ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com
TEDGlobal>Geneva

Harry Cliff: Have we reached the end of physics?

Гаррі Кліфф: Як ми досягли кінця фізики?

Filmed:
2,620,349 views

Чому радше є щось, аніж нічого? Чому у Всесвіті існує так багато цікавих речей? Фізик часток, Гаррі Кліфф, працює на Великому адронному колайдері у СERNі і має потенційно погані новини для тих, хто намагається відшукати відповіді на ці запитання. Попри найкращі сподівання вчених (та допомогу найбільшої машини на планеті) , може статися так, що ми ніколи не зможемо пояснити дивних особливостей природи. Чи це кінець фізики? Дізнайтеся більше з цього дивовижного виступу про найновіші дослідження таємничої структури Всесвіту.
- Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A hundredсто yearsроків agoтому назад this monthмісяць,
a 36-year-old-років AlbertАльберт EinsteinЕйнштейн
0
480
3696
Сто років тому цього ж місяця
36-річний Альберт Ейнштейн
00:16
stoodстояв up in frontфронт of the PrussianПрусські
AcademyАкадемія of SciencesНаук in BerlinБерлін
1
4200
3256
постав перед Прусською
академією наук у Берліні,
00:19
to presentприсутній a radicalрадикальний newновий theoryтеорія
of spaceпростір, time and gravityсила тяжіння:
2
7480
4456
щоб презентувати радикально нову
теорію простору, часу та гравітації:
00:23
the generalзагальний theoryтеорія of relativityвідносність.
3
11960
3016
загальну теорію відносності.
00:27
GeneralЗагальні relativityвідносність is unquestionablyбез сумніву
Einstein'sЕйнштейна masterpieceшедевр,
4
15000
3056
Загальна відносність - це, безумовно,
ейнштейнівський шедевр,
00:30
a theoryтеорія whichкотрий revealsпоказує the workingsвиробництво
of the universeвсесвіт at the grandestНайвеличнішим scalesваги,
5
18080
3976
теорія, що розкриває функціонування
Всесвіту у найоб'ємніших масштабах,
00:34
capturingзахоплення in one beautifulгарний lineлінія of algebraалгебра
6
22080
2376
що однією алгебраїчною формулою вираховує
00:36
everything from why applesяблука fallпадати from treesдерева
to the beginningпочаток of time and spaceпростір.
7
24480
4520
все: від того, чому яблука падають з дерев униз,
до того, звідки починаються час та простір.
00:41
1915 mustповинен have been an excitingхвилююче yearрік
to be a physicistфізик.
8
29720
3096
У 1915, напевне, бути фізиком
було дуже захопливо.
00:44
Two newновий ideasідеї were turningповорот
the subjectсуб'єкт on its headголова.
9
32840
3496
Дві нові ідеї перевернули
всю науку догори дриґом.
00:48
One was Einstein'sЕйнштейна theoryтеорія of relativityвідносність,
10
36360
2336
Одна - теорія відносності Ейнштейна,
00:50
the other was arguablyМожливо
even more revolutionaryреволюційний:
11
38720
3176
інша, можливо, навіть ще революційніша, -
00:53
quantumквант mechanicsмеханіка,
12
41920
1456
квантова механіка,
00:55
a mind-meltinglyрозум meltingly strangeдивно
yetвсе-таки stunninglyприголомшливо successfulуспішний newновий way
13
43400
3536
незвичайний, аж мозок плавився,
але на диво успішний новий спосіб
00:58
of understandingрозуміння the microworldмікросвіту,
the worldсвіт of atomsатоми and particlesчастинки.
14
46960
4280
розуміння мікросвіту, світу атомів та часток.
01:03
Over the last centuryстоліття,
these two ideasідеї have utterlyцілком transformedтрансформується
15
51920
3656
За останне століття ці дві ідеї
абсолютно змінили
01:07
our understandingрозуміння of the universeвсесвіт.
16
55600
1736
наше розуміння Всесвіту.
01:09
It's thanksДякую to relativityвідносність
and quantumквант mechanicsмеханіка
17
57360
2336
Саме завдяки відносності та квантовій механіці
01:11
that we'veми маємо learnedнавчився
what the universeвсесвіт is madeзроблений from,
18
59720
2336
ми дізналися, з чого складається Всесвіт,
01:14
how it beganпочався
and how it continuesпродовжується to evolveрозвиватися.
19
62080
2519
як він з'явився і як далі
еволюціонує.
01:17
A hundredсто yearsроків on, we now find ourselvesми самі
at anotherінший turningповорот pointточка in physicsфізика,
20
65360
4296
Тепер, через сто років, ми знову
стоїмо на роздоріжжі у фізиці,
01:21
but what's at stakeставка now
is ratherшвидше differentінший.
21
69680
2480
але зараз на кону дещо інше.
01:24
The nextдалі fewмало хто yearsроків mayможе tell us
whetherчи то we'llдобре be ableздатний
22
72840
2456
Наступні декілька років вирішать,
чи будемо ми здатні
01:27
to continueпродовжуй to increaseзбільшити
our understandingрозуміння of natureприрода,
23
75320
2856
далі пізнавати природу,
01:30
or whetherчи то maybe for the first time
in the historyісторія of scienceнаука,
24
78200
3416
чи, можливо, вперше в історії науки
01:33
we could be facingоблицювання questionsпитання
that we cannotне можу answerвідповісти,
25
81640
3936
стикнемося з питаннями, на які
не зможемо відповісти,
01:37
not because we don't have
the brainsмозок or technologyтехнологія,
26
85600
2576
не тому, що нам бракує мізків чи технологій,
01:40
but because the lawsзакони of physicsфізика
themselvesсамі forbidзабороняй it.
27
88200
3240
а тому, що самі закони фізики забороняють це.
01:44
This is the essentialістотне problemпроблема:
the universeвсесвіт is farдалеко, farдалеко too interestingцікаво.
28
92560
4576
Це і є головна проблема: Всесвіт занадто,
занадто цікавий.
