ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2011

Thandie Newton: Embracing otherness, embracing myself

Thandie Newton: Ötekiliği qucaqlamaq, özümü qucaqlamaq

Filmed:
3,029,159 views

Oyunçu Thandie Newton öz "ötekilik" ini tapma hekayəsini izah edir. Əvvəl, iki fərqli mədəniyyətin içində böyüyən bir uşaq olaraq, sonra da bir çox fərqli mənliyi oynayan bir oyunçu olaraq. TEDGlobal 2011 səhnəsindən təzə, isti və bilgece bir danışma.
- Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
Embracing otherness.
0
0
3000
Fərqliliyi qucaqlamaq..
00:18
When I first heard this theme,
1
3000
2000
Bu temanı eşidərkən, ilk ağlıma gələn
00:20
I thought, well, embracing otherness
2
5000
2000
fərqlili(başqası olmağı) sevmək
00:22
is embracing myself.
3
7000
3000
özünü sevməkdir oldu.
00:25
And the journey to that place
4
10000
2000
Bu fikrimin formalaşmasına
00:27
of understanding and acceptance
5
12000
2000
qədər keçdiyim yol isə məncə
00:29
has been an interesting one for me,
6
14000
3000
maraqlı bir yol olub, bu yol
00:32
and it's given me an insight
7
17000
2000
mənlik anlayşını tam dərk etməyimə
00:34
into the whole notion of self,
8
19000
2000
kömək etdiyinə görə
00:36
which I think is worth sharing with you today.
9
21000
4000
paylaşmağa dəyər bir hekayə olduğuna inanıram.
00:40
We each have a self,
10
25000
2000
Hər kəs "mən"i var,
00:42
but I don't think that we're born with one.
11
27000
3000
ancaq fikrimcə bu doğuşdan deyil.
00:45
You know how newborn babies
12
30000
2000
Yeni doğulmuş uşaqlarda
00:47
believe they're part of everything;
13
32000
2000
hər şeyin parçası olmaq hissi olur;
00:49
they're not separate?
14
34000
2000
özlərini müstəqil hiss etmirlər.
00:51
Well that fundamental sense of oneness
15
36000
3000
Bu birlik hissi bizdə çox
00:54
is lost on us very quickly.
16
39000
2000
tez unudulur.
00:56
It's like that initial stage is over --
17
41000
2000
Başlanğıc mərhələnin sonu kimidir--
00:58
oneness: infancy,
18
43000
2000
birlik, uşaqlıq, sadəlik,
01:00
unformed, primitive.
19
45000
2000
formasızlığın sonudur.
01:02
It's no longer valid or real.
20
47000
3000
Birlik qeyri-mümkündür.
01:05
What is real is separateness,
21
50000
2000
Fərqlilik daha realdır.
01:07
and at some point in early babyhood,
22
52000
2000
Körpəliyin müəyyən mərhələsindən
01:09
the idea of self
23
54000
2000
başlayaraq mənlik
01:11
starts to form.
24
56000
2000
anlayışı yaranır.
01:13
Our little portion of oneness is given a name,
25
58000
3000
Tamın bir parçası olan "mən"ə ad verilir,
01:16
is told all kinds of things about itself,
26
61000
3000
özü haqda məlumatlar verilir,
01:19
and these details,
27
64000
2000
bu məlumat, detallar,
01:21
opinions and ideas
28
66000
2000
fikirlər şəxsin
01:23
become facts,
29
68000
2000
formalaşmasında
01:25
which go towards building ourselves,
30
70000
2000
əsas rol oynayır, kimliyimizi
01:27
our identity.
31
72000
2000
müəyyən edir.
01:29
And that self becomes the vehicle
32
74000
2000
Kimliyimiz sosial dünya ilə
01:31
for navigating our social world.
33
76000
3000
əlaqə vasitəmizə çevrilir.
01:34
But the self is a projection
34
79000
3000
Ancaq bu kim(mən) başqa
01:37
based on other people's projections.
