ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2011

Thandie Newton: Embracing otherness, embracing myself

Thandie Newton: Omfamna annanhet, omfamna mig själv

Filmed:
3,029,159 views

Skådespelaren Thandie Newton berättar historien om att hitta sin "annanhet" -- först, som barn växer uppvuxet i två olika kulturer, och sedan som en skådespelare att spela med många olika jag. En varmt, klokt talk, färskt från scenen på TEDGlobal 2011.
- Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
EmbracingEmbracing othernessannanhet.
0
0
3000
Omfamna annanhet.
00:18
When I first heardhört this themetema,
1
3000
2000
När jag först hörde detta tema,
00:20
I thought, well, embracingomfamna othernessannanhet
2
5000
2000
Tänkte jag, att omfamna annanhet
00:22
is embracingomfamna myselfjag själv.
3
7000
3000
är att omfamna mig själv.
00:25
And the journeyresa to that placeplats
4
10000
2000
Och resan till den platsen
00:27
of understandingförståelse and acceptanceacceptans
5
12000
2000
av förståelse och acceptans
00:29
has been an interestingintressant one for me,
6
14000
3000
har varit intressant för mig,
00:32
and it's givengiven me an insightinsikt
7
17000
2000
och har gett mig en insikt
00:34
into the wholehela notionbegrepp of selfsjälv,
8
19000
2000
i hela begreppet "själv",
00:36
whichsom I think is worthvärde sharingdelning with you todayi dag.
9
21000
4000
som jag tycker är värt att dela med er idag.
00:40
We eachvarje have a selfsjälv,
10
25000
2000
Vi har alla ett "själv",
00:42
but I don't think that we're bornfödd with one.
11
27000
3000
men jag tror inte att vi är födda med det.
00:45
You know how newbornnyfödda babiesspädbarn
12
30000
2000
Ni vet hur nyfödda
00:47
believe they're partdel of everything;
13
32000
2000
tror de är en del av allt;
00:49
they're not separateseparat?
14
34000
2000
de är inte enskilda.
00:51
Well that fundamentalgrundläggande sensekänsla of onenessOneness
15
36000
3000
Tja, den grundläggande känslan av själv
00:54
is lostförlorat on us very quicklysnabbt.
16
39000
2000
går förlorad på oss mycket snabbt.
00:56
It's like that initialförsta stageskede is over --
17
41000
2000
Det är som att den inledande fasen är över --
00:58
onenessOneness: infancyLinda,
18
43000
2000
enhet: spädbarnstid,
01:00
unformedoformade, primitiveprimitiv.
19
45000
2000
oformade, primitiva.
01:02
It's no longerlängre validgiltig or realverklig.
20
47000
3000
Det är inte längre giltigt eller verkligt.
01:05
What is realverklig is separatenessavskildhet,
21
50000
2000
Vad som är verkligt är enskildhet.
01:07
and at some pointpunkt in earlytidigt babyhoodbarndom,
22
52000
2000
Och någon gång i början av barndomen,
01:09
the ideaaning of selfsjälv
23
54000
2000
börjar idén om själv
01:11
startsbörjar to formform.
24
56000
2000
att bildas.
01:13
Our little portiondel of onenessOneness is givengiven a namenamn,
25
58000
3000
Vår lilla del av själv ges ett namn,
01:16
is told all kindsslag of things about itselfsig,
26
61000
3000
får höra alla möjliga saker om sig själv.
01:19
and these detailsdetaljer,
27
64000
2000
Och dessa detaljer,
01:21
opinionsyttranden and ideasidéer
28
66000
2000
åsikter och idéer
01:23
becomebli factsfakta,
29
68000
2000
blir fakta,
01:25
whichsom go towardsmot buildingbyggnad ourselvesoss själva,
30
70000
2000
som används till att bygga oss själva,
01:27
our identityidentitet.
31
72000
2000
vår identitet.
01:29
And that selfsjälv becomesblir the vehiclefordon
32
74000
2000
Och det självet blir fordonet
01:31
for navigatingNavigera our socialsocial worldvärld.
33
76000
3000
för att navigera i vår sociala värld.
01:34
But the selfsjälv is a projectionutsprång
34
79000
3000
Мen självet är en projektion
01:37
basedbaserad on other people'smänniskors projectionsprognoser.
35
82000
2000
byggd på andras projektioner.
01:39
Is it who we really are?
36
84000
3000
Är det som vi verkligen är?
01:42
Or who we really want to be, or should be?
