ABOUT THE SPEAKER
Britt Wray - Science storyteller, author, broadcaster
Britt Wray's work is about life and what we make of it: past, present and future.

Why you should listen

Author of the book Rise of the Necrofauna, cohost of the BBC podcast Tomorrow's World and guest host on Canada's legendary national science TV show The Nature of Things, Britt Wray shows audiences what's happening at the forefront of science, technology, ethics and environment, probing how it affects us. The New Yorker named her first book Rise of the Necrofauna: The Science, Ethics, and Risks of De-Extinction one of the "books we loved" in 2017 and the Sunday Times called it a "must-read." By making science accessible and illuminating its possible consequences, Wray's writing, broadcasting and talks help us understand how the world is changing, creating a rich space for conversation about how each of us can respond to those changes.

Wray has been a summer host on CBC Radio 1's flagship science show Quirks and Quarks, and produced several radio documentaries for outlets such as BBC Radio 4, CBC IDEAS, WNYC's Studio 360 and Love and Radio. She created the interactive audio diary platform for frank speech about science called Aurator (aurator.org) which won the 2018 Society for the Social Studies of Science Award. Wray has a PhD in science communication with a focus on synthetic biology from the University of Copenhagen and holds a BSc (Hon) in biology from Queen's University and an interdisciplinary master's in art, media and design from OCAD University. She has also been a visiting scholar at the NYU Arthur L. Carter Institute for Journalism and was a 2019 TED Resident. Wray is currently writing a book about intimate dilemmas in the climate crisis.

More profile about the speaker
Britt Wray | Speaker | TED.com
TED Residency

Britt Wray: How climate change affects your mental health

Britt Wray: İklim değişikliği akıl sağlığınızı nasıl etkiliyor

Filmed:
1,885,604 views

"İklim değişikliği hakkında şu zamana kadar söylenenlere bakılırsa ısınan bir dünyada yaşamanın psikolojik etkilerinden bahsedildiğini neredeyse hiç duymadık" diyor, bilim yazarı Britt Wray. Bu kısa konuşmasında, iklim değişikliğinin akıl, toplumsal ve ruhsal sağlığımızı nasıl tehdit ettiğini anlatıyor ve bu konu hakkında ne yapabileceğimiz konusunda bir başlangıç noktası sunuyor.
- Science storyteller, author, broadcaster
Britt Wray's work is about life and what we make of it: past, present and future. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

İklim değişikliği hakkında
şu zamana kadar söylenenlere bakılırsa
00:13
For all that's ever been said
about climateiklim changedeğişiklik,
0
1722
2810
00:16
we haven'tyok heardduymuş nearlyneredeyse enoughyeterli
about the psychologicalpsikolojik impactsetkiler
1
4556
3880
ısınan bir dünyada yaşamanın
psikolojik etkilerinden bahsedildiğini
00:20
of livingyaşam in a warmingısınma worldDünya.
2
8460
2124
neredeyse hiç duymadık.
Eğer benim gibi bilim iletişimcilerinin
kitaplarımızda ve belgesellerimizde
00:22
If you've heardduymuş the grimgaddar climateiklim researchAraştırma
3
10608
1961
00:24
that scienceBilim communicatorscommunicatorlar like me
weavedokuma into our bookskitaplar and documentariesbelgeseller,
4
12593
3484
ileri sürdüğümüz korkunç
iklim araştırmalarını duyduysanız
00:28
you've probablymuhtemelen feltkeçe boutsnöbetleri of fearkorku,
fatalismkadercilik or hopelessnessumutsuzluk.
5
16101
3991
muhtemelen korkuyu, kaderciliği
veya çaresizliği hissetmişinizdir.