35
82000
2000
kimlərin əhatəsində üzə çıxır.
01:39
Is it who we really are?
36
84000
3000
Bəs biz kimik?
01:42
Or who we really want to be, or should be?
37
87000
3000
Olmaq istədiyimiz mənik, yoxsa olmalı olduğumuz?
01:45
So this whole interaction
38
90000
3000
Mənim kimlik və şəxsiyyətimin
01:48
with self and identity
39
93000
2000
formalaşması prosesi
01:50
was a very difficult one for me growing up.
40
95000
2000
isə çox çətin olub.
01:52
The self that I attempted to take out into the world
41
97000
3000
Yaratmaq istədiyim mən dəfələrlə
01:55
was rejected over and over again.
42
100000
3000
rədd edilirdi.
01:58
And my panic
43
103000
2000
Mənə uyğun
02:00
at not having a self that fit,
44
105000
2000
kimliyimin olmamasından yaranan qorxu
02:02
and the confusion that came
45
107000
2000
və kimliyimin inkar edilməsindən
02:04
from my self being rejected,
46
109000
2000
yaranan çaşqınlıq,
02:06
created anxiety, shame
47
111000
3000
narahatlıq, utanc və ümidsizlik
02:09
and hopelessness,
48
114000
2000
hisslərinin uzun müddət
02:11
which kind of defined me for a long time.
49
116000
3000
mənə hakim olmasına səbəb oldu.
02:14
But in retrospect,
50
119000
2000
Geriyə baxdıqda isə
02:16
the destruction of my self was so repetitive
51
121000
3000
kimliyim o qədər tez-tez yox olurdu
02:19
that I started to see a pattern.
52
124000
2000
müəyyən bir uyğunluq sezirdim.
02:21
The self changed,
53
126000
3000
Mənliyim dəyişər,
02:24
got affected, broken, destroyed,
54
129000
3000
sarsılar, inkişaf edər, yox olardı,
02:27
but another one would evolve --
55
132000
3000
ancaq başqası yenə yaranar--
02:30
sometimes stronger,
56
135000
2000
bəzən daha güclü,
02:32
sometimes hateful,
57
137000
2000
daha kinli,
02:34
sometimes not wanting to be there at all.
58
139000
2000
bəzən mənimlə olmaq da istəməzdi.
02:36
The self was not constant.
59
141000
3000
Sabit bir kimliyim yox idi.
02:40
And how many times
60
145000
2000
Kimliyimin heç vaxt
02:42
would my self have to die
61
147000
2000
mövcud olmadığını dərk etməyim üçün
02:44
before I realized
62
149000
2000
dəfələrcə yaratdığım kimliyi
02:46
that it was never alive in the first place?
63
151000
3000
dəfn etməli oldum.
02:49
I grew up on the coast of England
64
154000
2000
Uşaqlığım 70-ci illər
02:51
in the '70s.
65
156000
2000
İnglitərəsində keçib.
02:53
My dad is white from Cornwall,
66
158000
3000
Atam Kornvoldan olan ağdərili,
02:56
and my mom is black from Zimbabwe.
67
161000
4000
anam isə Zimbabvedən olan qaradərilidir.
03:00
Even the idea of us as a family
68
165000
2000
Bizim ailə ola biləcəyimiz fikri belə
03:02
was challenging to most people.
69
167000
3000
çoxları üçün qəbuledilməz idi.
03:05
But nature had its wicked way,
70
170000
2000
Təbiətin isə öz işini görür
03:07
and brown babies were born.
71
172000
2000
və qəhvəyi dərili uşaqlar doğulur.
03:09
But from about the age of five,
72
174000
2000
Təxminən beş yaşımdan isə
03:11
I was aware that I didn't fit.
73
176000
3000
fərqliliyimdən agah idim.
03:14
I was the black atheist kid
74
179000
3000
Rahibələrin idarə etdiyi
03:17
in the all-white Catholic school run by nuns.