01:49
RelativityТеорія відносності and quantumквант mechanicsмеханіка
appearз'являтися to suggestзапропонувати
29
97160
2656
Теорія відносності та квантова
механіка натякають,
01:51
that the universeвсесвіт
should be a boringнудний placeмісце.
30
99840
2296
що Всесвіт мав би бути нудним місцем.
01:54
It should be darkтемний, lethalсмертельний and lifelessмляві.
31
102160
2896
Він мав би бути темним,
смертельним та безживним.
01:57
But when we look around us, we see we liveжити
in a universeвсесвіт fullповний of interestingцікаво stuffречі,
32
105080
3936
Але коли ми озираємося навколо, ми бачимо,
що живемо у Всесвіті, повному цікавих речей,
02:01
fullповний of starsзірки, planetsпланети, treesдерева, squirrelsбілки.
33
109040
3056
повному зірок, планет, дерев, білок.
02:04
The questionпитання is, ultimatelyв кінцевому підсумку,
34
112120
1496
Зрештою постає питання:
02:05
why does all this interestingцікаво stuffречі existіснувати?
35
113640
3296
чому саме існують всі ці речі?
02:08
Why is there something
ratherшвидше than nothing?
36
116960
3080
Чому радше є щось, аніж нічого?
02:13
This contradictionпротиріччя is the mostнайбільше pressingнатискання
problemпроблема in fundamentalфундаментальний physicsфізика,
37
121080
3496
Це заперечення - найважча проблема
фундаментальної фізики,
02:16
and in the nextдалі fewмало хто yearsроків, we mayможе find out
whetherчи то we'llдобре ever be ableздатний to solveвирішити it.
38
124600
4720
і за наступні декілька років нам стане зрозуміло,
чи зможемо ми колись розв'язати її.
02:23
At the heartсерце of this problemпроблема
are two numbersномери,
39
131080
3096
У серці цієї проблеми лежать два числа,
02:26
two extremelyнадзвичайно dangerousнебезпечний numbersномери.
40
134200
2496
два дуже небезпечних числа.
02:28
These are propertiesвластивості of the universeвсесвіт
that we can measureміра,
41
136720
2696
Це - атрибути Всесвіту, які ми
можемо вимірювати,
02:31
and they're extremelyнадзвичайно dangerousнебезпечний
42
139440
1536
і вони надзвичайно небезпечні,
02:33
because if they were differentінший,
even by a tinyкрихітна bitбіт,
43
141000
2416
тому що якби вони були іншими
хоча б на мізерну часточку,
02:35
then the universeвсесвіт as we know it
would not existіснувати.
44
143440
2720
тоді Всесвіту, якого ми з вами
знаємо, просто не існувало б.
02:38
The first of these numbersномери is associatedасоційований
with the discoveryвідкриття that was madeзроблений
45
146720
3456
Перше число з цих двох асоціюється
із відкриттям, яке ми зробили
02:42
a fewмало хто kilometersкілометри from this hallзал,
at CERNCERN, home of this machineмашина,
46
150200
2976
у декількох кілометрах звідси,
у CERNі, домівці для цієї машини,
02:45
the largestнайбільший scientificнауковий deviceпристрій
ever builtпобудований by the humanлюдина raceгонка,
47
153200
3056
найбільшого наукового пристрою,
що його побудувало людство за свою історію,
02:48
the LargeВеликий HadronАдронний ColliderКолайдер.
48
156280
1856
Великого адронного колайдера.
02:50
The LHCLHC whizzesсвистить subatomicелементарні particlesчастинки
around a 27-kilometer-кілометрової ringкаблучка,
49
158160
3976
ВАК жене субатомні частки
по 27-кілометровому колу,
02:54
gettingотримувати them closerближче and closerближче
to the speedшвидкість of lightсвітло
50
162160
2456
практично зі швидкістю світла,
02:56
before smashingSmashing them into eachкожен other
insideвсередині giganticгігантські particleчастинка detectorsдетектори.
51
164640
4656
а потім щосили зіштовхує їх одна з одною
всередині гігантських детекторів часток.
03:01
On JulyЛипень 4, 2012, physicistsфізики
at CERNCERN announcedоголошено to the worldсвіт
52
169320
4496
4 липня 2012 року фізики у СERNі
сповістили світові,
03:05
that they'dвони б spottedплямистий
a newновий fundamentalфундаментальний particleчастинка
53
173840
2536
що вони віднайшли нову
фундаментальну частку,
03:08
beingбуття createdстворений at the violentнасильницький collisionsзіткнення
at the LHCLHC: the HiggsХіггса bosonбозон.
54
176400
4360
що виникла в результаті надшвидких
зіткнень у Колайдері: бозон Гіґґса.
03:13
Now, if you followedслідує the newsновини at the time,
55
181440
2056
Отже, якщо в той час
ви слідкували за новинами,
03:15
you'llти будеш have seenбачив a lot of physicistsфізики
gettingотримувати very excitedсхвильований indeedдійсно,
56
183520
3056
то бачили дуже багато
радісних, збуджених фізиків,
03:18
and you'dти б be forgivenпрощення for thinkingмислення
57
186600
1656
і ми вас пробачимо,
якщо ви думаєте,
03:20
we get that way everyкожен time
we discoverвідкрити a newновий particleчастинка.
58
188280
2536
що ми поводимося так кожного разу,
коли відкриваємо нову частку.
03:22
Well, that is kindдоброзичливий of trueправда,
59
190840
1336
Ну, це ніби то так і є,
03:24
but the HiggsХіггса bosonбозон
is particularlyособливо specialособливий.
60
192200
2696
але бозон Гігґґса особливий.
03:26
We all got so excitedсхвильований
because findingзнахідка the HiggsХіггса
61
194920
2456
Ми всі так зраділи, тому що поява Гіґґса
03:29
provesдоводить the existenceіснування
of a cosmicкосмічний energyенергія fieldполе.
62
197400
3336
доводить існування космічного
енергетичного поля.
03:32
Now, you mayможе have troubleбіда
imaginingмріючи an energyенергія fieldполе,
63
200760
2616
Отже, можливо вам буде складно
уявити енергетичне поле,
03:35
but we'veми маємо all experiencedдосвідчений one.