00:32
If you've been impactedetkilenen
by climateiklim disasterafet,
6
20617
2055
Eğer iklim değişikliğinden etkilendiyseniz
00:34
these feelingsduygular can setset in much deeperDaha derine,
7
22696
2278
bu duygular daha derinden etkileyebilir;
00:36
leadingönemli to shockşok, traumaTravma,
8
24998
2396
şoka, travmaya, sorunlu ilişkilere,
00:39
strainedgergin relationshipsilişkiler, substancemadde abusetaciz
9
27418
1881
madde bağımlılığına, kişisel kimliğin
ve kontrolün kaybına neden olabilir.
00:41
and the losskayıp of personalkişisel
identityKimlik and controlkontrol.
10
29323
2493
00:44
VitalHayati politicalsiyasi and technologicalteknolojik work
is underwaydevam to moderateılımlı our climateiklim chaoskaos,
11
32314
4232
Önemli siyasi ve teknolojik çalışmalar
iklim kaosunu yatıştırmak için seyirde
00:48
but I'm here to evokeuyandırmak a feelingduygu in you
12
36570
2644
ancak değişen çevremizin
akıl, toplumsal ve ruhsal sağlığımızı
00:51
for why we alsoAyrıca need
our actionseylemler and policiespolitikaları
13
39238
3119
nasıl tehdit ettiğini yansıtan
eylemlere ve ilkelere de
00:54
to reflectyansıtmak an understandinganlayış
of how our changingdeğiştirme environmentsortamları
14
42381
2882
neden ihtiyacımızın olduğunu
anlamanız için bugün buradayım.
00:57
threatentehdit our mentalzihinsel,
socialsosyal and spiritualmanevi well-beingsağlık.
15
45287
3087
01:00
The anxietyanksiyete, griefkeder and depressiondepresyon
of climateiklim scientistsBilim adamları and activistseylemciler
16
48970
3643
Klimatologların ve iklim aktivistlerinin
kaygı, üzüntü ve bunalımları
yıllardır bildiriliyor.
01:04
have been reportedrapor on for yearsyıl.
17
52637
2016
Sandy ve Katrina Kasırgası gibi
ekstrem hava olayları sonrasında
01:06
TrendsTrendler we'vebiz ettik seengörüldü
after extremeaşırı weatherhava eventsolaylar
18
54677
2150
01:08
like hurricanekasırga SandySandy or KatrinaKatrina
19
56851
1730
TSSB'nin ve intihar eğiliminin
arttığını görüyoruz.
01:10
for increasedartmış PTSDTSSB and suicidalitySuicidality.
20
58605
2829
Bir de ısınmanın en hızlı olduğu kuzey
topluluklarının akıl sağlığı verileri var,
01:13
And there are richzengin mental-healthruh sağlığı dataveri
from northernkuzey communitiestopluluklar
21
61800
2976
01:16
where warmingısınma is the fastestEn hızlı,
22
64800
1444
01:18
like the InuitInuit in LabradorLabrador,
23
66268
2063
kimliklerinin büyük bir parçası olan
buzullar gözleri önünde yok oldukça
01:20
who faceyüz existentialvaroluşsal distresssıkıntı
as they witnesstanık the icebuz,
24
68355
2873
varoluşsal endişeyle yüzleşen
Labrador'daki İnuitler gibi.
01:23
a bigbüyük partBölüm of theironların identityKimlik,
25
71252
1587
01:24
vanishingufuk before theironların eyesgözleri.
26
72863
1867
01:27
Now if that weren'tdeğildi enoughyeterli,
27
75220
1365
Eğer bu da yeterli değilse
Amerikan Psikoloji Birliği
iklim değişikliğine karşı
01:28
the AmericanAmerikan PsychologicalPsikolojik AssociationDerneği
28
76609
1850
01:30
saysdiyor that our psychologicalpsikolojik
responsesyanıt-e doğru to climateiklim changedeğişiklik,
29
78483
2872
kaçınma çatışması,
çaresizlik ve vazgeçme gibi
01:33
like conflictfikir ayrılığı avoidancekaçınma, helplessnessçaresizlik
and resignationİstifa, are growingbüyüyen.
30
81379
4230
verdiğimiz psikolojik tepkilerin
arttığını söylüyor.
