ABOUT THE SPEAKER
Benedetta Berti - Conflict and security researcher
Benedetta Berti studies how conflicts impact civilians.

Why you should listen

Benedetta Berti is an expert on the role of armed groups and the future of armed conflict, especially in the Middle East. She has spent over a decade researching non-state armed groups, from terrorists to insurgents to militias, and has worked with governments, international organizations and NGOs to offer new approaches to better understand and tackle modern conflict. As a security and humanitarian consultant, Berti has designed disarmament campaigns; conducted trainings of counter-insurgency and protection of civilians; worked on violence prevention; and assisted humanitarian organizations on issues related to gaining access to war-torn areas.  She has conducted research and worked across the globe -- from Central and Latin America to the Middle East, and from the United States to Eastern Africa -- and has focused her work on some of the world's most complex conflicts, from Syria, to Iraq, to Gaza, to Burundi. 

Berti has written four books, and her writing has appeared in Foreign Policy and Foreign Affairs.

More profile about the speaker
Benedetta Berti | Speaker | TED.com
TED2018

Benedetta Berti: Did the global response to 9/11 make us safer?

Benedetta Berti: Nas je globalni odzvi na 11. september naredil bolj varne?

Filmed:
1,430,420 views

Če želimo, da bo obstojna, dolgoročna varnost v svetu norma, je čas, da radikalno razmislimo, kako jo lahko dosežemo, pravi sodelavka TED-a in raziskovalka konfliktov Benedetta Berti. V pronicljivem govoru Bertijeva razloži, da je ustvarjanje varnejšega sveta manj povezano z uničenjem sovražnikov na bojišču in bolj povezano z zaščito civilistov, ne glede na to, od kod so in kje živijo.
- Conflict and security researcher
Benedetta Berti studies how conflicts impact civilians. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AlmostSkoraj 20 yearslet have passedminilo sinceod 9/11.
0
1404
3276
Skoraj 20 let je minilo od 11. septembra.
00:18
It is time to take stockzaloga of where we standstojalo
1
6120
3216
Čas je, da ugotovimo, kje smo,
00:21
and stop and think.
2
9360
1440
se ustavimo in razmislimo.
00:24
It is time to askvprašajte ourselvessami,
3
12000
2096
Čas je, da se vprašamo,
00:26
have the assumptionspredpostavke and policiespravila
4
14120
2136
če so nas domneve in strategije,
00:28
we developedrazvili in the wakezbudi se
of those tragictragično eventsdogodki
5
16280
2296
ki smo jih razvili po teh tragičnih dogodkih,
00:30
trulyresnično madeizdelane us more securevarno?
6
18600
2480
res naredile bolj varne.
00:33
Have they madeizdelane our societiesdružb,
bothoboje in EuropeEvropi and in the UnitedVelika StatesDržave,
7
21880
4536
So naredile našo družbo,
tako v Evropi kot v ZDA,
00:38
more resilientprožno?
8
26440
1200
bolj odporno?
00:40
I've workeddelal all my life
in the fieldpolje of securityvarnost and defenseobramba,
9
28720
4015
Vse življenje delam na področju
varnosti in obrambe
00:44
and I am convincedprepričan
that now, more than ever,
10
32759
3217
in prepričana sem, da moramo
zdaj bolj kot kdaj prej
00:48
we need to radicallyradikalno reframereframe
the way we think and actukrepati about securityvarnost,
11
36000
5416
radikalno spremeniti svoj način mišljenja
in ukrepanja v zvezi z varnostjo,
00:53
and especiallyše posebej
about internationalmednarodni securityvarnost.
12
41440
2520
