ABOUT THE SPEAKER
Suzanne Simard - Forest ecologist
Suzanne Simard studies the complex, symbiotic networks in our forests.

Why you should listen

A professor of forest ecology at the University of British Columbia's Department of Forest and Conservation Sciences in Vancouver, Suzanne Simard studies the surprising and delicate complexity in nature. Her main focus is on the below-ground fungal networks that connect trees and facilitate underground inter-tree communication and interaction. Her team's analysis revealed that the fungi networks move water, carbon and nutrients such as nitrogen between and among trees as well as across species. The research has demonstrated that these complex, symbiotic networks in our forests -- at the hub of which stand what she calls the "mother trees" -- mimic our own neural and social networks. This groundbreaking work on symbiotic plant communication has far-reaching implications in both the forestry and agricultural industries, in particular concerning sustainable stewardship of forests and the plant’s resistance to pathogens. She works primarily in forests, but also grasslands, wetlands, tundra and alpine ecosystems.

More profile about the speaker
Suzanne Simard | Speaker | TED.com
TEDSummit

Suzanne Simard: How trees talk to each other

Suzanne Simard: Hur träd pratar med varandra

Filmed:
4,161,601 views

"En skog är mycket mer än vad som syns," säger ekologen Suzanne Simard. Hennes 30-åriga forskning i kanadensiska skogar har lett till en häpnadsväckande upptäckt – träd pratar, ofta och över stora avstånd. Lär dig mer om trädens harmoniska men komplicerade sociala liv och var beredd på att börja se naturen med andra ögon.
- Forest ecologist
Suzanne Simard studies the complex, symbiotic networks in our forests. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
ImagineFöreställ dig you're walkinggående throughgenom a forestskog.
0
680
2520
Tänk dig att du går genom en skog.
00:15
I'm guessinggissa you're thinkingtänkande
of a collectionsamling of treesträd,
1
3960
3136
Jag gissar att du tänker på
en samling träd,
00:19
what we forestersskogsbrukare call a standstå,
2
7120
2736
vad vi trädmänniskor kallar ett bestånd,
00:21
with theirderas ruggedrobust stemsstjälkar
and theirderas beautifulvacker crownskronor.
3
9880
2640
med sina grova stammar och vackra kronor.
00:25
Yes, treesträd are the foundationfundament of forestsskogar,
4
13360
2560
Ja, träd är skogens grund,
00:28
but a forestskog is much more
than what you see,
5
16480
2480
men en skog är mycket mer än vad du kan se
00:31
and todayi dag I want to changeByta
the way you think about forestsskogar.
6
19560
3680
och idag vill jag ändra på
hur du tänker på skogar.
00:35
You see, undergroundunderjordisk
there is this other worldvärld,
7
23880
3376
Under jorden finns det en annan värld,
00:39
a worldvärld of infiniteoändlig biologicalbiologisk pathwaysvägar
8
27280
3056
en värld av oändliga biologiska vägar
00:42
that connectansluta treesträd
and allowtillåta them to communicatekommunicera
9
30360
3416
som kopplar samman träd
och låter dem kommunicera
00:45
and allowtillåta the forestskog to behavebete sig
as thoughdock it's a singleenda organismorganism.
10
33800
3480
och som låter skogen bete sig
som en enda organism.
00:50
It mightmakt remindpåminna you
of a sortsortera of intelligenceintelligens.
11
38040
2720
Det kan påminna om en slags intelligens.
00:53
How do I know this?
12
41600
1656
Hur vet jag det här?
00:55
Here'sHär är my storyberättelse.
13
43280
1240
Här är min historia.
00:57
I grewväxte up in the forestsskogar
of BritishBrittiska ColumbiaColumbia.
14
45560
2160
Jag växte upp i skogarna
i British Columbia.
Jag brukade ligga på marken i skogen
och stirra upp på trädkronorna.
01:01
I used to laylägga on the forestskog floorgolv
and starestirra up at the treeträd crownskronor.
15
49080
3176
01:04
They were giantsjättar.
16
52280
1240
De var jättar.
Min farfar var också en jätte.
01:06
My grandfatherfarfar was a giantjätte, too.
17
54320
1576
Han var skogshuggare med hästar
01:07
He was a horsehäst loggerlogger,
18
55920
1456
01:09
and he used to selectivelyselektivt cutskära
cedarcederträ polespoler from the inlandinåt landet rainforestregnskog.
19
57400
3560
och han brukade hugga ned ett urval
av cederstammar i inlandets regnskog.
01:13
GrandpaMorfar taughtlärde me about the quiettyst
and cohesivesammanhängande wayssätt of the woodsWoods,
20
61760
3976
Farfar lärde mig om skogens tystnad
och hur den hängde ihop,
01:17
and how my familyfamilj was knitsticka into it.
21
65760
2400
och hur min familj var sammanvävd med den.
01:21
So I followedföljt in grandpa'sMorfar & 's footstepsfotspår.
22
69080
2136
Så jag följde i min farfars fotspår.
01:23
He and I had this curiositynyfikenhet about forestsskogar,
23
71240
2560
Han och jag var nyfikna på skogen
01:26
and my first bigstor "ahaAha" momentögonblick
24
74800
2136
och min första stora aha-upplevelse
01:28
was at the outhouseutedass by our lakesjö.
25
76960
1880
kom vid dasset vid vår sjö.
01:31
Our poorfattig doghund JigsJigs
had slippedhalkade and fallenfallen into the pitgropen.
26
79640
3120
Vår stackars hund Jigs
hade halkat och fallit ner i hålet.
Så farfar sprang upp med sin skyffel
för att rädda den stackars hunden.
01:36
So grandpaMorfar ransprang up with his shovelspade
to rescuerädda the poorfattig doghund.
27
84080
3136
01:39
He was down there, swimmingsimning in the muckmocka.
28
87240
2240
Han var där nere
och simmade omkring i geggan.
01:43
But as grandpaMorfar duggrävde
throughgenom that forestskog floorgolv,
29
91000
2696
Men när farfar grävde
genom skogens marklager
01:45
I becameblev fascinatedfascinerad with the rootsrötter,
30
93720
2616
blev jag fascinerad av rötterna
01:48
and underunder that, what I learnedlärt mig latersenare
was the whitevit myceliummycel
31
96360
3096
och under det fanns,
som jag sen fick veta, det vita mycelet
01:51
and underunder that the redröd
and yellowgul mineralmineral- horizonshorisonter.
32
99480
3080
och därunder fanns
de röda och gula minerallagren.
01:55
EventuallySå småningom, grandpaMorfar and I
rescuedräddade the poorfattig doghund,
33
103240
3176
Farfar och jag räddade till slut
den stackars hunden,
01:58
but it was at that momentögonblick that I realizedinsåg
34
106440
2336
men det var då jag insåg
02:00
that that palettepalett of rootsrötter and soiljord
35
108800
2576
att den där paletten av rötter och jord
02:03
was really the foundationfundament of the forestskog.