Bu, bilinçli ve bilinç dışı
zihinsel süreçlerimizin
01:38
This meansanlamına geliyor that our consciousbilinçli
and unconsciousbilinçsiz mentalzihinsel processessüreçler
31
86101
2921
problemin nedenlerini tanımlamaktan,
çözüm üzerine çalışmaktan
01:41
are holdingtutma us back
32
89046
1166
01:42
from identifyingtanımlama the causesnedenleri
of the problemsorun for what they are,
33
90236
2881
ve kendi psikolojik
sağlamlığımızı geliştirmekten
01:45
workingçalışma on solutionsçözeltiler and fosteringteşvik
our ownkendi psychologicalpsikolojik resilienceesneklik,
34
93141
3198
bizi alıkoyduğu anlamına geliyor
ancak bütün bu şeylerin
üstlenilmesine ihtiyacımız var.
01:48
but we need all those things
to take on what we'vebiz ettik createdoluşturulan.
35
96363
3539
Son zamanlarda gördüğümüz
duygusal zorlukların
01:52
LatelySon zamanlarda, I've been studyingders çalışıyor a phenomenonfenomen
36
100878
2066
01:54
that's just one exampleörnek
of the emotionalduygusal hardshipszorluklara
37
102968
2515
sadece bir örneği olan
bir olgu üzerine çalışıyorum
01:57
that we're seeinggörme.
38
105507
1189
01:58
And it comesgeliyor in the formform of a questionsoru
39
106720
1912
ve bu olgu, benim kuşağımdaki
önemli miktardaki kişinin
02:00
that a significantönemli amounttutar of people
in my generationnesil are strugglingmücadele to answerCevap.
40
108656
3707
cevaplamakta zorlandığı bir soru
formunda ortaya çıkıyor.
Bu soru ise şu:
02:04
That beingolmak:
41
112890
1183
"İklim değişikliği çağında
bir çocuk sahibi olmalı mıyım?"
02:06
Should I have a childçocuk
in the ageyaş of climateiklim changedeğişiklik?
42
114097
3008
Ne de olsa bugün doğan
herhangi bir çocuk
02:09
After all, any childçocuk borndoğmuş todaybugün
43
117613
1523
02:11
will have to livecanlı in a worldDünya
where hurricaneskasırgalar, floodingsu baskını, wildfiresyangınlar --
44
119160
3270
eskiden doğal afet dediğimiz
kasırgaların, sellerin, yangınların
02:14
what we used to call naturaldoğal disastersafetler --
45
122454
1970
sıradan bir şeye dönüştüğü
bir dünyada yaşamak zorunda olacak.
02:16
have becomeolmak commonplaceolağan.
46
124448
1404
02:18
The hottestsıcak 20 yearsyıl on recordkayıt
occurredoluştu withiniçinde the last 22.
47
126688
3754
Kaydedilen en sıcak 20 yıl
son 22 yıl içinde gerçekleşti.
Birleşmiş Milletler,
küresel nüfusun üçte ikisinin
02:23
The UNBM expectsbekliyor that two-thirdsüçte iki
of the globalglobal populationnüfus
48
131172
2802
02:25
mayMayıs ayı faceyüz waterSu shortagessıkıntısı
only sixaltı yearsyıl from now.
49
133998
2973
şu andan itibaren 6 yıl içinde
su kıtlıklarıyla yüzleşmesini bekliyor.
Dünya Bankası, 2050'ye kadar
02:29
The WorldDünya BankBanka predictstahmin eder that by 2050,
50
137844
1833
02:31
there's going to be
140 millionmilyon climateiklim refugeesmülteciler
51
139701
2928
Sahra Altı Afrika'da,
Latin Amerika'da ve Güney Asya'da
02:34
in sub-SaharanSahra AfricaAfrika,
LatinLatin AmericaAmerika and SouthGüney AsiaAsya.
52
142653
2940
140 milyon iklim mültecilerinin
olacağını tahmin ediyor.
Diğer tahminler ise bu rakamı
bir milyarı aşkın olarak belirliyor.
