ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com
TEDGlobal>Geneva

Harry Cliff: Have we reached the end of physics?

Хари Клиф (Harry Cliff): Да ли смо стигли до краја физике?

Filmed:
2,620,349 views

Зашто постоји нешто, уместо да постоји ништа? Зашто толико интересантних ствари постоји у свемиру? Физичар који се бави елементарним честицама, Хари Клиф, ради на Великом хадронском сударачу у ЦЕРН-у, а доноси неке потенцијално лоше вести по људе који трагају за одговорима на ова питања. Упркос најупорнијим покушајима научника (и уз помоћ највеће машине на планети), можда ипак никада нећемо успети да објаснимо сва најчуднија својства природе. Да ли је ово крај физике? Научите више у овом фасцинантном говору о најновијим истраживањима тајне структуре универзума.
- Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A hundredсто yearsгодине agoпре this monthмесец дана,
a 36-year-old-година стар AlbertAlbert EinsteinEinstein
0
480
3696
Овог месеца пре сто година,
36-годишњи Алберт Ајнштајн
00:16
stoodстајао up in frontфронт of the PrussianPruski
AcademyAkademija of SciencesNauka in BerlinBerlin
1
4200
3256
стајао је у Берлину
испред Пруске академије наука
00:19
to presentпоклон a radicalрадикалан newново theoryтеорија
of spaceпростор, time and gravityгравитацију:
2
7480
4456
да би представио радикалну нову теорију
о простору, времену и гравитацији,
00:23
the generalгенерално theoryтеорија of relativityрелативност.
3
11960
3016
општу теорију релативности.
00:27
GeneralGenerale relativityрелативност is unquestionablybez sumnje
Einstein'sEinsteinova masterpieceremek-delo,
4
15000
3056
Општа теорија релативности
је несумњиво Ајнштајново ремек-дело,
00:30
a theoryтеорија whichкоја revealsotkriva the workingsрадње
of the universeуниверзум at the grandestnajveжem scalesваге,
5
18080
3976
теорија која открива функционисање
универзума на највишем нивоу,
00:34
capturingхватање in one beautifulЛепа lineлине of algebraалгебра
6
22080
2376
која сажима у диван алгебарски израз све,
00:36
everything from why applesjabuke fallпасти from treesдрвеће
to the beginningпочетак of time and spaceпростор.
7
24480
4520
од тога зашто јабуке падају са дрвета
до зачетка времена и простора.
00:41
1915 mustмора have been an excitingузбудљиво yearгодине
to be a physicistфизичар.
8
29720
3096
Мора да је 1915. године
било узбудљиво бити физичар.
00:44
Two newново ideasидеје were turningокретање
the subjectпредмет on its headглава.
9
32840
3496
Две нове идеје су окренуле
ову науку наопачке.
Једна од њих је била
Ајнштајнова теорија релативности,
00:48
One was Einstein'sEinsteinova theoryтеорија of relativityрелативност,
10
36360
2336
00:50
the other was arguablynesporno
even more revolutionaryреволуционарно:
11
38720
3176
а друга је вероватно
била још револуционарнија -
00:53
quantumквант mechanicsmehanika,
12
41920
1456
квантна механика,
00:55
a mind-meltinglyUm-meltingly strangeчудан
yetјош увек stunninglyзапањујуће successfulуспјешно newново way
13
43400
3536
запањујуће чудан,
а ипак невероватно успешан,
нови начин разумевања микросвета,
света атома и честица.
00:58
of understandingразумевање the microworldMicroWorld,
the worldсвет of atomsатоми and particlesчестице.
14
46960
4280
01:03
Over the last centuryвек,
these two ideasидеје have utterlyпотпуно transformedтрансформисано
15
51920
3656
Током протеклог века,
ове две идеје су потпуно промениле
01:07
our understandingразумевање of the universeуниверзум.
16
55600
1736
наше разумевање свемира.
Управо захваљујући релативности
и квантној механици
01:09
It's thanksХвала to relativityрелативност
and quantumквант mechanicsmehanika
17
57360
2336
научили смо од чега се састоји свемир,
01:11
that we'veми смо learnedнаучио
what the universeуниверзум is madeмаде from,
18
59720
2336
како је отпочео
и како наставља да се развија.
01:14
how it beganпочела
and how it continuesнаставља to evolveеволуирати.
19
62080
2519
01:17
A hundredсто yearsгодине on, we now find ourselvesсами
at anotherдруги turningокретање pointтачка in physicsфизика,
20
65360
4296
Сто година након тога, нашли смо се
на новој прекретници у физици,
01:21
but what's at stakeстаке now
is ratherприлично differentразличит.
21
69680
2480
али оно што је сада у питању
је прилично другачије.
У току неколико следећих година
сазнаћемо да ли можемо да наставимо
01:24
The nextследећи fewнеколико yearsгодине mayможе tell us
whetherда ли је we'llдобро be ableу могуцности
22
72840
2456
01:27
to continueНастави to increaseповећати
our understandingразумевање of natureприрода,
23
75320
2856
са продубљавањем нашег разумевања природе,
01:30
or whetherда ли је maybe for the first time
in the historyисторија of scienceНаука,
24
78200
3416
или ћемо се можда,
по први пут у научној историји,
01:33
we could be facingокренути questionsпитања
that we cannotне може answerодговор,
25
81640
3936
суочити са питањима
на која не можемо одговорити,
01:37
not because we don't have
the brainsмозга or technologyтехнологија,
26
85600
2576
не због тога што немамо
интелигенцију или технологију,
01:40
but because the lawsЗакони of physicsфизика
themselvesсами forbidзабранити it.
27
88200
3240
већ зато што их не дозвољавају
сами закони физике.
Ово је суштински проблем;
универзум је претерано занимљив.
01:44
This is the essentialесенцијално problemпроблем:
the universeуниверзум is farдалеко, farдалеко too interestingзанимљиво.