75
182000
3000
katolik məktəbdəki tək qaradərili ateist idim.
03:20
I was an anomaly,
76
185000
2000
Tam paradoks idim,
03:22
and my self was rooting around for definition
77
187000
4000
mənliyim də bu paradoksdan nəsə çıxarıb
03:26
and trying to plug in.
78
191000
3000
nəyəsə aid olmağa çalışırdı.
03:29
Because the self likes to fit,
79
194000
2000
Kimlik uyğunlaşmağı
03:31
to see itself replicated,
80
196000
2000
təkrarlanmağı, aid olmağı
03:33
to belong.
81
198000
2000
sevir.
03:35
That confirms its existence
82
200000
2000
Mövcudluğunun və vacibliyinin
03:37
and its importance.
83
202000
2000
sübutudur bu.
03:39
And it is important.
84
204000
2000
Əslində çox vacibdir.
03:41
It has an extremely important function.
85
206000
2000
Çox önəmli funksiyası var.
03:43
Without it, we literally can't interface with others.
86
208000
4000
Mənimiz olmadan heç kəslə əlaqə saxlaya bilmərik.
03:47
We can't hatch plans
87
212000
2000
Planlar qurub,
03:49
and climb that stairway of popularity,
88
214000
3000
məşhurluq, uğur pillələrini
03:52
of success.
89
217000
2000
qalxa bilmərik.
03:54
But my skin color wasn't right.
90
219000
3000
Ancaq dəri rəngim buna mane olurdu.
03:57
My hair wasn't right.
91
222000
2000
Saçım da uyğun deyildi.
03:59
My history wasn't right.
92
224000
2000
Nə də tarixcəm.
04:01
My self became defined
93
226000
2000
Hamıdan başqa olaraq
04:03
by otherness,
94
228000
2000
qəbul edilmişdim,
04:05
which meant that, in that social world,
95
230000
2000
başqa sözlə sosial hayatda
04:07
I didn't really exist.
96
232000
2000
tam mövcud deyildim.
04:09
And I was "other" before being anything else --
97
234000
3000
Kimliyim hər şeydən, hətta qız olmaqdan da
04:12
even before being a girl.
98
237000
3000
əvvəl, fərqli olmaqla müəyyən edilirdi.
04:15
I was a noticeable nobody.
99
240000
3000
Diqqəti cəlb edən "heçkəs" idim.
04:18
Another world was opening up
100
243000
3000
Həmin vaxtlar yeni bir
04:21
around this time:
101
246000
2000
dünyanı kəşf etmişdim:
04:23
performance and dancing.
102
248000
3000
tamaşa və rəqs.
04:26
That nagging dread of self-hood
103
251000
3000
Rəqs edərkən daimi olan kimlik
04:29
didn't exist when I was dancing.
104
254000
3000
qorxumdan azad olurdum.
04:32
I'd literally lose myself.
105
257000
3000
Sözün əsl mənasında özümü itirirdim.
04:35
And I was a really good dancer.
106
260000
3000
Çox yaxşı rəqs edirdim.
04:38
I would put
107
263000
2000
Bütün hisslərimi
04:40
all my emotional expression
108
265000
2000
öz rəqsimlə ifadə etməyə
04:42
into my dancing.
109
267000
2000
çalışardım.
04:44
I could be in the movement
110
269000
3000
Özüm olarkən real həyatda
04:47
in a way that I wasn't able to be
111
272000
2000
edə bilməyəcəyim qədər özümü
04:49
in my real life, in myself.
112
274000
3000
azad ifadə edə bilirdim.
04:52
And at 16,
113
277000
2000
16 yaşımda isə
04:54
I stumbled across another opportunity,
114
279000
3000
filmdə rol almaq kimi daha başqa
04:57
and I earned my first acting role in a film.
115
282000
4000
bir fürsətim oldu.
