ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com
TED2019

Brandon Clifford: The architectural secrets of the world's ancient wonders

Brandon Clifford: De bouwkundige geheimen van de oude wereldwonderen

Filmed:
642,791 views

Hoe verplaatsten oeroude beschavingen gigantische stenen om Stonehenge, de Piramiden en de beelden van Paaseiland te bouwen? In deze korte, betoverende talk onthult TED Fellow Brandon Clifford de bouwkundige geheimen van het verleden en toont hij hoe we deze ingenieuze technieken kunnen gebruiken om te bouwen voor de toekomst. "In een tijdperk waarin we gebouwen maken om het 30, misschien 60 jaar uit te houden," zegt hij, "zou ik dolgraag leren hoe ik iets kan creëren dat een eeuwigheid kan verwonderen."
- Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you think the things we buildbouwen todayvandaag
0
917
2726
Denk je dat men de dingen die we nu bouwen
in de toekomst als wonderen zal aanzien?
00:15
will be consideredbeschouwd wonderswonderen in the futuretoekomst?
1
3667
2166
00:19
Think of StonehengeStonehenge,
2
7042
1642
Denk aan Stonehenge,
00:20
the PyramidsPiramides,
3
8708
1518
de piramiden,
00:22
MachuMachu PicchuPicchu and EasterPasen IslandEiland.
4
10250
2667
Machu Picchu en Paaseiland.
00:26
Now, they're all prettymooi differentverschillend
from what we're doing todayvandaag,
5
14167
2916
Ze verschillen allemaal behoorlijk
van wat we vandaag doen,
00:30
with those massivemassief stonesstenen,
6
18333
2435
met die gigantische stenen
00:32
assembledgeassembleerd in complexcomplex
but seeminglyschijnbaar illogicalonlogisch waysmanieren,
7
20792
4125
die in elkaar gezet zijn op complexe,
maar schijnbaar onlogische manieren,
00:38
and all tracessporen of theirhun constructionbouw
8
26292
3642
elk spoor van de oprichting
ervan weggevaagd,
00:41
erasedgewist,
9
29958
1643
00:43
shroudinghet them in mysterymysterie.
10
31625
2042
wat ze hult in mysterie.
00:47
It seemslijkt like people could not
have possiblymogelijk builtgebouwd these things,
11
35417
3708
Men zou denken dat mensen zulke dingen
onmogelijk gemaakt kunnen hebben.
00:52
because people didn't.
12
40583
1292
Wat waar is.
00:54
They were carefullyvoorzichtig craftedvervaardigd
by a primordialoer- racerace of giantsreuzen
13
42792
4309
Ze zijn zorgvuldig gemaakt
door een oeroud ras van reuzen,
00:59
knownbekend as CyclopsCyclops.
14
47125
1268
de Cyclopen.
01:00
(LaughterGelach)
15
48417
1309
(Gelach)
01:01
And I've been collaboratingsamenwerken
with these monstersmonsters
16
49750
2226
Ik heb samengewerkt met deze monsters
01:04
to learnleren theirhun secretsgeheimen
for movingin beweging those massivemassief stonesstenen.
17
52000
3250
om te leren hoe ze
die gigantische stenen verplaatsen.
01:08
And as it turnsbochten out,
CyclopsCyclops aren'tzijn niet even that strongsterk.
18
56667
3500
Het blijkt dat Cyclopen
niet eens zo sterk zijn.
01:13
They're just really smartslim
about gettingkrijgen materialmateriaal to work for them.
19
61250
3125
Ze kunnen het materiaal gewoon
heel goed voor hen laten werken.
01:19
Now, the videosvideos you see behindachter me
of largegroot, stone-likesteenachtige, wobblywiebelig creaturesschepsels
20
67042
4434
De beelden die je achter me ziet,
van grote, stenen, wiebelende wezens,
01:23
are the resultsuitslagen of this collaborationsamenwerking.
21
71500
1833
zijn het gevolg van deze samenwerking.