64
203400
1429
але кожен із нас точно відчував його.
03:36
If you've ever heldвідбувся a magnetмагніт
closeзакрити to a pieceшматок of metalметал
65
204853
2536
Якщо ви колись тримали магніт
близько до шматка металу
03:39
and feltвідчував a forceсила pullingтягнучи acrossпоперек that gapрозрив,
66
207413
2123
і відчували силу тяжіння у проміжку між ними,
03:41
then you've feltвідчував the effectефект of a fieldполе.
67
209560
1858
тоді ви й відчували ефект цього поля.
03:43
And the HiggsХіггса fieldполе
is a little bitбіт like a magneticмагнітний fieldполе,
68
211442
3374
І поле Гіґґса трохи схоже
на магнітне поле,
03:46
exceptокрім it has a constantпостійна valueвартість everywhereскрізь.
69
214840
2816
з тією відмінністю, що воно
всюди має постійнe значення.
03:49
It's all around us right now.
70
217680
1456
Зараз воно навколо всіх нас.
03:51
We can't see it or touchторкнутися it,
71
219160
1736
Ми не можемо побачити його,
або доторкнутися до нього,
03:52
but if it wasn'tне було there,
72
220920
1216
але якщо його не було б,
03:54
we would not existіснувати.
73
222160
1440
ми б не існували.
03:56
The HiggsХіггса fieldполе givesдає massмаса
74
224200
1776
Поле Гіґґса надає масу
03:58
to the fundamentalфундаментальний particlesчастинки
that we're madeзроблений from.
75
226000
2376
фундаментальним часткам,
з яких ми складаємось.
04:00
If it wasn'tне було there, those particlesчастинки
would have no massмаса,
76
228400
2616
Якщо б його не було,
ці частки не мали б маси,
04:03
and no atomsатоми could formформа
and there would be no us.
77
231040
2680
ніякі атоми не могли б сформуватися,
і нас не існувало б.
04:06
But there is something deeplyглибоко mysteriousтаємничий
about the HiggsХіггса fieldполе.
78
234880
4456
Але в полі Гіґґса є дещо глибоко містичне.
04:11
RelativityТеорія відносності and quantumквант mechanicsмеханіка tell us
that it has two naturalприродний settingsпараметри,
79
239360
3696
Відносність і квантова механіка говорять нам,
що в нього є два природні положення,
04:15
a bitбіт like a lightсвітло switchперемикач.
80
243080
1656
на кшталт перемикача світла.
04:16
It should eitherабо be off,
81
244760
1376
Воно має бути або вимкнене,
04:18
so that it has a zeroнуль valueвартість
everywhereскрізь in spaceпростір,
82
246160
2656
тобто його значення всюди у
просторі дорівнює нулю,
04:20
or it should be on so it has
an absolutelyабсолютно enormousвеличезний valueвартість.
83
248840
3360
або ввімкнене, щоб мати
абсолютно максимальне значення.
04:24
In bothобидва of these scenariosсценарії,
atomsатоми could not existіснувати,
84
252840
2736
В обох із цих сценаріїв
існування атомів неможливе,
04:27
and thereforeотже all the other
interestingцікаво stuffречі
85
255600
2136
тобто всі інші цікаві речі,
04:29
that we see around us
in the universeвсесвіт would not existіснувати.
86
257760
2639
які ми бачимо навколо нас,
у Всесвіті не існували б.
04:33
In realityреальність, the HiggsХіггса fieldполе
is just slightlyтрохи on,
87
261000
3616
У реальному житті поле Гіґґса
ввімкнене буквально трішки,
04:36
not zeroнуль but 10,000 trillionтрильйон timesразів weakerслабкі
than its fullyповністю on valueвартість,
88
264640
5056
не в положенні нуль, але в 10 000 трильйонів
слабше, ніж у положенні, ввімкненому на повну,
04:41
a bitбіт like a lightсвітло switchперемикач that's got stuckзастряг
just before the off positionпозиція.
89
269720
4120
так наче вимикач світла застряг
за мить до позиції "вимкнено".
04:46
And this valueвартість is crucialвирішальне значення.
90
274480
1616
І це значення дуже важливе.
04:48
If it were a tinyкрихітна bitбіт differentінший,
91
276120
1856
Якщо б воно було хоч на дрібку
більшим,
04:50
then there would be
no physicalфізичний structureструктура in the universeвсесвіт.
92
278000
3656
у Всесвіті не існувало б жодної фізичної структури.
04:53
So this is the first
of our dangerousнебезпечний numbersномери,
93
281680
2176
Тож ось це наше перше небезпечне число -
04:55
the strengthсила of the HiggsХіггса fieldполе.
94
283880
2056
сила поля Гіґґса.
04:57
TheoristsТеоретики have spentвитрачений decadesдесятиліття
tryingнамагаюся to understandзрозуміти
95
285960
2736
Теоретики витратили десятиліття,
намагаючись зрозуміти,
05:00
why it has this very peculiarlyспецифічно
fine-tunedтонко налаштований numberномер,
96
288720
2656
чому воно має саме це особливе значення,
05:03
and they'veвони вже come up
with a numberномер of possibleможливий explanationsпояснення.
97
291400
2816
і в них виникало доволі багато
можливих пояснень.
05:06
They have sexy-soundingСексуальна звучання namesімена
like "supersymmetryСуперсиметрія"
98
294240
2936
У них дуже привабливі назви,
на кшталт "суперсиметрія"
05:09
or "largeвеликий extraдодатково dimensionsрозміри."
99
297200
1936
або "великі екстра-виміри".
05:11
I'm not going to go
into the detailsподробиці of these ideasідеї now,
100
299160
2776
Я не буду заглиблюватися у деталі цих ідей,
05:13
but the keyключ pointточка is this:
101
301960
2376
але ключове в них ось це:
05:16
if any of them explainedпояснив this weirdlyмоторошно
fine-tunedтонко налаштований valueвартість of the HiggsХіггса fieldполе,
102
304360
3856
якщо б хтось із них пояснив
це надточне значення сили поля Гіґґса,
05:20
then we should see newновий particlesчастинки
beingбуття createdстворений at the LHCLHC
103
308240
3736
то в Колайдері ми спостерігали б
за виникненням нових часток
05:24
alongразом with the HiggsХіггса bosonбозон.