05:01
I can hardly find the words
116
286000
2000
Rol ifa edərkən hiss etdiyim
05:03
to describe the peace I felt
117
288000
3000
rahatlığı sözlərlə ifadə etmək
05:06
when I was acting.
118
291000
2000
çətindir.
05:08
My dysfunctional self
119
293000
2000
Özünü göstərə bilməyən
05:10
could actually plug in
120
295000
2000
kimliyim ortaya çıxar və
05:12
to another self, not my own,
121
297000
2000
başqa biri olardı,
05:14
and it felt so good.
122
299000
3000
özümü əla hiss edərdim.
05:17
It was the first time that I existed
123
302000
2000
İlk dəfə idi ki, tam fəaliyyətdə olan
05:19
inside a fully-functioning self --
124
304000
3000
özüm mövcud idi,
05:22
one that I controlled,
125
307000
3000
özüm yaradıb böyütdüyüm,
05:25
that I steered,
126
310000
2000
özüm idarə edə bildiyim
05:27
that I gave life to.
127
312000
3000
"mən"im.
05:30
But the shooting day would end,
128
315000
2000
Günün sonunda isə yenə
05:32
and I'd return
129
317000
2000
qarışıq və qəribə
05:34
to my gnarly, awkward self.
130
319000
3000
özümə qayıdardım.
05:37
By 19,
131
322000
3000
19 yaşımda
05:40
I was a fully-fledged movie actor,
132
325000
2000
yetkin bir aktrisa idim,
05:42
but still searching for definition.
133
327000
3000
hələ də kimlik axtarışında olsam da.
05:45
I applied to read anthropology
134
330000
2000
Universitetdə atropologiya
05:47
at university.
135
332000
2000
fakultəsinə səndələrimi verdim.
05:49
Dr. Phyllis Lee gave me my interview,
136
334000
3000
Dr. Phyllis Lee intervyu zamanı mənə
05:52
and she asked me, "How would you define race?"
137
337000
4000
"İrqi necə ifadə edərdiniz?" sualını verdi.
05:56
Well, I thought I had the answer to that one,
138
341000
2000
Cavabımdan əmin idim,
05:58
and I said, "Skin color."
139
343000
3000
"Dəri rəngi ilə." dedim.
06:01
"So biology, genetics?" she said.
140
346000
4000
"Yəni bioloji, genetik əsaslarla?" o davam etdi.
06:05
"Because, Thandie, that's not accurate.
141
350000
2000
"Thandie, bu doğru deyil.
06:07
Because there's actually more genetic difference
142
352000
3000
Çünki qara dərili Keynalı və Qaradərili Uqandalı
06:10
between a black Kenyan
143
355000
2000
arasındakı genetik fərq
06:12
and a black Ugandan
144
357000
2000
qaradərili Keynalı və
06:14
than there is between a black Kenyan
145
359000
3000
ağdərili Norveç arasındakı
06:17
and, say, a white Norwegian.
146
362000
2000
genetik fərqdən daha böyükdür.
06:19
Because we all stem from Africa.
147
364000
2000
Bütün bu millətlər Afrikadan olduğu
06:21
So in Africa,
148
366000
2000
üçün genetik müxtəliflik
06:23
there's been more time
149
368000
2000
daha uzun zaman
06:25
to create genetic diversity."
150
370000
2000
ərzində baş verib."
06:27
In other words,
151
372000
2000
Başqa sözlə,
06:29
race has no basis
152
374000
2000
irqin bioloji və elmi
06:31
in biological or scientific fact.
153
376000
3000
heç bir əsası yoxdur.
06:34
On the one hand, result.
154
379000
3000
Bir tərəfdən baxanda,
06:37
Right?
155
382000
2000
inandırıcı açıqlama idi.
06:39
On the other hand, my definition of self
156
384000
3000
Digər tərəfdən isə, özüm üçün yaratdığım
06:42
just lost a huge chunk of its credibility.
157
387000
3000
kimlik anlayışı artıq inandırıcı deyildi.