še posebej mednarodno varnostjo.
00:57
By internationalmednarodni securityvarnost,
I actuallydejansko mean what we do,
13
45000
3616
Z izrazom mednarodna varnost
dejansko mislim, kar počnemo,
01:00
how we preparePripravimo our countriesdržave
14
48640
1336
kako se pripravljamo
01:02
to better respondodgovoriti
and preventpreprečiti externalzunanji threatsgrožnje,
15
50000
3496
na boljši odziv in preprečevanje
zunanjih groženj
01:05
and how we protectzaščititi our citizensdržavljani.
16
53520
1920
ter kako ščitimo svoje državljane.
01:08
The keyključ to bothoboje
17
56760
1696
Ključ do obojega
01:10
is to focusosredotočiti on protectingzaščita civilianscivilistov,
18
58480
2656
je osredotočanje na zaščito civilistov
01:13
bothoboje in our ownlastno countriesdržave
19
61160
1616
tako v naših državah
01:14
and in those where we are presentprisotni
in the nameime of securityvarnost.
20
62800
2920
kot tudi v tistih, kjer smo
prisotni v imenu zaščite.
01:19
Now, this ideaideja goesgre
againstproti the fixeddoločen narrativepripoved
21
67280
2656
Ta ideja je v nasprotju s fiksno zgodbo,
01:21
that we developedrazvili over the pastpreteklost 20 yearslet
22
69960
2736
ki smo jo razvili v zadnjih 20 letih,
01:24
over what securityvarnost is and how to get it,
23
72720
2680
o tem, kaj je varnost in kako jo doseči.
01:28
but that narrativepripoved is flawedpomanjkljiv,
and worseslabše, it is counterproductivekontraproduktivno.
24
76400
5080
Ta zgodba je napačna in, še slabše,
kontraproduktivna je.
01:34
Over the pastpreteklost 20 yearslet,
25
82680
2016
V zadnjih 20 letih smo se
01:36
bothoboje in the UnitedVelika StatesDržave and in EuropeEvropi,
26
84720
2776
tako v Evropi kot v ZDA
01:39
we'vesmo come to acceptsprejema that we mustmoraš
talk about securityvarnost in zeronič sumvsota termspogoji,
27
87520
4816
navadili, da se moramo o svoji
varnosti pogovarjati z ničelno vsoto,
01:44
as if the only way to gaindobiček more securityvarnost
is by compromisingogrožanja on valuesvrednosti and rightspravice:
28
92360
5536
kot da je edina pot do varnosti
kompromis med vrednotami in pravicami:
01:49
securityvarnost versusproti humančlovek rightspravice,
29
97920
3096
varnost proti človekovim pravicam,
01:53
safetyvarnost versusproti freedomsvobodo and developmentrazvoj.
30
101040
3936
varnost proti svobodi in razvoju.
01:57
This is a falsenapačen oppositionugovor.
31
105000
2496
To je napačen odpor.
01:59
It just doesn't work like that.
32
107520
1696
Tako preprosto ne gre.
02:01
We need to recognizeprepoznati
33
109240
1816
Prepoznati moramo,
02:03
that securityvarnost and humančlovek rightspravice
are not oppositenasprotno valuesvrednosti,
34
111080
2816
da si varnost in človekove pravice
ne nasprotujejo,
02:05
they are intrinsicallysamoumevno relatedpovezane.
35
113920
2200
ampak da so neločljivo povezane.
02:09
After all, the mostnajbolj basicosnovno humančlovek right
36
117080
3336
Konec koncev je najosnovnejša
človekova pravica
02:12
is the right to livev živo
and to be freeprost from violencenasilje,
37
120440
3336
pravica živeti in to v nenasilju.
02:15
and a state'sčlanice mostnajbolj basicosnovno responsibilityodgovornost
38
123800
3016
Najosnovnejša odgovornost države je,
02:18
is to guaranteejamstvo that right
for its citizensdržavljani.
39
126840
2359
da zagotovi to pravico
za svoje državljane.
02:21
ConverselyNasprotno, if we think
about communitiesskupnosti all over the worldsvet
40
129960
4176
