ABOUT THE SPEAKER
Yeonmi Park - Human rights activist
North Korean defector Yeonmi Park is becoming a leading voice of oppressed people around the world.

Why you should listen

Yeonmi Park's escape from North Korea has given the world a window into the lives of its people. At the 2014 Oslo Freedom Forum and the One Young World Summit in Dublin, Park became an international phenomenon, delivering passionate and deeply personal speeches about the brutality of the North Korean regime. Her address to One Young World on the horrors of detention camps, political executions and sex trafficking has been viewed over 320 million times on YouTube. The BBC named her one of their "Top Global Women."

In 2017, Park joined the Tory Burch Foundation's Embrace Ambition campaign, a global effort to dispel the double standard of ambition as a positive trait in men and a negative trait in women. Her searing memoir, In Order to Live: A North Korean Girl's Journey to Freedom, was released in the fall 2015, and now she's urging the world to recognize the oppressed people of Kim Jong-Un's reign. She believes that change will come through young people like herself, whose exposure to capitalism and Western media is eroding the authority of the Kim dynasty.

Currently a student at Columbia University, Park has published an op-ed about North Korea's "black market generation” in the Washington Post and has been featured on CNN, CNBC and the BBC, as well as in the New York Times and Wall Street Journal. She serves on the executive board of directors of the Human Rights Foundation, the world's preeminent organization devoted to disrupting dictatorships.

More profile about the speaker
Yeonmi Park | Speaker | TED.com
TED2019

Yeonmi Park: What I learned about freedom after escaping North Korea

Yeonmi Park: Điều tôi học được về sự tự do sau khi trốn thoát khỏi Triều Tiên.

