ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com
TEDGlobal>Geneva

Harry Cliff: Have we reached the end of physics?

Harry Cliff: Liệu chúng ta đã chạm đáy vật lý học?

Filmed:
2,620,349 views

Tại sao luôn có thứ gì đó thay vì không có gì? Tại sao lại có quá nhiều điều thú vị tồn tại trong vũ trụ? Nhà vật lý hạt nhân Harry Cliff làm việc trên Máy Gia Tốc Lớn Hadron ở CERN, và ông có một vài tin không vui cho những người tìm kiếm câu trả lời đối với những câu hỏi này. Mặc cho những nỗ lực hết mình của các nhà khoa học (cùng với sự hoạt động máy móc lớn nhất hành tinh), chúng ta có thể sẽ không bao giờ giải thích được tất cả những điều kỳ lạ của tự nhiên. Liệu đây có phải là tận cùng của vật lý học? Hãy tìm hiểu thêm trong bài nói chuyện đầy thú vị này về nghiên cứu mới nhất về cấu trúc bí mật của vũ trụ.
- Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Vào tháng này,
00:12
A hundredhàng trăm yearsnăm agotrước this monththáng,
a 36-year-old-tuổi AlbertAlbert EinsteinEinstein
0
480
3696
cách đây một trăm năm trước,
Albert Einstein 36 tuổi,
00:16
stoodđứng up in fronttrước mặt of the PrussianVương Quốc phổ
AcademyHọc viện of SciencesKhoa học in BerlinBéc-lin
1
4200
3256
đã đứng trước Viện Hàn Lâm
Khoa học nước Phổ tại Berlin
00:19
to presenthiện tại a radicalcăn bản newMới theorylý thuyết
of spacekhông gian, time and gravitynghiêm trọng:
2
7480
4456
để trình bày một lý thuyết căn bản mới
về không gian, thời gian và trọng lực:
00:23
the generalchung theorylý thuyết of relativitytương đối.
3
11960
3016
thuyết tương đối tổng quát.
00:27
GeneralTổng quát relativitytương đối is unquestionablyunquestionably
Einstein'sCủa Einstein masterpiecekiệt tác,
4
15000
3056
Rõ ràng, thuyết tương đối tổng quát
là một kiệt tác của Einstein,
00:30
a theorylý thuyết which revealstiết lộ the workingscông việc
of the universevũ trụ at the grandestlớn nhất scalesquy mô,
5
18080
3976
thuyết tả vận hành
của vũ trụ ở quy mô lớn nhất,
00:34
capturingnắm bắt in one beautifulđẹp linehàng of algebrađại số học
6
22080
2376
được gói gọn
trong một biểu thức đại số đẹp
mọi thứ từ tại sao trái táo rơi từ cây
00:36
everything from why applestáo fallngã from treescây
to the beginningbắt đầu of time and spacekhông gian.
7
24480
4520
đến sự bắt đầu
của thời gian và không gian.
00:41
1915 mustphải have been an excitingthú vị yearnăm
to be a physicistnhà vật lý.
8
29720
3096
Năm 1915 gây thú vị
đối với các nhà vật lý học.
00:44
Two newMới ideasý tưởng were turningquay
the subjectmôn học on its headcái đầu.
9
32840
3496
Hai tư tưởng mới đã
làm đảo lộn ngành vật lý học
00:48
One was Einstein'sCủa Einstein theorylý thuyết of relativitytương đối,
10
36360
2336
Một là thuyết tương đối của Einstein,
00:50
the other was arguablytranh cãi
even more revolutionarycách mạng:
11
38720
3176
cái còn lại, thậm chí còn được cho là
cách mạng hơn nữa:
00:53
quantumlượng tử mechanicscơ học,
12
41920
1456
cơ học lượng tử,
00:55
a mind-meltinglytâm meltingly strangekỳ lạ
yetchưa stunninglytuyệt vời successfulthành công newMới way
13
43400
3536
Một phương thức mới kỳ lạ đến điên rồ
nhưng cực kỳ thành công
00:58
of understandinghiểu biết the microworldMicroworld,
the worldthế giới of atomsnguyên tử and particlescác hạt.
14
46960
4280
với việc tìm hiểu về thế giới vi mô,
thế giới của các hạt và nguyên tử.
01:03
Over the last centurythế kỷ,
these two ideasý tưởng have utterlyhoàn toàn transformedbiến đổi
15
51920
3656
Suốt thế kỷ qua, hai khái niệm này
đã làm biến đổi hoàn toàn
01:07
our understandinghiểu biết of the universevũ trụ.
16
55600
1736
sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ.
01:09
It's thankscảm ơn to relativitytương đối
and quantumlượng tử mechanicscơ học
17
57360
2336
Nhờ có thuyết tương đối
và cơ học lượng tử,
01:11
that we'vechúng tôi đã learnedđã học
what the universevũ trụ is madethực hiện from,
18
59720
2336
mà chúng ta biết được
vũ trụ được tạo ra từ đâu,
01:14
how it beganbắt đầu
and how it continuestiếp tục to evolvephát triển.
19
62080
2519
bắt đầu ra sao
và sẽ tiếp tục tiến hóa như thế nào.
100 năm sau, chúng ta giờ lại thấy mình
tại một ngã rẽ khác trong vật lý học,
01:17
A hundredhàng trăm yearsnăm on, we now find ourselveschúng ta
at anotherkhác turningquay pointđiểm in physicsvật lý,
20
65360
4296
01:21
but what's at stakecổ phần now
is ratherhơn differentkhác nhau.
21
69680
2480
nhưng thứ đang bị đe dọa bây giờ
lại khác biệt hơn.
01:24
The nextkế tiếp fewvài yearsnăm mayTháng Năm tell us
whetherliệu we'lltốt be ablecó thể
22
72840
2456
Vài năm nữa có thể cho ta biết
liệu ta có thể
01:27
to continuetiếp tục to increasetăng
our understandinghiểu biết of naturethiên nhiên,
23
75320
2856
tiếp tục tăng cường
sự hiểu biết của chúng ta về tự nhiên,
01:30
or whetherliệu maybe for the first time
in the historylịch sử of sciencekhoa học,
24
78200
3416
hay là có thể lần đầu tiên
trong lịch sử khoa học,
01:33
we could be facingđối diện questionscâu hỏi
that we cannotkhông thể answercâu trả lời,
25
81640
3936
chúng ta có thể đối mặt với những câu hỏi
mà chúng ta không thể trả lời,
01:37
not because we don't have
the brainsnão or technologyCông nghệ,
26
85600
2576
không phải vì chúng ta thiếu
trí tuệ hay công nghệ,
01:40
but because the lawspháp luật of physicsvật lý
themselvesbản thân họ forbidngăn cấm it.
27
88200
3240
mà là vì chính những quy luật
của vật lý ngăn cản điều đó.
01:44
This is the essentialCần thiết problemvấn đề:
the universevũ trụ is farxa, farxa too interestinghấp dẫn.