28
92560
4576
01:49
RelativityRelativnost and quantumквант mechanicsmehanika
appearпојавити to suggestпредлажем
29
97160
2656
Чини се да релативитет
и квантна механика сугеришу
01:51
that the universeуниверзум
should be a boringдосадан placeместо.
30
99840
2296
да универзум треба да је досадно место.
01:54
It should be darkтамно, lethalсмртоносно and lifelessbeživotnu.
31
102160
2896
Треба да је мрачан,
смртоносан и беживотан.
Међутим, када се осврнемо око себе,
01:57
But when we look around us, we see we liveживи
in a universeуниверзум fullпуна of interestingзанимљиво stuffствари,
32
105080
3936
видимо да живимо у универзуму
препуном интересантних ствари,
02:01
fullпуна of starsЗвездице, planetsпланете, treesдрвеће, squirrelsveverice.
33
109040
3056
који врви од звезда, планета,
дрвећа, веверица.
02:04
The questionпитање is, ultimatelyна крају,
34
112120
1496
На крају следи питање:
02:05
why does all this interestingзанимљиво stuffствари existпостоје?
35
113640
3296
зашто све ове интересантне ствари постоје?
02:08
Why is there something
ratherприлично than nothing?
36
116960
3080
Зашто постоји нешто уместо ничега?
Ова противречност је горући проблем
у фундаменталној физици,
02:13
This contradictionконтрадикција is the mostнајвише pressingпритисак
problemпроблем in fundamentalфундаментално physicsфизика,
37
121080
3496
02:16
and in the nextследећи fewнеколико yearsгодине, we mayможе find out
whetherда ли је we'llдобро ever be ableу могуцности to solveреши it.
38
124600
4720
а у следећих пар година ћемо можда сазнати
да ли ћемо икада моћи да га решимо.
02:23
At the heartсрце of this problemпроблем
are two numbersбројеви,
39
131080
3096
У основи овог проблема су два броја,
02:26
two extremelyизузетно dangerousопасно numbersбројеви.
40
134200
2496
два изузетно опасна броја.
02:28
These are propertiesсвојства of the universeуниверзум
that we can measureмеру,
41
136720
2696
Ово су својства свемира
која можемо измерити,
а изузетно су опасна
02:31
and they're extremelyизузетно dangerousопасно
42
139440
1536
јер, ако би била другачија,
чак и за најмању вредност,
02:33
because if they were differentразличит,
even by a tinyситни bitмало,
43
141000
2416
02:35
then the universeуниверзум as we know it
would not existпостоје.
44
143440
2720
универзум каквим га познајемо
не би постојао.
Први од ова два броја је везан
за откриће до кога се дошло
02:38
The first of these numbersбројеви is associatedповезани
with the discoveryоткриће that was madeмаде
45
146720
3456
на неколико километара од ове дворане,
02:42
a fewнеколико kilometersкилометара from this hallдворана,
at CERNCERN-A, home of this machineмашина,
46
150200
2976
у ЦЕРН-у, месту на коме
се налази ова машина,
02:45
the largestнајвеће scientificнаучно deviceуређај
ever builtизграђен by the humanљудско raceтрка,
47
153200
3056
највећи научни уређај
који је икада направила људска раса,
Велики хадронски сударач (LHC).
02:48
the LargeVeliki HadronHadronski ColliderAkceleratora.
48
156280
1856
LHC покреће огромном брзином
субатомске честице
02:50
The LHCLHC whizzeswhizzes subatomicsubatomske particlesчестице
around a 27-kilometer-kilometar ringпрстен,
49
158160
3976
у прстену величине 27 километара,
приближавајући им брзину кретања
све више брзини светлости
02:54
gettingдобијања them closerближе and closerближе
to the speedбрзина of lightсветло
50
162160
2456
пре него што изазове њихов судар
у џиновским детекторима честица.
02:56
before smashingrazbijanje them into eachсваки other
insideу giganticgigantski particleчестица detectorsDetektori.
51
164640
4656
03:01
On JulyJula 4, 2012, physicistsфизичари
at CERNCERN-A announcedнајавио to the worldсвет
52
169320
4496
На дан 4. јула 2012. године,
физичари у ЦЕРН-у су објавили свету
03:05
that they'dони би spottedspazio
a newново fundamentalфундаментално particleчестица
53
173840
2536
да су приметили
да се нова елементарна честица
03:08
beingбиће createdстворено at the violentнасилан collisionsсудара
at the LHCLHC: the HiggsHigsov bosonbozon.
54
176400
4360
ствара приликом снажних судара
у LHC-у, Хигсов бозон.
Ако сте пратили вести у то време,
03:13
Now, if you followedзатим the newsвести at the time,
55
181440
2056
видели сте да се пуно физичара
веома узбудило, заиста,
03:15
you'llти ћеш have seenвиђено a lot of physicistsфизичари
gettingдобијања very excitedузбуђени indeedзаиста,
56
183520
3056
и опроштено вам је ако сте помислили
03:18
and you'dти би be forgivenoprošteno for thinkingразмишљање
57
186600
1656
да се то догађа сваки пут
када откријемо нову честицу.
03:20
we get that way everyсваки time
we discoverоткрити a newново particleчестица.
58
188280
2536
Па, то је донекле истина,
03:22
Well, that is kindкинд of trueистина,
59
190840
1336
али је Хигсов бозон баш посебан.
03:24
but the HiggsHigsov bosonbozon
is particularlyпосебно specialпосебан.
60
192200
2696
Сви смо се узбудили
јер проналажење Хигсовог бозона
03:26
We all got so excitedузбуђени
because findingпроналажење the HiggsHigsov
61
194920
2456
доказује постојање
космичког енергетског поља.
03:29
provesdokazuje the existenceпостојање
of a cosmicкосмички energyенергија fieldпоље.