06:45
But what was credible,
158
390000
2000
İnandırıcı tək elmi, bioloji fakt
06:47
what is biological and scientific fact,
159
392000
3000
budur ki, Afrikalıların hamısının kökü
06:50
is that we all stem from Africa --
160
395000
3000
160 000 il əvvəl yaşamış
06:53
in fact, from a woman called Mitochondrial Eve
161
398000
3000
Mitokodrial Həvva adlı
06:56
who lived 160,000 years ago.
162
401000
3000
qadından gəlir.
06:59
And race is an illegitimate concept
163
404000
3000
İrq isə qorxu və
07:02
which our selves have created
164
407000
2000
cahilliyimizdən yaranan
07:04
based on fear and ignorance.
165
409000
4000
elmi əsası olmayan konseptdir.
07:08
Strangely, these revelations
166
413000
2000
Qəribədir ki, bu izah da mənim
07:10
didn't cure my low self-esteem,
167
415000
3000
"öz"ümə inamımı geri gətirmədi,
07:13
that feeling of otherness.
168
418000
3000
fərqlilik hissimi azaltmadı.
07:16
My desire to disappear
169
421000
2000
Yox olmaq istəyim hələ
07:18
was still very powerful.
170
423000
2000
də mənə hakim idi.
07:20
I had a degree from Cambridge;
171
425000
2000
Kembrici(universitet) qurtarmışdım;
07:22
I had a thriving career,
172
427000
2000
uğurlu kariyeram var idi,
07:24
but my self was a car crash,
173
429000
3000
ancaq özümə inamım sıfır idi,
07:27
and I wound up with bulimia
174
432000
2000
bulimiya və terapevtlərin
07:29
and on a therapist's couch.
175
434000
2000
cəngində idim.
07:31
And of course I did.
176
436000
2000
Fikrim isə eyni idi.
07:33
I still believed
177
438000
2000
Sahib olduğum tək şeyin
07:35
my self was all I was.
178
440000
2000
mənim olduğuna inanırdım.
07:37
I still valued self-worth
179
442000
2000
Özünə verdiyin dəyərin
07:39
above all other worth,
180
444000
2000
digər dəyərlərdən daha üstün sayırdım,
07:41
and what was there to suggest otherwise?
181
446000
3000
başqa cür fikirləşə də bilməzdim.
07:44
We've created entire value systems
182
449000
2000
Mənliyin önəmini dəstəkləyəcək
07:46
and a physical reality
183
451000
2000
bütöv bir dəyərlər sistemi
07:48
to support the worth of self.
184
453000
2000
yaratmışıq.
07:50
Look at the industry for self-image
185
455000
2000
Yaratdığlmlz özün yaratdığı
07:52
and the jobs it creates,
186
457000
2000
füsətlər, iş yerləri,
07:54
the revenue it turns over.
187
459000
3000
gəlirlərə baxın.
07:57
We'd be right in assuming
188
462000
2000
Kimliyimizin canlı varlıq
07:59
that the self is an actual living thing.
189
464000
2000
olduğunu qəbul etmək daha uyğundur.
08:01
But it's not. It's a projection
190
466000
3000
Ancaq yalnışdır. Əslində mənlik
08:04
which our clever brains create
191
469000
2000
beynimizin bizi ölümün reallığından
08:06
in order to cheat ourselves
192
471000
2000
uzaqlaşdırmaq üçün
08:08
from the reality of death.
193
473000
3000
yaratdığı məfhumdur.
08:12
But there is something
194
477000
2000
Kimliyin həqiqi,
08:14
that can give the self
195
479000
2000
daimi mövcuduğu isə
08:16
ultimate and infinite connection --
196
481000
3000
birliyi, əsli ilə
08:19
and that thing is oneness,
197
484000
2000
əlaqəsində
08:21
our essence.
198
486000
2000
meydana gəlir.
