ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Pinder - Journalist
Jeanne Pinder asks why it's so hard to make sense of US healthcare bills -- and suggests what we might do about it.

Why you should listen

Lifelong journalist Jeanne Pinder is founder and CEO of ClearHealthCosts, a digital media startup that demands price transparency from the US healthcare system. After taking a buyout from the New York Times, where she worked for more than 20 years, she won a Shark Tank-style competition with her ClearHealthCosts pitch and hasn't looked back.

Since its founding in 2011, ClearHealthCosts has won a slew of journalism grants and prizes and has reported on and crowdsourced health price data in partnership with prestigious newsrooms in New Orleans, Philadelphia, Miami, San Francisco, Los Angeles, New York and elsewhere. This work has won numerous journalism prizes -- a national Edward R. Murrow award, a Society for Professional Journalists public service gold medal and a spot as a finalist for a Peabody Award, among others. 

Pinder and the company have won grants from the John S. and James L. Knight Foundation, the International Women's Media Foundation, the Tow Center for Digital Journalism at Columbia University, the Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism at the CUNY Graduate School of Journalism and others.   

Previously, in her native Iowa, Pinder worked at The Des Moines Register and the Grinnell Herald-Register, a twice-weekly newspaper that her grandfather bought in 1944.
 
Pinder speaks fluent but rusty Russian. In a previous lifetime, she lived in what was then the Soviet Union, a place almost as mysterious as the US healthcare marketplace.

More profile about the speaker
Jeanne Pinder | Speaker | TED.com
TED Residency

Jeanne Pinder: What if all US health care costs were transparent?

Jeanne Pinder: Ingekuwaje kama gharama za afya Marekani zingekuwa wazi?