02:37
And other estimatestahminler put that numbernumara
at over one billionmilyar.
53
145617
2968
Kitlesel göçler ve kaynak kıtlığı
02:41
MassKitle migrationsgöçler and resourcekaynak scarcitykıtlık
54
149284
2190
02:43
increaseartırmak the riskrisk for violenceşiddet,
warsavaş and politicalsiyasi instabilitykararsızlık.
55
151498
3981
şiddet, savaş ve siyasi
istikrarsızlık riskini arttırıyor.
02:48
The UNBM just reportedrapor that we are pushingitme
up to a millionmilyon speciesTürler to extinctionsönme,
56
156146
4642
Birleşmiş Milletler, 1 milyon kadar
türün neslinin tükenmesine
neden olduğumuzu aktarıyor
02:52
manyçok withiniçinde decadeson yıllar,
57
160812
1175
02:54
and our emissionsemisyonları are still increasingartan,
even after the ParisParis AgreementAnlaşma.
58
162011
4624
ve Paris İklim Anlaşması'ndan
sonra bile emisyonlar hala artıyor.
Son 1 buçuk yıldır
02:59
Over the last yearyıl and a halfyarım,
59
167373
1468
03:00
I've been conductingiletken
workshopsatölyeler and interviewsgörüşmeler
60
168865
2111
iklim krizi eğitimi hakkında
yüzlerce insanla birlikte
03:03
with hundredsyüzlerce of people
61
171000
1198
seminerler ve röportajlar
gerçekleştiriyorum
03:04
about parentingEbeveynlik in the climateiklim crisiskriz.
62
172222
2334
ve size şunu söyleyebilirim ki
03:06
And I can tell you
63
174580
1156
iklim değişikliği yüzünden çocuk sahibi
olmak konusunda endişeli olan insanlar
03:07
that people who are worriedendişeli about
havingsahip olan kidsçocuklar because of climateiklim changedeğişiklik
64
175760
3357
03:11
are not motivatedmotive by an asceticsofu pridegurur.
65
179141
1952
sofu gururundan etkilenmiyorlar.
03:13
They're nerve-rackedsinir raflı.
66
181117
1532
Sinirleri bozulmuş.
BirthStrike adında bir hareket bile var,
03:14
There's even a movementhareket
calleddenilen BirthStrikeDoğum Grevi,
67
182673
2062
üyeleri ekolojik kriz durumundan
03:16
whosekimin membersüyeler have declaredbeyan
they're not going to have kidsçocuklar
68
184759
2732
ve devletlerin bu varoluşsal tehdite
karşı eylemsizliklerinden dolayı
03:19
because of the statebelirtmek, bildirmek
of the ecologicalekolojik crisiskriz
69
187515
2189
03:21
and inactionhareketsizlik from governmentshükümetler
to addressadres this existentialvaroluşsal threattehdit.
70
189728
3127
çocuk sahibi olmayacaklarını söylüyor.
03:24
And yes, other generationsnesiller have alsoAyrıca
facedyüzlü theironların ownkendi apocalyptickıyamet dangerstehlikeleri,
71
192879
3467
Tabii ki, diğer nesiller de kendi
kıyamet tehlikeleriyle yüzleştiler
03:28
but that is no reasonneden to disregardgöz ardı
the very realgerçek threattehdit to our survivalhayatta kalma now.
72
196370
3698
ancak şimdi oldukça
gerçek olan bir tehdidi
umursamamak için hiçbir sebep yok.
03:32
Some feel that it's better
to adoptbenimsemek childrençocuklar.
73
200489
2810
Bazıları evlat edinmenin
daha iyi olduğunu
veya birden fazla çocuk sahibi olmanın
etik dışı olduğunu düşünüyor,
03:35
Or that it's unethicaletik olmayan
to have more than one,
74
203323
2111
03:37
especiallyözellikle threeüç, fourdört or more,
75
205458
1738
özellikle de üç, dört
veya daha fazla çocuksa,
03:39
because kidsçocuklar increaseartırmak
greenhouseyeşil Ev gasgaz emissionsemisyonları.
