ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com
TEDGlobal>Geneva

Harry Cliff: Have we reached the end of physics?

Harry Cliff: Am ajuns la sfârșitul fizicii?

Filmed:
2,620,349 views

De ce există ceva mai degrabă decât nimic? De ce există atât de multe lucruri interesante în univers? Fizicianul de particule Harry Cliff lucrează la „Big Hadron Collider” din CERN și are o veste potențial proastă pentru persoanele care caută răspunsuri la aceste întrebări. În ciuda celor mai bune eforturi ale oamenilor de știință (și cu ajutorul celei mai mari mașini de pe planetă), este posibil să nu putem explica niciodată toate caracteristicile ciudate ale naturii. Acesta este sfârșitul fizicii? Aflați mai multe în această discuție fascinantă despre cele mai recente cercetări asupra structurii secrete a universului.
- Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A hundredsută yearsani agoîn urmă this monthlună,
a 36-year-old-de ani AlbertAlbert EinsteinEinstein
0
480
3696
În urmă cu o sută de ani, luna aceasta,
Albert Einstein, în vârstă de 36 de ani
00:16
stooda stat up in frontfață of the PrussianPrusac
AcademyAcademia of SciencesŞtiinţe in BerlinBerlin
1
4200
3256
se afla în fața
Academiei Prusace de Științe din Berlin
00:19
to presentprezent a radicalradical newnou theoryteorie
of spacespaţiu, time and gravitygravitatie:
2
7480
4456
să prezinte o nouă teorie radicală
a spațiului, timpului și gravitației:
00:23
the generalgeneral theoryteorie of relativityrelativitate.
3
11960
3016
teoria generală a relativității.
00:27
GeneralGenerale relativityrelativitate is unquestionablyfără îndoială
Einstein'sLui Einstein masterpiececapodopera,
4
15000
3056
Relativitatea generală este fără îndoială
capodopera lui Einstein,
00:30
a theoryteorie whichcare revealsdezvăluie the workingslucrări
of the universeunivers at the grandestgrandios scalescântare,
5
18080
3976
o teorie care dezvăluie funcționarea
universului la cele mai mari scări,
00:34
capturingcapturarea in one beautifulfrumoasa linelinia of algebraalgebră
6
22080
2376
surprinzând într-o linie frumoasă
de algebră
00:36
everything from why applesmere fallcădea from treescopaci
to the beginningînceput of time and spacespaţiu.
7
24480
4520
totul, de ce merele cad din copaci
până la începutul timpului și spațiului.
00:41
1915 musttrebuie sa have been an excitingemoționant yearan
to be a physicistfizician.
8
29720
3096
1915 trebuie să fi fost un an captivant
pentru a fi fizician.
00:44
Two newnou ideasidei were turningcotitură
the subjectsubiect on its headcap.
9
32840
3496
Două idei noi au transformat subiectul.
00:48
One was Einstein'sLui Einstein theoryteorie of relativityrelativitate,
10
36360
2336
Una a fost teoria relativității
a lui Einstein,
00:50
the other was arguablyfără îndoială
even more revolutionaryrevoluţionar:
11
38720
3176
cealaltă a fost probabil
și mai revoluționară:
00:53
quantumcuantic mechanicsmecanica,
12
41920
1456
mecanica cuantică,
00:55
a mind-meltinglyminte-meltingly strangeciudat
yetinca stunninglyuimitor successfulde succes newnou way
13
43400
3536
un mod nou, ciudat, dar uluitor de reușit
00:58
of understandingînţelegere the microworldMicroworld,
the worldlume of atomsatomi and particlesparticule.
14
46960
4280
de înțelegere a lumii mici,
lumea atomilor și a particulelor.
01:03
Over the last centurysecol,
these two ideasidei have utterlycu totul transformedtransformat
15
51920
3656
În ultimul secol, aceste două idei
au transformat complet
01:07
our understandingînţelegere of the universeunivers.
16
55600
1736
înțelegerea noastră asupra universului.
01:09
It's thanksMulțumiri to relativityrelativitate
and quantumcuantic mechanicsmecanica
17
57360
2336
Datorită relativității
și mecanicii cuantice
01:11
that we'vene-am learnedînvățat
what the universeunivers is madefăcut from,
18
59720
2336
am învățat din ce este făcut universul,
01:14
how it begana început
and how it continuescontinuă to evolveevolua.
19
62080
2519
cum a început și cum continuă să evolueze.
01:17
A hundredsută yearsani on, we now find ourselvesnoi insine
at anothero alta turningcotitură pointpunct in physicsfizică,
20
65360
4296
După o sută de ani, ne aflăm acum
în alt moment de transformare în fizică,
01:21
but what's at stakemiză now
is rathermai degraba differentdiferit.
21
69680
2480
dar ceea ce este în joc acum
este destul de diferit.
01:24
The nextUrmător → fewpuțini yearsani mayMai tell us
whetherdacă we'llbine be ablecapabil
22
72840
2456
Anii următori ne pot spune
dacă vom fi capabili
01:27
to continuecontinua to increasecrește
our understandingînţelegere of naturenatură,
23
75320
2856
să continuăm să ne sporim
înțelegerea naturii,
01:30
or whetherdacă maybe for the first time
in the historyistorie of scienceştiinţă,
24
78200
3416
sau dacă, poate pentru prima dată
în istoria științei,
01:33
we could be facingcu care se confruntă questionsîntrebări
that we cannotnu poti answerRăspuns,
25
81640
3936
am putea să ne confruntăm
cu întrebări la care nu putem răspunde,
01:37
not because we don't have
the brainscreier or technologytehnologie,
26
85600
2576
nu pentru că nu avem creierul
sau tehnologia,
01:40
but because the lawslegii of physicsfizică
themselvesînșiși forbidinterzis it.
27
88200
3240
ci pentru că legile fizicii
în sine o interzic.
01:44
This is the essentialesenţial problemproblemă:
the universeunivers is fardeparte, fardeparte too interestinginteresant.