Filmed:
2,371,462 views

Nhà nhân quyền Yeonmi Park, người đã trốn thoát khỏi Bắc Hàn khi mười tuổi đã nói: "Triều Tiên là nơi không thể tưởng tượng được,". Cô đã chia sẻ câu chuyện tuổi thơ đau thương của mình và nói lên sự mỏng manh của tự do và đưa ra phương pháp để thay đổi nó thậm chí ở nơi đen tối nhất thế giới.
- Human rights activist
North Korean defector Yeonmi Park is becoming a leading voice of oppressed people around the world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I was bornsinh ra in 1993
in the northernPhương bắc partphần of NorthBắc KoreaHàn Quốc,
0
1602
5083
Tôi sinh ra vào năm 1993
tại vùng phía bắc Bắc Hàn
00:18
in a townthị trấn calledgọi là HyesanHyesan,
1
6709
2487
ở trị trấn tên Hyesan,
00:21
which is on the borderbiên giới with ChinaTrung Quốc.
2
9220
2711
nằm ngay biên giới với Trung Quốc.
00:24
I had lovingthương parentscha mẹ
3
12949
2530
Tôi có bố mẹ yêu thương
00:27
and one olderlớn hơn sisterem gái.
4
15503
2253
và một chị gái.
00:31
Before I was even 10 yearsnăm old,
5
19237
2441
Trước cả khi tôi lên mười
00:34
my fathercha was sentgởi to a laborlao động camptrại
6
22516
2530
cha tôi bị đưa vào trại lao động
00:37
for engaginghấp dẫn in illegalbất hợp pháp tradingthương mại.
7
25070
3211
vì tham gia buôn bán bất hợp pháp.
00:41
Now, by "illegalbất hợp pháp tradingthương mại" --
8
29042
2834
"Buôn bán bất hợp pháp"--
00:45
he was sellingbán clogsGuốc, sugarđường,
ricecơm and latermột lát sau copperđồng
9
33686
6217
nghĩa là ông bán còng ngựa, đường,
gạo và sau đó là đồng
00:51
to feednuôi us.
10
39927
1412
để nuôi sống chúng tôi.
00:55
In 2007, my sisterem gái and I
decidedquyết định to escapethoát khỏi.
11
43100
6558
Năm 2007, chị và tôi
quyết định chạy trốn.
01:01
She was 16 yearsnăm old,
12
49682
2913
Lúc đó chị 16 tuổi
01:04
and I was 13 yearsnăm old.
13
52619
2650
và tôi 13 tuổi.
01:08
I need you to understandhiểu không
what the wordtừ "escapethoát khỏi" meanscó nghĩa
14
56809
5107
Tôi cần bạn hiểu
nghĩa của từ "chạy trốn" là gì
01:13
in the contextbối cảnh of NorthBắc KoreaHàn Quốc.
15
61940
2735
trong hoàn cảnh tại Bắc Hàn.
01:17
We were all starvingđói khát,
16
65694
2327
Chúng tôi đều đang đói
01:20
and hungerđói meanscó nghĩa deathtử vong in NorthBắc KoreaHàn Quốc.
17
68045
4505
và đói đồng nghĩa với cái chết ở Bắc Hàn.
01:25
So it was the only optionTùy chọn for us.
18
73666
2987
Vì thế đó là lựa chọn
duy nhất cho chúng tôi.
01:29
I didn't even understandhiểu không
the conceptkhái niệm of escapethoát khỏi,
19
77673
4177
Tôi thậm chí không hiểu
định nghĩa chạy trốn ấy
01:33
but I could see the lightsđèn
from ChinaTrung Quốc at night,
20
81874
3443
nhưng tôi có thể thấy ánh sáng
từ Trung Quốc vào buổi tối
01:38
and I wonderedtự hỏi if I go where the lightánh sáng is,
21
86486
4736
và tự hỏi nếu tôi đến nơi có ánh sáng ấy
01:43
I mightcó thể be ablecó thể to find a bowlbát of ricecơm.
22
91246
3622
tôi có lẽ sẽ tìm thấy một bát cơm.
01:48
It's not like we had a grandlớn plankế hoạch or mapsbản đồ.
23
96702
3638
Điều đó không có nghĩa
chúng tôi có kế hoạch
hoành tráng hay bản đồ.
01:52
We did not know anything
about what was going to happenxảy ra.
24
100364
3491
Chúng tôi không hề biết gì về
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.
01:57
ImagineHãy tưởng tượng your apartmentcăn hộ, chung cư
buildingTòa nhà caughtbắt firengọn lửa.
25
105052
3044
Thử tưởng tượng căn hộ
của bạn bốc cháy.
02:00
I mean, what would you do?
26
108741
2102
Thì bạn sẽ làm gì?
02:02
Would you stayở lại there to be burnedđốt,
27
110867
2582
Bạn sẽ ở lại để bị thiêu
02:05
or would you jumpnhảy off out of the windowcửa sổ
28
113473
2370
hay bạn sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ
02:07
and see what happensxảy ra?
29
115867
1584
và xem chuyện gì xảy ra tiếp?
02:09
That's what we did.
30
117966
1432
Đó là điều chúng tôi đã làm.
02:11
We jumpednhảy lên out of the housenhà ở
31
119422
2858
Chúng tôi nhảy ra khỏi nhà
02:14
insteadthay thế of the firengọn lửa.
32
122304
1526
thay vì chết cháy trong ngọn lửa.
02:17
NorthBắc KoreaHàn Quốc is unimaginablekhông thể tưởng tượng được.
33
125500
4410
Bắc Hàn là một nơi không tưởng tượng nổi.
02:22
It's very hardcứng for me
34
130998
2209
Rất khó cho tôi
02:25
when people askhỏi me
what it feelscảm thấy like to livetrực tiếp there.
35
133231
4100
khi có người hỏi cảm giác sống ở đó
như thế nào.
02:30
To be honestthật thà,
36
138579
2107
Nói thật,
02:32
I tell you:
37
140710
1237
để tôi nói cho bạn:
02:33
you can't even imaginetưởng tượng it.
38
141971
2453
bạn không thể nào tưởng tượng được.
02:39
The wordstừ ngữ in any languagengôn ngữ can't describemiêu tả,
39
147070
4538
Không có từ nào của bất kì
ngôn ngữ nào có thể diễn tả được
02:43
because it's a totallyhoàn toàn differentkhác nhau planethành tinh,
40
151632
2739
vì đó hoàn toàn là một hành tinh khác
02:47
as you cannotkhông thể imaginetưởng tượng
your life on MarsSao Hỏa right now.
41
155458
4420
vì bạn không thể tưởng tượng
cuộc sống của mình ở sao Hỏa.
02:53
For examplethí dụ, the wordtừ "love"
has only one meaningÝ nghĩa:
42
161122
5418
Ví như, chữ "yêu" chỉ có một nghĩa:
02:59
love for the DearThân mến LeaderLãnh đạo.
43
167393
1788
Tình yêu cho lãnh tụ đáng kính.
03:03
There's no conceptkhái niệm
of romanticlãng mạn love in NorthBắc KoreaHàn Quốc.
44
171511
4155
Không có ngữ cảnh
cho tình yêu lãng mạn ở Bắc Hàn.
03:09
And if you don't know the wordstừ ngữ,
45
177222
3012
Và nếu bạn không biết nó
03:12
that meanscó nghĩa you don't
understandhiểu không the conceptkhái niệm,
46
180258
3542
thì nghĩa là bạn cũng không hiểu
được nó
03:17
and thereforevì thế, you don't even realizenhận ra
that conceptkhái niệm is even a possibilitykhả năng.
47
185578
6034
và vì thế tôi không hề nhận ra
rằng nó có thể xảy ra.
03:25
Let me give you anotherkhác examplethí dụ.
48
193422
2618
Để tôi cho bạn một ví dụ khác.
03:29
GrowingPhát triển up in NorthBắc KoreaHàn Quốc,
49
197096
2290
Lớn lên ở Bắc Hàn
03:31
we trulythực sự believedtin that our DearThân mến LeaderLãnh đạo
is an almightyĐấng toàn năng god
50
199410
5606
chúng tôi tin lãnh tụ yêu kính
là một vị thần toàn năng
03:37
who can even readđọc my thoughtssuy nghĩ.
51
205040
2571
người có thể đọc thấu
ý nghĩ chúng tôi.
03:40
I was even afraidsợ to think in NorthBắc KoreaHàn Quốc.
52
208350
3905
Thậm chí tôi còn không dám
suy nghĩ khi ở nơi ấy.
03:45
We are told that he's starvingđói khát for us,
53
213619
2311
Chúng tôi được dặn rằng ông
chịu đói vì mình
03:47
and he's workingđang làm việc tirelesslykhông mệt mỏi for us,
54
215954
2298
và ông làm việc không
ngừng nghỉ vì chúng tôi
03:50
and my hearttim just brokeđã phá vỡ for him.
55
218276
2433
và trái tim tôi đau đớn cho ông.
03:53
When I escapedtrốn thoát to SouthNam KoreaHàn Quốc,
56
221802
2775
Khi tôi trốn thoát khỏi Bắc Hàn
03:56
people told me that
he was actuallythực ra a dictatornhà độc tài,
57
224601
3939
mọi người nói với tôi
hắn chỉ là một kẻ độc tài.
04:00
he had carsxe hơi,
58
228564
1768
Hắn có xe,
04:02
manynhiều, manynhiều resortskhu nghỉ mát,
59
230356
1571
có rất nhiều khu nghỉ dưỡng
04:03
and he had an ultraluxuriousultraluxurious life.
60
231951
2939
và hắn có một cuộc sống xa hoa.
04:08
And then I remembernhớ lại
looking at a picturehình ảnh of him,
61
236803
4098
Và tôi nhớ đến khi nhìn vào
bức ảnh của hắn
04:12
realizingnhận ra for the first time
62
240925
3300
tôi nhận ra rằng lần đầu tiên
