ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com
TED2019

Brandon Clifford: The architectural secrets of the world's ancient wonders

Brandon Clifford: Secretele arhitecturale ale minunilor antice

Filmed:
642,791 views

Cum au mutat civilizațiile antice pietre masive pentru a construi Stonehenge, Piramidele și statuile din Insula Paștelui? În acest rapid discurs încântător, Brandon Clifford, TED Fellow, dezvăluie secretele arhitecturale ale trecutului și ne arată cum putem folosi aceste tehnici ingenioase ca să construim pentru viitor. „Într-o epocă în care proiectăm clădiri să dureze 30, poate 60 de ani,” spune el, „aș dori să învăț cum să creez ceva care ar putea dura o eternitate.”
- Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you think the things we buildconstrui todayastăzi
0
917
2726
Credeți că lucrurile
pe care le construim astăzi
00:15
will be consideredluate în considerare wondersminuni in the futureviitor?
1
3667
2166
vor fi considerate minuni în viitor?
00:19
Think of StonehengeStonehenge,
2
7042
1642
Gândiți-vă la Stonehenge,
00:20
the PyramidsPiramide,
3
8708
1518
la Piramide,
00:22
MachuMarius ionut PicchuPicchu and EasterPaste IslandInsula.
4
10250
2667
la Machu Picchu și Insula Paștelui.
00:26
Now, they're all prettyfrumos differentdiferit
from what we're doing todayastăzi,
5
14167
2916
Toate sunt destul de diferite
față de ceea ce facem azi,
00:30
with those massivemasiv stonespietre,
6
18333
2435
cu toate acele pietre masive,
00:32
assembledasamblate in complexcomplex
but seeminglyaparent illogicalilogic waysmoduri,
7
20792
4125
asamblate în mod complex
și aparent ilogic,
00:38
and all tracesurme of theiral lor constructionconstructie
8
26292
3642
și toate urmele construcției lor șterse,
00:41
erasedșterse,
9
29958
1643
00:43
shroudingînfășurându them in mysterymister.
10
31625
2042
învăluindu-le în mister.
00:47
It seemspare like people could not
have possiblyeventual builtconstruit these things,
11
35417
3708
Pare că oamenii n-ar fi putut
construi aceste lucruri,
00:52
because people didn't.
12
40583
1292
fiindcă nu oamenii au făcut-o.
00:54
They were carefullycu grija craftedartizanale
by a primordialprimordial racerasă of giantsGiants
13
42792
4309
Ele au fost fabricate cu grijă
de o rasă primordială de giganți
00:59
knowncunoscut as CyclopsCyclops.
14
47125
1268
numiți Ciclopi.
01:00
(LaughterRâs)
15
48417
1309
(Râsete)
01:01
And I've been collaboratingcolaborarea
with these monstersmonştri
16
49750
2226
Și am colaborat cu acești monștri
01:04
to learnînvăța theiral lor secretssecrete
for movingin miscare those massivemasiv stonespietre.
17
52000
3250
ca să le învăț secretele
pentru a muta aceste pietre uriașe.
01:08
And as it turnstransformă out,
CyclopsCyclops aren'tnu sunt even that strongputernic.
18
56667
3500
Și s-a dovedit că Ciclopii
nu sunt chiar atât de puternici.
01:13
They're just really smartinteligent
about gettingobtinerea materialmaterial to work for them.
19
61250
3125
Eu sunt doar foarte deștepți în a face
ca materialele să lucreze pentru ei.
01:19
Now, the videosVideoclipuri you see behindin spate me
of largemare, stone-likepiatră-ca, wobblyinstabil creaturescreaturi
20
67042
4434
Filmul din spatele meu cu creaturi mari,
ca niște pietre clătinându-se,
01:23
are the resultsrezultate of this collaborationcolaborare.
21
71500
1833
e rezultatul acestei colaborări.