28
92560
4576
Aceasta este problema esențială: universul
este, de departe, mult prea interesant.
01:49
RelativityTeoria relativității and quantumcuantic mechanicsmecanica
appearapărea to suggestsugera
29
97160
2656
Relativitatea și mecanica cuantică
par să sugereze
01:51
that the universeunivers
should be a boringplictisitor placeloc.
30
99840
2296
că universul ar trebui să fie
un loc plictisitor.
01:54
It should be darkîntuneric, lethalmortal and lifelesslipsit de viaţă.
31
102160
2896
Ar trebui să fie întunecat,
letal și fără viață.
Dar când privim în jur,
vedem că trăim într-un univers
01:57
But when we look around us, we see we livetrăi
in a universeunivers fulldeplin of interestinginteresant stuffchestie,
32
105080
3936
plin de lucruri interesante,
plin de stele, planete, copaci, veverițe.
02:01
fulldeplin of starsstele, planetsplanete, treescopaci, squirrelsveverite.
33
109040
3056
Întrebarea este, în cele din urmă,
02:04
The questionîntrebare is, ultimatelyîn cele din urmă,
34
112120
1496
02:05
why does all this interestinginteresant stuffchestie existexista?
35
113640
3296
de ce există toate aceste
lucruri interesante?
02:08
Why is there something
rathermai degraba than nothing?
36
116960
3080
De ce există ceva
mai degrabă decât nimic?
Această contradicție este cea mai presantă
problemă din fizica fundamentală,
02:13
This contradictioncontradicţie is the mostcel mai pressingpresare
problemproblemă in fundamentalfundamental physicsfizică,
37
121080
3496
02:16
and in the nextUrmător → fewpuțini yearsani, we mayMai find out
whetherdacă we'llbine ever be ablecapabil to solverezolva it.
38
124600
4720
iar în anii următori, vom putea afla
dacă vom reuși vreodată să o rezolvăm.
02:23
At the heartinimă of this problemproblemă
are two numbersnumerele,
39
131080
3096
În centrul acestei probleme
se află două numere,
02:26
two extremelyextrem dangerouspericulos numbersnumerele.
40
134200
2496
două numere extrem de periculoase.
Acestea sunt proprietățile universului
pe care le putem măsura,
02:28
These are propertiesproprietăţi of the universeunivers
that we can measuremăsura,
41
136720
2696
02:31
and they're extremelyextrem dangerouspericulos
42
139440
1536
și sunt extrem de periculoase
02:33
because if they were differentdiferit,
even by a tinyminuscul bitpic,
43
141000
2416
pentru că dacă ar fi diferite,
chiar și puțin,
02:35
then the universeunivers as we know it
would not existexista.
44
143440
2720
atunci universul așa cum îl știm noi
nu ar exista.
Primul dintre aceste numere este asociat
cu descoperirea care a fost făcută
02:38
The first of these numbersnumerele is associatedasociate
with the discoverydescoperire that was madefăcut
45
146720
3456
02:42
a fewpuțini kilometerskilometri from this hallhol,
at CERNCERN, home of this machinemaşină,
46
150200
2976
la câțiva kilometri, la CERN,
casa acestei mașini,
cel mai mare dispozitiv științific
construit vreodată de rasa umană,
02:45
the largestcea mai mare scientificștiințific devicedispozitiv
ever builtconstruit by the humanuman racerasă,
47
153200
3056
02:48
the LargeMare HadronHadron ColliderCollider.
48
156280
1856
Marele Accelerator de Hadroni.
02:50
The LHCLHC whizzeswhizzes subatomicsubatomic particlesparticule
around a 27-kilometer-kilometru ringinel,
49
158160
3976
LHC învârte particulele subatomice
în jurul unui inel de 27 de kilometri,
02:54
gettingobtinerea them closermai aproape and closermai aproape
to the speedviteză of lightușoară
50
162160
2456
aducându-le tot mai aproape
de viteza luminii
02:56
before smashingzdrobitor them into eachfiecare other
insideinterior giganticgigantic particleparticulă detectorsdetectoare.
51
164640
4656
înainte de a le ciocni în interiorul
unor detectoare de particule gigantice.
03:01
On JulyIulie 4, 2012, physicistsfizicienii
at CERNCERN announceda anunțat to the worldlume
52
169320
4496
Pe 4 iulie 2012,
fizicienii de la CERN au anunțat lumii
03:05
that they'dle-ar spottedreperat
a newnou fundamentalfundamental particleparticulă
53
173840
2536
că au descoperit
o nouă particulă fundamentală
03:08
beingfiind createdcreată at the violentviolent collisionscoliziunile
at the LHCLHC: the HiggsHiggs bosonbosonul.
54
176400
4360
fiind creată de coliziunile violente
de la LHC: bosonul Higgs.
Acum, dacă ați citit știrile
din acel moment,
03:13
Now, if you followedurmat the newsștiri at the time,
55
181440
2056
03:15
you'llveți have seenvăzut a lot of physicistsfizicienii
gettingobtinerea very excitedexcitat indeedintr-adevar,
56
183520
3056
ați fi văzut o mulțime de fizicieni
care erau foarte entuziaști,
03:18
and you'dte-ai be forgiveniertat for thinkinggândire
57
186600
1656
și i-ați fi iertat că s-au gândit,
03:20
we get that way everyfiecare time
we discoverdescoperi a newnou particleparticulă.
58
188280
2536
facem așa întotdeauna
când descoperim o particulă nouă.
03:22
Well, that is kinddrăguț of trueAdevărat,
59
190840
1336
Este adevărat,
03:24
but the HiggsHiggs bosonbosonul
is particularlyîn special specialspecial.
60
192200
2696
dar bosonul Higgs
este deosebit de special.
03:26
We all got so excitedexcitat
because findingdescoperire the HiggsHiggs
61
194920
2456
Toți am fost atât de încântați
că l-am găsit pe Higgs
03:29
provesse dovedeşte the existenceexistenţă
of a cosmiccosmic energyenergie fieldcamp.