62
197400
3336
Можда имате проблем
да замислите неко енергетско поље,
03:32
Now, you mayможе have troubleневоље
imaginingumislio an energyенергија fieldпоље,
63
200760
2616
03:35
but we'veми смо all experiencedИскусан one.
64
203400
1429
али смо га сви ми доживели.
03:36
If you've ever heldОдржан a magnetmagnet
closeБлизу to a pieceпиеце of metalметал
65
204853
2536
Ако сте икада држали магнет
близу парчета метала
и осетили силу
која вуче кроз празан простор,
03:39
and feltосетио a forceсила pullingповлачење acrossпреко that gapјаз,
66
207413
2123
онда сте осетили дејство тог поља,
03:41
then you've feltосетио the effectефекат of a fieldпоље.
67
209560
1858
03:43
And the HiggsHigsov fieldпоље
is a little bitмало like a magneticмагнетски fieldпоље,
68
211442
3374
а Хигсово поље
је помало налик магнетном пољу,
осим што има сталну вредност посвуда.
03:46
exceptосим it has a constantконстантно valueвредност everywhereсвуда.
69
214840
2816
Оно је свуда око нас управо.
03:49
It's all around us right now.
70
217680
1456
03:51
We can't see it or touchдодирни it,
71
219160
1736
Не можемо га видети или дотаћи,
али да не постоји,
03:52
but if it wasn'tније there,
72
220920
1216
ни ми не бисмо постојали.
03:54
we would not existпостоје.
73
222160
1440
Хигсово поље даје масу
03:56
The HiggsHigsov fieldпоље givesдаје massмаса
74
224200
1776
елементарним честицама које нас чине.
03:58
to the fundamentalфундаментално particlesчестице
that we're madeмаде from.
75
226000
2376
Да не постоји, ове честице
не би имале масу,
04:00
If it wasn'tније there, those particlesчестице
would have no massмаса,
76
228400
2616
ниједан атом се не би могао оформити
и ми не бисмо постојали.
04:03
and no atomsатоми could formобразац
and there would be no us.
77
231040
2680
Међутим, постоји нешто веома мистериозно
у вези са Хигсовим пољем.
04:06
But there is something deeplyдубоко mysteriousмистериозно
about the HiggsHigsov fieldпоље.
78
234880
4456
Релативност и квантна механика
нам говоре да постоје 2 природна окружења,
04:11
RelativityRelativnost and quantumквант mechanicsmehanika tell us
that it has two naturalприродно settingspostavke,
79
239360
3696
помало налик прекидачу.
04:15
a bitмало like a lightсветло switchпрекидач.
80
243080
1656
Треба да је искључен
04:16
It should eitherили be off,
81
244760
1376
04:18
so that it has a zeroнула valueвредност
everywhereсвуда in spaceпростор,
82
246160
2656
да би свуда у простору
вредност била једнака нули,
или треба да је укључен
да има огромну вредност.
04:20
or it should be on so it has
an absolutelyапсолутно enormousогроман valueвредност.
83
248840
3360
04:24
In bothи једно и друго of these scenariosсценарије,
atomsатоми could not existпостоје,
84
252840
2736
У оба ова сценарија атоми не би постојали,
па према томе ни све друге
интересантне ствари
04:27
and thereforeстога all the other
interestingзанимљиво stuffствари
85
255600
2136
које видимо у свом окружењу,
у свемиру, не би постојале.
04:29
that we see around us
in the universeуниверзум would not existпостоје.
86
257760
2639
04:33
In realityреалност, the HiggsHigsov fieldпоље
is just slightlyмало on,
87
261000
3616
У стварности, Хигсово поље
је само малчице укључено,
не као нулта вредност,
04:36
not zeroнула but 10,000 trillionтрилион timesпута weakerslabiji
than its fullyпотпуно on valueвредност,
88
264640
5056
већ као 10 000 трилиона пута
слабије од своје потпуне вредности,
04:41
a bitмало like a lightсветло switchпрекидач that's got stuckзаглавити
just before the off positionпозиција.
89
269720
4120
налик прекидачу који се заглавио
баш испред положаја за искључење,
а та вредност је од суштинске важности.
04:46
And this valueвредност is crucialкључно.
90
274480
1616
04:48
If it were a tinyситни bitмало differentразличит,
91
276120
1856
Ако би била само мало другачија,
04:50
then there would be
no physicalфизички structureструктура in the universeуниверзум.
92
278000
3656
не би постојала физичка структура
у универзуму.
Тако је ово први од два наша опасна броја,
04:53
So this is the first
of our dangerousопасно numbersбројеви,
93
281680
2176
04:55
the strengthснага of the HiggsHigsov fieldпоље.
94
283880
2056
снага Хигсовог поља.
04:57
TheoristsTeoretiиari have spentпотрошено decadesдеценија
tryingпокушавајући to understandРазумем
95
285960
2736
Теоретичари су провели деценије
покушавајући да разумеју
05:00
why it has this very peculiarlycudnije
fine-tunedфино подешен numberброј,
96
288720
2656
зашто има овај чудни, пажљиво подешен број
05:03
and they'veони су come up
with a numberброј of possibleмогуће explanationsобјашњења.
97
291400
2816
и дошли су до неких могућих објашњења.
Имају имена која звуче сексипилно,
као што је „суперсиметрија“
05:06
They have sexy-soundingseksi namesимена
like "supersymmetrysupersimetrija"
98
294240
2936
или „огромне додатне димензије“.
05:09
or "largeвелики extraекстра dimensionsдимензије."