28
92560
4576
Đây là vấn đề cốt yếu:
vũ trụ thì quá, quá hấp dẫn.
01:49
RelativityThuyết tương đối hẹp and quantumlượng tử mechanicscơ học
appearxuất hiện to suggestđề nghị
29
97160
2656
Thuyết tương đối và cơ học lượng tử
dường như gợi ý
01:51
that the universevũ trụ
should be a boringnhàm chán placeđịa điểm.
30
99840
2296
rằng vũ trụ
đáng ra là một nơi nhàm chán.
01:54
It should be darktối, lethalgây chết người and lifelesskhông hoạt động.
31
102160
2896
Nó đáng lẽ phải tối tăm, chết chóc
và không có sự sống.
01:57
But when we look around us, we see we livetrực tiếp
in a universevũ trụ fullđầy of interestinghấp dẫn stuffđồ đạc,
32
105080
3936
Nhưng khi nhìn quanh, ta thấy mình sống
trong một vũ trụ tràn ngập điều thú vị,
02:01
fullđầy of starssao, planetsnhững hành tinh, treescây, squirrelscon sóc.
33
109040
3056
đầy sao, hành tinh, cây cối, và cả sóc.
02:04
The questioncâu hỏi is, ultimatelycuối cùng,
34
112120
1496
Câu hỏi sau cùng là,
02:05
why does all this interestinghấp dẫn stuffđồ đạc existhiện hữu?
35
113640
3296
Tại sao những điều thú vị này tồn tại?
02:08
Why is there something
ratherhơn than nothing?
36
116960
3080
Tại sao lại có điều gì đó
thay vì không có gì?
02:13
This contradictionmâu thuẫn is the mostphần lớn pressingnhấn
problemvấn đề in fundamentalcăn bản physicsvật lý,
37
121080
3496
Mâu thuẫn này chính là vấn đề
gây sức ép nhất trong vật lý cơ bản,
02:16
and in the nextkế tiếp fewvài yearsnăm, we mayTháng Năm find out
whetherliệu we'lltốt ever be ablecó thể to solvegiải quyết it.
38
124600
4720
và trong vài năm tới, có lẽ ta sẽ tìm ra
liệu ta có thể giải quyết được hay không.
02:23
At the hearttim of this problemvấn đề
are two numberssố,
39
131080
3096
Trọng tâm của vấn đề này
là hai con số,
02:26
two extremelyvô cùng dangerousnguy hiểm numberssố.
40
134200
2496
hai con số vô cùng nguy hiểm.
02:28
These are propertiestính chất of the universevũ trụ
that we can measuređo,
41
136720
2696
Chúng là những đặc tính của vũ trụ
mà ta có thể đo được,
02:31
and they're extremelyvô cùng dangerousnguy hiểm
42
139440
1536
và chúng cực kỳ nguy hiểm
02:33
because if they were differentkhác nhau,
even by a tinynhỏ bé bitbit,
43
141000
2416
bởi vì nếu chúng khác đi,
thậm chí một tí xíu thôi,
02:35
then the universevũ trụ as we know it
would not existhiện hữu.
44
143440
2720
thì vũ trụ mà chúng ta biết
sẽ không còn tồn tại nữa.
02:38
The first of these numberssố is associatedliên kết
with the discoverykhám phá that was madethực hiện
45
146720
3456
Con số đầu tiên được gắn liền
với khám phá được thực hiện
02:42
a fewvài kilometerskm from this hallđại sảnh,
at CERNCERN, home of this machinemáy móc,
46
150200
2976
cách tòa nhà này vài km,
ở CERN, ngôi nhà của chiếc máy này,
02:45
the largestlớn nhất scientificthuộc về khoa học devicethiết bị
ever builtđược xây dựng by the humanNhân loại racecuộc đua,
47
153200
3056
thiết bị khoa học lớn nhất
từng được chế tạo
trong lịch sử loài người,
02:48
the LargeLớn HadronHadron ColliderMáy gia tốc.
48
156280
1856
Máy gia tốc hạt lớn (LHC).
02:50
The LHCLHC whizzeswhizzes subatomichạt hạ nguyên tử particlescác hạt
around a 27-kilometer-cây số ringnhẫn,
49
158160
3976
Chiếc máy gia tốc các hạt hạ nguyên tử
quanh vòng tròn dài 27 km,
02:54
gettingnhận được them closergần hơn and closergần hơn
to the speedtốc độ of lightánh sáng
50
162160
2456
đưa chúng ngày càng gần hơn
với tốc độ ánh sáng
02:56
before smashingđập them into eachmỗi other
insidephía trong gigantickhổng lồ particlehạt detectorsMáy dò.
51
164640
4656
trước khi va chạm chúng vào nhau
bên trong các máy dò hạt khổng lồ.
03:01
On JulyTháng bảy 4, 2012, physicistsnhà vật lý
at CERNCERN announcedđã thông báo to the worldthế giới
52
169320
4496
Vào ngày 4/7/2012, các nhà vật lý học
ở CERN đã công bố với thế giới rằng
03:05
that they'dhọ muốn spottedphát hiện
a newMới fundamentalcăn bản particlehạt
53
173840
2536
họ đã phát hiện ra
một loại hạt cơ bản mới
03:08
beingđang createdtạo at the violenthung bạo collisionsva chạm
at the LHCLHC: the HiggsHiggs bosonhạt boson w.
54
176400
4360
từ sự va chạm dữ dội trong máy LHC:
hạt Higgs boson (Hạt của Chúa).
03:13
Now, if you followedtheo sau the newsTin tức at the time,
55
181440
2056
Nếu như bạn theo dõi tin tức vào lúc ấy,
03:15
you'llbạn sẽ have seenđã xem a lot of physicistsnhà vật lý
gettingnhận được very excitedbị kích thích indeedthật,
56
183520
3056
bạn sẽ thấy nhiều nhà vật lý
trở nên vô cùng phấn khích thật sự,
03:18
and you'dbạn muốn be forgiventha thứ for thinkingSuy nghĩ
57
186600
1656
và bạn sẽ cảm thông với suy nghĩ
03:20
we get that way everymỗi time
we discoverkhám phá a newMới particlehạt.
58
188280
2536
của chúng tôi
khi tìm ra một loại hạt mới.
03:22
Well, that is kindloại of truethật,
59
190840
1336
Điều đó cũng khá đúng,
03:24
but the HiggsHiggs bosonhạt boson w
is particularlyđặc biệt specialđặc biệt.
60
192200
2696
nhưng hạt Higgs đặc biệt hơn.
03:26
We all got so excitedbị kích thích
because findingPhát hiện the HiggsHiggs
61
194920
2456
Chúng tôi hào hứng như vậy
vì việc tìm ra hạt Higgs
03:29
proveschứng minh the existencesự tồn tại
of a cosmicvũ trụ energynăng lượng fieldcánh đồng.
62
197400
3336
chứng minh sự tồn tại
của trường năng lượng vũ trụ.