76
207220
3381
çünkü çocuklar sera gazını arttırıyor.
Çocuk sahibi olmak isteyen insanların
bu haklarından ödün vermesi
03:42
Now, it is a really unfortunateşanssız
statebelirtmek, bildirmek of affairsişler
77
210625
3188
03:45
when people who want kidsçocuklar
sacrificekurban theironların right to
78
213837
2391
gerçekten kötü bir gidişat
çünkü bir şekilde yaşam tarzı
tercihlerinin suç olduğu söylenmiş,
03:48
because, somehowbir şekilde, they have been told
that theironların lifestyleyaşam tarzı choicesseçimler are to blamesuçlama
79
216252
4073
hâlbuki hata daha çok sistemik iken,
03:52
when the faulthatası is faruzak more systemicsistemik,
80
220349
1746
03:54
but let's just unpackaçmak the logicmantık here.
81
222119
2150
ancak şimdilik bu mantığın
ayrıntılarına inelim.
03:57
So an oft-citedoft-atıf studyders çalışma
showsgösterileri that, on averageortalama,
82
225048
2313
Hep alıntılanan bir çalışma gösteriyor ki
03:59
havingsahip olan one lessaz childçocuk
in an industrializedEndüstrileşmiş nationulus
83
227385
2700
ortalama olarak endüstrileşmiş
bir millette bir çocuk daha az yapmak
04:02
can savekayıt etmek about 59 tonston
of carbonkarbon dioxidedioksit perbaşına yearyıl.
84
230109
3881
yılda yaklaşık 59 ton
karbon dioksitten kurtarabilir.
Ancak karşılaştırıldığında
04:06
While in comparisonkarşılaştırma,
85
234617
1420
arabasız yaşamak
neredeyse 2,5 tonu kurtarır,
04:08
livingyaşam car-freeAraba-ücretsiz saveskaydeder nearlyneredeyse 2.5 tonston,
86
236061
2943
04:11
avoidingkaçınma a transatlantictransatlantik flightuçuş --
and this is just one --
87
239028
3056
transatlantik bir uçuşu önler
ve sadece bu, yaklaşık
olarak 1,5 tonu kurtarır
04:14
saveskaydeder about 1.5 tonston,
88
242108
1960
04:16
and eatingyemek yiyor a plant-basedbitkisel kökenli dietdiyet
can savekayıt etmek almostneredeyse one tonton perbaşına yearyıl.
89
244092
3651
ve bitki bazlı bir diyet yapmak ise
yılda neredeyse 1 tonu kurtarabilir.
04:20
And considerdüşünmek that a BangladeshiBangladeşli childçocuk
90
248760
2396
Bangladeşli bir çocuğun tüm hayatı boyunca
ebeveynlerinin karbon mirasına
04:23
only addsekler 56 metricmetrik tonston of carbonkarbon
to theironların parents'Anne babamın carbonkarbon legacymiras
91
251180
3844
sadece 56 ton karbon eklediğini
göz önünde bulundurun.
04:27
over theironların lifetimeömür,
92
255048
1452
04:28
while an AmericanAmerikan childçocuk, in comparisonkarşılaştırma,
addsekler 9,441 to theirsonların.
93
256524
5420
Oysa Amerikalı bir çocuk
9,441 ton ekliyor.
İşte bu yüzden bazı insanlar
04:34
So this is why some people arguetartışmak
94
262428
1532
kaç çocuk sahip olacaklarını
iyice düşünmesi gerekenlerin
04:35
that it's parentsebeveyn from nationsmilletler
with hugeKocaman carbonkarbon footprintsayak izi
95
263984
2722
geniş karbon alanlı milletlerden gelen
ebeveynler olması gerektiğini tartışıyor.
04:38
who should think the hardestEn zor
about how manyçok kidsçocuklar they have.
