ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2011

Thandie Newton: Embracing otherness, embracing myself

Acceptarea alterităţii, acceptarea mea

Filmed:
3,029,159 views

Actriţa Thandie Newton spune povestea găsirii "alterităţii" ei, prima dată ca un copil crescând în două culturi distincte, apoi ca actor jucându-se cu diferite identităţi. O discuţie caldă şi înţeleaptă, direct de pe scena TEDGlobal 2011.
- Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
EmbracingÎmbrăţişând othernessalteritate.
0
0
3000
Îmbrăţişarea alterităţii...
00:18
When I first heardauzit this themetemă,
1
3000
2000
Când am auzit prima dată această temă,
00:20
I thought, well, embracingîmbrățișare othernessalteritate
2
5000
2000
m-am gândit: îmbrăţişarea alterităţii
00:22
is embracingîmbrățișare myselfeu insumi.
3
7000
3000
înseamnă îmbrăţişarea sinelui.
00:25
And the journeycălătorie to that placeloc
4
10000
2000
Şi drumul spre locul acela
00:27
of understandingînţelegere and acceptanceacceptarea
5
12000
2000
de înţelegere şi acceptare
00:29
has been an interestinginteresant one for me,
6
14000
3000
a fost unul interesant pentru mine
00:32
and it's givendat me an insightînțelegere
7
17000
2000
şi mi-a oferit o privire
00:34
into the wholeîntreg notionnoţiune of selfde sine,
8
19000
2000
în integralitatea noţiunii de "eu",
00:36
whichcare I think is worthin valoare de sharingpartajare with you todayastăzi.
9
21000
4000
care cred că merită să fie împărtăşită cu voi azi.
00:40
We eachfiecare have a selfde sine,
10
25000
2000
Fiecare avem un eu,
00:42
but I don't think that we're bornnăscut with one.
11
27000
3000
dar nu cred că ne-am născut cu unul.
00:45
You know how newbornnou-născutului babiescopii
12
30000
2000
Ştiţi cum nou-născuţii
00:47
believe they're partparte of everything;
13
32000
2000
cred că fac parte din tot;
00:49
they're not separatesepara?
14
34000
2000
nu există separat.
00:51
Well that fundamentalfundamental sensesens of onenessunitate
15
36000
3000
Fundamentul noţiunii de unicitate
00:54
is lostpierdut on us very quicklyrepede.
16
39000
2000
se pierde foarte devreme în noi.
00:56
It's like that initialiniţială stageetapă is over --
17
41000
2000
E ca şi cum faza iniţială a luat sfârşit;
00:58
onenessunitate: infancycopilărie,
18
43000
2000
Unicitate: copilărie,
01:00
unformedneformate, primitiveprimitiv.
19
45000
2000
ne-formare, primitivitate.
01:02
It's no longermai lung validvalabil or realreal.
20
47000
3000
Nu mai este valabil sau real.
01:05
What is realreal is separatenesssepararea,
21
50000
2000
Ceea ce e real e separarea.
01:07
and at some pointpunct in earlydin timp babyhoodcopilărie,
22
52000
2000
Si, la un anumit punct din frageda pruncie,
01:09
the ideaidee of selfde sine
23
54000
2000
ideea de eu
01:11
startsîncepe to formformă.
24
56000
2000
începe să se formeze.
01:13
Our little portionporţiune of onenessunitate is givendat a nameNume,
25
58000
3000
Micii noastre proporţii de unicitate i se dă un nume,
01:16
is told all kindstipuri of things about itselfîn sine,
26
61000
3000
i se spun tot felul de lucruri despre sine.
01:19
and these detailsDetalii,
27
64000
2000
Şi toate aceste detalii,
01:21
opinionsopinii and ideasidei
28
66000
2000
opinii şi idei
01:23
becomedeveni factsfapte,
29
68000
2000
devin realităţi
01:25
whichcare go towardscătre buildingclădire ourselvesnoi insine,
30
70000
2000
care duc la crearea noastră,
01:27
our identityidentitate.
31
72000
2000
a identităţii.
01:29
And that selfde sine becomesdevine the vehiclevehicul
32
74000
2000
Şi acest eu devine vehiculul
01:31
for navigatingnavigarea our socialsocial worldlume.
33
76000
3000
de navigare în lumea noastră socială.
01:34
But the selfde sine is a projectionproeminență
34
79000
3000
Dar eul e o proiecţie
01:37
basedbazat on other people'soamenii lui projectionsproiecţii.
35
82000
2000
bazată pe proiecţiile celorlalţi.
01:39
Is it who we really are?
36
84000
3000
Asta suntem noi cu adevărat?
01:42
Or who we really want to be, or should be?