03:32
Now, you mayTháng Năm have troublerắc rối
imaginingtưởng tượng an energynăng lượng fieldcánh đồng,
63
200760
2616
Bạn có thể khó để
tưởng tượng ra một trường năng lượng,
03:35
but we'vechúng tôi đã all experiencedcó kinh nghiệm one.
64
203400
1429
nhưng ta đều đã trải qua nó.
03:36
If you've ever heldđược tổ chức a magnetNam châm
closegần to a piececái of metalkim loại
65
204853
2536
Nếu bạn đã cầm một nam châm
để gần một mảnh kim loại
03:39
and feltcảm thấy a forcelực lượng pullingkéo acrossbăng qua that gaplỗ hổng,
66
207413
2123
và cảm thấy lực ảnh hưởng giữa chúng,
03:41
then you've feltcảm thấy the effecthiệu ứng of a fieldcánh đồng.
67
209560
1858
bạn đã cảm thấy tác động của từ trường.
03:43
And the HiggsHiggs fieldcánh đồng
is a little bitbit like a magnetictừ tính fieldcánh đồng,
68
211442
3374
Và trường Higgs, hơi giống từ trường,
03:46
exceptngoại trừ it has a constantkhông thay đổi valuegiá trị everywheremọi nơi.
69
214840
2816
ngoại trừ việc nó có giá trị không đổi
ở mọi nơi.
03:49
It's all around us right now.
70
217680
1456
Nó đang ở ngay quanh ta.
03:51
We can't see it or touchchạm it,
71
219160
1736
Ta không thể nhìn hay sờ nó,
03:52
but if it wasn'tkhông phải là there,
72
220920
1216
nhưng nếu nó không ở đó,
03:54
we would not existhiện hữu.
73
222160
1440
chúng ta sẽ không tồn tại.
03:56
The HiggsHiggs fieldcánh đồng givesđưa ra masskhối lượng
74
224200
1776
Trường Higgs truyền khối lượng
03:58
to the fundamentalcăn bản particlescác hạt
that we're madethực hiện from.
75
226000
2376
cho các hạt cơ bản
mà tạo ra chúng ta.
04:00
If it wasn'tkhông phải là there, those particlescác hạt
would have no masskhối lượng,
76
228400
2616
Nếu nó không tồn tại, các hạt đó
sẽ không có khối lượng,
04:03
and no atomsnguyên tử could formhình thức
and there would be no us.
77
231040
2680
không có nguyên tử nào
và sẽ không có chúng ta.
04:06
But there is something deeplysâu sắc mysterioushuyền bí
about the HiggsHiggs fieldcánh đồng.
78
234880
4456
Nhưng có một vài điều bí ẩn sâu xa
về trường Higgs.
04:11
RelativityThuyết tương đối hẹp and quantumlượng tử mechanicscơ học tell us
that it has two naturaltự nhiên settingscài đặt,
79
239360
3696
Thuyết tương đối và cơ học lượng tử nói
rằng nó có hai trạng thái tự nhiên,
04:15
a bitbit like a lightánh sáng switchcông tắc điện.
80
243080
1656
giống một cái công tắc đèn.
04:16
It should eitherhoặc be off,
81
244760
1376
Nó đều có thể được "tắt",
04:18
so that it has a zerokhông valuegiá trị
everywheremọi nơi in spacekhông gian,
82
246160
2656
để có giá trị bằng 0
ở mọi địa điểm trong không gian,
04:20
or it should be on so it has
an absolutelychắc chắn rồi enormousto lớn valuegiá trị.
83
248840
3360
hoặc nó có thể "bật" để nó có
một giá trị vô cùng lớn.
04:24
In bothcả hai of these scenarioskịch bản,
atomsnguyên tử could not existhiện hữu,
84
252840
2736
Trong cả hai tình huống trên,
nguyên tử không thể tồn tại,
04:27
and thereforevì thế all the other
interestinghấp dẫn stuffđồ đạc
85
255600
2136
và do đó những thứ thú vị khác
04:29
that we see around us
in the universevũ trụ would not existhiện hữu.
86
257760
2639
mà ta nhìn thấy quanh ta
trong vũ trụ sẽ không tồn tại.
04:33
In realitythực tế, the HiggsHiggs fieldcánh đồng
is just slightlykhinh bỉ on,
87
261000
3616
Trên thực tế, trường Higgs
chỉ hơi "bật" một chút,
04:36
not zerokhông but 10,000 trillionnghìn tỉ timeslần weakeryếu
than its fullyđầy đủ on valuegiá trị,
88
264640
5056
không bằng 0 nhưng yếu hơn
10,000 nghìn tỉ lần giá trị thực của nó,
04:41
a bitbit like a lightánh sáng switchcông tắc điện that's got stuckbị mắc kẹt
just before the off positionChức vụ.
89
269720
4120
nó khá giống một công tắc bị kẹt
ngay trước vị trí ngắt.
04:46
And this valuegiá trị is crucialquan trọng.
90
274480
1616
Và giá trị này rất quan trọng.
04:48
If it were a tinynhỏ bé bitbit differentkhác nhau,
91
276120
1856
Nếu nó chỉ khác đi một tí xíu,
04:50
then there would be
no physicalvật lý structurekết cấu in the universevũ trụ.
92
278000
3656
thì sẽ không có cấu trúc
vật lý nào trong vũ trụ.
Cho nên đây là con số đầu tiên
04:53
So this is the first
of our dangerousnguy hiểm numberssố,
93
281680
2176
trong hai số nguy hiểm
cùa chúng ta
04:55
the strengthsức mạnh of the HiggsHiggs fieldcánh đồng.
94
283880
2056
cường độ của trường Higgs.
04:57
TheoristsCác nhà lý thuyết have spentđã bỏ ra decadesthập kỷ
tryingcố gắng to understandhiểu không
95
285960
2736
Các nhà lý thuyết đã dùng nhiều thập kỷ
để cố gắng tìm hiểu
05:00
why it has this very peculiarlypeculiarly
fine-tunedtinh chỉnh numbercon số,
96
288720
2656
vì sao nó lại có con số
tinh chỉnh rất đặc biệt này,
05:03
and they'vehọ đã come up
with a numbercon số of possiblekhả thi explanationsgiải thích.
97
291400
2816
và họ đã đưa ra một số
lời giải thích có thể xảy ra.
05:06
They have sexy-soundingsexy-sounding namestên
like "supersymmetrysupersymmetry"
98
294240
2936
Chúng có những cái tên
khá quyến rũ như "siêu cân đối"
hay "những chiều dư lớn".
(large extra dimensions)
05:09
or "largelớn extrathêm dimensionskích thước."
