ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2011

Thandie Newton: Embracing otherness, embracing myself

Thandie Newton: Přijetí odlišnosti, přijetí sebe

Filmed:
3,029,159 views

Herečka Thandie Newton vypráví příběh o poznávání své "odlišnosti" - nejprve jako dítě vyrůstající ve dvou rozdílných kulturách a poté jako herečka, která ztělesňuje mnoho rozdílných já. Vřelá, moudrá přednáška čerstvě z pódia TEDGlobal 2011.
- Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
EmbracingVšeobjímající othernessjinakost.
0
0
3000
Přijetí odlišnosti.
00:18
When I first heardslyšel this themetéma,
1
3000
2000
Když jsem poprvé slyšela toto téma,
00:20
I thought, well, embracingobjímání othernessjinakost
2
5000
2000
myslela jsem si, že přijímání odlišnosti
00:22
is embracingobjímání myselfmoje maličkost.
3
7000
3000
je přijímání sebe samotné.
00:25
And the journeycesta to that placemísto
4
10000
2000
Cesta na toto místo
00:27
of understandingporozumění and acceptancepřijetí
5
12000
2000
porozumění a přijetí
00:29
has been an interestingzajímavý one for me,
6
14000
3000
pro mě byla zajímavá
00:32
and it's givendané me an insightvhled
7
17000
2000
a umožnila mi vhled
00:34
into the wholeCelý notionpojem of self,
8
19000
2000
do celého pojmu vnitřního já,
00:36
whichkterý I think is worthhodnota sharingsdílení with you todaydnes.
9
21000
4000
o kterém si myslím, že stojí za to ho s vámi sdílet.
00:40
We eachkaždý have a self,
10
25000
2000
Každý máme své já,
00:42
but I don't think that we're bornnarozený with one.
11
27000
3000
ale nemyslím si, že jsme s ním narození.
00:45
You know how newbornnovorozence babiesděti
12
30000
2000
Víte, jak novorozenci
00:47
believe they're partčást of everything;
13
32000
2000
věří, že jsou součástí všeho,
00:49
they're not separatesamostatný?
14
34000
2000
neoddělují se?
00:51
Well that fundamentalzákladní sensesmysl of onenessjednoty
15
36000
3000
Tento základní smysl jednoty
00:54
is lostztracený on us very quicklyrychle.
16
39000
2000
velmi rychle ztrácíme.
00:56
It's like that initialpočáteční stagefáze is over --
17
41000
2000
Jako by počáteční stadium bylo za námi –
00:58
onenessjednoty: infancydětství,
18
43000
2000
jednota: dětský,
01:00
unformedneformované, primitiveprimitivní.
19
45000
2000
nerozvinutý, primitivní.
01:02
It's no longerdelší validplatný or realnemovitý.
20
47000
3000
Není už potom reálná či skutečná.
01:05
What is realnemovitý is separatenessoddělenost,
21
50000
2000
Co je skutečné je oddělenost
01:07
and at some pointbod in earlybrzy babyhoodpotomka,
22
52000
2000
a v určitém bodě útlého dětství
01:09
the ideaidea of self
23
54000
2000
myšlenka vlastního já,
01:11
startszačíná to formformulář.
24
56000
2000
která se začne formovat.
01:13
Our little portiončást of onenessjednoty is givendané a namenázev,
25
58000
3000
Našemu jednotnému kousku je dáno jméno,
01:16
is told all kindsdruhy of things about itselfsám,
26
61000
3000
jsou mu sděleny nejrůznější věci o něm samotném
01:19
and these detailspodrobnosti,
27
64000
2000
a tyto detaily,
01:21
opinionsnázory and ideasnápady
28
66000
2000
názory a představy
01:23
becomestát factsfakta,
29
68000
2000
se stanou fakty,
01:25
whichkterý go towardsvůči buildingbudova ourselvessebe,
30
70000
2000
které pomáhají budovat nás samotné,
01:27
our identityidentita.
31
72000
2000
naši identitu.
01:29
And that self becomesstává se the vehiclevozidlo
32
74000
2000
Toto já se stane prostředkem,
01:31
for navigatingnavigace our socialsociální worldsvět.
33
76000
3000
který nás naviguje ve společenském životě.
01:34
But the self is a projectionprojekce
34
79000
3000
Ale já je projekcí
01:37
basedna základě on other people'slidí projectionsprojekce.
35
82000
2000
založenou na projekcích dalších lidí.
01:39
Is it who we really are?
36
84000
3000
Je tím, kým my sami opravdu jsme?
01:42
Or who we really want to be, or should be?
