ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com
TED2019

Brandon Clifford: The architectural secrets of the world's ancient wonders

Brandon Clifford: Bí mật về kiến trúc của các kì quan thế giới cổ đại

Filmed:
642,791 views

Làm thế nào các nền văn minh cổ đại di chuyển những tảng đá lớn, dựng xây Stonehenge, Kim tự tháp hay các bức tượng trên đảo Phục Sinh? Trong bài thuyết trình súc tích này, TED Fellow Brandon Clifford sẽ tiết lộ các bí mật kiến trúc cổ đại và chỉ ra cách ứng dụng các kĩ thuật thông minh đó để xây dựng tương lai. "Trong thời đại mà các công trình được thiết kế để tồn tại trong 30, hay có thể là 60 năm," anh nói, "tôi muốn học cách tạo ra thứ gì đó trường tồn."
- Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Bạn có nghĩ rằng những thứ
ta xây dựng hôm nay
00:12
Do you think the things we buildxây dựng todayhôm nay
0
917
2726
00:15
will be consideredxem xét wonderskỳ quan in the futureTương lai?
1
3667
2166
sẽ được xem như
kì quan trong tương lai?
Hãy nghĩ đến Stonehenge,
00:19
Think of StonehengeStonehenge,
2
7042
1642
00:20
the PyramidsKim tự tháp,
3
8708
1518
các Kim tự tháp,
00:22
MachuMachu PicchuPicchu and EasterLễ phục sinh IslandĐảo.
4
10250
2667
tàn tích Machu Picchu và Đảo Phục Sinh.
00:26
Now, they're all prettyđẹp differentkhác nhau
from what we're doing todayhôm nay,
5
14167
2916
Chúng khác biệt với
những thứ hiện nay,
với những tảng đá khổng lồ,
00:30
with those massiveto lớn stonesđá,
6
18333
2435
00:32
assembledlắp ráp in complexphức tạp
but seeminglycó vẻ illogicalvô lý wayscách,
7
20792
4125
gắn kết theo những cách phức tạp
nhưng phi lí,
và mọi dấu vết
về quá trình xây dựng
00:38
and all tracesdấu vết of theirhọ constructionxây dựng
8
26292
3642
đều bị xóa bỏ,
00:41
erasedbị xóa,
9
29958
1643
00:43
shroudingshrouding them in mysteryhuyền bí.
10
31625
2042
nằm dưới tấm màn bí ẩn.
00:47
It seemsdường như like people could not
have possiblycó thể builtđược xây dựng these things,
11
35417
3708
Dường như con người không thể
xây những thứ này,
vì thực tế là vậy.
00:52
because people didn't.
12
40583
1292
00:54
They were carefullycẩn thận craftedtràn ngập
by a primordialnguyên thủy racecuộc đua of giantsngười khổng lồ
13
42792
4309
Chúng đã được cẩn thận chế tác
bởi giống loài khổng lồ ban sơ
tên là Cyclop.
00:59
knownnổi tiếng as CyclopsCyclops.
14
47125
1268
01:00
(LaughterTiếng cười)
15
48417
1309
(Cười)
01:01
And I've been collaboratingcộng tác
with these monstersquái vật
16
49750
2226
Tôi đã hợp tác cùng
những con quái vật đó
01:04
to learnhọc hỏi theirhọ secretsbí mật
for movingdi chuyển those massiveto lớn stonesđá.
17
52000
3250
để học bí mật
di chuyển những tảng đá lớn.
Hóa ra, Cyclop cũng chẳng khỏe mấy.
01:08
And as it turnslượt out,
CyclopsCyclops aren'tkhông phải even that strongmạnh.
18
56667
3500
Chúng chỉ khôn khéo trong cách
khiến vật liệu làm việc cho mình.
01:13
They're just really smartthông minh
about gettingnhận được materialvật chất to work for them.
19
61250
3125
Video bạn thấy sau lưng tôi
về những sinh vật đá to lớn, lảo đảo
01:19
Now, the videosvideo you see behindphía sau me
of largelớn, stone-likegiống như đá, wobblylung lay creaturessinh vật
20
67042
4434
là kết quả của sự kết hợp này.
01:23
are the resultscác kết quả of this collaborationhợp tác.
