ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com
TED2019

Brandon Clifford: The architectural secrets of the world's ancient wonders

Brandon Clifford: Architektonická tajemství starobylých divů světa

Filmed:
642,791 views

Jak dokázaly starobylé civilizace pohnout obrovskými kameny a postavit Stonehenge, pyramidy a sochy na Velikonočních ostrovech? V tomto rychlém a úchvatném videu, odhalí TED Fellow Brandon Clifford architektonická tajemství minulosti a ukáže, jak můžeme využít tyto geniální techniky i v budoucnu. "V době, kdy navrhujeme stavby tak, aby vydržely 30, možná 60 let," říká, "bych se velmi rád naučil, jak vytvořit něco, co by nám mohlo přinášet radost celou věčnost."
- Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you think the things we buildstavět todaydnes
0
917
2726
Myslíte si, že by mohly stavby,
které se staví dnes,
být v budoucnosti považovány za zázrak?
00:15
will be consideredpovažováno wonderszázraky in the futurebudoucnost?
1
3667
2166
00:19
Think of StonehengeStonehenge,
2
7042
1642
Představte si Stonehenge,
pyramidy,
00:20
the PyramidsPyramidy,
3
8708
1518
Machu Picchu a Velikonoční ostrovy.
00:22
MachuMachu PicchuPicchu and EasterVelikonoce IslandOstrov.
4
10250
2667
00:26
Now, they're all prettydosti differentodlišný
from what we're doing todaydnes,
5
14167
2916
Všechny se od staveb
vznikajících dnes velmi liší.
00:30
with those massivemasivní stoneskameny,
6
18333
2435
Masivní kameny,
složitě, ale zdánlivě nelogickým
způsobem seskupené.
00:32
assembledsestaven in complexkomplex
but seeminglyzdánlivě illogicalnelogické wayszpůsoby,
7
20792
4125
00:38
and all tracesstopy of theirjejich constructionkonstrukce
8
26292
3642
Všechny stopy po jejich stavbě
jsou však vymazány
00:41
erasedvymazáno,
9
29958
1643
a díky tomu je halí tajemství.
00:43
shroudingzahalit them in mysterytajemství.
10
31625
2042
00:47
It seemszdá se like people could not
have possiblymožná builtpostavený these things,
11
35417
3708
Zdá se, že autory těchto
staveb nemohou být lidé,
00:52
because people didn't.
12
40583
1292
a také jimi nejsou.
00:54
They were carefullyopatrně craftedřemeslně
by a primordialprimordial racezávod of giantsobři
13
42792
4309
Tyto stavby byly pečlivě vytvořeny
prapůvodní rasou obrů,
kteří jsou známí jako Kyklopové.
00:59
knownznámý as CyclopsKyklop.
14
47125
1268
(smích)
01:00
(LaughterSmích)
15
48417
1309
Já jsem s těmito nestvůrami spolupracoval,
01:01
And I've been collaboratingspolupráce
with these monstersmonstra
16
49750
2226
abych poznal jejich tajemství, pomocí
kterého masivními kameny pohybovali.
01:04
to learnUčit se theirjejich secretstajemství
for movingpohybující se those massivemasivní stoneskameny.
17
52000
3250
01:08
And as it turnsotočí out,
CyclopsKyklop aren'tnejsou even that strongsilný.
18
56667
3500
Vyšlo však najevo,
že Kyklopové nejsou vůbec tak silní.
01:13
They're just really smartchytrý
about gettingdostat materialmateriál to work for them.
19
61250
3125
Jsou ale velmi chytří a nechávají
za sebe pracovat hmotu.
01:19
Now, the videosvidea you see behindza me
of largevelký, stone-likejako kámen, wobblyvratký creaturesstvoření
20
67042
4434
Videa velkých kamenných a vratkých
výtvorů, která nyní vidíte za mnou,
jsou výsledkem této spolupráce.
01:23
are the resultsvýsledky of this collaborationspolupráce.
21
71500
1833
01:26