104
312000
1976
разом із бозоном Гіґґса.
05:26
So farдалеко, thoughхоча, we'veми маємо not seenбачив
any signзнак of them.
105
314000
2960
Але поки що ми не бачили
жодних їхніх ознак.
05:29
But there's actuallyнасправді an even worseгірше exampleприклад
106
317960
2056
Є ще гірший приклад
05:32
of this kindдоброзичливий of fine-tuningтонке налаштування
of a dangerousнебезпечний numberномер,
107
320040
2376
такого ж точного і небезпечного числа,
05:34
and this time it comesприходить
from the other endкінець of the scaleмасштаб,
108
322440
2616
і цього разу він походить з іншого кінця шкали -
05:37
from studyingвивчаючи the universeвсесвіт
at vastвеличезний distancesвідстані.
109
325080
2856
з вивчення Всесвіту на величезних відстанях.
05:39
One of the mostнайбільше importantважливо consequencesнаслідки
of Einstein'sЕйнштейна generalзагальний theoryтеорія of relativityвідносність
110
327960
4336
Одним із найважливіших наслідків з
ейнштейнівської загальної теорії відносності
05:44
was the discoveryвідкриття that the universeвсесвіт beganпочався
as a rapidшвидкий expansionрозширення of spaceпростір and time
111
332320
4416
було відкриття, що Всесвіт зародився внаслідок
надшвидкого розширення простору і часу
05:48
13.8 billionмільярд yearsроків agoтому назад, the BigВеликий BangВибуху.
112
336760
3776
13.8 міл'ярдів років тому - нам це відомо
під назвою Великий Вибух.
05:52
Now, accordingвідповідно to earlyрано versionsверсії
of the BigВеликий BangВибуху theoryтеорія,
113
340560
2656
Згідно з ранніми версіями
теорії Великого Вибуху,
05:55
the universeвсесвіт has been expandingрозширюється ever sinceз
114
343240
2176
відтоді Всесвіт невпинно розширюється,
05:57
with gravityсила тяжіння graduallyпоступово puttingпокласти
the brakesгальма on that expansionрозширення.
115
345440
4056
і його поволі пригальмовує гравітація.
06:01
But in 1998, astronomersастрономи madeзроблений
the stunningприголомшливий discoveryвідкриття
116
349520
3336
Але у 1998 астрономи зробили
неймовірне відкриття про те,
06:04
that the expansionрозширення of the universeвсесвіт
is actuallyнасправді speedingперевищення швидкості up.
117
352880
2816
що розширення Всесвіту,
навпаки, прискорюється.
06:07
The universeвсесвіт is gettingотримувати
biggerбільший and biggerбільший fasterшвидше and fasterшвидше
118
355720
3136
Всесвіт стає більшим і більшим,
швидше і швидше
06:10
drivenкерований by a mysteriousтаємничий repulsiveвідразливі forceсила
calledназивається darkтемний energyенергія.
119
358880
3840
під впливом містичної гидкої сили,
яку називають темною енергією.
06:15
Now, wheneverколи завгодно you hearпочуй
the wordслово "darkтемний" in physicsфізика,
120
363280
2416
Кожного разу, коли ви
чуєте "темний" у фізиці,
06:17
you should get very suspiciousпідозрілий
121
365720
1496
ви маєте насторожитися,
06:19
because it probablyймовірно meansзасоби
we don't know what we're talkingговорити about.
122
367240
3056
тому що це, скоріш за все, означає, що ми
не знаємо, про що йдеться.
06:22
(LaughterСміх)
123
370320
1016
(Сміх)
06:23
We don't know what darkтемний energyенергія is,
124
371360
2016
Ми не знаємо, що таке ця темна енергія,
06:25
but the bestнайкраще ideaідея is that it's the energyенергія
of emptyпорожній spaceпростір itselfсама по собі,
125
373400
4736
але найімовірніше припущення вказує на те,
що це енергія самого пустого простору,
06:30
the energyенергія of the vacuumвакуум.
126
378160
2216
енергія вакууму.
06:32
Now, if you use good oldстарий
quantumквант mechanicsмеханіка to work out
127
380400
2536
Отже, залучивши стару добру квантову
механіку у розрахунки
06:34
how strongсильний darkтемний energyенергія should be,
128
382960
1616
реальної сили цієї темної енергії,
06:36
you get an absolutelyабсолютно astonishingдивовижний resultрезультат.
129
384600
3216
ви отримаєте абсолютно дивовижний результат.
06:39
You find that darkтемний energyенергія
130
387840
1856
Ви вирахуєте, що темна енергія
06:41
should be 10 to the powerвлада
of 120 timesразів strongerсильніше
131
389720
3976
має бути в 10 в 120-му степені
разів сильніша
06:45
than the valueвартість we observeспостерігати from astronomyастрономія.
132
393720
2816
від значення, що ми спостерігаємо в астрономії.
06:48
That's one with 120 zeroesНулі after it.
133
396560
4816
А це - одиниця з 120 нулями після неї.
06:53
This is a numberномер so mind-bogglinglyMind-bogglingly hugeвеличезний
134
401400
2576
Це число настільки величезне,
06:56
that it's impossibleнеможливо
to get your headголова around.
135
404000
2216
що його просто неможливо осягнути.
06:58
We oftenчасто use the wordслово "astronomicalастрономічний"
when we're talkingговорити about bigвеликий numbersномери.
136
406240
3496
Ми часто користуємося словом "астрономічний",
коли ми говоримо про великі числа.
07:01
Well, even that one won'tне буде do here.
137
409760
1656
Але навіть це слово тут не підійде.
07:03
This numberномер is biggerбільший
than any numberномер in astronomyастрономія.
138
411440
2416
Це число більше за будь-яке
астрономічне число.