62
197400
3336
care dovedește existența
unui câmp energetic cosmic.
Acum, ați putea avea probleme
imaginându-vă un câmp energetic,
03:32
Now, you mayMai have troublebucluc
imaginingimaginarea an energyenergie fieldcamp,
63
200760
2616
03:35
but we'vene-am all experiencedcu experienta one.
64
203400
1429
dar toți am experimentat unul.
03:36
If you've ever helda avut loc a magnetmagnet
closeînchide to a piecebucată of metalmetal
65
204853
2536
Dacă ați ținut un magnet
aproape de o piesă de metal
03:39
and feltsimțit a forceforta pullingtrăgând acrosspeste that gapdecalaj,
66
207413
2123
și ați simțit o forță
care traversează acest gol,
03:41
then you've feltsimțit the effectefect of a fieldcamp.
67
209560
1858
atunci ați simțit efectul unui câmp.
03:43
And the HiggsHiggs fieldcamp
is a little bitpic like a magneticmagnetic fieldcamp,
68
211442
3374
Și câmpul Higgs
este puțin ca și un câmp magnetic,
03:46
exceptcu exceptia it has a constantconstant valuevaloare everywherepretutindeni.
69
214840
2816
cu excepția faptului
că are o valoare constantă peste tot.
E peste tot în jurul nostru.
03:49
It's all around us right now.
70
217680
1456
03:51
We can't see it or touchatingere it,
71
219160
1736
Nu-l putem vedea sau atinge,
03:52
but if it wasn'tnu a fost there,
72
220920
1216
dar dacă nu era acolo,
03:54
we would not existexista.
73
222160
1440
noi nu am exista.
03:56
The HiggsHiggs fieldcamp gives massmasa
74
224200
1776
Câmpul Higgs dă masă
03:58
to the fundamentalfundamental particlesparticule
that we're madefăcut from.
75
226000
2376
particulelor fundamentale
din care suntem făcuți.
04:00
If it wasn'tnu a fost there, those particlesparticule
would have no massmasa,
76
228400
2616
Dacă el nu ar fi fost acolo,
particulele nu ar avea masă,
04:03
and no atomsatomi could formformă
and there would be no us.
77
231040
2680
nu s-ar putea forma atomi
și nu am exista noi.
04:06
But there is something deeplyprofund mysteriousmisterios
about the HiggsHiggs fieldcamp.
78
234880
4456
Dar există ceva profund misterios
la câmpul Higgs.
04:11
RelativityTeoria relativității and quantumcuantic mechanicsmecanica tell us
that it has two naturalnatural settingsSetări,
79
239360
3696
Relativitatea și mecanica cuantică
ne spun că are două stări naturale,
puțin ca și un întrerupător de lumină.
04:15
a bitpic like a lightușoară switchintrerupator.
80
243080
1656
Ar trebui să fie, fie oprit,
04:16
It should eitherfie be off,
81
244760
1376
04:18
so that it has a zerozero valuevaloare
everywherepretutindeni in spacespaţiu,
82
246160
2656
astfel încât să aibă o valoare zero
peste tot în spațiu,
04:20
or it should be on so it has
an absolutelyabsolut enormousenorm valuevaloare.
83
248840
3360
sau ar trebui să fie pornit astfel încât
să aibă o valoare absolut enormă.
04:24
In bothambii of these scenariosscenarii,
atomsatomi could not existexista,
84
252840
2736
În ambele scenarii, atomii nu pot exista,
și prin urmare,
toate celelalte lucruri interesante
04:27
and thereforeprin urmare all the other
interestinginteresant stuffchestie
85
255600
2136
04:29
that we see around us
in the universeunivers would not existexista.
86
257760
2639
pe care le vedem în jurul nostru
în univers nu ar exista.
04:33
In realityrealitate, the HiggsHiggs fieldcamp
is just slightlypuțin on,
87
261000
3616
În realitate, câmpul Higgs
este doar ușor pornit,
04:36
not zerozero but 10,000 trilliontrilion timesori weakermai slab
than its fullycomplet on valuevaloare,
88
264640
5056
nu zero, ci de 10.000 de trilioane de ori
mai slab decât valoarea lui când e pornit,
04:41
a bitpic like a lightușoară switchintrerupator that's got stuckblocat
just before the off positionpoziţie.
89
269720
4120
puțin ca un întrerupător de lumină
care s-a blocat înainte de poziția oprit.
04:46
And this valuevaloare is crucialcrucial.
90
274480
1616
Și această valoare este crucială.
04:48
If it were a tinyminuscul bitpic differentdiferit,
91
276120
1856
Dacă ar fi un pic diferit,
04:50
then there would be
no physicalfizic structurestructura in the universeunivers.
92
278000
3656
atunci nu ar exista
nicio structură fizică în univers.
Acesta este primul
dintre numerele noastre periculoase,
04:53
So this is the first
of our dangerouspericulos numbersnumerele,
93
281680
2176
04:55
the strengthputere of the HiggsHiggs fieldcamp.
94
283880
2056
puterea câmpului Higgs.
04:57
TheoristsTeoreticienii have spenta petrecut decadesdecenii
tryingîncercat to understanda intelege
95
285960
2736
Teoreticienii au petrecut
zeci de ani încercând să înțeleagă
05:00
why it has this very peculiarlymod specific
fine-tunedfin reglate numbernumăr,
96
288720
2656
de ce are acest număr foarte bine reglat,
05:03
and they'vele-au come up
with a numbernumăr of possibleposibil explanationsexplicații.
97
291400
2816
și au venit cu o serie
de explicații posibile.
05:06
They have sexy-soundingsexy-sondare namesnumele
like "supersymmetrysupersimetria"
98
294240
2936
Au nume cu sunete sexy,
precum „supersimetrie”
05:09
or "largemare extrasuplimentar dimensionsdimensiuni."
99
297200
1936
sau „dimensiuni extra largi.”