37
87000
3000
Sau cine vrem cu adevărat să fim sau ar trebui să fim?
01:45
So this wholeîntreg interactioninteracţiune
38
90000
3000
Această întreagă interacţiune
01:48
with selfde sine and identityidentitate
39
93000
2000
între eu şi identitate
01:50
was a very difficultdificil one for me growingcreştere up.
40
95000
2000
a fost foarte dificilă pentru mine când creşteam.
01:52
The selfde sine that I attempteda încercat să to take out into the worldlume
41
97000
3000
Eul pe care încercam să îl scot în lume
01:55
was rejectedrespins over and over again.
42
100000
3000
era respins iar şi iar.
01:58
And my panicpanica
43
103000
2000
Şi frica mea
02:00
at not havingavând a selfde sine that fitpotrivi,
44
105000
2000
că nu aveam un eu care se potriveşte
02:02
and the confusionconfuzie that camea venit
45
107000
2000
şi confuzia generată
02:04
from my selfde sine beingfiind rejectedrespins,
46
109000
2000
din faptul că eul meu era respins
02:06
createdcreată anxietyanxietate, shamerușine
47
111000
3000
creau anxietate, ruşine
02:09
and hopelessnessinutilitate,
48
114000
2000
şi deznădejde,
02:11
whichcare kinddrăguț of defineddefinit me for a long time.
49
116000
3000
ceea ce m-a definit cumva multă vreme.
02:14
But in retrospectretrospectivă,
50
119000
2000
Dar, privind în urmă,
02:16
the destructiondistrugere of my selfde sine was so repetitiverepetitive
51
121000
3000
distrugerea eului meu a fost atât de repetitivă,
02:19
that I starteda început to see a patternmodel.
52
124000
2000
încât am început să observ un tipar.
02:21
The selfde sine changedschimbat,
53
126000
3000
Eul s-a schimbat,
02:24
got affectedafectat, brokenspart, destroyeddistrus,
54
129000
3000
a fost afectat, sfărâmat, distrus,
02:27
but anothero alta one would evolveevolua --
55
132000
3000
dar avea să se dezvolte altul...
02:30
sometimesuneori strongermai puternic,
56
135000
2000
uneori, mai puternic,
02:32
sometimesuneori hatefulodios,
57
137000
2000
alteori, plin de ură,
02:34
sometimesuneori not wantingdoresc to be there at all.
58
139000
2000
uneori nedorind nici măcar să existe.
02:36
The selfde sine was not constantconstant.
59
141000
3000
Eul nu era constant.
02:40
And how manymulți timesori
60
145000
2000
Şi de câte ori
02:42
would my selfde sine have to diea muri
61
147000
2000
trebuia să moară eul meu
02:44
before I realizedrealizat
62
149000
2000
pentru a realiza
02:46
that it was never aliveîn viaţă in the first placeloc?
63
151000
3000
că nici nu fusese în viaţă de la început?
02:49
I grewcrescut up on the coastcoastă of EnglandAnglia
64
154000
2000
Am crescut pe coasta Angliei
02:51
in the '70s.
65
156000
2000
în anii '70.
02:53
My dadtata is whitealb from CornwallCornwall,
66
158000
3000
Tatăl meu e alb, din Cornwall
02:56
and my mommama is blacknegru from ZimbabweZimbabwe.
67
161000
4000
şi mama e neagră, din Zimbabwe.
03:00
Even the ideaidee of us as a familyfamilie
68
165000
2000
Chiar şi ideea ca noi să fim o familie
03:02
was challengingprovocator to mostcel mai people.
69
167000
3000
era o provocare pentru majoritatea oamenilor.
03:05
But naturenatură had its wickedcei răi way,
70
170000
2000
Dar natura are felul ei ciudat,
03:07
and brownmaro babiescopii were bornnăscut.
71
172000
2000
şi astfel de nasc copiii mulatri.
03:09
But from about the agevârstă of fivecinci,
72
174000
2000
Dar, de pe la vârsta de cinci ani,
03:11
I was awareconștient that I didn't fitpotrivi.
73
176000
3000
am fost conştientă că nu mă integram.
03:14
I was the blacknegru atheistateu kidcopil
74
179000
3000
Eram un copil ateu negru
03:17
in the all-whitetoate-alb CatholicCatolic schoolşcoală runalerga by nunscălugărițe.
75
182000
3000
la o şcoală numai de albi, condusă de călugăriţe.
03:20
I was an anomalyanomalie,
76
185000
2000
Eram o anomalie.
03:22
and my selfde sine was rootingînrădăcinare around for definitiondefiniție
77
187000
4000
Şi eul meu căuta definiţia
03:26
and tryingîncercat to plugdop in.