36
111400
2440
var skogens verkliga grund.
02:06
And I wanted to know more.
37
114640
1400
Och jag ville veta mer.
02:08
So I studiedstuderade forestryskogsbruk.
38
116680
1720
Så jag studerade skogsvetenskap.
02:11
But soonsnart I foundhittades myselfjag själv workingarbetssätt
alongsidetillsammans med the powerfulkraftfull people
39
119440
3616
Men snart befann jag mig
bland de mäktiga människor
02:15
in chargeavgift of the commercialkommersiell harvestskörda.
40
123080
1880
som hade hand om kommersiell avverkning.
02:17
The extentutsträckning of the clear-cuttingklar-skärning
41
125960
2576
Avverkningsgraden
02:20
was alarmingalarmerande,
42
128560
1256
var alarmerande
02:21
and I soonsnart foundhittades myselfjag själv
conflictedstrider by my partdel in it.
43
129840
3160
och jag var kluven
inför min roll i det hela.
02:25
Not only that, the sprayingbesprutning
and hackingdataintrång of the aspensAspar and birchesbjörkar
44
133600
5096
Inte bara det, sprayandet
och nedhackandet av aspar och björkar
för att göra plats
02:30
to make way for the more commerciallykommersiellt
valuablevärdefulla plantedplanterade pinesPines and firsgranar
45
138720
4296
åt mer kommersiellt gångbara
och värdefulla tallar och ädelgranar
02:35
was astoundingförvånande.
46
143040
1200
var häpnadsväckande.
02:37
It seemedverkade that nothing could stop
this relentlessobeveklig industrialindustriell machinemaskin.
47
145040
3720
Det verkade som om inget kunde stoppa
den här industriella maskinen.
02:41
So I wentåkte back to schoolskola,
48
149640
1400
Så jag vände tillbaka till skolan
02:44
and I studiedstuderade my other worldvärld.
49
152360
1960
och studerade min andra värld.
02:47
You see, scientistsvetenskapsmän had just discoveredupptäckt
in the laboratorylaboratorium in vitrovitro
50
155480
4256
För forskare hade precis upptäckt
in vitro i sitt labb
02:51
that one pinePine seedlingfröplanta rootrot
51
159760
2136
att roten från en tallplanta
02:53
could transmitöverföra carbonkol
to anotherannan pinePine seedlingfröplanta rootrot.
52
161920
3400
kunde skicka kol
till en annan tallplantas rot.
02:58
But this was in the laboratorylaboratorium,
53
166160
1776
Men det var i laboratoriet,
02:59
and I wonderedundrade,
could this happenhända in realverklig forestsskogar?
54
167960
3056
och jag undrade, skulle det
kunna hända i en riktig skog?
03:03
I thought yes.
55
171040
1200
Jag trodde det.
03:05
TreesTräd in realverklig forestsskogar mightmakt alsoockså
sharedela med sig informationinformation belowNedan groundjord.
56
173120
3960
Träd i riktiga skogar skulle kanske också
dela information under marken.
03:10
But this was really controversialkontroversiell,
57
178120
1776
Men det var kontroversiellt,
03:11
and some people thought I was crazygalen,
58
179920
2616
och några människor
trodde att jag var galen,
03:14
and I had a really hardhård time
getting researchforskning fundingfinansiering.
59
182560
3056
och jag hade svårt
att få ihop pengar till forskningen.
03:17
But I perseveredframhärdade,
60
185640
1440
Men jag kämpade på,
03:20
and I eventuallyså småningom conductedgenomfört
some experimentsexperiment deepdjup in the forestskog,
61
188200
3856
och jag genomförde till slut
några experiment djupt inne i skogen,
03:24
25 yearsår agosedan.
62
192080
1400
för 25 år sen.
03:26
I grewväxte 80 replicatesreplikat of threetre speciesarter:
63
194120
2896
Jag odlade 80 exemplar av tre arter:
03:29
paperpapper birchBjörk, DouglasDouglas firFIR,
and westernVästra redröd cedarcederträ.
64
197040
3176
Pappersbjörk, douglasgran och jättetuja.
03:32
I figuredfigured the birchBjörk and the firFIR
would be connectedansluten in a belowgroundbelowground webwebb,
65
200240
4056
Jag tänkte att björken och granen
skulle vara förbundna
via ett underjordiskt nätverk
03:36
but not the cedarcederträ.
66
204320
1256
men inte cedern.
03:37
It was in its ownegen other worldvärld.
67
205600
1520
Den levde i sin egen värld.
03:40
And I gatheredsamlade ihop my apparatusapparater,
68
208440
1856
Jag samlade ihop min utrustning,
03:42
and I had no moneypengar,
so I had to do it on the cheapbillig.
69
210320
3176
och jag hade inga pengar,
så jag var tvungen att göra det billigt.
03:45
So I wentåkte to CanadianKanadensiska TireDäck --
70
213520
1616
Så jag åkte till Canadian Tire ...
03:47
(LaughterSkratt)
71
215160
1416
(Skratt)
03:48
and I boughtköpt some plasticplast bagspåsar
and ductsilvertejp tapetejp and shadeskugga clothtrasa,
72
216600
3416
och köpte plastpåsar
och silvertejp och täckduk,
03:52
a timertimern, a paperpapper suitkostym, a respiratorrespirator.
73
220040
3240
en timer, en pappersoverall, en gasmask.
Sen lånade jag
en del högteknologiska saker
03:56
And then I borrowedlånade some
high-techavancerad stuffgrejer from my universityuniversitet:
74
224160
3176
från mitt universitet:
03:59
a GeigerGeiger counterdisken, a scintillationscintillation counterdisken,
a massmassa spectrometerspektrometer, microscopesMikroskop.
75
227360
4616
en geigermätare, en scintillationsräknare,
en masspektrometer, mikroskop.
04:04
And then I got some
really dangerousfarlig stuffgrejer:
76
232000
2456
Sen skaffade jag riktigt farliga grejor:
04:06
syringessprutor fullfull of radioactiveradioaktiva
carbon-kol-14 carbonkol dioxidedioxid gasgas
77
234480
4776
sprutor fulla av
radioaktiv koldioxid av kol-14
04:11
and some highhög pressuretryck bottlesflaskor
78
239280
2016
och några högtrycksflaskor
04:13
of the stablestabil isotopeisotopen
carbon-kol-13 carbonkol dioxidedioxid gasgas.
79
241320
3520
med den stabila koldioxidisotopen kol-13.
04:17
But I was legallylagligt permittedtillåten.
80
245560
1576
Men det var lagligt.
