau a transformării
05:20
is the tyranny of common sense;
este tirania bunului simț,
05:22
things that people think,
lucrurile despre care se crede:
05:24
"Well, it can't be done any other way because that's the way it's done."
„Nu se poate face altfel, pentru că așa se face.”
05:26
I came across a great quote recently from Abraham Lincoln,
Am găsit un citat grozav din Abraham Lincoln de curând,
05:28
who I thought you'd be pleased to have quoted at this point.
pe care cred că ați fi încântați să-l citez acum.
05:31
(Laughter)
(râsete)
05:34
He said this in December 1862
E ceva ce a spus în decembrie 1862
05:36
to the second annual meeting of Congress.
la a doua întâlnire anuală a Congresului.
05:39
I ought to explain that I have no idea what was happening at the time.
Ar trebui să vă spun că n-am nicio idee despre ce se întâmpla atunci.
05:43
We don't teach American history in Britain.
La noi în Anglia, istoria Americii nu se predă,
05:48
(Laughter)
(râsete)
05:50
We suppress it. You know, this is our policy.
O suprimăm. Știți, asta ne este politica.
05:52
(Laughter)
(râsete)
05:55
So, no doubt, something fascinating was happening in December 1862,
Așadar, fără îndoială, ceva fascinant se întâmpla în decembrie 1862,
05:58
which the Americans among us
ceva care pentru americanii care se află printre noi
06:00
will be aware of.
cu siguranţă e un lucru cunoscut.
06:02
But he said this:
Lincoln a spus aşa:
06:05
"The dogmas
„Dogmele
06:07
of the quiet past
trecutului liniștit
06:09
are inadequate to the stormy present.
sunt inadecvate prezentului furtunos.
06:11
The occasion
Vremurile
06:14
is piled high with difficulty,
sunt împovărate de dificultăţi,
06:16
and we must rise with the occasion."
și noi trebuie să ne ridicăm cu vremurile.”
06:18
I love that.
Formularea mi se pare admirabilă.
06:21
Not rise to it, rise with it.
Nu să ne ridicăm la înălţimea vremurilor, ci să ne ridicăm cu vremurile.
06:23
"As our case is new,
„Ne confruntăm cu o situaţie nouă,
06:27
so we must think anew
şi trebuie să ne înnoim gândirea
06:29
and act anew.
şi acţiunea.
06:32
We must disenthrall ourselves,
Trebuie să ne dezglodăm
06:35
and then we shall save our country."
şi astfel ne vom salva țara.”
06:38
I love that word, "disenthrall."
Îmi place mult cuvântul „a dezgloda”.
06:41
You know what it means?
Înţelegeţi ce vrea să spună?
06:43
That there are ideas that all of us are enthralled to,
Vrea să spună că există idei în care suntem cu toţii înglodaţi,
06:45
which we simply take for granted
pe care le luăm ca atare,
06:48
as the natural order of things, the way things are.
le percepem ca fiind ordinea naturală a lucrurilor.
06:50
And many of our ideas
Și multe dintre ideile noastre
06:52
have been formed, not to meet the circumstances of this century,
au fost dezvoltate nu pentru a face față circumstanțelor acestui secol,
06:54
but to cope with the circumstances of previous centuries.
ci pentru a face faţă circumstanțele secolelor trecute.
06:57
But our minds are still hypnotized by them,
Însă mintea noastră e încâ hipnotizată de ele.
07:00
and we have to disenthrall ourselves of some of them.
Și trebuie să ne scuturăm de câteva dintre ele.
07:02
Now, doing this is easier said than done.
Desigur, e ușor de zis și greu de făcut.
07:05
It's very hard to know, by the way, what it is you take for granted. (Laughter)
Este foarte greu să știi, de pildă, care sunt ideile pe care le iei ca atare.
07:08
And the reason is that you take it for granted.
Și motivul e, tocmai, că... le iei ca atare.
07:11
So let me ask you something you may take for granted.
Așa că vreau să vă întreb ceva despre un lucru pe care poate îl luaţi ca atare.
07:14
How many of you here are over the age of 25?
Câți din voi au peste 25 de ani?
07:17
That's not what I think you take for granted,
Nu asta cred că luați ca atare.
07:20
I'm sure you're familiar with that already.
Sunt convins că nu aveţi multe dubii.
07:22
Are there any people here under the age of 25?
Avem aici şi oameni sub 25 de ani?