78
191000
3000
şi încerca să se conecteze.
03:29
Because the selfde sine likesîi place to fitpotrivi,
79
194000
2000
Căci eului îi place să se integreze,
03:31
to see itselfîn sine replicatedreproducere,
80
196000
2000
să se vadă multiplicat,
03:33
to belongaparține.
81
198000
2000
să aparţină.
03:35
That confirmsconfirmă its existenceexistenţă
82
200000
2000
Asta îi confirmă existenţa
03:37
and its importanceimportanţă.
83
202000
2000
şi importanţa.
03:39
And it is importantimportant.
84
204000
2000
Şi este important.
03:41
It has an extremelyextrem importantimportant functionfuncţie.
85
206000
2000
Are o funcţie extrem de importantă.
03:43
WithoutFără it, we literallyliteralmente can't interfaceinterfață with othersalții.
86
208000
4000
Fără ea, chiar nu putem interacţiona cu alţii.
03:47
We can't hatchtrapa plansplanuri
87
212000
2000
Nu puteam ţese planuri
03:49
and climba urca that stairwayscara of popularitypopularitate,
88
214000
3000
şi să urcăm în topul popularităţii,
03:52
of successsucces.
89
217000
2000
al succesului.
03:54
But my skinpiele colorculoare wasn'tnu a fost right.
90
219000
3000
Dar culoarea pielii mele nu era potrivită.
03:57
My hairpăr wasn'tnu a fost right.
91
222000
2000
Părul meu nu era potrivit.
03:59
My historyistorie wasn'tnu a fost right.
92
224000
2000
Trecutul meu nu era potrivit.
04:01
My selfde sine becamea devenit defineddefinit
93
226000
2000
Eul meu devenise definit
04:03
by othernessalteritate,
94
228000
2000
de alteritate,
04:05
whichcare meanta însemnat that, in that socialsocial worldlume,
95
230000
2000
ceea ce însemna că, în lumea socială,
04:07
I didn't really existexista.
96
232000
2000
eu nu existam cu adevărat.
04:09
And I was "other" before beingfiind anything elsealtfel --
97
234000
3000
Eram celălalt înainte să fiu orice altceva,
04:12
even before beingfiind a girlfată.
98
237000
3000
chiar şi înainte de a fi fată.
04:15
I was a noticeablenotabile nobodynimeni.
99
240000
3000
Eram un nimeni observabil.
04:18
AnotherUn alt worldlume was openingdeschidere up
100
243000
3000
O altă lumea se deschidea
04:21
around this time:
101
246000
2000
cam în acest timp:
04:23
performanceperformanţă and dancingdans.
102
248000
3000
interpretarea şi dansul.
04:26
That naggingsâcâială dreadtemut of self-hoodauto-capota
103
251000
3000
Groaza sâcâitoare a eului
04:29
didn't existexista when I was dancingdans.
104
254000
3000
dispărea când dansam.
04:32
I'd literallyliteralmente losepierde myselfeu insumi.
105
257000
3000
Mă pierdeam, la propriu.
04:35
And I was a really good dancerdansator.
106
260000
3000
Şi eram o dansatoare foarte bună.
04:38
I would put
107
263000
2000
Îmi transpuneam
04:40
all my emotionalemoţional expressionexpresie
108
265000
2000
toate expresiile emoţionale
04:42
into my dancingdans.
109
267000
2000
în dansul meu.
04:44
I could be in the movementcirculaţie
110
269000
3000
Puteam fi, în mişcare,
04:47
in a way that I wasn'tnu a fost ablecapabil to be
111
272000
2000
într-un fel în care nu reuşeam să fiu
04:49
in my realreal life, in myselfeu insumi.
112
274000
3000
în viaţa mea reală, în mine.
04:52
And at 16,
113
277000
2000
Şi, la 16 ani,
04:54
I stumbledpoticnit acrosspeste anothero alta opportunityoportunitate,
114
279000
3000
am dat peste altă şansă
04:57
and I earnedcâștigat my first actingactorie rolerol in a filmfilm.
115
282000
4000
şi am primit primul meu rol într-un film.
05:01
I can hardlycu greu find the wordscuvinte
116
286000
2000
Nici nu găsesc cuvintele
05:03
to describedescrie the peacepace I feltsimțit
117
288000
3000
să descriu pacea pe care o simţeam
05:06
when I was actingactorie.
118
291000
2000
când interpretam.
05:08
My dysfunctionaldisfunctionale selfde sine
119
293000
2000
Eul meu disfuncţional
05:10
could actuallyde fapt plugdop in
120
295000
2000
se putea conecta
05:12
to anothero alta selfde sine, not my ownpropriu,
121
297000
2000
la altă personalitate, nu a mea.