OK, so CyclopsKyklop mightmohl be
a mythicalmýtické creaturestvoření,
22
74875
2917
Dobrá, Kyklopové mohou
být mýtická stvoření,
01:30
but those wonderszázraky are still realnemovitý.
23
78917
2851
ale ty zázračné stavby jsou skutečné.
Vytvořili je lidé.
01:33
People madevyrobeno them.
24
81792
1250
01:35
But they alsotaké madevyrobeno the mythsmýty
that surroundsurround them,
25
83917
2583
Ale také vytvořili mýty,
které je obklopují,
01:39
and when it comespřijde to wonderszázraky,
there's this thicktlustý connectivespojovací tissuetkáň
26
87667
3809
a když dojde na zázraky,
existuje silné pojítko
01:43
betweenmezi mythologymytologie and realityrealita.
27
91500
2458
mezi mytologií a realitou.
01:47
Take EasterVelikonoce IslandOstrov, for examplepříklad.
28
95083
1667
Vezměme si jako příklad
Velikonoční ostrovy.
01:49
When the DutchHolandština explorersprůzkumníci
first encounteredse setkali the islandostrov,
29
97958
3143
Když holandští výzkumníci
poprvé uviděli ostrov,
ptali se lidí Rapa Nui,
01:53
they askedzeptal se the people of RapaRapa NuiNui
30
101125
2018
01:55
how theirjejich ancestorspředci could have possiblymožná
movedpřestěhoval those massivemasivní statuessochy.
31
103167
3416
jak dokázali jejich předkové
obrovskými sochami pohnout.
01:59
And the RapaRapa NuiNui said,
32
107833
1976
Rapa Nui odpověděli:
02:01
"Our ancestorspředci didn't movehýbat se the statuessochy,
33
109833
3643
"Naši předkové jimi nehýbali,
02:05
because the statuessochy walkedchodil themselvesoni sami."
34
113500
2125
protože sochy kráčely samy."
02:09
For centuriesstoletí, this was dismissedzrušit,
but actuallyvlastně it's trueskutečný.
35
117500
2750
Toto tvrzení bylo po staletí odmítáno,
ale ve skutečnosti je pravdivé.
02:13
The statuessochy, knownznámý as moaiMoai,
were transportedpřepravovány standingstojící,
36
121083
5393
Sochy, známé jako moai,
byly přepravovány nastojato
02:18
pivotingOtočná from sideboční to sideboční.
37
126500
1958
a natáčeny ze strany na stranu.
02:21
OK?
38
129750
1268
Chápete?
Pokud se sochy moai zdají velkolepé
návštěvníkům dnes,
02:23
As spectacularokázalý as the moaiMoai are
for visitorsnávštěvníkům todaydnes,
39
131042
3934
představte si,
jaké to muselo být v dobách,
02:27
you have to imaginepředstav si beingbytost there then,
40
135000
2518
kdy obří moai kráčely kolem ostrova.
02:29
with colossalkolosální moaiMoai
marchingPochodové around the islandostrov.
41
137542
3392
02:32
Because the realnemovitý memorialpamětní
was not the objectsobjekty themselvesoni sami,
42
140958
5185
Protože skutečnou památkou
nejsou sochy samotné,
ale kulturní rituál,
při kterém kámen oživl.
02:38
it was the culturalkulturní ritualrituál
of bringingpřináší a stonekámen to life.
43
146167
3916
02:43
So as an architectarchitekt,
I've been chasinghonit that dreamsen.
44
151708
2584
Jako architekt jsem
se na to snažil přijít.
02:47
How can we shiftposun our ideaidea of constructionkonstrukce
to accommodateubytovat that mythicalmýtické sideboční?
45
155458
4542
Jak se dá změnit naše představa o stavbě,
aby vyhovovala této mýtické stránce?
02:53
So what I've been doing
is challengingnáročný myselfmoje maličkost
46
161583
2143
Vzal jsem si tuto výzvu za svou
02:55
with puttinguvedení on a seriessérie of performancesvýkony
47
163750
3101
a provedl jsem sérii pokusů,
02:58
of the ancientstarověký but
