ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com
TEDGlobal>Geneva

Harry Cliff: Have we reached the end of physics?

Harry Cliff: Elértük a fizika határát?

Filmed:
2,620,349 views

Miért van valami a semmi helyett? Miért van annyi érdekes dolog a világegyetemben? Harry Cliff részecskefizikus, a CERN Nagy Hadronütköztetőjében dolgozik. Lehet, hogy rossz híre van azok számára, akik ezekre a kérdésekre keresik a választ. A tudósok minden törekvése dacára (és bolygónk legnagyobb berendezése segítsége ellenére) lehetséges, hogy soha nem tudjuk megindokolni a természet furcsa tulajdonságait. Ez lenne a fizika vége? Tudjunk meg többet Harry káprázatos előadásából arról, hol tart ma a világegyetem rejtélyes szerkezetének kutatása.
- Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A hundredszáz yearsévek agoezelőtt this monthhónap,
a 36-year-old-éves AlbertAlbert EinsteinEinstein
0
480
3696
E hónapban múlt 100 éve,
hogy a 36 éves Albert Einstein
00:16
stoodállt up in frontelülső of the PrussianPorosz
AcademyAkadémia of SciencesTudományok in BerlinBerlin
1
4200
3256
a berlini Királyi Porosz Tudományos
Akadémiában ismertette
00:19
to presentajándék a radicalradikális newúj theoryelmélet
of spacehely, time and gravitysúly:
2
7480
4456
a térről, időről és tömegvonzásról
szóló, gyökeresen új elméletét,
00:23
the generalTábornok theoryelmélet of relativityrelativitás.
3
11960
3016
az általános relativitáselméletet.
00:27
GeneralÁltalános relativityrelativitás is unquestionablykétségtelenül
Einstein'sEinstein masterpiecemestermű,
4
15000
3056
Az általános relativitáselmélet
Einstein kétségtelen mesterműve,
00:30
a theoryelmélet whichmelyik revealskiderül the workingsműködésébe
of the universevilágegyetem at the grandestlegszebb scalesMérleg,
5
18080
3976
amely föltárja a világegyetem
legnagyobb léptékű működését,
00:34
capturingbefogó in one beautifulszép linevonal of algebraalgebra
6
22080
2376
mindezt egy gyönyörű képletbe foglalva,
00:36
everything from why applesAlma fallesik from treesfák
to the beginningkezdet of time and spacehely.
7
24480
4520
attól kezdve, hogy miért esik le az alma
a fáról, egészen az idő és tér kezdetéig.
00:41
1915 mustkell have been an excitingizgalmas yearév
to be a physicistfizikus.
8
29720
3096
Jó lehetett 1915-ben fizikusnak lenni.
00:44
Two newúj ideasötletek were turningfordítás
the subjecttantárgy on its headfej.
9
32840
3496
Két új elmélet mindent fölforgatott.
00:48
One was Einstein'sEinstein theoryelmélet of relativityrelativitás,
10
36360
2336
Az egyikük Einstein relativitáselmélete,
00:50
the other was arguablyalighanem
even more revolutionaryforradalmi:
11
38720
3176
a másik talán még forradalmibb:
00:53
quantumkvantum mechanicsmechanika,
12
41920
1456
a kvantummechanika,
00:55
a mind-meltinglyelme-meltingly strangefurcsa
yetmég stunninglyelképesztően successfulsikeres newúj way
13
43400
3536
a mikrovilág, az atomok és részecskék
világának megértését szolgáló
00:58
of understandingmegértés the microworldMicroWorld,
the worldvilág of atomsatomok and particlesrészecskéket.
14
46960
4280
észbontóan furcsa,
de megdöbbentően sikeres új módszer.
01:03
Over the last centuryszázad,
these two ideasötletek have utterlyteljesen transformedtranszformált
15
51920
3656
Az utóbbi évszázad során
e két elmélet teljesen átalakította
01:07
our understandingmegértés of the universevilágegyetem.
16
55600
1736
a világegyetemről vallott képünket.
01:09
It's thanksKösz to relativityrelativitás
and quantumkvantum mechanicsmechanika
17
57360
2336
Nekik köszönhető, hogy tudjuk,
01:11
that we'vevoltunk learnedtanult
what the universevilágegyetem is madekészült from,
18
59720
2336
miből áll a világegyetem,
01:14
how it begankezdett
and how it continuesfolytatódik to evolvefejlődik.
19
62080
2519
hogyan keletkezett, és hová fejlődik.
01:17
A hundredszáz yearsévek on, we now find ourselvesminket
at anotheregy másik turningfordítás pointpont in physicsfizika,
20
65360
4296
100 év elteltével a fizika
ismét válaszút előtt áll,
01:21
but what's at staketét now
is ratherInkább differentkülönböző.
21
69680
2480
de a tét most nagyon más.
01:24
The nextkövetkező fewkevés yearsévek maylehet tell us
whetherakár we'lljól be ableképes
22
72840
2456
Az előttünk álló évek választ adnak arra,
01:27
to continueFolytatni to increasenövekedés
our understandingmegértés of naturetermészet,
23
75320
2856
hogy megismerhetjük-e
még jobban a természetet,
01:30
or whetherakár maybe for the first time
in the historytörténelem of sciencetudomány,
24
78200
3416
vagy a tudománytörténetben először
01:33
we could be facingnéző questionskérdések
that we cannotnem tud answerválasz,
25
81640
3936
megválaszolhatatlan kérdésekkel
találhatjuk magunkat szemben.
01:37
not because we don't have
the brainsagyvelő or technologytechnológia,
26
85600
2576
Nem azért, mintha ne lenne
meg hozzá az eszünk
01:40
but because the lawstörvények of physicsfizika
themselvesmaguk forbidtilt it.
27
88200
3240
vagy a technikánk, hanem mert
a fizikai törvények ennek gátat vetnek.
01:44
This is the essentialalapvető problemprobléma:
the universevilágegyetem is farmessze, farmessze too interestingérdekes.
28
92560
4576
Az alapvető kérdés ez:
a világegyetem túl érdekes.