05:14
and it feltsimțit so good.
122
299000
3000
Şi mă simţeam aşa de bine!
05:17
It was the first time that I existeda existat
123
302000
2000
Era prima dată când existam
05:19
insideinterior a fully-functioningdeplin funcţional selfde sine --
124
304000
3000
în interiorul unui eu pe deplin funcţional,
05:22
one that I controlleddirijat,
125
307000
3000
unul pe care îl controlam eu,
05:25
that I steereddirijat,
126
310000
2000
pe care îl conduceam,
05:27
that I gavea dat life to.
127
312000
3000
căruia îi dădeam viaţă.
05:30
But the shootingfilmare day would endSfârşit,
128
315000
2000
Dar ziua liniştitoare se încheia
05:32
and I'd returnîntoarcere
129
317000
2000
şi mă întorceam
05:34
to my gnarlynoduros, awkwardincomode selfde sine.
130
319000
3000
la eul meu ciunt, ciudat.
05:37
By 19,
131
322000
3000
La 19 ani,
05:40
I was a fully-fledgedcu drepturi depline moviefilm actoractor,
132
325000
2000
eram actriţă de film cu drepturi depline,
05:42
but still searchingin cautarea for definitiondefiniție.
133
327000
3000
dar încă mai căutam o definire.
05:45
I appliedaplicat to readcitit anthropologyantropologie
134
330000
2000
Am aplicat să studiez antropologia
05:47
at universityuniversitate.
135
332000
2000
la universitate.
05:49
DrDr. PhyllisPhyllis LeeLee gavea dat me my interviewinterviu,
136
334000
3000
Am susţinut interviul cu Dr. Phyllis Lee
05:52
and she askedîntrebă me, "How would you definedefini racerasă?"
137
337000
4000
şi m-a întrebat: "Cum defineşti rasa?"
05:56
Well, I thought I had the answerRăspuns to that one,
138
341000
2000
Ei bine, credeam că ştiu răspunsul la asta.
05:58
and I said, "SkinPiele colorculoare."
139
343000
3000
Şi am spus: "Culoarea pielii."
06:01
"So biologybiologie, geneticsgenetică?" she said.
140
346000
4000
"Aşadar, biologie, genetică?" a spus ea.
06:05
"Because, ThandieAndra, that's not accurateprecis.
141
350000
2000
"Căci, Thandie, nu e corect."
06:07
Because there's actuallyde fapt more geneticgenetic differencediferență
142
352000
3000
"De fapt, e mai mare diferenţa genetică"
06:10
betweenîntre a blacknegru KenyanKenyan
143
355000
2000
"între un kenyan negru"
06:12
and a blacknegru UgandanUgandez
144
357000
2000
"şi un ugandez negru"
06:14
than there is betweenîntre a blacknegru KenyanKenyan
145
359000
3000
"decât cea dintre un kenyan negru"
06:17
and, say, a whitealb NorwegianNorvegiană.
146
362000
2000
"şi, să zicem, un norvegian alb."
06:19
Because we all stemtijă from AfricaAfrica.
147
364000
2000
"Deoarece toţi izvorâm din Africa."
06:21
So in AfricaAfrica,
148
366000
2000
"Aşadar, în Africa,"
06:23
there's been more time
149
368000
2000
"a existat mai mult timp"
06:25
to createcrea geneticgenetic diversitydiversitate."
150
370000
2000
"pentru crearea diversităţii genetice."
06:27
In other wordscuvinte,
151
372000
2000
Cu alte cuvinte,
06:29
racerasă has no basisbază
152
374000
2000
rasa nu are baze
06:31
in biologicalbiologic or scientificștiințific factfapt.
153
376000
3000
în adevăruri biologice şi ştiinţifice.
06:34
On the one handmână, resultrezultat.
154
379000
3000
Pe de o parte, rezultatul...
06:37
Right?
155
382000
2000
Corect?
06:39
On the other handmână, my definitiondefiniție of selfde sine
156
384000
3000
Pe cealaltă parte, definiţia mea pentru eu
06:42
just lostpierdut a hugeimens chunkbucată mare of its credibilitycredibilitate.
157
387000
3000
şi-a pierdut o mare parte din credibilitate.
06:45
But what was crediblecredibil,
158
390000
2000
Dar, ceea ce era credibil
06:47
what is biologicalbiologic and scientificștiințific factfapt,
159
392000
3000
ce era adevăr biologic şi ştiinţific,
06:50
is that we all stemtijă from AfricaAfrica --
160
395000
3000
este că toţi provenim din Africa,
06:53
in factfapt, from a womanfemeie calleddenumit MitochondrialMitocondrială EveEva
161
398000
3000
dintr-o femeie denumită Eva mitocondrială,
06:56
who livedtrăit 160,000 yearsani agoîn urmă.