04:16
that he is the largestlớn nhất guy in the picturehình ảnh.
63
244249
3648
hắn là kẻ to bự nhất bức hình
04:19
(LaughterTiếng cười)
64
247921
1742
(Cười)
04:22
And it hitđánh me.
65
250334
1545
và nó đánh động tôi.
04:23
FinallyCuối cùng, I realizedthực hiện he wasn'tkhông phải là starvingđói khát.
66
251903
4709
Cuối cùng, tôi nhận ra hắn
không hề đói kém.
04:29
But I was never ablecó thể to see that before,
67
257632
3168
Nhưng tôi không hề
nhận ra điều đó trước kia
04:32
untilcho đến someonengười nào told me that he was fatmập.
68
260824
3715
cho đến khi ai đó nói với tôi
rằng hắn béo.
04:36
(LaughterTiếng cười)
69
264563
1121
(Cười)
04:37
Really, someonengười nào had to teachdạy me
that he was fatmập.
70
265708
3718
Thật, có người đã dạy tôi
là hắn béo.
04:42
If you have never practicedthực hành
criticalchỉ trích thinkingSuy nghĩ,
71
270200
4114
Nếu bạn chưa bao giờ
tập luyện tự duy phản biện
04:46
then you simplyđơn giản see
what you're told to see.
72
274338
3713
thì đơn giản bạn chỉ thấy
những điều mà bạn được cho thấy.
04:52
The biggestlớn nhất questioncâu hỏi alsocũng thế people askhỏi me
73
280395
3030
Câu hỏi khó nhất mà mọi người
cũng hay hỏi tôi
04:55
is: "Why is there no revolutionCuộc cách mạng
insidephía trong NorthBắc KoreaHàn Quốc?
74
283449
3455
là: "Tại sao không hề có khởi nghĩa
ở Bắc Hàn?
04:58
Are we dumbngớ ngẩn?
75
286928
1282
Chúng tôi ngu ngốc chăng?
05:01
Why is there no revolutionCuộc cách mạng
for 70 yearsnăm of this oppressionáp bức?"
76
289202
4949
Tại sao không hề có cuộc
khởi nghĩa trong suốt 70 năm bị áp bức?"
05:07
And I say:
77
295531
1298
Và tôi trả lời:
05:10
If you don't know you're a slavenô lệ,
78
298305
1872
Nếu bạn không biết bạn là nô lệ
05:13
if you don't know
you're isolatedbị cô lập or oppressedbị áp bức,
79
301050
4220
Nếu bạn không biết mình
bị cô lập hay bị đàn áp
thì làm sao bạn biết
đấu tranh để có tự do?
05:18
how do you fightchiến đấu to be freemiễn phí?
80
306095
1985
05:22
I mean, if you know you're isolatedbị cô lập,
81
310676
3225
Ý tôi là nếu bạn không
nhận thức mình bị cô lập
05:25
that meanscó nghĩa you are not isolatedbị cô lập.
82
313925
2158
thì bạn không hề bị cô lập.
05:28
Not knowingbiết is the truethật
definitionĐịnh nghĩa of isolationcô lập,
83
316955
4875
Không hề biết được nghĩa
của tự cô lập
05:33
and that's why I never knewbiết
84
321854
2108
và đó là nguyên nhân bạn
không hề biết
05:35
I was isolatedbị cô lập when I was in NorthBắc KoreaHàn Quốc.
85
323986
3548
bạn bị cô lập khi bạn ở Bắc Hàn.
05:39
I literallynghĩa đen thought I was
in the centerTrung tâm of the universevũ trụ.
86
327558
3697
Tôi thật sự từng nghĩ mình
là trung tâm của vũ trụ.
05:45
So here is my ideaý kiến worthgiá trị spreadingtruyền bá:
87
333517
5761
Và đây là ý tưởng cần được
chia sẻ của tôi:
05:52
a lot of people think
88
340622
1579
Rất nhiều người nghĩ
05:54
humanscon người inherentlyvốn có know
what is right and wrongsai rồi,
89
342225
4668
Loài người vốn biết đâu là phải trái
05:58
the differenceSự khác biệt betweengiữa
justiceSự công bằng and injusticebất công,
90
346917
3574
đâu là sự khác nhau giữa
công bằng và bất công
06:03
what we deservexứng đáng and we don't deservexứng đáng.
91
351327
3084
điều chúng ta đáng được hưởng
và không được hưởng.
06:07
I tell them: BSBS.
92
355647
1893
Tôi sẽ nói với họ: Vớ Vẩn
06:10
(LaughterTiếng cười)
93
358140
1614
(Cười)
06:11
(ApplauseVỗ tay)
94
359778
2237
(Vỗ tay)
06:18
Everything,
95
366462
1308
Tất cả mọi thứ
06:21
everything mustphải be taughtđã dạy,
96
369231
1768
mọi thứ cần được dạy,
06:24
includingkể cả compassionlòng trắc ẩn.
97
372197
1691
bao gồm cả lòng thương cảm.
06:27
If I see someonengười nào dyingchết