01:49
RelativityRelativitáselmélet and quantumkvantum mechanicsmechanika
appearmegjelenik to suggestjavasol
29
97160
2656
A relativitáselméletből
és a kvantummechanikából
01:51
that the universevilágegyetem
should be a boringunalmas placehely.
30
99840
2296
viszont az következik,
hogy unalmas hely.
01:54
It should be darksötét, lethalhalálos and lifelessélettelen.
31
102160
2896
Sötét, halált hozó, élettelen.
01:57
But when we look around us, we see we liveélő
in a universevilágegyetem fullteljes of interestingérdekes stuffdolog,
32
105080
3936
Ám ha körülnézünk, azt látjuk, hogy
csupa érdekességgel teli helyen élünk,
02:01
fullteljes of starscsillagok, planetsbolygók, treesfák, squirrelsmókusok.
33
109040
3056
számtalan csillag, bolygó,
fa és mókus létezik.
02:04
The questionkérdés is, ultimatelyvégül,
34
112120
1496
A végső kérdés:
02:05
why does all this interestingérdekes stuffdolog existlétezik?
35
113640
3296
mi végre létezik ez a sok érdekes dolog?
02:08
Why is there something
ratherInkább than nothing?
36
116960
3080
Miért van valami a semmi helyett?
02:13
This contradictionellentmondás is the mosta legtöbb pressingnyomás
problemprobléma in fundamentalalapvető physicsfizika,
37
121080
3496
Ez az ellentmondás a fizikai
alapkutatás legnyomasztóbb ügye,
02:16
and in the nextkövetkező fewkevés yearsévek, we maylehet find out
whetherakár we'lljól ever be ableképes to solvemegfejt it.
38
124600
4720
és pár év alatt megtudhatjuk,
hogy egyáltalán megoldhatjuk-e.
02:23
At the heartszív of this problemprobléma
are two numbersszám,
39
131080
3096
A dilemma lényege két szám,
02:26
two extremelyrendkívüli módon dangerousveszélyes numbersszám.
40
134200
2496
két különösen veszélyes szám,
02:28
These are propertiestulajdonságok of the universevilágegyetem
that we can measuremérték,
41
136720
2696
melyek a világegyetem mérhető
tulajdonságait jellemzik,
02:31
and they're extremelyrendkívüli módon dangerousveszélyes
42
139440
1536
és különösen veszélyesek,
02:33
because if they were differentkülönböző,
even by a tinyapró bitbit,
43
141000
2416
mert ha csak egy szemernyit
is mások lennének,
02:35
then the universevilágegyetem as we know it
would not existlétezik.
44
143440
2720
az ismert világegyetem nem létezne.
02:38
The first of these numbersszám is associatedtársult
with the discoveryfelfedezés that was madekészült
45
146720
3456
Az egyik szám a nem messze innen,
a CERN-ben,
02:42
a fewkevés kilometerskilométerre from this hallterem,
at CERNCERN, home of this machinegép,
46
150200
2976
az ember-építette legnagyobb
tudományos készülékben,
02:45
the largestlegnagyobb scientifictudományos deviceeszköz
ever builtépült by the humanemberi raceverseny,
47
153200
3056
a Nagy Hadronütköztetőben, az LHC-ban
02:48
the LargeNagy HadronHadron ColliderÜtköztető.
48
156280
1856
született felfedezéssel kapcsolatos.
02:50
The LHCLHC whizzeswhizzes subatomicszubatomi particlesrészecskéket
around a 27-kilometer-kilométer ringgyűrű,
49
158160
3976
Az LHC a szubatomi részecskéket
egy 27 km-es gyűrűben keringeti,
02:54
gettingszerzés them closerközelebb and closerközelebb
to the speedsebesség of lightfény
50
162160
2456
fokozatosan a fénysebesség
közelébe gyorsítva őket,
02:56
before smashingLenyûgözõ them into eachminden egyes other
insidebelül giganticgigantikus particlerészecske detectorsérzékelők.
51
164640
4656
mielőtt a hatalmas
részecskedetektorokba csapódnának.
03:01
On JulyJúlius 4, 2012, physicistsfizikusok
at CERNCERN announcedbejelentett to the worldvilág
52
169320
4496
2012 június 4-én a CERN fizikusai
közölték a világgal:
03:05
that they'dők azt spottedfoltos
a newúj fundamentalalapvető particlerészecske
53
173840
2536
új elemi részecskét fedeztek föl,
amely az LHC-ban
03:08
beinglény createdkészítette at the violenterőszakos collisionsütközések
at the LHCLHC: the HiggsHiggs bosonbozon.
54
176400
4360
heves összeütközésben keletkezett,
a Higgs-bozont.
03:13
Now, if you followedmajd the newshírek at the time,
55
181440
2056
Ha akkor figyelték a híreket, látták,
03:15
you'llazt is megtudhatod have seenlátott a lot of physicistsfizikusok
gettingszerzés very excitedizgatott indeedvalóban,
56
183520
3056
hogy sok fizikus igencsak föllelkesült,
03:18
and you'djobb lenne, ha be forgivenmegbocsátott for thinkinggondolkodás
57
186600
1656
s bocsánatos bűn azt gondolni,
03:20
we get that way everyminden time
we discoverfelfedez a newúj particlerészecske.
58
188280
2536
hogy mindig így teszünk
új részecske fölfedezésekor.
03:22
Well, that is kindkedves of trueigaz,
59
190840
1336
Ez részben igaz,
03:24
but the HiggsHiggs bosonbozon
is particularlykülönösen specialkülönleges.
60
192200
2696
de a Higgs-bozon nagyon különleges.
03:26
We all got so excitedizgatott
because findinglelet the HiggsHiggs
61
194920
2456
Mindnyájan föllelkesültünk,
mert a megtalálása
03:29
provesazt bizonyítja the existencelétezés
of a cosmickozmikus energyenergia fieldmező.
62
197400
3336
a kozmikus energiamező létét igazolja.