07:24
Great. Now, those over 25,
Perfect. Acum, cei de peste 25 de ani,
07:27
could you put your hands up if you're wearing your wristwatch?
vă rog să ridicaţi mâna dacă purtați un ceas de mână.
07:30
Now that's a great deal of us, isn't it?
Chiar suntem mulți, nu-i aşa?
07:33
Ask a room full of teenagers the same thing.
Încercaţi să puneţi aceeaşi întrebare unui grup la fel de mare de adolescenți.
07:36
Teenagers do not wear wristwatches.
Adolescenții nu poartă ceasuri de mână.
07:39
I don't mean they can't or they're not allowed to,
Nu vreau să spun că nu pot sau nu au voie,
07:41
they just often choose not to.
pur și simplu aleg să nu facă asta.
07:43
And the reason is, you see, that we were brought up
Și, vedeţi dumneavoastră, motivul este că noi cei de peste 25 de ani
07:45
in a pre-digital culture, those of us over 25.
am crescut într-o cultură predigitală.
07:47
And so for us, if you want to know the time
Și pentru noi, dacă vroiai să știi cât e ceasul,
07:50
you have to wear something to tell it.
trebuia să porți ceva care îți spunea asta.
07:52
Kids now live in a world which is digitized,
Copiii de acum trăiesc într-o lume digitalizată,
07:54
and the time, for them, is everywhere.
iar ora, pentru ei, este peste tot.
07:57
They see no reason to do this.
Ei nu văd un motiv pentru a purta ceas.
07:59
And by the way, you don't need to do it either;
Și, apropo, nici voi nu aveţi nevoie de ceas.
08:01
it's just that you've always done it and you carry on doing it.
Însă îl purtaţi din obişnuinţă.
08:03
My daughter never wears a watch, my daughter Kate, who's 20.
Fiica mea de 20 de ani, Kate, nu poartă niciodată ceas.
08:06
She doesn't see the point.
Nu-i vede rostul.
08:09
As she says, "It's a single function device."
Zice că e un dispozitiv cu o singură funcție.
08:11
(Laughter)
(râsete)
08:14
"Like, how lame is that?"
„Ce jalnic!”
08:19
And I say, "No, no, it tells the date as well."
Și eu îi zic: „ba nu, îţi arată și data!”
08:22
(Laughter)
(râsete)
08:24
"It has multiple functions."
„E multifuncţional.”
08:29
But, you see, there are things we're enthralled to in education.
Dar vedeți , există în educaţie lucruri în care suntem înglodaţi.
08:32
Let me give you a couple of examples.
Să vă dau câteva exemple.
08:35
One of them is the idea of linearity:
Unul din ele este idea de linearitate,
08:37
that it starts here and you go through a track
adică ideea că educația are un punct de plecare, un parcurs,
08:40
and if you do everything right, you will end up
și că dacă faci totul aşa cum scrie la carte,
08:43
set for the rest of your life.
ajungi un om împlinit pentru tot restul vieții.
08:45
Everybody who's spoken at TED has told us implicitly,
Toți cei care au vorbit la TED ne-au spus în mod implicit,
08:49
or sometimes explicitly, a different story:
și uneori în mod explicit, că lucrurile nu stau aşa,
08:51
that life is not linear; it's organic.
că viața nu e liniară, ci organică.
08:54
We create our lives symbiotically
Ne creăm viața simbiotic
08:57
as we explore our talents
pe măsură ce ne explorăm talentele,
08:59
in relation to the circumstances they help to create for us.
în relație cu circumstanțele pe care ele ni le creează.
09:01
But, you know, we have become obsessed
Dar știți, am devenit obsedați
09:04
with this linear narrative.
de această teorie a linearităţii.
09:06
And probably the pinnacle for education
Și probabil apogeul educației
09:08
is getting you to college.
este admiterea la facultate.
09:10
I think we are obsessed with getting people to college.
Cred că ne obsedează ideea de a-i trimite pe tineri la facultate,
09:12
Certain sorts of college.
la o anumită categorie de facultăţi.
09:15
I don't mean you shouldn't go to college, but not everybody needs to go
Nu vreau să spun că n-ar trebui să facem o facultate, dar nu toată lumea trebuie să facă asta,
09:17
and not everybody needs to go now.
și nu toată lumea trebuie să facă asta acum.
09:19
Maybe they go later, not right away.
Poate unii se duc mai târziu, nu chiar acum.
09:21
And I was up in San Francisco a while ago
Acum ceva vreme eram la San Francisco
09:23
doing a book signing.
şi dădeam autografe pe cărţi.