162
401000
3000
care a trăit acum 160.000 de ani.
06:59
And racerasă is an illegitimatenelegitime conceptconcept
163
404000
3000
Rasa e un concept ilegitim
07:02
whichcare our selvesSinele have createdcreată
164
407000
2000
pe care eurile noastre l-au creat
07:04
basedbazat on fearfrică and ignoranceignoranţă.
165
409000
4000
pe baza fricii şi ignoranţei.
07:08
StrangelyCiudat, these revelationsrevelații
166
413000
2000
În mod ciudat, aceste revelaţii
07:10
didn't curevindeca my lowscăzut self-esteemstima de sine,
167
415000
3000
nu au vindecat respectul meu de sine scăzut,
07:13
that feelingsentiment of othernessalteritate.
168
418000
3000
sentimentul de alteritate.
07:16
My desiredorință to disappeardispărea
169
421000
2000
Dorinţa mea de a dispărea
07:18
was still very powerfulputernic.
170
423000
2000
era încă puternică.
07:20
I had a degreegrad from CambridgeCambridge;
171
425000
2000
Aveam o diplomă de la Cambridge,
07:22
I had a thrivingînfloritoare careerCarieră,
172
427000
2000
aveam o carieră înfloritoare,
07:24
but my selfde sine was a carmașină crashprăbușire,
173
429000
3000
dar eul meu era distrus,
07:27
and I woundrăni up with bulimiaBulimia
174
432000
2000
iar eu am ajuns bulimică
07:29
and on a therapist'sterapeut couchcanapea.
175
434000
2000
şi pe canapeaua psihoterapeutului.
07:31
And of coursecurs I did.
176
436000
2000
Şi era şi normal.
07:33
I still believeda crezut
177
438000
2000
Tot mai credeam
07:35
my selfde sine was all I was.
178
440000
2000
că eul meu era tot ce aveam.
07:37
I still valuedprețuit self-worthvaloarea de sine
179
442000
2000
Tot mai valorizam stima de sine
07:39
abovede mai sus all other worthin valoare de,
180
444000
2000
mai presus decât orice alt tip de stimă.
07:41
and what was there to suggestsugera otherwisein caz contrar?
181
446000
3000
Şi ce mi-ar fi putut sugera contrariul?
07:44
We'veNe-am createdcreată entireîntreg valuevaloare systemssisteme
182
449000
2000
Am creat întregi sisteme de valori
07:46
and a physicalfizic realityrealitate
183
451000
2000
şi o realitate fizică
07:48
to supporta sustine the worthin valoare de of selfde sine.
184
453000
2000
pentru a susţine valoarea eului.
07:50
Look at the industryindustrie for self-imageimaginea de sine
185
455000
2000
Priviţi toată industria pentru imaginea de sine
07:52
and the jobslocuri de munca it createscreează,
186
457000
2000
şi câte slujbe creează,
07:54
the revenuevenituri it turnstransformă over.
187
459000
3000
veniturile pe care le adună.
07:57
We'dNe-ar be right in assumingpresupunând
188
462000
2000
Am avea dreptate să presupunem
07:59
that the selfde sine is an actualreal livingviaţă thing.
189
464000
2000
că eul chiar e o fiinţă care trăieşte.
08:01
But it's not. It's a projectionproeminență
190
466000
3000
Dar nu este; este o proiecţie
08:04
whichcare our cleverinteligent brainscreier createcrea
191
469000
2000
pe care creierele noastre deştepte o creează
08:06
in orderOrdin to cheatieftin ourselvesnoi insine
192
471000
2000
pentru a ne minţi
08:08
from the realityrealitate of deathmoarte.
193
473000
3000
în legătură cu realitatea morţii.
08:12
But there is something
194
477000
2000
Dar este ceva
08:14
that can give the selfde sine
195
479000
2000
ce poate oferi eului
08:16
ultimatefinal and infiniteinfinit connectionconexiune --
196
481000
3000
o legătură fundamentală şi infinită,
08:19
and that thing is onenessunitate,
197
484000
2000
iar acest lucru este unicitatea,
08:21
our essenceesență.
198
486000
2000
esenţa noastră.
08:23
The self'ssine pe strugglelupta
199
488000
2000
Lupta eului
08:25
for authenticityautenticitate and definitiondefiniție
200
490000
2000
pentru autenticitate şi definire
08:27
will never endSfârşit
201
492000
2000
nu va lua sfârşit
08:29
unlessdacă nu it's connectedconectat to its creatorcreator --
202
494000
2000
decât dacă e conectat cu creatorul său,
08:31
to you and to me.