05:11
I'm not going to go
into the detailsDetalii of these ideasidei now,
100
299160
2776
Nu o să intru în detaliile
acestor idei acum,
05:13
but the keycheie pointpunct is this:
101
301960
2376
dar punctul cheie este acesta:
05:16
if any of them explaineda explicat this weirdlyWeirdly
fine-tunedfin reglate valuevaloare of the HiggsHiggs fieldcamp,
102
304360
3856
dacă vreunul dintre ei a explicat această
valoare ciudat de fină a câmpului Higgs,
05:20
then we should see newnou particlesparticule
beingfiind createdcreată at the LHCLHC
103
308240
3736
atunci ar trebui să vedem
crearea de particule noi la LHC
05:24
alongde-a lungul with the HiggsHiggs bosonbosonul.
104
312000
1976
împreună cu bosonul Higgs.
05:26
So fardeparte, thoughdeşi, we'vene-am not seenvăzut
any signsemn of them.
105
314000
2960
Până acum, însă,
nu am văzut niciun semn al acestora.
05:29
But there's actuallyde fapt an even worsemai rau exampleexemplu
106
317960
2056
Dar există de fapt un exemplu și mai rău
al acestui tip de reglare fină
a unui număr periculos,
05:32
of this kinddrăguț of fine-tuningreglaj fin
of a dangerouspericulos numbernumăr,
107
320040
2376
05:34
and this time it comesvine
from the other endSfârşit of the scalescară,
108
322440
2616
și de data aceasta
provine din celălalt capăt al scării,
05:37
from studyingstudiu the universeunivers
at vastvast distancesdistanțe.
109
325080
2856
de la studierea universului
la distanțe mari.
05:39
One of the mostcel mai importantimportant consequencesconsecințe
of Einstein'sLui Einstein generalgeneral theoryteorie of relativityrelativitate
110
327960
4336
Una dintre cele mai importante consecințe
ale teoriei relativității generale
a lui Einstein
05:44
was the discoverydescoperire that the universeunivers begana început
as a rapidrapid expansionexpansiune of spacespaţiu and time
111
332320
4416
a fost descoperirea că universul a început
ca o expansiune rapidă
a spațiului și a timpului
05:48
13.8 billionmiliard yearsani agoîn urmă, the BigMare BangBang.
112
336760
3776
în urmă cu 13,8 miliarde de ani,
la Big Bang.
05:52
Now, accordingin conformitate to earlydin timp versionsversiuni
of the BigMare BangBang theoryteorie,
113
340560
2656
Acum, conform versiunilor timpurii
ale teoriei Big Bang,
05:55
the universeunivers has been expandingextinderea ever sincede cand
114
343240
2176
universul se extinde de atunci
05:57
with gravitygravitatie graduallytreptat puttingpunând
the brakesfrâne on that expansionexpansiune.
115
345440
4056
cu gravitația punând treptat frâne
acestei expansiuni.
06:01
But in 1998, astronomersastronomii madefăcut
the stunninguluitor discoverydescoperire
116
349520
3336
Dar în 1998, astronomii
au făcut descoperirea uimitoare
06:04
that the expansionexpansiune of the universeunivers
is actuallyde fapt speedingexcesul de viteză up.
117
352880
2816
că expansiunea universului
este accelerată de fapt.
06:07
The universeunivers is gettingobtinerea
biggermai mare and biggermai mare fastermai repede and fastermai repede
118
355720
3136
Universul devine din ce în ce mai mare,
din ce în ce mai rapid
06:10
drivencondus by a mysteriousmisterios repulsiverepulsiv forceforta
calleddenumit darkîntuneric energyenergie.
119
358880
3840
condus de o forță repulsivă misterioasă
numită energie întunecată.
Ori de câte ori auziți
cuvântul „întunecat” în fizică,
06:15
Now, wheneveroricând you hearauzi
the wordcuvânt "darkîntuneric" in physicsfizică,
120
363280
2416
06:17
you should get very suspicioussuspicios
121
365720
1496
ar trebui să fiți foarte suspicioși
06:19
because it probablyprobabil meansmijloace
we don't know what we're talkingvorbind about.
122
367240
3056
pentru că probabil
înseamnă că nu știm despre ce vorbim.
06:22
(LaughterRâs)
123
370320
1016
(Râsete)
06:23
We don't know what darkîntuneric energyenergie is,
124
371360
2016
Nu știm ce este energia întunecată,
06:25
but the bestCel mai bun ideaidee is that it's the energyenergie
of emptygol spacespaţiu itselfîn sine,
125
373400
4736
dar cea mai bună idee
este că e energia spațiului gol în sine,
06:30
the energyenergie of the vacuumvid.
126
378160
2216
energia vidului.
06:32
Now, if you use good oldvechi
quantumcuantic mechanicsmecanica to work out
127
380400
2536
Dacă folosiți vechea și buna
mecanică cuantică
să aflați cât de puternică
este energia întunecată,
06:34
how strongputernic darkîntuneric energyenergie should be,
128
382960
1616
06:36
you get an absolutelyabsolut astonishinguimitor resultrezultat.
129
384600
3216
obțineți un rezultat absolut uimitor.
06:39
You find that darkîntuneric energyenergie
130
387840
1856
Aflați că acea energie întunecată
06:41
should be 10 to the powerputere
of 120 timesori strongermai puternic
131
389720
3976
ar trebui să fie de 10
la puterea 120 de ori mai puternică
06:45
than the valuevaloare we observeobserva from astronomyastronomie.
132
393720
2816
decât valoarea pe care o observăm
din astronomie.
06:48
That's one with 120 zeroeszerouri after it.
133
396560
4816
Acesta este unul cu 120 de zero după el.
06:53
This is a numbernumăr so mind-bogglinglyminte-bogglingly hugeimens
134
401400
2576
Acesta este un număr atât de imens
06:56
that it's impossibleimposibil
to get your headcap around.
135
404000
2216
că e imposibil să vi-l imaginați.
Adesea folosim cuvântul „astronomic”
atunci când vorbim despre numere mari.
06:58
We oftende multe ori use the wordcuvânt "astronomicalastronomic"
when we're talkingvorbind about bigmare numbersnumerele.