37
87000
3000
Nebo tím, kým ve skutečnosti chceme nebo bychom měli být?
01:45
So this wholeCelý interactioninterakce
38
90000
3000
Takže celá tato interakce
01:48
with self and identityidentita
39
93000
2000
s já a identitou
01:50
was a very difficultobtížný one for me growingrostoucí up.
40
95000
2000
pro mě byla během dospívání velmi složitá.
01:52
The self that I attemptedpokusil to take out into the worldsvět
41
97000
3000
Já, které jsem se snažila ukázat světu,
01:55
was rejectedzamítnuto over and over again.
42
100000
3000
bylo znovu a znovu odmítáno.
01:58
And my panicpanika
43
103000
2000
A má panika z toho,
02:00
at not havingmít a self that fitvejít se,
44
105000
2000
že nemám já, které by se ke mně hodilo,
02:02
and the confusionzmatek that camepřišel
45
107000
2000
a zmatek pocházející
02:04
from my self beingbytost rejectedzamítnuto,
46
109000
2000
z neustálého odmítání mého já,
02:06
createdvytvořeno anxietyúzkost, shameostuda
47
111000
3000
vytvořily úzkost, stud
02:09
and hopelessnessbeznaděj,
48
114000
2000
a beznaději,
02:11
whichkterý kinddruh of defineddefinované me for a long time.
49
116000
3000
které mě svým způsobem po dlouhou dobu definovaly.
02:14
But in retrospectOhlédnutí za rokem,
50
119000
2000
Když se však podívám zpět,
02:16
the destructionzničení of my self was so repetitiveopakované
51
121000
3000
bylo likvidování mého já tak opakované,
02:19
that I startedzačal to see a patternvzor.
52
124000
2000
že jsem v něm uviděla vzorec.
02:21
The self changedzměněna,
53
126000
3000
Mé já se změnilo,
02:24
got affectedpostižené, brokenzlomený, destroyedzničeno,
54
129000
3000
ovlivnilo ho to, zlomilo, zničilo,
02:27
but anotherdalší one would evolverozvíjet se --
55
132000
3000
ale další se vyvíjelo –
02:30
sometimesněkdy strongersilnější,
56
135000
2000
někdy silnější,
02:32
sometimesněkdy hatefulnenávistný,
57
137000
2000
někdy nenávistné,
02:34
sometimesněkdy not wantingchtějí to be there at all.
58
139000
2000
někdy s přáním, aby zde vůbec nebylo.
02:36
The self was not constantkonstantní.
59
141000
3000
Já nebylo neměnné.
02:40
And how manymnoho timesčasy
60
145000
2000
A kolikrát
02:42
would my self have to diezemřít
61
147000
2000
muselo mé já zemřít,
02:44
before I realizeduvědomil
62
149000
2000
než jsem si uvědomila,
02:46
that it was never alivenaživu in the first placemísto?
63
151000
3000
že v první řadě nebylo nikdy živé?
02:49
I grewrostl up on the coastpobřeží of EnglandAnglie
64
154000
2000
Vyrůstala jsem na pobřeží Anglie
02:51
in the '70s.
65
156000
2000
v 70. letech.
02:53
My dadTáto is whitebílý from CornwallCornwall,
66
158000
3000
Můj táta je běloch z Cornwallu
02:56
and my mommaminka is blackČerná from ZimbabweZimbabwe.
67
161000
4000
a máma je černoška ze Zimbabwe.
03:00
Even the ideaidea of us as a familyrodina
68
165000
2000
Dokonce i ta představa nás jako rodiny
03:02
was challengingnáročný to mostvětšina people.
69
167000
3000
byla pro většinu lidí těžko přijatelná.
03:05
But naturePříroda had its wickedWicked way,
70
170000
2000
Ale příroda měla své vypočítavé způsoby
03:07
and brownhnědý babiesděti were bornnarozený.
71
172000
2000
a tak se rodila hnědá miminka.
03:09
But from about the agestáří of fivePět,
72
174000
2000
Jenže od věku asi pěti let
03:11
I was awarevědomě that I didn't fitvejít se.
73
176000
3000
jsem si uvědomovala, že nezapadám.
03:14
I was the blackČerná atheistateista kiddítě
74
179000
3000
Byla jsem černé ateistické dítě
03:17
in the all-whiteAll bílá CatholicKatolické schoolškola runběh by nunsjeptišky.
75
182000
3000
mezi samými bílými v katolické škole provozované řádovými sestrami.