01:26
OK, so CyclopsCyclops mightar putea be
a mythicalmitică creaturecreatură,
22
74875
2917
Bine, deci Ciclopii ar putea fi
creaturi mitice,
01:30
but those wondersminuni are still realreal.
23
78917
2851
dar acele minuni sunt reale.
01:33
People madefăcut them.
24
81792
1250
Oamenii le-au făcut.
01:35
But they alsode asemenea madefăcut the mythsmituri
that surroundsurround, them,
25
83917
2583
Dar tot ei au creat
și miturile din jurul lor,
01:39
and when it comesvine to wondersminuni,
there's this thickgros connectiveconjunctiv tissuețesut
26
87667
3809
și când e vorba de minuni,
este o strânsă legătură
01:43
betweenîntre mythologyMitologie and realityrealitate.
27
91500
2458
între mitologie și realitate.
01:47
Take EasterPaste IslandInsula, for exampleexemplu.
28
95083
1667
Să luăm de exemplu Insula Paștelui.
01:49
When the DutchOlandeză explorersexploratori
first encounteredîntâlnite the islandinsulă,
29
97958
3143
Când exploratorii olandezi
au văzut-o pentru prima dată,
01:53
they askedîntrebă the people of RapaRapa NuiNui
30
101125
2018
i-au întrebat pe oamenii din Rapa Nui
01:55
how theiral lor ancestorsstrămoși could have possiblyeventual
movedmutat those massivemasiv statuesstatui.
31
103167
3416
cum a fost posibil ca strămoșii lor
să mute acele statui masive.
01:59
And the RapaRapa NuiNui said,
32
107833
1976
Iar Rapa Nui au răspuns:
02:01
"Our ancestorsstrămoși didn't movemișcare the statuesstatui,
33
109833
3643
„Strămoșii noștri nu au mutat statuile,
02:05
because the statuesstatui walkedumblat themselvesînșiși."
34
113500
2125
fiindcă statuile au mers singure.”
Timp de secole, ideea a fost respinsă,
dar de fapt e adevărată.
02:09
For centuriessecole, this was dismissedrespins,
but actuallyde fapt it's trueAdevărat.
35
117500
2750
02:13
The statuesstatui, knowncunoscut as moaiMinisterului Administraţiei şi Internelor,
were transportedtransportate standingpermanent,
36
121083
5393
Statuile, cunoscute ca moai,
au fost transportate în picioare,
02:18
pivotingpivotant from sidelatură to sidelatură.
37
126500
1958
balansându-le de pe o parte pe alta.
02:21
OK?
38
129750
1268
Bine?
02:23
As spectacularspectaculos as the moaiMinisterului Administraţiei şi Internelor are
for visitorsvizitatori todayastăzi,
39
131042
3934
Oricât de spectaculoase ar fi moai
pentru vizitatorii de azi,
02:27
you have to imagineimagina beingfiind there then,
40
135000
2518
trebuie să vă imaginați cum era atunci,
02:29
with colossalcolosal moaiMinisterului Administraţiei şi Internelor
marchingmarş around the islandinsulă.
41
137542
3392
cu moai colosali mergând pe insulă.
02:32
Because the realreal memorialmemorial
was not the objectsobiecte themselvesînșiși,
42
140958
5185
Fiindcă adevăratul monument
nu erau obiectele însele,
02:38
it was the culturalcultural ritualritual
of bringingaducere a stonepiatră to life.
43
146167
3916
ci era ritualul cultural
de a aduce o piatră la viață.
02:43
So as an architectarhitect,
I've been chasingalungare that dreamvis.
44
151708
2584
Ca arhitect, am alergat după acest vis.
02:47
How can we shiftschimb our ideaidee of constructionconstructie
to accommodategăzdui that mythicalmitică sidelatură?
45
155458
4542
Cum putem schimba paradigma construirii
pentru a accepta aspectul mitic?