04:19
(LaughterSkratt)
81
247160
1696
(Skratt)
04:20
Oh, and I forgotglömde some stuffgrejer,
82
248880
1600
Oj, jag glömmer en del grejor,
04:23
importantViktig stuffgrejer: the buginsekt sprayspray,
83
251080
1720
viktiga grejor: insektssprayen,
04:25
the bearBjörn sprayspray,
the filtersfilter for my respiratorrespirator.
84
253600
2840
björnsprayen, filtren till min gasmask.
04:29
Oh well.
85
257160
1200
Okej.
04:31
The first day of the experimentexperimentera,
we got out to our plotkomplott
86
259560
2776
Första dagen på experimentet
kom vi ut till vår markplätt
04:34
and a grizzlyGrizzly bearBjörn and her cubCub
chasedjagade us off.
87
262360
2800
och en grizzlybjörn
och hennes unge jagade bort oss.
04:37
And I had no bearBjörn sprayspray.
88
265920
1520
Jag hade ingen björnspray.
04:41
But you know, this is how
forestskog researchforskning in CanadaKanada goesgår.
89
269120
3176
Men det är så här skogsforskning
i Kanada kan gå till.
04:44
(LaughterSkratt)
90
272320
1456
(Skratt)
04:45
So I camekom back the nextNästa day,
91
273800
1536
Jag kom tillbaka nästa dag,
04:47
and mamaMama grizzlyGrizzly and her cubCub were goneborta.
92
275360
2256
och grizzlymamman
och hennes unge var borta.
04:49
So this time, we really got startedsatte igång,
93
277640
2016
Den här gången kom vi verkligen igång,
04:51
and I pulleddrog on my whitevit paperpapper suitkostym,
94
279680
2776
jag drog på min vita pappersdräkt
04:54
I put on my respiratorrespirator,
95
282480
1840
och satte på min gasmask,
04:58
and then
96
286160
1216
och sen
04:59
I put the plasticplast bagspåsar over my treesträd.
97
287400
2280
satte jag plastpåsar över mina träd.
05:03
I got my giantjätte syringessprutor,
98
291080
2096
Jag tog fram mina gigantiska sprutor
05:05
and I injectedinjicerad the bagspåsar
99
293200
1656
och injicerade påsarna
05:06
with my tracerTracer isotopeisotopen
carbonkol dioxidedioxid gasesgaser,
100
294880
3416
med mina spårbara isotoper av koldioxid,
05:10
first the birchBjörk.
101
298320
1216
först björken.
05:11
I injectedinjicerad carbon-kol-14, the radioactiveradioaktiva gasgas,
102
299560
2976
Jag injicerade kol-14,
den radioaktiva gasen,
05:14
into the bagväska of birchBjörk.
103
302560
1576
i björkens påse.
05:16
And then for firFIR,
104
304160
1256
I ädelgranen
05:17
I injectedinjicerad the stablestabil isotopeisotopen
carbon-kol-13 carbonkol dioxidedioxid gasgas.
105
305440
3816
injicerade jag koldioxid
med den stabila isotopen kol-13.
05:21
I used two isotopesisotoper,
106
309280
1736
Jag använde två isotoper
05:23
because I was wonderingundrar
107
311040
1256
eftersom jag undrade
05:24
whetherhuruvida there was two-waytvåvägs communicationkommunikation
going on betweenmellan these speciesarter.
108
312320
3840
om det förekom tvåvägskommunikation
mellan de här arterna.
05:29
I got to the finalslutlig bagväska,
109
317640
2576
Jag kom till den sista påsen,
05:32
the 80thth replicateåterskapa,
110
320240
1496
det 80:e exemplaret,
05:33
and all of a suddenplötslig
mamaMama grizzlyGrizzly showedvisade up again.
111
321760
2416
och plötsligt dök grizzlymamman upp igen.
05:36
And she startedsatte igång to chaseChase me,
112
324200
1416
Och hon började jaga mig,
05:37
and I had my syringessprutor aboveovan my headhuvud,
113
325640
2416
och jag höll mina sprutor ovanför huvudet,
05:40
and I was swattingbanka the mosquitosmyggor,
and I jumpedhoppade into the trucklastbil,
114
328080
2936
jag slog undan myggorna
och jag hoppade in i lastbilen
och jag tänkte,
05:43
and I thought,
115
331040
1216
"Det är därför folk gör labbstudier."
05:44
"This is why people do lablabb studiesstudier."
116
332280
1736
(Skratt)
05:46
(LaughterSkratt)
117
334040
1440
Jag väntade en timme.
05:49
I waitedväntade an hourtimme.
118
337120
1496
Jag tänkte att det skulle ta så länge
05:50
I figuredfigured it would take this long
119
338640
1616
05:52
for the treesträd to sucksuga up
the COCO2 throughgenom photosynthesisfotosyntes,
120
340280
2776
för träden att suga upp
koldioxiden genom fotosyntes,
05:55
turnsväng it into sugarssockerarter,
sendskicka it down into theirderas rootsrötter,
121
343080
3136
förvandla den till socker,
skicka ner den till rötterna,
05:58
and maybe, I hypothesizedhypotes om,
122
346240
2696
och kanske, jag antog det,
06:00
shuttleshuttle that carbonkol belowgroundbelowground
to theirderas neighborsgrannar.
123
348960
2800
skicka kolet under marken
till sina grannar.
06:04
After the hourtimme was up,
124
352920
1856
När en timme hade gått
06:06
I rolledrullade down my windowfönster,
125
354800
1576
vevade jag ner rutan
06:08
and I checkedkontrollerade for mamaMama grizzlyGrizzly.
126
356400
1600
och kollade efter grizzlymamman.
06:10
Oh good, she's over there
eatingmat her huckleberrieshuckleberries.
127
358600
2400
Åh bra, hon var där borta
och åt sina blåbär.
06:13
So I got out of the trucklastbil
and I got to work.
128
361720
2616
Så jag hoppade ur lastbilen
och började jobba.
Jag gick till min första påse med björken.
06:16
I wentåkte to my first bagväska with the birchBjörk.
I pulleddrog the bagväska off.
129
364360
3896
Jag drog av påsen.
06:20
I ransprang my GeigerGeiger counterdisken over its leaveslöv.
130
368280
2320
Jag drog min geigermätare över dess löv.
06:23
KkhhKkhh!
131
371280
1200
Kkhh!
06:25
PerfectPerfekt.
132
373400
1216
Perfekt.
06:26
The birchBjörk had takentagen up
the radioactiveradioaktiva gasgas.
133
374640
2936
Björken hade tagit upp
den radioaktiva gasen.
06:29
Then the momentögonblick of truthsanning.
134
377600
1576
Sen kom sanningens minut.
06:31
I wentåkte over to the firFIR treeträd.
135
379200
1520
Jag gick över till ädelgranen.