03:20
I was an anomalyanomálie,
76
185000
2000
Byla jsem anomálií
03:22
and my self was rootingzakořenění around for definitiondefinice
77
187000
4000
a mé já pátralo v okolí po definici
03:26
and tryingzkoušet to plugzástrčka in.
78
191000
3000
a snažilo se zapadnout.
03:29
Because the self likesrád to fitvejít se,
79
194000
2000
Protože já rádo někam zapadá,
03:31
to see itselfsám replicatedreplikované,
80
196000
2000
vidí se víckrát,
03:33
to belongpatřit.
81
198000
2000
patří někam.
03:35
That confirmspotvrzuje its existenceexistence
82
200000
2000
To potvrzuje jeho existenci
03:37
and its importancedůležitost.
83
202000
2000
a důležitost.
03:39
And it is importantdůležité.
84
204000
2000
A to je důležité.
03:41
It has an extremelyvelmi importantdůležité functionfunkce.
85
206000
2000
Má to velmi významnou funkci.
03:43
WithoutBez it, we literallydoslovně can't interfacerozhraní with othersostatní.
86
208000
4000
Bez toho nemůžeme být ve spojení s ostatními.
03:47
We can't hatchšrafování plansplány
87
212000
2000
Nemůžeme spřádat plány
03:49
and climbstoupání that stairwayschodiště of popularitypopularita,
88
214000
3000
a šplhat po schodišti popularity,
03:52
of successúspěch.
89
217000
2000
úspěchu.
03:54
But my skinkůže colorbarva wasn'tnebyl right.
90
219000
3000
Ale barva mé pleti nebyla správná.
03:57
My hairvlasy wasn'tnebyl right.
91
222000
2000
Mé vlasy nebyly správné.
03:59
My historydějiny wasn'tnebyl right.
92
224000
2000
Má minulost nebyla správná.
04:01
My self becamestal se defineddefinované
93
226000
2000
Mé já se stalo definované
04:03
by othernessjinakost,
94
228000
2000
odlišností,
04:05
whichkterý meantznamená that, in that socialsociální worldsvět,
95
230000
2000
což znamenalo, že jsem v tom společenském světě
04:07
I didn't really existexistovat.
96
232000
2000
v podstatě neexistovala.
04:09
And I was "other" before beingbytost anything elsejiný --
97
234000
3000
A byla jsem "jiná" před čímkoliv jiným –
04:12
even before beingbytost a girldívka.
98
237000
3000
dokonce i před tím, že jsem byla dívkou.
04:15
I was a noticeableznatelné nobodynikdo.
99
240000
3000
Byla jsem zjevným nikým.
04:18
AnotherDalší worldsvět was openingotevírací up
100
243000
3000
Jiný svět se však začal otevírat
04:21
around this time:
101
246000
2000
v té době:
04:23
performancepředstavení and dancingtanec.
102
248000
3000
hraní a tančení.
04:26
That naggingotravování dreadstrach of self-hoodself-kapuce
103
251000
3000
Ta neustálá hrůza z odlišného já
04:29
didn't existexistovat when I was dancingtanec.
104
254000
3000
neexistovala, když jsem tančila.
04:32
I'd literallydoslovně loseprohrát myselfmoje maličkost.
105
257000
3000
Doslova jsem se do toho pohroužila.
04:35
And I was a really good dancertanečník.
106
260000
3000
A byla jsem opravdu dobrá tanečnice.
04:38
I would put
107
263000
2000
Dávala jsem
04:40
all my emotionalemocionální expressionvýraz
108
265000
2000
všechny své pocity
04:42
into my dancingtanec.
109
267000
2000
do tance.
04:44
I could be in the movementhnutí
110
269000
3000
V pohybu jsem mohla existovat
04:47
in a way that I wasn'tnebyl ableschopný to be
111
272000
2000
způsobem, kterého jsem nebyla schopná dosáhnout
04:49
in my realnemovitý life, in myselfmoje maličkost.
112
274000
3000
ve svém skutečném životě, v sobě.
04:52
And at 16,
113
277000
2000
V šestnácti letech
04:54
I stumbledzakopl acrosspřes anotherdalší opportunitypříležitost,
114
279000
3000
jsem narazila na další příležitost
04:57
and I earnedzískal my first actingherectví rolerole in a filmfilm.
115
282000
4000
a získala jsem svoji první hereckou roli ve filmu.
05:01
I can hardlystěží find the wordsslova
116
286000
2000
Těžko mohu naleznout slova
05:03
to describepopsat the peacemír I feltcítil
117
288000
3000
k popsání míru, který jsem cítila,
05:06
when I was actingherectví.
118
291000
2000
když jsem hrála.