09:25
There was this guy buying a book, he was in his 30s.
Un tip de 30-şi-ceva de ani cumpărase o carte.
09:27
And I said, "What do you do?"
L-am întrebat: „Cu ce te ocupi?”
09:29
And he said, "I'm a fireman."
Și mi-a răspuns: „Sunt pompier.”
09:31
And I said, "How long have you been a fireman?"
L-am întrebat: „De cât timp ești pompier?”
09:34
He said, "Always. I've always been a fireman."
Mi-a răspuns: „Dintotdeauna. Întotdeauna am fost pompier.”
09:36
And I said, "Well, when did you decide?"
Și l-am întrebat: „Şi când te-ai hotărât să te faci pompier?”
09:38
He said, "As a kid." He said, "Actually, it was a problem for me at school,
A răspuns: „Când eram copil. Era chiar o problemă la școală,
09:40
because at school, everybody wanted to be a fireman."
pentru că toţi copii vroiau să fie pompieri.”
09:43
He said, "But I wanted to be a fireman."
„Dar eu chiar vroiam să fiu pompier.”
09:46
And he said, "When I got to the senior year of school,
„Când am ajuns în ultimul an de școală,
09:49
my teachers didn't take it seriously.
profesorii nu m-au luat în serios.
09:52
This one teacher didn't take it seriously.
Unul din ei mai ales nu m-a luat în serios.
09:55
He said I was throwing my life away
A zis că-mi arunc viața pe geam
09:57
if that's all I chose to do with it;
dacă asta era tot ce vroiam să fac cu ea,
09:59
that I should go to college, I should become a professional person,
că ar trebui să mă duc la facultate, să devin un profesionist,
10:01
that I had great potential
că aveam potențial mare,
10:04
and I was wasting my talent to do that."
și îmi iroseam talentul făcând asta.”
10:06
And he said, "It was humiliating because
Și mi-a zis: "A fost umilitor
10:08
he said it in front of the whole class and I really felt dreadful.
pentru că a spus-o în fața întregii clase, și m-am simțit groaznic.
10:10
But it's what I wanted, and as soon as I left school,
Dar asta-mi doream, și imediat ce-am terminat școala,
10:12
I applied to the fire service and I was accepted."
am făcut cerere să fiu admis în corpul de pompieri și am fost acceptat.”
10:14
And he said, "You know, I was thinking about that guy recently,
Și a mai zis „Știți, chiar mă gândeam la profesorul ăla de curând,
10:17
just a few minutes ago when you were speaking, about this teacher,"
chiar acum câteva minute, în timp ce vorbeați, mi-am amintit de profesor,
10:19
he said, "because six months ago,
pentru că, acum șase luni,
10:22
I saved his life."
i-am salvat viața.”
10:24
(Laughter)
(râsete)
10:26
He said, "He was in a car wreck,
„A avut un accident de mașină,
10:28
and I pulled him out, gave him CPR,
și l-am scos din maşină, i-am dat primul ajutor,
10:30
and I saved his wife's life as well."
și i-am salvat viaţa şi soţiei lui.
10:33
He said, "I think he thinks better of me now."
Cred că are o părere mai bună despre mine acum.”
10:36
(Laughter)
(râsete)
10:38
(Applause)
(aplauze)
10:40
You know, to me,
Știți, pentru mine,
10:46
human communities depend upon
comunitățile umane depind de
10:48
a diversity of talent,
o diversitate a talentului,
10:50
not a singular conception of ability.
nu de o singură concepție asupra abilității.
10:52
And at the heart of our challenges --
Și în centrul provocărilor noastre —
10:55
(Applause)
(aplauze)
10:57
At the heart of the challenge
În centrul provocării
10:59
is to reconstitute our sense of ability
este regândirea felului cum percepem abilitatea
11:01
and of intelligence.
și inteligența.
11:03
This linearity thing is a problem.
Linearitatea asta e o problemă.
11:05
When I arrived in L.A.
Când am ajuns în Los Angeles
11:07
about nine years ago,
acum nouă ani,
11:09
I came across a policy statement --
am văzut o declarație de politică,
11:11
very well-intentioned --
foarte bine intenționată,
11:14
which said, "College begins in kindergarten."
care spunea: „Facultatea începe la grădiniță”.
11:16
No, it doesn't.
Nu, nu e așa.
11:21
(Laughter)
(râsete)
11:23
It doesn't.
Nu e așa!
11:26
If we had time, I could go into this, but we don't.
Dacă am avea timp, aș intra în detalii, dar n-avem.