on the streetđường phố right now,
98
375965
6222
Nếu tôi thấy ai đó đang
chết đi trên phố bây giờ
06:34
I will do anything to savetiết kiệm that personngười.
99
382211
2840
Tôi sẽ làm bất kì điều gì
để cứu người đó.
06:39
But when I was in NorthBắc KoreaHàn Quốc,
100
387106
1900
Nhưng khi tôi ở Bắc Hàn,
06:41
I saw people dyingchết
and deadđã chết on the streetsđường phố.
101
389942
4341
khi tôi nhìn một ai trên
bờ vực đến cái chết trên đường.
06:47
I feltcảm thấy nothing.
102
395219
1377
Tôi không hề cảm thấy gì cả.
06:49
Not because I'm a psychopathtâm thần,
103
397580
1909
Không vì tôi là người điên,
06:52
but because I never learnedđã học
the conceptkhái niệm of compassionlòng trắc ẩn.
104
400471
3806
mà vì tôi không hề được học
cái gì là thương cảm.
06:57
Only, I feltcảm thấy compassionlòng trắc ẩn,
empathyđồng cảm and sympathycảm thông in my hearttim
105
405082
5254
Tôi chỉ biết thương cảm,
đồng cảm và thấu hiểu trong trái tim mình
07:02
after I learnedđã học the wordtừ
"compassionlòng trắc ẩn" and the conceptkhái niệm,
106
410360
3574
sau khi tôi hiểu được từ
"thương cảm" và ngữ cảnh đó
07:05
and I feel them now.
107
413958
1494
và giờ tôi có thể cảm nhận được nó.
07:10
Now I livetrực tiếp in the UnitedVương StatesTiểu bang
as a freemiễn phí personngười.
108
418169
6445
Giờ tôi sống ở Mĩ
với tư cách là người tự do.
07:16
(ApplauseVỗ tay)
109
424638
1135
(Vỗ tay)
07:17
Thank you.
110
425797
1517
Cảm ơn.
07:19
(ApplauseVỗ tay)
111
427338
3918
(Vỗ tay)
07:24
And recentlygần đây,
112
432113
2111
Và gần đây
07:26
the leaderlãnh đạo of the freemiễn phí countryQuốc gia,
our PresidentTổng thống TrumpTrump,
113
434248
4059
người lãnh đạo của đất nước tự do này
tổng thống Trump
07:30
metgặp with my formertrước đây god.
114
438331
3154
đã gặp vị thánh cũ của tôi.
07:35
And he decidedquyết định humanNhân loại rightsquyền
is not importantquan trọng enoughđủ
115
443177
4717
Và ông cho rằng quyền con người
không đủ quan trọng
07:39
to includebao gồm in his agendaschương trình nghị sự,
116
447918
3228
để thảo luận trong chương trình
nghị sự của ông
07:43
and he did not talk about it.
117
451170
1842
và ông không hề nói về nó.
07:47
And it scaressợ hãi me.
118
455035
2782
Và nó làm tôi sợ.
07:50
We livetrực tiếp in a worldthế giới right now
119
458718
3276
Chúng ta sống trong một thế giới
07:54
where a dictatornhà độc tài can be praisedca ngợi
for executingthực hiện his uncleChú,
120
462018
6378
mà kẻ độc tài có thể được tuyên dương
khi hành hình chú của mình
08:00
for killinggiết chết his halfmột nửa brotherem trai,
121
468420
2553
khi giết anh trai cùng cha khác mẹ
08:02
killinggiết chết thousandshàng nghìn of NorthBắc KoreansNgười Triều tiên.
122
470997
3003
giết chết hàng loạt người
dân Bắc Hàn.
08:06
And that was worthyxứng đáng of praiseca ngợi.
123
474024
3038
Đó là điều đáng để ca tụng.
08:10
And alsocũng thế it madethực hiện me think:
124
478829
2336
Nó cũng làm tôi suy nghĩ:
08:14
perhapscó lẽ we all need to be taughtđã dạy
something newMới about freedomsự tự do now.
125
482291
6574
Có lẽ chúng ta đều cần được dạy
điều mới về dự do ngay bây giờ.
08:24
FreedomTự do is fragilemong manh.
126
492926
2896
Tự do rất mỏng manh.
08:29
I don't want to alarmbáo thức you, but it is.
127
497140
3125
Tôi không muốn cảnh báo bạn
nhưng nó là như vậy.
08:33
It only tooklấy threesố ba generationscác thế hệ
128
501426
3091
Chỉ mất ba thế hệ
08:36
to make NorthBắc KoreaHàn Quốc into
GeorgeGeorge Orwell'sOrwell của "1984."
129
504541
5595
để tẩy não người Bắc Hàn
như trong tác phẩm "1984"
của George Orwell's
08:42
It tooklấy only threesố ba generationscác thế hệ.
130
510965
2296
chỉ với ba thế hệ.
08:48
If we don't fightchiến đấu for humanNhân loại rightsquyền