37
87000
3000
Eller som vi verkligen vill vara, eller bör vara?
01:45
So this wholehela interactioninteraktion
38
90000
3000
Så hela detta samspel
01:48
with selfsjälv and identityidentitet
39
93000
2000
med själv och identitet
01:50
was a very difficultsvår one for me growingväxande up.
40
95000
2000
var mycket svårt för mig under uppväxten.
01:52
The selfsjälv that I attemptedförsökte to take out into the worldvärld
41
97000
3000
Självet som jag försökte ta ut i världen
01:55
was rejectedavvisade over and over again.
42
100000
3000
avvisades om och om igen.
01:58
And my panicpanik
43
103000
2000
Och min panik
02:00
at not havinghar a selfsjälv that fitpassa,
44
105000
2000
över att inte ha ett själv som passar,
02:02
and the confusionförvirring that camekom
45
107000
2000
och den förvirring som kom
02:04
from my selfsjälv beingvarelse rejectedavvisade,
46
109000
2000
av att mitt själv blev avvisat,
02:06
createdskapad anxietyångest, shameskam
47
111000
3000
skapade ångest, skam
02:09
and hopelessnesshopplöshet,
48
114000
2000
och hopplöshet,
02:11
whichsom kindsnäll of defineddefinierad me for a long time.
49
116000
3000
som på sätt och vis definierade mig under en lång tid.
02:14
But in retrospectefterhand,
50
119000
2000
Men i efterhand,
02:16
the destructionförstörelse of my selfsjälv was so repetitiverepetitiva
51
121000
3000
var min självförstörelse så enformig,
02:19
that I startedsatte igång to see a patternmönster.
52
124000
2000
att jag började se ett mönster.
02:21
The selfsjälv changedändrats,
53
126000
3000
Självet förändrades,
02:24
got affectedpåverkade, brokenbruten, destroyedförstörd,
54
129000
3000
blev påverkat, trasigt, förstört,
02:27
but anotherannan one would evolveutveckla --
55
132000
3000
men ett annat skulle utvecklas --
02:30
sometimesibland strongerstarkare,
56
135000
2000
ibland starkare,
02:32
sometimesibland hatefulförhatlig,
57
137000
2000
ibland hatiskt,
02:34
sometimesibland not wantingönskar to be there at all.
58
139000
2000
som ibland inte ville vara där alls.
02:36
The selfsjälv was not constantkonstant.
59
141000
3000
Självet var inte konstant.
02:40
And how manymånga timesgånger
60
145000
2000
Och hur många gånger
02:42
would my selfsjälv have to die
61
147000
2000
skulle självet behöva dö
02:44
before I realizedinsåg
62
149000
2000
innan jag insåg
02:46
that it was never aliveLevande in the first placeplats?
63
151000
3000
att det aldrig var levande i första hand?
02:49
I grewväxte up on the coastkust of EnglandEngland
64
154000
2000
Jag växte upp på Englands kust
02:51
in the '70s.
65
156000
2000
på 70-talet.
02:53
My dadpappa is whitevit from CornwallCornwall,
66
158000
3000
Min pappa är vit från Cornwall,
02:56
and my mommamma is blacksvart from ZimbabweZimbabwe.
67
161000
4000
och min mamma är svart från Zimbabwe.
03:00
Even the ideaaning of us as a familyfamilj
68
165000
2000
Tanken på oss som en familj
03:02
was challengingutmanande to mostmest people.
69
167000
3000
var utmanande för de flesta.
03:05
But naturenatur had its wickedWicked way,
70
170000
2000
Men naturen hade sin onda väg,
03:07
and brownbrun babiesspädbarn were bornfödd.
71
172000
2000
och bruna barn föddes.
03:09
But from about the ageålder of fivefem,
72
174000
2000
Men från cirka fem års ålder,
03:11
I was awaremedveten that I didn't fitpassa.
73
176000
3000
var jag medveten om att jag inte passade in.
03:14
I was the blacksvart atheistateist kidunge
74
179000
3000
Jag var den svarta ateistungen
03:17
in the all-whitehelvita CatholicKatolska schoolskola runspringa by nunsnunnor.
75
182000
3000
i en helt vit katolsk skola som drivs av nunnor.
03:20
I was an anomalyanomali,
76
185000
2000
Jag var en anomali.
03:22
and my selfsjälv was rootingböka around for definitiondefinition
77
187000
4000
Och självet letade runt efter en definition
03:26
and tryingpåfrestande to plugplugg in.