11:28
(Laughter)
(râsete)
11:31
Kindergarten begins in kindergarten.
Grădinița începe la grădiniță.
11:33
(Laughter)
(râsete)
11:35
A friend of mine once said,
Un prieten de-al meu spunea
11:37
"You know, a three year-old is not half a six year-old."
„Un copil de trei ani nu e jumătate dintr-unul de șase.”
11:39
(Laughter)
(râsete)
11:42
(Applause)
(aplauze)
11:44
They're three.
Are trei ani.
11:49
But as we just heard in this last session,
Dar, după cum am auzit în ultimul discurs de azi,
11:51
there's such competition now to get into kindergarten --
S-a creat acum o concurenţă atât de mare pentru admiterea la grădiniță,
11:53
to get to the right kindergarten --
pentru a intra la grădinița care trebuie,
11:56
that people are being interviewed for it at three.
încât copiii dau examen oral pentru asta la TREI ANI.
11:58
Kids sitting in front of unimpressed panels,
Vă imaginaţi copii puşi în fața unor comisii care nu se lasă impresionate,
12:03
you know, with their resumes,
de CV-urile lor...
12:05
(Laughter)
(râsete)
12:07
flipping through and saying, "Well, this is it?"
şi care le frunzăresc zicând: „Asta e tot?”
12:10
(Laughter)
(râsete)
12:12
(Applause)
(aplauze)
12:14
"You've been around for 36 months, and this is it?"
„În 36 de luni numai atât ai realizat?”
12:17
(Laughter)
(râsete)
12:20
"You've achieved nothing -- commit.
„N-ai realizat nimic, ce explicaţie ai?
12:27
Spent the first six months breastfeeding, the way I can see it."
Ți-ai petrecut primele 6 luni sugând la sân, din câte văd.”
12:30
(Laughter)
(râsete)
12:33
See, it's outrageous as a conception, but it [unclear].
Vedeți, este scandalos ca mentalitate, dar îi atrage pe oameni.
12:38
The other big issue is conformity.
Cealaltă mare problemă este conformitatea.
12:41
We have built our education systems
Ne-am construit sistemele educaționale
12:43
on the model of fast food.
după modelul fast food.
12:45
This is something Jamie Oliver talked about the other day.
Despre asta a vorbit și Jamie Oliver zilele trecute.
12:47
You know there are two models of quality assurance in catering.
Există două modele de asigurare a calității în catering.
12:50
One is fast food,
Unul este fast food-ul,
12:52
where everything is standardized.
unde totul este standardizat.
12:54
The other are things like Zagat and Michelin restaurants,
Alternativa sunt restaurantele ca Zagat sau Michelin,
12:56
where everything is not standardized,
unde totul este nestandardizat,
12:58
they're customized to local circumstances.
totul este personalizat circumstanțelor locale.
13:00
And we have sold ourselves into a fast food model of education,
Și ne-am vândut unui model de educație de tip fast-food.
13:02
and it's impoverishing our spirit and our energies
Și ne sărăceşte spiritul și energiile
13:05
as much as fast food is depleting our physical bodies.
așa cum fast food-ul ne deteriorează corpul.
13:08
(Applause)
(aplauze)
13:11
I think we have to recognize a couple of things here.
Cred că trebuie să recunoaștem câteva lucruri aici.
13:17
One is that human talent is tremendously diverse.
În primul rând, că talentul uman este extraordinar de variat.
13:19
People have very different aptitudes.
Oamenii au aptitudini foarte diferite.
13:22
I worked out recently that
Mi-am dat seama recent...
13:24
I was given a guitar as a kid
când eram mic, am primit cadou o chitară
13:26
at about the same time that Eric Clapton got his first guitar.
cam tot atunci când a primit și Eric Clapton prima lui chitară.
13:28
You know, it worked out for Eric, that's all I'm saying.
Știți cum s-a descurcat Eric, atât vă zic.
13:32
(Laughter)
(râsete)
13:35
In a way, it did not for me.
Cine ştie de ce, mie nu mi-a mers.
13:37
I could not get this thing to work
N-a ieşit nimic bun din chitară,
13:39
no matter how often or how hard I blew into it.
oricât de mult suflam în ea.
13:42
(Laughter) It just wouldn't work.
Pur și simplu n-a mers.
13:44
But it's not only about that.
Dar nu e numai asta.
13:49
It's about passion.
E vorba şi de pasiune.
13:51
Often, people are good at things they don't really care for.