Egyeseknek nehéz lehet
elképzelniük az energiamezőt,
03:32
Now, you maylehet have troublebaj
imaginingElképzelem an energyenergia fieldmező,
63
200760
2616
03:35
but we'vevoltunk all experiencedtapasztalt one.
64
203400
1429
de már mindenki tapasztalta.
03:36
If you've ever heldtartotta a magnetmágnes
closeBezárás to a piecedarab of metalfém
65
204853
2536
Ha már tartottak közel mágnest
egy fémdarabhoz,
03:39
and feltfilc a forceerő pullingvontatás acrossát that gaprés,
66
207413
2123
és érezték a vonzást,
03:41
then you've feltfilc the effecthatás of a fieldmező.
67
209560
1858
akkor már érezték egy mező hatását.
03:43
And the HiggsHiggs fieldmező
is a little bitbit like a magneticmágneses fieldmező,
68
211442
3374
A Higgs-mező egy kicsit olyan,
mint a mágneses mező,
03:46
exceptkivéve it has a constantállandó valueérték everywheremindenhol.
69
214840
2816
azzal az eltéréssel, hogy a nagysága
mindenütt egyforma.
03:49
It's all around us right now.
70
217680
1456
Körülöttünk van.
03:51
We can't see it or touchérintés it,
71
219160
1736
Nem látható, és nem tapintható,
03:52
but if it wasn'tnem volt there,
72
220920
1216
de ha nem lenne itt,
03:54
we would not existlétezik.
73
222160
1440
mi sem léteznénk.
03:56
The HiggsHiggs fieldmező givesad masstömeg
74
224200
1776
A Higgs-mező adja a tömegét
03:58
to the fundamentalalapvető particlesrészecskéket
that we're madekészült from.
75
226000
2376
a bennünket felépítő
alapvető részecskéknek.
04:00
If it wasn'tnem volt there, those particlesrészecskéket
would have no masstömeg,
76
228400
2616
Ha nem lenne, a részecskéknek
nem lenne tömegük,
04:03
and no atomsatomok could formforma
and there would be no us.
77
231040
2680
nem keletkeznének atomok,
és mi sem lennénk.
04:06
But there is something deeplymélyen mysteriousrejtélyes
about the HiggsHiggs fieldmező.
78
234880
4456
De a Higgs-mezőt valami
mély rejtély övezi.
04:11
RelativityRelativitáselmélet and quantumkvantum mechanicsmechanika tell us
that it has two naturaltermészetes settingsbeállítások,
79
239360
3696
A relativitáselmélet és
a kvantummechanika szerint
két állapota van, mint a kapcsolónak.
04:15
a bitbit like a lightfény switchkapcsoló.
80
243080
1656
04:16
It should eitherbármelyik be off,
81
244760
1376
Vagy kikapcsolt állapotú,
04:18
so that it has a zeronulla valueérték
everywheremindenhol in spacehely,
82
246160
2656
ekkor az értéke a térben mindenhol nulla,
04:20
or it should be on so it has
an absolutelyteljesen enormoushatalmas valueérték.
83
248840
3360
vagy bekapcsolt állapotú,
ekkor gigantikus értékű.
04:24
In bothmindkét of these scenariosforgatókönyvek,
atomsatomok could not existlétezik,
84
252840
2736
Atomok e két eset egyikében
sem léteznének,
04:27
and thereforeebből adódóan all the other
interestingérdekes stuffdolog
85
255600
2136
s ezért a világmindenségben
köröttünk lévő
04:29
that we see around us
in the universevilágegyetem would not existlétezik.
86
257760
2639
összes dolog sem létezne.
04:33
In realityvalóság, the HiggsHiggs fieldmező
is just slightlynémileg on,
87
261000
3616
Valójában a Higgs-mező csak
egy kicsit van bekapcsolva,
04:36
not zeronulla but 10,000 trillionbillió timesalkalommal weakergyengébb
than its fullyteljesen on valueérték,
88
264640
5056
nem nulla, 10 ezer billiószor
gyengébb a teljes értékénél,
04:41
a bitbit like a lightfény switchkapcsoló that's got stuckmegragadt
just before the off positionpozíció.
89
269720
4120
mintha a villanykapcsoló beragadt
volna a teljes kikapcsolás előtt.
04:46
And this valueérték is crucialalapvető.
90
274480
1616
Ez az érték rendkívül lényeges.
04:48
If it were a tinyapró bitbit differentkülönböző,
91
276120
1856
Ha egy picit más lenne,
04:50
then there would be
no physicalfizikai structureszerkezet in the universevilágegyetem.
92
278000
3656
a világmindenségben nem
lennének fizikai szerkezetek.
04:53
So this is the first
of our dangerousveszélyes numbersszám,
93
281680
2176
Ez az első veszélyes szám,
04:55
the strengtherő of the HiggsHiggs fieldmező.
94
283880
2056
a Higgs-mező erőssége.
04:57
TheoristsElmélet have spentköltött decadesévtizedekben
tryingmegpróbálja to understandmegért
95
285960
2736
A teoretikusok évtizedeket töltöttek
annak megértésével,
05:00
why it has this very peculiarlysajátosan
fine-tunedfinomhangolt numberszám,
96
288720
2656
miért van ilyen sajátságosan
pont ekkora értéke,
05:03
and they'veők már come up
with a numberszám of possiblelehetséges explanationsmagyarázatok.
97
291400
2816
és egy sor lehetséges
magyarázattal álltak elő.
05:06
They have sexy-soundingszexi hangzású namesnevek
like "supersymmetrysupersymmetry"
98
294240
2936
Szexisen hangzó neveket adtak neki,
pl. "szuperszimmetria"
05:09
or "largenagy extrakülön- dimensionsméretek."
99
297200
1936
vagy "nagy extra dimenziók".
05:11
I'm not going to go
into the detailsrészletek of these ideasötletek now,
100
299160
2776
Nem megyek bele
eme elméletek részleteibe,
05:13
but the keykulcs pointpont is this:
101
301960
2376
de a lényegük a következő:
05:16
if any of them explainedmagyarázható this weirdlytermészetfeletti
fine-tunedfinomhangolt valueérték of the HiggsHiggs fieldmező,
102
304360
3856
Ha bármelyikük magyarázná a Higgs-mező
ilyen furcsa pontos értékét,
05:20
then we should see newúj particlesrészecskéket
beinglény createdkészítette at the LHCLHC
103
308240
3736
akkor a Higgs-bozonon kívül
új részecskéknek is
05:24
alongmentén with the HiggsHiggs bosonbozon.