08:23
The self's struggle
199
488000
2000
Kimliyimiz yaradıcısı ilə--
08:25
for authenticity and definition
200
490000
2000
yəni bizimlə əlaqə yaradana qədər
08:27
will never end
201
492000
2000
daimi olaraq
08:29
unless it's connected to its creator --
202
494000
2000
özünü doğrulama və ifadə axtarışında
08:31
to you and to me.
203
496000
3000
olacaq.
08:34
And that can happen with awareness --
204
499000
3000
Bu əlaqə isə birlik hissi və
08:37
awareness of the reality of oneness
205
502000
3000
kimliyimizin özümüz yaratdığımızdan
08:40
and the projection of self-hood.
206
505000
3000
agah olmaqdan başlayır.
08:43
For a start, we can think about
207
508000
2000
İlk olaraq, "öz"ümüzü itirdiyimiz
08:45
all the times when we do lose ourselves.
208
510000
3000
anlar haqda düşünə bilərik.
08:48
It happens when I dance,
209
513000
2000
Məndə bu rəqs edəndə,
08:50
when I'm acting.
210
515000
2000
rol ifa edəndə olur.
08:52
I'm earthed in my essence,
211
517000
2000
Özümdə itirəm,
08:54
and my self is suspended.
212
519000
3000
kimliyim isə yox olur.
08:57
In those moments,
213
522000
2000
Həmin anda
08:59
I'm connected to everything --
214
524000
2000
yerin, göyün, ətrafdakı səsin,
09:01
the ground, the air,
215
526000
3000
auditoriyanın
09:04
the sounds, the energy from the audience.
216
529000
2000
enerjisinin, hər şeyin parçası oluram.
09:06
All my senses are alert and alive
217
531000
4000
Kiçik körpə kimi ətrafla
09:10
in much the same way as an infant might feel --
218
535000
3000
bütünlük, birlik hissi ilə
09:13
that feeling of oneness.
219
538000
3000
əhatə olunuram.
09:16
And when I'm acting a role,
220
541000
3000
Rol ifa edərkən
09:19
I inhabit another self,
221
544000
2000
başqa biri oluram,
09:21
and I give it life for awhile,
222
546000
2000
yeni mən yaradıram,
09:23
because when the self is suspended
223
548000
3000
öz mənim isə arxa planda qalır,
09:26
so is divisiveness
224
551000
2000
özümün problemləri və
09:28
and judgment.
225
553000
2000
hökmləri də.
09:30
And I've played everything
226
555000
2000
Quldarlıq quruluşunda İntiqam hissi ilə yanan
09:32
from a vengeful ghost in the time of slavery
227
557000
2000
ruhdan tutmuş 2004-cü ildə dövlətin baş katibinə
09:34
to Secretary of State in 2004.
228
559000
4000
qədər hər cür rolda oynamışam.
09:38
And no matter how other
229
563000
2000
Bu kimliklərim məndən
09:40
these selves might be,
230
565000
2000
nə qədər fərqli olsalar da
09:42
they're all related in me.
231
567000
4000
mənim bir parçamdırlar.
09:46
And I honestly believe
232
571000
2000
Açığı aktrisa kimi uğurumun,
09:48
the key to my success as an actor
233
573000
2000
insan kimi inkişafımın tək sirrinin
09:50
and my progress as a person
234
575000
2000
mənə daim narahatçılıq və əminsizlik
09:52
has been the very lack of self
235
577000
3000
hiss etdirən kimliyimin
09:55
that used to make me feel
236
580000
2000
zəifliyi olduğuna
09:57
so anxious and insecure.
237
582000
2000
inanıram.
09:59
I always wondered
238
584000
2000
Necə başqalarının ağrısını
10:01
why I could feel others' pain so deeply,
239
586000
4000
öz ağrım kimi hiss etməyimə,
10:05
why I could recognize
240
590000
2000
necə heçkəsdə kimsə
10:07
the somebody in the nobody.
241
592000
3000
tapa bildiyimə özüm də əmin deyildim.