131
516233
4513
Nếu chúng ta không tranh đấu
vì quyền con người
08:52
for the people who are oppressedbị áp bức
right now who don't have a voicetiếng nói,
132
520770
4080
vì nhưng người không có tiếng nói
bị đàn áp hiện nay
08:56
as freemiễn phí people here,
133
524874
1833
với tư cách là người tự do tại đây
09:00
who will fightchiến đấu for us
when we are not freemiễn phí?
134
528000
2995
Ai sẽ đấu tranh cho chúng ta
khi chúng ta mất đi cái quyền ấy?
09:04
MachinesMáy móc? AnimalsĐộng vật? I don't know.
135
532976
4143
Máy móc? Động vật? Tôi không biết.
09:11
I think it's wonderfulTuyệt vời
that we carequan tâm about climatekhí hậu changethay đổi,
136
539889
5433
Tôi thấy thật tuyệt khi
chúng ta quan tâm đến biển đổi khí hậu,
09:17
animalthú vật rightsquyền, gendergiới tính equalitybình đẳng,
137
545346
2553
quyền động vật, công bằng giới tính,
09:19
all of these things.
138
547923
1727
tất cả những thứ này.
09:21
The factthực tế that we carequan tâm
about animals'động vật' rightsquyền,
139
549674
3085
Sự thật rằng chúng ta quan tâm
về quyền động vật,
09:24
that meanscó nghĩa that's
how beautifulđẹp our hearttim is,
140
552783
3595
nghĩa là trái tim của chúng ta
thật đẹp,
09:28
that we carequan tâm about someonengười nào
who cannotkhông thể speaknói for themselvesbản thân họ.
141
556402
3871
rằng chúng ta quan tâm đến
ai đó không thể nói lên tiếng nói của họ.
09:32
And NorthBắc KoreansNgười Triều tiên right now
cannotkhông thể speaknói for themselvesbản thân họ.
142
560932
5412
Và người Bắc Hàn lúc này không thể
lên tiếng cho bản thân họ.
09:38
They don't have internetInternet
in the 21stst centurythế kỷ.
143
566900
3824
Họ không có mạng Internet
trong thế kỉ 21.
09:42
We don't have electricityđiện,
144
570748
2591
Chúng tôi không hề có điện
09:45
and it is the darkestđen tối nhất placeđịa điểm
on earthtrái đất right now.
145
573363
3721
và đó là nơi tối tăm nhất
trên trái đất bây giờ.
09:50
Now I want to say something
to my fellowđồng bào NorthBắc KoreansNgười Triều tiên
146
578618
3785
Giờ đây tôi muốn nói với
những người bạn Bắc Hàn
09:54
who are livingsống in that darknessbóng tối.
147
582427
2205
những người sống trong bóng tối.
09:58
They mightcó thể not believe this,
148
586050
1755
Có lẽ họ không hề tin vào điều đó,
09:59
but I want to tell them
that an alternativethay thế life is possiblekhả thi.
149
587829
4852
nhưng tôi muốn nói với họ
rằng một cuộc sống khác là điều có thể
10:04
Be freemiễn phí.
150
592705
1338
Hãy tự do.
10:07
From my experiencekinh nghiệm,
151
595709
3750
Từ kinh nghiệm của mình,
10:11
literallynghĩa đen anything is possiblekhả thi.
152
599483
3110
thật sự cái gì có cũng có thể xảy ra.
10:16
I was boughtđã mua,
153
604264
1532
Tôi bị mua
10:17
I was soldđã bán as a slavenô lệ.
154
605820
2368
bị bán như một nô lệ.
10:20
But now I'm here,
155
608212
2220
Nhưng giờ đây tôi ở đây,
10:22
and that is why I believe in miraclesphép lạ.
156
610456
3200
và đó là lí do tại sao
tôi tin vào phép màu.
10:27
The one thing that I learnedđã học from historylịch sử
157
615462
3205
Một điều tôi học từ lịch sử
10:30
is that nothing is forevermãi mãi in this worldthế giới.
158
618691
5014
là không có gì là mãi mãi
trên thế giới này.
10:35
And that is why we have
everymỗi reasonlý do to be hopefulhy vọng.
159
623729
5422
Và đó là lí do chúng ta
có quyền được hi vọng.
10:41
Thank you.
160
629175
1430
Cảm ơn.
10:42
(ApplauseVỗ tay)
161
630629
4275
(Vỗ tay)
Translated by Nhung Vũ
Reviewed by nguyen hieu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Yeonmi Park - Human rights activist
North Korean defector Yeonmi Park is becoming a leading voice of oppressed people around the world.