99
297200
1936
05:11
I'm not going to go
into the detailschi tiết of these ideasý tưởng now,
100
299160
2776
Tôi sẽ không đi sâu
chi tiết vào các ý tưởng này,
05:13
but the keyChìa khóa pointđiểm is this:
101
301960
2376
nhưng điểm cốt yếu là:
05:16
if any of them explainedgiải thích this weirdlyweirdly
fine-tunedtinh chỉnh valuegiá trị of the HiggsHiggs fieldcánh đồng,
102
304360
3856
nếu điều nào giải thích được giá trị
hoàn hảo kỳ lạ này của trường Higgs,
05:20
then we should see newMới particlescác hạt
beingđang createdtạo at the LHCLHC
103
308240
3736
thì chúng ta sẽ thấy được những hạt mới
được tạo ra tại máy LHC
05:24
alongdọc theo with the HiggsHiggs bosonhạt boson w.
104
312000
1976
cùng với hạt Higgs.
05:26
So farxa, thoughTuy nhiên, we'vechúng tôi đã not seenđã xem
any signký tên of them.
105
314000
2960
Tuy nhiên, cho đến giờ ta vẫn
không thấy dấu hiệu nào về chúng
05:29
But there's actuallythực ra an even worsetệ hơn examplethí dụ
106
317960
2056
Nhưng thật ra có một ví dụ tệ hơn
05:32
of this kindloại of fine-tuningđiều chỉnh
of a dangerousnguy hiểm numbercon số,
107
320040
2376
về kiểu tinh chỉnh
của một con số đáng sợ,
05:34
and this time it comesđến
from the other endkết thúc of the scaletỉ lệ,
108
322440
2616
và lần này nó bắt nguồn
từ đầu kia của thang đo,
05:37
from studyinghọc tập the universevũ trụ
at vastrộng lớn distanceskhoảng cách.
109
325080
2856
từ việc nghiên cứu vũ trụ
ở những khoảng cách lớn.
Một trong những kết quả quan trọng nhất
05:39
One of the mostphần lớn importantquan trọng consequenceshậu quả
of Einstein'sCủa Einstein generalchung theorylý thuyết of relativitytương đối
110
327960
4336
của thuyết tương đối tổng quát
của Einstein
05:44
was the discoverykhám phá that the universevũ trụ beganbắt đầu
as a rapidnhanh expansionsự bành trướng of spacekhông gian and time
111
332320
4416
là khám phá ra vũ trụ bắt nguồn
từ sự giãn nở nhanh chóng
của không gian và thời gian
05:48
13.8 billiontỷ yearsnăm agotrước, the BigLớn BangBang.
112
336760
3776
cách đây 13.8 tỉ năm về trước,
vụ nổ lớn (Big Bang).
05:52
Now, accordingtheo to earlysớm versionsphiên bản
of the BigLớn BangBang theorylý thuyết,
113
340560
2656
Theo như các phiên bản
sơ khai của lý thuyết Big Bang,
05:55
the universevũ trụ has been expandingmở rộng ever sincekể từ
114
343240
2176
vũ trụ vẫn đang mở rộng kể từ khi ấy
05:57
with gravitynghiêm trọng graduallydần dần puttingđặt
the brakesphanh on that expansionsự bành trướng.
115
345440
4056
với trọng lực đang dần dần
kìm hãm sự mở rộng ấy.
06:01
But in 1998, astronomersnhà thiên văn học madethực hiện
the stunningKinh ngạc discoverykhám phá
116
349520
3336
Nhưng vào năm 1998, các nhà thiên văn học
đã có một khám phá kì thú
06:04
that the expansionsự bành trướng of the universevũ trụ
is actuallythực ra speedingđẩy nhanh tiến độ up.
117
352880
2816
là sự giãn nở của vũ trụ
thực ra đang tăng tốc.
06:07
The universevũ trụ is gettingnhận được
biggerlớn hơn and biggerlớn hơn fasternhanh hơn and fasternhanh hơn
118
355720
3136
Vũ trụ đang trở nên
lớn hơn và nhanh hơn
06:10
drivenlái xe by a mysterioushuyền bí repulsiveghê tởm forcelực lượng
calledgọi là darktối energynăng lượng.
119
358880
3840
gây ra bởi một lực đẩy
bí ẩn gọi là "năng lượng tối".
Ngày nay, mỗi khi bạn nghe thấy
thuật ngữ "tối" trong vật lý,
06:15
Now, wheneverbất cứ khi nào you hearNghe
the wordtừ "darktối" in physicsvật lý,
120
363280
2416
06:17
you should get very suspiciousnghi ngờ
121
365720
1496
bạn sẽ cảm thấy rất nghi ngờ
06:19
because it probablycó lẽ meanscó nghĩa
we don't know what we're talkingđang nói about.
122
367240
3056
vì nó có thể nghĩa là
chúng ta không biết
cái mà mình đang nói đến.
06:22
(LaughterTiếng cười)
123
370320
1016
(Cười)
06:23
We don't know what darktối energynăng lượng is,
124
371360
2016
Chúng ta không biết năng lượng tối là gì,
06:25
but the besttốt ideaý kiến is that it's the energynăng lượng
of emptytrống spacekhông gian itselfchinh no,
125
373400
4736
nhưng khái niệm hay nhất là
nó chính là năng lượng của vũ trụ,
06:30
the energynăng lượng of the vacuumKhoảng chân không.
126
378160
2216
năng lượng của chân không.
06:32
Now, if you use good old
quantumlượng tử mechanicscơ học to work out
127
380400
2536
Nếu bạn dùng thuyết
cơ học lượng tử cũ để làm rõ
06:34
how strongmạnh darktối energynăng lượng should be,
128
382960
1616
năng lượng tối mạnh như nào thì,
06:36
you get an absolutelychắc chắn rồi astonishingkinh ngạc resultkết quả.
129
384600
3216
chắc chắn bạn sẽ nhận được
một kết quả đầy kinh ngạc.
06:39
You find that darktối energynăng lượng
130
387840
1856
Bạn sẽ thấy rằng năng lượng tối
06:41
should be 10 to the powerquyền lực
of 120 timeslần strongermạnh mẽ hơn
131
389720
3976
có thể gấp 10 mũ 120 lần năng lượng
của giá trị mà chúng ta đo đạc được
06:45
than the valuegiá trị we observequan sát from astronomythiên văn học.
132
393720
2816
từ thiên văn học.
06:48
That's one with 120 zeroeszeroes after it.
133
396560
4816
Đó là con số với 120 số 0 sau nó.
06:53
This is a numbercon số so mind-bogglinglyMind-bogglingly hugekhổng lồ
134
401400
2576
Đây là một con số cực lớn
06:56
that it's impossibleKhông thể nào
to get your headcái đầu around.
135
404000
2216
đến nỗi bạn không thể
nghĩ đến được luôn.
06:58
We oftenthường xuyên use the wordtừ "astronomicalthiên văn"
when we're talkingđang nói about biglớn numberssố.
136
406240
3496
Chúng ta thường sử dụng từ "cực lớn"
khi chúng ta nói về những con số lớn.
07:01
Well, even that one won'tsẽ không do here.
137
409760
1656
Nhưng như vậy cũng không nhằm nhò gì.
07:03
This numbercon số is biggerlớn hơn
than any numbercon số in astronomythiên văn học.