10:10
It's because I didn't have a self to get in the way.
242
595000
4000
Səbəb yolumun üstünə çıxacaq kimliyim olmaması imiş.
10:14
I thought I lacked substance,
243
599000
3000
Özümün əksik olduğun inanırdım,
10:17
and the fact that I could feel others'
244
602000
2000
özümün hiss edəcək nəyimsə
10:19
meant that I had nothing of myself to feel.
245
604000
3000
olmadığından başqalırını hiss edirdim.
10:22
The thing that was a source of shame
246
607000
3000
Yoxluğundan utandığım şey,
10:25
was actually a source of enlightenment.
247
610000
3000
həm də gözlərimin açılmağına kömək etdi.
10:28
And when I realized
248
613000
2000
Kimliyimi müəyyən
10:30
and really understood
249
615000
2000
funksiyaları yerinə
10:32
that my self is a projection and that it has a function,
250
617000
3000
yetirməsi üçün özüm yaratdığımı anladıqdan sonra,
10:35
a funny thing happened.
251
620000
2000
qəribə bir şey oldu.
10:37
I stopped giving it so much authority.
252
622000
2000
Mənimin məni əla almasına imkan vermədim.
10:39
I give it its due.
253
624000
2000
Mənimə fikir verməyə başladım.
10:41
I take it to therapy.
254
626000
2000
Terapistə apardım.
10:43
I've become very familiar
255
628000
2000
Disfunksionallığından
10:45
with its dysfunctional behavior.
256
630000
2000
agah olmağa başladım.
10:47
But I'm not ashamed of my self.
257
632000
3000
Ancaq özümdən utanmadım.
10:50
In fact, I respect my self
258
635000
2000
Əksinə, özümün fəaliyyətinə
10:52
and its function.
259
637000
2000
hörmət etdim.
10:54
And over time and with practice,
260
639000
3000
Müəyyən vaxt və təcrübədən
10:57
I've tried to live
261
642000
2000
sonra isə, həmin kimliyim
10:59
more and more from my essence.
262
644000
2000
olmadan yaşamağa başladım.
11:01
And if you can do that,
263
646000
3000
Bunu etməyi bacardıqda isə,
11:04
incredible things happen.
264
649000
2000
inanılmaz işlər edirsiniz.
11:06
I was in Congo in February,
265
651000
3000
Fevral ayında Konqoda idim,
11:09
dancing and celebrating
266
654000
2000
kimlikləri bizim kimliklərimizi
11:11
with women who've survived
267
656000
2000
başqalarının ağrı-acısını,
11:13
the destruction of their selves
268
658000
2000
ölümünü hiss etməyəcəq qədər
11:15
in literally unthinkable ways --
269
660000
3000
laqeydləşdirən İ-fon, İ-pad, bling
11:18
destroyed because other brutalized, psychopathic selves
270
663000
3000
asılığımızı təmin etməyə xidmət edən(?)
11:21
all over that beautiful land
271
666000
3000
qəddar, psixopat "mən"lər tərəfindən
11:24
are fueling our selves' addiction
272
669000
3000
inanılmaz şəkildə tapdalanmış
11:27
to iPods, Pads, and bling,
273
672000
3000
qadınların
11:30
which further disconnect ourselves
274
675000
2000
həyatda qalmalarını
11:32
from ever feeling their pain,
275
677000
2000
bayram edir,
11:34
their suffering,
276
679000
2000
onlarla birlikdə
11:36
their death.
277
681000
2000
rəqs edirdim.
11:38
Because, hey,
278
683000
2000
Çünki, özümüzlə
11:40
if we're all living in ourselves
279
685000
2000
yaşayır və özümüzü həyatdan
11:42
and mistaking it for life,
280
687000
2000
üstün tutururqsa(?), həyatı
11:44
then we're devaluing
281
689000
2000
qiymətsizləşdirir,
11:46
and desensitizing life.
282
691000
2000
həyata qarşı duyarsız oluruq.