07:05
It's a thousandтисяча trillionтрильйон
trillionтрильйон trillionтрильйон timesразів biggerбільший
139
413880
3096
Це у тисячу трильйонів трильйонів
трильйонів разів більше,
07:09
than the numberномер of atomsатоми
in the entireцілий universeвсесвіт.
140
417000
2640
ніж число атомів у всьому Всесвіті.
07:12
So that's a prettyкрасиво badпоганий predictionпередбачення.
141
420440
1816
Тобто це дуже погане передбачення.
07:14
In factфакт, it's been calledназивається
the worstнайгірший predictionпередбачення in physicsфізика,
142
422280
2715
Фактично, його називають найгіршим
передбаченням у фізиці,
07:17
and this is more than just
a theoreticalтеоретичний curiosityцікавість.
143
425019
3277
і це викликає більш ніж
теоретичний інтерес.
07:20
If darkтемний energyенергія were
anywhereде завгодно nearблизько this strongсильний,
144
428320
2736
Якби сила темної енергії була хоча б
наближеною до цього значення,
07:23
then the universeвсесвіт
would have been tornрозірваний apartокремо,
145
431080
2136
Всесвіт розірвало б на шматки,
07:25
starsзірки and galaxiesгалактики could not formформа,
and we would not be here.
146
433240
3320
зірки та галактики не сформувалися б,
а нас із вами тут не було б.
07:29
So this is the secondдругий
of those dangerousнебезпечний numbersномери,
147
437240
2336
Тож це і є друге з тих небезпечних чисел -
07:31
the strengthсила of darkтемний energyенергія,
148
439600
1376
сила темної енергії -
07:33
and explainingпояснюючи it requiresвимагає an even more
fantasticфантастичний levelрівень of fine-tuningтонке налаштування
149
441000
3936
і його пояснення потребує ще
фантастичнішого рівня точності,
07:36
than we saw for the HiggsХіггса fieldполе.
150
444960
1524
ніж ми бачили у випадку з полем Гіґґса.
07:38
But unlikeна відміну від the HiggsХіггса fieldполе,
this numberномер has no knownвідомий explanationпояснення.
151
446840
4600
Але на відміну від поля Гіґґса, це число
не має жодного відомого пояснення.
07:45
The hopeнадія was that a completeзавершити combinationкомбінація
152
453000
2456
Надія була на те, що поєднання
07:47
of Einstein'sЕйнштейна generalзагальний
theoryтеорія of relativityвідносність,
153
455480
2216
загальної теорії відносності Ейнштейна,
07:49
whichкотрий is the theoryтеорія
of the universeвсесвіт at grandвеликий scalesваги,
154
457720
2576
що, водночас, є теорією Всесвіту
у великих масштабах,
07:52
with quantumквант mechanicsмеханіка, the theoryтеорія
of the universeвсесвіт at smallмаленький scalesваги,
155
460320
3456
із квантовою механікою - теорією
Всесвіту у малих масштабах,
07:55
mightможе provideзабезпечити a solutionрішення.
156
463800
1856
зможуть надати рішення.
07:57
EinsteinЕйнштейн himselfсам
spentвитрачений mostнайбільше of his laterпізніше yearsроків
157
465680
2456
Сам Ейнштейн витратив більшість
своїх останніх років
08:00
on a futileмарно searchпошук
for a unifiedєдиний theoryтеорія of physicsфізика,
158
468160
3176
на безрезультатний пошук
об'єднаної теорії фізики,
08:03
and physicistsфізики have keptзбережений at it ever sinceз.
159
471360
3376
як - відтоді - багато інших фізиків.
08:06
One of the mostнайбільше promisingперспективний candidatesкандидатів
for a unifiedєдиний theoryтеорія is stringрядок theoryтеорія,
160
474760
4136
Один із найбільш багатонадійних кандидатів
на уніфіковану теорію - теорія струн,
08:10
and the essentialістотне ideaідея is,
161
478920
1296
і головна її ідея така:
08:12
if you could zoomзбільшити in on the fundamentalфундаментальний
particlesчастинки that make up our worldсвіт,
162
480240
3496
якщо б вам вдалося наблизити та
збільшити фундаментальні частки світу,
08:15
you'dти б see actuallyнасправді
that they're not particlesчастинки at all,
163
483760
2656
ви б, скоріше, побачили зовсім не частки,
08:18
but tinyкрихітна vibratingвібраційні stringsрядки of energyенергія,
164
486440
2616
а дрібнесенькі вібруючі струни енергії,
08:21
with eachкожен frequencyчастота of vibrationвібрація
correspondingвідповідний to a differentінший particleчастинка,
165
489080
4336
в котрих частота вібрації співвідноситься
з окремою часткою,
08:25
a bitбіт like musicalмузичний notesзамітки
on a guitarгітара stringрядок.
166
493440
2560
на кшталт гітарних струн,
відповідних до музичних нот.
08:28
So it's a ratherшвидше elegantелегантний, almostмайже poeticПоетичний
way of looking at the worldсвіт,
167
496680
3376
Таким чином, це доволі елегантний, майже
поетичний спосіб сприйняття світу,
08:32
but it has one catastrophicкатастрофічний problemпроблема.
168
500080
3456
але в нього є одна катастрофічна проблема.
08:35
It turnsвиявляється out that stringрядок theoryтеорія
isn't one theoryтеорія at all,
169
503560
2896
Виявляється, що теорія струн -
це зовсім не єдина теорія,
08:38
but a wholeцілий collectionколекція of theoriesтеорії.
170
506480
2296
а ціла низка теорій.
08:40
It's been estimatedоціночний, in factфакт,
171
508800
1416
За підрахунками, існує
08:42
that there are 10 to the 500
differentінший versionsверсії of stringрядок theoryтеорія.
172
510240
3936
від 10 до 500 різних версій теорії струн.
08:46
EachКожен one would describeопишіть
a differentінший universeвсесвіт
173
514200
2376
Кожна окрема з них описує різні Всесвіти,
08:48
with differentінший lawsзакони of physicsфізика.
174
516600
2136
що підкоряються різним фізичним законам.