05:08
My dysfunctionaldysfunkční self
119
293000
2000
Mé nefunkční já
05:10
could actuallyvlastně plugzástrčka in
120
295000
2000
se mohlo zapojit
05:12
to anotherdalší self, not my ownvlastní,
121
297000
2000
do jiného, ne mého vlastního,
05:14
and it feltcítil so good.
122
299000
3000
a byl to skvělý pocit.
05:17
It was the first time that I existedexistovala
123
302000
2000
Bylo to poprvé, kdy jsem existovala
05:19
insideuvnitř a fully-functioningplně funkční self --
124
304000
3000
v plně fungujícím já –
05:22
one that I controlledřízen,
125
307000
3000
takovým, nad níž jsem měla kontrolu
05:25
that I steeredřízené,
126
310000
2000
řídila jsem ho,
05:27
that I gavedal life to.
127
312000
3000
dala jsem mu život.
05:30
But the shootingStřílení day would endkonec,
128
315000
2000
Ale natáčení skončilo
05:32
and I'd returnvrátit se
129
317000
2000
a já se vrátila
05:34
to my gnarlydrsný, awkwardtrapné self.
130
319000
3000
do svého nepříjemného, podivného já.
05:37
By 19,
131
322000
3000
V devatenácti
05:40
I was a fully-fledgedplnohodnotný moviefilm actorherec,
132
325000
2000
jsem byla plnohodnotnou filmovou herečkou,
05:42
but still searchingvyhledávání for definitiondefinice.
133
327000
3000
ale stále jsem hledala definici.
05:45
I appliedaplikovaný to readčíst anthropologyantropologie
134
330000
2000
Přihlásila jsem se na antropologii
05:47
at universityuniverzita.
135
332000
2000
na univerzitě.
05:49
DrDr. PhyllisPhyllis LeeLee gavedal me my interviewrozhovor,
136
334000
3000
Doktorka Phyllis Lee, která se mnou dělala pohovor,
05:52
and she askedzeptal se me, "How would you definedefinovat racezávod?"
137
337000
4000
se mě zeptala: "Jak byste definovala rasu?"
05:56
Well, I thought I had the answerOdpovědět to that one,
138
341000
2000
Myslela jsem si, že na to mám odpověď
05:58
and I said, "SkinKůže colorbarva."
139
343000
3000
a řekla jsem: "Podle barvy pleti."
06:01
"So biologybiologie, geneticsgenetika?" she said.
140
346000
4000
"Takže biologie, genetika?" odpověděla ona.
06:05
"Because, ThandieThandie, that's not accuratepřesný.
141
350000
2000
"Protože, Thandie, to není správně.
06:07
Because there's actuallyvlastně more geneticgenetický differencerozdíl
142
352000
3000
Ve skutečnosti existuje více genetických rozdílů
06:10
betweenmezi a blackČerná KenyanKeňský
143
355000
2000
mezi černým Keňanem
06:12
and a blackČerná UgandanUgandský
144
357000
2000
a černým Uganďanem
06:14
than there is betweenmezi a blackČerná KenyanKeňský
145
359000
3000
než mezi černým Keňanem a
06:17
and, say, a whitebílý NorwegianNorština.
146
362000
2000
řekněme, bílým Norem.
06:19
Because we all stemzastavit from AfricaAfrika.
147
364000
2000
Protože všichni pocházíme z Afriky.
06:21
So in AfricaAfrika,
148
366000
2000
Takže v Africe
06:23
there's been more time
149
368000
2000
bylo více času na to,
06:25
to createvytvořit geneticgenetický diversityrozmanitost."
150
370000
2000
aby se v ní vytvořila větší genetická rozmanitost."
06:27
In other wordsslova,
151
372000
2000
Jinými slovy,
06:29
racezávod has no basiszáklad
152
374000
2000
rasa nemá žádné základy
06:31
in biologicalbiologický or scientificvědecký factskutečnost.
153
376000
3000
v biologických nebo věděckých faktech.
06:34
On the one handruka, resultvýsledek.
154
379000
3000
Na jednu stranu výsledek.
06:37
Right?
155
382000
2000
Že jo?
06:39
On the other handruka, my definitiondefinice of self
156
384000
3000
Na druhou stranu, definice mého já
06:42
just lostztracený a hugeobrovský chunkkus of its credibilitydůvěryhodnost.
157
387000
3000
právě ztratila ohromnou část své důvěryhodnosti.