78
191000
3000
och försökte passa in.
03:29
Because the selfsjälv likesgillar to fitpassa,
79
194000
2000
Eftersom självet gillar att passa in,
03:31
to see itselfsig replicatedreplikerade,
80
196000
2000
att se sig själv replikeras,
03:33
to belongtillhöra.
81
198000
2000
att tillhöra.
03:35
That confirmsbekräftar its existenceexistens
82
200000
2000
Det bekräftar dess existens
03:37
and its importancebetydelse.
83
202000
2000
och dess betydelse.
03:39
And it is importantViktig.
84
204000
2000
Och det är viktigt.
03:41
It has an extremelyytterst importantViktig functionfungera.
85
206000
2000
Det har en oerhört viktig funktion.
03:43
WithoutUtan it, we literallybokstavligen can't interfacegränssnitt with othersandra.
86
208000
4000
Utan det kan vi bokstavligen inte samverka med andra.
03:47
We can't hatchHatch plansplaner
87
212000
2000
Vi kan inte kläcka planer
03:49
and climbklättra that stairwaytrappa of popularitypopularitet,
88
214000
3000
och klättra på popularitetstrappan
03:52
of successframgång.
89
217000
2000
för framgång.
03:54
But my skinhud colorFärg wasn'tvar inte right.
90
219000
3000
Men min hudfärg var inte rätt.
03:57
My hairhår wasn'tvar inte right.
91
222000
2000
Mitt hår var inte rätt.
03:59
My historyhistoria wasn'tvar inte right.
92
224000
2000
Min historia var inte rätt.
04:01
My selfsjälv becameblev defineddefinierad
93
226000
2000
självet blev definierat
04:03
by othernessannanhet,
94
228000
2000
av annanhet,
04:05
whichsom meantbetydde that, in that socialsocial worldvärld,
95
230000
2000
vilket innebar att, i den sociala världen,
04:07
I didn't really existexistera.
96
232000
2000
fanns jag inte riktigt.
04:09
And I was "other" before beingvarelse anything elseannan --
97
234000
3000
Och jag var annan före allt annat --
04:12
even before beingvarelse a girlflicka.
98
237000
3000
även innan jag var en flicka.
04:15
I was a noticeablemärkbar nobodyingen.
99
240000
3000
Jag var en märkbar ingen.
04:18
AnotherEn annan worldvärld was openingöppning up
100
243000
3000
En annan värld öppnade upp
04:21
around this time:
101
246000
2000
runt denna tid:
04:23
performanceprestanda and dancingdans.
102
248000
3000
uppträdande och dans.
04:26
That naggingtjat dreadfruktan of self-hoodsjälv huva
103
251000
3000
Den gnagande oron kring självet
04:29
didn't existexistera when I was dancingdans.
104
254000
3000
fanns inte när jag dansade.
04:32
I'd literallybokstavligen loseförlora myselfjag själv.
105
257000
3000
Jag förlorade bokstavligen mig själv.
04:35
And I was a really good dancerdansare.
106
260000
3000
Och jag var en riktigt bra dansare.
04:38
I would put
107
263000
2000
Jag lade in
04:40
all my emotionalemotionell expressionuttryck
108
265000
2000
alla mina känslomässiga uttryck
04:42
into my dancingdans.
109
267000
2000
i min dans.
04:44
I could be in the movementrörelse
110
269000
3000
Jag kunde vara i rörelsen
04:47
in a way that I wasn'tvar inte ablestånd to be
111
272000
2000
på ett sätt som jag inte kunde vara
04:49
in my realverklig life, in myselfjag själv.
112
274000
3000
i mitt verkliga liv, i mig själv.
04:52
And at 16,
113
277000
2000
Och vid 16 års ålder,
04:54
I stumbledsnubblat acrosstvärs över anotherannan opportunitymöjlighet,
114
279000
3000
snubblade jag över en annan möjlighet,
04:57
and I earnedtjänade my first actingverkande roleroll in a filmfilma.
115
282000
4000
och fick min första roll i en film.
05:01
I can hardlyknappast find the wordsord
116
286000
2000
Jag kan knappt hitta orden
05:03
to describebeskriva the peacefred I feltkänt
117
288000
3000
för att beskriva den frid jag kände
05:06
when I was actingverkande.
118
291000
2000
när jag skådespelade.
05:08
My dysfunctionaldysfunktionella selfsjälv
119
293000
2000
Mitt dysfunktionella själv
05:10
could actuallyfaktiskt plugplugg in
120
295000
2000
kunde faktiskt koppla in
05:12
to anotherannan selfsjälv, not my ownegen,
121
297000
2000
till ett annan själv, inte mitt eget.