99
297200
1936
05:11
I'm not going to go
into the detailsдетаље of these ideasидеје now,
100
299160
2776
Нећу залазити у детаље ових идеја сада,
али је главна поента ово -
05:13
but the keyкључ pointтачка is this:
101
301960
2376
05:16
if any of them explainedобјаснио је this weirdlyuvrnuto
fine-tunedфино подешен valueвредност of the HiggsHigsov fieldпоље,
102
304360
3856
ако би било која од њих објаснила
ову чудно подешену вредност Хигсовог поља,
05:20
then we should see newново particlesчестице
beingбиће createdстворено at the LHCLHC
103
308240
3736
онда би требало да видимо
да се нове честице стварају у LHC-у,
05:24
alongзаједно with the HiggsHigsov bosonbozon.
104
312000
1976
заједно са Хигсовим бозоном.
05:26
So farдалеко, thoughипак, we'veми смо not seenвиђено
any signзнак of them.
105
314000
2960
До сада, међутим, нисмо видели да постоје.
05:29
But there's actuallyзаправо an even worseгоре exampleпример
106
317960
2056
Ипак, постоји чак још гори пример
05:32
of this kindкинд of fine-tuningfinog podeљavanja
of a dangerousопасно numberброј,
107
320040
2376
оваквог подешавања опасног броја,
а овога пута долази са друге стране,
05:34
and this time it comesдолази
from the other endкрај of the scaleСкала,
108
322440
2616
из проучавања универзума
при огромним удаљеностима.
05:37
from studyingстудирање the universeуниверзум
at vastогромно distancesрастојања.
109
325080
2856
05:39
One of the mostнајвише importantважно consequencesпоследице
of Einstein'sEinsteinova generalгенерално theoryтеорија of relativityрелативност
110
327960
4336
Једна од најважнијих последица
Ајншајнове опште теорије релативности
05:44
was the discoveryоткриће that the universeуниверзум beganпочела
as a rapidбрзо expansionекспанзија of spaceпростор and time
111
332320
4416
било је откриће да је универзум настао
као убрзано проширење простора и времена
05:48
13.8 billionмилијарде yearsгодине agoпре, the BigVeliki BangPrasak.
112
336760
3776
пре 13,8 милијарди година,
са Великим праском.
05:52
Now, accordingу складу to earlyрано versionsверзије
of the BigVeliki BangPrasak theoryтеорија,
113
340560
2656
Према раним верзијама
теорије Великог праска,
05:55
the universeуниверзум has been expandingширење ever sinceОд
114
343240
2176
универзум се шири од тада,
05:57
with gravityгравитацију graduallyпостепено puttingстављање
the brakesкочнице on that expansionекспанзија.
115
345440
4056
док гравитација
постепено зауставља то ширење.
06:01
But in 1998, astronomersастрономи madeмаде
the stunningзапањујуће discoveryоткриће
116
349520
3336
Међутим, 1998. године, астрономи
су открили запањујућу ствар
06:04
that the expansionекспанзија of the universeуниверзум
is actuallyзаправо speedingprebrzo up.
117
352880
2816
да се ширење универзума заправо убрзава.
Универзум све брже постаје све већи
06:07
The universeуниверзум is gettingдобијања
biggerвеће and biggerвеће fasterбрже and fasterбрже
118
355720
3136
под дејством мистериозне одбојне силе
под називом тамна енергија.
06:10
drivenвођен by a mysteriousмистериозно repulsiveodbojno forceсила
calledпозвани darkтамно energyенергија.
119
358880
3840
Е, сад, када год да чујете
реч „тамно“ у физици,
06:15
Now, wheneverбило кад you hearчујеш
the wordреч "darkтамно" in physicsфизика,
120
363280
2416
треба да постанете веома сумњичави
06:17
you should get very suspiciousсумњив
121
365720
1496
јер то вероватно значи
да не знамо о чему причамо.
06:19
because it probablyвероватно meansзначи
we don't know what we're talkingпричају about.
122
367240
3056
(Смех)
06:22
(LaughterSmeh)
123
370320
1016
Не знамо шта је тамна енергија,
06:23
We don't know what darkтамно energyенергија is,
124
371360
2016
али је најбоља идеја да је то енергија
самог празног простора,
06:25
but the bestнајбоље ideaидеја is that it's the energyенергија
of emptyпразно spaceпростор itselfсам,
125
373400
4736
06:30
the energyенергија of the vacuumвакум.
126
378160
2216
енергија вакуума.
Ако користите добру стару квантну механику
06:32
Now, if you use good oldстари
quantumквант mechanicsmehanika to work out
127
380400
2536
да схватите колико снажна
тамна енергија треба бити,
06:34
how strongјак darkтамно energyенергија should be,
128
382960
1616
06:36
you get an absolutelyапсолутно astonishingЗапањујуће resultрезултат.
129
384600
3216
добићете потпуно запрепашћујућ резултат.
Открићете да тамна енергија
06:39
You find that darkтамно energyенергија
130
387840
1856
06:41
should be 10 to the powerмоћ
of 120 timesпута strongerјачи
131
389720
3976
треба да је јача
за десет на сто двадесети степен
од енергије коју смо измерили
у астрономији.
06:45
than the valueвредност we observeposmatrate from astronomyастрономија.
132
393720
2816
06:48
That's one with 120 zeroesnula after it.
133
396560
4816
То је јединица са 120 нула после ње.
Овај број је толико вртоглаво велики
06:53
This is a numberброј so mind-bogglinglyneshvatljivo hugeогромно
134
401400
2576
06:56
that it's impossibleнемогуће
to get your headглава around.
135
404000
2216
да је немогуће замислити га.
06:58
We oftenчесто use the wordреч "astronomicalастрономски"
when we're talkingпричају about bigвелики numbersбројеви.
136
406240
3496
Често користимо реч „астрономски“
када причамо о великим бројевима.
Чак ни то не важи у овом случају.
07:01
Well, even that one won'tнеће do here.
137
409760
1656
Овај број је већи
од било ког броја у астрономији.
07:03
This numberброј is biggerвеће
than any numberброј in astronomyастрономија.