06:33
I pulleddrog off its bagväska.
136
381320
1776
Jag drog av dess påse.
06:35
I ransprang the GeigerGeiger counterdisken up its needlesnålar,
137
383120
2336
Jag drog geigermätaren längs dess barr
06:37
and I heardhört the mostmest beautifulvacker soundljud.
138
385480
2200
och jag hörde det allra vackraste av ljud.
06:40
KkhhKkhh!
139
388440
1200
Kkhh!
06:42
It was the soundljud of birchBjörk talkingtalande to firFIR,
140
390760
2736
Det var ljudet av björk
som pratade med gran
06:45
and birchBjörk was sayingsäger,
"Hey, can I help you?"
141
393520
3456
och björken sa
"Hallå där, kan jag hjälpa dig?"
06:49
And firFIR was sayingsäger, "Yeah,
can you sendskicka me some of your carbonkol?
142
397000
3616
Och ädelgranen sa "Ja, kan du
skicka mig lite av din kol?
06:52
Because somebodynågon
threwkastade a shadeskugga clothtrasa over me."
143
400640
2400
För någon har lagt en täckduk över mig."
06:56
I wentåkte up to cedarcederträ, and I ransprang
the GeigerGeiger counterdisken over its leaveslöv,
144
404360
3696
Jag gick upp till cedern,
drog geigermätaren längs dess löv,
07:00
and as I suspectedmisstänkt,
145
408080
1520
och som jag misstänkte
07:02
silencetystnad.
146
410520
1240
vad det tyst.
07:04
CedarCederträ was in its ownegen worldvärld.
147
412560
2216
Cedern levde i sin egen värld.
07:06
It was not connectedansluten into the webwebb
interlinkinginterlinkmekanismen birchBjörk and firFIR.
148
414800
3960
Den var inte inkopplad i nätet
som kopplade samman björk och gran.
07:11
I was so excitedupphetsad,
149
419840
1280
Jag var så peppad
07:14
I ransprang from plotkomplott to plotkomplott
and I checkedkontrollerade all 80 replicatesreplikat.
150
422000
3976
att jag sprang från plats till plats
och kollade alla 80 exemplar.
07:18
The evidencebevis was clearklar.
151
426000
2136
Bevisen var tydliga.
07:20
The C-C-13 and C-C-14 was showingsom visar me
152
428160
2936
Kol-13 och Kol-14 visade mig
07:23
that paperpapper birchBjörk and DouglasDouglas firFIR
were in a livelylivliga two-waytvåvägs conversationkonversation.
153
431120
4120
att pappersbjörk och douglasgran
hade en livlig tvåvägskommunikation.
Det visade sig att vid den tiden på året,
07:27
It turnsvarv out at that time of the yearår,
154
435960
1856
07:29
in the summersommar,
155
437840
1216
på sommaren,
07:31
that birchBjörk was sendingsändning more carbonkol to firFIR
than firFIR was sendingsändning back to birchBjörk,
156
439080
3656
skickade björk mer kol till gran
än gran skickade till björk,
07:34
especiallyspeciellt when the firFIR was shadedskuggad.
157
442760
2296
speciellt om granen stod i skuggan.
07:37
And then in latersenare experimentsexperiment,
we foundhittades the oppositemotsatt,
158
445080
2976
Och i senare experiment
såg vi exempel på motsatsen,
07:40
that firFIR was sendingsändning more carbonkol to birchBjörk
than birchBjörk was sendingsändning to firFIR,
159
448080
3536
att gran skickade mer kol till björk
än björk skickade till gran,
och det berodde på
att granen fortfarande växte
07:43
and this was because the firFIR was still
growingväxande while the birchBjörk was leaflessbladlösa.
160
451640
3640
medan björken inte hade några löv.
Så det visade sig att de två arterna
var beroende av varandra,
07:47
So it turnsvarv out the two speciesarter
were interdependentömsesidigt beroende,
161
455880
2656
07:50
like yinYin and yangYang.
162
458560
1280
som yin och yang.
07:52
And at that momentögonblick,
everything camekom into focusfokus for me.
163
460960
2976
I det ögonblicket
stod allt klart för mig.
07:55
I knewvisste I had foundhittades something bigstor,
164
463960
2256
Jag visste att jag
hade stött på något stort,
07:58
something that would changeByta the way
we look at how treesträd interactpåverka varandra in forestsskogar,
165
466240
4736
något som skulle kunna förändra hur vi ser
på hur träd i skogar interagerar,
08:03
from not just competitorskonkurrenter
166
471000
2016
inte bara som konkurrenter
08:05
but to cooperatorssamarbetsvilliga.
167
473040
1680
utan som samarbetspartners.
08:07
And I had foundhittades solidfast evidencebevis
168
475800
2456
Och jag hade säkra bevis på
08:10
of this massivemassiv belowgroundbelowground
communicationskommunikation networknätverk,
169
478280
3376
att det fanns ett massivt nätverk
för kommunikation under marken,
08:13
the other worldvärld.
170
481680
1240
den andra världen.
08:15
Now, I trulyverkligt hopedhoppats and believedtros
171
483960
1896
Jag hoppades och trodde
08:17
that my discoveryupptäckt would changeByta
how we practiceöva forestryskogsbruk,
172
485880
3616
att min upptäckt skulle förändra
hur vi utövar skogsbruk,
08:21
from clear-cuttingklar-skärning and herbicidingherbiciding
173
489520
1776
från skövling och giftbesprutning
08:23
to more holisticholistiskt and sustainablehållbart methodsmetoder,
174
491320
2936
till en holistiska och hållbara metoder,
08:26
methodsmetoder that were lessmindre expensivedyr
and more practicalpraktisk.
175
494280
3216
metoder som var billigare
och mer praktiska.
08:29
What was I thinkingtänkande?
176
497520
1240
Hur kunde jag tro det?
08:31
I'll come back to that.
177
499920
1280
Jag återkommer till det.
08:35
So how do we do sciencevetenskap
in complexkomplex systemssystem like forestsskogar?
178
503760
3840
Hur gör vi då när vi forskar
på komplexa system som skogar?
08:40
Well, as forestskog scientistsvetenskapsmän,
we have to do our researchforskning in the forestsskogar,
179
508720
3336
Som skogsforskare
måste vi forska i skogen,
och det är väldigt svårt,
som jag nyss visade er.
08:44
and that's really toughtuff,
as I've shownvisad you.
180
512080
2016
Och vi måste vara väldigt bra på
att springa ifrån björnar.
08:46
And we have to be really good
at runninglöpning from bearsbjörnar.
181
514120
3240
Men mest av allt måste vi hålla ut
08:50
But mostlyför det mesta, we have to persevereframhärda
182
518760
1576
08:52
in spitetrots of all the stuffgrejer
stackedstaplade againstmot us.
