ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com
TEDGlobal>Geneva

Harry Cliff: Have we reached the end of physics?

Harry Cliff: Dospěli jsme už na konec fyziky?

Filmed:
2,620,349 views

Proč vůbec něco existuje namísto toho, aby nic neexistovalo? Proč ve vesmíru existuje tolik zajímavých věcí? Částicový fyzik Harry Cliff pracuje u Velkého hadronového urychlovače v CERN a pro lidi, kteří na tyto otázky hledají odpovědi, má potenciálně špatné zprávy. Navzdory všem snahám vědců (a ani za pomoci největšího stroje na planetě) možná stejně nikdy nebudeme schopni vysvětlit podivné vlastnosti přírody. Je tohle konec fyziky? V této fascinující přednášce se o nejnovějších výzkumech tajemné struktury vesmíru dozvíte víc.
- Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A hundredsto yearsroky agopřed this monthMěsíc,
a 36-year-old-let starý AlbertAlbert EinsteinEinstein
0
480
3696
Na měsíc přesně před 100 lety stanul
tehdy šestatřicetiletý Albert Einstein
před Pruskou akademií věd v Berlíně,
00:16
stoodstál up in frontpřední of the PrussianPruský
AcademyAkademie of SciencesVěd in BerlinBerlin
1
4200
3256
aby zde prezentoval radikální novou
teorii o prostoru, čase a gravitaci:
00:19
to presentsoučasnost, dárek a radicalradikální newNový theoryteorie
of spaceprostor, time and gravitygravitace:
2
7480
4456
obecnou teorii relativity.
00:23
the generalVšeobecné theoryteorie of relativityrelativita.
3
11960
3016
Obecná teorie relativity je nesporně
Einsteinovo mistrovské dílo,
00:27
GeneralObecné relativityrelativita is unquestionablynepochybně
Einstein'sEinsteinova masterpiecemistrovské dílo,
4
15000
3056
00:30
a theoryteorie whichkterý revealsodhaluje the workingspráce
of the universevesmír at the grandestnejluxusnější scalesváhy,
5
18080
3976
teorie, která odhaluje fungování
vesmíru v těch největších měřítcích
a zachycuje v jedné
krásné algebraické řadě
00:34
capturingzachycení in one beautifulKrásná linečára of algebraalgebra
6
22080
2376
00:36
everything from why applesjablka fallpodzim from treesstromy
to the beginningzačátek of time and spaceprostor.
7
24480
4520
vše od padání jablek ze stromů
až po počátek času a prostoru.
00:41
1915 mustmusí have been an excitingvzrušující yearrok
to be a physicistfyzik.
8
29720
3096
Rok 1915 musel být pro fyziky vzrušující.
Dvě nové myšlenky
obrátily fyziku vzhůru nohama.
00:44
Two newNový ideasnápady were turningotáčení
the subjectpředmět on its headhlava.
9
32840
3496
Jedna byla Einsteinova teorie relativity,
00:48
One was Einstein'sEinsteinova theoryteorie of relativityrelativita,
10
36360
2336
ta druhá byla dost možná
ještě revolučnější:
00:50
the other was arguablydost možná
even more revolutionaryrevoluční:
11
38720
3176
kvantová mechanika,
00:53
quantumkvantum mechanicsmechanika,
12
41920
1456
00:55
a mind-meltinglymysli Moně strangepodivný
yetdosud stunninglyúžasně successfulúspěšný newNový way
13
43400
3536
nesdělitelně podivný,
a přesto ohromně úspěšný nový způsob,
jak chápat mikrosvět,
svět atomů a částic.
00:58
of understandingporozumění the microworldmikrosvěta,
the worldsvět of atomsatomů and particlesčástice.
14
46960
4280
01:03
Over the last centurystoletí,
these two ideasnápady have utterlynaprosto transformedtransformované
15
51920
3656
V průběhu minulého století tyto dvě
myšlenky naprosto přeměnily
naše chápání vesmíru.
01:07
our understandingporozumění of the universevesmír.
16
55600
1736
01:09
It's thanksdík to relativityrelativita
and quantumkvantum mechanicsmechanika
17
57360
2336
To díky relativitě
a kvantové mechanice
jsme pochopili, co tvoří vesmír,
01:11
that we'vejsme learnednaučil se
what the universevesmír is madevyrobeno from,
18
59720
2336
jak vesmír započal a kam se vyvíjí.
01:14
how it beganzačalo
and how it continuespokračuje to evolverozvíjet se.
19
62080
2519
01:17
A hundredsto yearsroky on, we now find ourselvessebe
at anotherdalší turningotáčení pointbod in physicsfyzika,
20
65360
4296
Po sto letech jsme ve fyzice
dospěli k jinému zlomovému okamžiku,
ale dnes je v sázce
něco trochu jiného.
01:21
but what's at stakekůl now
is ratherspíše differentodlišný.
21
69680
2480
01:24
The nextdalší fewpár yearsroky maysmět tell us
whetherzda we'lldobře be ableschopný
22
72840
2456
Příští roky nám snad napoví,
jestli jsme schopni
i nadále prohlubovat
naše poznatky o přírodě,
01:27
to continuepokračovat to increasezvýšit
our understandingporozumění of naturePříroda,
23
75320
2856
nebo jestli, snad poprvé v dějinách vědy,
01:30
or whetherzda maybe for the first time
in the historydějiny of scienceVěda,
24
78200
3416
narazíme na otázky,
na které nelze odpovědět.
01:33
we could be facingčelí questionsotázky
that we cannotnemůže answerOdpovědět,
25
81640
3936
Ne proto, že by na to nestačily
naše mozky nebo technika,
01:37
not because we don't have
the brainsmozky or technologytechnika,
26
85600
2576
ale protože to nedovolí
samotné zákony fyziky.
01:40
but because the lawszákony of physicsfyzika
themselvesoni sami forbidzakázat it.
27
88200
3240
01:44
This is the essentialnezbytný problemproblém:
the universevesmír is fardaleko, fardaleko too interestingzajímavý.