104
312000
1976
keletkezniük kellene az LHC-ban.
05:26
So farmessze, thoughbár, we'vevoltunk not seenlátott
any signjel of them.
105
314000
2960
Ám eddig semmilyen életjelt
nem adtak magukról.
05:29
But there's actuallytulajdonképpen an even worserosszabb examplepélda
106
317960
2056
De van egy még rosszabb példa
05:32
of this kindkedves of fine-tuningFinomhangolás
of a dangerousveszélyes numberszám,
107
320040
2376
az ilyen precíz értékű veszélyes számokra,
05:34
and this time it comesjön
from the other endvég of the scaleskála,
108
322440
2616
s ezúttal a skála másik végéről származik,
05:37
from studyingtanul the universevilágegyetem
at vasthatalmas distancestávolságok.
109
325080
2856
amikor a világegyetemet nagy
távolságról tanulmányozzuk.
05:39
One of the mosta legtöbb importantfontos consequenceskövetkezményei
of Einstein'sEinstein generalTábornok theoryelmélet of relativityrelativitás
110
327960
4336
Einstein általános relativitáselméletének
egyik legfontosabb folyománya,
05:44
was the discoveryfelfedezés that the universevilágegyetem begankezdett
as a rapidgyors expansionterjeszkedés of spacehely and time
111
332320
4416
hogy a világegyetemben
a téridő 13,8 milliárd éve,
05:48
13.8 billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt, the BigNagy BangBang.
112
336760
3776
a Nagy Bumm, az ősrobbanás óta
rohamosan tágul.
05:52
Now, accordingszerint to earlykorai versionsváltozatok
of the BigNagy BangBang theoryelmélet,
113
340560
2656
A Nagy Bumm-elmélet
korai változatai szerint
05:55
the universevilágegyetem has been expandingbővülő ever sincemivel
114
343240
2176
a világegyetem azóta tágul,
05:57
with gravitysúly graduallyfokozatosan puttingelhelyezés
the brakesfék on that expansionterjeszkedés.
115
345440
4056
de a tömegvonzás fokozatosan
fékezi a tágulást.
06:01
But in 1998, astronomerscsillagászok madekészült
the stunninglenyűgöző discoveryfelfedezés
116
349520
3336
De 1998-ban a csillagászok
megdöbbentő felfedezést tettek:
06:04
that the expansionterjeszkedés of the universevilágegyetem
is actuallytulajdonképpen speedinggyorshajtás up.
117
352880
2816
a tágulás gyorsul.
06:07
The universevilágegyetem is gettingszerzés
biggernagyobb and biggernagyobb fastergyorsabb and fastergyorsabb
118
355720
3136
A világegyetem egyre gyorsabban nő,
06:10
drivenhajtott by a mysteriousrejtélyes repulsivevisszataszító forceerő
calledhívott darksötét energyenergia.
119
358880
3840
s ezt egy rejtélyes taszítóerő,
a sötét energia okozza.
06:15
Now, wheneverbármikor you hearhall
the wordszó "darksötét" in physicsfizika,
120
363280
2416
Amikor a fizikában a "sötét" szót halljuk,
06:17
you should get very suspiciousgyanús
121
365720
1496
rögtön erősen gyanakodjunk,
06:19
because it probablyvalószínűleg meanseszközök
we don't know what we're talkingbeszél about.
122
367240
3056
mert ez nyilván annak jele,
hogy gőzünk sincs, miről van szó.
06:22
(LaughterNevetés)
123
370320
1016
(Nevetés)
06:23
We don't know what darksötét energyenergia is,
124
371360
2016
Nem tudjuk, mi a sötét energia,
06:25
but the bestlegjobb ideaötlet is that it's the energyenergia
of emptyüres spacehely itselfmaga,
125
373400
4736
de a legjobb ötlet erre,
hogy ez maga az üres tér,
06:30
the energyenergia of the vacuumvákuum.
126
378160
2216
a vákuum energiája.
06:32
Now, if you use good oldrégi
quantumkvantum mechanicsmechanika to work out
127
380400
2536
Ha a jó öreg kvantummechanikával
fejtjük meg,
06:34
how strongerős darksötét energyenergia should be,
128
382960
1616
milyen erősnek kell lennie
06:36
you get an absolutelyteljesen astonishingmegdöbbentő resulteredmény.
129
384600
3216
a sötét energiának, teljesen
meghökkentő eredményre jutunk.
06:39
You find that darksötét energyenergia
130
387840
1856
Azt kapjuk, hogy a sötét energiának
06:41
should be 10 to the powererő
of 120 timesalkalommal strongererősebb
131
389720
3976
10 a 120. hatványonszor
erősebbnek kell lennie
06:45
than the valueérték we observemegfigyelése from astronomycsillagászat.
132
393720
2816
a csillagászatban megfigyelt értéknél.
06:48
That's one with 120 zeroesnullák after it.
133
396560
4816
Az egyes után 120 nulla áll.
06:53
This is a numberszám so mind-bogglinglymind-bogglingly hugehatalmas
134
401400
2576
Ez eszméletlenül nagy szám,
06:56
that it's impossiblelehetetlen
to get your headfej around.
135
404000
2216
elképzelni sem tudjuk, mekkora.
06:58
We oftengyakran use the wordszó "astronomicalcsillagászati"
when we're talkingbeszél about bignagy numbersszám.
136
406240
3496
Gyakran a "csillagászati" jelzővel
illetjük a nagy számokat.
07:01
Well, even that one won'tszokás do here.
137
409760
1656
De erre a számra ez már nem illik,
07:03
This numberszám is biggernagyobb
than any numberszám in astronomycsillagászat.
138
411440
2416
mert a csillagászatban
előforduló számoknál nagyobb.