183
520360
2896
trots våra dåliga odds.
08:55
And we have to followFölj our intuitionintuition
and our experiencesupplevelser
184
523280
2616
Och vi måste följa vår intuition
och våra erfarenheter
08:57
and askfråga really good questionsfrågor.
185
525920
2136
och ställa riktigt bra frågor.
09:00
And then we'vevi har got to gathersamla our datadata
and then go verifykontrollera.
186
528080
3176
Sen måste vi samla ihop vår data
och se om den stämmer.
09:03
For me, I've conductedgenomfört and publishedpublicerat
hundredshundratals of experimentsexperiment in the forestskog.
187
531280
5160
Jag har genomfört och publicerat
hundratals experiment i skogen.
Några av mina äldsta
experimentplanteringar
09:09
Some of my oldestäldsta experimentalexperimentell plantationsplantager
are now over 30 yearsår oldgammal.
188
537080
4000
är nu över 30 år gamla.
09:14
You can checkkolla upp them out.
189
542040
1416
Man kan titta på dem.
09:15
That's how forestskog sciencevetenskap worksArbetar.
190
543480
1800
Det är så skogsforskning funkar.
09:18
So now I want to talk about the sciencevetenskap.
191
546200
2336
Nu vill jag prata om det vetenskapliga.
09:20
How were paperpapper birchBjörk
and DouglasDouglas firFIR communicatingkommunicerar?
192
548560
3056
Hur kunde pappersbjörk
och douglasgran kommunicera?
09:23
Well, it turnsvarv out they were conversingsamtala
not only in the languagespråk of carbonkol
193
551640
4496
Det visade sig att de inte bara
konverserar på kolspråket
09:28
but alsoockså nitrogenkväve and phosphorusfosfor
194
556160
3016
utan också genom kväve, fosfor,
09:31
and watervatten and defenseförsvar signalssignaler
and alleleallel chemicalskemikalier and hormoneshormoner --
195
559200
4736
vatten och försvarssignaler
och via alleler och hormoner ...
09:35
informationinformation.
196
563960
1200
information.
09:38
And you know, I have to tell you,
before me, scientistsvetenskapsmän had thought
197
566160
3176
Och jag måste berätta för er
att många forskare före mig
09:41
that this belowgroundbelowground
mutualisticmutualistisk symbiosissymbios calledkallad a mycorrhizamykorrhiza
198
569360
3576
har trott att att den här symbiosen
under marken som kallas mykorrhiza
09:44
was involvedinvolverade.
199
572960
1496
var inblandad.
09:46
MycorrhizaMykorrhiza literallybokstavligen meansbetyder "fungussvampen rootrot."
200
574480
3080
Mykorrhiza betyder bokstavligen svamprot.
09:50
You see theirderas reproductivereproduktiva organsorgan
when you walk throughgenom the forestskog.
201
578360
3896
Man ser deras fortplantningsorgan
när man går genom skogen.
09:54
They're the mushroomssvamp.
202
582280
1816
Det är svamparna.
09:56
The mushroomssvamp, thoughdock,
are just the tiptips of the icebergisberg,
203
584120
3016
Men svampen är bara toppen på isberget,
09:59
because comingkommande out of those stemsstjälkar
are fungalsvamp threadstrådar that formform a myceliummycel,
204
587160
4256
för det som utgår från svampens fot
är svamptrådar som formar mycel,
10:03
and that myceliummycel
infectsinfekterar and colonizescolonizes the rootsrötter
205
591440
2696
och det mycelet infekterar
och koloniserar rötterna
10:06
of all the treesträd and plantsväxter.
206
594160
2136
på alla träd och växter.
10:08
And where the fungalsvamp cellsceller
interactpåverka varandra with the rootrot cellsceller,
207
596320
2656
Och där svampcellerna
interagerar med rotcellerna
10:11
there's a tradehandel of carbonkol for nutrientsnäringsämnen,
208
599000
2776
sker ett utbyte av kol mot näringsämnen,
10:13
and that fungussvampen getsblir those nutrientsnäringsämnen
by growingväxande throughgenom the soiljord
209
601800
3056
och svampen får tag på näringsämnena
genom att växa genom jorden
10:16
and coatingbeläggning everyvarje soiljord particlepartikel.
210
604880
2000
och lägga sig runt varje jordpartikel.
10:19
The webwebb is so densetät that there can be
hundredshundratals of kilometerskilometer of myceliummycel
211
607840
4296
Väven är så tät att det kan finnas
hundratals kilometer av mycel
10:24
underunder a singleenda footstepfotsteg.
212
612160
1560
under ett enda fotavtryck.
10:26
And not only that, that myceliummycel connectsansluter
differentannorlunda individualsindivider in the forestskog,
213
614720
4800
Och inte bara det, mycelet kopplar ihop
olika individer i skogen,
inte bara individer från samma art
10:32
individualsindivider not only of the samesamma speciesarter
but betweenmellan speciesarter, like birchBjörk and firFIR,
214
620320
5616
utan också olika arter,
som björk och gran,
10:37
and it worksArbetar kindsnäll of like the InternetInternet.
215
625960
2320
och det funkar lite som internet.
10:41
You see, like all networksnät,
216
629760
1896
Precis som alla nätverk
10:43
mycorrhizalutöka networksnät have nodesnoder and linkslänkar.
217
631680
2816
har mykorrhizanätverk noder och länkar.
10:46
We madegjord this mapKarta by examiningatt undersöka
the shortkort sequencessekvenser of DNADNA
218
634520
4056
Vi tog fram den här kartan
genom att undersöka korta DNA-sekvenser
10:50
of everyvarje treeträd and everyvarje fungalsvamp individualenskild
in a patchlappa of DouglasDouglas firFIR forestskog.
219
638600
5496
hos varje träd och svampindivid
på ett skogsområde med douglasgran.
10:56
In this picturebild, the circlescirklar representrepresentera
the DouglasDouglas firFIR, or the nodesnoder,
220
644120
3816
På den här bilden
visar cirklarna douglasgranarna,
eller noderna,
10:59
and the linesrader representrepresentera the interlinkinginterlinkmekanismen
fungalsvamp highwaysmotorvägar, or the linkslänkar.
221
647960
4120
och linjerna visar de hoplänkande
svampmotorvägarna, eller länkarna.
11:05
The biggeststörsta, darkestmörkaste nodesnoder
are the busiestmest trafikerade nodesnoder.
222
653120
4336
De största, mörkaste noderna
är de mest trafikerade.
11:09
We call those hubnav treesträd,
223
657480
1936
Vi kallar dem nodträd,
11:11
or more fondlyömt, mothermor treesträd,
224
659440
2416
eller mer ömsint, moderträd,
11:13
because it turnsvarv out
that those hubnav treesträd nurtureuppfostran theirderas youngung,
225
661880
4616
för det har visat sig
att nodträd tar hand om sina skyddslingar,
11:18
the onesettor growingväxande in the understoryundervegetationen.