Filmed:
1,875,298 views

Marekani, kipimo cha damu cha kimoja, kinaweza kugharimu $19 katika kliniki moja na $522 katika kliniki nyingine majengo machache baadaye -- na hakuna ajuaye tofauti mpaka baada ya wiki moja wanapopata bili. Mwanahabari Jeanne Pinder anasema haihitaji kuwa hivi. Alijenga jukwaa ambalo linakusanya taarifa za gharama halisi za huduma za afya na kuweka taarifa wazi kwa wote, likifichua siri za bei za huduma za afya. Jifunze jinsi kujua gharama za vitu mapema kunavyoweza kutufanya tuwe na afya zaidi, na kuokoa pesa -- na kusaidia kurekebisha mfumo mbovu.
- Journalist
Jeanne Pinder asks why it's so hard to make sense of US healthcare bills -- and suggests what we might do about it. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, a little while agoiliyopita,
0
815
2052
Kitambo kidogo hapo nyuma,
00:14
memberswanachama of my familyfamilia
had threetatu bitsbits of minormdogo surgeryupasuaji,
1
2891
3043
watu wa familia yangu
walikuwa na upasuaji mdogo mara 3 hivi,
00:17
about a halfnusu hoursaa eachkila mmoja,
2
5958
1565
wa kama nusu saa kwa kila mmoja,
00:19
and we got threetatu setsseti of billsbili.
3
7547
2077
na tulipata seti tatu za bili.
00:22
For the first one, the anesthesiaanesthesia billmuswada
alonepeke yake was 2,000 dollarsdola;
4
10011
4226
Kwa ule wa kwanza, madai ya nusukaputi
pekee yalikuwa dola 2,000;
00:26
the secondpili one, 2,000 dollarsdola;
5
14261
2380
ule wa pili, dola 2,000;
00:28
the thirdtatu one, 6,000 dollarsdola.
6
16665
2769
ule wa tatu, dola 6,000.
00:32
So I'm a journalistmwandishi wa habari.
I'm like, what's up with that?
7
20311
3878
Sasa mimi ni mwanahabari.
Nikawa kama, sasa kuna nini kwani?
00:37
I foundkupatikana out that I was actuallykwa kweli,
for the expensiveghali one,
8
25022
3074
Nikagundua kuwa, nilipewa gharama za juu,
00:40
beingkuwa chargedkushtakiwa 1,419 dollarsdola
for a genericgeneric anti-nauseakichefuchefu kupambana drugdawa
9
28120
5819
kulipishwa dola 1,419
kwa dawa ya nusukaputi ya kawaida
00:45
that I could buykununua onlineonline
for two dollarsdola and forty-ninearobaini na tisa centssenti.
10
33963
3553
ambayo ningeweza kununua mtandaoni
kwa dola mbili na senti arobaini.
00:50
I had a long and unsatisfactoryadimu
argumenthoja with the hospitalhospitali,
11
38782
3115
Nilikuwa na mabishano marefu na
yasiyoridhisha na hospitali,
00:53
the insurerbima and my employermwajiri.
12
41921
2600
mtoa bima na mwajiri.
00:56
EverybodyKila mtu agreedwalikubali
that this was totallykabisa fine.
13
44545
2789
Kila mmoja alikubali kuwa
hii ilikuwa sawa kabisa.
00:59
But it got me thinkingkufikiri, and the more
I talkedaliongea to people, the more I realizedgundua:
14
47855
3663
Lakini ilinifanya nifikirie, na kadri
nilivyoongea na watu, niligundua zaidi:
01:03
nobodyhakuna has any ideawazo
what stuffvitu costsgharama in healthafya carehuduma.
15
51542
2707
hakuna anayefahamu
gharama za vitu katika huduma za afya.
01:06
Not before, duringwakati or after
that procedureutaratibu or testmtihani
16
54273
3086
Siyo kabla, katikati,
au baada ya huduma au vipimo
01:09
do you have any ideawazo
what it's going to costgharama.
17
57383
2276
una wazo lolote
nini itakuwa gharama.
01:11
It's only monthsmiezi laterbaadae that you get
an "explanationmaelezo of benefitsfaida"
18
59683
3435
Ni baada tu ya miezi kadhaa ndipo
utapata "maelezo ya mafao"
01:15
that explainsanaelezea exactlyhasa nothing.
19
63142
2157
ambayo hayaelezei chochote.
01:17
So this camealikuja back to me
a little while laterbaadae.
20
65801
2604
Kwa hiyo hili lilikuja tena kwangu
baadaye kidogo
01:20
I had volunteeredkujitolea for a buyoutbuyout
from the NewMpya YorkYork TimesMara,
21
68429
2606
Nilijitolea kuacha kazi kwa malipo
kutoka New York Times
01:23
where I had workedkazi for more than
20 yearsmiaka as a journalistmwandishi wa habari.
22
71059
2833
ambapo nilifanya kazi kwa zaidi
ya miaka 20 kama mwanahabari.
01:26
I was looking for my nextijayo acttenda.
23
74254
2093
Nilikuwa natafuta shughuli nyingine.
01:28
It turnedakageuka out that nextijayo acttenda
was to buildjenga a companykampuni
24
76705
2645
Ikaotokea kuwa shughuli nyingine
ni kuunda kampuni
01:31
tellingkuwaambia people what stuffvitu costsgharama
in healthafya carehuduma.
25
79374
2376
kuwaambia watu gharama za vitu
kwenye huduma za afya
01:34
I wonalishinda a "SharkPapa TankTank"-type-aina
pitchlami contestmashindano to do just that.
26
82128
3306
Nilishinda shindano la simulizi
kama "Shark Tank" ili kufanya hivyo.
01:37
HealthAfya costsgharama atewalikula up almostkaribu 18 percentasilimia
of our grossjumla domesticndani productbidhaa last yearmwaka,
27
85826
4272
Gharama za afya zimepanda hadi asilimia 18
ya pato la taifa kwa mwaka jana,
01:42