05:14
and it feltkänt so good.
122
299000
3000
Och det kändes så bra.
05:17
It was the first time that I existedexisterade
123
302000
2000
Det var första gången som jag fanns
05:19
insideinuti a fully-functioningfullt fungerande selfsjälv --
124
304000
3000
inuti ett fullt fungerande själv --
05:22
one that I controlledkontrollerade,
125
307000
3000
som jag kontrollerade,
05:25
that I steeredstyrde,
126
310000
2000
som jag styrde,
05:27
that I gavegav life to.
127
312000
3000
som jag gav liv till.
05:30
But the shootingskytte day would endslutet,
128
315000
2000
Men filmningsdagen tog slut,
05:32
and I'd returnlämna tillbaka
129
317000
2000
och jag skulle återvända
05:34
to my gnarlygnarly, awkwardtafatt selfsjälv.
130
319000
3000
till mitt tvära, obekväma själv.
05:37
By 19,
131
322000
3000
Vid 19 års ålder
05:40
I was a fully-fledgedfullfjädrad moviefilm actorskådespelare,
132
325000
2000
var jag en fullfjädrad filmskådespelare,
05:42
but still searchingsökande for definitiondefinition.
133
327000
3000
men sökte fortfarande efter definition.
05:45
I appliedapplicerad to readläsa anthropologyantropologi
134
330000
2000
Jag försökte läsa antropologi
05:47
at universityuniversitet.
135
332000
2000
på universitetet.
05:49
DrDr. PhyllisPhyllis LeeLee gavegav me my interviewintervju,
136
334000
3000
Dr Phyllis Lee gjorde min intervju,
05:52
and she askedfrågade me, "How would you definedefiniera racelopp?"
137
337000
4000
och hon frågade mig: "Hur skulle du definiera ras?"
05:56
Well, I thought I had the answersvar to that one,
138
341000
2000
Tja, jag trodde jag hade svaret på den.
05:58
and I said, "SkinHuden colorFärg."
139
343000
3000
Och jag sa, "Hudfärg."
06:01
"So biologybiologi, geneticsgenetik?" she said.
140
346000
4000
"Så biologi, genetik?" sade hon.
06:05
"Because, ThandieThandie, that's not accurateexakt.
141
350000
2000
"Därför, Thandie, det är inte korrekt.
06:07
Because there's actuallyfaktiskt more geneticgenetisk differenceskillnad
142
352000
3000
Eftersom det faktiskt finns fler genetiska skillnader
06:10
betweenmellan a blacksvart KenyanKenyanska
143
355000
2000
mellan en svart kenyan
06:12
and a blacksvart UgandanUgandiska
144
357000
2000
och en svart ugandier
06:14
than there is betweenmellan a blacksvart KenyanKenyanska
145
359000
3000
än mellan en svart kenyan
06:17
and, say, a whitevit NorwegianNorska.
146
362000
2000
och en vit norrman.
06:19
Because we all stemstam from AfricaAfrika.
147
364000
2000
Eftersom vi alla härstammar från Afrika.
06:21
So in AfricaAfrika,
148
366000
2000
Så i Afrika,
06:23
there's been more time
149
368000
2000
har det funnits mer tid
06:25
to createskapa geneticgenetisk diversitymångfald."
150
370000
2000
att skapa genetisk mångfald."
06:27
In other wordsord,
151
372000
2000
Med andra ord,
06:29
racelopp has no basisgrund
152
374000
2000
ras har inte någon grund
06:31
in biologicalbiologisk or scientificvetenskaplig factfaktum.
153
376000
3000
i biologiska eller vetenskapliga fakta.
06:34
On the one handhand, resultresultat.
154
379000
3000
Å ena sidan, resultat.
06:37
Right?
155
382000
2000
Eller hur?
06:39
On the other handhand, my definitiondefinition of selfsjälv
156
384000
3000
Å andra sidan hade min definition av självet
06:42
just lostförlorat a hugeenorm chunkbit of its credibilitytrovärdighet.
157
387000
3000
just förlorat en stor del av sin trovärdighet.