11:48
And in that disconnected state,
283
693000
2000
Həyata qarşı duyarsız olduqda isə,
11:50
yeah, we can build factory farms with no windows,
284
695000
4000
şüşəsiz binalar tikir,
11:54
destroy marine life
285
699000
2000
sualtı həyatı məhv edir,
11:56
and use rape as a weapon of war.
286
701000
3000
zorlamağı müharibə silahı hesab edirik.
12:00
So here's a note to self:
287
705000
3000
Son olaraq "mən"ə demək istərdim ki:
12:03
The cracks have started to show
288
708000
2000
Qurduğumuz dünyada
12:05
in our constructed world,
289
710000
3000
çatlar yaranmağa başlayır,
12:08
and oceans will continue
290
713000
2000
çatlaqlardan
12:10
to surge through the cracks,
291
715000
2000
su, qan, neft sızmağa
12:12
and oil and blood,
292
717000
3000
başlayır, sızıntıdan
12:15
rivers of it.
293
720000
3000
çaylar yaranır.
12:18
Crucially, we haven't been figuring out
294
723000
2000
Yer və Yerdəki bütün canlılarla
12:20
how to live in oneness
295
725000
2000
birlikdə necə yaşayacağımız
12:22
with the Earth and every other living thing.
296
727000
3000
haqda fikirləşməmişik.
12:25
We've just been insanely trying to figure out
297
730000
3000
Ancaq bir-birimizlə necə yola gedə biləcəyimiz
12:28
how to live with each other -- billions of each other.
298
733000
3000
haqda fikirləşmişik-- milyarlarca "bir"lərlə.
12:31
Only we're not living with each other;
299
736000
2000
Nəticədə biz deyil, ağılsız mənlərimiz
12:33
our crazy selves are living with each other
300
738000
3000
bir-biri ilə yaşayır, və bizi bir-birimizdən
12:36
and perpetuating an epidemic
301
741000
2000
daha da
12:38
of disconnection.
302
743000
3000
ayrı salırlar.
12:41
Let's live with each other
303
746000
3000
Bir-birimizlə yaşayıb
12:44
and take it a breath at a time.
304
749000
3000
birlikdə nəfəs almağa çalışaq.
12:47
If we can get under that heavy self,
305
752000
4000
Bircə mənimizin yükündən azad olsaq,
12:51
light a torch of awareness,
306
756000
2000
ətrafda baş verənlərdən agah olsaq,
12:53
and find our essence,
307
758000
2000
əsasımıza qayıda bilsək
12:55
our connection to the infinite
308
760000
2000
başlanğıcımıza- hər bir canlının
12:57
and every other living thing.
309
762000
3000
başlanğıcına qayıda bilsək.
13:00
We knew it from the day we were born.
310
765000
2000
Doğulanda bu birlik hissi ilə doğuluruq.
13:02
Let's not be freaked out
311
767000
2000
Heç kim olduğumuzdan
13:04
by our bountiful nothingness.
312
769000
3000
qorxmayaq.
13:07
It's more a reality
313
772000
2000
Bu yaratdığımız məndən
13:09
than the ones our selves have created.
314
774000
2000
daha realdır.
13:11
Imagine what kind of existence we can have
315
776000
4000
Özümüzün yoxluğu hissini qəbul edib
13:15
if we honor inevitable death of self,
316
780000
4000
həyata dəyər verib,
13:19
appreciate the privilege of life
317
784000
4000
gələcəklərin cazibəsinə qapılsaq
13:23
and marvel at what comes next.
318
788000
4000
necə də gözəl olar.
13:27
Simple awareness is where it begins.
319
792000
3000
Özümüzdən agah olmaq isə başlanğıcdır.
13:30
Thank you for listening.
320
795000
2000
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
13:32
(Applause)
321
797000
17000
(Alqış)
Translated by Gulchin Taghiyeva
Reviewed by Mohammad Tofighi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com