136
406240
3496
07:01
Well, even that one won'tnu va do here.
137
409760
1656
Chiar și acesta nu se potrivește.
Acest număr e mai mare
decât orice număr în astronomie.
07:03
This numbernumăr is biggermai mare
than any numbernumăr in astronomyastronomie.
138
411440
2416
07:05
It's a thousandmie trilliontrilion
trilliontrilion trilliontrilion timesori biggermai mare
139
413880
3096
E de o mie de trilioane de trilioane
de trilioane de ori mai mare
07:09
than the numbernumăr of atomsatomi
in the entireîntreg universeunivers.
140
417000
2640
decât numărul de atomi
din întregul univers.
Deci este o predicție destul de proastă.
07:12
So that's a prettyfrumos badrău predictionprezicere.
141
420440
1816
07:14
In factfapt, it's been calleddenumit
the worstcel mai rău predictionprezicere in physicsfizică,
142
422280
2715
De fapt, a fost numită
cea mai proastă predicție din fizică,
07:17
and this is more than just
a theoreticalteoretic curiositycuriozitate.
143
425019
3277
iar aceasta este mai mult
decât o simplă curiozitate teoretică.
Dacă energia întunecată
ar fi fost apropiată de această putere,
07:20
If darkîntuneric energyenergie were
anywhereoriunde nearaproape this strongputernic,
144
428320
2736
07:23
then the universeunivers
would have been tornrupt apartseparat,
145
431080
2136
atunci universul
ar fi fost rupt în bucăți,
07:25
starsstele and galaxiesgalaxii could not formformă,
and we would not be here.
146
433240
3320
stelele și galaxiile nu s-ar fi format
iar noi nu am fi fost aici.
Acesta e al doilea
dintre aceste numere periculoase,
07:29
So this is the secondal doilea
of those dangerouspericulos numbersnumerele,
147
437240
2336
07:31
the strengthputere of darkîntuneric energyenergie,
148
439600
1376
puterea energiei întunecate,
07:33
and explainingexplicând it requiresnecesită an even more
fantasticfantastic levelnivel of fine-tuningreglaj fin
149
441000
3936
iar explicarea acesteia necesită
un nivel și mai fantastic de reglare fină
07:36
than we saw for the HiggsHiggs fieldcamp.
150
444960
1524
decât am văzut pentru câmpul Higgs.
07:38
But unlikespre deosebire de the HiggsHiggs fieldcamp,
this numbernumăr has no knowncunoscut explanationexplicaţie.
151
446840
4600
Dar spre deosebire de câmpul Higgs,
acest număr nu are explicații cunoscute.
07:45
The hopesperanţă was that a completecomplet combinationcombinaţie
152
453000
2456
Speranța era că o combinație completă
07:47
of Einstein'sLui Einstein generalgeneral
theoryteorie of relativityrelativitate,
153
455480
2216
a teoriei relativității generale
a lui Einstein,
07:49
whichcare is the theoryteorie
of the universeunivers at grandmare scalescântare,
154
457720
2576
care e teoria universului la scară mare,
07:52
with quantumcuantic mechanicsmecanica, the theoryteorie
of the universeunivers at smallmic scalescântare,
155
460320
3456
cu mecanica cuantică,
teoria universului la scară mică,
07:55
mightar putea providefurniza a solutionsoluţie.
156
463800
1856
ar putea oferi o soluție.
07:57
EinsteinEinstein himselfse
spenta petrecut mostcel mai of his latermai tarziu yearsani
157
465680
2456
Însuși Einstein
și-a petrecut ultimii lui ani
08:00
on a futilezadarnice searchcăutare
for a unifiedunificat theoryteorie of physicsfizică,
158
468160
3176
într-o căutare inutilă
pentru o teorie unificată a fizicii,
08:03
and physicistsfizicienii have keptținut at it ever sincede cand.
159
471360
3376
iar fizicienii
au continuat cu asta de atunci.
Una din cele mai promițătoare candidate
la teoria unificată e teoria corzilor,
08:06
One of the mostcel mai promisingpromițător candidatescandidaţi
for a unifiedunificat theoryteorie is stringşir theoryteorie,
160
474760
4136
08:10
and the essentialesenţial ideaidee is,
161
478920
1296
iar ideea esențială este,
08:12
if you could zoomzoom in on the fundamentalfundamental
particlesparticule that make up our worldlume,
162
480240
3496
că dacă ați putea mări particulele
fundamentale care formează lumea noastră,
08:15
you'dte-ai see actuallyde fapt
that they're not particlesparticule at all,
163
483760
2656
ați vedea că de fapt
nu sunt particule deloc,
08:18
but tinyminuscul vibratingvibratoare stringssiruri de caractere of energyenergie,
164
486440
2616
ci mici corzi vibrante de energie,
08:21
with eachfiecare frequencyfrecvență of vibrationvibrație
correspondingcorespunzător to a differentdiferit particleparticulă,
165
489080
4336
cu fiecare frecvență de vibrație
corespunzătoare unei particule diferite,
08:25
a bitpic like musicalmuzical notesnotițe
on a guitarchitara stringşir.
166
493440
2560
puțin ca notele muzicale
pe o coardă de chitară.
08:28
So it's a rathermai degraba elegantelegant, almostaproape poeticpoetică
way of looking at the worldlume,
167
496680
3376
Deci este un mod destul de elegant,
aproape poetic de a privi lumea,
08:32
but it has one catastrophiccatastrofic problemproblemă.
168
500080
3456
dar are o problemă catastrofală.
08:35
It turnstransformă out that stringşir theoryteorie
isn't one theoryteorie at all,
169
503560
2896
Se dovedește că teoria corzilor
nu este deloc o teorie,
08:38
but a wholeîntreg collectionColectie of theoriesteorii.
170
506480
2296
ci o întreagă colecție de teorii.
08:40
It's been estimatedestimativ, in factfapt,
171
508800
1416
S-a estimat, de fapt,
08:42
that there are 10 to the 500
differentdiferit versionsversiuni of stringşir theoryteorie.
