ABOUT THE SPEAKER
James Veitch - Comedian and writer
For James Veitch, a British writer and comedian with a mischievous side, spam emails proved the perfect opening to have some fun, playing the scammers at their own game.

Why you should listen

Packed full of Nigerian princes, can't miss investment opportunities and eligible Russian brides, James Veitch's correspondence with email spammers leads to surprising, bizarre and usually hilarious results. Out of this experiment came his first book, Dot Con. In 2014, his first solo comedy show The Fundamental Interconnectedness of Everyone with an Internet Connection, premiered at the Edinburgh Fringe to wide acclaim. His second show, Genius Bar, focussed on his time working for Apple, chronicles his attempts to fix his relationship using the same troubleshooting techniques he’d been using to fix iMacs, iPhones and iPods. He is currently writing his third show and preparing to tour the UK. 

He lives in London with his full body pillow.

More profile about the speaker
James Veitch | Speaker | TED.com
TEDGlobal>Geneva

James Veitch: This is what happens when you reply to spam email

James Veitch: Det här händer när du svarar på skräppost

Filmed:
55,851,315 views

Skumma e-postmeddelanden: outkrävda försäkringspengar, diamantfyllda bankfack, nära vänner strandsatta i främmande land. De dyker upp i våra inboxar, och rutinförfarandet är att radera dem direkt. Men vad händer när du svarar? Häng med när författaren och komikern James Veitch berättar om en flera veckor lång korrespondens med en spammare som erbjöd honom en andel i en fantastisk affär.
- Comedian and writer
For James Veitch, a British writer and comedian with a mischievous side, spam emails proved the perfect opening to have some fun, playing the scammers at their own game. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A few yearsår agosedan,
0
809
1151
För några år sedan,
fick jag ett sånt där skräppostmeddelande.
00:13
I got one of those spamskräppost emailse-postmeddelanden.
1
1984
3460
Det tog sig genom mitt skräppostfilter.
00:17
And it managedförvaltade
to get throughgenom my spamskräppost filterfiltrera.
2
5468
2104
Jag vet inte riktigt hur,
men det hamnade i min inkorg,
00:19
I'm not quiteganska sure how,
but it turnedvände up in my inboxinkorg,
3
7596
2556
det var från en kille
som hette Solomon Odonkoh.
00:22
and it was from a guy
calledkallad SolomonSolomon OdonkohOdonkoh.
4
10176
2149
00:24
(LaughterSkratt)
5
12349
1215
(Skratt)
00:26
I know.
6
14159
1151
Jag vet.
(Skratt)
00:27
(LaughterSkratt)
7
15334
1230
Så här var det:
00:28
It wentåkte like this:
8
16588
1160
Det stod, "Hej James Veitch,
00:29
it said, "HelloHej JamesJames VeitchVeitch,
9
17772
1618
jag har ett intressant affärsförslag
som jag vill berätta om, Solomon."
00:31
I have an interestingintressant businessföretag proposalförslag
I want to sharedela med sig with you, SolomonSolomon."
10
19414
3539
00:36
Now, my handhand was kindsnäll of hoveringsvävar
on the deleteradera buttonknapp, right?
11
24246
2913
Handen svävade
ovanför delete-knappen, okej?
Jag kollade på min telefon.
Jag tänkte, jag kan radera detta.
00:39
I was looking at my phonetelefon.
I thought, I could just deleteradera this.
12
27183
2959
00:42
Or I could do what I think
we'vevi har all always wanted to do.
13
30442
4165
Eller så kan jag göra det jag tror
att alla alltid velat göra.
00:46
(LaughterSkratt)
14
34631
2991
(Skratt)
00:50
And I said, "SolomonSolomon,
Your emaile-post intriguesintriger me."
15
38541
2209
Så jag sa, "Solomon,
ditt meddelande intresserar mig,"
00:52
(LaughterSkratt)
16
40774
2702
(Skratt)
(Applåder)
00:55
(ApplauseApplåder)
17
43500
4976
Så var spelet igång.
01:00
And the gamespel was afootpå gång.
18
48500
2420
01:05
He said, "DearKära JamesJames VeitchVeitch,
We shallskall be shippingfrakt GoldGuld to you."