96
266730
2853
04:41
But the decisionkarar to have a childçocuk
and one'sbiri feelingsduygular about the futuregelecek
97
269901
3349
Ancak çocuk sahibi olma kararı
ve birinin gelecekle ilgili duyguları
oldukça kişisel ve her tür
kültürel norm, dini inanç,
04:45
are deeplyderinden personalkişisel,
98
273274
1436
04:46
and wrappedörtülü up
in all sortssıralar of culturalkültürel normsnormlar,
99
274734
2222
04:48
religiousdini beliefsinançlar, socioeconomicsosyo-ekonomik statusdurum,
educationEğitim levelsseviyeleri and more.
100
276980
3850
sosyoekonomik durum, eğitim seviyesi
ve daha fazla şeyden etkilenmekte.
Ayrıca bazılarına göre iklim krizinde
çocuklar hakkındaki bu tartışma
04:53
And so to some, this debatetartışma
about kidsçocuklar in the climateiklim crisiskriz
101
281184
2817
04:56
can seemgörünmek like it camegeldi from anotherbir diğeri planetgezegen.
102
284025
2531
başka bir gezegenden gibi görünebilir.
Birçok kişinin düşünmesi gereken
daha acil tehditler var;
04:58
ManyBirçok have more immediateacil threatstehditler
to theironların survivalhayatta kalma to think about,
103
286580
3183
üç işte çalışan bekar bir annenin,
05:01
like, how they're going to put
foodGıda on the tabletablo,
104
289787
2297
HIV pozitif birinin veya
göçmen konvoyundakilerin
05:04
when they're a singletek momanne
workingçalışma threeüç jobsMeslekler,
105
292108
2097
masaya nasıl yiyecek koyacakları gibi.
05:06
or they're HIVHIV positivepozitif
or on the movehareket in a migrantgöçmen caravankaravan.
106
294229
2991
05:09
TragicallyTrajik bir şekilde, thoughgerçi, climateiklim changedeğişiklik
is really great at intersectionalityintersectionality.
107
297244
3746
Üzücü bir şekilde, iklim değişikliği
kesişimsellikte gerçekten iyi.
05:13
It multipliesçarpar the stressesgerilmeler
marginalizedmarjinal communitiestopluluklar alreadyzaten faceyüz.
108
301387
3814
Dışlanan toplumların zaten karşı
karşıya kaldığı stresi arttırıyor.
Bir siyaset bilimci bana bir keresinde
05:18
A politicalsiyasi scientistBilim insanı oncebir Zamanlar said to me
that a leadingönemli indicatorgösterge
109
306442
2937
iklim değişikliğinin psikolojik olarak
etkilemeye başladığının baş göstergesinin
05:21
that climateiklim changedeğişiklik is startingbaşlangıç
to hitvurmak home, psychologicallypsikolojik olarak,
110
309403
3110
çocuk sahibi olmamaya karan veren
05:24
would be an increaseartırmak
in the rateoran of informedbilgili womenkadınlar
111
312537
2375
bilinçli kadın sayısındaki
artış olacağını söylemişti.
05:26
decidingkarar to not have childrençocuklar.
112
314936
1671
İlginç.
05:29
Interestingİlginç.
113
317522
1150
05:31
Is it hittingisabet home with you,
psychologicallypsikolojik olarak?
114
319236
2654
Sizi de psikolojik olarak etkiliyor mu?
05:34
Are you perhapsbelki someonebirisi
with climate-linkediklime bağlı pre-traumatictravma öncesi stressstres?
115
322521
3541
Belki de siz de iklime bağlı travma
öncesi stresi olan birisiniz?
05:38
A climateiklim psychiatristpsikiyatrist coinedicat that termterim,
116
326737
1952
Bir iklim psikiyatristi bu terimi türetti
ve, yeri gelmişken, bu bir meslek.
05:40
and that's a professionmeslek now, by the way,
shrinksküçülür for climateiklim woeswoes.
117
328713
3389
İklimden dertli olanlara bakıyor.