172
510240
3936
că există între 10 și 500
de versiuni diferite ale teoriei corzilor.
08:46
EachFiecare one would describedescrie
a differentdiferit universeunivers
173
514200
2376
Fiecare ar descrie un univers diferit,
08:48
with differentdiferit lawslegii of physicsfizică.
174
516600
2136
cu legi diferite ale fizicii.
Criticii spun că asta face
teoria corzilor neștiințifică.
08:50
Now, criticscritici say this makesmărci
stringşir theoryteorie unscientificneştiinţifice.
175
518760
2616
08:53
You can't disproveinfirma the theoryteorie.
176
521400
1936
Nu puteți contesta teoria.
08:55
But othersalții actuallyde fapt
turnedîntoarse this on its headcap
177
523360
2000
Însă alții au întors acest lucru pe dos
08:57
and said, well,
maybe this apparentAparent failureeșec
178
525384
2272
și au spus că poate acest eșec aparent
08:59
is stringşir theory'sTeoria greatestcea mai mare triumphTriumf.
179
527680
2336
este cel mai mare triumf
al teoriei corzilor.
09:02
What if all of these 10 to the 500
differentdiferit possibleposibil universesuniversuri
180
530040
3376
Ce se întâmplă dacă toate aceste
10 până la 500 de universuri diferite,
09:05
actuallyde fapt existexista out there somewhereundeva
181
533440
2216
de fapt, există acolo, undeva,
09:07
in some grandmare multiverseMultiverse?
182
535680
2120
într-un mare multivers?
09:10
SuddenlyDintr-o data we can understanda intelege
183
538440
1696
Deodată putem înțelege
09:12
the weirdlyWeirdly fine-tunedfin reglate valuesvalorile
of these two dangerouspericulos numbersnumerele.
184
540160
3576
valorile ciudat de fine
ale acestor două numere periculoase.
În majoritatea multiversului,
09:15
In mostcel mai of the multiverseMultiverse,
185
543760
1296
09:17
darkîntuneric energyenergie is so strongputernic
that the universeunivers getsdevine tornrupt apartseparat,
186
545080
2976
energia întunecată este atât de puternică
încât universul este rupt
09:20
or the HiggsHiggs fieldcamp is so weakslab
that no atomsatomi can formformă.
187
548080
3336
sau câmpul Higgs este atât de slab,
încât nu se pot forma atomi.
09:23
We livetrăi in one of the placeslocuri
in the multiverseMultiverse
188
551440
2176
Locuim într-unul din locurile
din multivers
09:25
where the two numbersnumerele are just right.
189
553640
2376
unde cele două numere
sunt perfect corecte.
09:28
We livetrăi in a GoldilocksGoldilocks universeunivers.
190
556040
2360
Trăim într-un univers ideal.
09:31
Now, this ideaidee is extremelyextrem controversialcontroversat,
and it's easyuşor to see why.
191
559640
4856
Această idee este extrem de controversată
și este ușor de văzut de ce.
09:36
If we followurma this linelinia of thinkinggândire,
192
564520
1896
Dacă urmăm acest mod de gândire,
09:38
then we will never be ablecapabil
to answerRăspuns the questionîntrebare,
193
566440
2376
nu vom putea niciodată
să răspundem la întrebarea:
09:40
"Why is there something
rathermai degraba than nothing?"
194
568840
2456
„De ce există ceva
mai degrabă decât nimic?”
09:43
In mostcel mai of the multiverseMultiverse,
there is nothing,
195
571320
2176
În majoritatea multiversului,
nu există nimic
09:45
and we livetrăi in one of the fewpuțini placeslocuri
196
573520
1816
și noi trăim într-unul din puținele locuri
09:47
where the lawslegii of physicsfizică
allowpermite there to be something.
197
575360
3000
unde legile fizicii permit să existe ceva.
09:51
Even worsemai rau, we can't testTest
the ideaidee of the multiverseMultiverse.
198
579360
3136
Și mai rău, nu putem testa
ideea multiversului.
09:54
We can't accessacces these other universesuniversuri,
199
582520
2136
Nu putem accesa aceste alte universuri,
09:56
so there's no way of knowingcunoaștere
whetherdacă they're there or not.
200
584680
3240
deci nu există niciun fel
de a ști dacă sunt acolo sau nu.
10:01
So we're in an extremelyextrem
frustratingfrustrant positionpoziţie.
201
589640
3336
Așadar, suntem într-o poziție
extrem de frustrantă.
10:05
That doesn't mean
the multiverseMultiverse doesn't existexista.
202
593000
2696
Asta nu înseamnă că multiversul nu există.
10:07
There are other planetsplanete,
other starsstele, other galaxiesgalaxii,
203
595720
2576
Există alte planete,
alte stele, alte galaxii,
10:10
so why not other universesuniversuri?
204
598320
2176
deci de ce nu și alte universuri?
10:12
The problemproblemă is, it's unlikelyimprobabil
we'llbine ever know for sure.
205
600520
3360
Problema este că e puțin probabil
să știm vreodată cu siguranță.
10:16
Now, the ideaidee of the multiverseMultiverse
has been around for a while,
206
604720
3336
Ideea multiversului există de ceva vreme,
10:20
but in the last fewpuțini yearsani,
we'vene-am starteda început to get the first solidsolid hintssugestii
207
608080
3256
dar în ultimii ani, am început
să obținem primele indicii solide
10:23
that this linelinia of reasoningraţionament
mayMai get bornnăscut out.
208
611360
2760
că această linie de raționament
să poată să se nască.
10:27
DespiteÎn ciuda highînalt hopessperanțe
for the first runalerga of the LHCLHC,
209
615280
3376
În ciuda speranțelor mari
de la prima funcționare a LHC,
10:30
what we were looking for there --
210
618680
1572
ceea ce căutam acolo,
10:32
we were looking
for newnou theoriesteorii of physicsfizică:
211
620276
2060
căutam noi teorii ale fizicii:
10:34
supersymmetrysupersimetria or largemare extrasuplimentar dimensionsdimensiuni
212
622360
1896
super simetrie
sau alte mari dimensiuni
10:36
that could explainexplica this weirdlyWeirdly
fine-tunedfin reglate valuevaloare of the HiggsHiggs fieldcamp.