but nobodyhakuna has any ideawazo what stuffvitu costsgharama.
28
90122
2713
lakini hakuna anayefahamu gharama za vitu.
01:45
But what if we did know?
29
93225
1682
Lakinii ingekuwaje tungefahamu?
01:48
So we startedilianza out smallndogo.
30
96145
1659
Kwahiyo tulianza kidogo.
01:49
We calledaitwaye doctorsmadaktari and hospitalshospitali
31
97828
1745
Tuliita madaktari na mahospitali
01:51
and askedaliuliza them what they would acceptkukubali
as a cashfedha paymentmalipo for simplerahisi procedurestaratibu za.
32
99597
4493
na kuwauliza wangekubali kiasi gani
pesa taslim kwa ajili ya matibabu madogo.
01:57
Some people were helpfulhusaidia.
33
105075
1790
Watu wengine walikuwa na msaada.
01:58
A lot of people hunghung up on us.
34
106889
1853
Wengi walitukatia mawasiliano.
02:00
Some people were just plainwazi rudewajeuri.
35
108766
2111
Wengine walikuwa jeuri tu.
02:02
They said, "We don't know,"
36
110901
1922
Walisema, "Hatujui,"
02:04
or, "Our lawyerswanasheria won'thaitakuwa
let us tell you that,"
37
112847
2542
au, "Wanasheria wetu hawawezi kuturuhusu
kuwaambia,"
02:07
thoughingawa we did get a lot of informationhabari.
38
115899
1874
ingawa tulipata taarifa nyingi.
02:10
We foundkupatikana, for examplemfano,
that here in the NewMpya YorkYork areaeneo,
39
118207
2674
tuligundua, kwa mfano,
kuwa hapa eneo la New York,
02:12
you could get an echocardiogramechocardiogram
for 200 dollarsdola in BrooklynBrooklyn
40
120905
4090
unaweza kupata kipimo cha moyo
kwa dola 200 Brooklyn
02:17
or for 2,150 dollarsdola in ManhattanManhattan,
just a fewwachache milesmaili away.
41
125019
4970
au kwa dola 2,150 Manhattan,
maili chache tu pembeni.
02:22
NewMpya OrleansOrleans, the samesawa simplerahisi blooddamu testmtihani,
42
130961
2519
New Orleans, vipimo hivyo hivyo
rahisi vya damu,
02:25
19 dollarsdola over here,
43
133504
2272
dola 19 hapa,
02:27
522 dollarsdola just a fewwachache blocksvitalu away.
44
135800
3205
dola 522 vitalu vichache tu pembeni.
02:31
SanSan FranciscoFrancisco, the samesawa MRIMRI,
45
139755
2715
San Francisco, kipimo cha MRI,
02:34
475 dollarsdola
46
142494
2317
dola 475
02:36
or 6,221 dollarsdola just 25 milesmaili away.
47
144835
4860
au dola 6,221 maili 25 tu pembeni.
02:42
These pricingbei variationstofauti existedulipo
for all the procedurestaratibu za
48
150822
3268
Tofauti hizi za bei zilikuwepo
kwa matibabu ya aina zote
02:46
and all the citiesmiji that we surveyedutafiti.
49
154114
2045
na miji yote iliyofanyiwa utafiti.
02:49
Then we startedilianza to askkuuliza people
to tell us theirwao healthafya billsbili.
50
157165
2853
Kisha tukaanza kuwauliza watu
watuambie madai ya ya matibabu.
02:52
In partnershipushirikiano with publicumma radioredio stationkituo
WNYCWNYC here in NewMpya YorkYork,
51
160512
3753
Kwa kushirikiana na redio stesheni
ya kijamii WNYC hapa New York,
02:56
we askedaliuliza womenwanawake to tell us
the pricesbei of theirwao mammogramsmammograms.
52
164289
2932
tuliuliza wanawake watuambie
bei za kipimo cha saratani ya matiti.
02:59
People told us nobodyhakuna would do that,
that it was too personalbinafsi.
53
167624
3279
Watu walituambia hakuna atakayesema,
ilikuwa jambo binafsi sana.
03:03
But in the spacenafasi of threetatu weekswiki,
54
171490
1779
Lakini ndani ya wiki tatu,
03:05
400 womenwanawake told us about theirwao pricesbei.
55
173293
3171
wanawake 400 walituambia juu ya bei zake,
03:09
Then we startedilianza to make it easierrahisi
for people to sharekushiriki theirwao datadata
56
177272
3084
Kisha tukaanza kufanya kuwa rahisi
kwa watu kutoa taarifa zao
03:12
into our onlineonline searchableOrodha na yanaweza kutafutwa databasedatabase.
57
180380
2702
katika kanzi data yetu ya mtandaoni
inayopekulika.
03:15
It's sortfanya of like a mash-up-ups of KayakKayak.comcom
and the WazeWaze traffictrafiki appprogramu for healthafya carehuduma.
58
183106
5138
Ni mfano wa Kayak.com na zana tumizi ya
Waze pamoja kwa ajili ya huduma za afya.
03:20
(LaughterKicheko)
59
188268
1049
(Kicheko)
03:21
We call it a community-createdkuundwa na jamii
guidemwongozo to healthafya costsgharama.
60
189341
2907
Tunaiita mwongozo wa jumuiya
wa gharama za matibabu.
03:24
Our surveyutafiti and crowdsourcingcrowdsourcing work
grewilikua into partnershipsushirikiano
61
192272
2635
Utafiti wetu na ukusanyaji taarifa
kutoka uma ukapelekea ubia
03:26
with topjuu newsroomswahariri nationwidekote ulimwenguni --
62
194931
1866
na vyombo vikubwa vya habari kitaifa
03:28
in NewMpya OrleansOrleans, PhiladelphiaPhiladelphia,
63
196821
2072
ndani ya New Orleans, Philadelphia,
03:30
SanSan FranciscoFrancisco, LosLos AngelesAngeles,
MiamiMiami and other placesmaeneo.
64
198917
3711
San Francisco, Los Angeles,
Miami na sehemu nyingine.
03:35