05:44
They're gettingalma work at a time
when some highyüksek schoolersokul
118
332126
2578
Bazı liseliler artık üniversiteye
başvurmak istemediklerinde çalışıyorlar
05:46
don't want to applyuygulamak
to universityÜniversite any longeruzun,
119
334728
2103
05:48
because they can't foreseeönceden görmek
a futuregelecek for themselveskendilerini.
120
336855
2563
çünkü kendileri için
bir gelecek göremiyorlar
ve bu da beni ana fikrime geri getiriyor.
05:51
And this bringsgetiriyor me back to my mainana pointpuan.
121
339831
2431
İklim krizinde çocuk sahibi olma
konusundaki artan endişe
05:54
The growingbüyüyen concernilgilendirmek about havingsahip olan kidsçocuklar
in the climateiklim crisiskriz
122
342910
2851
05:57
is an urgentacil indicatorgösterge
of how hard-pressedzor people are feelingduygu.
123
345785
3995
insanların ne kadar baskı altında
hissettiğinin önemli bir göstergesi.
06:03
Right now, studentsöğrencilerin around the worldDünya
are screamingbağıran for changedeğişiklik
124
351110
3681
Şu anda tüm dünyadaki öğrenciler
çaresizlik içinde
bir değişiklik için çığlık atıyorlar.
06:06
in the piercingpiercing voiceses of despairumutsuzluk.
125
354815
1956
06:09
And the factgerçek that we can see
how we contributekatkıda bulunmak to this problemsorun
126
357645
2913
Bizi güvende hissettirmeyen bu probleme
06:12
that makesmarkaları us feel unsafegüvenli olmayan
127
360582
1468
nasıl katkı yaptığımızı görebildiğimiz
gerçeği ise kendi başına çılgınca.
06:14
is crazy-makingçılgın yapma in itselfkendisi.
128
362074
1833
İklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor,
06:16
Climateİklim changedeğişiklik is all-encompassingher şeyi kapsayan
129
364947
1932
06:18
and so are the waysyolları
that it messesMesses with our mindszihinler.
130
366903
2762
akıllarımızı karıştırma yolları da öyle.
Birçok aktivist size kedere karşı en iyi
çarenin aktivizm olduğunu söyleyecektir.
06:22
ManyBirçok activistseylemciler will tell you
131
370648
1366
06:24
that the besten iyi antidotepanzehir
to griefkeder is activismaktivizm.
132
372038
2365
Bazı psikologlar da cevabın terapide
bulunabileceğini söyleyecektir.
06:26
And some psychologistspsikologlar will tell you
the answerCevap can be foundbulunan in therapyterapi.
133
374750
3547
Başkaları kilit noktanın
ölüm döşeğinde olduğunuzu
06:30
OthersDiğerleri believe the keyanahtar is to imaginehayal etmek
you're on your deathbedölüm döşeğinde,
134
378321
2905
hayal etmekte olduğuna inanıyorlar;
06:33
reflectingyansıtan back on what's matteredönemi yoktu
the mostçoğu in your life,
135
381250
2690
hayatınızda en çok neyin
önemli olduğunu hatırlamak,
06:35
so you can identifybelirlemek
what you should do more of now,
136
383964
2399
böylece, geri kalan zamanınızla
ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz.
06:38
with the time that you have left.
137
386387
1595
06:40
We need all these ideasfikirler, and more,
138
388006
1857
Çevremiz bize karşı daha cezalandırıcı
oldukça iç benliğimizle ilgilenmek için
06:41
to take carebakım of our innermosten içteki selvescanlarından
139
389887
1746
06:43
as the environmentsortamları we'vebiz ettik knownbilinen
becomeolmak more punishingcezalandırma towardskarşı us.
140
391657
4126
tüm bu fikirlere ve daha
fazlasına ihtiyacımız var.
06:47
And whetherolup olmadığını you have childrençocuklar or not,
141
395807
2143
Çocuk sahibi olun ya da olmayın
06:49
we need to be honestdürüst
about what is happeningolay,
142
397974
2746
neler olduğu ve birbirimize ne borçlu
olduğumuz konusunda dürüst olmalıyız.
