ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com
TED2019

Brandon Clifford: The architectural secrets of the world's ancient wonders

Brandon Clifford: Siri za maajabu ya Usanifu Majengo ya dunia ya zamani

Filmed:
642,791 views

Jamii za zamani zilihamishaje mawe makubwa kujenga Stonehenge, mapiramidi na sanamu za Kisiwa cha Easter? Katika mazungumzo haya mafupi , TED Fellow Brandon Clifford, anafumbua siri za zamani na kuonyesha jinsi tunavyoweza kutumia njia hizi kujenga kwa ajili ya siku za baadaye. "Katika zama ambazo tunasanifu majengo kudumu kwa miaka 30, au labda 60," he says, " ningependa kujifunza jinsi ya kutengeneza kitu kitachoburudisha milele."
- Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you think the things we buildjenga todayleo
0
917
2726
Je unafikiri vitu tunavyojenga leo
00:15
will be consideredkuchukuliwa wondersmaajabu in the futurebaadaye?
1
3667
2166
vitahesabika kama maajabu miaka ijayo?
00:19
Think of StonehengeStonehenge,
2
7042
1642
Tafakari kuhusu Stonehenge,
00:20
the PyramidsPiramidi,
3
8708
1518
Mapiramidi,
00:22
MachuMaku PicchuPicchu and EasterPasaka IslandKisiwa cha.
4
10250
2667
Machu Picchu na Kisiwa cha Easter
00:26
Now, they're all prettynzuri differenttofauti
from what we're doing todayleo,
5
14167
2916
Vyote hivi ni tofauti sana
na vile tunavyofanya leo,
00:30
with those massivekubwa stonesmawe,
6
18333
2435
na yale mawe makubwa,
yakiwa yamepangwa katika hali ya kiutata
hali ngumu kuelewa