28
92560
4576
Zásadní problém je v tom,
že je náš vesmír až přespříliš zajímavý.
Relativita a kvantová
mechanika naznačují,
01:49
RelativityTeorie relativity and quantumkvantum mechanicsmechanika
appearobjevit to suggestnavrhnout
29
97160
2656
01:51
that the universevesmír
should be a boringnudný placemísto.
30
99840
2296
že by měl být nudným místem.
Měl by být temný, nehostinný a bez života.
01:54
It should be darktemný, lethalsmrtící and lifelessbez života.
31
102160
2896
Ale když se rozhlédneme kolem, vidíme,
že žijeme ve světě plném zajímavých věcí,
01:57
But when we look around us, we see we livežít
in a universevesmír fullplný of interestingzajímavý stuffvěci,
32
105080
3936
všude je plno hvězd,
planet, stromů, veverek.
02:01
fullplný of starshvězdy, planetsplanety, treesstromy, squirrelsveverky.
33
109040
3056
Nakonec vyvstává otázka,
02:04
The questionotázka is, ultimatelynakonec,
34
112120
1496
02:05
why does all this interestingzajímavý stuffvěci existexistovat?
35
113640
3296
proč všechny ty zajímavé věci existují?
Proč vůbec něco je, místo toho,
aby nic nebylo?
02:08
Why is there something
ratherspíše than nothing?
36
116960
3080
02:13
This contradictionrozpor is the mostvětšina pressingstisknutím tlačítka
problemproblém in fundamentalzákladní physicsfyzika,
37
121080
3496
Tento rozpor je nejnaléhavějším
problémem v základní fyzice
a v příštích letech snad zjistíme,
zda ho vůbec někdy budeme schopni vyřešit.
02:16
and in the nextdalší fewpár yearsroky, we maysmět find out
whetherzda we'lldobře ever be ableschopný to solveřešit it.
38
124600
4720
02:23
At the heartsrdce of this problemproblém
are two numbersčísla,
39
131080
3096
Jádrem tohoto problému jsou dvě čísla,
dvě nesmírně nebezpečná čísla.
02:26
two extremelyvelmi dangerousnebezpečný numbersčísla.
40
134200
2496
02:28
These are propertiesvlastnosti of the universevesmír
that we can measureopatření,
41
136720
2696
Ztělesňují vlastnosti vesmíru,
které umíme změřit,
a jsou nesmírně nebezpečná,
02:31
and they're extremelyvelmi dangerousnebezpečný
42
139440
1536
protože kdyby se jen o drobet lišila,
02:33
because if they were differentodlišný,
even by a tinydrobný bitbit,
43
141000
2416
pak by vesmír, tak jak jej
dnes známe, neexistoval.
02:35
then the universevesmír as we know it
would not existexistovat.
44
143440
2720
02:38
The first of these numbersčísla is associatedspojené
with the discoveryobjev that was madevyrobeno
45
146720
3456
První číslo je spojeno s objevem,
který jsme učinili
pár kilometrů od této haly, v CERNu,
v němž má svůj domov tento stroj,
02:42
a fewpár kilometerskilometry from this hallhala,
at CERNCERN, home of this machinestroj,
46
150200
2976
02:45
the largestnejvětší scientificvědecký devicepřístroj
ever builtpostavený by the humančlověk racezávod,
47
153200
3056
největší vědecké zařízení,
které kdy lidstvo postavilo,
02:48
the LargeVelké HadronHadron ColliderUrychlovač.
48
156280
1856
Velký hadronový urychlovač.
[LHC]
02:50
The LHCLHC whizzeswhizzes subatomicsubatomární particlesčástice
around a 27-kilometer-kilometr ringprsten,
49
158160
3976
LHC urychluje subatomární částice
na 27kilometrovém okruhu
a čím dál víc jejich rychlost
přibližuje rychlosti světla,
02:54
gettingdostat them closerblíže and closerblíže
to the speedRychlost of lightsvětlo
50
162160
2456
než je nechá uvnitř obřího
detektoru částic srazit.
02:56
before smashingrozbíjení them into eachkaždý other
insideuvnitř giganticgigantické particlečástice detectorsdetektory.
51
164640
4656
4. července 2012 oznámili
fyzikové z CERNu světu,
03:01
On JulyČervenec 4, 2012, physicistsfyziků
at CERNCERN announcedoznámila to the worldsvět
52
169320
4496
že zaznamenali novou
základní částici,
03:05
that they'doni byli spottedskvrnitý
a newNový fundamentalzákladní particlečástice
53
173840
2536
která vznikla při prudké kolizi
uvnitř LHC: Higgsův boson.
03:08
beingbytost createdvytvořeno at the violentnásilný collisionskolizí
at the LHCLHC: the HiggsHandrkovat se bosonboson.
54
176400
4360
03:13
Now, if you followednásledoval the newszprávy at the time,
55
181440
2056
Pokud byste tou dobou sledovali zprávy,
viděli byste v nich plno
opravdu velmi vzrušených fyziků
03:15
you'llBudete have seenviděno a lot of physicistsfyziků
gettingdostat very excitedvzrušený indeedVskutku,
56
183520
3056
a nelze vám mít za zlé,
jestli si myslíte,
03:18
and you'dže ano be forgivenodpuštěno for thinkingmyslící
57
186600
1656
že se tak chováme pokaždé,
když objevíme novou částici.
03:20
we get that way everykaždý time
we discoverobjevit a newNový particlečástice.
58
188280
2536
V jistém smyslu je to pravda,
03:22
Well, that is kinddruh of trueskutečný,
59
190840
1336
03:24
but the HiggsHandrkovat se bosonboson
is particularlyzejména specialspeciální.
60
192200
2696
ale Higgsův boson
je obzvláště výjimečný.
Všichni jsme cítili vzrušení,
protože jeho nalezení
03:26
We all got so excitedvzrušený
because findingnález the HiggsHandrkovat se
61
194920
2456
dokazuje existenci
kosmického energetického pole.
03:29
provesdokazuje the existenceexistence
of a cosmicvesmírný energyenergie fieldpole.