21
71500
1833
01:26
OK, so CyclopsCyclops mightcó thể be
a mythicalhuyền thoại creaturesinh vật,
22
74875
2917
Vậy Cyclop
có thể là huyền thoại,
nhưng những kì quan kia là thật.
01:30
but those wonderskỳ quan are still realthực.
23
78917
2851
01:33
People madethực hiện them.
24
81792
1250
Con người tạo ra chúng.
01:35
But they alsocũng thế madethực hiện the mythsthần thoại
that surroundvây quanh them,
25
83917
2583
Nhưng chúng cũng tạo ra
các thần thoại xung quanh,
và khi xét đến kì quan,
có một mối liên kết chặt chẽ
01:39
and when it comesđến to wonderskỳ quan,
there's this thickdày connectiveliên kết tissue
26
87667
3809
giữa thần thoại và thực tế.
01:43
betweengiữa mythologythần thoại and realitythực tế.
27
91500
2458
01:47
Take EasterLễ phục sinh IslandĐảo, for examplethí dụ.
28
95083
1667
Lấy Đảo Phục Sinh làm ví dụ.
01:49
When the DutchHà Lan explorersthám hiểm
first encounteredđã gặp the islandĐảo,
29
97958
3143
Khi lần đầu đến đảo,
những nhà thám hiểm Hà Lan
hỏi người dân đảo Rapa Nui rằng
01:53
they askedyêu cầu the people of RapaRapa NuiNui
30
101125
2018
01:55
how theirhọ ancestorstổ tiên could have possiblycó thể
moveddi chuyển those massiveto lớn statuesbức tượng.
31
103167
3416
làm thế nào tổ tiên họ có thể di chuyển
những bức tượng to lớn thế.
01:59
And the RapaRapa NuiNui said,
32
107833
1976
Và người Rapa Nui nói:
02:01
"Our ancestorstổ tiên didn't movedi chuyển the statuesbức tượng,
33
109833
3643
''Tổ tiên chúng tôi không di chuyển tượng,
vì những bức tượng tự di chuyển.''
02:05
because the statuesbức tượng walkedđi bộ themselvesbản thân họ."
34
113500
2125
02:09
For centuriesthế kỉ, this was dismissedsa thải,
but actuallythực ra it's truethật.
35
117500
2750
Trong hàng thế kỉ, câu nói đó bị gạt bỏ,
nhưng nó là sự thật.
02:13
The statuesbức tượng, knownnổi tiếng as moaiMoai,
were transportedvận chuyển standingđứng,
36
121083
5393
Những bức tượng moai
được di chuyển thẳng đứng,
nghiêng bên này sang bên kia.
02:18
pivotingxoay vòng from sidebên to sidebên.
37
126500
1958
Được chứ?
02:21
OK?
38
129750
1268
02:23
As spectacularđẹp mắt as the moaiMoai are
for visitorskhách todayhôm nay,
39
131042
3934
Các bức tượng moai gây ấn tượng
với du khách hiện nay,
nhưng bạn phải tưởng tượng
chúng khi đó,
02:27
you have to imaginetưởng tượng beingđang there then,
40
135000
2518
02:29
with colossalkhổng lồ moaiMoai
marchingdiễu hành around the islandĐảo.
41
137542
3392
những moai khổng lồ diễu hành quanh đảo.
02:32
Because the realthực memorialĐài kỷ niệm
was not the objectscác đối tượng themselvesbản thân họ,
42
140958
5185
Vì đài tưởng niệm thật sự
không phải là bức tượng,
mà là nghi lễ bản địa
thổi sự sống vào đá.
02:38
it was the culturalvăn hoá rituallễ nghi
of bringingđưa a stoneCục đá to life.
43
146167
3916
Là một kiến trúc sư,
tôi luôn theo đuổi giấc mơ đó.
02:43
So as an architectkiến trúc sư,
I've been chasingđuổi theo that dreammơ tưởng.
44
151708
2584
02:47
How can we shiftsự thay đổi our ideaý kiến of constructionxây dựng
to accommodatechứa that mythicalhuyền thoại sidebên?
45
155458
4542
Làm thế nào xoay chuyển lý tưởng xây dựng
theo hướng thần thoại?
Vậy nên điều tôi đang làm
là thách thức bản thân
02:53
So what I've been doing
is challengingthách thức myselfriêng tôi
46
161583
2143