203
496000
3000
cu tine şi cu mine.
08:34
And that can happenîntâmpla with awarenessconștientizare --
204
499000
3000
Şi asta se poate întâmpla cu conştiinţa,
08:37
awarenessconștientizare of the realityrealitate of onenessunitate
205
502000
3000
conştiinţa realităţii unicităţii
08:40
and the projectionproeminență of self-hoodauto-capota.
206
505000
3000
şi proiecţiei eului.
08:43
For a startstart, we can think about
207
508000
2000
Pentru început, ne putem gândi
08:45
all the timesori when we do losepierde ourselvesnoi insine.
208
510000
3000
la momentele când chiar ne pierdem de noi înşine.
08:48
It happensse întâmplă when I dancedans,
209
513000
2000
Se întâmplă când dansez,
08:50
when I'm actingactorie.
210
515000
2000
când interpretez.
08:52
I'm earthedîmpământare in my essenceesență,
211
517000
2000
Sunt înţelenită în esenţa mea
08:54
and my selfde sine is suspendedsuspendat.
212
519000
3000
şi eul meu e suspendat.
08:57
In those momentsmomente,
213
522000
2000
În acele clipe,
08:59
I'm connectedconectat to everything --
214
524000
2000
sunt conectată la tot,
09:01
the groundsol, the airaer,
215
526000
3000
la pământ, aer,
09:04
the soundssunete, the energyenergie from the audiencepublic.
216
529000
2000
sunete, energia din public.
09:06
All my sensessimțurile are alertalerta and aliveîn viaţă
217
531000
4000
Toate simţurile sunt alerte şi treze
09:10
in much the samela fel way as an infantcopil mightar putea feel --
218
535000
3000
foarte asemănător cu felul cum probabil se simte un prunc,
09:13
that feelingsentiment of onenessunitate.
219
538000
3000
acel sentiment de unicitate.
09:16
And when I'm actingactorie a rolerol,
220
541000
3000
Şi când interpretez un rol
09:19
I inhabitpopulează anothero alta selfde sine,
221
544000
2000
locuiesc în alt eu
09:21
and I give it life for awhileo vreme,
222
546000
2000
şi îi dau viaţă pentru o vreme.
09:23
because when the selfde sine is suspendedsuspendat
223
548000
3000
Pentru că, dacă eul este suspendat,
09:26
so is divisivenessși
224
551000
2000
la fel e şi învrăjbirea
09:28
and judgmenthotărâre.
225
553000
2000
şi critica.
09:30
And I've playedjucat everything
226
555000
2000
Şi am jucat orice,
09:32
from a vengefulrăzbunător ghostfantoma in the time of slaveryrobie
227
557000
2000
de la o fantomă răzbunătoare în vremea sclaviei,
09:34
to SecretarySecretar of StateStat in 2004.
228
559000
4000
la Secretar de Stat în 2004.
09:38
And no mattermaterie how other
229
563000
2000
Şi, indiferent cât de diferite
09:40
these selvesSinele mightar putea be,
230
565000
2000
ar fi aceste euri,
09:42
they're all relatedlegate de in me.
231
567000
4000
toate au legătură în mine.
09:46
And I honestlysincer believe
232
571000
2000
Şi cred sincer
09:48
the keycheie to my successsucces as an actoractor
233
573000
2000
că cheia succesului meu ca actriţă
09:50
and my progressprogres as a personpersoană
234
575000
2000
şi a progresului meu ca persoană
09:52
has been the very lacklipsă of selfde sine
235
577000
3000
a fost chiar absenţa eului
09:55
that used to make me feel
236
580000
2000
care mă făcea să mă simt
09:57
so anxiousanxietate and insecurenesigure.
237
582000
2000
atât de anxioasă şi nesigură.
09:59
I always wonderedse întreba
238
584000
2000
Mereu m-am întrebat
10:01
why I could feel others'altora paindurere so deeplyprofund,
239
586000
4000
de ce puteam simţi aşa profund durerea celorlalţi,
10:05
why I could recognizerecunoaşte
240
590000
2000
de ce recunoşteam
10:07
the somebodycineva in the nobodynimeni.
241
592000
3000
cineva-ul din nimeni.
10:10
It's because I didn't have a selfde sine to get in the way.
242
595000
4000
Este deoarece nu aveam un eu care să îmi stea în cale.
10:14
I thought I lackedNu aveau substancesubstanţă,
243
599000
3000
Credeam că îmi lipseşte substanţa
10:17
and the factfapt that I could feel others'altora
244
602000
2000
şi faptul că-i puteam simţi pe ceilalţi
10:19
meanta însemnat that I had nothing of myselfeu insumi to feel.