62
197400
3336
Možná si nedokážete představit
energetické pole,
03:32
Now, you maysmět have troubleproblémy
imaginingpředstavovat si an energyenergie fieldpole,
63
200760
2616
ale jedno takové všichni vnímáme.
03:35
but we'vejsme all experiencedzkušený one.
64
203400
1429
03:36
If you've ever helddržený a magnetMagnet
closezavřít to a piecekus of metalkov
65
204853
2536
Pokud jste někdy drželi magnet
blízko kusu kovu
a cítili sílu, kterou je přitahován,
03:39
and feltcítil a forceplatnost pullingtahání acrosspřes that gapmezera,
66
207413
2123
03:41
then you've feltcítil the effectúčinek of a fieldpole.
67
209560
1858
pak jste pociťovali účinky pole.
03:43
And the HiggsHandrkovat se fieldpole
is a little bitbit like a magneticmagnetický fieldpole,
68
211442
3374
A Higgsovo pole se
magnetickému poli trochu podobá,
jen jeho účinky jsou všude konstantní.
03:46
exceptaž na it has a constantkonstantní valuehodnota everywherevšude.
69
214840
2816
Je všude kolem nás.
03:49
It's all around us right now.
70
217680
1456
Nemůžeme ho vidět, ani se ho dotknout,
03:51
We can't see it or touchdotek it,
71
219160
1736
03:52
but if it wasn'tnebyl there,
72
220920
1216
ale kdyby tady nebylo,
neexistovali bychom.
03:54
we would not existexistovat.
73
222160
1440
03:56
The HiggsHandrkovat se fieldpole givesdává massHmotnost
74
224200
1776
Higgsovo pole dává hmotnost
základním částicím,
ze kterých se skládáme.
03:58
to the fundamentalzákladní particlesčástice
that we're madevyrobeno from.
75
226000
2376
Nebýt něho, částice by neměly hmotnost,
04:00
If it wasn'tnebyl there, those particlesčástice
would have no massHmotnost,
76
228400
2616
nezformovaly by se atomy
a nebyli bychom ani my.
04:03
and no atomsatomů could formformulář
and there would be no us.
77
231040
2680
04:06
But there is something deeplyhluboce mysterioustajemný
about the HiggsHandrkovat se fieldpole.
78
234880
4456
Ale na Higgsově poli je cosi
hluboce tajemného.
04:11
RelativityTeorie relativity and quantumkvantum mechanicsmechanika tell us
that it has two naturalpřírodní settingsnastavení,
79
239360
3696
Relativita a kvantová mechanika říká,
že má mít dvě přirozené hodnoty,
asi jako vypínač osvětlení.
04:15
a bitbit like a lightsvětlo switchpřepínač.
80
243080
1656
04:16
It should eitherbuď be off,
81
244760
1376
Higgsovo pole může být buď vypnuté,
a všude ve vesmíru mít nulovou hodnotu,
04:18
so that it has a zeronula valuehodnota
everywherevšude in spaceprostor,
82
246160
2656
04:20
or it should be on so it has
an absolutelyabsolutně enormousobrovský valuehodnota.
83
248840
3360
nebo zapnuté, a mít všude
naprosto obrovskou hodnotu.
04:24
In bothoba of these scenariosscénáře,
atomsatomů could not existexistovat,
84
252840
2736
V obou těchto scénářích
by atomy nemohly existovat
a všechny ty zajímavé věci
ve vesmíru kolem nás by neexistovaly.
04:27
and thereforeproto all the other
interestingzajímavý stuffvěci
85
255600
2136
04:29
that we see around us
in the universevesmír would not existexistovat.
86
257760
2639
04:33
In realityrealita, the HiggsHandrkovat se fieldpole
is just slightlymírně on,
87
261000
3616
Ve skutečnosti má Higgsovo pole
jen nepatrnou velikost,
ne nulovou, ale 10 000 bilionkrát slabší,
než je plná velikost,
04:36
not zeronula but 10,000 trillionbilion timesčasy weakerslabší
than its fullyplně on valuehodnota,
88
264640
5056
asi jako vypínač zaseknutý
těsně před polohou vypnuto.
04:41
a bitbit like a lightsvětlo switchpřepínač that's got stuckuvízl
just before the off positionpozice.
89
269720
4120
04:46
And this valuehodnota is crucialrozhodující.
90
274480
1616
A tato hodnota je kritická.
04:48
If it were a tinydrobný bitbit differentodlišný,
91
276120
1856
Kdyby se lišila jen o drobet,
04:50
then there would be
no physicalfyzický structurestruktura in the universevesmír.
92
278000
3656
ve vesmíru by neexistovala
žádná fyzikální struktura.
Takže to je první z našich
nebezpečných čísel,
04:53
So this is the first
of our dangerousnebezpečný numbersčísla,
93
281680
2176
velikost Higgsova pole.
04:55
the strengthsíla of the HiggsHandrkovat se fieldpole.
94
283880
2056
Teoretikové se pokoušeli
po celá desetiletí pochopit,
04:57
TheoristsTeoretici have spentstrávil decadesdekády
tryingzkoušet to understandrozumět
95
285960
2736
proč má tak neobyčejně jemně
nastavenou hodnotu,
05:00
why it has this very peculiarlypodivně
fine-tunedvyladěné numberčíslo,
96
288720
2656
a přišli se spoustou možných vysvětlení.
05:03
and they'veoni mají come up
with a numberčíslo of possiblemožný explanationsvysvětlení.
97
291400
2816
Dali jim sexy znějící názvy,
jako třeba „supersymetrie“
05:06
They have sexy-soundingsexy znějící namesnázvy
like "supersymmetrysupersymetrii"
98
294240
2936
nebo „rozlehlé dodatečné rozměry“.
05:09
or "largevelký extradalší dimensionsrozměry."