Deseori, oamenii sunt buni la lucruri de care nu le pasă.
13:53
It's about passion,
Dar e vorba despre pasiune
13:55
and what excites our spirit and our energy.
și despre ce ne stimulează spiritul și energia.
13:57
And if you're doing the thing that you love to do, that you're good at,
Și dacă faci ceva ce-ţi place şi la care ești bun,
14:00
time takes a different course entirely.
timpul se scurge cu totul altfel.
14:03
My wife's just finished writing a novel,
Soția mea tocmai a terminat de scris un roman,
14:06
and I think it's a great book,
și cred că e o carte excelentă,
14:09
but she disappears for hours on end.
dar dispărea ore în șir scriind-o.
14:11
You know this, if you're doing something you love,
Știți și voi, dacă faci ceva ce-ți place,
14:14
an hour feels like five minutes.
şi se pare că o oră durează cinci minute.
14:16
If you're doing something that doesn't resonate with your spirit,
Dacă faci ceva ce nu rezonează cu spiritul tău,
14:19
five minutes feels like an hour.
cinci minute ţi se par o oră.
14:21
And the reason so many people are opting out of education
Și motivul pentru care atât de mulţi oameni ies din sistemul educațional
14:23
is because it doesn't feed their spirit,
este că nu le hrănește spiritul,
14:26
it doesn't feed their energy or their passion.
nu le alimentează energia și pasiunea.
14:28
So I think we have to change metaphors.
Deci cred că trebuie să ne schimbăm metaforele.
14:31
We have to go from what is essentially an industrial model of education,
Trebuie să trecem de la un model educaţional care este esenţialmente industrial,
14:34
a manufacturing model,
manufacturier,
14:37
which is based on linearity
bazat pe linearitate
14:39
and conformity and batching people.
și conformitate și etalonarea oamenilor,
14:41
We have to move to a model
la un model
14:44
that is based more on principles of agriculture.
care se bazează mai degrabă pe principiile agriculturii.
14:46
We have to recognize that human flourishing
Trebuie să recunoaștem că dezvoltarea umană
14:49
is not a mechanical process;
nu este un proces mecanic,
14:52
it's an organic process.
ci un proces organic.
14:54
And you cannot predict the outcome of human development.
Și nu poți prevedea rezultatele dezvoltării umane.
14:56
All you can do, like a farmer,
Poţi numai, asemenea unui fermier,
14:59
is create the conditions under which
să creezi condițiile în care
15:01
they will begin to flourish.
oamenii vor începe să se dezvolte.
15:03
So when we look at reforming education and transforming it,
Deci când vorbim de reformarea și transformarea educației,
15:05
it isn't like cloning a system.
nu trebuie să o înţelegem ca un proces de clonare a unui sistem
15:08
There are great ones, like KIPP's; it's a great system.
Există sisteme foarte bune, cum e KIPP.
15:11
There are many great models.
Există multe modele foarte bune.
15:13
It's about customizing to your circumstances
Dar problema e adaptarea la circumstanţe,
15:15
and personalizing education
și personalizarea educației
15:18
to the people you're actually teaching.
în funcţie de cei cărora le predai.
15:20
And doing that, I think,
Şi, după părerea mea,
15:22
is the answer to the future
aceasta este calea pentru viitor
15:24
because it's not about scaling a new solution;
pentru că nu este vorba de elaborarea unei noi soluţii,
15:26
it's about creating a movement in education
ci de crearea unui curent în educație
15:29
in which people develop their own solutions,
în cadrul căruia oamenii să își dezvolte propriile soluții,
15:31
but with external support based on a personalized curriculum.
dar cu sprijin extern bazat pe o programă personalizată.
15:34
Now in this room,
În această sală,
15:37
there are people who represent
se află oameni care reprezintă
15:39
extraordinary resources in business,
resurse extraordinare în afaceri,
15:41
in multimedia, in the Internet.
multimedia și Internet.
15:43
These technologies,
Aceste tehnologii,
15:45
combined with the extraordinary talents of teachers,
combinate cu talentele extraordinare ale profesorilor,
15:47
provide an opportunity to revolutionize education.
oferă oportunitatea revoluţionării educației.
15:50
And I urge you to get involved in it
Și fac un apel pentru implicarea voastră
15:53
because it's vital, not just to ourselves,
pentru că este vital, nu doar pentru noi,
15:55
but to the future of our children.
ci pentru viitorul copiilor noștri.
