ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com
TED2019

Brandon Clifford: The architectural secrets of the world's ancient wonders

Brandon Clifford: A világ ősi csodáinak építészeti rejtélyei

Filmed:
642,791 views

Hogyan mozgatták az ősi civilizációk a súlyos, tömör köveket a Stonehenge, a piramisok és a Húsvét-szigetek szobrainak felépítéséhez? A TED ösztöndíjas Brandon Clifford rövid, lenyűgöző előadásban tárja fel a múlt építészeti titkait, és bemutatja, hogyan használhatjuk fel ezeket a zseniális technikákat a jövő építkezéseihez. "Olyan korban ugyanis, melyben úgy harminc, esetleg hatvan évre tervezzük épületeinket, szeretnék rájönni, hogyan építhetünk valamit az örökkévalóságnak." – mondja Clifford.
- Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you think the things we buildépít todayMa
0
917
2726
Önök szerint csodájára járnak majd
00:15
will be consideredfigyelembe vett wonderscsodák in the futurejövő?
1
3667
2166
mai építményeinkek?
00:19
Think of StonehengeStonehenge,
2
7042
1642
Gondoljanak a Stonehenge-re,
00:20
the PyramidsPiramisok,
3
8708
1518
a piramisokra,
00:22
MachuMachu PicchuPicchu and EasterHúsvét IslandSziget.
4
10250
2667
a Machu Picchura és a Húsvét-szigetekre.
00:26
Now, they're all prettyszép differentkülönböző
from what we're doing todayMa,
5
14167
2916
Nos, ezek teljesen mások,
mint amiket ma építünk;
00:30
with those massivetömeges stoneskövek,
6
18333
2435
azok a hatalmas kőtömbök,
00:32
assembledösszeszerelt in complexösszetett
but seeminglylátszólag illogicallogikátlan waysmódokon,
7
20792
4125
tökéletes, de összevisszának tűnő
módon összeillesztve,
00:38
and all tracesnyomai of theirazok constructionépítés
8
26292
3642
és építésük módjáról
00:41
erasedkitörölt,
9
29958
1643
semmi nem maradt fenn,
00:43
shroudingvédőborítások them in mysteryrejtély.
10
31625
2042
titok homálya borítja.
00:47
It seemsÚgy tűnik, like people could not
have possiblyesetleg builtépült these things,
11
35417
3708
Úgy tűnik, mintha nem is emberi
alkotások lennének,
00:52
because people didn't.
12
40583
1292
mivel nem is emberek építették.
00:54
They were carefullygondosan craftedkialakított
by a primordialősi raceverseny of giantsóriások
13
42792
4309
Ősi óriások rakták össze akkurátusan –
az úgynevezett küklópszok faja.
00:59
knownismert as CyclopsCyclops.
14
47125
1268
01:00
(LaughterNevetés)
15
48417
1309
(Nevetés)
01:01
And I've been collaboratingegyüttműködés
with these monstersszörnyek
16
49750
2226
Én pedig együttműködtem
ezekkel a szörnyekkel,
01:04
to learntanul theirazok secretstitkok
for movingmozgó those massivetömeges stoneskövek.
17
52000
3250
hogy megtudjam e hatalmas
kövek mozgatásának titkát.
01:08
And as it turnsmenetek out,
CyclopsCyclops aren'tnem even that strongerős.
18
56667
3500
És mint kiderült, a küklópszok
még csak nem is erősek.
01:13
They're just really smartOkos
about gettingszerzés materialanyag to work for them.
19
61250
3125
Viszont elég okosak ahhoz, hogy
az anyagot dolgoztassák maguk helyett.
01:19
Now, the videosvideók you see behindmögött me
of largenagy, stone-likekő-szerű, wobblyreszketeg creatureslények
20
67042
4434
A mögöttem futó videón a hatalmas,
kőszerű, dülöngélő lények
ennek az együttműködésnek
az eredményei.
01:23
are the resultstalálatok of this collaborationegyüttműködés.
21
71500
1833
01:26