In obratno, če pomislimo na skupnosti
po vsem svetu,
02:26
affectedprizadeta by warvojna and conflictkonflikt,
41
134160
2696
prizadete od vojne in sporov,
02:28
it is insecuritynegotovost and violencenasilje
42
136880
2336
sta prav negotovost in nasilje tisto,
02:31
that stopsustavi them from achievingdoseganje
theirnjihovi fullpolno freedomsvobodo and developmentrazvoj.
43
139240
4416
kar jim preprečuje, da bi dosegle
popolno svobodo in razvoj.
02:35
Now, they need basicosnovno securityvarnost
just as much as we do
44
143680
4016
Osnovno varnost potrebujejo
prav tako kot mi
02:39
and they need it
so they can livev živo a normalnormalno life
45
147720
3336
in potrebujejo jo zato,
da bodo lahko normalno živeli
02:43
and so that they can
enjoyuživajte theirnjihovi humančlovek rightspravice.
46
151080
2856
in uživali svoje človekove pravice.
02:45
This is why we need to shiftpremik.
47
153960
2176
Zato se moramo premakniti.
02:48
We need to acknowledgepotrdite
that sustainabletrajnostno securityvarnost
48
156160
2856
Priznati si moramo, da obstojna varnost
02:51
buildsgradi on a foundationtemelj of humančlovek rightspravice,
49
159040
2816
gradi na temeljih človekovih pravic,
02:53
buildsgradi on promotingspodbujanje
and respectingspoštovanju humančlovek rightspravice.
50
161880
3360
gradi na promociji in spoštovanju
človekovih pravic.
02:58
AlsoTudi, over the pastpreteklost two decadesdesetletja,
51
166320
2616
V zadnjih dveh desetletjih smo tudi
03:00
we have acceptedsprejeta that the bestnajboljši way
to guaranteejamstvo our ownlastno securityvarnost
52
168960
4216
sprejeli, da je najboljši
način, kako si zagotoviti lastno varnost,
03:05
is by defeatingpremagati our enemiessovražniki,
53
173200
1856
premagati svoje sovražnike.
03:07
and to do that, we need to relyzanašajte se
almostskoraj exclusivelyekskluzivno on the militaryvojska.
54
175080
4000
In da bi to storili, se moramo zanesti
skoraj izključno na vojsko.
03:12
Again, this clashesspopadi with my work,
with my researchraziskave,
55
180600
3096
To je spet v nasprotju z mojim delom,
z mojim raziskovanjem
03:15
with what I see in the fieldpolje.
56
183720
1381
tega, kar vidim na terenu.
03:17
What I see is that buildingstavbe
sustainabletrajnostno securityvarnost
57
185125
3611
Kar vidim, je, da je grajenje
obstojne varnosti
03:20
has a lot lessmanj to do
with crushingdrobljenje enemiessovražniki,
58
188760
2536
manj povezano z uničenjem sovražnika,
03:23
has a lot lessmanj to do
with winningzmagovalec on the battlefieldbojišče,
59
191320
2616
manj povezano z zmago na bojišču
03:25
and has a lot more to do
with protectingzaščita victimsžrtve
60
193960
2576
in veliko bolj z zaščito žrtev
03:28
and buildingstavbe stabilitystabilnost.
61
196560
1400
ter grajenjem stabilnosti.
03:30
And to do that, well, the militaryvojska alonesam
62
198760
2496
Da bi to storili, je sama vojska
03:33
is simplypreprosto insufficientnezadostno.
63
201280
1640
preprosto nezadostna.
03:36
This is why I believe we need to shelvepolice
the never-endingnikoli ne konča WarVojne on TerrorTeror,
64
204280
4776
Zato verjamem, da moramo prekiniti
nikoli dokončano vojno proti terorizmu
03:41
and we need to replacezamenjati it
with a securityvarnost agendadnevni red
65
209080
2576
in jo zamenjati z varnostnim programom,
03:43
that is drivenpogon by the principlenačelo
of protectingzaščita civilianscivilistov,
66
211680
3936
ki ga vodi princip zaščite civilistov,
03:47