99
297200
1936
05:11
I'm not going to go
into the detailspodrobnosti of these ideasnápady now,
100
299160
2776
Nechci teď kolem těchto teorií
zacházet do detailů,
ale klíčová myšlenka je tato:
05:13
but the keyklíč pointbod is this:
101
301960
2376
jestliže kterákoliv z nich vysvětluje
podivnou velikost Higgsova pole,
05:16
if any of them explainedvysvětlil this weirdlypříšerně
fine-tunedvyladěné valuehodnota of the HiggsHandrkovat se fieldpole,
102
304360
3856
potom bychom měli v LHC vidět,
05:20
then we should see newNový particlesčástice
beingbytost createdvytvořeno at the LHCLHC
103
308240
3736
jak společně s Higgsovým bosonem
vznikají nové částice.
05:24
alongpodél with the HiggsHandrkovat se bosonboson.
104
312000
1976
05:26
So fardaleko, thoughačkoli, we'vejsme not seenviděno
any signpodepsat of them.
105
314000
2960
Doposud jsme ale po nich
nenašli ani stopu.
05:29
But there's actuallyvlastně an even worsehorší examplepříklad
106
317960
2056
Ale existuje vlastně ještě horší příklad
05:32
of this kinddruh of fine-tuningjemné doladění
of a dangerousnebezpečný numberčíslo,
107
320040
2376
takhle jemně nastaveného
a nebezpečného čísla,
a tentokrát ho nacházíme
na druhém konci měřítka,
05:34
and this time it comespřijde
from the other endkonec of the scaleměřítko,
108
322440
2616
při studiu vesmíru
v obrovských vzdálenostech.
05:37
from studyingstudovat the universevesmír
at vastobrovský distancesvzdálenosti.
109
325080
2856
05:39
One of the mostvětšina importantdůležité consequencesdůsledky
of Einstein'sEinsteinova generalVšeobecné theoryteorie of relativityrelativita
110
327960
4336
Jedním z nejdůležitějších důsledků
Einsteinovy obecné teorie relativity
bylo zjištění, že vesmír vznikl
při rychlé expanzi prostoru a času
05:44
was the discoveryobjev that the universevesmír beganzačalo
as a rapidrychlý expansionexpanze of spaceprostor and time
111
332320
4416
před 13,8 miliardami let
při Velkém třesku.
05:48
13.8 billionmiliarda yearsroky agopřed, the BigVelké BangBang.
112
336760
3776
Podle raných verzí
teorie o Velkém třesku
05:52
Now, accordingpodle to earlybrzy versionsverze
of the BigVelké BangBang theoryteorie,
113
340560
2656
se vesmír od počátku rozpínal
05:55
the universevesmír has been expandingrozšíření ever sinceod té doby
114
343240
2176
05:57
with gravitygravitace graduallypostupně puttinguvedení
the brakesbrzdy on that expansionexpanze.
115
345440
4056
a gravitace expanzi postupně brzdila.
06:01
But in 1998, astronomersastronomové madevyrobeno
the stunningohromující discoveryobjev
116
349520
3336
Ale v roce 1998 učinili
astronomové ohromující objev,
06:04
that the expansionexpanze of the universevesmír
is actuallyvlastně speedingnepřiměřená rychlost up.
117
352880
2816
že se rozpínání vesmíru
ve skutečnosti zrychluje.
06:07
The universevesmír is gettingdostat
biggervětší and biggervětší fasterrychleji and fasterrychleji
118
355720
3136
Vesmír se neustále zvětšuje
větší a větší rychlostí,
06:10
drivenřízený by a mysterioustajemný repulsiveodporná forceplatnost
calledvolal darktemný energyenergie.
119
358880
3840
poháněn tajemnou odpudivou silou
zvanou temná energie.
06:15
Now, wheneverkdykoli you hearslyšet
the wordslovo "darktemný" in physicsfyzika,
120
363280
2416
Pokaždé, když ve fyzice
uslyšíte slovo „temný“,
měli byste být velmi obezřetní,
06:17
you should get very suspiciouspodezřelý
121
365720
1496
06:19
because it probablypravděpodobně meansprostředek
we don't know what we're talkingmluvící about.
122
367240
3056
protože to pravděpodobně znamená,
že nevíme, o čem je řeč.
(Smích)
06:22
(LaughterSmích)
123
370320
1016
Nevíme, co temná energie vlastně je,
06:23
We don't know what darktemný energyenergie is,
124
371360
2016
06:25
but the bestnejlepší ideaidea is that it's the energyenergie
of emptyprázdný spaceprostor itselfsám,
125
373400
4736
ale nejvíc ji asi vystihuje představa,
že je to energie prázdného prostoru,
energie vakua.
06:30
the energyenergie of the vacuumvakuum.
126
378160
2216
Když použijete starou dobrou
kvantovou mechaniku k výpočtu,
06:32
Now, if you use good oldstarý
quantumkvantum mechanicsmechanika to work out
127
380400
2536
06:34
how strongsilný darktemný energyenergie should be,
128
382960
1616
jak veliká by měla temná energie být,
dostanete naprosto ohromující výsledek.
06:36
you get an absolutelyabsolutně astonishingudivující resultvýsledek.
129
384600
3216
06:39
You find that darktemný energyenergie
130
387840
1856
Zjistíte, že temná energie
06:41
should be 10 to the powerNapájení
of 120 timesčasy strongersilnější
131
389720
3976
by měla být 10^120 krát
silnější než hodnota,
která vychází z astronomických pozorování.
06:45
than the valuehodnota we observeDodržujte from astronomyastronomie.
132
393720
2816
To je číslo se 120 nulami.
06:48
That's one with 120 zeroesnuly after it.
133
396560
4816
To je tak nesmírně obrovské číslo,
06:53
This is a numberčíslo so mind-bogglinglymysl-bogglingly hugeobrovský
134
401400
2576
že si ho ztěží vůbec dokážeme představit.
06:56
that it's impossiblenemožné
to get your headhlava around.
135
404000
2216
Když mluvíme o tak velikých číslech.
často užíváme výraz „astronomické“,
06:58
We oftenčasto use the wordslovo "astronomicalastronomický"
when we're talkingmluvící about bigvelký numbersčísla.
136
406240
3496
Tady nestačí ani to.
07:01
Well, even that one won'tzvyklý do here.
137
409760
1656
To číslo nemá obdobu
ani v astronomii.