We used the datadata to tell storieshadithi
about people who were sufferingmateso
65
203212
3923
Tulitumia data kusimulia juu ya watu
waliokuwa wakiteseka
03:39
and how to avoidkuepuka that sufferingmateso,
to avoidkuepuka that "gotchagotcha" billmuswada.
66
207159
3820
na jinsi gani kuepuka mateso hayo,
kuepuka madai ya "nimekudaka".
03:44
A womanmwanamke in NewMpya OrleansOrleans savedimehifadhiwa
nearlykaribu 4,000 dollarsdola usingkutumia our datadata.
67
212579
3842
Mwanamke mmoja wa New Orleans aliokoa
karibu dola 4,000 kwa kutumia data zetu.
03:49
A SanSan FranciscoFrancisco contributormchangiaji
savedimehifadhiwa nearlykaribu 1,300 dollarsdola
68
217147
3311
Mchangiaji wa San Francisco aliokoa
karibu dola 1,300
03:52
by puttingkuweka away his insurancebima cardkadi
69
220482
1801
kwa kuiweka mbali kadi yake ya bima
03:54
and payingkulipa cashfedha.
70
222307
1450
na kulipa pesa taslimu.
03:56
There are a lot of people
who are going to in-networkkatika mtandao hospitalshospitali
71
224513
3028
Kuna watu wengi wanaokwenda
kwenye hospitali zililizo mtandaoni
03:59
and gettingkupata out-of-networknje ya mtandao billsbili.
72
227565
1629
na kupata bili za nje ya mtandao.
04:01
And then there was the hospitalhospitali
that continuediliendelea to billmuswada a deadwamekufa man.
73
229838
3209
Na pia kuna hospitali ambazo ziliendelea
kudai mtu aliyekufa.
04:05
We learnedkujifunza that thousandsmaelfu of people
wanted to tell us theirwao pricesbei.
74
233071
3152
Tulijifunza kuwa maelfu ya watu
walitaka kutuambia bei zao.
04:08
They want to learnkujifunza what stuffvitu costsgharama,
75
236247
1729
Wanataka kujua gharama za vitu,
04:10
find out how to arguewanasema a billmuswada,
76
238000
1634
kujua namna kuhoji juu ya bili,
04:11
help us solvekutatua this problemtatizo that's hurtingkuumiza
them and theirwao friendsmarafiki and familiesfamilia.
77
239658
4270
kutusaidia kutatua hili tatizo
linaloumiza wao, rafiki na familia zao.
04:15
We talkedaliongea to people who had
to sellkuuza a cargari to paykulipa a healthafya billmuswada,
78
243952
2976
Tuliongea na watu waliofikia kuuza gari
ili kulipa bili ya afya,
04:18
go into bankruptcykufilisika,
79
246952
1387
na kufilisika
04:20
skipruka a treatmentmatibabu because of the costgharama.
80
248363
2273
kuacha matibabu kwa sababu ya gharama.
04:23
ImagineKufikiria if you could affordkununua the diagnosisutambuzi
81
251230
2660
Fikiria ungeweza kumudu
gharama za uchunguzi
04:25
but not the curetiba.
82
253914
1516
lakini siyo matibabu.
04:29
We setkuweka off a hugekubwa conversationmazungumzo about costsgharama
83
257589
2162
Tulianzisha majadiliano makubwa
juu ya gharama
04:31
involvingkuhusisha doctorsmadaktari and hospitalshospitali, yes,
but alsopia theirwao patientswagonjwa,
84
259775
3751
tukihusisha madaktari, mahospitali, ndiyo,
na wagonjwa wao,
04:35
or as we like to call them, people.
85
263550
2191
au tunavyopenda kuwaita, watu.
04:37
(LaughterKicheko)
86
265765
1904
(Kicheko)
04:41
We changediliyopita policysera.
87
269519
1151
Tulibadili sera.
04:42
A consumerwatumiaji protectionulinzi billmuswada
that had been stalledpale pale
88
270694
2326
Mswada wa kulinda walaji
ambao ulikuwa umesimama
04:45
in the LouisianaLouisiana legislatureBunge for 10 yearsmiaka
89
273044
2123
katika bunge la Louisiana kwa miaka 10
04:47
passedilipita after we launchedilizinduliwa.
90
275191
1842
ulipita baada ya sisi kuzindua.
04:50
Let's faceuso it:
91
278797
1151
Tukabiliane nayo:
04:51
this hugekubwa, slow-rollingpolepole-rolling
publicumma healthafya crisismgogoro
92
279972
2395
janga hili kubwa na linalokuwa
taratibu la afya ya jamii
04:54
is a nationalkitaifa emergencydharura.
93
282391
1867
ni dharura ya kitaifa.
04:56
And I don't think government'sya serikali
going to help us out anytimewakati wowote soonhivi karibuni.
94
284649
3146
Na sidhani kama serikali itatusaidia
wakati wowote hivi karibuni.
05:00
But what if the answerjibu was really simplerahisi:
95
288652
2148
Lakini vipi jibu lingekuwa rahisi sana:
05:02
make all the pricesbei publicumma all the time.
96
290824
3020
fanya bei zote wazi wakati wote.
05:06
Would our individualmtu binafsi billsbili go down?
Our healthafya premiumsmalipo ya?
97
294605
3666
Je bili zetu zitapungua?
Ada ya bima ya afya?
05:11
Be really clearwazi about this:
98
299749
1722
Kuwa wazi juu ya hili:
05:13
this is a UnitedMuungano StatesMarekani problemtatizo.
99
301495
1910
hili ni tatizo la Marekani.
05:15
In mostwengi of the restpumzika
of the developedmaendeleo worldulimwengu,
100
303429
2055
Katika nchi nyingi nyingine zilizoendelea,
05:17
sickmgonjwa people don't have
to worrywasiwasi about moneyfedha.
101
305508
2759
wagonjwa hawahitaji kuwa na wasiwasi
juu ya pesa.