07:05
It's a thousandezer trillionbillió
trillionbillió trillionbillió timesalkalommal biggernagyobb
139
413880
3096
1000 billiószor billiószor billiószor
nagyobb,
07:09
than the numberszám of atomsatomok
in the entireteljes universevilágegyetem.
140
417000
2640
mint az egész világegyetemben
lévő atomok száma.
07:12
So that's a prettyszép badrossz predictionjóslás.
141
420440
1816
Ez egy elég rossz előrejelzés.
07:14
In facttény, it's been calledhívott
the worstlegrosszabb predictionjóslás in physicsfizika,
142
422280
2715
Ezt a fizikában a legrosszabb
előrejelzésnek hívják,
07:17
and this is more than just
a theoreticalelméleti curiositykíváncsiság.
143
425019
3277
s ez több pusztán elméleti érdekességnél.
07:20
If darksötét energyenergia were
anywherebárhol nearközel this strongerős,
144
428320
2736
Ha a sötét energia csak
közel ilyen erős lenne,
07:23
then the universevilágegyetem
would have been tornszakadt aparteltekintve,
145
431080
2136
a világegyetem már szétesett volna,
07:25
starscsillagok and galaxiesgalaxisok could not formforma,
and we would not be here.
146
433240
3320
csillagok és galaxisok nem
keletkeznének, és mi sem lennénk.
07:29
So this is the secondmásodik
of those dangerousveszélyes numbersszám,
147
437240
2336
Tehát ez a másik veszélyes szám,
07:31
the strengtherő of darksötét energyenergia,
148
439600
1376
a sötét energia erőssége,
07:33
and explainingmagyarázó it requiresigényel an even more
fantasticfantasztikus levelszint of fine-tuningFinomhangolás
149
441000
3936
és a magyarázata még fantasztikusan
nagyobb fokú precizitást igényel,
07:36
than we saw for the HiggsHiggs fieldmező.
150
444960
1524
mint a Higgs-mező esetében.
07:38
But unlikenem úgy mint the HiggsHiggs fieldmező,
this numberszám has no knownismert explanationmagyarázat.
151
446840
4600
De a Higgs-mezőtől eltérően
erre a számra nincs magyarázat.
07:45
The hoperemény was that a completeteljes combinationkombináció
152
453000
2456
Az volt a remény,
hogy Einstein általános
relativitáselméletének,
07:47
of Einstein'sEinstein generalTábornok
theoryelmélet of relativityrelativitás,
153
455480
2216
07:49
whichmelyik is the theoryelmélet
of the universevilágegyetem at grandnagy scalesMérleg,
154
457720
2576
a világegyetem nagy léptékű elméletének
07:52
with quantumkvantum mechanicsmechanika, the theoryelmélet
of the universevilágegyetem at smallkicsi scalesMérleg,
155
460320
3456
és a kvantummechanikának,
a világegyetem kis léptékű elméletének
07:55
mightesetleg providebiztosítani a solutionmegoldás.
156
463800
1856
teljes ötvözése megoldást nyújthat.
07:57
EinsteinEinstein himselfsaját maga
spentköltött mosta legtöbb of his latera későbbiekben yearsévek
157
465680
2456
Einstein az utolsó éveit többnyire
08:00
on a futilehiábavaló searchKeresés
for a unifiedegységes theoryelmélet of physicsfizika,
158
468160
3176
eme egyesített fizikai elmélet
hiábavaló keresésével töltötte,
08:03
and physicistsfizikusok have kepttartotta at it ever sincemivel.
159
471360
3376
de a fizikusok azóta sem mondtak le róla.
08:06
One of the mosta legtöbb promisingbiztató candidatesjelöltek
for a unifiedegységes theoryelmélet is stringhúr theoryelmélet,
160
474760
4136
Az egyesített elmélet egyik
legígéretesebb jelöltje a húrelmélet.
08:10
and the essentialalapvető ideaötlet is,
161
478920
1296
Ennek a lényege,
08:12
if you could zoomzoomolás in on the fundamentalalapvető
particlesrészecskéket that make up our worldvilág,
162
480240
3496
hogyha a világunkat alkotó elemi
részecskékbe bepillantanánk,
08:15
you'djobb lenne, ha see actuallytulajdonképpen
that they're not particlesrészecskéket at all,
163
483760
2656
kiderülne, hogy nem is elemi részecskék,
08:18
but tinyapró vibratingrezgő stringshúrok of energyenergia,
164
486440
2616
hanem parányi rezgő energiahúrok,
08:21
with eachminden egyes frequencyfrekvencia of vibrationrezgés
correspondingmegfelelő to a differentkülönböző particlerészecske,
165
489080
4336
s rezgésük frekvenciája
egy-egy elemi részecskének felel meg,
08:25
a bitbit like musicalzenei notesjegyzetek
on a guitargitár stringhúr.
166
493440
2560
mint a zenei hangjegyek a gitárhúron.
08:28
So it's a ratherInkább elegantelegáns, almostmajdnem poeticköltői
way of looking at the worldvilág,
167
496680
3376
Ez elég elegáns, majdhogynem
költői világlátás,
08:32
but it has one catastrophicvégzetes problemprobléma.
168
500080
3456
de egy katasztrofális baj van vele.
08:35
It turnsmenetek out that stringhúr theoryelmélet
isn't one theoryelmélet at all,
169
503560
2896
Az a helyzet, hogy a húrelmélet
nem egyetlen elmélet,
08:38
but a wholeegész collectionGyűjtemény of theorieselméletek.
170
506480
2296
hanem elméletek egész gyűjteménye.
08:40
It's been estimatedbecsült, in facttény,
171
508800
1416
Úgy tartják,
08:42
that there are 10 to the 500
differentkülönböző versionsváltozatok of stringhúr theoryelmélet.
172
510240
3936
hogy a húrelméletek száma
10 és 500 közé esik.
08:46
EachMinden one would describeleírni
a differentkülönböző universevilágegyetem
173
514200
2376
Mindegyikük egy-egy univerzumot ír le,
08:48
with differentkülönböző lawstörvények of physicsfizika.