138
411440
2416
Con số này lớn hơn
bất kỳ con số nào trong thiên văn học.
07:05
It's a thousandnghìn trillionnghìn tỉ
trillionnghìn tỉ trillionnghìn tỉ timeslần biggerlớn hơn
139
413880
3096
Nó lớn ngàn triệu triệu
triệu triệu triệu triệu tỉ lần
07:09
than the numbercon số of atomsnguyên tử
in the entiretoàn bộ universevũ trụ.
140
417000
2640
con số của các nguyên tử
trong toàn vũ trụ.
07:12
So that's a prettyđẹp badxấu predictiondự đoán.
141
420440
1816
Do vậy đó là một dự đoán khá tệ hại.
07:14
In factthực tế, it's been calledgọi là
the worsttệ nhất predictiondự đoán in physicsvật lý,
142
422280
2715
Thực ra, nó được gọi là
dự đoán tồi tệ nhất trong vật lý,
07:17
and this is more than just
a theoreticallý thuyết curiositysự tò mò.
143
425019
3277
và điều này còn hơn cả
một sự tò mò suông.
07:20
If darktối energynăng lượng were
anywhereở đâu nearở gần this strongmạnh,
144
428320
2736
Nếu năng lương tối ở
bất cứ đâu có sức mạnh gần như vậy,
07:23
then the universevũ trụ
would have been tornbị rách nát apartxa nhau,
145
431080
2136
thì vũ trụ
sẽ bị xé thành từng mảnh,
07:25
starssao and galaxiesthiên hà could not formhình thức,
and we would not be here.
146
433240
3320
ngôi sao và thiên hà không thể hình thành,
ta cũng sẽ không có ở đây.
07:29
So this is the secondthứ hai
of those dangerousnguy hiểm numberssố,
147
437240
2336
Và là điều thứ hai
của những con số nguy hiểm này,
07:31
the strengthsức mạnh of darktối energynăng lượng,
148
439600
1376
cường độ của năng lượng tối,
07:33
and explaininggiải thích it requiresđòi hỏi an even more
fantastictuyệt diệu levelcấp độ of fine-tuningđiều chỉnh
149
441000
3936
và giải thích nó đòi hỏi một
mức độ tinh chỉnh to lớn hơn nhiều
07:36
than we saw for the HiggsHiggs fieldcánh đồng.
150
444960
1524
so với trường Higgs ta thấy.
07:38
But unlikekhông giống the HiggsHiggs fieldcánh đồng,
this numbercon số has no knownnổi tiếng explanationgiải trình.
151
446840
4600
Nhưng không giống như trường Higgs,
con số này không có sự giải thích.
07:45
The hopemong was that a completehoàn thành combinationsự phối hợp
152
453000
2456
Hy vọng rằng một sự kết hợp hoàn hảo
07:47
of Einstein'sCủa Einstein generalchung
theorylý thuyết of relativitytương đối,
153
455480
2216
giữa thuyết tương đối
của Einstein,
07:49
which is the theorylý thuyết
of the universevũ trụ at grandlớn scalesquy mô,
154
457720
2576
một giả thuyết
của vũ trụ ở qui mô lớn,
07:52
with quantumlượng tử mechanicscơ học, the theorylý thuyết
of the universevũ trụ at smallnhỏ bé scalesquy mô,
155
460320
3456
với cơ học lượng tử, hay lý thuyết
của vũ trụ ở qui mô nhỏ,
07:55
mightcó thể providecung cấp a solutiondung dịch.
156
463800
1856
có thể cung cấp một giải pháp.
07:57
EinsteinEinstein himselfbản thân anh ấy
spentđã bỏ ra mostphần lớn of his latermột lát sau yearsnăm
157
465680
2456
Einstein
đã dành hầu hết những năm còn lại của mình
08:00
on a futilevô ích searchTìm kiếm
for a unifiedthống nhât theorylý thuyết of physicsvật lý,
158
468160
3176
vào một nghiên cứu phù phiếm
cho giả thuyết hợp nhất của vật lý,
08:03
and physicistsnhà vật lý have keptgiữ at it ever sincekể từ.
159
471360
3376
và các nhà vật lý đã lưu giữ nó từ lúc đó.
08:06
One of the mostphần lớn promisinghứa hẹn candidatesứng cử viên
for a unifiedthống nhât theorylý thuyết is stringchuỗi theorylý thuyết,
160
474760
4136
Một trong những ứng cử hứa hẹn nhất
cho thuyết thống nhất là giả thuyết chuỗi,
08:10
and the essentialCần thiết ideaý kiến is,
161
478920
1296
với ý tưởng then chốt là,
08:12
if you could zoomthu phóng in on the fundamentalcăn bản
particlescác hạt that make up our worldthế giới,
162
480240
3496
nếu như phóng tầm nhìn vào những
hạt cơ bản cấu tạo thế giới của chúng ta,
08:15
you'dbạn muốn see actuallythực ra
that they're not particlescác hạt at all,
163
483760
2656
thì thực ra bạn sẽ thấy
rằng chúng không phải là hạt,
08:18
but tinynhỏ bé vibratingrung stringsdây of energynăng lượng,
164
486440
2616
mà chính là
những chuỗi rung nhỏ xíu của năng lượng,
08:21
with eachmỗi frequencytần số of vibrationrung động
correspondingtương ứng to a differentkhác nhau particlehạt,
165
489080
4336
với mỗi tần số của sự rung động
tương ứng với hạt khác nhau,
08:25
a bitbit like musicalâm nhạc notesghi chú
on a guitarguitar stringchuỗi.
166
493440
2560
cũng giống những note nhạc
trên dây đàn guitar vậy.
08:28
So it's a ratherhơn elegantthanh lịch, almosthầu hết poeticthơ mộng
way of looking at the worldthế giới,
167
496680
3376
Và đó lá một cách nhìn tao nhã hơn,
hầu như nên thơ hơn vào thế giới,
08:32
but it has one catastrophicthảm khốc problemvấn đề.
168
500080
3456
nhưng nó có một vấn đề bi kịch.
08:35
It turnslượt out that stringchuỗi theorylý thuyết
isn't one theorylý thuyết at all,
169
503560
2896
Hóa ra lý thuyết chuỗi
không phải là lý thuyết,
08:38
but a wholetoàn thể collectionbộ sưu tập of theorieslý thuyết.
170
506480
2296
mà là một chuỗi tập hợp các lý thuyết.
08:40
It's been estimatedước tính, in factthực tế,
171
508800
1416
Nó được ước tính, thực tế là,
08:42
that there are 10 to the 500
differentkhác nhau versionsphiên bản of stringchuỗi theorylý thuyết.
172
510240
3936
có 10 đến 500
phiên bản khác nhau của lý thuyết chuỗi.
08:46
EachMỗi one would describemiêu tả
a differentkhác nhau universevũ trụ
173
514200
2376
Mỗi một cái đều có thể diễn tả
một vũ trụ khác nhau
08:48
with differentkhác nhau lawspháp luật of physicsvật lý.