138
411440
2416
Он је хиљаду билиона
билиона билиона пута већи
07:05
It's a thousandхиљада trillionтрилион
trillionтрилион trillionтрилион timesпута biggerвеће
139
413880
3096
него број атома у целокупном универзуму.
07:09
than the numberброј of atomsатоми
in the entireцео universeуниверзум.
140
417000
2640
Дакле, то је прилично лоше предвиђање.
07:12
So that's a prettyприлично badлоше predictionпредвиђање.
141
420440
1816
07:14
In factчињеница, it's been calledпозвани
the worstнајгоре predictionпредвиђање in physicsфизика,
142
422280
2715
Заправо, ово се назива
најгорим предвиђањем у физици,
07:17
and this is more than just
a theoreticalтеоријски curiosityрадозналост.
143
425019
3277
а ово је више него пука
теоретска чудноватост.
07:20
If darkтамно energyенергија were
anywhereбило где nearблизу this strongјак,
144
428320
2736
Ако би тамна енергија
била иоле приближне јачине,
07:23
then the universeуниверзум
would have been tornпоцепан apartодвојено,
145
431080
2136
целокупни универзум би био искидан,
звезде и галаксије се не би могле
формирати, а ми не бисмо били овде.
07:25
starsЗвездице and galaxiesгалаксије could not formобразац,
and we would not be here.
146
433240
3320
07:29
So this is the secondдруго
of those dangerousопасно numbersбројеви,
147
437240
2336
Тако је ово други од два опасна броја,
07:31
the strengthснага of darkтамно energyенергија,
148
439600
1376
јачина тамне енергије,
07:33
and explainingобјашњавајући it requiresзахтева an even more
fantasticфантастичан levelниво of fine-tuningfinog podeљavanja
149
441000
3936
а објашњење захтева
још фантастичнији ниво финог подешавања
07:36
than we saw for the HiggsHigsov fieldпоље.
150
444960
1524
од оног који смо видели код Хигсовог поља.
07:38
But unlikeза разлику од the HiggsHigsov fieldпоље,
this numberброј has no knownпознат explanationобјашњење.
151
446840
4600
Међутим, насупрот Хигсовом пољу,
за овај број не постоји познато објашњење.
07:45
The hopeнадати се was that a completeкомплетан combinationкомбинација
152
453000
2456
Нада је била у томе
да би комплетна комбинација
07:47
of Einstein'sEinsteinova generalгенерално
theoryтеорија of relativityрелативност,
153
455480
2216
Ајнштајнове опште теорије релативитета,
07:49
whichкоја is the theoryтеорија
of the universeуниверзум at grandгранд scalesваге,
154
457720
2576
што је теорија универзума
у великим размерама,
07:52
with quantumквант mechanicsmehanika, the theoryтеорија
of the universeуниверзум at smallмали scalesваге,
155
460320
3456
са квантном механиком,
теоријом универзума у малим размерама,
07:55
mightМожда provideпружити a solutionрешење.
156
463800
1856
могла дати решење.
Сам Ајнштајн је већи део
својих последњих година провео
07:57
EinsteinEinstein himselfсам
spentпотрошено mostнајвише of his laterкасније yearsгодине
157
465680
2456
08:00
on a futileuzaludan searchПретрага
for a unifiedуједињен theoryтеорија of physicsфизика,
158
468160
3176
у јаловој потрази
за јединственом теоријом физике,
08:03
and physicistsфизичари have keptчува at it ever sinceОд.
159
471360
3376
а физичари настављају рад на томе од тада.
08:06
One of the mostнајвише promisingобећавајуће candidateskandidati
for a unifiedуједињен theoryтеорија is stringниз theoryтеорија,
160
474760
4136
Један од кандидата за јединствену теорију
који највише обећава је теорија струна,
08:10
and the essentialесенцијално ideaидеја is,
161
478920
1296
а суштинска идеја је да,
08:12
if you could zoomзоом in on the fundamentalфундаментално
particlesчестице that make up our worldсвет,
162
480240
3496
ако увећате елементарне честице
које чине наш свет,
08:15
you'dти би see actuallyзаправо
that they're not particlesчестице at all,
163
483760
2656
заправо ћете видети
да то уопште нису честице,
08:18
but tinyситни vibratingvibrira stringsструне of energyенергија,
164
486440
2616
већ мајушне вибрирајуће струне енергије,
08:21
with eachсваки frequencyфреквенција of vibrationвибрације
correspondingодговара to a differentразличит particleчестица,
165
489080
4336
при чему свака фреквенција вибрације
одговара различитој честици,
08:25
a bitмало like musicalмузички notesбелешке
on a guitargitara stringниз.
166
493440
2560
помало налик музичким нотама
на жици гитаре.
08:28
So it's a ratherприлично elegantелегантно, almostскоро poeticpoetski
way of looking at the worldсвет,
167
496680
3376
То је, дакле, прилично елегантан,
скоро поетски начин гледања на свет,
08:32
but it has one catastrophicкатастрофално problemпроблем.
168
500080
3456
али има један катастрофални проблем.
Испоставило се да теорија струна
није уопште само једна теорија,
08:35
It turnsокреће се out that stringниз theoryтеорија
isn't one theoryтеорија at all,
169
503560
2896
08:38
but a wholeцела collectionколекција of theoriesтеорије.
170
506480
2296
већ цела скупина теорија.
08:40
It's been estimatedпроцењено, in factчињеница,
171
508800
1416
Процењено је, заправо,
08:42
that there are 10 to the 500
differentразличит versionsверзије of stringниз theoryтеорија.
172
510240
3936
да постоји између 10 и 500
различитих верзија теорије струна.
08:46
EachSvaki one would describeопишите
a differentразличит universeуниверзум
173
514200
2376
Свака описује различити универзум
08:48
with differentразличит lawsЗакони of physicsфизика.