174
516600
2136
melyben a fizikai törvények
mások és mások.
08:50
Now, criticskritikusok say this makesgyártmányú
stringhúr theoryelmélet unscientifictudománytalan.
175
518760
2616
Kritikusai szerint a húrelmélet
tudománytalan.
08:53
You can't disprovecáfolni the theoryelmélet.
176
521400
1936
Az elméletre nincs cáfolat.
08:55
But othersmások actuallytulajdonképpen
turnedfordult this on its headfej
177
523360
2000
De mások ezt a feje tetejére állították,
08:57
and said, well,
maybe this apparentlátszólagos failurehiba
178
525384
2272
és közölték: a húrelmélet
látszólagos hibája
08:59
is stringhúr theory'selmélet greatestlegnagyobb triumphTriumph.
179
527680
2336
lehet, hogy a legnagyobb diadala.
09:02
What if all of these 10 to the 500
differentkülönböző possiblelehetséges universesuniverzumok
180
530040
3376
Mi van, ha ez a 10-500 különböző
lehetséges univerzum
09:05
actuallytulajdonképpen existlétezik out there somewherevalahol
181
533440
2216
tényleg létezik is ott valahol
09:07
in some grandnagy multiversemultiverzum?
182
535680
2120
valami óriási multiverzumban?
09:10
SuddenlyHirtelen we can understandmegért
183
538440
1696
Hirtelen megérthetjük
09:12
the weirdlytermészetfeletti fine-tunedfinomhangolt valuesértékeket
of these two dangerousveszélyes numbersszám.
184
540160
3576
e két veszélyes szám
furcsán precíz értékét.
09:15
In mosta legtöbb of the multiversemultiverzum,
185
543760
1296
A legtöbb multiverzumban
09:17
darksötét energyenergia is so strongerős
that the universevilágegyetem getsjelentkeznek tornszakadt aparteltekintve,
186
545080
2976
a sötét energia olyan erős,
hogy az univerzum szétesik,
09:20
or the HiggsHiggs fieldmező is so weakgyenge
that no atomsatomok can formforma.
187
548080
3336
vagy a Higgs-mező olyan gyenge,
hogy nem jöhetnek létre atomok.
09:23
We liveélő in one of the placeshelyek
in the multiversemultiverzum
188
551440
2176
A multiverzum egyik olyan helyén élünk,
09:25
where the two numbersszám are just right.
189
553640
2376
ahol a két szám éppen helyes.
09:28
We liveélő in a GoldilocksBoglárka universevilágegyetem.
190
556040
2360
Az "Aranyfürtű kislány"
univerzumában élünk.
09:31
Now, this ideaötlet is extremelyrendkívüli módon controversialvitatott,
and it's easykönnyen to see why.
191
559640
4856
Ez a gondolat nagyon is ellentmondásos,
és könnyű belátni, miért.
09:36
If we followkövesse this linevonal of thinkinggondolkodás,
192
564520
1896
Ha ezt a gondolatmenetet követjük,
09:38
then we will never be ableképes
to answerválasz the questionkérdés,
193
566440
2376
soha nem leszünk képesek
megválaszolni a kérdést:
09:40
"Why is there something
ratherInkább than nothing?"
194
568840
2456
"Miért van valami a semmi helyett?"
09:43
In mosta legtöbb of the multiversemultiverzum,
there is nothing,
195
571320
2176
A legtöbb multiverzumban semmi sincs,
09:45
and we liveélő in one of the fewkevés placeshelyek
196
573520
1816
és az egyik olyan ritka helyen élünk,
09:47
where the lawstörvények of physicsfizika
allowlehetővé teszi there to be something.
197
575360
3000
ahol a fizikai törvények megengedik,
hogy itt valami legyen.
09:51
Even worserosszabb, we can't testteszt
the ideaötlet of the multiversemultiverzum.
198
579360
3136
Még rosszabb, hogy nem tesztelhetjük
a multiverzum gondolatát.
09:54
We can't accesshozzáférés these other universesuniverzumok,
199
582520
2136
A többi univerzum számunkra elérhetetlen,
09:56
so there's no way of knowingtudva
whetherakár they're there or not.
200
584680
3240
ezért nincs mód megtudni,
léteznek-e vagy sem.
10:01
So we're in an extremelyrendkívüli módon
frustratingfrusztráló positionpozíció.
201
589640
3336
Így nagyon zavarba ejtő
helyzetben vagyunk.
10:05
That doesn't mean
the multiversemultiverzum doesn't existlétezik.
202
593000
2696
Ez még nem jelenti,
hogy a multiverzum nem létezik.
10:07
There are other planetsbolygók,
other starscsillagok, other galaxiesgalaxisok,
203
595720
2576
Léteznek más bolygók, más csillagok,
más galaxisok,
10:10
so why not other universesuniverzumok?
204
598320
2176
miért ne lehetnének más univerzumok?
10:12
The problemprobléma is, it's unlikelyvalószínűtlen
we'lljól ever know for sure.
205
600520
3360
Az a bökkenő, hogy biztosra
sohasem fogjuk ezt megtudni.
10:16
Now, the ideaötlet of the multiversemultiverzum
has been around for a while,
206
604720
3336
A multiverzum gondolata
már egy ideje jelen van,
10:20
but in the last fewkevés yearsévek,
we'vevoltunk startedindult to get the first solidszilárd hintsTippek
207
608080
3256
de az utóbbi években megjelentek
az első figyelemre méltó jelek,
10:23
that this linevonal of reasoningérvelés
maylehet get bornszületett out.
208
611360
2760
hogy ez a gondolatmenet lehet,
hogy kiforrja magát.
10:27
DespiteAnnak ellenére, hogy highmagas hopesremények
for the first runfuss of the LHCLHC,
209
615280
3376
Az LHC megindulásához fűzött
óriási remények ellenére,
10:30
what we were looking for there --
210
618680
1572
melyeket ott tápláltunk,
10:32
we were looking
for newúj theorieselméletek of physicsfizika:
211
620276
2060
miközben új fizikai elméleteket kerestünk:
szuperszimmetriát, nagy extra dimenziókat,
10:34
supersymmetrysupersymmetry or largenagy extrakülön- dimensionsméretek
212
622360
1896
10:36
that could explainmegmagyarázni this weirdlytermészetfeletti
fine-tunedfinomhangolt valueérték of the HiggsHiggs fieldmező.