174
516600
2136
với những luật vật lý khác nhau.
08:50
Now, criticsnhà phê bình say this makeslàm cho
stringchuỗi theorylý thuyết unscientifickhông khoa học.
175
518760
2616
Các nhà phê bình nói điều
lý thuyết chuỗi không logic.
08:53
You can't disprovebác bỏ the theorylý thuyết.
176
521400
1936
Bạn không thể bác bỏ lý thuyết.
08:55
But othersKhác actuallythực ra
turnedquay this on its headcái đầu
177
523360
2000
Nhưng những người khác
lật lại vấn đề
và nói rằng,
có lẽ sự tưởng chừng thất bại này
08:57
and said, well,
maybe this apparentrõ ràng failurethất bại
178
525384
2272
08:59
is stringchuỗi theory'slý thuyết greatestvĩ đại nhất triumphchiến thắng.
179
527680
2336
là chiến thắng tuyệt nhất
của lý thuyết chuỗi.
09:02
What if all of these 10 to the 500
differentkhác nhau possiblekhả thi universesvũ trụ
180
530040
3376
Có thể có những 10 đến 500
vũ trụ có khả năng khác nhau này
09:05
actuallythực ra existhiện hữu out there somewheremột vài nơi
181
533440
2216
thực chất tồn tại ở đâu đó ngoài kia
09:07
in some grandlớn multiverseđa vũ trụ?
182
535680
2120
trong một đa vũ trụ rộng lớn nào đó?
09:10
SuddenlyĐột nhiên we can understandhiểu không
183
538440
1696
Đột nhiên chúng ta có thể hiểu được
09:12
the weirdlyweirdly fine-tunedtinh chỉnh valuesgiá trị
of these two dangerousnguy hiểm numberssố.
184
540160
3576
những giá trị tinh chỉnh kỳ lạ
của hai con số nguy hiểm này.
09:15
In mostphần lớn of the multiverseđa vũ trụ,
185
543760
1296
Trong hầu hết đa vũ trụ,
09:17
darktối energynăng lượng is so strongmạnh
that the universevũ trụ getsđược tornbị rách nát apartxa nhau,
186
545080
2976
năng lượng tối mạnh đến nỗi
vũ trụ bị xé thành từng mảnh,
09:20
or the HiggsHiggs fieldcánh đồng is so weakYếu
that no atomsnguyên tử can formhình thức.
187
548080
3336
hay trường Higgs yếu đến nỗi
không một nguyên tử nào có thể tạo thành.
09:23
We livetrực tiếp in one of the placesnơi
in the multiverseđa vũ trụ
188
551440
2176
Chúng ta đang sống ở một nơi
trong đa vũ trụ
09:25
where the two numberssố are just right.
189
553640
2376
mà hai số đó có giá trị đúng.
09:28
We livetrực tiếp in a GoldilocksGoldilocks universevũ trụ.
190
556040
2360
Chúng ta đang sống trong
vũ trụ của Goldilocks.
09:31
Now, this ideaý kiến is extremelyvô cùng controversialgây tranh cãi,
and it's easydễ dàng to see why.
191
559640
4856
Ý tưởng này cực kỳ gây tranh cãi,
và nó rất dễ để thấy vì sao lại vậy.
09:36
If we followtheo this linehàng of thinkingSuy nghĩ,
192
564520
1896
Nếu như chúng ta đi theo ý nghĩ này,
09:38
then we will never be ablecó thể
to answercâu trả lời the questioncâu hỏi,
193
566440
2376
thì chúng ta sẽ không bao giờ
trả lời được câu hỏi,
09:40
"Why is there something
ratherhơn than nothing?"
194
568840
2456
"Tại sao luôn có thứ gì đó
thay vì không có gì?"
09:43
In mostphần lớn of the multiverseđa vũ trụ,
there is nothing,
195
571320
2176
Hầu hết đa vũ trụ,
hư không, chằng có gì,
09:45
and we livetrực tiếp in one of the fewvài placesnơi
196
573520
1816
và ta đang sống ở một trong rất ít nơi
09:47
where the lawspháp luật of physicsvật lý
allowcho phép there to be something.
197
575360
3000
mà những qui luật của vật lý
cho phép mọi thứ tồn tại.
09:51
Even worsetệ hơn, we can't testthử nghiệm
the ideaý kiến of the multiverseđa vũ trụ.
198
579360
3136
Tệ hơn, chúng ta không thể kiểm chứng
được ý tưởng về đa vũ trụ.
09:54
We can't accesstruy cập these other universesvũ trụ,
199
582520
2136
Chúng ta không tiếp cận được những vũ trụ khác,
09:56
so there's no way of knowingbiết
whetherliệu they're there or not.
200
584680
3240
do đó không thể biết được
là chúng có tồn tại ngoài kia hay không.
10:01
So we're in an extremelyvô cùng
frustratingbực bội positionChức vụ.
201
589640
3336
Vì thế chúng ta đang ở trong một vị trí
vô cùng bất lực.
10:05
That doesn't mean
the multiverseđa vũ trụ doesn't existhiện hữu.
202
593000
2696
Điều đó không có nghĩa là
đa vũ trụ không tồn tại.
10:07
There are other planetsnhững hành tinh,
other starssao, other galaxiesthiên hà,
203
595720
2576
Có những hành tinh khác,
ngôi sao khác, dải thiên hà khác,
10:10
so why not other universesvũ trụ?
204
598320
2176
vậy tại sao lại không thể có vũ trụ khác?
10:12
The problemvấn đề is, it's unlikelykhông chắc
we'lltốt ever know for sure.
205
600520
3360
Vấn đề là, nó sẽ không giống như điều
chúng ta chắn chắn sẽ từng thấy.
10:16
Now, the ideaý kiến of the multiverseđa vũ trụ
has been around for a while,
206
604720
3336
Ngày nay, ý tưởng về đa vũ trụ
đã có tồn tại từ lâu,
10:20
but in the last fewvài yearsnăm,
we'vechúng tôi đã startedbắt đầu to get the first solidchất rắn hintsgợi ý
207
608080
3256
trong những năm lại đây,
chúng ta bắt đầu có những gợi ý vững chắc
10:23
that this linehàng of reasoninglý luận
mayTháng Năm get bornsinh ra out.
208
611360
2760
rằng lý luận này
có thể được sinh ra.
10:27
DespiteMặc dù highcao hopeshy vọng
for the first runchạy of the LHCLHC,
209
615280
3376
Mặc cho những hy vọng cao vời
ngay lúc đầu tiên hoạt động của LHC,
10:30
what we were looking for there --
210
618680
1572
những gì chúng ta đã đang tìm vẫn đó
10:32
we were looking
for newMới theorieslý thuyết of physicsvật lý:
211
620276
2060
chúng ta đã đang tìm
những lý thuyết lý mới:
10:34
supersymmetrysupersymmetry or largelớn extrathêm dimensionskích thước
212
622360
1896
siêu đối xứng hay là những chiều cực lớn
10:36
that could explaingiải thích this weirdlyweirdly
fine-tunedtinh chỉnh valuegiá trị of the HiggsHiggs fieldcánh đồng.