Why you should listen

Yeonmi Park's escape from North Korea has given the world a window into the lives of its people. At the 2014 Oslo Freedom Forum and the One Young World Summit in Dublin, Park became an international phenomenon, delivering passionate and deeply personal speeches about the brutality of the North Korean regime. Her address to One Young World on the horrors of detention camps, political executions and sex trafficking has been viewed over 320 million times on YouTube. The BBC named her one of their "Top Global Women."

In 2017, Park joined the Tory Burch Foundation's Embrace Ambition campaign, a global effort to dispel the double standard of ambition as a positive trait in men and a negative trait in women. Her searing memoir, In Order to Live: A North Korean Girl's Journey to Freedom, was released in the fall 2015, and now she's urging the world to recognize the oppressed people of Kim Jong-Un's reign. She believes that change will come through young people like herself, whose exposure to capitalism and Western media is eroding the authority of the Kim dynasty.

Currently a student at Columbia University, Park has published an op-ed about North Korea's "black market generation” in the Washington Post and has been featured on CNN, CNBC and the BBC, as well as in the New York Times and Wall Street Journal. She serves on the executive board of directors of the Human Rights Foundation, the world's preeminent organization devoted to disrupting dictatorships.

More profile about the speaker
Yeonmi Park | Speaker | TED.com