245
604000
3000
însemna că nu aveam nimic de simţit în legătură cu mine.
10:22
The thing that was a sourcesursă of shamerușine
246
607000
3000
Lucrul care reprezenta o sursă de ruşine
10:25
was actuallyde fapt a sourcesursă of enlightenmentiluminism.
247
610000
3000
era, de fapt, o sursă de iluminare.
10:28
And when I realizedrealizat
248
613000
2000
Şi când mi-am dat seama
10:30
and really understoodînțeles
249
615000
2000
şi am înţeles cu adevărat
10:32
that my selfde sine is a projectionproeminență and that it has a functionfuncţie,
250
617000
3000
că eul meu este o proiecţie şi că are o funcţie
10:35
a funnyamuzant thing happeneds-a întâmplat.
251
620000
2000
s-a întâmplat ceva ciudat.
10:37
I stoppedoprit givingoferindu- it so much authorityautoritate.
252
622000
2000
Am încetat să-i mai acord atâta autoritate.
10:39
I give it its duedatorat.
253
624000
2000
I-am dat ce i se cuvine.
10:41
I take it to therapyterapie.
254
626000
2000
L-am dus la terapie.
10:43
I've becomedeveni very familiarfamiliar
255
628000
2000
Am devenit foarte familiarizată
10:45
with its dysfunctionaldisfunctionale behaviorcomportament.
256
630000
2000
cu comportamentul său disfuncţional.
10:47
But I'm not ashamedruşinat of my selfde sine.
257
632000
3000
Dar nu mi-e ruşine de eul meu.
10:50
In factfapt, I respectrespect my selfde sine
258
635000
2000
De fapt, chiar îmi respect eul
10:52
and its functionfuncţie.
259
637000
2000
şi funcţia lui.
10:54
And over time and with practicepractică,
260
639000
3000
Şi, de-a lungul timpului şi cu răbdare,
10:57
I've triedîncercat to livetrăi
261
642000
2000
am încercat să trăiesc
10:59
more and more from my essenceesență.
262
644000
2000
tot mai mult din esenţa mea.
11:01
And if you can do that,
263
646000
3000
Şi, dacă poţi face asta,
11:04
incredibleincredibil things happenîntâmpla.
264
649000
2000
se întâmplă lucruri incredibile.
11:06
I was in CongoCongo in FebruaryFebruarie,
265
651000
3000
Am fost în Congo în februarie,
11:09
dancingdans and celebratingsărbători
266
654000
2000
să dansez şi să sărbătoresc
11:11
with womenfemei who'vecare au survivedsupraviețuit
267
656000
2000
cu femei care au supravieţuit
11:13
the destructiondistrugere of theiral lor selvesSinele
268
658000
2000
distrugerii eurilor lor
11:15
in literallyliteralmente unthinkablede necrezut waysmoduri --
269
660000
3000
în moduri chiar imposibil de imaginat,
11:18
destroyeddistrus because other brutalizedabrutizat, psychopathicpsihopat selvesSinele
270
663000
3000
distruse deoarece alte euri brutalizate, psihopate
11:21
all over that beautifulfrumoasa landteren
271
666000
3000
de pe tot ţinutul acela frumos
11:24
are fuelingde alimentare de comustibil our selves'Sinele' addictiondependenta
272
669000
3000
alimentează dependenţa eurilor noastre
11:27
to iPodsiPod-uri, PadsTampoane, and blingBling,
273
672000
3000
pentru iPod-uri, Pad-uri şi bijuterii strălucitoare,
11:30
whichcare furthermai departe disconnectDeconectaţi ourselvesnoi insine
274
675000
2000
care, la rândul lui, ne deconectează şi mai mult
11:32
from ever feelingsentiment theiral lor paindurere,
275
677000
2000
de simţirea durerii lor,
11:34
theiral lor sufferingsuferinţă,
276
679000
2000
a suferinţei lor,
11:36
theiral lor deathmoarte.
277
681000
2000
a morţii lor.
11:38
Because, hey,
278
683000
2000
Pentru că,
11:40
if we're all livingviaţă in ourselvesnoi insine
279
685000
2000
dacă trăim toţi în noi înşine
11:42
and mistakingconfunda it for life,
280
687000
2000
şi confundăm acest lucru cu viaţa,
11:44
then we're devaluingdevalorizarea monedei
281
689000
2000
atunci devalorizăm
11:46
and desensitizinganesteziate life.
282
691000
2000
şi desensibilizăm viaţa.