226
666520
2536
de som växer i undervegetationen.
11:21
And if you can see those yellowgul dotsprickar,
227
669080
2136
Om ni kan se de gula prickarna
11:23
those are the youngung seedlingsplantor
that have establishedEtablerade withininom the networknätverk
228
671240
3296
så är de unga småplantor
som har etablerat sig
11:26
of the oldgammal mothermor treesträd.
229
674560
1240
inom ett moderträds nätverk.
11:28
In a singleenda forestskog, a mothermor treeträd can be
connectedansluten to hundredshundratals of other treesträd.
230
676400
4200
I en skog kan ett moderträd vara förbundet
med hundratals andra träd.
Och genom att använda våra isotopspårare
11:33
And usinganvänder sig av our isotopeisotopen tracersspårämnen,
231
681800
2296
11:36
we have foundhittades that mothermor treesträd
232
684120
1496
har vi kunnat se att moderträd
11:37
will sendskicka theirderas excessöverskott carbonkol
throughgenom the mycorrhizalutöka networknätverk
233
685640
2936
skickar sitt extra kol
genom mykorrhizanätverket
11:40
to the understoryundervegetationen seedlingsplantor,
234
688600
1936
till småplantorna i undervegetationen,
11:42
and we'vevi har associatedassocierad this
with increasedökade seedlingfröplanta survivalöverlevnad
235
690560
3136
och det sammanfaller
med en fyra gånger så stor
11:45
by fourfyra timesgånger.
236
693720
1240
överlevnad hos plantorna.
11:47
Now, we know we all
favorförmån our ownegen childrenbarn,
237
695880
3216
Vi vet att vi alla favoriserar våra barn,
11:51
and I wonderedundrade, could DouglasDouglas firFIR
recognizeerkänna its ownegen kinKin,
238
699120
3240
och jag undrade om douglasgranen
skulle känna igen sin egen släkt,
11:55
like mamaMama grizzlyGrizzly and her cubCub?
239
703760
2000
som grizzlymamman och hennes unge?
11:58
So we setuppsättning about an experimentexperimentera,
240
706560
1816
Så vi gjorde ett experiment
12:00
and we grewväxte mothermor treesträd
with kinKin and stranger'sfrämlingens seedlingsplantor.
241
708400
3896
där vi odlade moderträd
nära släktingar och främmande plantor.
12:04
And it turnsvarv out
they do recognizeerkänna theirderas kinKin.
242
712320
2896
Och det visade sig
att de känner igen sina släktingar.
12:07
MotherMor treesträd colonizekolonisera theirderas kinKin
with biggerstörre mycorrhizalutöka networksnät.
243
715240
4976
Moderträd klär sina släktingar
med större mykorrhizanätverk.
12:12
They sendskicka them more carbonkol belowNedan groundjord.
244
720240
2416
De skickar mer koldioxid
till dem under jorden.
12:14
They even reduceminska
theirderas ownegen rootrot competitionkonkurrens
245
722680
2576
De minskar till och med
sin egen utväxling via rötterna
12:17
to make elbowarmbåge roomrum for theirderas kidsbarn.
246
725280
2856
för att ge mer svängrum åt sina barn.
12:20
When mothermor treesträd are injuredskadade or dyingdöende,
247
728160
3656
När moderträd skadas eller dör
12:23
they alsoockså sendskicka messagesmeddelanden of wisdomvisdom
on to the nextNästa generationgeneration of seedlingsplantor.
248
731840
4520
skickar de också visdomsord
till nästa generation plantor.
12:29
So we'vevi har used isotopeisotopen tracingspårande
249
737120
1536
Vi har använt isotopspårning
12:30
to tracespår carbonkol movingrör på sig
from an injuredskadade mothermor treeträd
250
738680
2576
för att spåra kol som rör sig
från ett skadat moderträd
12:33
down her trunktrunk
into the mycorrhizalutöka networknätverk
251
741280
2336
längs stammen till mykorrhizanätverket
12:35
and into her neighboringangränsande seedlingsplantor,
252
743640
2000
och till hennes närmaste plantorna,
12:38
not only carbonkol but alsoockså defenseförsvar signalssignaler.
253
746640
2776
inte bara koldioxid
utan också varningssignaler.
12:41
And these two compoundsföreningar
254
749440
1816
Och dessa två saker
12:43
have increasedökade the resistancemotstånd
of those seedlingsplantor to futureframtida stressesParlamentet betonar.
255
751280
4096
har ökat plantornas motståndskraft
mot kommande påfrestningar.
12:47
So treesträd talk.
256
755400
1280
Så träd pratar.
12:50
(ApplauseApplåder)
257
758560
2016
(Applåder)
12:52
Thank you.
258
760600
1200
Tack.
12:57
ThroughGenom back and forthvidare conversationskonversationer,
259
765440
2296
Genom att konversera fram och tillbaka
12:59
they increaseöka the resilienceelasticitet
of the wholehela communitygemenskap.
260
767760
2680
ökar de motståndskraften i hela beståndet.
13:03
It probablyförmodligen remindspåminner you
of our ownegen socialsocial communitiessamhällen,
261
771360
2896
Det påminner dig säkert
om våra egna samhällen
13:06
and our familiesfamiljer,
262
774280
1576
och våra familjer,
13:07
well, at leastminst some familiesfamiljer.
263
775880
1381
iallafall vissa familjer.
13:09
(LaughterSkratt)
264
777285
2211
(Skratt)
13:11
So let's come back to the initialförsta pointpunkt.
265
779520
1905
Vi ska gå tillbaka dit vi började.
13:14
ForestsSkogar aren'tinte simplyhelt enkelt
collectionssamlingar of treesträd,
266
782480
2456
Skogar är inte bara samlingar av träd,
13:16
they're complexkomplex systemssystem
with hubshubbar and networksnät
267
784960
3536
de är komplexa system
med noder och nätverk
13:20
that overlapöverlappning and connectansluta treesträd
and allowtillåta them to communicatekommunicera,
268
788520
3496
som överlappar och knyter samman träd
och låter dem kommunicera,
13:24
and they provideförse avenuesvägar
for feedbacksåterkopplingar and adaptationanpassning,
269
792040
3776
och de tillhandahåller vägar
för feedback och anpassning
13:27
and this makesgör the forestskog resilientmotståndskraftiga.
270
795840
2416
och det gör skogen motståndskraftig.
13:30
That's because there are manymånga hubnav treesträd
and manymånga overlappingöverlappande networksnät.
271
798280
4376
Det beror på att det finns många nodträd
och många överlappande nätverk.