08:50
Now, criticsкритики say this makesробить
stringрядок theoryтеорія unscientificненауковий.
175
518760
2616
Тож науковці стверждують, що це робить
теорію струн ненауковою.
08:53
You can't disproveспростувати the theoryтеорія.
176
521400
1936
Але довести, що ця теорія
невалідна, теж неможливо.
08:55
But othersінші actuallyнасправді
turnedобернувся this on its headголова
177
523360
2000
Інші взагалі перевернули
ситуацію догори дриґом,
08:57
and said, well,
maybe this apparentочевидним failureпровал
178
525384
2272
кажучи: "Добре, можливо,
саме ця очевидна похибка
08:59
is stringрядок theory'sтеорії greatestнайбільший triumphТріумф.
179
527680
2336
і є найбільший тріумф теорії струн".
09:02
What if all of these 10 to the 500
differentінший possibleможливий universesвсесвіти
180
530040
3376
Що було б, якби всі з цих 10 до 500 всесвітів
09:05
actuallyнасправді existіснувати out there somewhereдесь
181
533440
2216
існували десь насправді
09:07
in some grandвеликий multiverseMultiverse?
182
535680
2120
у якомусь мультивсесвіті?
09:10
SuddenlyРаптом we can understandзрозуміти
183
538440
1696
Раптом ми можемо зрозуміти
09:12
the weirdlyмоторошно fine-tunedтонко налаштований valuesцінності
of these two dangerousнебезпечний numbersномери.
184
540160
3576
дивні значення цих двох небезпечних чисел.
09:15
In mostнайбільше of the multiverseMultiverse,
185
543760
1296
У більшості ділянок мультивсесвіту
09:17
darkтемний energyенергія is so strongсильний
that the universeвсесвіт getsотримує tornрозірваний apartокремо,
186
545080
2976
темна енергія настільки сильна,
що Всесвіт розривається на шматки,
09:20
or the HiggsХіггса fieldполе is so weakслабкий
that no atomsатоми can formформа.
187
548080
3336
або поле Гіґґса настільки слабке, що
жодні атоми не здатні сформуватися.
09:23
We liveжити in one of the placesмісць
in the multiverseMultiverse
188
551440
2176
Ми живемо в такому місці
цього мультивсесвіту,
09:25
where the two numbersномери are just right.
189
553640
2376
де обидва числа саме такі, як треба.
09:28
We liveжити in a GoldilocksЛенок universeвсесвіт.
190
556040
2360
Ми живемо у всесвіті з
ідеальними параметрами.
09:31
Now, this ideaідея is extremelyнадзвичайно controversialсуперечливий,
and it's easyлегко to see why.
191
559640
4856
Ця ідея дуже спірна.
І зрозуміло, чому.
09:36
If we followслідуйте this lineлінія of thinkingмислення,
192
564520
1896
Якщо ми притримуємося цього типу мислення,
09:38
then we will never be ableздатний
to answerвідповісти the questionпитання,
193
566440
2376
ми ніколи не зможемо відповісти на питання:
09:40
"Why is there something
ratherшвидше than nothing?"
194
568840
2456
"Чому радше є щось, аніж нічого?"
09:43
In mostнайбільше of the multiverseMultiverse,
there is nothing,
195
571320
2176
У більшості мультивсесвіту нічого немає,
09:45
and we liveжити in one of the fewмало хто placesмісць
196
573520
1816
і ми живемо в одному з небагатьох місць,
09:47
where the lawsзакони of physicsфізика
allowдозволити there to be something.
197
575360
3000
де закони фізики дають змогу
чомусь існувати.
09:51
Even worseгірше, we can't testтест
the ideaідея of the multiverseMultiverse.
198
579360
3136
Навіть гірше, ми не можемо
перевірити ідею мультивсесвіту.
09:54
We can't accessдоступ these other universesвсесвіти,
199
582520
2136
Ми не можемо дістатися
тих інших всесвітів,
09:56
so there's no way of knowingзнаючи
whetherчи то they're there or not.
200
584680
3240
тож немає жодного способу дізнатися,
чи є вони взагалі, чи їх немає.
10:01
So we're in an extremelyнадзвичайно
frustratingрозчарування positionпозиція.
201
589640
3336
Тож ми у стані, який дуже розчаровує.
10:05
That doesn't mean
the multiverseMultiverse doesn't existіснувати.
202
593000
2696
Це не означає, что мультивсесвіту не існує.
10:07
There are other planetsпланети,
other starsзірки, other galaxiesгалактики,
203
595720
2576
Є інші планети, інші зірки, інші галактики,
10:10
so why not other universesвсесвіти?
204
598320
2176
тож чому б іншим всесвітам не існувати також?
10:12
The problemпроблема is, it's unlikelyнавряд чи
we'llдобре ever know for sure.
205
600520
3360
Проблема в тому, що дуже малоймовірно,
що ми колись дізнаємося про це напевне.
10:16
Now, the ideaідея of the multiverseMultiverse
has been around for a while,
206
604720
3336
Отже, ідея існування мультивсесвіту
обговорюється досить довго,
10:20
but in the last fewмало хто yearsроків,
we'veми маємо startedпочався to get the first solidтвердий hintsпідказки
207
608080
3256
але в останні декілька років ми почали
отримувати досить ґрунтовні натяки,
10:23
that this lineлінія of reasoningміркування
mayможе get bornнародився out.
208
611360
2760
що мислення в цьому напрямку
може спрацювати.
10:27
DespiteНезважаючи на highвисокий hopesнадії
for the first runбіжи of the LHCLHC,
209
615280
3376
Незважаючи на високі сподівання,
пов'язані з першим запуском ВАКа,
10:30
what we were looking for there --
210
618680
1572
ми намагалися там знайти -
10:32
we were looking
for newновий theoriesтеорії of physicsфізика:
211
620276
2060
ми шукали нові теорії фізики:
10:34
supersymmetryСуперсиметрія or largeвеликий extraдодатково dimensionsрозміри
212
622360
1896
суперсиметрію або великі екстра-виміри,
10:36
that could explainпояснити this weirdlyмоторошно
fine-tunedтонко налаштований valueвартість of the HiggsХіггса fieldполе.