01:26
OK, so CyclopsCyclops mightmacht be
a mythicalmythische creatureschepsel,
22
74875
2917
De Cycloop mag dan wel
een mythisch wezen zijn,
01:30
but those wonderswonderen are still realecht.
23
78917
2851
maar deze wonderen zijn nog steeds echt.
01:33
People madegemaakt them.
24
81792
1250
Mensen hebben ze gemaakt.
01:35
But they alsoook madegemaakt the mythsmythen
that surroundomringen them,
25
83917
2583
Ze hebben ook de mythen
rond deze creaties gemaakt.
01:39
and when it comeskomt to wonderswonderen,
there's this thickdik connectiveverbindende tissuezakdoek
26
87667
3809
Als het op wonderen aankomt,
bestaat er altijd een sterke band
01:43
betweentussen mythologymythologie and realityrealiteit.
27
91500
2458
tussen mythologie en realiteit.
01:47
Take EasterPasen IslandEiland, for examplevoorbeeld.
28
95083
1667
Neem Paaseiland, bijvoorbeeld.
01:49
When the DutchNederlands explorersontdekkingsreizigers
first encounteredondervonden the islandeiland,
29
97958
3143
Wanneer de Nederlandse verkenners
het eiland voor het eerst zagen,
01:53
they askedgevraagd the people of RapaRapa NuiNui
30
101125
2018
vroegen ze aan de bevolking van Rapa Nui
01:55
how theirhun ancestorsvoorvaders could have possiblymogelijk
movedverhuisd those massivemassief statuesstandbeelden.
31
103167
3416
hoe hun voorouders erin geslaagd waren
die grote beelden te verplaatsen.
01:59
And the RapaRapa NuiNui said,
32
107833
1976
De Rapa Nui antwoordden:
02:01
"Our ancestorsvoorvaders didn't moveverhuizing the statuesstandbeelden,
33
109833
3643
"Onze voorouders hebben
de beelden niet verplaatst.
02:05
because the statuesstandbeelden walkedwandelde themselveszich."
34
113500
2125
De beelden hebben dat zelf gedaan."
02:09
For centurieseeuwen, this was dismissedontslagen,
but actuallywerkelijk it's truewaar.
35
117500
2750
Eeuwenlang werd dit weggewuifd,
hoewel het waar is.
02:13
The statuesstandbeelden, knownbekend as moaiMoai,
were transportedvervoerd standingstaand,
36
121083
5393
De beelden, 'moai' genoemd,
werden al staande verplaatst,
02:18
pivotingdraaien from sidekant to sidekant.
37
126500
1958
draaiend van kant naar kant.
02:21
OK?
38
129750
1268
Oké?
02:23
As spectacularspectaculaire as the moaiMoai are
for visitorsbezoekers todayvandaag,
39
131042
3934
Als de moai al zo spectaculair zijn
voor bezoekers vandaag de dag,
02:27
you have to imaginestel je voor beingwezen there then,
40
135000
2518
stel je eens voor dat je er toen bij was,
02:29
with colossalkolossale moaiMoai
marchingmarcheren around the islandeiland.
41
137542
3392
met kolossale moai
die rond het eiland marcheren.
02:32
Because the realecht memorialgedenkteken
was not the objectsvoorwerpen themselveszich,
42
140958
5185
Het ware gedenkteken
is niet de objecten zelf,
02:38
it was the culturalcultureel ritualritueel
of bringingbrengen a stonesteen to life.
43
146167
3916
maar het culturele ritueel
waarin steen tot leven gebracht wordt.
02:43
So as an architectarchitect,
I've been chasingachtervolgen that dreamdroom.
44
151708
2584
Als een architect streef ik die droom na.
02:47
How can we shiftverschuiving our ideaidee of constructionbouw
to accommodateaccommoderen that mythicalmythische sidekant?
45
155458
4542
Hoe veranderen we ons beeld over bouwen
om het mythische aspect te integreren?