19
53214
2961
Han sa, "Kära James Veitch,
Vi ska frakta Guld till dig."
(Skratt)
01:08
(LaughterSkratt)
20
56199
1697
01:10
"You will earntjäna 10%
of any goldguld- you distributesdistribuerar."
21
58302
2897
"Du tjänar 10%
av allt guld du distributerars."
(Skratt)
01:13
(LaughterSkratt)
22
61223
1764
01:15
So I knewvisste I was dealingsom handlar om
with a professionalprofessionell.
23
63307
2051
Så jag visste att han var ett proffs.
(Skratt)
01:17
(LaughterSkratt)
24
65382
3575
01:22
I said, "How much is it worthvärde?"
25
70408
1484
Jag sa, "Hur mycket är det värt?"
01:25
He said, "We will startStart
with smallermindre quantitykvantitet," --
26
73058
2500
Han sa, "Vi börjar med en mindre mängd,"
och jag var typ, ååh -
01:27
I was like, awwAwww --
27
75582
1152
och så sa han, "25 kg.
01:28
and then he said, "of 25 kgsKGS.
28
76758
2794
(Skratt)
01:31
(LaughterSkratt)
29
79576
2000
01:34
The worthvärde should be about $2.5 millionmiljon."
30
82969
2464
Värdet bör vara
ungefär 2,5 miljoner dollar."
01:39
I said, "SolomonSolomon, if we're
going to do it, let's go bigstor.
31
87536
2675
Jag sa, "Solomon, om vi ska göra det,
låt oss göra det stort.
01:42
(ApplauseApplåder)
32
90235
6902
(Skratt)
(Applåder)
01:50
I can handlehantera it.
How much goldguld- do you have?"
33
98286
3905
Jag kan hantera det.
Hur mycket guld har du?"
01:54
(LaughterSkratt)
34
102215
3087
(Skratt)
Han sa, "Det handlar inte om
hur mycket guld jag har,
01:57
He said, "It is not a mattermateria
of how much goldguld- I have,
35
105761
2600
det handlar om vad du kan hantera.
02:00
what mattersfrågor is
your capabilityförmåga of handlinghantering.
36
108385
2051
Vi kan börja med 50 kg
som en testleverans."
02:02
We can startStart with 50 kgsKGS
as trialrättegång shipmentsändning."
37
110460
2223
Jag sa, "50 kg?
02:04
I said, "50 kgsKGS?
38
112707
1871
Det är meningslöst att göra detta
02:06
There's no pointpunkt doing this at all
39
114602
1643
om du inte skickar minst ett ton."
02:08
unlesssåvida inte you're shippingfrakt
at leastminst a metricmetrisk tonton."
40
116269
2230
(Skratt)
02:10
(LaughterSkratt)
41
118523
1195
(Applåder)
02:11
(ApplauseApplåder)
42
119742
2769
02:15
He said, "What do you do for a livinglevande?"
43
123401
1923
Han sa, "Vad jobbar du med?"
(Skratt)
02:17
(LaughterSkratt)
44
125348
1855
02:20
I said, "I'm a hedgeHedge fundfond
executiveverkställande bankBank managerchef."
45
128283
2342
Jag sa, "Jag är chef för en hedgefond."
(Skratt)
02:22
(LaughterSkratt)
46
130649
3408
Det är inte första gången
jag har fraktat guldtackor, min vän,
02:27
This isn't the first time
I've shippedskickat bullionädelmetaller, my friendvän,
47
135243
2710
02:29
no no no.
48
137993
1645
nej, nej, nej.
02:32
Then I startedsatte igång to panicpanik.
49
140989
1151
Sedan fick jag lite panik
och typ, "Var finns du?"
02:34
I was like, "Where are you basedbaserad?"
50
142164
1628
Jag vet inte med dig,
02:35
I don't know about you,
51
143816
1182
men om vi går via posten
02:37
but I think if we're going
viavia the postalpost- serviceservice,
52
145022
2368
så borde det kvitteras ut.
02:39
it oughtborde to be signedsignerad for.
53
147414
1308
Det är rätt mycket guld."
02:40
That's a lot of goldguld-."