00:32
assembledwalikusanyika in complextata
but seeminglyinaonekana illogicalmantiki waysnjia,
7
20792
4125
00:38
and all tracesathari of theirwao constructionujenzi
8
26292
3642
na mabaki yake yote ya ujenzi
00:41
erasedilifutwa,
9
29958
1643
yakifutwa,
00:43
shroudingnjama them in mysterysiri.
10
31625
2042
ikiyaacha katika hali ya kutojulikana
00:47
It seemsinaonekana like people could not
have possiblylabda builtkujengwa these things,
11
35417
3708
Inaonekana kama vile watu hawakuweza
kujenga vitu hivi,
00:52
because people didn't.
12
40583
1292
kwa sababu watu hawakujenga.
00:54
They were carefullykwa makini craftedcrafted
by a primordialprimordial racembio of giantsmakubwa
13
42792
4309
Vilitengenezwa kwa uangalifu na
jamii ya majitu
00:59
knowninayojulikana as CyclopsCyclops.
14
47125
1268
yajulikanayo kama Cyclops.
01:00
(LaughterKicheko)
15
48417
1309
(Vicheko)
01:01
And I've been collaboratingkushirikiana
with these monstersmonsters
16
49750
2226
Na nimekuwa nashirikiana na
majitu haya
01:04
to learnkujifunza theirwao secretssiri
for movingkusonga those massivekubwa stonesmawe.
17
52000
3250
ili kujifunza siri zao
za kuhamisha mawe hayo makubwa.
01:08
And as it turnsinageuka out,
CyclopsCyclops aren'tsio even that strongnguvu.
18
56667
3500
na ni kwamba,
Cyclops hawana nguvu kivile,
01:13
They're just really smartsmart
about gettingkupata materialvifaa to work for them.
19
61250
3125
Ni wajanja sana katika
kufanya vitu kufanya kazi kwa niaba yao.
01:19
Now, the videosvideo you see behindnyuma me
of largekubwa, stone-likejiwe-kama, wobblystraightening creaturesviumbe
20
67042
4434
Video, ambazo mnaziona nyuma yangu
za vitu vinavyobadilika vikubwa,kama mawe
01:23
are the resultsmatokeo of this collaborationushirikiano.
21
71500
1833
ni matokeo ya ushirikiano huu.
01:26
OK, so CyclopsCyclops mightnguvu be
a mythicalkizushi creaturekiumbe,
22
74875
2917
SAWA, inawezekana Cyclops
vikawa ni viumbe vya kufikirika
01:30
but those wondersmaajabu are still realhalisi.
23
78917
2851
lakini maajabu haya bado ni halisi.
01:33
People madealifanya them.
24
81792
1250
Watu waliyajenga.
01:35
But they alsopia madealifanya the mythshadithi
that surroundpiga them,
25
83917
2583
Lakini pia waliunda dhana
kuhusu hayo
01:39
and when it comesinakuja to wondersmaajabu,
there's this thicknene connectiveinayojulikana tissuetishu
26
87667
3809
na kuhusu maajabu, kuna kiunganishi
kinene
01:43
betweenkati mythologyMythology and realityukweli.
27
91500
2458
kati ya dhana fikirishi na uhalisia.
01:47
Take EasterPasaka IslandKisiwa cha, for examplemfano.
28
95083
1667
Chukulia mfano wa Kisiwa cha Easter.
01:49
When the DutchKiholanzi explorerswatafiti
first encounteredalikutana the islandkisiwa,
29
97958
3143
Pale wavumbuzi wa Kidachi
walipokifikia kwa mara ya kwanza kisiwa hiki,
01:53
they askedaliuliza the people of RapaRapa NuiNui
30
101125
2018
Waliwauliza watu wa Rapa Nui
01:55
how theirwao ancestorsmababu could have possiblylabda
movedwakiongozwa those massivekubwa statuesSanamu.
31
103167
3416
Vile mababu zao walivyoweza kuhamisha
sanamu hizi kubwa
01:59
And the RapaRapa NuiNui said,
32
107833
1976
Na watu wa Rapa Nui wakasema,
02:01
"Our ancestorsmababu didn't movehoja the statuesSanamu,
33
109833
3643
"Mababu zetu hawakuhamisha sanamu hizo,
02:05
because the statuesSanamu walkedkutembea themselveswenyewe."
34
113500
2125
kwa sababu zilitembea zenyewe."
02:09
For centurieskarne, this was dismissedkufukuzwa kazi,
but actuallykwa kweli it's truekweli.
35
117500
2750
Kwa karne kadhaa, hili lilikataliwa,
lakini ni kweli kabisa.
02:13
The statuesSanamu, knowninayojulikana as moaimoai,
were transportedkusafirishwa standingmsimamo,
36
121083
5393
Sanamu, zijulikanazo kama moai,
zilihamishwa zikiwa zimesimama,
02:18
pivotinguchegemo from sideupande to sideupande.
37
126500
1958
zikishikiliwa pande moja hadi nyingine.
02:21
OK?
38
129750
1268
SAWA?
02:23
As spectacularya kushangaza as the moaimoai are
for visitorswageni todayleo,
39
131042
3934
Pamoja na uzuri wa moai kwa wageni leo,
02:27
you have to imaginefikiria beingkuwa there then,
40
135000
2518
unahitaji kuwaza kuwa pale wakati ule,
02:29
with colossalcolossal moaimoai
marchingkuandamana around the islandkisiwa.
41
137542
3392