06:45
But what was credibletrovärdig,
158
390000
2000
Men vad som var trovärdigt,
06:47
what is biologicalbiologisk and scientificvetenskaplig factfaktum,
159
392000
3000
vad som är ett biologiskt och vetenskapligt faktum,
06:50
is that we all stemstam from AfricaAfrika --
160
395000
3000
är att vi alla härstammar från Afrika --
06:53
in factfaktum, from a womankvinna calledkallad MitochondrialMitokondriell EveEve
161
398000
3000
faktiskt, från en kvinna som kallas Mitokondriska Eva
06:56
who livedlevde 160,000 yearsår agosedan.
162
401000
3000
som levde för 160.000 år sedan.
06:59
And racelopp is an illegitimateoäkta conceptbegrepp
163
404000
3000
Och rasen är en orättmätigt koncept
07:02
whichsom our selvessjälva have createdskapad
164
407000
2000
som våra själv har skapat
07:04
basedbaserad on fearrädsla and ignoranceokunnighet.
165
409000
4000
byggt på rädsla och okunskap.
07:08
StrangelyKonstigt, these revelationsavslöjanden
166
413000
2000
Konstigt nog botade inte dessa uppenbarelser
07:10
didn't curebota my lowlåg self-esteemsjälvkänsla,
167
415000
3000
min låga självkänsla,
07:13
that feelingkänsla of othernessannanhet.
168
418000
3000
den där känslan av annanhet.
07:16
My desireönskan to disappearförsvinna
169
421000
2000
Min önskan att försvinna
07:18
was still very powerfulkraftfull.
170
423000
2000
var fortfarande mycket stark.
07:20
I had a degreegrad from CambridgeCambridge;
171
425000
2000
Jag hade en examen från Cambridge;
07:22
I had a thrivingblomstrande careerkarriär,
172
427000
2000
Jag hade en blomstrande karriär;
07:24
but my selfsjälv was a carbil crashkrascha,
173
429000
3000
men självet var som en bilolycka,
07:27
and I woundsår up with bulimiaBulimi
174
432000
2000
och det slutade med bulimi
07:29
and on a therapist'sterapeutens couchsoffa.
175
434000
2000
och på en terapeuts soffa.
07:31
And of coursekurs I did.
176
436000
2000
Och naturligtvis gjorde jag det.
07:33
I still believedtros
177
438000
2000
Jag trodde fortfarande
07:35
my selfsjälv was all I was.
178
440000
2000
att självet var allt jag var.
07:37
I still valuedvärderad self-worthsjälvkänsla
179
442000
2000
Jag värderade fortfarande självets värde
07:39
aboveovan all other worthvärde,
180
444000
2000
över alla andra värden.
07:41
and what was there to suggestföreslå otherwiseannat?
181
446000
3000
Och vad fanns det som påstod något annat?
07:44
We'veVi har createdskapad entirehel valuevärde systemssystem
182
449000
2000
Vi har skapat hela värdesystem
07:46
and a physicalfysisk realityverklighet
183
451000
2000
och en fysisk verklighet
07:48
to supportStöd the worthvärde of selfsjälv.
184
453000
2000
för att stödja ett värde av självet.
07:50
Look at the industryindustri for self-imagesjälvbild
185
455000
2000
Titta på industrin för självbilden
07:52
and the jobsjobb it createsskapar,
186
457000
2000
och de arbetstillfällen det skapar,
07:54
the revenueinkomst it turnsvarv over.
187
459000
3000
de intäkter det skapar.
07:57
We'dVi skulle be right in assumingunder antagande
188
462000
2000
Vi skulle med rätt kunna anta
07:59
that the selfsjälv is an actualfaktisk livinglevande thing.
189
464000
2000
att självet är ett levande ting.
08:01
But it's not. It's a projectionutsprång
190
466000
3000
Men det är inte; det är en projektion,
08:04
whichsom our cleverduktig brainshjärnor createskapa
191
469000
2000
som våra smarta hjärnor skapar
08:06
in orderbeställa to cheatfuska ourselvesoss själva
192
471000
2000
för att lura oss själva
08:08
from the realityverklighet of deathdöd.
193
473000
3000
från dödens verklighet.
08:12
But there is something
194
477000
2000
Men det finns något
08:14
that can give the selfsjälv
195
479000
2000
som kan ge självet
08:16
ultimateslutlig and infiniteoändlig connectionförbindelse --
196
481000
3000
en ultimat och oändlig anslutning --
08:19
and that thing is onenessOneness,
197
484000
2000
och det är enhet,
08:21
our essenceväsen.
198
486000
2000
vår essens.