07:03
This numberčíslo is biggervětší
than any numberčíslo in astronomyastronomie.
138
411440
2416
Je tisíc bilionů
bilionů bilionůkrát větší,
07:05
It's a thousandtisíc trillionbilion
trillionbilion trillionbilion timesčasy biggervětší
139
413880
3096
než je počet atomů v celém vesmíru.
07:09
than the numberčíslo of atomsatomů
in the entirecelý universevesmír.
140
417000
2640
Takže jde o dost špatný odhad.
07:12
So that's a prettydosti badšpatný predictionpředpověď.
141
420440
1816
Vlastně už ho nazvali nejhůře
předpovězeným číslem ve fyzice
07:14
In factskutečnost, it's been calledvolal
the worstnejhorší predictionpředpověď in physicsfyzika,
142
422280
2715
07:17
and this is more than just
a theoreticalteoretický curiosityzvědavost.
143
425019
3277
a jde o víc, než jen
o teoretickou kuriozitu.
Kdyby se intenzita temné energie
byť jen blížila tomuto číslu,
07:20
If darktemný energyenergie were
anywherekdekoli nearu this strongsilný,
144
428320
2736
07:23
then the universevesmír
would have been tornroztržený apartodděleně,
145
431080
2136
pak by to vesmír roztrhalo na kusy,
07:25
starshvězdy and galaxiesgalaxie could not formformulář,
and we would not be here.
146
433240
3320
hvězdy a galaxie by se nezformovaly
a my bychom tu nebyli.
07:29
So this is the seconddruhý
of those dangerousnebezpečný numbersčísla,
147
437240
2336
Takže to je druhé z těch
nebezpečných čísel,
velikost temné energie,
07:31
the strengthsíla of darktemný energyenergie,
148
439600
1376
07:33
and explainingvysvětluje it requiresvyžaduje an even more
fantasticfantastický levelúroveň of fine-tuningjemné doladění
149
441000
3936
a k jejímu vysvětlení je třeba ještě
jemnější vyladění vesmíru,
než jsme viděli u Higgsova pole.
07:36
than we saw for the HiggsHandrkovat se fieldpole.
150
444960
1524
07:38
But unlikena rozdíl od the HiggsHandrkovat se fieldpole,
this numberčíslo has no knownznámý explanationvysvětlení.
151
446840
4600
Ale na rozdíl od Higgsova pole
pro tohle číslo není žádné vysvětlení.
07:45
The hopenaděje was that a completekompletní combinationkombinace
152
453000
2456
Existovala naděje, že by kombinace
Einsteinovy obecné teorie relativity,
07:47
of Einstein'sEinsteinova generalVšeobecné
theoryteorie of relativityrelativita,
153
455480
2216
což je teorie světa velkých měřítek,
07:49
whichkterý is the theoryteorie
of the universevesmír at grandgrand scalesváhy,
154
457720
2576
a kvantové mechaniky,
teorie světa malých měřítek,
07:52
with quantumkvantum mechanicsmechanika, the theoryteorie
of the universevesmír at smallmalý scalesváhy,
155
460320
3456
mohla poskytnout řešení.
07:55
mightmohl provideposkytnout a solutionřešení.
156
463800
1856
Samotný Einstein strávil
většinu posledních let svého života
07:57
EinsteinEinstein himselfsám
spentstrávil mostvětšina of his laterpozději yearsroky
157
465680
2456
08:00
on a futilemarné searchVyhledávání
for a unifiedjednotný theoryteorie of physicsfyzika,
158
468160
3176
marným hledáním sjednocené teorie fyziky
08:03
and physicistsfyziků have keptudržováno at it ever sinceod té doby.
159
471360
3376
a fyzikové s tím doposud nepřestali.
Jedním z nejslibnějších kandidátů
sjednocené teorie je teorie strun.
08:06
One of the mostvětšina promisingslibný candidateskandidáti
for a unifiedjednotný theoryteorie is stringřetězec theoryteorie,
160
474760
4136
Základní myšlenka spočívá v tom,
08:10
and the essentialnezbytný ideaidea is,
161
478920
1296
08:12
if you could zoomzoom in on the fundamentalzákladní
particlesčástice that make up our worldsvět,
162
480240
3496
že když si přiblížíte základní částice,
které tvoří náš svět,
zjistíte, že to vůbec nejsou částice,
ale drobounké vibrující struny energie,
08:15
you'dže ano see actuallyvlastně
that they're not particlesčástice at all,
163
483760
2656
08:18
but tinydrobný vibratingVibrační stringsřetězce of energyenergie,
164
486440
2616
08:21
with eachkaždý frequencyfrekvence of vibrationvibrace
correspondingodpovídající to a differentodlišný particlečástice,
165
489080
4336
které kmitají frekvencemi
odpovídajícími jednotlivým částicím,
podobně jako struna kytary
kmitáním vytváří tóny.
08:25
a bitbit like musicalhudební notespoznámky
on a guitarkytara stringřetězec.
166
493440
2560
08:28
So it's a ratherspíše elegantelegantní, almosttéměř poeticpoetický
way of looking at the worldsvět,
167
496680
3376
Je to poměrně elegantní,
téměř poetický pohled na svět,
08:32
but it has one catastrophickatastrofální problemproblém.
168
500080
3456
ale má jeden katastrofální problém.
08:35
It turnsotočí out that stringřetězec theoryteorie
isn't one theoryteorie at all,
169
503560
2896
Znamená to, že teorie strun
není vůbec teorií,
ale celou kolekcí teorií.
08:38
but a wholeCelý collectionsbírka of theoriesteorie.
170
506480
2296
Vlastně se odhaduje,
08:40
It's been estimatedodhadnuto, in factskutečnost,
171
508800
1416
08:42
that there are 10 to the 500
differentodlišný versionsverze of stringřetězec theoryteorie.
172
510240
3936
že existuje 10^500 různých
verzí teorie strun.
Každá by popisovala jiný vesmír
08:46
EachKaždý one would describepopsat
a differentodlišný universevesmír
173
514200
2376
s odlišnými zákony fyziky.