no matterzadevo where they are from,
what passportpotni list they holddržite,
67
215640
3416
ne glede na to, od kod so,
kateri poti list imajo
03:51
or where they livev živo:
68
219080
1616
ali kje živijo:
03:52
VancouverVancouver, NewNove YorkYork,
69
220720
2376
v Vancouvru, New Yorku,
03:55
KabulKabul, MosulMosula, AleppoAleppo or DoumaMestu Douma.
70
223120
3600
Kabuli, Mosulu, Aleppu ali Doumi.
03:59
SustainableTrajnostni securityvarnost tellspove us
that we're more likelyverjetno
71
227600
3336
Obstojna varnost nam pove,
da bomo verjetno
04:02
to have long-termdolgoročno securityvarnost
at home for ourselvessami
72
230960
3816
deležni dolgoročne varnosti doma zase,
04:06
if we focusosredotočiti our engagementsposlih abroadv tujini
on protectingzaščita civilianscivilistov
73
234800
4136
če osredotočimo svoje posege
v tujini na zaščito civilistov
04:10
and on ensuringzagotavljanje theirnjihovi livesživi are livedživel
in dignitydostojanstvo and freeprost from violencenasilje.
74
238960
5736
in na skrb, da bodo njihova
življenja dostojanstvena in brez nasilja.
04:16
For exampleprimer, we all know
that defeatingpremagati ISISISIS
75
244720
3256
Vsi na primer vemo, da je poraz ISIS
04:20
is a securityvarnost achievementdosežek.
76
248000
1776
varnostni dosežek.
04:21
AbsolutelyAbsolutno.
77
249800
1296
Absolutno.
04:23
But rebuildingobnova destroyeduničeni homesdomove,
78
251120
3376
A obnavljanje uničenih domov,
04:26
restoringobnavljanje orderred,
79
254520
1936
vzpostavljanje reda,
04:28
ensuringzagotavljanje a representativepredstavnik
politicalpolitično systemsistem,
80
256480
3176
zagotavljanje vzorčnega
političnega sistema,
04:31
these are just as, if not more importantpomembno,
81
259680
2976
vse to je prav tako, če ne bolj pomembno
04:34
and not just for the securityvarnost
of civilianscivilistov in IraqIrak and in SyriaSirija,
82
262680
3536
in ne le za varnost civilistov v Iraku in Siriji,
04:38
but for our ownlastno securityvarnost
and for globalglobalno stabilitystabilnost.
83
266240
3360
ampak za našo lastno varnost
in globalno stabilnost.
04:43
More fundamentallytemeljito,
84
271200
1320
Še pomembneje,
04:45
ISIS'sISIS je dangernevarnost should not just be countedštetje
in the numberštevilka of weaponsorožje it holdsdrži
85
273760
5416
nevarnost ISIS se ne bi smela šteti
le po številu orožja, ki ga imajo,
04:51
but alsotudi in the numberštevilka of childrenotroci
it has kepthranijo out of schoolšola
86
279200
3456
ampak po številu otrok,
ki zaradi nje niso hodili v šolo
04:54
or indoctrinatedIndoktriniran.
87
282680
1440
ali so bili indoktrinirani.
04:57
This is from a securityvarnost perspectiveperspektive.
88
285040
2296
To je s stališča varnosti.
04:59
From a securityvarnost perspectiveperspektive,
89
287360
1616
S stališča varnosti
05:01
the long-termdolgoročno generationalgeneracijske impactvpliv
of havingimeti millionsmilijoni of childrenotroci in SyriaSirija
90
289000
6016
dolgoročni generacijski vpliv
na milijone otrok v Siriji,
05:07
growingrastoče up knowingvedeti only warvojna
and out of schoolšola,
91
295040
4456
ki odraščajo izven šole in poznajo
le vojno -
05:11
this is a fardaleč more dangerousnevarno
threatgrožnja to stabilitystabilnost
92
299520
3296
to je mnogo bolj nevarna grožnja stabilnosti
05:14
than all of ISIS'sISIS je weaponsorožje combinedskupaj,
93
302840
2816
kot vse orožje ISIS skupaj
05:17
and we should spendporabiti just as much time