08:23
The self'ssjälva strugglekamp
199
488000
2000
Självets kamp
08:25
for authenticityäkthet and definitiondefinition
200
490000
2000
för äkthet och definition
08:27
will never endslutet
201
492000
2000
tar aldrig slut
08:29
unlesssåvida inte it's connectedansluten to its creatorskapare --
202
494000
2000
om det inte är anslutet till sin skapare --
08:31
to you and to me.
203
496000
3000
till dig och mig.
08:34
And that can happenhända with awarenessmedvetenhet --
204
499000
3000
Och det kan hända med medvetenhet --
08:37
awarenessmedvetenhet of the realityverklighet of onenessOneness
205
502000
3000
medvetenhet om enhetens verklighet
08:40
and the projectionutsprång of self-hoodsjälv huva.
206
505000
3000
och projektionen av självet.
08:43
For a startStart, we can think about
207
508000
2000
Till att börja med kan vi tänka på
08:45
all the timesgånger when we do loseförlora ourselvesoss själva.
208
510000
3000
alla gånger när vi förlorar oss själva.
08:48
It happenshänder when I dancedansa,
209
513000
2000
Det händer när jag dansar,
08:50
when I'm actingverkande.
210
515000
2000
när jag agerar.
08:52
I'm earthedjordade in my essenceväsen,
211
517000
2000
Jag är jordad i min essens,
08:54
and my selfsjälv is suspendedtillfälligt.
212
519000
3000
och självet är avstängt.
08:57
In those momentsstunder,
213
522000
2000
I dessa stunder,
08:59
I'm connectedansluten to everything --
214
524000
2000
är jag ansluten till allt --
09:01
the groundjord, the airluft,
215
526000
3000
marken, luften,
09:04
the soundsljud, the energyenergi from the audiencepublik.
216
529000
2000
ljuden, energin från publiken.
09:06
All my senseskänner are alertvarna and aliveLevande
217
531000
4000
Alla mina sinnen är vakna och levande
09:10
in much the samesamma way as an infantspädbarn mightmakt feel --
218
535000
3000
på ungefär samma sätt som ett barn kan känna --
09:13
that feelingkänsla of onenessOneness.
219
538000
3000
den där känslan av enhet.
09:16
And when I'm actingverkande a roleroll,
220
541000
3000
Och när jag spelar en roll,
09:19
I inhabitbebor anotherannan selfsjälv,
221
544000
2000
lever jag i ett annat själv,
09:21
and I give it life for awhileett tag,
222
546000
2000
och jag ger det liv för en stund.
09:23
because when the selfsjälv is suspendedtillfälligt
223
548000
3000
För när självet är avstängt
09:26
so is divisivenesssplittring
224
551000
2000
är splittringen också avstängd
09:28
and judgmentdom.
225
553000
2000
och omdömet.
09:30
And I've playedspelade everything
226
555000
2000
Och jag har spelat allt
09:32
from a vengefulhämndlysten ghostGhost in the time of slaveryslaveri
227
557000
2000
från ett hämndlystet spöke i slaveriets tid
09:34
to SecretarySekreterare of StateStatliga in 2004.
228
559000
4000
till utrikesminister.
09:38
And no mattermateria how other
229
563000
2000
Och oavsett hur annorlunda
09:40
these selvessjälva mightmakt be,
230
565000
2000
dessa själv kan vara,
09:42
they're all relatedrelaterad in me.
231
567000
4000
är de alla besläktade i mig.
09:46
And I honestlyärligt believe
232
571000
2000
Och jag tror ärligt talat
09:48
the keynyckel- to my successframgång as an actorskådespelare
233
573000
2000
att nyckeln till min framgång som skådespelare
09:50
and my progressframsteg as a personperson
234
575000
2000
och min utveckling som människa
09:52
has been the very lackbrist of selfsjälv
235
577000
3000
har varit den där bristen på själv
09:55
that used to make me feel
236
580000
2000
som fick mig att känna mig
09:57
so anxiousängslig and insecureosäkra.
237
582000
2000
så orolig och otrygg.
09:59
I always wonderedundrade
238
584000
2000
Jag undrade alltid
10:01
why I could feel others'andras painsmärta so deeplydjupt,
239
586000
4000
varför jag kunde känna andras smärta så djupt,
10:05
why I could recognizeerkänna
240
590000
2000
varför jag kände igen
10:07
the somebodynågon in the nobodyingen.
241
592000
3000
någon i ingen.
10:10
It's because I didn't have a selfsjälv to get in the way.
242
595000
4000
Det är för att jag inte hade ett själv som kom i vägen.