213
624280
4216
asta ar putea explica această valoare
ciudat de fină a câmpului Higgs.
10:40
But despitein ciuda highînalt hopessperanțe, the LHCLHC
revealeddezvăluit a barrensterp subatomicsubatomic wildernesspustie
214
628520
4216
Dar, în ciuda speranțelor mari, LHC
a dezvăluit un pustiu subatomic steril
10:44
populatedpopulata only by a lonelysinguratic HiggsHiggs bosonbosonul.
215
632760
2680
populat doar de un singur boson Higgs.
10:48
My experimentexperiment publishedpublicat paperhârtie after paperhârtie
216
636680
2336
Experimentul meu
a publicat articol după articol
10:51
where we glumlyposomorât had to concludeîncheia
that we saw no signssemne of newnou physicsfizică.
217
639040
4480
că am fost nevoiți să concluzionăm
că nu vedem semne ale unei fizici noi.
10:56
The stakespari now could not be highersuperior.
218
644400
2656
Miza acum nu putea fi mai mare.
10:59
This summervară, the LHCLHC begana început
its secondal doilea phasefaza of operationoperație
219
647080
2896
În această vară,
LHC a început a doua etapă de operare
11:02
with an energyenergie almostaproape doubledubla
what we achievedrealizat in the first runalerga.
220
650000
3256
cu o energie aproape dublă
față de ceea ce am obținut în prima etapă.
11:05
What particleparticulă physicistsfizicienii
are all desperatelycu disperare hopingîn speranța for
221
653280
2656
La ce particule
speră cu disperare toți fizicienii
11:07
are signssemne of newnou particlesparticule,
micromicro blacknegru holesgăuri,
222
655960
2776
sunt semnele unor particule noi,
micro găuri negre,
11:10
or maybe something totallyintru totul unexpectedneașteptat
223
658760
2096
sau poate ceva total neașteptat
11:12
emergingîn curs de dezvoltare from the violentviolent collisionscoliziunile
at the LargeMare HadronHadron ColliderCollider.
224
660880
3616
ieșind din coliziunile violente
de la Marele Accelerator de Hadroni.
Dacă da, atunci putem continua
această călătorie lungă
11:16
If so, then we can continuecontinua
this long journeycălătorie
225
664520
2336
11:18
that begana început 100 yearsani agoîn urmă
with AlbertAlbert EinsteinEinstein
226
666880
2576
care a început
acum 100 de ani cu Albert Einstein
11:21
towardscătre an ever deeperMai adânc understandingînţelegere
of the lawslegii of naturenatură.
227
669480
3520
spre o înțelegere
tot mai profundă a legilor naturii.
11:25
But if, in two or threeTrei years'ani' time,
228
673760
2016
Dar dacă, în doi sau trei ani,
11:27
when the LHCLHC switchesîntrerupătoare off again
for a secondal doilea long shutdownShutdown,
229
675800
3336
când LHC se oprește din nou
pentru o a doua perioadă de oprire,
11:31
we'vene-am foundgăsite nothing but the HiggsHiggs bosonbosonul,
230
679160
2296
nu am găsit altceva decât bosonul Higgs,
11:33
then we mayMai be enteringintroducerea
a newnou eraeră in physicsfizică:
231
681480
3816
atunci putem intra
într-o nouă eră în fizică:
11:37
an eraeră where there are weirdciudat featurescaracteristici
of the universeunivers that we cannotnu poti explainexplica;
232
685320
4776
una în care există caracteristici ciudate
ale universului ce nu le putem explica;
11:42
an eraeră where we have hintssugestii
that we livetrăi in a multiverseMultiverse
233
690120
3056
o eră în care avem indicii
că trăim într-un multivers
11:45
that liesminciuni frustratinglyfrustrant
foreverpentru totdeauna beyonddincolo our reacha ajunge;
234
693200
3776
care se află frustrant pentru totdeauna,
dincolo de puterea noastră;
11:49
an eraeră where we will never be ablecapabil
to answerRăspuns the questionîntrebare,
235
697000
3256
o epocă în care nu vom putea niciodată
să răspundem la întrebarea:
11:52
"Why is there something
rathermai degraba than nothing?"
236
700280
3056
„De ce există ceva
mai degrabă decât nimic?”
11:55
Thank you.
237
703360
1216
Vă mulțumesc!
11:56
(ApplauseAplauze)
238
704600
6416
(Aplauze)
12:03
BrunoBruno GiussaniGiussani: HarryHarry,
even if you just said
239
711040
3056
Bruno Giussani: Harry, chiar dacă ai spus
12:06
the scienceştiinţă mayMai not have some answersrăspunsuri,
240
714120
1856
că știința nu are niște răspunsuri,
12:08
I would like to askcere you a couplecuplu
of questionsîntrebări, and the first is:
241
716000
3016
Aș dori să-ți pun câteva întrebări,
iar prima este:
12:11
buildingclădire something like the LHCLHC
is a generationalgeneraţii projectproiect.
242
719040
3016
construirea a ceva ca LHC
este un proiect de generații.
12:14
I just mentionedmenționat, introducingIntroducand you,
that we livetrăi in a short-termtermen scurt worldlume.
243
722080
4296
Tocmai am menționat, prezentându-te,
că trăim într-o lume pe termen scurt.
12:18
How do you think so long termtermen,
244
726400
2856
Cum poți gândi pe termen atât de lung,
12:21
projectingproiectând yourselftu out a generationgeneraţie
when buildingclădire something like this?
245
729280
3336
proiectându-te pentru o generație
când construiești așa ceva?