213
624280
4216
що могли пояснити дивне значення поля Гіґґса.
10:40
But despiteне дивлячись highвисокий hopesнадії, the LHCLHC
revealedвиявлено a barrenбезплідний subatomicелементарні wildernessпустеля
214
628520
4216
Та попри великі сподівання, ВАК
відкрив безплідний субатомний дикий світ,
10:44
populatedзаселений only by a lonelyсамотній HiggsХіггса bosonбозон.
215
632760
2680
населений самотнім бозоном Гіґґса.
10:48
My experimentексперимент publishedопубліковано paperпапір after paperпапір
216
636680
2336
Учасники мого експерименту публікували
статтю за статтею,
10:51
where we glumlyglumly had to concludeукласти
that we saw no signsзнаки of newновий physicsфізика.
217
639040
4480
із сумом повідомляючи про те,
що не побачили жодних ознак нової фізики.
10:56
The stakesставки now could not be higherвище.
218
644400
2656
Ставки ще ніколи не сягали такої висоти.
10:59
This summerліто, the LHCLHC beganпочався
its secondдругий phaseфаза of operationоперація
219
647080
2896
Цього літа ВАК розпочав другу
фазу своєї роботи,
11:02
with an energyенергія almostмайже doubleподвійний
what we achievedдосягнуто in the first runбіжи.
220
650000
3256
де вдалося досягти майже подвійної потужності.
11:05
What particleчастинка physicistsфізики
are all desperatelyвідчайдушно hopingсподіваючись for
221
653280
2656
Всі фізики часток відчайдушно сподіваються,
11:07
are signsзнаки of newновий particlesчастинки,
microмікро blackчорний holesотвори,
222
655960
2776
що нові частки, мікроскопічні чорні діри,
11:10
or maybe something totallyповністю unexpectedнесподівано
223
658760
2096
або щось взагалі неочікуване
11:12
emergingз'являється from the violentнасильницький collisionsзіткнення
at the LargeВеликий HadronАдронний ColliderКолайдер.
224
660880
3616
з'явиться в результаті сильних зіткнень
у Великому адронному колайдері.
11:16
If so, then we can continueпродовжуй
this long journeyподорож
225
664520
2336
Якщо це станеться, ми зможемо
продовжити довгу подорож,
11:18
that beganпочався 100 yearsроків agoтому назад
with AlbertАльберт EinsteinЕйнштейн
226
666880
2576
яку розпочав 100 років тому
Альберт Ейнштейн
11:21
towardsназустріч an ever deeperглибше understandingрозуміння
of the lawsзакони of natureприрода.
227
669480
3520
у напрямку найглибшого розуміння
законів природи за всі часи.
11:25
But if, in two or threeтри years'роки time,
228
673760
2016
Але якщо за два чи три роки,
11:27
when the LHCLHC switchesперемикачі off again
for a secondдругий long shutdownзавершення роботи,
229
675800
3336
коли ВАК вдруге буде відключено
на довгий термін,
11:31
we'veми маємо foundзнайдено nothing but the HiggsХіггса bosonбозон,
230
679160
2296
ми не знайдемо нічого окрім бозону Гіґґса,
11:33
then we mayможе be enteringвхід
a newновий eraепоха in physicsфізика:
231
681480
3816
можливо, ми вступимо до нової ери фізики:
11:37
an eraепоха where there are weirdдивний featuresособливості
of the universeвсесвіт that we cannotне можу explainпояснити;
232
685320
4776
ери, коли ми не можемо пояснити жодних
дивних ознак Всесвіту;
11:42
an eraепоха where we have hintsпідказки
that we liveжити in a multiverseMultiverse
233
690120
3056
ери, де ми ніби розуміємо,
що живемо у мультивсесвіті,
11:45
that liesбрехня frustratinglyгнітюче
foreverназавжди beyondдалі our reachдосягти;
234
693200
3776
який, на привеликий жаль,
за межами нашого розуміння;
11:49
an eraепоха where we will never be ableздатний
to answerвідповісти the questionпитання,
235
697000
3256
ери, в яку ми ніколи не зможемо
отримати відповідь на запитання:
11:52
"Why is there something
ratherшвидше than nothing?"
236
700280
3056
"Чому радше є щось, аніж нічого?"
11:55
Thank you.
237
703360
1216
Дякую.
11:56
(ApplauseОплески)
238
704600
6416
(Оплески)
12:03
BrunoБруно GiussaniGiussani: HarryГаррі,
even if you just said
239
711040
3056
Бруно Джуссані: Гаррі, навіть попри те,
що ти тільки що зауважив,
12:06
the scienceнаука mayможе not have some answersвідповіді,
240
714120
1856
що в науки може не бути деяких відповідей,
12:08
I would like to askзапитай you a coupleпара
of questionsпитання, and the first is:
241
716000
3016
я хотів би поставити тобі декілька питань,
і перше з них:
12:11
buildingбудівля something like the LHCLHC
is a generationalміж поколіннями projectпроект.
242
719040
3016
конструювання чогось подібного до ВАКа -
це проект на ціле покоління.
12:14
I just mentionedзгаданий, introducingвведення you,
that we liveжити in a short-termкороткий термін worldсвіт.
243
722080
4296
Я зауважив, коли представляв тебе,
що ми живемо у світі дуже короткий термін.
12:18
How do you think so long termтермін,
244
726400
2856
Чому ви винаходите щось
настільки довготривале,
12:21
projectingпроектування yourselfсамі out a generationпокоління
when buildingбудівля something like this?
245
729280
3336
що буде далі існувати
ще покоління після вас?