54
148746
1174
02:42
He said, "It will not be easylätt
to convinceövertyga my companyföretag
55
150666
2437
Han sa, "Det blir svårt
att övertyga företaget
att göra större leveranser."
02:45
to do largerstörre quantitykvantitet shipmentsändning."
56
153127
1710
02:46
I said, "SolomonSolomon, I'm completelyfullständigt
with you on this one.
57
154861
2528
Jag sa "Solomon, jag stöttar dig i detta.
Jag sätter ihop en bild
som du kan ta med till styrelsen.
02:49
I'm puttingsätta togethertillsammans a visualvisuell for you
to take into the boardstyrelse meetingmöte.
58
157413
3446
Vänta lite bara."
02:52
HoldHåll tightstram."
59
160883
1180
02:54
(LaughterSkratt)
60
162087
3029
(Skratt)
03:01
This is what I sentskickat SolomonSolomon.
61
169009
1347
Det här skickade jag till Solomon.
03:03
(LaughterSkratt)
62
171205
2127
(Skratt)
(Applåder)
03:05
(ApplauseApplåder)
63
173356
5912
03:11
I don't know if we have
any statisticiansstatistiker in the househus,
64
179829
3055
Jag vet inte om vi har
några statistiker i lokalen,
men det händer helt klart något.
03:14
but there's definitelydefinitivt something going on.
65
182908
2009
(Skratt)
03:16
(LaughterSkratt)
66
184941
1634
03:19
I said, "SolomonSolomon, attachedbifogad to this emaile-post
you'lldu kommer find a helpfulhjälpsam chartDiagram.
67
187170
3280
Jag sa, "Solomon, bifogat hittar du
ett användbart diagram.
03:23
I've had one of my assistantsassistenter
runspringa the numberstal.
68
191281
2293
En av mina assistenter
har kollat siffrorna.
(Skratt)
03:25
(LaughterSkratt)
69
193598
1786
Vi är redo för leverans
av så mycket guld som möjligt."
03:27
We're readyredo for shippingfrakt
as much goldguld- as possiblemöjlig."
70
195408
2381
03:30
There's always a momentögonblick where they try
to tugbogserbåt your heartstringsinnersta känslor,
71
198254
3051
Det kommer alltid en stund då de försöker
spela på ens känslor.
Han sa, "Jag blir så väldigt glad
om affären går bra,
03:33
and this was it for SolomonSolomon.
72
201329
1342
03:34
He said, "I will be so much happylycklig
if the dealhandla goesgår well,
73
202695
2627
för jag får också en bra provision."
03:37
because I'm going to get
a very good commissionprovision as well."
74
205346
2675
Och jag sa "Fantastiskt,
vad ska du använda din andel till?"
03:40
And I said, "That's amazingfantastiskt,
What are you going to spendspendera your cutskära on?"
75
208045
3294
Han sa, "På fastigheter, vad ska du göra?"
03:43
And he said, "On RealEstateRealEstate,
what about you?"
76
211363
2150
03:46
I thought about it for a long time.
77
214133
3047
Jag funderade ett långt tag.
03:50
And I said, "One wordord;
78
218925
1639
Och sa, "Ett ord:
03:53
HummusHummus."
79
221632
1151
Hummus."
03:54
(LaughterSkratt)
80
222807
3181
(Skratt)
04:00
"It's going placesplatser.
81
228261
1150
"Det kommer att bli något.
04:01
(LaughterSkratt)
82
229435
1183
(Skratt)
04:03
I was in Sainsbury'sSainsburys the other day
83
231395
1646
Jag var på Sainsbury's häromdagen
och det fanns typ 30 olika sorter.
04:05
and there were like
30 differentannorlunda varietiesolika sorter.
84
233065
2053
Man kan ju också skära morötter
och dippa dem.
04:07
AlsoOckså you can cutskära up carrotsmorötter,
and you can dipDIP them.
85
235142
2897
04:10
Have you ever doneGjort that, SolomonSolomon?"
86
238063
1856
Har du gjort det nångång, Solomon?"
04:11
(LaughterSkratt)
87
239943
2000
(Skratt)
04:14
He said, "I have to go bedsäng now."