06:45
But what was credibledůvěryhodný,
158
390000
2000
Co však bylo spolehlivé
06:47
what is biologicalbiologický and scientificvědecký factskutečnost,
159
392000
3000
byla biologická a vědecká fakta,
06:50
is that we all stemzastavit from AfricaAfrika --
160
395000
3000
že všichni máme původ v Africe –
06:53
in factskutečnost, from a womanžena calledvolal MitochondrialMitochondriální EveEve
161
398000
3000
přesně v ženě nazývané mitochondriální Eva,
06:56
who livedžil 160,000 yearsroky agopřed.
162
401000
3000
která žila před 160 000 lety.
06:59
And racezávod is an illegitimatenelegitimní conceptpojem
163
404000
3000
Rasa je nelegitimním konceptem,
07:02
whichkterý our selves have createdvytvořeno
164
407000
2000
který jsme sami vytvořili
07:04
basedna základě on fearstrach and ignoranceneznalost.
165
409000
4000
na základě strachu a neznalosti.
07:08
StrangelyZvláštně, these revelationsodhalení
166
413000
2000
Kupodivu však tyto objevy
07:10
didn't curelék my lownízký self-esteemsebevědomí,
167
415000
3000
nevyléčily mé malé sebevědomí,
07:13
that feelingpocit of othernessjinakost.
168
418000
3000
pocit jinakosti.
07:16
My desiretouha to disappearzmizet
169
421000
2000
Má touha zmizet
07:18
was still very powerfulsilný.
170
423000
2000
byla stále velmi silná.
07:20
I had a degreestupeň from CambridgeCambridge;
171
425000
2000
Měla jsem titul z Cambridge,
07:22
I had a thrivingprosperující careerkariéra,
172
427000
2000
vzkvétající kariéru,
07:24
but my self was a carauto crashpád,
173
429000
3000
ale mé já bylo rozbité
07:27
and I woundrána up with bulimiabulimie
174
432000
2000
a já jsem skončila s bulimií
07:29
and on a therapist'sterapeut couchgauč.
175
434000
2000
a na lehátku u terapeuta.
07:31
And of coursechod I did.
176
436000
2000
A bylo to samozřejmé.
07:33
I still believedvěřil
177
438000
2000
Stále jsem věřila,
07:35
my self was all I was.
178
440000
2000
že mé já bylo vším, čím jsem byla.
07:37
I still valuedhodnocené self-worthsebeúctu
179
442000
2000
Stále jsem cenila sebe
07:39
abovevýše all other worthhodnota,
180
444000
2000
nad všechny ostatní hodnoty
07:41
and what was there to suggestnavrhnout otherwisev opačném případě?
181
446000
3000
a co jiného se dalo navrhnout?
07:44
We'veMáme createdvytvořeno entirecelý valuehodnota systemssystémy
182
449000
2000
Vytvořili jsme celý systém hodnot
07:46
and a physicalfyzický realityrealita
183
451000
2000
a hmotné reality
07:48
to supportPodpěra, podpora the worthhodnota of self.
184
453000
2000
na podporu našich já.
07:50
Look at the industryprůmysl for self-imagesebevědomí
185
455000
2000
Podívejte se na průmysl zaměřený na image
07:52
and the jobspracovní místa it createsvytváří,
186
457000
2000
a práci, kterou vytváří,
07:54
the revenuepříjmy it turnsotočí over.
187
459000
3000
na tržby, které má.
07:57
We'dRádi bychom be right in assumingza předpokladu
188
462000
2000
Bylo by logické předpokládat,
07:59
that the self is an actualaktuální livingživobytí thing.
189
464000
2000
že já je skutečná žijící věc.
08:01
But it's not. It's a projectionprojekce
190
466000
3000
Ale ona není. Je to projekce,
08:04
whichkterý our cleverchytrý brainsmozky createvytvořit
191
469000
2000
kterou vytváří naše chytré mozky,
08:06
in orderobjednat to cheatpodvádět ourselvessebe
192
471000
2000
aby nás podváděly
08:08
from the realityrealita of deathsmrt.
193
473000
3000
před realitou smrti.
08:12
But there is something
194
477000
2000
Ale je zde něco,
08:14
that can give the self
195
479000
2000
co může dát našemu já
08:16
ultimatekonečný and infinitenekonečný connectionspojení --
196
481000
3000
dokonalé a časově neomezené spojení –
08:19
and that thing is onenessjednoty,
197
484000
2000
a tou věcí je jednota,
08:21
our essencepodstata.
198
486000
2000
naše podstata.
08:23
The self'sJá si struggleboj
199
488000
2000
Zápas našeho já
08:25
for authenticitypravost and definitiondefinice
200
490000
2000
o autentičnost a vymezení
08:27
will never endkonec
201
492000
2000
nikdy neskončí,
08:29
unlesspokud není it's connectedpřipojeno to its creatortvůrce --
202
494000
2000
pokud není spojeno se svým stvořitelem –
08:31
to you and to me.