213
624280
4216
amelyek megmagyarázhatnák
a Higgs-mező furcsa precíz értékét.
10:40
But despiteannak ellenére highmagas hopesremények, the LHCLHC
revealedkiderült a barrenmeddő subatomicszubatomi wildernessvadon
214
628520
4216
A szép remények dacára az LHC olyan
szubatomi kopár pusztaságot tárt föl,
10:44
populatedbenépesített only by a lonelymagányos HiggsHiggs bosonbozon.
215
632760
2680
amelyet csak a Higgs-bozon népesített be.
Egyre-másra publikáltuk a közleményeinket,
10:48
My experimentkísérlet publishedközzétett paperpapír after paperpapír
216
636680
2336
10:51
where we glumlyglumly had to concludekövetkeztetést levonni
that we saw no signsjelek of newúj physicsfizika.
217
639040
4480
amelyekben mogorván el kellett ismernünk,
hogy jele sincs az új fizikának.
10:56
The stakestét now could not be highermagasabb.
218
644400
2656
A tét nem is lehetett volna magasabb.
10:59
This summernyár, the LHCLHC begankezdett
its secondmásodik phasefázis of operationművelet
219
647080
2896
Idén nyáron az LHC a második
működési fázisát kezdte,
11:02
with an energyenergia almostmajdnem doublekettős
what we achievedelért in the first runfuss.
220
650000
3256
ezúttal kétszer akkora
energiakifejtéssel, mint előzőleg.
11:05
What particlerészecske physicistsfizikusok
are all desperatelykétségbeesetten hopingremélve for
221
653280
2656
Minden részecskefizikus már alig várta
új részecskék, piciny fekete lyukak jelét,
11:07
are signsjelek of newúj particlesrészecskéket,
micromicro blackfekete holeslyukak,
222
655960
2776
11:10
or maybe something totallyteljesen unexpectedváratlan
223
658760
2096
vagy bármi teljesen váratlanét,
11:12
emergingfeltörekvő from the violenterőszakos collisionsütközések
at the LargeNagy HadronHadron ColliderÜtköztető.
224
660880
3616
amely az LHC-ban lejátszódó
ütközésekből keletkezik.
11:16
If so, then we can continueFolytatni
this long journeyutazás
225
664520
2336
Ha így lenne, folytathatnánk a 100 éve
11:18
that begankezdett 100 yearsévek agoezelőtt
with AlbertAlbert EinsteinEinstein
226
666880
2576
Albert Einstein indította hosszú utazást,
11:21
towardsfelé an ever deepermélyebb understandingmegértés
of the lawstörvények of naturetermészet.
227
669480
3520
amely a természeti törvények
mélyebb megértése felé vezet.
11:25
But if, in two or threehárom years'évek' time,
228
673760
2016
De ha az LHC következő,
11:27
when the LHCLHC switcheskapcsolók off again
for a secondmásodik long shutdownleállás,
229
675800
3336
második hosszabb üzemszünetéig
tartó 2-3 évben
11:31
we'vevoltunk foundtalál nothing but the HiggsHiggs bosonbozon,
230
679160
2296
a Higgs-bozonon kívül mást nem találunk,
11:33
then we maylehet be enteringbelépés
a newúj erakorszak in physicsfizika:
231
681480
3816
talán a fizika új korszakába lépünk:
11:37
an erakorszak where there are weirdfurcsa featuresjellemzők
of the universevilágegyetem that we cannotnem tud explainmegmagyarázni;
232
685320
4776
olyan korszakba, amelyben az univerzum
furcsa jellemzőit nem tudjuk megindokolni,
11:42
an erakorszak where we have hintsTippek
that we liveélő in a multiversemultiverzum
233
690120
3056
olyan korszakba, amelyben gyanítjuk,
hogy multiverzumban élünk,
11:45
that lieshazugságok frustratinglykétségbeejtően
foreverörökké beyondtúl our reachelér;
234
693200
3776
amely idegesítően örökre
elérhetetlen számunkra,
11:49
an erakorszak where we will never be ableképes
to answerválasz the questionkérdés,
235
697000
3256
olyan korszakba, amelyben soha
nem válaszolhatunk a kérdésre:
11:52
"Why is there something
ratherInkább than nothing?"
236
700280
3056
"Miért van valami a semmi helyett?"
11:55
Thank you.
237
703360
1216
Köszönöm.
11:56
(ApplauseTaps)
238
704600
6416
(Taps)
12:03
BrunoBruno GiussaniGiussani: HarryHarry,
even if you just said
239
711040
3056
Bruno Giussani: Harry,
még ha azt mondod is,
12:06
the sciencetudomány maylehet not have some answersválaszokat,
240
714120
1856
"a tudománynak nincs mindenre válasza,"
12:08
I would like to askkérdez you a couplepárosít
of questionskérdések, and the first is:
241
716000
3016
szeretnék feltenni néhány kérdést,
közülük az első:
12:11
buildingépület something like the LHCLHC
is a generationalgenerációs projectprogram.
242
719040
3016
Az LHC-hoz hasonló projektek
nemzedékeket fognak át.
12:14
I just mentionedemlített, introducingbevezetéséről you,
that we liveélő in a short-termrövid időszak worldvilág.
243
722080
4296
Bemutatásodkor említettem,
hogy rövidtávú világban élünk.
12:18
How do you think so long termkifejezés,
244
726400
2856
Mire gondolsz,
mikor nemzedéken átnyúló időre,
hosszútávra tervezel, pl. az LHC-nél?
12:21
projectingkiálló yourselfsaját magad out a generationgeneráció
when buildingépület something like this?