and just as much energyenergija to counterštevec this
94
305680
6136
in morali bi porabiti prav toliko časa
in energije, da bi se borili proti temu,
05:23
as what we spendporabiti
when counteringboj proti ISISISIS militarilyvojaško.
95
311840
4240
kot ju zapravimo
za vojaški boj proti ISIS.
05:29
Over the pastpreteklost two decadesdesetletja,
our securityvarnost policypolitika has been short-termkratkoročno.
96
317480
3856
V zadnjih dveh desetletjih je bila
naša varnostna politika kratkoročna.
05:33
It has focusedosredotočen on the here and now.
97
321360
2576
Osredotočala se je na tukaj in zdaj.
05:35
It has systematicallysistematično downplayeddownplayed
the linkpovezavo betweenmed what we do todaydanes
98
323960
4336
Sistematično je zmanjševala pomen
povezave med tem, kar danes počnemo
05:40
in the nameime of securityvarnost
99
328320
1496
v imenu varnosti,
05:41
and the long-termdolgoročno impactvpliv of those choicesizbire.
100
329840
2896
in dolgoročnimi posledicami teh odločitev.
05:44
In the yearslet after 9/11,
101
332760
2176
V letih po 11. septembru
05:46
some of the choicesizbire,
102
334960
2056
so nas nekatere odločitve,
05:49
some of the policiespravila we'vesmo implementedizvaja
103
337040
2416
nekatere politike, ki smo jih uvedli,
05:51
have probablyverjetno madeizdelane us lessmanj,
not more securevarno in the long termdolgoročno.
104
339480
4560
verjetno naredile dolgoročno manj,
ne pa bolj varne.
05:56
SustainableTrajnostni, civilian-centeredcivilno-centered securityvarnost
105
344840
3216
Obstojna varnost,
osredotočena na civiliste,
06:00
needspotrebe to look at what happensse zgodi
in the long termdolgoročno.
106
348080
3296
mora videti, kaj se dogaja dolgoročno.
06:03
Again, for exampleprimer,
107
351400
1280
Primer:
06:05
relyingse opira on dronesbrnenje to targetcilj enemiessovražniki
in farawayoddaljenih countriesdržave maylahko be a toolorodje.
108
353600
4936
zanašanje na drone, da zadenejo sovražnike
v daljnih deželah, je lahko orodje.
06:10
It maylahko be a toolorodje to make sure
or to lessenzmanjšati the threatgrožnja
109
358560
3216
Lahko je orodje, ki zagotovi
ali zmanjša grožnjo
06:13
of an imminentNepričakovano attacknapad
on the UnitedVelika StatesDržave.
110
361800
3016
neizogibnega napada na ZDA.
06:16
But what about the long-termdolgoročno impactvpliv?
111
364840
3376
Kaj pa dolgoročna posledica?
06:20
If civilianscivilistov are killedubil,
112
368240
2256
Če bodo civilisti ubiti,
06:22
if communitiesskupnosti are targetedusmerjeni,
113
370520
2776
če bodo skupnosti napadene,
06:25
this will feedkrmo a viciouszačaran circlekrog
114
373320
3096
bo to ohranjalo začarani krog
06:28
of warvojna, conflictkonflikt,
traumatravme and radicalizationradikalizaciji,
115
376440
4056
vojne, konflikta, travme in radikalizacije
06:32
and that viciouszačaran circlekrog is at the centercenter
of so manyveliko of the securityvarnost challengesizzivi
116
380520
3696
in ta začarani krog je v središču
premnogih varnostnih izzivov,
06:36
we faceobraz todaydanes.
117
384240
1200
s katerimi se danes soočamo.
06:38
This will not make us safervarnejše
in the long termdolgoročno.
118
386120
2400
To nas dolgoročno ne bo zaščitilo.
06:41
We need civiliancivilno securityvarnost,
119
389960
3256
Potrebujemo varnost za civiliste,
06:45
we need sustainabletrajnostno
civilian-centeredcivilno-centered securityvarnost,
120
393240
3656
potrebujemo obstojno varnost,
ki se osredotoča na civiliste,
06:48
and we need it now.