174
516600
2136
са различитим законима физике.
Критичари кажу да теорија струна
због тога није научна.
08:50
Now, criticsкритичари say this makesчини
stringниз theoryтеорија unscientificnenaučni.
175
518760
2616
Не можете оспорити ову теорију.
08:53
You can't disproveda opovrgne the theoryтеорија.
176
521400
1936
08:55
But othersдруги actuallyзаправо
turnedокренуо се this on its headглава
177
523360
2000
Други су, међутим, окренули ово наопако
и рекли: „Можда је ово што личи на неуспех
08:57
and said, well,
maybe this apparentOčigledno failureнеуспех
178
525384
2272
08:59
is stringниз theory'steorija je greatestнајвећи triumphtrijumf.
179
527680
2336
заправо највећи тријумф теорије струна.“
09:02
What if all of these 10 to the 500
differentразличит possibleмогуће universesуниверзума
180
530040
3376
Шта ако ових 10 до 500
различитих могућих универзума
09:05
actuallyзаправо existпостоје out there somewhereнегде
181
533440
2216
заправо постоји тамо негде
09:07
in some grandгранд multiverseMultiverzum?
182
535680
2120
у неком огромном мултиверзуму?
09:10
SuddenlyOdjednom we can understandРазумем
183
538440
1696
Одједном можемо разумети
09:12
the weirdlyuvrnuto fine-tunedфино подешен valuesвредности
of these two dangerousопасно numbersбројеви.
184
540160
3576
ове чудно подешене вредности
ова два опасна броја.
09:15
In mostнајвише of the multiverseMultiverzum,
185
543760
1296
У већем делу мултиверзума,
09:17
darkтамно energyенергија is so strongјак
that the universeуниверзум getsдобива tornпоцепан apartодвојено,
186
545080
2976
тамна енергија је толико јака
да је универзум растргнут,
09:20
or the HiggsHigsov fieldпоље is so weakслаб
that no atomsатоми can formобразац.
187
548080
3336
или је Хигсово поље толико слабо
да се ниједан атом не може формирати.
09:23
We liveживи in one of the placesместа
in the multiverseMultiverzum
188
551440
2176
Ми живимо на једном од места
у мултиверзуму
09:25
where the two numbersбројеви are just right.
189
553640
2376
где ова два броја имају
одговарајућу вредност.
09:28
We liveживи in a GoldilocksZlatokosa universeуниверзум.
190
556040
2360
Живимо у Златокосином универзуму.
09:31
Now, this ideaидеја is extremelyизузетно controversialконтроверзно,
and it's easyлако to see why.
191
559640
4856
Ова идеја је изузетно контроверзна,
а лако је видети због чега је то тако.
09:36
If we followпратити this lineлине of thinkingразмишљање,
192
564520
1896
Ако пратимо овај начин размишљања,
09:38
then we will never be ableу могуцности
to answerодговор the questionпитање,
193
566440
2376
онда никада нећемо моћи
да одговоримо на ово питање
09:40
"Why is there something
ratherприлично than nothing?"
194
568840
2456
зашто постоји нешто уместо ничега.
09:43
In mostнајвише of the multiverseMultiverzum,
there is nothing,
195
571320
2176
У већем делу свемира не постоји ништа,
а ми живимо на једном од неколико места
09:45
and we liveживи in one of the fewнеколико placesместа
196
573520
1816
09:47
where the lawsЗакони of physicsфизика
allowдозволите there to be something.
197
575360
3000
где закони физике
омогућавају постојање нечега.
09:51
Even worseгоре, we can't testтест
the ideaидеја of the multiverseMultiverzum.
198
579360
3136
Још горе, не можемо проверити
идеју о мултиверзуму.
09:54
We can't accessприступ these other universesуниверзума,
199
582520
2136
Не можемо доћи до ових других универзума,
09:56
so there's no way of knowingзнајући
whetherда ли је they're there or not.
200
584680
3240
па не постоји начин
да се сазна да ли постоје.
10:01
So we're in an extremelyизузетно
frustratingfrustrirajuжe positionпозиција.
201
589640
3336
Дакле, налазимо се у позицији
која изузетно фрустрира.
10:05
That doesn't mean
the multiverseMultiverzum doesn't existпостоје.
202
593000
2696
То не значи да мултиверзум не постоји.
10:07
There are other planetsпланете,
other starsЗвездице, other galaxiesгалаксије,
203
595720
2576
Постоје друге планете, звезде, галаксије,
10:10
so why not other universesуниверзума?
204
598320
2176
па зашто не би постојали
и други универзуми?
10:12
The problemпроблем is, it's unlikelyмало вероватно
we'llдобро ever know for sure.
205
600520
3360
Проблем је у томе што је мало вероватно
да ћемо то икада засигурно знати.
10:16
Now, the ideaидеја of the multiverseMultiverzum
has been around for a while,
206
604720
3336
Е, сад, идеја о мултиверзуму
постоји већ неко време,
али у неколико последњих година
почели смо да добијамо солидне наговештаје
10:20
but in the last fewнеколико yearsгодине,
we'veми смо startedпочела to get the first solidчврст hintsnaznake
207
608080
3256
10:23
that this lineлине of reasoningрасуђивање
mayможе get bornрођен out.
208
611360
2760
да се овакав начин размишљања
може потврдити.
10:27
DespiteUprkos highвисоко hopesнада
for the first runтрцати of the LHCLHC,
209
615280
3376
Упркос постојању велике наде
при првом покретању LHC-а,
оно што смо тражили при томе...
10:30
what we were looking for there --
210
618680
1572
трагали смо за новим теоријама у физици,
10:32
we were looking
for newново theoriesтеорије of physicsфизика:
211
620276
2060
за суперсиметријом
или огромним додатним димензијама,
10:34
supersymmetrysupersimetrija or largeвелики extraекстра dimensionsдимензије
212
622360
1896
10:36
that could explainобјасни this weirdlyuvrnuto
fine-tunedфино подешен valueвредност of the HiggsHigsov fieldпоље.