11:48
And in that disconnecteddecuplat statestat,
283
693000
2000
În această stare de deconectare,
11:50
yeah, we can buildconstrui factoryfabrică farmsferme with no windowsferestre,
284
695000
4000
putem construi ferme industriale fără ferestre,
11:54
destroydistruge marinemarină life
285
699000
2000
să distrugem viaţa marină
11:56
and use rapeviol as a weaponarmă of warrăzboi.
286
701000
3000
şi să folosim violul ca armă de război.
12:00
So here'saici e a noteNotă to selfde sine:
287
705000
3000
Şi iată o notă pentru sine:
12:03
The cracksfisuri have starteda început to showspectacol
288
708000
2000
crăpăturile au început să se observe
12:05
in our constructedconstruite worldlume,
289
710000
3000
în lumea noastră construită,
12:08
and oceansoceane will continuecontinua
290
713000
2000
iar oceanele vor continua
12:10
to surgeVal throughprin the cracksfisuri,
291
715000
2000
să-şi trimită valurile printre crăpături,
12:12
and oilulei and bloodsânge,
292
717000
3000
şi petrol, şi sânge,
12:15
riversrâuri of it.
293
720000
3000
râuri-râuri.
12:18
CruciallyCrucial, we haven'tnu au been figuringimaginind out
294
723000
2000
Esenţial, nu ne-am dat încă seama
12:20
how to livetrăi in onenessunitate
295
725000
2000
cum să trăim în unicitate
12:22
with the EarthPământ and everyfiecare other livingviaţă thing.
296
727000
3000
cu Pământul şi toate celelalte fiinţe.
12:25
We'veNe-am just been insanelyinsanely tryingîncercat to figurefigura out
297
730000
3000
Am încercat înnebuniţi să ne dăm seama
12:28
how to livetrăi with eachfiecare other -- billionsmiliarde of eachfiecare other.
298
733000
3000
cum să trăim între noi, miliarde de oameni.
12:31
Only we're not livingviaţă with eachfiecare other;
299
736000
2000
Numai că nu trăim între noi;
12:33
our crazynebun selvesSinele are livingviaţă with eachfiecare other
300
738000
3000
eurile noastre nebune trăiesc între ele
12:36
and perpetuatingperpetuarea an epidemicepidemie
301
741000
2000
şi transmit o epidemie
12:38
of disconnectionDeconectare.
302
743000
3000
de deconectare.
12:41
Let's livetrăi with eachfiecare other
303
746000
3000
Haideţi să trăim unii cu ceilalţi
12:44
and take it a breathsuflare at a time.
304
749000
3000
şi să respirăm fiecare gură de aer pe rând.
12:47
If we can get undersub that heavygreu selfde sine,
305
752000
4000
Dacă putem trece dincolo de greoiul eu,
12:51
lightușoară a torchlanternă of awarenessconștientizare,
306
756000
2000
să aprindem o făclie de conştiinţă
12:53
and find our essenceesență,
307
758000
2000
şi să ne găsim esenţa,
12:55
our connectionconexiune to the infiniteinfinit
308
760000
2000
conexiunea la infinit
12:57
and everyfiecare other livingviaţă thing.
309
762000
3000
şi orice altă fiinţă de pe Pământ.
13:00
We knewștiut it from the day we were bornnăscut.
310
765000
2000
Ştim asta din ziua în care ne-am născut.
13:02
Let's not be freakeds-a speriat out
311
767000
2000
Să nu ne speriem
13:04
by our bountifuldarnic nothingnessneant.
312
769000
3000
de preţuita noastră nimicnicie.
13:07
It's more a realityrealitate
313
772000
2000
E mai mult o realitate
13:09
than the onescele our selvesSinele have createdcreată.
314
774000
2000
pe care chiar noi am creat-o.
13:11
ImagineImaginaţi-vă what kinddrăguț of existenceexistenţă we can have
315
776000
4000
Imaginaţi-vă ce fel de existenţă putem avea
13:15
if we honoronora inevitableinevitabil deathmoarte of selfde sine,
316
780000
4000
dacă respectăm inevitabila moarte a eului,
13:19
appreciatea aprecia the privilegeprivilegiu of life
317
784000
4000
apreciem privilegiul vieţii
13:23
and marvelminune at what comesvine nextUrmător →.
318
788000
4000
şi ne minunăm de ce urmează.
13:27
SimpleSimplu awarenessconștientizare is where it beginsîncepe.
319
792000
3000
Simpla conştientizare, cu asta începe.
13:30
Thank you for listeningascultare.
320
795000
2000
Vă mulţumesc pentru atenţie!
13:32
(ApplauseAplauze)
321
797000
17000
(Aplauze)
Translated by Cristina Manoli
Reviewed by Maria Tancu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com