121
396920
1536
in potrebujemo jo takoj zdaj.
06:50
We need to encouragespodbujati thinkingrazmišljanje
and researchraziskave around this conceptkoncept,
122
398480
3656
Vzpodbuditi moramo razmišljanje
in raziskave tega koncepta
06:54
and to implementimplementirati it.
123
402160
1480
in ga uporabiti.
06:56
We livev živo in a dangerousnevarno worldsvet.
124
404840
2456
Živimo v nevarnem svetu.
06:59
We have manyveliko threatsgrožnje
to peacemir and conflictkonflikt.
125
407320
2840
Imamo mnogo groženj miru in konflikte.
07:03
Much like in the daysdnevi after 9/11,
126
411720
2176
Podobno kot v dneh po 11. septembru
07:05
we simplypreprosto cannotne morem affordprivoščiti
not to think about internationalmednarodni securityvarnost.
127
413920
3840
si ne moremo privoščiti, da ne bi
razmišljali o mednarodni varnosti.
07:10
But we have to learnučiti se the lessonslekcije
of the pastpreteklost 20 yearslet.
128
418840
3616
Upoštevati moramo izkušnje zadnjih 20 let.
07:14
To get it right, to get securityvarnost right,
129
422480
2816
Da bomo prav ravnali, da bomo
imeli pravo varnost,
07:17
we need to focusosredotočiti on the long termdolgoročno.
130
425320
2216
se moramo osredotočati na dolgi rok.
07:19
We need to focusosredotočiti on protectingzaščita civilianscivilistov.
131
427560
2416
Osredotočiti se moramo
na zaščito civilistov
07:22
And we need to respectspoštovanje
and acknowledgepotrdite the factdejstvo
132
430000
2656
in spoštovati ter priznati dejstvo,
07:24
that sustainabletrajnostno securityvarnost
buildsgradi on a foundationtemelj of humančlovek rightspravice.
133
432680
4360
da obstojna varnost gradi
na temeljih človekovih pravic.
07:30
OtherwiseDrugače, in the nameime of securityvarnost,
134
438200
3216
Drugače v imenu varnosti
07:33
we risktveganje leavingodhod the worldsvet
135
441440
1736
tvegamo, da bomo svet
07:35
a fardaleč more dangerousnevarno and unstablenestabilen placemesto
136
443200
3456
pustili bolj nevaren in nestabilen,
07:38
than what we alreadyže foundnajdemo it in.
137
446680
1920
kot smo ga dobili.
07:41
Thank you.
138
449880
1216
Hvala.
07:43
(ApplauseAplavz)
139
451120
3600
(aplavz)
Translated by Polona Ramšak
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Benedetta Berti - Conflict and security researcher
Benedetta Berti studies how conflicts impact civilians.

Why you should listen

Benedetta Berti is an expert on the role of armed groups and the future of armed conflict, especially in the Middle East. She has spent over a decade researching non-state armed groups, from terrorists to insurgents to militias, and has worked with governments, international organizations and NGOs to offer new approaches to better understand and tackle modern conflict. As a security and humanitarian consultant, Berti has designed disarmament campaigns; conducted trainings of counter-insurgency and protection of civilians; worked on violence prevention; and assisted humanitarian organizations on issues related to gaining access to war-torn areas.  She has conducted research and worked across the globe -- from Central and Latin America to the Middle East, and from the United States to Eastern Africa -- and has focused her work on some of the world's most complex conflicts, from Syria, to Iraq, to Gaza, to Burundi. 

Berti has written four books, and her writing has appeared in Foreign Policy and Foreign Affairs.

More profile about the speaker
Benedetta Berti | Speaker | TED.com