213
624280
4216
које би могле објаснити
чудно подешену вредност Хигсовог поља.
Међутим, иако је постојала велика нада,
LHC је открио јалову субатомску дивљину
10:40
But despiteупркос highвисоко hopesнада, the LHCLHC
revealedotkrivena a barrenјалов subatomicsubatomske wildernessдивљина
214
628520
4216
10:44
populatedнасељено only by a lonelyусамљен HiggsHigsov bosonbozon.
215
632760
2680
насељену само усамљеним Хигсовим бозоном.
Мој експеримент
објављиван је у раду за радом,
10:48
My experimentексперимент publishedобјављен paperпапир after paperпапир
216
636680
2336
10:51
where we glumlyglumly had to concludeзакључити
that we saw no signsзнаци of newново physicsфизика.
217
639040
4480
у којима смо суморно морали да закључимо
да нема назнака о постојању нове физике.
10:56
The stakesулоге now could not be higherвише.
218
644400
2656
Сада улози не могу бити виши.
10:59
This summerлето, the LHCLHC beganпочела
its secondдруго phasefaza of operationоперација
219
647080
2896
Овог лета, LHC је покренуо
другу фазу операције
уз скоро дуплирану енергију у односу
на ону постигнуту при првом покретању.
11:02
with an energyенергија almostскоро doubleдвоструко
what we achievedпостићи in the first runтрцати.
220
650000
3256
11:05
What particleчестица physicistsфизичари
are all desperatelyочајнички hopingнадати се for
221
653280
2656
Физичари који се баве честицама
очајнички се надају
назнакама нових честица, микро црне рупе,
11:07
are signsзнаци of newново particlesчестице,
microмикро blackцрн holesрупе,
222
655960
2776
или да ће можда нешто потпуно неочекивано
11:10
or maybe something totallyтотално unexpectedнеочекивано
223
658760
2096
проистећи из снажних судара
у Великом хадронском сударачу.
11:12
emergingу настајању from the violentнасилан collisionsсудара
at the LargeVeliki HadronHadronski ColliderAkceleratora.
224
660880
3616
Ако би се то десило,
могли бисмо наставити ово дуго путовање
11:16
If so, then we can continueНастави
this long journeyпутовање
225
664520
2336
11:18
that beganпочела 100 yearsгодине agoпре
with AlbertAlbert EinsteinEinstein
226
666880
2576
које је започето пре 100 година
са Албертом Ајнштајном
11:21
towardsка an ever deeperдубље understandingразумевање
of the lawsЗакони of natureприрода.
227
669480
3520
према још бољем разумевању
природних закона.
Међутим, ако за 2 или 3 године,
11:25
But if, in two or threeтри years'године ' time,
228
673760
2016
11:27
when the LHCLHC switchesпрекидачи off again
for a secondдруго long shutdownisključivanje,
229
675800
3336
када се LHC поново,
по други пут угаси на дуже време,
11:31
we'veми смо foundнашао nothing but the HiggsHigsov bosonbozon,
230
679160
2296
не пронађемо ништа осим Хигсовог бозона,
11:33
then we mayможе be enteringулазак
a newново eraера in physicsфизика:
231
681480
3816
онда ћемо можда ући у нову еру за физику,
11:37
an eraера where there are weirdчудан featuresКарактеристике
of the universeуниверзум that we cannotне може explainобјасни;
232
685320
4776
у којој постоје чудне особине универзума
које не можемо објаснити,
11:42
an eraера where we have hintsnaznake
that we liveживи in a multiverseMultiverzum
233
690120
3056
еру у којој имамо наговештаје
да живимо у мултиверзуму
11:45
that liesлажи frustratinglynajjaиim
foreverзаувек beyondизван our reachдостигнути;
234
693200
3776
који се фрустрирајуће простире
заувек ван нашег домашаја,
11:49
an eraера where we will never be ableу могуцности
to answerодговор the questionпитање,
235
697000
3256
еру у којој никада нећемо моћи
да одговоримо на питање
11:52
"Why is there something
ratherприлично than nothing?"
236
700280
3056
зашто постоји нешто уместо ничега.
11:55
Thank you.
237
703360
1216
Хвала вам.
11:56
(ApplauseAplauz)
238
704600
6416
(Аплауз)
12:03
BrunoBruno GiussaniGiussani: HarryHari,
even if you just said
239
711040
3056
Бруно Ђузани: Хари, иако си управо рекао
12:06
the scienceНаука mayможе not have some answersодговори,
240
714120
1856
да наука можда нема неке одговоре,
12:08
I would like to askпитати you a coupleпар
of questionsпитања, and the first is:
241
716000
3016
желим да ти поставим неколико питања,
а прво је следеће:
изградња нечега као што је LHC
је пројекат једне генерације.
12:11
buildingзграде something like the LHCLHC
is a generationalgeneracijski projectпројекат.
242
719040
3016
Поменуо сам, док сам те представљао,
да живимо у краткорочном свету.
12:14
I just mentionedпоменуто, introducingуводјење you,
that we liveживи in a short-termКраткорочни worldсвет.
243
722080
4296
12:18
How do you think so long termтермина,
244
726400
2856
Како размишљаш дугорочно,
12:21
projectingпројектовање yourselfсами out a generationгенерације
when buildingзграде something like this?
245
729280
3336
истичући се из генерације,
када градиш нешто као што је ово?