10:14
I thought I lackedsaknade substanceämne,
243
599000
3000
Jag trodde att jag saknade substans,
10:17
and the factfaktum that I could feel others'andras
244
602000
2000
och det faktum att jag kunde känna andras
10:19
meantbetydde that I had nothing of myselfjag själv to feel.
245
604000
3000
innebar att jag inte hade något av mig själv att känna.
10:22
The thing that was a sourcekälla of shameskam
246
607000
3000
Det som var en källa till skam
10:25
was actuallyfaktiskt a sourcekälla of enlightenmentupplysning.
247
610000
3000
var faktiskt en källa till upplysning.
10:28
And when I realizedinsåg
248
613000
2000
Och när jag insåg
10:30
and really understoodförstått
249
615000
2000
och verkligen förstod
10:32
that my selfsjälv is a projectionutsprång and that it has a functionfungera,
250
617000
3000
att självet är en projektion och att det har en funktion,
10:35
a funnyrolig thing happenedhände.
251
620000
2000
hände en rolig sak.
10:37
I stoppedstoppad givingger it so much authorityauktoritet.
252
622000
2000
Jag slutade ge det så mycket auktoritet.
10:39
I give it its duepå grund av.
253
624000
2000
Jag ger det dess rättmätiga del.
10:41
I take it to therapyterapi.
254
626000
2000
Jag tar det till terapi.
10:43
I've becomebli very familiarbekant
255
628000
2000
Jag har blivit väl förtrogen
10:45
with its dysfunctionaldysfunktionella behaviorbeteende.
256
630000
2000
med dess dysfunktionella beteende.
10:47
But I'm not ashamedskamsen of my selfsjälv.
257
632000
3000
Men jag skäms inte för självet.
10:50
In factfaktum, I respectrespekt my selfsjälv
258
635000
2000
Faktum är att jag respekterar självet
10:52
and its functionfungera.
259
637000
2000
och dess funktion.
10:54
And over time and with practiceöva,
260
639000
3000
Och med tiden och med övning,
10:57
I've triedförsökte to liveleva
261
642000
2000
har jag försökt leva
10:59
more and more from my essenceväsen.
262
644000
2000
mer och mer från min innersta natur.
11:01
And if you can do that,
263
646000
3000
Och om du kan göra det,
11:04
incredibleotrolig things happenhända.
264
649000
2000
händer otroliga saker.
11:06
I was in CongoKongo in FebruaryFebruari,
265
651000
3000
Jag var i Kongo i februari,
11:09
dancingdans and celebratingfirar
266
654000
2000
dansade och firade
11:11
with womenkvinnor who'vesom har survivedöverlevde
267
656000
2000
med kvinnor som har överlevt
11:13
the destructionförstörelse of theirderas selvessjälva
268
658000
2000
förstörelsen av sina själv
11:15
in literallybokstavligen unthinkableotänkbar wayssätt --
269
660000
3000
på bokstavligen otänkbara sätt --
11:18
destroyedförstörd because other brutalizedförgrep, psychopathicpsykopatiska selvessjälva
270
663000
3000
förstörda eftersom andra brutaliserade, psykopatiska själv
11:21
all over that beautifulvacker landlanda
271
666000
3000
över hela det vackra landet
11:24
are fuelingbränslepåfyllning our selves'själva' addictionmissbruk
272
669000
3000
underblåser våra självs beroenden
11:27
to iPodsiPods, PadsPads, and blingbling,
273
672000
3000
av iPods, Pads och bling,
11:30
whichsom furtherytterligare disconnectKoppla från ourselvesoss själva
274
675000
2000
vilket ytterligare kopplar bort oss själva
11:32
from ever feelingkänsla theirderas painsmärta,
275
677000
2000
från att någonsin känna deras smärta,
11:34
theirderas sufferinglidande,
276
679000
2000
deras lidande,
11:36
theirderas deathdöd.
277
681000
2000
deras död.
11:38
Because, hey,
278
683000
2000
Därför att, hej,
11:40
if we're all livinglevande in ourselvesoss själva
279
685000
2000
om vi alla lever i oss själva
11:42
and mistakingta miste it for life,
280
687000
2000
och misstar det för livet,
11:44
then we're devaluingdevalvera
281
689000
2000
då nedvärderar
11:46
and desensitizingokänsliggöra life.
282
691000
2000
och desensibiliserar vi livet.