OK, so CyclopsCyclops mightesetleg be
a mythicalmitikus creatureteremtmény,
22
74875
2917
Na jó, még ha a küklópszok
mitikus lények is,
01:30
but those wonderscsodák are still realigazi.
23
78917
2851
az előbb említett csodák viszont valódiak.
01:33
People madekészült them.
24
81792
1250
Emberek építették őket.
01:35
But they alsois madekészült the mythsmítoszok
that surroundkörülvesz them,
25
83917
2583
De mítoszokat is teremtettek köréjük,
01:39
and when it comesjön to wonderscsodák,
there's this thickvastag connectiveösszekötő tissueszövet
26
87667
3809
és ha csodákról van szó,
vastag kötőanyag húzódik
01:43
betweenközött mythologymitológia and realityvalóság.
27
91500
2458
a mitológia és a valóság között.
01:47
Take EasterHúsvét IslandSziget, for examplepélda.
28
95083
1667
Nézzük például a Húsvét-szigeteket.
01:49
When the Dutchholland explorersfelfedezők
first encounteredtalálkozott the islandsziget,
29
97958
3143
Amikor a holland felfedezők
először léptek a szigetre,
01:53
they askedkérdezte the people of RapaRapa NuiNui
30
101125
2018
megkérdezték a rapanui népet,
01:55
how theirazok ancestorselődök could have possiblyesetleg
movedköltözött those massivetömeges statuesszobrok.
31
103167
3416
hogyan tudták őseik megmozdítani
azokat a súlyos szobrokat.
01:59
And the RapaRapa NuiNui said,
32
107833
1976
Ők azt felelték:
02:01
"Our ancestorselődök didn't movemozog the statuesszobrok,
33
109833
3643
"Őseink nem mozdították meg a szobrokat,
02:05
because the statuesszobrok walkedsétált themselvesmaguk."
34
113500
2125
mert a szobrok maguktól jártak."
02:09
For centuriesszázadok, this was dismissedelutasította a,
but actuallytulajdonképpen it's trueigaz.
35
117500
2750
Évszázadokon át
elvetették ezt, pedig igaz.
02:13
The statuesszobrok, knownismert as moaiMoai,
were transportedszállított standingálló,
36
121083
5393
A moai néven ismert szobrokat
állítva szállították,
02:18
pivotingcsuklós from sideoldal to sideoldal.
37
126500
1958
egyik oldalukról a másikra billegtetve.
02:21
OK?
38
129750
1268
El tudják képzelni?
02:23
As spectacularlátványos as the moaiMoai are
for visitorslátogatók todayMa,
39
131042
3934
És ha ma elkápráztatják a turistákat
ezek a szobrok,
02:27
you have to imagineKépzeld el beinglény there then,
40
135000
2518
gondoljanak bele,
milyen lehetett ez akkor,
02:29
with colossalóriási moaiMoai
marchingmenetelés around the islandsziget.
41
137542
3392
amikor az óriási moaiok
körbemasíroztak a szigeten.
02:32
Because the realigazi memorialemlékmű
was not the objectstárgyak themselvesmaguk,
42
140958
5185
Ugyanis nem maguk a tárgyak
jelentették az emlékmű lényegét,
02:38
it was the culturalkulturális ritualszertartás
of bringingfűződő a stone to life.
43
146167
3916
hanem a kövek életre keltésének
kulturális rituáléja.
02:43
So as an architectépítészmérnök,
I've been chasingvadászrepülőgép that dreamálom.
44
151708
2584
Építészként teljesen
magával ragadott ez az álom.
02:47
How can we shiftváltás our ideaötlet of constructionépítés
to accommodateelhelyezésére that mythicalmitikus sideoldal?
45
155458
4542
Hogy illeszthetnénk építészeti terveinkbe
ezt a mitikus szemléletet?
02:53
So what I've been doing
is challengingkihívást jelentő myselfmagamat
46
161583
2143
Kihívást tűztem magam elé:
02:55
with puttingelhelyezés on a seriessorozat of performanceselőadások
47
163750
3101