13:34
But they're alsoockså vulnerablesårbar,
272
802680
1976
Men de är också känsliga,
13:36
vulnerablesårbar not only
to naturalnaturlig disturbancesstörningar
273
804680
2880
inte bara för störningar i naturen,
13:40
like barkbark beetlesskalbaggar that preferentiallyprioriterat
attackge sig på bigstor oldgammal treesträd
274
808200
3696
som barkborrar som gärna
ger sig på stora gamla träd,
13:43
but high-gradehögvärdigt loggingskogsavverkning
and clear-cutentydig loggingskogsavverkning.
275
811920
2440
utan också för "lyxavverkning"
och kalhyggen.
13:47
You see, you can take out
one or two hubnav treesträd,
276
815240
2816
Ni förstår, man kan ta bort
ett eller två moderträd
13:50
but there comeskommer a tippingtippning pointpunkt,
277
818080
1720
men man kommer till en gräns,
13:52
because hubnav treesträd are not
unliketill skillnad från rivetsnitar in an airplaneflygplan.
278
820920
2936
för moderträd liknar nitar i ett flygplan.
13:55
You can take out one or two
and the planeplan still fliesflugor,
279
823880
3536
Man kan ta bort en eller två,
och planet kommer fortfarande att flyga,
men man kan inte
ta bort för många,
13:59
but you take out one too manymånga,
280
827440
1576
14:01
or maybe that one holdinginnehav on the wingsvingar,
281
829040
2616
eller inte den där
som håller fast vingarna,
14:03
and the wholehela systemsystemet collapseskollapsar.
282
831680
1840
för då kan hela systemet bryta samman.
14:07
So now how are you thinkingtänkande
about forestsskogar? DifferentlyAnnorlunda?
283
835000
2896
Hur tänker du på skogar nu? Annorlunda?
14:09
(AudienceMålgrupp) Yes.
284
837920
1216
(Publiken) Ja.
14:11
CoolCool.
285
839160
1200
Bra.
14:13
I'm gladglad.
286
841040
1200
Det gör mig glad.
14:14
So, rememberkom ihåg I said earliertidigare
that I hopedhoppats that my researchforskning,
287
842920
3856
Jag minns att jag sa förut
att jag hoppades att min forskning
14:18
my discoveriesupptäckter would changeByta
the way we practiceöva forestryskogsbruk.
288
846800
3376
och mina upptäckter skulle ändra
hur vi utövar skogsbruk.
14:22
Well, I want to take a checkkolla upp on that
30 yearsår latersenare here in westernVästra CanadaKanada.
289
850200
4120
Jag vill se hur det står till med det
30 år senare här i västra Kanada.
14:34
This is about 100 kilometerskilometer
to the westväster of us,
290
862840
2536
Det här är ungefär 10 mil väster om oss,
14:37
just on the bordergräns of BanffBanff NationalNationella ParkPark.
291
865400
2360
på gränsen till Banffs nationalpark.
14:41
That's a lot of clear-cutskalhyggen.
292
869120
1440
Det finns många kalhyggen.
14:43
It's not so pristineren.
293
871020
1440
Det är inte så orört.
2014 rapporterade
World Resources Institute
14:45
In 2014, the WorldVärlden ResourcesResurser InstituteInstitutet
reportedrapporterad that CanadaKanada in the pastdåtid decadeårtionde
294
873980
5056
att Kanada under det senaste årtiondet
14:51
has had the highesthögsta forestskog disturbancestörningar
rateBetygsätta of any countryland worldwideöver hela världen,
295
879060
3600
hade haft den största avverkningstakten
av skog bland alla länder,
14:55
and I betslå vad you thought it was BrazilBrasilien.
296
883620
1720
ni trodde säkert att det var Brasilien.
14:59
In CanadaKanada, it's 3.6 percentprocent perper yearår.
297
887140
3536
I Kanada är det 3,6 procent om året.
15:02
Now, by my estimationuppskattning, that's about
fourfyra timesgånger the rateBetygsätta that is sustainablehållbart.
298
890700
3920
Enligt mina beräkningar är det ungefär
fyra gånger som mycket som är hållbart.
15:09
Now, massivemassiv disturbancestörningar at this scaleskala
is knownkänd to affectpåverka hydrologicalhydrologiska cyclescykler,
299
897100
4336
Störningar av den här omfattningen
kan påverka vattnets kretslopp,
15:13
degradedegradera wildlifevilda djur habitatlivsmiljö,
300
901460
1976
försämra djurens levnadsvillkor
15:15
and emitavger greenhouseväxthus gasesgaser
back into the atmosphereatmosfär,
301
903460
2896
och skicka ut växthusgaser
tillbaka till atmosfären,
15:18
whichsom createsskapar more disturbancestörningar
and more treeträd diebacksdiebacks.
302
906380
2920
vilket skapar större störningar
och mer skogsdöd.
15:23
Not only that, we're continuingfortlöpande
to plantväxt one or two speciesarter
303
911300
2976
Vi fortsätter också att bara plantera
ett eller två trädslag,
15:26
and weedWeed out the aspensAspar and birchesbjörkar.
304
914300
1960
och rensa bort aspar och björkar.
15:29
These simplifiedförenklad forestsskogar lackbrist complexitykomplexitet,
305
917260
2576
Dessa förenklade skogar
saknar komplexitet,
15:31
and they're really vulnerablesårbar
to infectionsinfektioner and bugsbuggar.
306
919860
3416
och de är väldigt känsliga
mot infektioner och insekter.
15:35
And as climateklimat changesförändringar,
307
923300
1896
Och när klimatet förändras
15:37
this is creatingskapande a perfectperfekt stormstorm
308
925220
2280
skapar det här en grogrund
för extrema händelser,
15:41
for extremeextrem eventsevenemang, like the massivemassiv
mountainBerg pinePine beetleskalbagge outbreakutbrott
309
929420
3576
som det massiva utbrottet
av contortabastborrar
15:45
that just sweptsopas acrosstvärs över NorthNorr AmericaAmerika,
310
933020
2040
som just svepte över Nordamerika,
15:47
or that megafiremegafire in the last
couplepar monthsmånader in AlbertaAlberta.
311
935820
3320
eller den gigantiska eldsvådan
i Alberta de senaste månaderna.
15:52
So I want to come back
to my finalslutlig questionfråga:
312
940980
2320
Jag vill återkomma till min sista fråga:
Istället för att försvaga våra skogar,
15:56
insteadistället of weakeningförsvagning our forestsskogar,
313
944980
1776
15:58
how can we reinforceförstärka them
and help them dealhandla with climateklimat changeByta?
314
946780
3560
hur kan vi stärka dem och hjälpa dem
att hantera klimatförändringarna?