prettydosti straightforwardpřímý taskúkol
48
166875
2601
starobylých, ale poměrně
jednoduchých úkonů
03:01
of just movingpohybující se and standingstojící
bigvelký heavytěžký objectsobjekty,
49
169500
4018
spočívajících ve stavění a přesouvání
velkých a těžkých objektů.
03:05
like this 16-foot-tall-noha-vysoký megalithmegalit
designednavrženo to walkProcházka acrosspřes landpřistát
50
173542
3934
Například tohoto 5 metrů vysokého megalitu
navrženého tak, aby sám pochodoval
a zároveň stál ve vertikální poloze.
03:09
and standvydržet verticallysvisle;
51
177500
1250
03:12
or this 4,000-pound-libra behemothMonstrum
that springspružiny itselfsám to life
52
180000
4393
Nebo tohoto 1 800 kilogramů vážícího
monstra, které se probouzí k životu,
03:16
to dancetanec onstagena scénu.
53
184417
1583
aby nám zatancovalo na jevišti.
03:19
And what I've foundnalezeno is
that by thinkingmyslící of architecturearchitektura
54
187792
3351
Přišel jsem na to,
že když nepřemýšlíme o architektuře
03:23
not as an endkonec productprodukt but as a performancepředstavení
55
191167
3559
jako o konečném produktu,
ale jako o představení
03:26
from conceptionpočetí to completiondokončení,
56
194750
3351
od koncepce až po jeho dokončení,
můžeme znovu objevit velmi chytré
způsoby, jak stavět v dnešní době.
03:30
we endkonec up rediscoveringznovuobjevení some really smartchytrý
wayszpůsoby to buildstavět things todaydnes.
57
198125
3500
03:35
You know, so much of the discussiondiskuse
surroundingokolní our futurebudoucnost
58
203375
2768
Víte, okolo naší budoucnosti
se vede spousta diskuzí
03:38
focuseszaměřuje se on technologytechnika,
efficiencyúčinnost and speedRychlost.
59
206167
3976
zaměřených na technologie,
efektivitu a rychlost.
03:42
But if I've learnednaučil se anything from CyclopsKyklop,
60
210167
2059
Ale pokud jsem se
od Kyklopů něco naučil,
03:44
it's that wonderszázraky
can be smartchytrý, spectacularokázalý
61
212250
4518
tak to, že zázraky mohou
být chytře vymyšlené, velkolepé
a trvale udržitelné ‒
03:48
and sustainableudržitelného --
62
216792
1684
díky své hmotnosti a tajemství.
03:50
because of theirjejich massHmotnost and theirjejich mysterytajemství.
63
218500
2167
03:54
And while people still want to know
how those ancientstarověký wonderszázraky were builtpostavený,
64
222000
3809
A zatímco lidé stále pátrají po tom,
jak byly tyto starověké divy postaveny,
03:57
I've been askingptát se CyclopsKyklop
how to createvytvořit the mysterytajemství
65
225833
2810
já jsem se zeptal Kyklopů,
jak vytvořit tajemství,
04:00
that compelsnutí people
to askdotázat se that very questionotázka.
66
228667
2458
které nutí lidi pokládat si
právě tuto otázku.
04:04
Because in an eraéra
where we designdesign buildingsbudov
67
232375
2059
Protože v době, kdy navrhujeme stavby tak,
04:06
to last 30, maybe 60 yearsroky,
68
234458
2584
aby vydržely 30, možná 60 let,
04:09
I would love to learnUčit se
how to createvytvořit something
69
237875
2643
bych se velmi rád naučil,
jak vytvořit něco,
04:12
that could entertainpobavit for an eternityvěčnost.
70
240542
1762
co by nám mohlo přinášet
radost celou věčnost.
04:15
Thank you.
71
243083
1268
Děkuji.
04:16
(ApplausePotlesk)
72
244375
4792
(potlesk)
Translated by Lucie Medková
Reviewed by Vladimír Harašta

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com