02:55
with puttingđặt on a seriesloạt of performancesbiểu diễn
47
163750
3101
bằng việc hoàn thành một loạt
các thử thách cổ xưa
nhưng dễ thực hiện:
02:58
of the ancientxưa but
prettyđẹp straightforwardđơn giản taskbài tập
48
166875
2601
03:01
of just movingdi chuyển and standingđứng
biglớn heavynặng objectscác đối tượng,
49
169500
4018
di chuyển và dựng đứng
những vật thể to lớn,
03:05
like this 16-foot-tall-foot-tall megalithcủa megalith
designedthiết kế to walkđi bộ acrossbăng qua landđất đai
50
173542
3934
như khối cự thạch năm mét
được thiết kế
để di chuyển mặt trên đất
và đứng thẳng;
03:09
and standđứng verticallytheo chiều dọc;
51
177500
1250
03:12
or this 4,000-pound-pao behemothbehemoth
that springslò xo itselfchinh no to life
52
180000
4393
hay làm con vật 1,8 tấn này
sống dậy và nhảy múa.
03:16
to dancenhảy onstagetrên sân khấu.
53
184417
1583
Điều tôi nhận thấy là
bằng cách xem kiến trúc
03:19
And what I've foundtìm is
that by thinkingSuy nghĩ of architecturekiến trúc
54
187792
3351
không phải như sản phẩm cuối cùng
mà là một cách thể hiện,
03:23
not as an endkết thúc productsản phẩm but as a performancehiệu suất
55
191167
3559
03:26
from conceptionquan niệm to completionhoàn thành,
56
194750
3351
từ ý tưởng thành hiện thực,
03:30
we endkết thúc up rediscoveringRediscovering some really smartthông minh
wayscách to buildxây dựng things todayhôm nay.
57
198125
3500
ta khám phá ra vài cách
xây dựng thông minh cho ngày nay.
03:35
You know, so much of the discussionthảo luận
surroundingxung quanh our futureTương lai
58
203375
2768
Bạn biết đấy, có quá nhiều bàn luận
về tương lai,
03:38
focusestập trung on technologyCông nghệ,
efficiencyhiệu quả and speedtốc độ.
59
206167
3976
tập trung vào công nghệ,
hiệu suất và tốc độ.
Nhưng nếu tôi học được gì
từ Cyclop,
03:42
But if I've learnedđã học anything from CyclopsCyclops,
60
210167
2059
03:44
it's that wonderskỳ quan
can be smartthông minh, spectacularđẹp mắt
61
212250
4518
thì đó là kì quan
có thể thông minh, ngoạn mục
và bền vững --
03:48
and sustainablebền vững --
62
216792
1684
03:50
because of theirhọ masskhối lượng and theirhọ mysteryhuyền bí.
63
218500
2167
vì sự đồ sộ và bí ẩn của chúng.
Và nếu mọi người vẫn muốn biết
03:54
And while people still want to know
how those ancientxưa wonderskỳ quan were builtđược xây dựng,
64
222000
3809
làm thế nào các kì quan cổ đại
được xây nên,
tôi đã hỏi các Cyclop
cách tạo ra bí mật
03:57
I've been askinghỏi CyclopsCyclops
how to createtạo nên the mysteryhuyền bí
65
225833
2810
04:00
that compelsbuộc people
to askhỏi that very questioncâu hỏi.
66
228667
2458
buộc mọi người phải đặt câu hỏi.
04:04
Because in an erakỷ nguyên
where we designthiết kế buildingscác tòa nhà
67
232375
2059
Vì trong thời đại mà
ta thiết kế các công trình
04:06
to last 30, maybe 60 yearsnăm,
68
234458
2584
để tồn tại trong 30,
hay có thể là 60 năm,
04:09
I would love to learnhọc hỏi
how to createtạo nên something
69
237875
2643
tôi muốn học cách tạo ra
thứ có thể trường tồn.
04:12
that could entertaingiải trí for an eternityvĩnh cửu.
70
240542
1762
04:15
Thank you.
71
243083
1268
Xin cảm ơn.
04:16
(ApplauseVỗ tay)
72
244375
4792
(Vỗ tay)
Translated by Hoàng Trung Lê
Reviewed by Nhu PHAM

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com