na moai makubwa yakitembea
katika kisiwa.
02:32
Because the realhalisi memorialkumbukumbu
was not the objectsvitu themselveswenyewe,
42
140958
5185
Kwa sababu kumbukumbu halisi sio
vitu vyenyewe,
02:38
it was the culturalutamaduni ritualibada
of bringingkuleta a stonejiwe to life.
43
146167
3916
Ilikuwa ni utamaduni
wa kulifanya jiwe liwe hai.
02:43
So as an architectmbunifu,
I've been chasingkukimbiza that dreamndoto.
44
151708
2584
Kwa hiyo kama msanifu majengo,
nimekuwa nakimbizana na ndoto hiyo.
02:47
How can we shiftkuhama our ideawazo of constructionujenzi
to accommodatepata that mythicalkizushi sideupande?
45
155458
4542
Tunawezaje kuhamisha dhana yetu ya ujenzi
ili kutoa nafasi ya dhana hii fikirishi
02:53
So what I've been doing
is challengingchangamoto myselfMimi mwenyewe
46
161583
2143
Kwa hiyo kile nimekuwa nafanya
ni kujipa changamoto mwenyewe
02:55
with puttingkuweka on a seriesmfululizo of performancesmaonyesho
47
163750
3101
kwa kufanya maonyesho kadhaa
02:58
of the ancientkale but
prettynzuri straightforwardmoja kwa moja taskkazi
48
166875
2601
ya zamani lakini
yaliyo na jukumu la wazi kabisa
03:01
of just movingkusonga and standingmsimamo
bigkubwa heavynzito objectsvitu,
49
169500
4018
ya kuhamisha na kusimamisha
vitu vikubwa vizito,
03:05
like this 16-foot-tall-mguu mrefu megalithmegalith
designediliyoundwa to walktembea acrosskote landardhi
50
173542
3934
kama vile jiwe hili kubwa
lililosanifiwa kutembea ardhini
03:09
and standsimama verticallyWima;
51
177500
1250
na kusimama wima
03:12
or this 4,000-pound-a behemothbehemoth
that springschemchem itselfyenyewe to life
52
180000
4393
au jiwe hili kubwa lenye uzito
wa 4,000 linaloibuka likiwa hai
03:16
to dancengoma onstageonstage.
53
184417
1583
ili kucheza stejini
03:19
And what I've foundkupatikana is
that by thinkingkufikiri of architectureusanifu
54
187792
3351
na nilichojifunza ni kuwa kwa
kuwaza kuhusu usanifu majengo
03:23
not as an endmwisho productbidhaa but as a performanceutendaji
55
191167
3559
si kama bidhaa ya mwisho bali kama onyesho
03:26
from conceptionmimba to completionKukamilika,
56
194750
3351
kutoka wazo mpaka kukamilika,
03:30
we endmwisho up rediscoveringkugundua upya some really smartsmart
waysnjia to buildjenga things todayleo.
57
198125
3500
tunajikuta tunagundua njia bora sana
za kujenga hivi leo.
03:35
You know, so much of the discussionmajadiliano
surroundingjirani our futurebaadaye
58
203375
2768
Unajua, sehemu kubwa ya mazungumzo
kuhusu zsiku zetu za baadaye
03:38
focusesinalenga on technologyteknolojia,
efficiencyufanisi and speedkasi.
59
206167
3976
yanaangazia zaidi teknolojia,
ufanisi na uharaka.
03:42
But if I've learnedkujifunza anything from CyclopsCyclops,
60
210167
2059
Lakini kama nimejifunza chochote kuhusu Cyclops,
03:44
it's that wondersmaajabu
can be smartsmart, spectacularya kushangaza
61
212250
4518
ni kuwa maajabu yanaweza
kuwa ya kijanja, mazuri sana
03:48
and sustainableendelevu --
62
216792
1684
na endelevu --
03:50
because of theirwao masswingi and theirwao mysterysiri.
63
218500
2167
kutokana na uwingi na kutoeleweka kwake.
03:54
And while people still want to know
how those ancientkale wondersmaajabu were builtkujengwa,
64
222000
3809
na pamoja na kuwa wanahitaji kujua
jinsi maajabu haya yalivyojengwa,
03:57
I've been askingkuuliza CyclopsCyclops
how to createkuunda the mysterysiri
65
225833
2810
Nimekuwa nikiwauliza Cyclops
jinsi ya kuunda sintofahamu hii
04:00
that compelsanalazimisha people
to askkuuliza that very questionswali.
66
228667
2458
ambayo inawalazimisha watu
kuuuliza swala lenyewe hasa.
04:04
Because in an erazama
where we designkubuni buildingsmajengo
67
232375
2059
Kwa sababu katika zama
ambazo tunasanifu majengo
04:06
to last 30, maybe 60 yearsmiaka,
68
234458
2584
kudumu kwa miaka 30, labda 60,
04:09
I would love to learnkujifunza
how to createkuunda something
69
237875
2643
ningependa nijifunze
jinsi ya kutengeneza kitu
04:12
that could entertainkuburudisha for an eternityMilele.
70
240542
1762
ambacho kinaweza kuburudisha milele.
04:15
Thank you.
71
243083
1268
Asante
04:16
(ApplauseMakofi)
72
244375
4792
(Makofi)
Translated by Joyce Nyakale
Reviewed by Joachim Mangilima

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com