02:53
So what I've been doing
is challengingprovocator myselfeu insumi
46
161583
2143
Ceea ce am făcut a fost să mă provoc
02:55
with puttingpunând on a seriesserie of performancesspectacole
47
163750
3101
să realizez o serie de prestații
02:58
of the ancientvechi but
prettyfrumos straightforwardsimplu tasksarcină
48
166875
2601
ce priveau sarcina antică,
dar foarte clară
03:01
of just movingin miscare and standingpermanent
bigmare heavygreu objectsobiecte,
49
169500
4018
de a muta și ridica obiecte mari și grele,
03:05
like this 16-foot-tall-picior-înalt megalithmegalit
designedproiectat to walkmers pe jos acrosspeste landteren
50
173542
3934
ca acest megalit înalt de cinci metri
proiectat să meargă pe pământ
03:09
and standstand verticallyvertical;
51
177500
1250
și să stea vertical;
03:12
or this 4,000-pound-livră behemothBehemoth
that springsizvoare itselfîn sine to life
52
180000
4393
sau această creatură de 2.000 Kg
care prinde viață
03:16
to dancedans onstagepe scena.
53
184417
1583
și dansează pe scenă.
03:19
And what I've foundgăsite is
that by thinkinggândire of architecturearhitectură
54
187792
3351
Și ceea ce am descoperit
este că, privind arhitectura
03:23
not as an endSfârşit productprodus but as a performanceperformanţă
55
191167
3559
nu ca pe un produs finit,
ci ca pe o sarcină de îndeplinit
03:26
from conceptionconcepţie to completionfinalizarea,
56
194750
3351
de la concepție până la finalizare,
03:30
we endSfârşit up rediscoveringRedescoperirea some really smartinteligent
waysmoduri to buildconstrui things todayastăzi.
57
198125
3500
am ajuns să redescoperim
câteva metode ingenioase de a construi.
03:35
You know, so much of the discussiondiscuţie
surroundingînconjurător our futureviitor
58
203375
2768
Știți, multe discuții despre viitor
03:38
focusesse concentrează on technologytehnologie,
efficiencyeficienţă and speedviteză.
59
206167
3976
se concentrează pe tehnologie,
eficiență și viteză.
03:42
But if I've learnedînvățat anything from CyclopsCyclops,
60
210167
2059
Dar dacă am învățat ceva de la Ciclopi,
03:44
it's that wondersminuni
can be smartinteligent, spectacularspectaculos
61
212250
4518
este că minunile
pot fi inteligente, spectaculoase
03:48
and sustainabledurabilă --
62
216792
1684
și sustenabile,
03:50
because of theiral lor massmasa and theiral lor mysterymister.
63
218500
2167
datorită greutății și misterului lor.
03:54
And while people still want to know
how those ancientvechi wondersminuni were builtconstruit,
64
222000
3809
Deși oamenii încă vor să știe cum au fost
construite acele minuni antice,
03:57
I've been askingcer CyclopsCyclops
how to createcrea the mysterymister
65
225833
2810
eu i-am întrebat pe Ciclopi
cum să creez misterul
04:00
that compelsobligă people
to askcere that very questionîntrebare.
66
228667
2458
care determină oamenii
să pună fix această întrebare.
Fiindcă într-o epocă
în care proiectăm clădiri
04:04
Because in an eraeră
where we designproiecta buildingsclădiri
67
232375
2059
04:06
to last 30, maybe 60 yearsani,
68
234458
2584
pentru 30, poate 60 de ani,
04:09
I would love to learnînvăța
how to createcrea something
69
237875
2643
mi-ar plăcea să învăț cum să creez ceva
04:12
that could entertainse distra for an eternityeternitate.
70
240542
1762
care ar putea dura o eternitate.
04:15
Thank you.
71
243083
1268
Vă mulțumesc!
04:16
(ApplauseAplauze)
72
244375
4792
(Aplauze)
Translated by Mihaida Meila
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com