213
624280
4216
có thể lý giải được giá trị tinh chỉnh
kỳ lạ này của trường Higgs.
10:40
But despitemặc dù highcao hopeshy vọng, the LHCLHC
revealedtiết lộ a barrenvô sinh subatomichạt hạ nguyên tử wildernesshoang dã
214
628520
4216
Mặc cho những hy vọng cao vời,
LHC đã tiết lộ vùng hạ nguyên tử vô ích
10:44
populateddân cư only by a lonelycô đơn HiggsHiggs bosonhạt boson w.
215
632760
2680
được tính toán chỉ bằng
một hạt Higgs boson.
10:48
My experimentthí nghiệm publishedđược phát hành papergiấy after papergiấy
216
636680
2336
Thí nghiệm của tôi đã được
xuất bản trên báo
10:51
where we glumlyglumly had to concludekết luận
that we saw no signsdấu hiệu of newMới physicsvật lý.
217
639040
4480
ghi nhận chúng tôi phải kết luận rằng
không thể thấy dấu hiệu thuyết vật lý mới.
10:56
The stakescọc now could not be highercao hơn.
218
644400
2656
Giải thưởng giờ đây
không thể nào cao hơn nữa.
10:59
This summermùa hè, the LHCLHC beganbắt đầu
its secondthứ hai phasegiai đoạn of operationhoạt động
219
647080
2896
Mùa hè này, hệ thống LHC bắt đầu
pha thứ hai trong vận hành
11:02
with an energynăng lượng almosthầu hết doublegấp đôi
what we achievedđạt được in the first runchạy.
220
650000
3256
với một năng lượng gần như gấp đôi
lần chạy đầu.
11:05
What particlehạt physicistsnhà vật lý
are all desperatelytuyệt vọng hopinghi vọng for
221
653280
2656
Những gì các nhà vật lý hạt nhân
đang cực kỳ mong đợi
11:07
are signsdấu hiệu of newMới particlescác hạt,
microvi blackđen holeslỗ hổng,
222
655960
2776
là dấu hiệu của những hạt mới,
những lỗ đen cực nhỏ,
11:10
or maybe something totallyhoàn toàn unexpectedbất ngờ
223
658760
2096
hay là cái gì hoàn toàn không mong đợi
11:12
emergingmới nổi from the violenthung bạo collisionsva chạm
at the LargeLớn HadronHadron ColliderMáy gia tốc.
224
660880
3616
sẽ lòi ra từ những va chạm mãnh liệt
tại Large Hadron Collider.
11:16
If so, then we can continuetiếp tục
this long journeyhành trình
225
664520
2336
Nếu được vậy, chúng ta có thể tiếp tục
hành trình
11:18
that beganbắt đầu 100 yearsnăm agotrước
with AlbertAlbert EinsteinEinstein
226
666880
2576
đã được bắt đầu cách đây 100 năm
của Albert Einstein
11:21
towardsvề hướng an ever deepersâu sắc hơn understandinghiểu biết
of the lawspháp luật of naturethiên nhiên.
227
669480
3520
đến một sự hiểu biết sâu rộng hơn hết
về những quy luật của tự nhiên.
11:25
But if, in two or threesố ba years'năm ' time,
228
673760
2016
Nhưng nếu, trong thời gian hai ba năm,
11:27
when the LHCLHC switchesthiết bị chuyển mạch off again
for a secondthứ hai long shutdowntắt máy,
229
675800
3336
khi hệ thống LHC ngừng một lần nữa
sau khi đóng máy lần thứ hai,
11:31
we'vechúng tôi đã foundtìm nothing but the HiggsHiggs bosonhạt boson w,
230
679160
2296
chúng ta không tìm thấy gì
ngoại trừ hạt Higgs,
11:33
then we mayTháng Năm be enteringnhập
a newMới erakỷ nguyên in physicsvật lý:
231
681480
3816
thì chúng ta có thể bước vào
một kỷ nguyên mới của vật lý:
11:37
an erakỷ nguyên where there are weirdkỳ dị featuresTính năng, đặc điểm
of the universevũ trụ that we cannotkhông thể explaingiải thích;
232
685320
4776
một kỷ nguyên có những tương lai kỳ lạ về
vũ trụ mà chúng ta không thể giải thích;
11:42
an erakỷ nguyên where we have hintsgợi ý
that we livetrực tiếp in a multiverseđa vũ trụ
233
690120
3056
kỷ nguyên mà ta có những gợi ý
rằng ta đang sống trong đa vũ trụ
11:45
that liesdối trá frustratinglyfrustratingly
forevermãi mãi beyondvượt ra ngoài our reachchạm tới;
234
693200
3776
mà mãi mãi vượt xa ngoài tầm với
của chúng ta một cách vô vọng;
11:49
an erakỷ nguyên where we will never be ablecó thể
to answercâu trả lời the questioncâu hỏi,
235
697000
3256
một kỷ nguyên mà chúng ta sẽ không bao giờ
trả lời được câu hỏi,
11:52
"Why is there something
ratherhơn than nothing?"
236
700280
3056
"Tại sao lại có gì đó
thay vì lại không có gì?"
11:55
Thank you.
237
703360
1216
Xin cám ơn.
11:56
(ApplauseVỗ tay)
238
704600
6416
(Vỗ tay)
12:03
BrunoBruno GiussaniGiussani: HarryHarry,
even if you just said
239
711040
3056
Bruno Giussani: Harry,
thậm chí anh vừa nói rằng
12:06
the sciencekhoa học mayTháng Năm not have some answerscâu trả lời,
240
714120
1856
khoa học có lẽ sẽ không có câu trả lời,
12:08
I would like to askhỏi you a couplevợ chồng
of questionscâu hỏi, and the first is:
241
716000
3016
tôi vẫn muốn hỏi anh vài
câu hỏi, và đầu tiên là:
12:11
buildingTòa nhà something like the LHCLHC
is a generationalthế hệ projectdự án.
242
719040
3016
xây dựng những thứ giống như hệ thống LHC
là dự án cả thế hệ.
12:14
I just mentionedđề cập, introducinggiới thiệu you,
that we livetrực tiếp in a short-termthời gian ngắn worldthế giới.
243
722080
4296
Như tôi vừa đề cập, giới thiệu với anh,
là chúng ta đang sống trong một thế giới thiển cận.
12:18
How do you think so long termkỳ hạn,
244
726400
2856
Làm sao anh có thể suy nghĩ sâu xa
12:21
projectingchiếu yourselfbản thân bạn out a generationthế hệ
when buildingTòa nhà something like this?
245
729280
3336
dự đoán ra cho chính mình một thế hệ
khi xây dựng những điều như thế?