11:48
And in that disconnectedosammanhängande statestat,
283
693000
2000
Och i det frånkopplade tillståndet,
11:50
yeah, we can buildbygga factoryfabrik farmsgårdar with no windowsfönster,
284
695000
4000
kan vi bygga fabriksbondgårdar utan fönster,
11:54
destroyförstöra marineMarine life
285
699000
2000
förstöra havslivet
11:56
and use rapevåldta as a weaponvapen of warkrig.
286
701000
3000
och använda våldtäkt som ett vapen i krig.
12:00
So here'shär är a notenotera to selfsjälv:
287
705000
3000
Så här är en lapp till mig själv:
12:03
The crackssprickor have startedsatte igång to showshow
288
708000
2000
Sprickorna har börjat visa sig
12:05
in our constructedkonstruerad worldvärld,
289
710000
3000
i vår konstruerade värld,
12:08
and oceansoceaner will continueFortsätta
290
713000
2000
och hav kommer att fortsätta
12:10
to surgeÖverspänningsskydd throughgenom the crackssprickor,
291
715000
2000
att stiga genom springorna,
12:12
and oilolja and bloodblod,
292
717000
3000
och olja och blod,
12:15
riversfloder of it.
293
720000
3000
floder av det.
12:18
CruciallyAvgörande, we haven'thar inte been figuringräkna out
294
723000
2000
Viktigare, vi har inte räknat ut
12:20
how to liveleva in onenessOneness
295
725000
2000
hur man lever i enhet
12:22
with the EarthJorden and everyvarje other livinglevande thing.
296
727000
3000
med jorden och alla levande varelser.
12:25
We'veVi har just been insanelygalet tryingpåfrestande to figurefigur out
297
730000
3000
Vi har bara vansinnigt försökt lista ut
12:28
how to liveleva with eachvarje other -- billionsmiljarder of eachvarje other.
298
733000
3000
hur man ska leva med varandra -- miljarder av varandra.
12:31
Only we're not livinglevande with eachvarje other;
299
736000
2000
Det är bara det att vi inte lever med varandra;
12:33
our crazygalen selvessjälva are livinglevande with eachvarje other
300
738000
3000
våra galna själv lever med varandra
12:36
and perpetuatingvidmakthåller an epidemicepidemi
301
741000
2000
och bevarar en epidemi
12:38
of disconnectionfrånkoppling.
302
743000
3000
av frånkoppling.
12:41
Let's liveleva with eachvarje other
303
746000
3000
Låt oss leva med varandra
12:44
and take it a breathandetag at a time.
304
749000
3000
och ta ett andetag i taget.
12:47
If we can get underunder that heavytung selfsjälv,
305
752000
4000
Om vi ​​kan komma in under det tunga självet,
12:51
lightljus a torchfackla of awarenessmedvetenhet,
306
756000
2000
tända en fackla av medvetenhet,
12:53
and find our essenceväsen,
307
758000
2000
och hitta vår essens,
12:55
our connectionförbindelse to the infiniteoändlig
308
760000
2000
vår anslutning till det oändliga
12:57
and everyvarje other livinglevande thing.
309
762000
3000
och alla andra levande varelser.
13:00
We knewvisste it from the day we were bornfödd.
310
765000
2000
Vi visste det från den dag vi föddes.
13:02
Let's not be freakedflippade out
311
767000
2000
Låt oss inte flippa ur
13:04
by our bountifulgivmilda nothingnessintighet.
312
769000
3000
av vår rikliga intighet.
13:07
It's more a realityverklighet
313
772000
2000
Det är mer en realitet
13:09
than the onesettor our selvessjälva have createdskapad.
314
774000
2000
än den våra själv har skapat.
13:11
ImagineFöreställ dig what kindsnäll of existenceexistens we can have
315
776000
4000
Tänk vilken existens vi kan ha
13:15
if we honorära inevitableoundviklig deathdöd of selfsjälv,
316
780000
4000
om vi ärar självets oundvikliga död,
13:19
appreciateuppskatta the privilegeprivilegium of life
317
784000
4000
uppskattar förmånen av att ha liv
13:23
and marvelförundras at what comeskommer nextNästa.
318
788000
4000
och förundras över vad som kommer härnäst.
13:27
SimpleEnkla awarenessmedvetenhet is where it beginsbörjar.
319
792000
3000
Enkel medvetenhet är där det börjar.
13:30
Thank you for listeninglyssnande.
320
795000
2000
Tack för att ni lyssnade.
13:32
(ApplauseApplåder)
321
797000
17000
(Applåder)
Translated by dfgdfg jhgjhg
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com