08:48
with differentodlišný lawszákony of physicsfyzika.
174
516600
2136
Kritikové tvrdí, že se tím teorie strun
stává nevědeckou. Nedá se potvrdit.
08:50
Now, criticskritiky say this makesdělá
stringřetězec theoryteorie unscientificnevědecké.
175
518760
2616
08:53
You can't disprovevyvrátit the theoryteorie.
176
521400
1936
Další tvrdili pravý opak, když říkali,
08:55
But othersostatní actuallyvlastně
turnedobrátil se this on its headhlava
177
523360
2000
08:57
and said, well,
maybe this apparentZdánlivá failureselhání
178
525384
2272
že je tahle zjevná chyba možná naopak
největší předností teorie strun.
08:59
is stringřetězec theory'steorie greatestnejvětší triumphtriumf.
179
527680
2336
09:02
What if all of these 10 to the 500
differentodlišný possiblemožný universesvesmíru
180
530040
3376
Co když všech těch 10^500
různých potenciálních vesmírů
09:05
actuallyvlastně existexistovat out there somewhereněkde
181
533440
2216
tam někde v nějakém velkém
multivesmíru vlastně existuje?
09:07
in some grandgrand multiversemultiverse?
182
535680
2120
09:10
SuddenlyNáhle we can understandrozumět
183
538440
1696
Podivně nastavené hodnoty
těch dvou nebezpečných čísel.
09:12
the weirdlypříšerně fine-tunedvyladěné valueshodnoty
of these two dangerousnebezpečný numbersčísla.
184
540160
3576
náhle začnou dávat smysl.
Ve většině multivesmírů
09:15
In mostvětšina of the multiversemultiverse,
185
543760
1296
je temná energie tak silná,
že vesmír trhá na kusy,
09:17
darktemný energyenergie is so strongsilný
that the universevesmír getsdostane tornroztržený apartodděleně,
186
545080
2976
nebo Higgsovo pole tak slabé,
že se nezformují atomy.
09:20
or the HiggsHandrkovat se fieldpole is so weakslabý
that no atomsatomů can formformulář.
187
548080
3336
Žijeme na jednom z těch míst
v multivesmíru,
09:23
We livežít in one of the placesmísta
in the multiversemultiverse
188
551440
2176
kde jsou ta dvě čísla velká tak akorát.
09:25
where the two numbersčísla are just right.
189
553640
2376
Jako velikost jedné z postýlek
v pohádce O třech medvědech.
09:28
We livežít in a GoldilocksZlatovláska universevesmír.
190
556040
2360
09:31
Now, this ideaidea is extremelyvelmi controversialkontroverzní,
and it's easysnadný to see why.
191
559640
4856
Tahle myšlenka je nesmírně kontroverzní
a není těžké uhádnout proč.
Přijmeme-li tuto linii uvažování,
09:36
If we follownásledovat this linečára of thinkingmyslící,
192
564520
1896
pak nikdy nebudeme schopni
odpovědět na otázku:
09:38
then we will never be ableschopný
to answerOdpovědět the questionotázka,
193
566440
2376
„Proč existuje něco, místo toho,
aby nic neexistovalo?“
09:40
"Why is there something
ratherspíše than nothing?"
194
568840
2456
09:43
In mostvětšina of the multiversemultiverse,
there is nothing,
195
571320
2176
Ve většině multivesmíru nic neexistuje
a my žijeme na jednom z mála míst,
09:45
and we livežít in one of the fewpár placesmísta
196
573520
1816
kde zákony fyziky umožňují,
aby něco existovalo.
09:47
where the lawszákony of physicsfyzika
allowdovolit there to be something.
197
575360
3000
09:51
Even worsehorší, we can't testtest
the ideaidea of the multiversemultiverse.
198
579360
3136
A co hůř, nedokážeme prověřit
ani myšlenku multivesmíru.
Do dalších vesmírů se nedokážeme dostat,
09:54
We can't accesspřístup these other universesvesmíru,
199
582520
2136
09:56
so there's no way of knowingvědět
whetherzda they're there or not.
200
584680
3240
takže není cesty, jak poznat,
jestli existují, nebo ne.
10:01
So we're in an extremelyvelmi
frustratingfrustrující positionpozice.
201
589640
3336
Nacházíme se v mimořádně
frustrující situaci.
To neznamená, že multivesmír neexistuje.
10:05
That doesn't mean
the multiversemultiverse doesn't existexistovat.
202
593000
2696
Existují jiné planety, hvězdy, galaxie,
10:07
There are other planetsplanety,
other starshvězdy, other galaxiesgalaxie,
203
595720
2576
tak proč ne další vesmíry?
10:10
so why not other universesvesmíru?
204
598320
2176
Problém je v tom, že je pravděpodobné,
že to nebudeme nikdy vědět jistě.
10:12
The problemproblém is, it's unlikelynepravděpodobné
we'lldobře ever know for sure.
205
600520
3360
10:16
Now, the ideaidea of the multiversemultiverse
has been around for a while,
206
604720
3336
Myšlenka multivesmíru
už nějakou dobu existovala,
ale až v posledních letech se začaly
objevovat první spolehlivé náznaky,
10:20
but in the last fewpár yearsroky,
we'vejsme startedzačal to get the first solidpevný hintsTipy
207
608080
3256
10:23
that this linečára of reasoninguvažování
maysmět get bornnarozený out.
208
611360
2760
že uvažování tímto směrem
může dojít potvrzení.
10:27
DespiteNavzdory highvysoký hopesnaděje
for the first runběh of the LHCLHC,
209
615280
3376
Při prvním spuštění LHC jsme
měli vysoká očekávání.
Hledali jsme během něho
nové teorie fyziky:
10:30
what we were looking for there --
210
618680
1572
10:32
we were looking
for newNový theoriesteorie of physicsfyzika:
211
620276
2060
supersymetrie nebo teorie
rozlehlých dodatečných rozměrů,
10:34
supersymmetrysupersymetrii or largevelký extradalší dimensionsrozměry
212
622360
1896
10:36
that could explainvysvětlit this weirdlypříšerně
fine-tunedvyladěné valuehodnota of the HiggsHandrkovat se fieldpole.