88
242458
1532
Han sa, "Jag måste gå i säng nu."
04:16
(LaughterSkratt)
89
244014
2879
(Skratt)
(Applåder)
04:18
(ApplauseApplåder)
90
246917
2859
"Vi hörs.
04:21
"TillTills morrowMorrow.
91
249800
1377
04:24
Have sweetljuv dreamdröm."
92
252407
1152
Ha söt dröm."
Jag visste inte vad jag skulle säga!
04:25
I didn't know what to say!
93
253583
1388
04:27
I said, "BonsoirBonsoir
my goldengyllene nuggetNugget, bonsoirbonsoir."
94
255643
2887
Jag sa, "Bonsoir min guldklimp, bonsoir."
04:30
(LaughterSkratt)
95
258554
2301
(Skratt)
04:33
Guys, you have to understandförstå,
this had been going for, like, weeksveckor,
96
261323
3152
Ni måste fatta att detta
hade pågått i veckor,
visserligen de bästa veckorna i mitt liv,
04:36
albeitom än hithertohittills the greateststörst
weeksveckor of my life,
97
264499
2151
men jag måste avsluta det.
04:38
but I had to knockKnock it on the headhuvud.
98
266674
1627
Det började spåra ur.
Vänner sa, "James, en drink?"
04:40
It was getting a bitbit out of handhand.
99
268325
1580
04:41
FriendsVänner were sayingsäger, "JamesJames,
do you want to come for a drinkdryck?"
100
269929
2952
Och jag var typ, "Kan inte,
jag väntar på e-post om lite guld."
04:44
I was like, "I can't, I'm expectingförväntar sig
an emaile-post about some goldguld-."
101
272905
3016
Jag måste avsluta det,
måste fixa en löjlig avslutning.
04:47
So I figuredfigured I had
to knockKnock it on the headhuvud.
102
275945
2044
Så jag gjorde upp en plan.
04:50
I had to take it
to a ridiculouslöjlig conclusionslutsats.
103
278013
2056
Jag sa, "Solomon,
jag oroar mig för säkerheten.
04:52
So I concoctedHOPDIKTAD a planplanen.
104
280093
1152
04:53
I said, "SolomonSolomon,
I'm concernedbekymrad about securitysäkerhet.
105
281269
2352
När vi e-postar varandra,
04:55
When we emaile-post eachvarje other,
106
283645
1207
måste vi använda en kod."
04:56
we need to use a codekoda."
107
284876
1151
05:00
And he agreedgick med på.
108
288582
1151
Och han höll med.
(Skratt)
05:01
(LaughterSkratt)
109
289757
1388
Jag sa, "Solomon, jag var uppe
hela natten och skapade koden
05:03
I said, "SolomonSolomon, I spentbringade all night
comingkommande up with this codekoda
110
291169
2889
vi måste använda framöver:
05:06
we need to use
in all furtherytterligare correspondencekorrespondens:
111
294082
2105
Advokat: Gummibjörn.
05:08
LawyerAdvokat: GummyGummy BearBjörn.
112
296211
3743
05:13
BankBank: CreamGrädde EggÄgg.
113
301564
1859
Bank: Chokladägg.
Juridisk: Sur colaflaska.
Anspråk: Jordnöts-M&Ms
05:16
LegalJuridiska: FizzyKolsyrad ColaCola BottleFlaska.
ClaimFordran: PeanutJordnöt M&MsMS.
114
304002
2167
05:18
DocumentsDokument: JellyJelly BeansBönor.
115
306193
1920
Dokument: Gelébönor.
Western Union: Jättestor geléödla."
05:20
WesternWestern UnionUnionen: A GiantJätten GummyGummy LizardÖdla."
116
308137
2144
(Skratt)
05:22
(LaughterSkratt)
117
310305
1832
Jag visste att detta var ord
som de använder.
05:24
I knewvisste these were all wordsord
they use, right?
118
312602
2051
05:26
I said, "Please call me KitkatKitKat
in all furtherytterligare correspondencekorrespondens."
119
314962
3675
Jag sa, "Kalla mig Kitkat hädanefter."
05:30
(LaughterSkratt)
120
318661
4063
(Skratt)
05:36
I didn't hearhöra back.