203
496000
3000
mnou a vámi.
08:34
And that can happenpřihodit se with awarenesspovědomí --
204
499000
3000
A to se může stát s uvědoměním,
08:37
awarenesspovědomí of the realityrealita of onenessjednoty
205
502000
3000
uvědoměním skutečnosti jednoty
08:40
and the projectionprojekce of self-hoodself-kapuce.
206
505000
3000
a projekce svého zosobnění.
08:43
For a startStart, we can think about
207
508000
2000
Pro začátek můžeme myslet na
08:45
all the timesčasy when we do loseprohrát ourselvessebe.
208
510000
3000
všechny ty okamžiky, kdy nad sebou ztrácíme kontrolu.
08:48
It happensse děje when I dancetanec,
209
513000
2000
Stává se to, když tančím,
08:50
when I'm actingherectví.
210
515000
2000
když hraji.
08:52
I'm eartheduzemněny in my essencepodstata,
211
517000
2000
Jsem ukotvená ve své podstatě
08:54
and my self is suspendedpozastaveno.
212
519000
3000
a mé já je odloučeno.
08:57
In those momentsokamžiky,
213
522000
2000
V těchto okamžicích
08:59
I'm connectedpřipojeno to everything --
214
524000
2000
jsem spojena se vším –
09:01
the groundpřízemní, the airvzduch,
215
526000
3000
se zemí, se vzduchem,
09:04
the soundszvuky, the energyenergie from the audiencepublikum.
216
529000
2000
se zvuky, s energií od diváků.
09:06
All my sensessmysly are alertupozornění and alivenaživu
217
531000
4000
Všechny mé smysly jsou ve střehu a fungují
09:10
in much the samestejný way as an infantdítě mightmohl feel --
218
535000
3000
podobným způsobem, jakým to může cítit malé dítě –
09:13
that feelingpocit of onenessjednoty.
219
538000
3000
jsou v jednotě.
09:16
And when I'm actingherectví a rolerole,
220
541000
3000
Když hraji nějakou roli,
09:19
I inhabitobývají anotherdalší self,
221
544000
2000
obývám jiné já,
09:21
and I give it life for awhilechvíli,
222
546000
2000
na chvíli mu dávám život,
09:23
because when the self is suspendedpozastaveno
223
548000
3000
protože když je mé já vyloučeno,
09:26
so is divisivenessrozpolcenost
224
551000
2000
s ním je vyloučeno i rozdělení
09:28
and judgmentrozsudek.
225
553000
2000
a souzení.
09:30
And I've playedhrál everything
226
555000
2000
Hrála jsem všechno
09:32
from a vengefulpomstychtivý ghostDuch in the time of slaveryotroctví
227
557000
2000
od pomstychtivých duchů v časech otroctví
09:34
to SecretarySekretářka of StateStát in 2004.
228
559000
4000
až po ministryni zahraničí v roce 2004.
09:38
And no matterhmota how other
229
563000
2000
A nezáleželo na tom, jak jiná
09:40
these selves mightmohl be,
230
565000
2000
tato já mohou být,
09:42
they're all relatedpříbuzný in me.
231
567000
4000
všechna jsou se mnou spojená.
09:46
And I honestlyupřímně řečeno believe
232
571000
2000
A doopravdy věřím,
09:48
the keyklíč to my successúspěch as an actorherec
233
573000
2000
že klíčem k mému hereckému úspěchu
09:50
and my progresspokrok as a personosoba
234
575000
2000
a rozvoji v lidské rovině
09:52
has been the very lacknedostatek of self
235
577000
3000
byl právě nedostatek já,
09:55
that used to make me feel
236
580000
2000
který ve mně vyvolával
09:57
so anxiousúzkost and insecurenejisté.
237
582000
2000
takové pocity úzkosti a nejistoty.
09:59
I always wonderedpřemýšlel
238
584000
2000
Vždy jsem se divila tomu,
10:01
why I could feel others'ostatních uživatelů painbolest so deeplyhluboce,
239
586000
4000
proč jsem tak hluboce cítila bolest druhých,
10:05
why I could recognizeuznat
240
590000
2000
proč jsem mohla rozeznat
10:07
the somebodyněkdo in the nobodynikdo.
241
592000
3000
někoho velkého v někom bezvýznamném.
10:10
It's because I didn't have a self to get in the way.