245
729280
3336
Harry Cliff: Szerencsémre
12:24
HarryHarry CliffSzikla: I was very luckyszerencsés
246
732640
1416
bekapcsolódhattam az LHC-ban
2008 óta folyó kísérletbe,
12:26
that I joinedcsatlakozott the experimentkísérlet
I work on at the LHCLHC in 2008,
247
734080
2816
12:28
just as we were switchingátkapcsolás on,
248
736920
1381
már az LHC kezdeteitől fogva,
12:30
and there are people in my researchkutatás groupcsoport
who have been workingdolgozó on it
249
738325
3251
s a kutatócsoportomban vannak,
akik már 30 éve ezen dolgoznak,
egész pályafutásukat
ezen a berendezésen töltötték.
12:33
for threehárom decadesévtizedekben,
theirazok entireteljes careerskarrier on one machinegép.
250
741600
2616
Az LHC ötlete 1976 táján merült fel,
12:36
So I think the first conversationsbeszélgetések
about the LHCLHC were in 1976,
251
744240
3176
12:39
and you startRajt planningtervezés the machinegép
withoutnélkül the technologytechnológia
252
747440
2696
amikor még nem létezett az a technológia,
amiről tudtuk, hogy szükséges lesz
a berendezés megépítéséhez.
12:42
that you know you're going to need
to be ableképes to buildépít it.
253
750160
2416
12:44
So the computingszámítástechnika powererő
did not existlétezik in the earlykorai '90s
254
752600
2536
A 90-es évek elején nem
volt meg a számítási háttér,
12:47
when designtervezés work begankezdett in earnestkomoly.
255
755160
1620
amikor a komoly tervezés megindult.
12:48
One of the bignagy detectorsérzékelők
whichmelyik recordrekord these collisionsütközések,
256
756804
2216
Azt hitték, hogy az ütközéseket észlelő
12:51
they didn't think there was technologytechnológia
257
759044
1852
egyik nagy detektor esetében
nincs technika,
12:52
that could withstandellenáll the radiationsugárzás
that would be createdkészítette in the LHCLHC,
258
760920
2856
amelyik kibírná
az LHC által keltett sugárzást,
12:55
so there was basicallyalapvetően a lumpcsomó of leadvezet
in the middleközépső of this objecttárgy
259
763800
2736
ezért egy csomó ólom volt a közepében,
12:58
with some detectorsérzékelők around the outsidekívül,
260
766560
1576
a detektorok pedig rajta kívül.
13:00
but subsequentlykésőbb
we have developedfejlett technologytechnológia.
261
768160
1896
De végül meglett a technika.
A találékonyságra kell hagyatkozni,
hogy az emberek megoldást találnak,
13:02
So you have to relytámaszkodni on people'semberek ingenuitytalálékonyság,
that they will solvemegfejt the problemsproblémák,
262
770080
3336
13:05
but it maylehet be a decadeévtized
or more down the linevonal.
263
773440
1856
bár lehet, hogy ez 1-2 évtizedbe telik.
13:07
BGBG: ChinaKína just announcedbejelentett
two or threehárom weekshetes agoezelőtt
264
775320
2216
BG: Kína 2-3 hete közölte,
13:09
that they intendszándékozik to buildépít
265
777560
1456
hogy ütköztetőt akar építeni,
13:11
a supercolliderSuperCollider twicekétszer the sizeméret of the LHCLHC.
266
779040
2976
amely kétszer nagyobb lesz az LHC-nál.
13:14
I was wonderingcsodálkozó how you
and your colleagueskollégák welcomeÜdvözöljük the newshírek.
267
782040
3616
Érdekelne, hogyan fogadtátok a hírt.
13:17
HCHC: SizeMéret isn't everything, BrunoBruno.
BGBG: I'm sure. I'm sure.
268
785680
2736
HC: A méret még nem minden, Bruno.
BG: Semmi kétség.
13:20
(LaughterNevetés)
269
788440
1776
(Nevetés)
13:22
It soundshangok funnyvicces for a particlerészecske
physicistfizikus to say that.
270
790240
2096
Fura, ha ezt egy részecskefizikus mondja.
13:24
But I mean, seriouslyKomolyan, it's great newshírek.
271
792360
2336
A tréfát félretéve, ez pompás hír.
13:26
So buildingépület a machinegép like the LHCLHC
272
794720
2496
Az LHC-hez hasonlók építéséhez
13:29
requiresigényel countriesországok from all over the worldvilág
to poolmedence theirazok resourceserőforrások.
273
797240
2776
sok ország erejét kell egyesíteni.
13:32
No one nationnemzet can affordengedheti meg magának,
to buildépít a machinegép this largenagy,
274
800040
2336
Nincs ország, amely megengedhetne magának
13:34
aparteltekintve from maybe ChinaKína,
275
802400
1216
ekkora LHC-t,
13:35
because they can mobilizemozgósít
hugehatalmas amountsösszegek of resourceserőforrások,
276
803640
2216
de Kína óriási forrásokat, munkaerőt
13:37
manpowerManpower and moneypénz
to buildépít machinesgépek like this.
277
805880
2056
és pénzt mozgósíthat egy ilyen projektre.
13:39
So it's only a good thing.
278
807960
1256
Ez csak jó.
13:41
What they're really planningtervezés to do
is to buildépít a machinegép
279
809240
2336
Azt tervezik, hogy berendezést építenek,
13:43
that will studytanulmány the HiggsHiggs bosonbozon in detailRészlet
and could give us some cluesnyomokat
280
811600
2736
amely részletesen tanulmányozza
a Higgs-bozont,
13:46
as to whetherakár these newúj ideasötletek,
like supersymmetrysupersymmetry, are really out there,
281
814360
2936
s kiderülhet, hogy pl.
a szuperszimmetria elve tényleg
13:49
so it's great newshírek for physicsfizika, I think.
282
817320
1905
létezik-e, ez jó hír a fizikának.
13:51
BGBG: HarryHarry, thank you.
HCHC: Thank you very much.
283
819249
2176
BG: Harry, köszönöm.
HC: Nagyon köszönöm.
(Taps)
13:53
(ApplauseTaps)
284
821449
3191
Translated by Peter Pallós
Reviewed by Zsuzsanna Lőrincz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com