I thought, I've goneborta too farlångt.
121
324002
2428
Jag hörde inget.
Hade jag gått för långt?
Jag har gått för långt.
Jag fick backa lite.
05:38
I've goneborta too farlångt.
So I had to backpedalbromsa a little.
122
326454
2342
Jag sa, "Solomon,
är vi fortfarande på gång?
05:40
I said, "SolomonSolomon, Is the dealhandla still on?
123
328820
2285
05:44
KitKatKitKat."
124
332311
1151
KitKat."
(Skratt)
05:45
(LaughterSkratt)
125
333486
1246
För man måste vara konsekvent.
05:46
Because you have to be consistentkonsekvent.
126
334756
1872
05:51
Then I did get an emaile-post back from him.
127
339208
1866
Sedan fick jag ett svar.
Han sa, "Vi är på gång,
jag försöker bla bla bla..."
05:53
He said, "The BusinessFöretag is on
and I am tryingpåfrestande to blahbla blahbla blahbla ..."
128
341098
3180
Jag sa, "Mannen, du måste använda koden!"
05:56
I said, "DudeDude, you have to use the codekoda!"
129
344302
1978
Det som följde
06:01
What followedföljt is the greateststörst emaile-post
I've ever receivedmottagen.
130
349478
2588
är det bästa e-postmeddelande
jag nånsin fått.
06:04
(LaughterSkratt)
131
352090
2182
(Skratt)
06:07
I'm not jokingskämtar, this is what
turnedvände up in my inboxinkorg.
132
355675
2546
Jag skojar inte, det här
är vad som kom i min inkorg.
06:10
This was a good day.
133
358939
1150
Det var en bra dag.
06:13
"The businessföretag is on.
134
361224
1151
"Affären är på gång.
06:16
I am tryingpåfrestande to raisehöja the balancebalans
for the GummyGummy BearBjörn --
135
364065
2619
Jag försöker höja saldot
för gummibjörnen -
(Skratt)
06:18
(LaughterSkratt)
136
366708
1399
06:23
so he can submitlämna all the neededbehövs
FizzyKolsyrad ColaCola BottleFlaska JellyJelly BeansBönor
137
371485
3225
så att han kan skicka in alla nödvändiga
sura colaflaskor gelébönor
till chokladägget.
06:26
to the CremeCreme EggÄgg,
138
374734
1153
06:29
for the PeanutJordnöt M&MsMS processbearbeta to startStart.
139
377791
2303
så att jordnöts-M&M-processen
ska kunna starta.
(Skratt)
06:32
(LaughterSkratt)
140
380118
1379
06:33
SendSkicka 1,500 poundspounds
141
381940
2129
Skicka 1 500 pund
via den jättestora geléödlan."
06:36
viavia a GiantJätten GummyGummy LizardÖdla."
142
384093
2389
06:38
(ApplauseApplåder)
143
386506
6769
(Applåder)
06:49
And that was so much funroligt, right,
144
397392
2405
Och det var så himla roligt,
att jag började fundera:
06:51
that it got me thinkingtänkande:
145
399821
1350
typ, vad skulle hända om jag
la ner all tid jag kan på att besvara
06:53
like, what would happenhända if I just spentbringade
as much time as could
146
401195
2911
06:56
replyingsvara to as manymånga
scambluff emailse-postmeddelanden as I could?
147
404130
2094
så mycket skräppost som jag kan?
07:00
And that's what I've been doing
148
408145
2976
Så det är det jag har gjort
i tre år
07:03
for threetre yearsår
149
411145
2100
å era vägnar.
07:05
on your behalfvägnar.
150
413269
1281
(Skratt)
07:06
(LaughterSkratt)
151
414574
2395
(Applåder)
07:08
(ApplauseApplåder)
152
416993
2319
07:12
CrazyGalen stuffgrejer happenshänder when you startStart
replyingsvara to scambluff emailse-postmeddelanden.
153
420079
2871
Galna saker händer när man börjar svara
på bluffmeddelanden.
Det är jättesvårt,
07:14
It's really difficultsvår,
154
422974
1151
och jag rekommenderar det.
07:16
and I highlyi hög grad recommendrekommendera we do it.