Хари Клиф: Имао сам среће
12:24
HarryHari CliffCliff: I was very luckyСрећно
246
732640
1416
да сам се придружио експерименту
на ком радим на LHC-у 2008. године,
12:26
that I joinedПридружио the experimentексперимент
I work on at the LHCLHC in 2008,
247
734080
2816
баш док смо га покретали,
12:28
just as we were switchingсвитцхинг on,
248
736920
1381
а постоје људи у мојој истраживачкој групи
који раде на томе три деценије;
12:30
and there are people in my researchистраживање groupгрупа
who have been workingрад on it
249
738325
3251
12:33
for threeтри decadesдеценија,
theirњихова entireцео careersкаријере on one machineмашина.
250
741600
2616
током читаве каријере на једној машини.
Мислим да су се први разговори
о LHC-у водили 1976. године,
12:36
So I think the first conversationsразговоре
about the LHCLHC were in 1976,
251
744240
3176
када су покренути планови о овој машини
без постојања технологије,
12:39
and you startпочетак planningпланирање the machineмашина
withoutбез the technologyтехнологија
252
747440
2696
за коју знате да ће вам требати
за изградњу.
12:42
that you know you're going to need
to be ableу могуцности to buildизградити it.
253
750160
2416
Компјутерска моћ
није постојала у раним деведесетима,
12:44
So the computingрад на рачунару powerмоћ
did not existпостоје in the earlyрано '90s
254
752600
2536
када је осмишљавање озбиљно почело.
12:47
when designдизајн work beganпочела in earnestErnest.
255
755160
1620
Један велики детектор
који региструје ове сударе,
12:48
One of the bigвелики detectorsDetektori
whichкоја recordзапис these collisionsсудара,
256
756804
2216
а нису мислили да постоји технологија
12:51
they didn't think there was technologyтехнологија
257
759044
1852
која би могла издржати зрачење
које се ствара у LHC-у,
12:52
that could withstandиздржи the radiationзрачење
that would be createdстворено in the LHCLHC,
258
760920
2856
па је, у суштини, постојао
грумен олова усред овог уређаја
12:55
so there was basicallyу основи a lumpгрудњак of leadолово
in the middleсредина of this objectобјекат
259
763800
2736
са неким детекторима око спољашности,
12:58
with some detectorsDetektori around the outsideспоља,
260
766560
1576
али смо касније развили технологију.
13:00
but subsequentlyнакнадно
we have developedразвијен technologyтехнологија.
261
768160
1896
Морате се ослонити на људску домишљатост,
да ће они решити проблеме,
13:02
So you have to relyослонити on people'sљуди ingenuityгенијалност,
that they will solveреши the problemsпроблеми,
262
770080
3336
али то се може десити
и за деценију или више.
13:05
but it mayможе be a decadeдекада
or more down the lineлине.
263
773440
1856
БЂ: Кина је најавила пре 2 или 3 недеље
13:07
BGBG: ChinaKina just announcedнајавио
two or threeтри weeksнедељама agoпре
264
775320
2216
да намерава да изгради супер сударач
два пута већи од LHC-а.
13:09
that they intendНамеравам to buildизградити
265
777560
1456
13:11
a supercollideratomski sudaraи twiceдва пута the sizeвеличине of the LHCLHC.
266
779040
2976
13:14
I was wonderingпитајући се how you
and your colleaguesколеге welcomeДобродошли the newsвести.
267
782040
3616
Питао сам се како сте ти
и твоје колеге реаговали на вести.
ХК: Није све у величини, Бруно.
БЂ: Сигуран сам да је тако.
13:17
HCHC: SizeVeličina isn't everything, BrunoBruno.
BGBG: I'm sure. I'm sure.
268
785680
2736
13:20
(LaughterSmeh)
269
788440
1776
(Смех)
13:22
It soundsзвуци funnyсмешно for a particleчестица
physicistфизичар to say that.
270
790240
2096
Звучи чудно када физичар честица то каже.
13:24
But I mean, seriouslyозбиљно, it's great newsвести.
271
792360
2336
Али озбиљно, мислим, то су сјајне вести.
13:26
So buildingзграде a machineмашина like the LHCLHC
272
794720
2496
Стварање машине као што је LHC
13:29
requiresзахтева countriesземље from all over the worldсвет
to poolбазен theirњихова resourcesресурса.
273
797240
2776
захтева од земаља широм света
да уједине своје ресурсе.
Ниједна нација не може да приушти
изградњу овако велике машине,
13:32
No one nationнација can affordприушти
to buildизградити a machineмашина this largeвелики,
274
800040
2336
13:34
apartодвојено from maybe ChinaKina,
275
802400
1216
осим можда Кине, јер они могу
да мобилишу огромну количину ресурса,
13:35
because they can mobilizeмобилизирати
hugeогромно amountsизноси of resourcesресурса,
276
803640
2216
13:37
manpowerljudstvo and moneyновац
to buildизградити machinesмашине like this.
277
805880
2056
људство и новац да изграде овакве машине.
13:39
So it's only a good thing.
278
807960
1256
Ово је само добро.
Они стварно планирају да изграде машину
13:41
What they're really planningпланирање to do
is to buildизградити a machineмашина
279
809240
2336
за детаљно проучавање Хигсовог бозона
и која би нас навела да закључимо
13:43
that will studyстудија the HiggsHigsov bosonbozon in detailдетаљ
and could give us some cluestragove
280
811600
2736
13:46
as to whetherда ли је these newново ideasидеје,
like supersymmetrysupersimetrija, are really out there,
281
814360
2936
да ли нове идеје,
као суперсиметрија, заиста постоје,
13:49
so it's great newsвести for physicsфизика, I think.
282
817320
1905
те мислим да су то сјајне вести за физику.
13:51
BGBG: HarryHari, thank you.
HCHC: Thank you very much.
283
819249
2176
БЂ: Хари, хвала ти.
ХК: Хвала вама.
(Аплауз)
13:53
(ApplauseAplauz)
284
821449
3191
Translated by Tijana Mihajlović
Reviewed by Ivana Krivokuća

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com