05:20
It's alsopia truekweli that pricebei transparencyuwazi
will not solvekutatua everykila problemtatizo.
102
308291
4018
Ni kweli pia kuwa uwazi wa bei
hautatatua kila tatizo.
05:24
There will still be expensiveghali treatmentsmatibabu,
103
312333
2806
Bado kutakuwa na matibabu ya gharama,
05:27
hugekubwa frictiontairi from our insurancebima systemmfumo.
104
315163
2692
msuguano mkubwa na mfumo wetu wa bima.
05:29
There will still be fraududanganyifu
105
317879
1680
Bado kutakuwa na udanganyifu
05:31
and a massivekubwa problemtatizo
with overtreatmentovertreatment and overdiagnosisoverdiagnosis.
106
319583
3371
na tatizo kubwa la matibabu yaliyozidi
na uchunguzi uliopitiliza.
05:35
And not everything is shoppableshoppable.
107
323537
2615
Na si kila kitu kinanunulika.
05:38
Not everybodykila mtu wants
the cheapestgharama nafuu appendectomyappendectomy
108
326176
2454
Si kila mtu anataka upasuaji kidoletumbo
wa bei rahisi
05:40
or the cheapestgharama nafuu cancerkansa carehuduma.
109
328654
1851
au matibabu saratani ya bei rahisi.
05:43
But when we talk
about these clearwazi effectsathari,
110
331513
2155
Lakini tunapoongelea
athari hizi za wazi,
05:45
we're looking at a realhalisi issuesuala
that's actuallykwa kweli very simplerahisi.
111
333692
3527
tunaangalia jambo la halisi kabisa
ambalo ni rahisi sana
05:50
When we first startedilianza callingwito for pricesbei,
112
338394
1954
Tulipoanza kuulizia bei,
05:52
we actuallykwa kweli feltwalihisi like
we were going to be arrestedwalikamatwa.
113
340372
2479
tulihisi kabisa kama tungekuja kukamatwa.
05:55
It seemedilionekana kindaina of transgressivetransgressive
to talk about medicinedawa and healthafya carehuduma
114
343162
3592
Ilionekana kama ni kwenda kinyume
kuongelea dawa na huduma za afya
05:58
in the samesawa breathpumzi,
115
346778
1345
kwa pamoja,
06:00
and yetbado it becameikawa liberatingkutolewa,
116
348147
1552
na bado ilileta ukombozi,
06:01
because we foundkupatikana not only datadata
117
349723
2312
sababu tulipata siyo taarifa tu
06:04
but alsopia good and honestwaaminifu people
out there in the systemmfumo
118
352059
2641
bali pia watu wazuri na waaminifu
katika mfumo uliopo
06:06
who want to help folkswatu
get the carehuduma they need
119
354724
2144
ambao wanataka kusaidia watu
kupata huduma wanazohitaji
06:08
at a pricebei they can affordkununua.
120
356892
1418
katika bei wanazoweza kuzimudu.
06:11
And it got easierrahisi to askkuuliza.
121
359631
1875
Na ilizidi kuwa rahisi kuuliza.
06:13
So I'll leaveshika you with some questionsmaswali.
122
361530
2081
Hivyo, nitawaacha na maswali.
06:15
What if we all knewalijua what stuffvitu costgharama
in healthafya carehuduma in advancekuendeleza?
123
363635
3329
Ingekuwaje kama wote tungejua gharama
za huduma za afya mapema?
06:19
What if, everykila time
you GoogledGoogled for an MRIMRI,
124
367983
3187
Ingekuwaje, kila wakati ungetafuta MRI
kwa google,
06:23
you got drop-downstone-heka tellingkuwaambia you
where to buykununua and for how much,
125
371194
3400
ungepata orodha ya wapi ununue
na kwa kiasi gani,
06:26
the way you do when
you GoogleGoogle for a laserlaser printerprinta?
126
374618
2457
namna unavyokua unatafuta
kichapishi kupitia google?
06:30
What if all of the time and energynishati
and moneyfedha that's spentalitumia hidingkujificha pricesbei
127
378094
4244
Ingekuwaje kama muda wote na nguvu
na pesa inayotumika kuficha bei
06:34
was squeezedmamacita out of the systemmfumo?
128
382362
1984
vingeondolewa kwenye mfumo.
06:37
What if eachkila mmoja one of us could pickpick
the $19 testmtihani everykila time
129
385188
3199
Ingekuwaje kama kila mmoja wetu
angechagua uchunguzi wa $19 kila wakati
06:40
insteadbadala yake of the $522 one?
130
388411
2337
badala ya ule wa $522?
06:43
Would our individualmtu binafsi billsbili go down?
131
391384
1738
Je bili zetu zingepungua?
06:45
Our premiumsmalipo ya?
132
393146
1403
Ada za bima?
06:46
I don't know, but if you don't askkuuliza,
you'llutasikia never know.
133
394573
2848
Sijui, lakini usipouliza,
hutojua kamwe.
06:49
And you mightnguvu savesalama a tontani of moneyfedha.
134
397445
1870
Na unaweza kuokoa pesa nyingi.
06:51
And I've got to think that a lot of us
and the systemmfumo itselfyenyewe
135
399767
3539
Na nimekuwa nikifikiria kuwa wengi wetu
na mfumo wenyewe
06:55
would be a lot healthierafya.
136
403330
1582
tungekuwa na afya zaidi.
06:57
Thank you.
137
405676
1188
Asanteni.
06:58
(ApplauseMakofi)
138
406888
3828
(Makofi)
Translated by Clarence Bitegeko
Reviewed by Doris Mangalu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Pinder - Journalist
Jeanne Pinder asks why it's so hard to make sense of US healthcare bills -- and suggests what we might do about it.