242
595000
4000
Je to proto, že jsem neměla vlastní já, které by tomu stálo v cestě.
10:14
I thought I lackedpostrádal substancelátka,
243
599000
3000
Myslela jsem si, že mi chybí jádro,
10:17
and the factskutečnost that I could feel others'ostatních uživatelů
244
602000
2000
ale skutečnost, že jsem ho mohla cítit u ostatních
10:19
meantznamená that I had nothing of myselfmoje maličkost to feel.
245
604000
3000
znamenala, že jsem nemohla cítit nic sama.
10:22
The thing that was a sourcezdroj of shameostuda
246
607000
3000
Ta věc, která byla zdrojem studu,
10:25
was actuallyvlastně a sourcezdroj of enlightenmentosvícení.
247
610000
3000
byla ve skutečnosti zdrojem osvícení.
10:28
And when I realizeduvědomil
248
613000
2000
A když jsem zjistila
10:30
and really understoodrozuměli
249
615000
2000
a opravdu pochopila,
10:32
that my self is a projectionprojekce and that it has a functionfunkce,
250
617000
3000
že mé já je projekcí a že má svoji funkci,
10:35
a funnylegrační thing happenedStalo.
251
620000
2000
stala se podivná věc.
10:37
I stoppedzastavil givingposkytující it so much authoritypravomocí.
252
622000
2000
Přestala jsem mu nechávat tolik moci.
10:39
I give it its duez důvodu.
253
624000
2000
Dávám mu, co mu patří.
10:41
I take it to therapyterapie.
254
626000
2000
Beru ho na terapie.
10:43
I've becomestát very familiarznát
255
628000
2000
Sžila jsem se
10:45
with its dysfunctionaldysfunkční behaviorchování.
256
630000
2000
s jeho špatně fungujícím chováním.
10:47
But I'm not ashamedzahanbený of my self.
257
632000
3000
Ale nestydím se za sebe.
10:50
In factskutečnost, I respectrespekt my self
258
635000
2000
Ve skutečnosti respektuji své já
10:52
and its functionfunkce.
259
637000
2000
a jeho roli.
10:54
And over time and with practicepraxe,
260
639000
3000
Postupem času a tréninkem
10:57
I've triedpokusil se to livežít
261
642000
2000
se snažím žít
10:59
more and more from my essencepodstata.
262
644000
2000
více a více ze své podstaty.
11:01
And if you can do that,
263
646000
3000
A pokud to dokážete,
11:04
incredibleneuvěřitelný things happenpřihodit se.
264
649000
2000
stanou se úžasné věci.
11:06
I was in CongoKongo in FebruaryÚnora,
265
651000
3000
V únoru jsem byla v Kongu.
11:09
dancingtanec and celebratingOslava
266
654000
2000
Tančila jsem a slavila
11:11
with womenženy who'vekdo má survivedpřežil
267
656000
2000
se ženami, které přežily
11:13
the destructionzničení of theirjejich selves
268
658000
2000
zničení jejich já
11:15
in literallydoslovně unthinkablenemyslitelné wayszpůsoby --
269
660000
3000
prováděné doslova nemyslitelnými způsoby.
11:18
destroyedzničeno because other brutalizedbrutální, psychopathicpsychopatické selves
270
663000
3000
Zničené, protože jiná brutální psychopatická já
11:21
all over that beautifulKrásná landpřistát
271
666000
3000
v celé té krásné zemi
11:24
are fuelingtankování our selves' addictionzávislost
272
669000
3000
zásobují naši závislost
11:27
to iPodsiPody, PadsPodložky, and blingBling,
273
672000
3000
iPody, Pady a ozdobami,
11:30
whichkterý furtherdále disconnectodpojit ourselvessebe
274
675000
2000
které nás ještě více oddělují
11:32
from ever feelingpocit theirjejich painbolest,
275
677000
2000
od schopnosti někdy ucítit jejich bolest,
11:34
theirjejich sufferingutrpení,
276
679000
2000
jejich utrpení,
11:36
theirjejich deathsmrt.
277
681000
2000
jejich smrt.
11:38
Because, hey,
278
683000
2000
Protože, hej,
11:40
if we're all livingživobytí in ourselvessebe
279
685000
2000
když žijeme všichni v sobě
11:42
and mistakingzáměna it for life,
280
687000
2000
a zaměňujeme to za život,
11:44
then we're devaluingk devalvaci
281
689000
2000
potom snižujeme jeho hodnotu
11:46
and desensitizingznecitlivění life.
282
691000
2000
a znecitlivujeme ho.