Harry Cliff: Am fost foarte norocos
12:24
HarryHarry CliffCliff: I was very luckynorocos
246
732640
1416
12:26
that I joinedalăturat the experimentexperiment
I work on at the LHCLHC in 2008,
247
734080
2816
că m-am alăturat experimentului
la care lucrez la LHC în 2008,
12:28
just as we were switchingcomutare on,
248
736920
1381
când l-am pornit,
12:30
and there are people in my researchcercetare groupgrup
who have been workinglucru on it
249
738325
3251
și există oameni în grupul meu
de cercetare care lucrează la asta
12:33
for threeTrei decadesdecenii,
theiral lor entireîntreg careerscariere on one machinemaşină.
250
741600
2616
de trei decenii,
întreaga lor carieră pe o singură mașină.
12:36
So I think the first conversationsconversații
about the LHCLHC were in 1976,
251
744240
3176
Cred că primele conversații
despre LHC au fost în 1976
12:39
and you startstart planningplanificare the machinemaşină
withoutfără the technologytehnologie
252
747440
2696
și am început planificarea mașinii
fără tehnologie,
12:42
that you know you're going to need
to be ablecapabil to buildconstrui it.
253
750160
2416
pentru că știam că va trebui
să o putem construi.
12:44
So the computingtehnica de calcul powerputere
did not existexista in the earlydin timp '90s
254
752600
2536
Deci, puterea de calcul
nu a existat în anii '90
când a început proiectarea.
12:47
when designproiecta work begana început in earnestelena.
255
755160
1620
Unul dintre marii detectori
care înregistrează coliziunile,
12:48
One of the bigmare detectorsdetectoare
whichcare recordrecord these collisionscoliziunile,
256
756804
2216
12:51
they didn't think there was technologytehnologie
257
759044
1852
ei nu credeau că există tehnologie
12:52
that could withstandrezista the radiationradiație
that would be createdcreată in the LHCLHC,
258
760920
2856
care ar putea rezista radiațiilor
create în LHC,
și practic, în mijlocul acestui obiect
era o grămadă de plumb
12:55
so there was basicallype scurt a lumpumflătură of leadconduce
in the middlemijloc of this objectobiect
259
763800
2736
12:58
with some detectorsdetectoare around the outsidein afara,
260
766560
1576
cu unii detectori pe exterior,
dar ulterior am dezvoltat tehnologia.
13:00
but subsequentlyulterior
we have developeddezvoltat technologytehnologie.
261
768160
1896
Deci trebuie să ne bazăm pe ingeniozitate,
că oamenii vor rezolva problemele,
13:02
So you have to relyse bazează on people'soamenii lui ingenuityingeniozitate,
that they will solverezolva the problemsProbleme,
262
770080
3336
13:05
but it mayMai be a decadedeceniu
or more down the linelinia.
263
773440
1856
dar poate fi un deceniu sau mai mult.
BG: China tocmai a anunțat
acum două-trei săptămâni
13:07
BGBG: ChinaChina just announceda anunțat
two or threeTrei weekssăptămâni agoîn urmă
264
775320
2216
13:09
that they intendintenționează to buildconstrui
265
777560
1456
că intenționează să construiască
13:11
a supercolliderSupercollider twicede două ori the sizemărimea of the LHCLHC.
266
779040
2976
un superaccelerator
de două ori mai mare ca LHC.
13:14
I was wonderingîntrebându- how you
and your colleaguescolegii welcomeBine ati venit the newsștiri.
267
782040
3616
Mă întrebam cum vedeți asta
voi și colegii voștri.
13:17
HCHC: SizeDimensiune isn't everything, BrunoBruno.
BGBG: I'm sure. I'm sure.
268
785680
2736
HC: Mărimea nu este totul, Bruno.
BG: Sunt sigur. Sunt sigur.
13:20
(LaughterRâs)
269
788440
1776
(Râsete)
Sună amuzant
ca un fizician de particule să spună asta.
13:22
It soundssunete funnyamuzant for a particleparticulă
physicistfizician to say that.
270
790240
2096
13:24
But I mean, seriouslySerios, it's great newsștiri.
271
792360
2336
Dar vreau să spun că e o veste grozavă.
13:26
So buildingclădire a machinemaşină like the LHCLHC
272
794720
2496
Așadar, construirea unei mașini precum LHC
solicită țărilor din întreaga lume
să-și pună în comun resursele.
13:29
requiresnecesită countriesțări from all over the worldlume
to poolpiscină theiral lor resourcesresurse.
273
797240
2776
13:32
No one nationnaţiune can affordpermite
to buildconstrui a machinemaşină this largemare,
274
800040
2336
Nicio națiune nu-și permite
ceva atât de mare,
13:34
apartseparat from maybe ChinaChina,
275
802400
1216
în afară poate de China,
13:35
because they can mobilizemobiliza
hugeimens amountssume of resourcesresurse,
276
803640
2216
pentru că pot mobiliza
cantități uriașe de resurse,
13:37
manpowerforţa de muncă and moneybani
to buildconstrui machinesmaşini like this.
277
805880
2056
forță de muncă și bani
pentru a-l construi.
13:39
So it's only a good thing.
278
807960
1256
Deci e doar un lucru bun.
13:41
What they're really planningplanificare to do
is to buildconstrui a machinemaşină
279
809240
2336
Ceea ce vor să facă
este să construiască o mașină
13:43
that will studystudiu the HiggsHiggs bosonbosonul in detaildetaliu
and could give us some cluesindicii
280
811600
2736
ce va studia detaliat bosonul Higgs
și ne va oferi câteva indicii
13:46
as to whetherdacă these newnou ideasidei,
like supersymmetrysupersimetria, are really out there,
281
814360
2936
dacă aceste idei noi,
ca super simetria, chiar există,
13:49
so it's great newsștiri for physicsfizică, I think.
282
817320
1905
și cred că e o veste grozavă
pentru fizică.
13:51
BGBG: HarryHarry, thank you.
HCHC: Thank you very much.
283
819249
2176
BG: Harry, mulțumesc.
HC: Mulțumesc foarte mult.
13:53
(ApplauseAplauze)
284
821449
3191
(Aplauze)
Translated by Danut Vornicu
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com