Why you should listen

Lifelong journalist Jeanne Pinder is founder and CEO of ClearHealthCosts, a digital media startup that demands price transparency from the US healthcare system. After taking a buyout from the New York Times, where she worked for more than 20 years, she won a Shark Tank-style competition with her ClearHealthCosts pitch and hasn't looked back.

Since its founding in 2011, ClearHealthCosts has won a slew of journalism grants and prizes and has reported on and crowdsourced health price data in partnership with prestigious newsrooms in New Orleans, Philadelphia, Miami, San Francisco, Los Angeles, New York and elsewhere. This work has won numerous journalism prizes -- a national Edward R. Murrow award, a Society for Professional Journalists public service gold medal and a spot as a finalist for a Peabody Award, among others. 

Pinder and the company have won grants from the John S. and James L. Knight Foundation, the International Women's Media Foundation, the Tow Center for Digital Journalism at Columbia University, the Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism at the CUNY Graduate School of Journalism and others.   

Previously, in her native Iowa, Pinder worked at The Des Moines Register and the Grinnell Herald-Register, a twice-weekly newspaper that her grandfather bought in 1944.
 
Pinder speaks fluent but rusty Russian. In a previous lifetime, she lived in what was then the Soviet Union, a place almost as mysterious as the US healthcare marketplace.

More profile about the speaker
Jeanne Pinder | Speaker | TED.com