155
424149
1578
Jag tycker inte att det är elakt.
07:17
I don't think what I'm doing is mean.
156
425751
1841
Det finns så många
som gör elaka saker mot bluffare.
07:19
There are a lot of people
who do mean things to scammersscammers.
157
427616
2752
Jag slösar bara med deras tid.
07:22
All I'm doing is wastingslöseri theirderas time.
158
430392
3587
07:26
And I think any time
they're spendingutgifterna with me
159
434894
2159
Och all tid de tillbringar med mig,
är tid som de inte använder
för att lura människor
07:29
is time they're not spendingutgifterna
scammingscamming vulnerablesårbar adultsvuxna
160
437077
2597
på deras besparingar, okej?
07:31
out of theirderas savingsbesparingar, right?
161
439698
1373
07:33
And if you're going to do this --
and I highlyi hög grad recommendrekommendera you do --
162
441584
3563
Om du ska göra detta -
jag rekommenderar det varmt -
skaffa en e-postadress under pseudonym.
07:37
get yourselfsjälv a pseudonymousunder pseudonym emaile-post addressadress.
163
445171
2011
Använd inte din egen.
07:39
Don't use your ownegen emaile-post addressadress.
164
447206
1604
Det gjorde jag i början,
och det var en mardröm.
07:40
That's what I was doing at the startStart
and it was a nightmaremardröm.
165
448834
2854
Jag vaknade på morgonen
och hade tusen mejl
07:43
I'd wakevakna up in the morningmorgon-
and have a thousandtusen emailse-postmeddelanden
166
451712
2556
om penisförstoringar,
07:46
about penispenis enlargementsutvidgningar,
167
454292
1207
och bara ett vettigt svar -
07:47
only one of whichsom
was a legitimatelegitim responsesvar --
168
455523
2197
(Skratt)
07:49
(LaughterSkratt)
169
457744
2096
på en medicinsk fråga.
07:51
to a medicalmedicinsk questionfråga I had.
170
459864
1342
Men jag säger så här, hörni,
07:53
But I'll tell you what, thoughdock, guys,
171
461230
1769
jag säger så här: Varje dag är en bra dag,
varje dag är en bra dag
07:55
I'll tell you what: any day is a good day,
any day is a good day
172
463023
3001
07:58
if you receivemotta an emaile-post
that beginsbörjar like this:
173
466048
2421
om man får e-post som börjar så här:
08:01
(LaughterSkratt)
174
469558
2814
(Skratt)
"JAG ÄR WINNIE MANDELA,
08:04
"I AM WINNIEWINNIE MANDELAMANDELA,
175
472396
1793
ANDRA HUSTRUN TILL NELSON MANDELA
FD PRESIDENT I SYDAFRIKA."
08:07
THE SECONDANDRA WIFEFRU OF NELSONNELSON MANDELAMANDELA
THE FORMERF.D. SOUTHSÖDRA AFRICANAFRIKANSKA PRESIDENTORDFÖRANDE."
176
475094
3294
Och jag liksom, åh! - den Winnie Mandela.
08:10
I was like, oh! -- that WinnieWinnie MandelaMandela.
177
478412
1903
(Skratt)
08:12
(LaughterSkratt)
178
480339
1081
08:13
I know so manymånga.
179
481444
1150
Jag känner så många.
08:15
"I NEED TO TRANSFERÖVERFÖRING 45 MILLIONMILJONER DOLLARSDOLLAR
OUT OF THE COUNTRYLAND
180
483546
3056
"JAG BEHÖVER FÖRA UT
45 MILJONER DOLLAR UR LANDET
PÅ GRUND AV MIN MAKE
NELSON MANDELAS HÄLSOTILLSTÅND."
08:18
BECAUSE OF MY HUSBANDMAN
NELSONNELSON MANDELA'SMANDELAS HEALTHHÄLSA CONDITIONVILLKOR."
181
486626
2770
Låt det sjunka in.
08:21
Let that sinksjunka in.
182
489420
1159
08:23
She sentskickat me this, whichsom is hystericalhysterisk.
183
491864
2640
Hon skickade detta, det är sjukt roligt.
(Skratt)
08:26
(LaughterSkratt)
184
494528
2947
Och detta.