12:24
HarryHarry CliffVách đá: I was very luckymay mắn
246
732640
1416
HC: Tôi đã rất may mắn
12:26
that I joinedgia nhập the experimentthí nghiệm
I work on at the LHCLHC in 2008,
247
734080
2816
có những trải nghiệm
khi làm việc tại LHC vào năm 2008,
12:28
just as we were switchingchuyển đổi on,
248
736920
1381
ngay khi chúng tôi khởi động,
12:30
and there are people in my researchnghiên cứu groupnhóm
who have been workingđang làm việc on it
249
738325
3251
và có những người trong nhóm nghiên cứu
của tôi đã làm việc với nó
12:33
for threesố ba decadesthập kỷ,
theirhọ entiretoàn bộ careersnghề nghiệp on one machinemáy móc.
250
741600
2616
qua ba thập kỉ,
toàn bộ sự nghiệp họ tập trung thiết bị.
12:36
So I think the first conversationscuộc trò chuyện
about the LHCLHC were in 1976,
251
744240
3176
Tôi nghĩ những thảo luận đầu tiên
về hệ thống LHC là vào năm 1976,
12:39
and you startkhởi đầu planninglập kế hoạch the machinemáy móc
withoutkhông có the technologyCông nghệ
252
747440
2696
và họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho thiết bị
mà không có công nghệ
12:42
that you know you're going to need
to be ablecó thể to buildxây dựng it.
253
750160
2416
sẽ dự định sử dụng
để có thể xây dựng được nó.
12:44
So the computingtính toán powerquyền lực
did not existhiện hữu in the earlysớm '90s
254
752600
2536
Do sức mạnh của máy tính
chưa vào đầu thập kỉ 90,
12:47
when designthiết kế work beganbắt đầu in earnestmột cách nghiêm túc.
255
755160
1620
việc thiết kế bắt đầu gấp gáp.
12:48
One of the biglớn detectorsMáy dò
which recordghi lại these collisionsva chạm,
256
756804
2216
một trong những máy dò lớn
ghi những va chạm,
12:51
they didn't think there was technologyCông nghệ
257
759044
1852
họ không nghĩ rằng có công nghệ
12:52
that could withstandchịu được the radiationsự bức xạ
that would be createdtạo in the LHCLHC,
258
760920
2856
có thể chịu được bức xạ
được tạo ra trong hệ thống LHC,
12:55
so there was basicallyvề cơ bản a lumpcục bướu of leadchì
in the middleở giữa of this objectvật
259
763800
2736
vì thế về cơ bản có một đống chì
nằm ở giữa đối tượng này
12:58
with some detectorsMáy dò around the outsideở ngoài,
260
766560
1576
và vài máy dò dọc bên ngoài,
13:00
but subsequentlysau đó
we have developedđã phát triển technologyCông nghệ.
261
768160
1896
kết quả chúng tôi phát triển công nghệ.
13:02
So you have to relydựa on people'sngười ingenuityngây thơ,
that they will solvegiải quyết the problemscác vấn đề,
262
770080
3336
Bạn phải tin sự ngây thơ con người,
họ sẽ giải quyết những vấn đề,
nhưng mất hơn một thập kỉ
hoặc hơn nữa.
13:05
but it mayTháng Năm be a decadethập kỷ
or more down the linehàng.
263
773440
1856
13:07
BGBG: ChinaTrung Quốc just announcedđã thông báo
two or threesố ba weekstuần agotrước
264
775320
2216
BG: Trung Quốc vừa công bố
cách đây hai ba tuần
13:09
that they intenddự định to buildxây dựng
265
777560
1456
rằng họ định xây
13:11
a supercollidersupercollider twicehai lần the sizekích thước of the LHCLHC.
266
779040
2976
máy siêu gia tốc kích thước gấp đôi LHC.
13:14
I was wonderingtự hỏi how you
and your colleaguesđồng nghiệp welcomechào mừng the newsTin tức.
267
782040
3616
Tôi tự hỏi rằng mọi người
sẽ hoan nghênh tin này ra sao.
13:17
HCHC: SizeKích thước isn't everything, BrunoBruno.
BGBG: I'm sure. I'm sure.
268
785680
2736
HC: Kích thước không phải tất cả, Burno.
BG: Tôi đồng ý.
13:20
(LaughterTiếng cười)
269
788440
1776
(Tiếng cười)
13:22
It soundsâm thanh funnybuồn cười for a particlehạt
physicistnhà vật lý to say that.
270
790240
2096
Thật buồn cười khi nhà vật lý
hạt nhân khi nói như thế.
13:24
But I mean, seriouslynghiêm túc, it's great newsTin tức.
271
792360
2336
Nhưng nói nghiêm túc, đó là tin tuyệt vời.
13:26
So buildingTòa nhà a machinemáy móc like the LHCLHC
272
794720
2496
Vì xây thiết bị như hê thống LHC
13:29
requiresđòi hỏi countriesquốc gia from all over the worldthế giới
to poolbơi theirhọ resourcestài nguyên.
273
797240
2776
cần nhiều quốc gia khắp thế giới
góp tài nguyên của họ.
13:32
No one nationquốc gia can affordđủ khả năng
to buildxây dựng a machinemáy móc this largelớn,
274
800040
2336
Không quốc gia nào đủ sức
xây máy móc lớn như vậy,
13:34
apartxa nhau from maybe ChinaTrung Quốc,
275
802400
1216
có lẽ trừ Trung Quốc,
13:35
because they can mobilizehuy động
hugekhổng lồ amountslượng of resourcestài nguyên,
276
803640
2216
bởi vì họ có thể huy động
lượng lớn tài nguyên,
13:37
manpowernguồn nhân lực and moneytiền bạc
to buildxây dựng machinesmáy móc like this.
277
805880
2056
nhân lực và tiền bạc
xây máy móc như vậy.
13:39
So it's only a good thing.
278
807960
1256
Do đó, đó tin tốt thôi.
13:41
What they're really planninglập kế hoạch to do
is to buildxây dựng a machinemáy móc
279
809240
2336
Nếu họ thật sự lên kế hoạch
để xây dựng máy móc
13:43
that will studyhọc the HiggsHiggs bosonhạt boson w in detailchi tiết
and could give us some cluesmanh mối
280
811600
2736
thì sẽ phải học hỏi chi tiết về hạt Higgs
và có thể sẽ cho chúng ta vài gợi ý
13:46
as to whetherliệu these newMới ideasý tưởng,
like supersymmetrysupersymmetry, are really out there,
281
814360
2936
chẳng hạn ý tưởng mới này,
như thuyết siêu đối xứng ở đâu ra,
13:49
so it's great newsTin tức for physicsvật lý, I think.
282
817320
1905
vậy tôi nghĩ đó là tin tuyệt cho vật lý.
13:51
BGBG: HarryHarry, thank you.
HCHC: Thank you very much.
283
819249
2176
BG: Cám ơn Harry.
HC: Cám ơn các bạn nhiều.
13:53
(ApplauseVỗ tay)
284
821449
3191
(Vỗ tay)
Translated by Thu pham
Reviewed by Lê Anh

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com