létrehoztam egy performance-sorozatot.
02:58
of the ancientősi but
prettyszép straightforwardegyértelmű taskfeladat
48
166875
2601
A nagy, súlyos tárgyak mozgatásának
és felállításának
03:01
of just movingmozgó and standingálló
bignagy heavynehéz, súlyos objectstárgyak,
49
169500
4018
ősi, de igen egyszerű
feladata volt a téma.
03:05
like this 16-foot-tall-foot-tall megalithmegalit
designedtervezett to walkséta acrossát landföld
50
173542
3934
Nézzék ezt az öt méter magas megalitot.
Arra terveztem, hogy függőlegesen állva
lépkedjen a földön.
03:09
and standállvány verticallyfüggőlegesen;
51
177500
1250
03:12
or this 4,000-pound-font behemothbehemót
that springsrugók itselfmaga to life
52
180000
4393
Vagy itt ez a kéttonnás behemót,
mely megelevenedve
táncra perdül a színen.
03:16
to dancetánc onstageszínpadra.
53
184417
1583
03:19
And what I've foundtalál is
that by thinkinggondolkodás of architectureépítészet
54
187792
3351
És rájöttem, hogy ha nem végtermékként,
03:23
not as an endvég producttermék but as a performanceteljesítmény
55
191167
3559
hanem az ötlettől a befejezésig tartó
03:26
from conceptionfogamzás to completionbefejezése,
56
194750
3351
performance-ként gondolunk az építészetre,
03:30
we endvég up rediscoveringújrafelfedezése: some really smartOkos
waysmódokon to buildépít things todayMa.
57
198125
3500
újra felfedezhetünk pár ma is jól
hasznosítható, zseniális építési módszert.
03:35
You know, so much of the discussionvita
surroundingkörnyező our futurejövő
58
203375
2768
Tudják, a jövővel foglalkozó
viták többsége
03:38
focusesösszpontosít on technologytechnológia,
efficiencyhatékonyság and speedsebesség.
59
206167
3976
a technológiára, hatékonyságra
és gyorsaságra koncentrál.
03:42
But if I've learnedtanult anything from CyclopsCyclops,
60
210167
2059
Én viszont, ha valamit megtanultam
a küklópszoktól,
03:44
it's that wonderscsodák
can be smartOkos, spectacularlátványos
61
212250
4518
az az, hogy a csodák lehetnek zseniálisak,
látványosak és fenntarthatóak –
03:48
and sustainablefenntartható --
62
216792
1684
03:50
because of theirazok masstömeg and theirazok mysteryrejtély.
63
218500
2167
már csak méretük
és titokzatosságuk miatt is.
03:54
And while people still want to know
how those ancientősi wonderscsodák were builtépült,
64
222000
3809
És miközben mindenki csak azt firtatja,
hogyan épültek fel ezek az ősi csodák,
03:57
I've been askingkérve CyclopsCyclops
how to createteremt the mysteryrejtély
65
225833
2810
én megkérdeztem a küklópszokat,
hogyan teremtsek olyan misztériumot,
04:00
that compelsarra készteti people
to askkérdez that very questionkérdés.
66
228667
2458
mely arra sarkallná az embereket,
hogy ma is feltegyék ezt a kérdést.
04:04
Because in an erakorszak
where we designtervezés buildingsépületek
67
232375
2059
Olyan korban ugyanis, melyben harminc,
04:06
to last 30, maybe 60 yearsévek,
68
234458
2584
esetleg hatvan évre
tervezzük épületeinket,
04:09
I would love to learntanul
how to createteremt something
69
237875
2643
szeretnék rájönni,
hogyan építhetünk valamit
04:12
that could entertainszórakoztatás for an eternityörökkévalóság.
70
240542
1762
az örökkévalóságnak.
04:15
Thank you.
71
243083
1268
Köszönöm.
04:16
(ApplauseTaps)
72
244375
4792
(Taps)
Translated by Andrea Vida
Reviewed by Zsófia Herczeg

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com