06:52
and what we oweborçlu one anotherbir diğeri.
143
400744
1867
06:55
We cannotyapamam affordparası yetmek to treattedavi etmek
144
403601
1246
İklim değişikliğinin psikolojik etkilerini
06:56
the psychologicalpsikolojik impactsetkiler
of climateiklim changedeğişiklik
145
404871
2076
sonradan akla gelen
bir düşünce olarak düşünemeyiz
06:58
as some afterthoughtsonradan,
146
406971
1161
07:00
because the other issuessorunlar, of scienceBilim,
technologyteknoloji and the politicssiyaset and economyekonomi,
147
408156
4286
çünkü diğer bilimsel, teknolojik, politik
ve ekonomik sorunlar önemli hissettirirken
07:04
feel hardzor, while this somehowbir şekilde feelshissediyor softyumuşak.
148
412466
3333
bu bir şekilde önemsiz hissettiriyor.
Akıl sağlığı, herhangi bir iklim
değişikliği hayatta kalma taktiğinin
07:08
MentalZihinsel healthsağlık needsihtiyaçlar to be an integralayrılmaz partBölüm
149
416807
2374
07:11
of any climateiklim changedeğişiklik survivalhayatta kalma strategystrateji,
150
419205
2301
ayrılmaz bir parçası olmalı;
fon, eşitlik, özen ve geniş çaplı
bir farkındalık gerektirmeli.
07:13
requiringgerektiren fundingfinansman,
and ethicsetik of equityhisse senedi and carebakım,
151
421530
3320
07:16
and widespreadyaygın awarenessfarkında olma.
152
424874
1667
Çünkü bu gezegendeki duygusal bakımdan
en sakıngan kişi olsanız bile
07:18
Because even if you're the mostçoğu
emotionallyduygusal yönden avoidantkaçınıcı personkişi on the planetgezegen,
153
426886
3556
bu durumu düzeltecek hiçbir şey yok.
07:22
there's no rugHalı in the worldDünya
that's bigbüyük enoughyeterli to sweepsüpürme this up underaltında.
154
430466
3241
07:25
Thank you.
155
433731
1165
Teşekkür ederim.
07:26
(ApplauseAlkış)
156
434920
3318
(Alkış)
Translated by Gözde Alpçetin
Reviewed by Merve Kılıç

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Britt Wray - Science storyteller, author, broadcaster
Britt Wray's work is about life and what we make of it: past, present and future.

Why you should listen

Author of the book Rise of the Necrofauna, cohost of the BBC podcast Tomorrow's World and guest host on Canada's legendary national science TV show The Nature of Things, Britt Wray shows audiences what's happening at the forefront of science, technology, ethics and environment, probing how it affects us. The New Yorker named her first book Rise of the Necrofauna: The Science, Ethics, and Risks of De-Extinction one of the "books we loved" in 2017 and the Sunday Times called it a "must-read." By making science accessible and illuminating its possible consequences, Wray's writing, broadcasting and talks help us understand how the world is changing, creating a rich space for conversation about how each of us can respond to those changes.

Wray has been a summer host on CBC Radio 1's flagship science show Quirks and Quarks, and produced several radio documentaries for outlets such as BBC Radio 4, CBC IDEAS, WNYC's Studio 360 and Love and Radio. She created the interactive audio diary platform for frank speech about science called Aurator (aurator.org) which won the 2018 Society for the Social Studies of Science Award. Wray has a PhD in science communication with a focus on synthetic biology from the University of Copenhagen and holds a BSc (Hon) in biology from Queen's University and an interdisciplinary master's in art, media and design from OCAD University. She has also been a visiting scholar at the NYU Arthur L. Carter Institute for Journalism and was a 2019 TED Resident. Wray is currently writing a book about intimate dilemmas in the climate crisis.

More profile about the speaker
Britt Wray | Speaker | TED.com