213
624280
4216
které by objasnily tu podivně
nastavenou velikost Higgsova pole.
Ale navzdory velkým očekáváním
LHC odhalil neúrodnou subatomární poušť
10:40
But despitei přes highvysoký hopesnaděje, the LHCLHC
revealedodhalila a barrenneplodná subatomicsubatomární wildernessdivočina
214
628520
4216
10:44
populatedobydlené only by a lonelyosamělý HiggsHandrkovat se bosonboson.
215
632760
2680
obydlenou pouze osamoceným
Higgsovým bosonem.
10:48
My experimentexperiment publishedpublikováno paperpapír after paperpapír
216
636680
2336
Publikovali jsme jednu studii za druhou
a museli jsme s nechutí konstatovat,
že po nové fyzice nebylo vidu ani slechu.
10:51
where we glumlyzachmuřeně had to concludeuzavřít
that we saw no signsznamení of newNový physicsfyzika.
217
639040
4480
10:56
The stakessázky now could not be highervyšší.
218
644400
2656
V sázce už ani nemohlo být víc.
Letos v létě začal LHC
druhou fázi svých aktivit
10:59
This summerletní, the LHCLHC beganzačalo
its seconddruhý phasefáze of operationúkon
219
647080
2896
s téměř dvojnásobnou energií,
než jaké jsme dosáhli při prvním spuštění.
11:02
with an energyenergie almosttéměř doubledvojnásobek
what we achieveddosaženo in the first runběh.
220
650000
3256
11:05
What particlečástice physicistsfyziků
are all desperatelyzoufale hopingdoufám for
221
653280
2656
Všichni částicoví fyzikové zoufale touží
11:07
are signsznamení of newNový particlesčástice,
micromikro blackČerná holesotvory,
222
655960
2776
po náznacích nových částic,
černých mikrodírách
11:10
or maybe something totallynaprosto unexpectednečekané
223
658760
2096
nebo možná po něčem úplně neočekávaném,
11:12
emergingvznikající from the violentnásilný collisionskolizí
at the LargeVelké HadronHadron ColliderUrychlovač.
224
660880
3616
něčem, co vznikne z prudkých srážek
ve Velkém hadronovém urychlovači.
Kdyby to vyšlo, pak bychom
pokračovali v dlouhé cestě
11:16
If so, then we can continuepokračovat
this long journeycesta
225
664520
2336
11:18
that beganzačalo 100 yearsroky agopřed
with AlbertAlbert EinsteinEinstein
226
666880
2576
za ještě hlubším poznáním
zákonů přírody,
11:21
towardsvůči an ever deeperhlouběji understandingporozumění
of the lawszákony of naturePříroda.
227
669480
3520
kterou nastolil před 100 lety
Albert Einstein.
11:25
But if, in two or threetři years'letní " time,
228
673760
2016
Ale pokud bychom během dvou nebo tří let,
11:27
when the LHCLHC switchespřepínače off again
for a seconddruhý long shutdownvypnutí počítače,
229
675800
3336
než LHC opět vypneme v rámci
dlouhodobé odstávky,
nenašli nic jiného než Higgsův boson,
11:31
we'vejsme foundnalezeno nothing but the HiggsHandrkovat se bosonboson,
230
679160
2296
pak bychom ve fyzice zřejmě
vstoupili do nové éry:
11:33
then we maysmět be enteringzadání
a newNový eraéra in physicsfyzika:
231
681480
3816
11:37
an eraéra where there are weirdpodivný featuresfunkce
of the universevesmír that we cannotnemůže explainvysvětlit;
232
685320
4776
éry, ve které existují podivné vlastnosti
vesmíru, které nedokážeme vysvětlit;
11:42
an eraéra where we have hintsTipy
that we livežít in a multiversemultiverse
233
690120
3056
éry, ve které existují náznaky,
že žijeme v multivesmíru,
který leží k uzoufání
navždy mimo náš dosah;
11:45
that lieslži frustratinglyzoufale
forevernavždy beyondmimo our reachdosáhnout;
234
693200
3776
11:49
an eraéra where we will never be ableschopný
to answerOdpovědět the questionotázka,
235
697000
3256
éry, během které nebudeme nikdy schopni
odpovědět na otázku:
„Proč existuje něco, místo toho,
aby nic neexistovalo?“
11:52
"Why is there something
ratherspíše than nothing?"
236
700280
3056
Děkuji vám.
11:55
Thank you.
237
703360
1216
11:56
(ApplausePotlesk)
238
704600
6416
(Potlesk)
12:03
BrunoBruno GiussaniGiussani: HarryHarry,
even if you just said
239
711040
3056
Bruno Giussani: Harry,
i když jste právě teď řekl,
že věda možná nebude
znát některé odpovědi,
12:06
the scienceVěda maysmět not have some answersodpovědi,
240
714120
1856
12:08
I would like to askdotázat se you a couplepár
of questionsotázky, and the first is:
241
716000
3016
chtěl bych vám položit pár otázek
a ta první zní:
postavit něco takového, jako je LHC,
je vícegenerační projekt.
12:11
buildingbudova something like the LHCLHC
is a generationalgenerační projectprojekt.
242
719040
3016
Když jsem vás uváděl, říkal jsem,
že žijeme v době krátkodobých investic.
12:14
I just mentioneduvedeno, introducingzavádění you,
that we livežít in a short-termkrátkodobý worldsvět.
243
722080
4296
Jak dokážete plánovat tak dopředu,
12:18
How do you think so long termobdobí,
244
726400
2856
že stavíte něco, o čem víte,
že to bude spíš pro generace po vás.
12:21
projectingprojektování yourselfvy sám out a generationgenerace
when buildingbudova something like this?