11:48
And in that disconnectedodpojeno stateStát,
283
693000
2000
A v tomto stavu odpojení,
11:50
yeah, we can buildstavět factorytovárna farmshospodářství with no windowsOkna,
284
695000
4000
jasně, můžeme stavět průmyslové farmy bez oken,
11:54
destroyzničit marineMarine life
285
699000
2000
ničit mořský život
11:56
and use rapeznásilnění as a weaponzbraň of warválka.
286
701000
3000
a používat znásilňování jako válečnou zbraň.
12:00
So here'stady je a notePoznámka to self:
287
705000
3000
Takže tady je osobní poznámka:
12:03
The crackspraskliny have startedzačal to showshow
288
708000
2000
V našem zkonstruovaném světě
12:05
in our constructedpostaveno worldsvět,
289
710000
3000
se začaly ukazovat trhliny
12:08
and oceansoceány will continuepokračovat
290
713000
2000
a oceány budou
12:10
to surgeproti přepětí throughpřes the crackspraskliny,
291
715000
2000
těmito trhlinami dál proudit
12:12
and oilolej and bloodkrev,
292
717000
3000
a stejně tak ropa a krev,
12:15
riversřeky of it.
293
720000
3000
v celých řekách.
12:18
CruciallyZásadně, we haven'tnemáte been figuringztvárnění out
294
723000
2000
Co je klíčové, nezačali jsme řešit
12:20
how to livežít in onenessjednoty
295
725000
2000
jak žít v jednotě
12:22
with the EarthZemě and everykaždý other livingživobytí thing.
296
727000
3000
se Zemí a všemi dalšími živými tvory.
12:25
We'veMáme just been insanelyšíleně tryingzkoušet to figurepostava out
297
730000
3000
Jenom se nesmyslně snažíme vymyslet,
12:28
how to livežít with eachkaždý other -- billionsmiliardy of eachkaždý other.
298
733000
3000
jak žít jeden s druhým – miliardami druhých.
12:31
Only we're not livingživobytí with eachkaždý other;
299
736000
2000
Jenže s druhými nežijeme.
12:33
our crazyšílený selves are livingživobytí with eachkaždý other
300
738000
3000
Naše bláznivá já žijí s ostatními
12:36
and perpetuatingprohlubováním an epidemicepidemie
301
741000
2000
a udržují epidemii
12:38
of disconnectionodpojení.
302
743000
3000
izolovanosti.
12:41
Let's livežít with eachkaždý other
303
746000
3000
Pojďme žít jeden s druhým
12:44
and take it a breathdech at a time.
304
749000
3000
a vzít to krok za krokem.
12:47
If we can get underpod that heavytěžký self,
305
752000
4000
Pokud se můžeme dostat pod to nepřístupné já,
12:51
lightsvětlo a torchpochodeň of awarenesspovědomí,
306
756000
2000
zapálit světlo uvědomění
12:53
and find our essencepodstata,
307
758000
2000
a najít naši podstatu,
12:55
our connectionspojení to the infinitenekonečný
308
760000
2000
naše spojení s nekonečnem
12:57
and everykaždý other livingživobytí thing.
309
762000
3000
a každou další živou věcí.
13:00
We knewvěděl it from the day we were bornnarozený.
310
765000
2000
Věděli jsme to ode dne, kdy jsme se narodili.
13:02
Let's not be freakedpodivínský out
311
767000
2000
Nebuďme zděšení
13:04
by our bountifulštědrá nothingnessnicota.
312
769000
3000
svou nezměrnou nicotností.
13:07
It's more a realityrealita
313
772000
2000
Je skutečnější
13:09
than the onesty our selves have createdvytvořeno.
314
774000
2000
než ta já, která jsme si vytvořili.
13:11
ImaginePředstavte si what kinddruh of existenceexistence we can have
315
776000
4000
Představte si, jaký způsob života můžeme mít,
13:15
if we honorčest inevitablenevyhnutelný deathsmrt of self,
316
780000
4000
když budeme respektovat nevyhnutelnou smrt svého já,
13:19
appreciatecenit si the privilegeprivilegium of life
317
784000
4000
vážit si výsady života
13:23
and marvelzázrak at what comespřijde nextdalší.
318
788000
4000
a žasnout, co přijde potom.
13:27
SimpleJednoduché awarenesspovědomí is where it beginszačíná.
319
792000
3000
Začíná to prostým uvědoměním.
13:30
Thank you for listeningNaslouchání.
320
795000
2000
Děkuji za pozornost.
13:32
(ApplausePotlesk)
321
797000
17000
(Potlesk)
Translated by Helena Brunnerová
Reviewed by Marek Zukal

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com