12:24
HarryГаррі CliffСкеля: I was very luckyвдалий
246
732640
1416
Гаррі Кліфф: Мені дуже пощастило
12:26
that I joinedприєднався the experimentексперимент
I work on at the LHCLHC in 2008,
247
734080
2816
приєднатися до експериментальної
роботи на Колайдері в 2008,
12:28
just as we were switchingперемикання on,
248
736920
1381
саме в той час, коли ми все тільки запускали,
12:30
and there are people in my researchдослідження groupгрупа
who have been workingпрацює on it
249
738325
3251
і в моїй групі є люди, які працювали
над цим пристроєм
12:33
for threeтри decadesдесятиліття,
theirїх entireцілий careersкар'єра on one machineмашина.
250
741600
2616
протягом трьох десятиліть,
всю свою кар'єру.
12:36
So I think the first conversationsрозмови
about the LHCLHC were in 1976,
251
744240
3176
Я думаю, що розмови про ВАК
розпочалися ще у 1976,
12:39
and you startпочати planningпланування the machineмашина
withoutбез the technologyтехнологія
252
747440
2696
і планувати, як збудувати
таку машину, почали
12:42
that you know you're going to need
to be ableздатний to buildбудувати it.
253
750160
2416
навіть не маючи технологій,
потрібних для його втілення.
12:44
So the computingобчислення powerвлада
did not existіснувати in the earlyрано '90s
254
752600
2536
Навіть необхідних обчислювальних
потужностей не існувало на початку 90-х,
12:47
when designдизайн work beganпочався in earnestпереконливе.
255
755160
1620
коли розпочалася реальна
робота над проектуванням.
12:48
One of the bigвеликий detectorsдетектори
whichкотрий recordзапис these collisionsзіткнення,
256
756804
2216
Один із великих детекторів даних,
який реєстрував зіткнення -
12:51
they didn't think there was technologyтехнологія
257
759044
1852
на той момент вважалося, що
не існує технології,
12:52
that could withstandвитримати the radiationвипромінювання
that would be createdстворений in the LHCLHC,
258
760920
2856
яка витримає радіацію,
що створиться у Колайдері -
12:55
so there was basicallyв основному a lumpодноразовий of leadвести
in the middleсередній of this objectоб'єкт
259
763800
2736
тож, фактично, в середині цього
об'єкту знаходився шмат свинцю
12:58
with some detectorsдетектори around the outsideназовні,
260
766560
1576
з різноманітними датчиками навколо та назовні,
13:00
but subsequentlyзгодом
we have developedрозроблений technologyтехнологія.
261
768160
1896
але згодом технологію створили.
13:02
So you have to relyпокладатися on people'sнародний ingenuityвинахідливість,
that they will solveвирішити the problemsпроблеми,
262
770080
3336
Тож треба покладатися на людську винахідливість,
на здатність людей розв'язувати проблеми,
13:05
but it mayможе be a decadeдесятиліття
or more down the lineлінія.
263
773440
1856
але на це можуть піти десятиліття,
або навіть більше.
13:07
BGBG: ChinaКитай just announcedоголошено
two or threeтри weeksтижні agoтому назад
264
775320
2216
БДж: Два чи три тижні тому Китай повідомив
13:09
that they intendмаєте намір to buildбудувати
265
777560
1456
про свої наміри збудувати
13:11
a supercolliderсуперколлайдере twiceдвічі the sizeрозмір of the LHCLHC.
266
779040
2976
суперколайдер, вдвічі більший за ВАК.
13:14
I was wonderingцікаво how you
and your colleaguesколеги welcomeласкаво просимо the newsновини.
267
782040
3616
Мені цікаво, як ви і ваші колеги
ставитеся до цієї новини.
13:17
HCХК: SizeРозмір isn't everything, BrunoБруно.
BGBG: I'm sure. I'm sure.
268
785680
2736
ГК: Розмір - це ще не все, Бруно.
БДж: Ну звісно, звичайно.
13:20
(LaughterСміх)
269
788440
1776
(Сміх)
13:22
It soundsзвуки funnyсмішно for a particleчастинка
physicistфізик to say that.
270
790240
2096
Для фізика часток казати таке
трохи абсурдно.
13:24
But I mean, seriouslyсерйозно, it's great newsновини.
271
792360
2336
Але насправді це прекрасна новина.
13:26
So buildingбудівля a machineмашина like the LHCLHC
272
794720
2496
Щоб збудувати машину на кшталт
ВАКа,
13:29
requiresвимагає countriesкраїн from all over the worldсвіт
to poolбасейн theirїх resourcesресурси.
273
797240
2776
країни зі всього світу мають
поєднати свої ресурси.
13:32
No one nationнація can affordдозволити собі
to buildбудувати a machineмашина this largeвеликий,
274
800040
2336
Жодна нація не в змозі самотужки
збудувати настільки величезний пристрій,
13:34
apartокремо from maybe ChinaКитай,
275
802400
1216
окрім, мабуть, Китаю,
13:35
because they can mobilizeмобілізувати
hugeвеличезний amountsсуми of resourcesресурси,
276
803640
2216
тому що вони можуть мобілізувати
величезні запаси ресурсів,
13:37
manpowerтрудові ресурси and moneyгроші
to buildбудувати machinesмашини like this.
277
805880
2056
людських та фінансових,
щоб будувати такі машини.
13:39
So it's only a good thing.
278
807960
1256
Тож це дуже добре.
13:41
What they're really planningпланування to do
is to buildбудувати a machineмашина
279
809240
2336
Насправді вони планують збудувати машину,
13:43
that will studyвивчення the HiggsХіггса bosonбозон in detailдетально
and could give us some cluesключі
280
811600
2736
яка допоможе вивчити бозон Гіґґса
в деталях і надати якісь натяки
13:46
as to whetherчи то these newновий ideasідеї,
like supersymmetryСуперсиметрія, are really out there,
281
814360
2936
щодо того, чи всі ті нові ідеї, як-от суперсиметрія,
насправді мають право на існування,
13:49
so it's great newsновини for physicsфізика, I think.
282
817320
1905
тож для фізики це дійсно добра новина.
13:51
BGBG: HarryГаррі, thank you.
HCХК: Thank you very much.
283
819249
2176
БДж: Гаррі, дякуємо.
ГК: Щиро дякую.
13:53
(ApplauseОплески)
284
821449
3191
(Оплески)
Translated by Marina Kobenko
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com