02:53
So what I've been doing
is challenginguitdagend myselfmezelf
46
161583
2143
Ik heb mezelf uitgedaagd door een reeks
van uitvoeringen op te zetten,
02:55
with puttingzetten on a seriesserie of performancesperformances
47
163750
3101
02:58
of the ancientoude but
prettymooi straightforwardrechtdoorzee tasktaak
48
166875
2601
bestaande uit de oeroude,
maar vrij eenduidige taak
03:01
of just movingin beweging and standingstaand
biggroot heavyzwaar objectsvoorwerpen,
49
169500
4018
van het verplaatsen en rechtzetten
van grote, zware objecten,
03:05
like this 16-foot-tall-voet-hoog megalithmegalith
designedontworpen to walklopen acrossaan de overkant landland-
50
173542
3934
zoals deze vijf meter hoge megaliet
die ontworpen is om te wandelen over land
en om verticaal te staan,
03:09
and standstand verticallyverticaal;
51
177500
1250
03:12
or this 4,000-pound-pond behemothBehemoth
that springsveren itselfzelf to life
52
180000
4393
of deze 1800 kilogram wegende reus
die uit zichzelf tot leven springt
om een dansvoorstelling te geven.
03:16
to dancedans onstageop het podium.
53
184417
1583
Mijn ondervinding is
03:19
And what I've foundgevonden is
that by thinkinghet denken of architecturearchitectuur
54
187792
3351
dat als we niet over architectuur
denken als een eindproduct
03:23
not as an endeinde productartikel but as a performanceprestatie
55
191167
3559
maar als een voorstelling
van ontwerp tot voltooiing,
03:26
from conceptionopvatting to completionvoltooiing,
56
194750
3351
03:30
we endeinde up rediscoveringherontdekking some really smartslim
waysmanieren to buildbouwen things todayvandaag.
57
198125
3500
we hele slimme manieren herontdekken
om vandaag de dag dingen te bouwen.
03:35
You know, so much of the discussiondiscussie
surroundingnabijgelegen our futuretoekomst
58
203375
2768
Een groot deel van het gesprek
over onze toekomst
03:38
focusesricht zich on technologytechnologie,
efficiencyrendement and speedsnelheid.
59
206167
3976
gaat over technologie,
efficiëntie en snelheid.
03:42
But if I've learnedgeleerd anything from CyclopsCyclops,
60
210167
2059
Maar als de Cycloop me iets geleerd heeft,
03:44
it's that wonderswonderen
can be smartslim, spectacularspectaculaire
61
212250
4518
is het dat wonderen slim, spectaculair
03:48
and sustainableduurzame --
62
216792
1684
en duurzaam kunnen zijn,
03:50
because of theirhun massmassa- and theirhun mysterymysterie.
63
218500
2167
dankzij de massa en de mysterie ervan.
03:54
And while people still want to know
how those ancientoude wonderswonderen were builtgebouwd,
64
222000
3809
Hoewel mensen nog steeds willen weten
hoe deze aloude wonderen gebouwd werden,
03:57
I've been askingvragen CyclopsCyclops
how to createcreëren the mysterymysterie
65
225833
2810
heb ik aan de Cycloop gevraagd
hoe het mysterie te creëren
04:00
that compelsdwingt people
to askvragen that very questionvraag.
66
228667
2458
dat mensen aanzet
om net die vraag te stellen.
04:04
Because in an eratijdperk
where we designontwerp buildingsgebouwen
67
232375
2059
In een tijdperk waarin we gebouwen maken
04:06
to last 30, maybe 60 yearsjaar,
68
234458
2584
om het 30, misschien 60 jaar
uit te houden,
04:09
I would love to learnleren
how to createcreëren something
69
237875
2643
zou ik dolgraag leren
hoe ik iets kan creëren
04:12
that could entertainvermaken for an eternityeeuwigheid.
70
240542
1762
dat een eeuwigheid kan verwonderen.
04:15
Thank you.
71
243083
1268
Bedankt.
04:16
(ApplauseApplaus)
72
244375
4792
(Applaus)
Translated by Kim De Groot
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com