245
729280
3336
HC: Měl jsem velké štěstí,
že jsem se připojil k experimentu,
12:24
HarryHarry CliffCliff: I was very luckyšťastný
246
732640
1416
12:26
that I joinedpřipojeno the experimentexperiment
I work on at the LHCLHC in 2008,
247
734080
2816
na kterém pracuji u LHC, v roce 2008,
zrovna když jsme začínali,
12:28
just as we were switchingpřepínání on,
248
736920
1381
a v mé výzkumné skupině jsou lidé,
kteří už tam pracovali 30 let,
12:30
and there are people in my researchvýzkum groupskupina
who have been workingpracovní on it
249
738325
3251
celou svoji kariéru u jednoho stroje.
12:33
for threetři decadesdekády,
theirjejich entirecelý careerskariéry on one machinestroj.
250
741600
2616
Myslím, že se první debaty
ohledně LHC vedly v roce 1976.
12:36
So I think the first conversationskonverzace
about the LHCLHC were in 1976,
251
744240
3176
Začínáte plánovat výstavbu
stroje bez techniky
12:39
and you startStart planningplánování the machinestroj
withoutbez the technologytechnika
252
747440
2696
a víte, že ho bez ní nepostavíte.
12:42
that you know you're going to need
to be ableschopný to buildstavět it.
253
750160
2416
V 90. letech, kdy jsme museli
začít s projekčními pracemi,
12:44
So the computingvýpočetní powerNapájení
did not existexistovat in the earlybrzy '90s
254
752600
2536
neměly počítače takový výkon.
12:47
when designdesign work beganzačalo in earnestseriózní.
255
755160
1620
Jeden z velkých detektorů,
který zaznamenával kolize ‒
12:48
One of the bigvelký detectorsdetektory
whichkterý recordzáznam these collisionskolizí,
256
756804
2216
nečekalo se, že by mohla
existovat technika,
12:51
they didn't think there was technologytechnika
257
759044
1852
12:52
that could withstandodolat the radiationzáření
that would be createdvytvořeno in the LHCLHC,
258
760920
2856
která by odolala radiaci v LHC ‒
to byla v podstatě hrouda olova
uprostřed toho objektu
12:55
so there was basicallyv podstatě a lumpkus of leadVést
in the middlestřední of this objectobjekt
259
763800
2736
s nějakými detektory okolo,
ale později jsme tu techniku vyvinuli.
12:58
with some detectorsdetektory around the outsidemimo,
260
766560
1576
13:00
but subsequentlynásledně
we have developedrozvinutý technologytechnika.
261
768160
1896
Musíte spoléhat na vynalézavost lidí,
že ty problémy vyřeší,
13:02
So you have to relyspolehnout se on people'slidí ingenuityvynalézavost,
that they will solveřešit the problemsproblémy,
262
770080
3336
ale může to trvat celá desetiletí.
13:05
but it maysmět be a decadedesetiletí
or more down the linečára.
263
773440
1856
BG: Čína zrovna před dvěma
nebo třemi týdny oznámila,
13:07
BGBG: ChinaČína just announcedoznámila
two or threetři weekstýdny agopřed
264
775320
2216
13:09
that they intendzamýšlet to buildstavět
265
777560
1456
že hodlá postavit superurychlovač,
13:11
a supercolliderSupercollider twicedvakrát the sizevelikost of the LHCLHC.
266
779040
2976
který bude 2krát větší než LHC.
13:14
I was wonderingpřemýšlel how you
and your colleagueskolegy welcomeVítejte the newszprávy.
267
782040
3616
Zajímalo by mě, jak jste vy
a vaši kolegové přijali tuto zprávu.
HC: Velikost není všechno, Bruno.
BG: No ovšem. To určitě.
13:17
HCHC: SizeVelikost isn't everything, BrunoBruno.
BGBG: I'm sure. I'm sure.
268
785680
2736
13:20
(LaughterSmích)
269
788440
1776
(Smích)
Zní to legračně,
když to říká částicový fyzik.
13:22
It soundszvuky funnylegrační for a particlečástice
physicistfyzik to say that.
270
790240
2096
13:24
But I mean, seriouslyvážně, it's great newszprávy.
271
792360
2336
Ale chci tím říct, že je to
vážně skvělá zpráva.
13:26
So buildingbudova a machinestroj like the LHCLHC
272
794720
2496
Stavba stroje, jako je LHC, vyžaduje,
13:29
requiresvyžaduje countrieszemí from all over the worldsvět
to poolbazén theirjejich resourceszdroje.
273
797240
2776
aby se na něm podílely svými
prostředky země celého světa.
Žádný národ nemá na to postavit
takový stroj, snad kromě Číny,
13:32
No one nationnárod can affordsi dovolit
to buildstavět a machinestroj this largevelký,
274
800040
2336
13:34
apartodděleně from maybe ChinaČína,
275
802400
1216
protože oni dokážou uvolnit
obrovské prostředky,
13:35
because they can mobilizemobilizovat
hugeobrovský amountsmnožství of resourceszdroje,
276
803640
2216
pracovní síly a peníze,
aby takový stroj postavili.
13:37
manpowerlidských zdrojů and moneypeníze
to buildstavět machinesstrojů like this.
277
805880
2056
Takže je to jenom dobře.
13:39
So it's only a good thing.
278
807960
1256
13:41
What they're really planningplánování to do
is to buildstavět a machinestroj
279
809240
2336
To, co skutečně plánují,
je postavit stroj,
který by podrobně studoval
Higgsův boson a dal nám vodítka,
13:43
that will studystudie the HiggsHandrkovat se bosonboson in detaildetail
and could give us some cluesstopy
280
811600
2736
13:46
as to whetherzda these newNový ideasnápady,
like supersymmetrysupersymetrii, are really out there,
281
814360
2936
zdali nové myšlenky, jako je
supersymetrie, mají reálný základ.
13:49
so it's great newszprávy for physicsfyzika, I think.
282
817320
1905
Takže pro fyziku je to skvělá zpráva.
13:51
BGBG: HarryHarry, thank you.
HCHC: Thank you very much.
283
819249
2176
BG: Harry, děkuji vám.
HC: Mockrát děkuji.
(Potlesk)
13:53
(ApplausePotlesk)
284
821449
3191
Translated by Vladimír Harašta
Reviewed by Ivan Prokůpek

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com