16:03
Well, you know, the great thing
about forestsskogar as complexkomplex systemssystem
315
951700
4016
En av de fantastiska sakerna
med skogar som system
16:07
is they have enormousenorm
capacitykapacitet to self-healsjälvläka.
316
955740
3040
är att de har en enorm kapacitet
att läka sig själva.
I våra senaste experiment har vi sett
16:11
In our recentnyligen experimentsexperiment,
317
959700
1416
16:13
we foundhittades with patch-cuttingpatch-skärning
and retentionretention of hubnav treesträd
318
961140
3456
att man genom varsam avverkning
och att man behållit moderträd
16:16
and regenerationförnyelse to a diversitymångfald
of speciesarter and genesgener and genotypesgenotyper
319
964620
4136
och återgått till en mångfald
av arter, gener och genotyper,
16:20
that these mycorrhizalutöka networksnät,
they recoverta igen sig really rapidlysnabbt.
320
968780
3840
har kunnat återfå mykorrhizanätverk,
de återhämtar sig snabbt.
16:25
So with this in mindsinne, I want to leavelämna you
with fourfyra simpleenkel solutionslösningar.
321
973940
4336
Med det i åtanke vill jag lämna er
med fyra enkla lösningar.
16:30
And we can't kidunge ourselvesoss själva
that these are too complicatedkomplicerad to actspela teater on.
322
978300
3360
Och vi kan inte låtsas som
att de är för krångliga att utföra.
16:35
First, we all need
to get out in the forestskog.
323
983180
3200
För det första behöver vi alla
komma ut i skogen.
16:39
We need to reestablishåterupprätta
locallokal involvementmedverkan in our ownegen forestsskogar.
324
987500
4536
Vi behöver återskapa lokalt engagemang
i våra egna skogar.
16:44
You see, mostmest of our forestsskogar now
325
992060
1616
De flesta skogar idag
16:45
are managedförvaltade usinganvänder sig av
a one-size-fits-allpassar alla approachnärma sig,
326
993700
3216
sköts efter en och samma princip,
16:48
but good forestskog stewardshipförvaltarskap
requireskräver knowledgekunskap of locallokal conditionsbetingelser.
327
996940
4360
men god skogsskötsel
kräver att man känner till
lokala förhållanden.
16:54
SecondAndra, we need to savespara
our old-growthold-growth forestsskogar.
328
1002420
3680
För det andra behöver vi
spara våra urskogar.
16:59
These are the repositoriesförråd of genesgener
and mothermor treesträd and mycorrhizalutöka networksnät.
329
1007020
5720
De är våra förråd av gener
och moderträd och mykorrhizanätverk.
17:06
So this meansbetyder lessmindre cuttingskärande.
330
1014620
2256
Det betyder mindre avverkning.
17:08
I don't mean no cuttingskärande, but lessmindre cuttingskärande.
331
1016900
2040
Inte noll avverkning, men mindre.
17:11
And thirdtredje, when we do cutskära,
332
1019980
2655
För det tredje, när vi avverkar
17:14
we need to savespara the legaciesarven,
333
1022660
1800
måste vi spara vårt arv,
17:17
the mothermor treesträd and networksnät,
334
1025180
1536
moderträden och nätverken,
17:18
and the woodträ, the genesgener,
335
1026740
2135
och träden, generna,
17:20
so they can passpassera theirderas wisdomvisdom
ontotill the nextNästa generationgeneration of treesträd
336
1028900
3896
så att de kan föra sin visdom vidare
till nästa generation träd
17:24
so they can withstandmotstå
the futureframtida stressesParlamentet betonar comingkommande down the roadväg.
337
1032819
3121
så att de kan stå emot
framtidens stressfaktorer.
17:28
We need to be conservationistsnaturvårdare.
338
1036620
2080
Vi behöver vara konservatorer.
17:31
And finallytill sist, fourthlyför det fjärde and finallytill sist,
339
1039819
2720
Och slutligen, för det fjärde,
17:35
we need to regenerateregenerera our forestsskogar
with a diversitymångfald of speciesarter
340
1043340
3456
behöver vi förnya våra skogar
med en mångfald av arter,
17:38
and genotypesgenotyper and structuresstrukturer
341
1046820
2216
genotyper och strukturer
17:41
by plantingplantering and allowingtillåta
naturalnaturlig regenerationförnyelse.
342
1049060
2760
genom att plantera
och låta naturen förnya sig själv.
17:44
We have to give MotherMor NatureNaturen
the toolsverktyg she needsbehov
343
1052620
2896
Vi måste ge Moder Natur
de verktyg hon behöver
17:47
to use her intelligenceintelligens to self-healsjälvläka.
344
1055540
2720
för att använda sin intelligens
och läka sig själv.
17:51
And we need to rememberkom ihåg
that forestsskogar aren'tinte just a bunchknippa of treesträd
345
1059180
3056
Och vi behöver komma ihåg
att skogar inte bara är ett antal träd
17:54
competingtävlande with eachvarje other,
346
1062260
1256
som tävlar med varandra,
17:55
they're supercooperatorssupercooperators.
347
1063540
1920
de är proffs på att samarbeta.
17:58
So back to JigsJigs.
348
1066700
1656
Tillbaka till Jigs.
18:00
Jigs'sJigss fallfalla into the outhouseutedass
showedvisade me this other worldvärld,
349
1068380
4456
När Jigs ramlade ner i dasset
såg jag en helt annan värld
18:04
and it changedändrats my viewse of forestsskogar.
350
1072860
2696
och det förändrade min syn på skogar.
18:07
I hopehoppas todayi dag to have changedändrats
how you think about forestsskogar.
351
1075580
3336
Jag hoppas att jag idag
har ändrat hur ni tänker på skogar.
18:10
Thank you.
352
1078940
1256
Tack.
18:12
(ApplauseApplåder)
353
1080220
5777
(Applåder)
Translated by Annika Bidner
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Suzanne Simard - Forest ecologist
Suzanne Simard studies the complex, symbiotic networks in our forests.

Why you should listen

A professor of forest ecology at the University of British Columbia's Department of Forest and Conservation Sciences in Vancouver, Suzanne Simard studies the surprising and delicate complexity in nature. Her main focus is on the below-ground fungal networks that connect trees and facilitate underground inter-tree communication and interaction. Her team's analysis revealed that the fungi networks move water, carbon and nutrients such as nitrogen between and among trees as well as across species. The research has demonstrated that these complex, symbiotic networks in our forests -- at the hub of which stand what she calls the "mother trees" -- mimic our own neural and social networks. This groundbreaking work on symbiotic plant communication has far-reaching implications in both the forestry and agricultural industries, in particular concerning sustainable stewardship of forests and the plant’s resistance to pathogens. She works primarily in forests, but also grasslands, wetlands, tundra and alpine ecosystems.

More profile about the speaker
Suzanne Simard | Speaker | TED.com