15:57
But we have to change from the industrial model
Trebuie să renunțăm la modelul industrial
15:59
to an agricultural model,
și să trecem la unul agricol,
16:01
where each school can be flourishing tomorrow.
în care fiecare școală poate înflori în viitor.
16:03
That's where children experience life.
Acolo experimentează copiii viața.
16:06
Or at home, if that's where they choose to be educated
Sau acasă, dacă acolo aleg să fie educați,
16:08
with their families or their friends.
împreună cu familiile sau prietenii.
16:10
There's been a lot of talk about dreams
S-a vorbit mult despre vise
16:12
over the course of this few days.
în decursul acestor zile.
16:14
And I wanted to just very quickly ...
Și vroiam să spun foarte rapid,
16:17
I was very struck by Natalie Merchant's songs last night,
că am fost impresionat de cântecele Nataliei Merchant aseară,
16:19
recovering old poems.
care revalorizează poeme vechi.
16:22
I wanted to read you a quick, very short poem
Vroiam să vă citesc o poezie foarte scurtă
16:24
from W. B. Yeats, who some of you may know.
a lui W.B. Yeats, pe care poate îl cunoaşteţi.
16:26
He wrote this to his love,
I-a scris iubitei sale,
16:29
Maud Gonne,
Maud Gonne,
16:31
and he was bewailing the fact that
lamentându-se că
16:33
he couldn't really give her what he thought she wanted from him.
nu putea să-i ofere ce credea el că ea așteaptă de la el.
16:36
And he says, "I've got something else, but it may not be for you."
Și spune aşa: „Am altceva, dar poate nu vrei asta.”
16:39
He says this:
Iată ce spune:
16:42
"Had I the heavens' embroidered cloths,
„Dac-aș avea pânzele brodate ale Cerului,
16:44
Enwrought with gold
cusute cu fir de aur
16:47
and silver light,
și argintie lumină,
16:49
The blue and the dim
Pânzele albastre
16:51
and the dark cloths
și stinse și negre
16:53
Of night and light and the half-light,
ale nopții și luminii și amurgului,
16:55
I would spread the cloths under your feet:
Aș răspândi pânzele sub picioarele tale;
16:58
But I, being poor,
Dar eu, fiind sărac,
17:01
have only my dreams;
am doar visurile mele;
17:04
I have spread my dreams under your feet;
Am răspândit visurile mele sub picioarele tale;
17:07
Tread softly
Calcă domol
17:10
because you tread on my dreams."
fiindcă tu calci pe visurile mele.”
17:12
And every day, everywhere,
În fiecare zi, pretutindeni,
17:15
our children spread their dreams beneath our feet.
copiii noștri își aştern visele la picioarele noastre.
17:18
And we should tread softly.
Și trebuie să călcăm domol.
17:21
Thank you.
Mulțumesc!
17:24
(Applause)
(aplauze)
17:26
Thank you very much.
Mulțumesc foarte mult!
17:43
Translated by Viorel Mocanu
Reviewed by Communication Lab ...

▲Back to top

About the speaker:

Ken Robinson - Author/educator
Creativity expert Sir Ken Robinson challenges the way we're educating our children. He champions a radical rethink of our school systems, to cultivate creativity and acknowledge multiple types of intelligence.

Why you should listen

Why don't we get the best out of people? Sir Ken Robinson argues that it's because we've been educated to become good workers, rather than creative thinkers. Students with restless minds and bodies -- far from being cultivated for their energy and curiosity -- are ignored or even stigmatized, with terrible consequences. "We are educating people out of their creativity," Robinson says. It's a message with deep resonance. Robinson's TED Talk has been distributed widely around the Web since its release in June 2006. The most popular words framing blog posts on his talk? "Everyone should watch this."

A visionary cultural leader, Sir Ken led the British government's 1998 advisory committee on creative and cultural education, a massive inquiry into the significance of creativity in the educational system and the economy, and was knighted in 2003 for his achievements. His 2009 book, The Element: How Finding Your Passion Changes Everything, is a New York Times bestseller and has been translated into 21 languages. A 10th anniversary edition of his classic work on creativity and innovation, Out of Our Minds: Learning to be Creative, was published in 2011. His 2013 book, Finding Your Element: How to Discover Your Talents and Passions and Transform Your Life, is a practical guide that answers questions about finding your personal Element. In his latest book, Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education, he argues for an end to our outmoded industrial educational system and proposes a highly personalized, organic approach that draws on today’s unprecedented technological and professional resources to engage all students.

More profile about the speaker
Ken Robinson | Speaker | TED.com