08:29
And this.
185
497499
1159
Det här ser rätt så äkta ut, en fullmakt.
08:30
And this looksutseende fairlyganska legitimatelegitim,
this is a letterbrev of authorizationtillstånd.
186
498682
3199
Men för att vara ärlig, om det inte
står nåt på den, så är det bara en form!
08:33
But to be honestärlig, if there's nothing
writtenskriven on it, it's just a shapeform!
187
501905
3389
(Skratt)
08:37
(LaughterSkratt)
188
505318
1853
Jag sa, "Winnie,
jag är ledsen att höra detta.
08:39
I said, "WinnieWinnie,
I'm really sorry to hearhöra of this.
189
507651
2342
Eftersom Nelson dog
för tre månader sedan,
08:42
GivenMed tanke på that NelsonNelson dieddog threetre monthsmånader agosedan,
190
510017
1993
skulle jag säga att hans tillstånd
är ganska kritiskt."
08:44
I'd describebeskriva his healthhälsa conditionskick
as fairlyganska seriousallvarlig."
191
512034
2586
(Skratt)
08:46
(LaughterSkratt)
192
514644
2814
Det är det värsta tillstånd
man kan ha, att inte leva.
08:49
That's the worstvärst healthhälsa conditionskick
you can have, not beingvarelse aliveLevande.
193
517482
3519
08:55
She said, "KINDLYVÄNLIGEN COMPLYÖVERENSSTÄMMER
WITH MY BANKERSBANKIRER INSTRUCTIONSINSTRUKTIONER.
194
523373
2771
Hon sa, "VAR SNÄLL OCH FÖLJ
MIN BANKMANS INSTRUKTIONER.
ONE LOVE."
08:58
ONE LOVE."
195
526168
1158
08:59
(LaughterSkratt)
196
527350
1952
(Skratt)
09:02
I said, "Of coursekurs. NO WOMANKVINNA, NO CRYCRY."
197
530325
1818
Jag sa, "Självklart. NO WOMAN, NO CRY."
09:04
(LaughterSkratt)
198
532167
3504
(Skratt)
(Applåder)
09:07
(ApplauseApplåder)
199
535695
3496
09:12
She said, "MY BANKERBANKIR WILL NEED
TRANSFERÖVERFÖRING OF 3000 DOLLARSDOLLAR. ONE LOVE."
200
540701
3151
Hon sa, "MIN BANKMAN BEHÖVER
ÖVERFÖRING 3000 DOLLAR. ONE LOVE."
(Skratt)
09:15
(LaughterSkratt)
201
543876
2134
09:20
I said, "no problemoproblemo.
202
548010
1969
Jag sa, "no problemo.
09:24
I SHOTSKOTT THE SHERIFFSHERIFF."
203
552422
1271
I SHOT THE SHERIFF."
09:29
[ (BUT I DID NOT SHOOTSKJUTA THE DEPUTYVICE) ]
204
557813
1880
[ (BUT I DID NOT SHOOT THE DEPUTY) ]
(Skratt)
09:31
(LaughterSkratt)
205
559717
1025
09:32
Thank you.
206
560766
1152
Tack.
09:33
(ApplauseApplåder)
207
561942
13263
(Applåder)
Translated by Lisbeth Pekkari
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
James Veitch - Comedian and writer
For James Veitch, a British writer and comedian with a mischievous side, spam emails proved the perfect opening to have some fun, playing the scammers at their own game.

Why you should listen

Packed full of Nigerian princes, can't miss investment opportunities and eligible Russian brides, James Veitch's correspondence with email spammers leads to surprising, bizarre and usually hilarious results. Out of this experiment came his first book, Dot Con. In 2014, his first solo comedy show The Fundamental Interconnectedness of Everyone with an Internet Connection, premiered at the Edinburgh Fringe to wide acclaim. His second show, Genius Bar, focussed on his time working for Apple, chronicles his attempts to fix his relationship using the same troubleshooting techniques he’d been using to fix iMacs, iPhones and iPods. He is currently writing his third show and preparing to tour the UK. 

He lives in London with his full body pillow.

More profile about the speaker
James Veitch | Speaker | TED.com