ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2011

Thandie Newton: Embracing otherness, embracing myself

Thandie Newton: Anders-zijn omarmen, mezelf omarmen

Filmed:
3,029,159 views

Acteur Thandie Newton vertelt haar verhaal over het vinden van haar "anders-zijn" -- eerst als kind opgroeiend in twee verscheidene culturen, vervolgens als actrice vele "zelven" vertolkend. Een warme, wijze talk, rechtstreeks van de TEDGlobal 2011 buhne.
- Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
EmbracingOmarmen othernessanderszijn.
0
0
3000
Anders-zijn omarmen.
00:18
When I first heardgehoord this themethema,
1
3000
2000
Toen ik voor het eerst dit thema hoorde,
00:20
I thought, well, embracingomarmen othernessanderszijn
2
5000
2000
dacht ik, anders-zijn omarmen
00:22
is embracingomarmen myselfmezelf.
3
7000
3000
is mezelf omarmen.
00:25
And the journeyreis to that placeplaats
4
10000
2000
De reis naar die plek
00:27
of understandingbegrip and acceptanceaanvaarding
5
12000
2000
van begrip en acceptatie
00:29
has been an interestinginteressant one for me,
6
14000
3000
was interessant voor me
00:32
and it's givengegeven me an insightin zicht
7
17000
2000
en heeft me inzicht gegeven
00:34
into the wholegeheel notionbegrip of selfzelf,
8
19000
2000
in de hele notie van het "zelf".
00:36
whichwelke I think is worthwaard sharingdelen with you todayvandaag.
9
21000
4000
Dat wil ik vandaag graag met jullie delen.
00:40
We eachelk have a selfzelf,
10
25000
2000
Ieder van ons heeft een zelf,
00:42
but I don't think that we're borngeboren with one.
11
27000
3000
maar ik denk niet dat we ermee geboren worden.
00:45
You know how newbornpasgeboren babiesbabies
12
30000
2000
Je weet hoe pasgeboren baby's
00:47
believe they're partdeel of everything;
13
32000
2000
zich deel van alles voelen;
00:49
they're not separatescheiden?
14
34000
2000
ze zijn niet afgescheiden.
00:51
Well that fundamentalfundamenteel sensezin of onenesseenheid
15
36000
3000
Die fundamentele beleving van eenheid
00:54
is lostde weg kwijt on us very quicklysnel.
16
39000
2000
houdt niet lang stand.
00:56
It's like that initialeerste stagestadium is over --
17
41000
2000
Dat hoofdstuk lijkt dan afgesloten --
00:58
onenesseenheid: infancykinderschoenen,
18
43000
2000
eenheid: kinderjaren,
01:00
unformedvormeloos, primitiveprimitief.
19
45000
2000
ongevormd, primitief.
01:02
It's no longerlanger validGeldig or realecht.
20
47000
3000
Het is niet langer geldig of echt.
01:05
What is realecht is separatenessafgescheidenheid,
21
50000
2000
Wat echt is, is afgescheidenheid.
01:07
and at some pointpunt in earlyvroeg babyhoodbabyhood,
22
52000
2000
Ergens tijdens de babyfase
01:09
the ideaidee of selfzelf
23
54000
2000
begint het idee
01:11
startsstarts to formformulier.
24
56000
2000
van zelf te ontstaan.
01:13
Our little portiondeel of onenesseenheid is givengegeven a namenaam,
25
58000
3000
Onze kleine portie eenheid krijgt een naam,
01:16
is told all kindssoorten of things about itselfzelf,
26
61000
3000
leert een hoop dingen over zichzelf.
01:19
and these detailsgegevens,
27
64000
2000
Deze details,
01:21
opinionsmeningen and ideasideeën
28
66000
2000
meningen en ideeën
01:23
becomeworden factsfeiten,
29
68000
2000
worden feiten,
01:25
whichwelke go towardsnaar buildinggebouw ourselvesonszelf,
30
70000
2000
waarmee wij aan onszelf bouwen,
01:27
our identityidentiteit.
31
72000
2000
aan onze identiteit.
01:29
And that selfzelf becomeswordt the vehiclevoertuig
32
74000
2000
Dit zelf wordt ons voertuig
01:31
for navigatingnavigeren our socialsociaal worldwereld-.
33
76000
3000
voor navigatie in onze sociale wereld.
01:34
But the selfzelf is a projectionprojectie
34
79000
3000
Maar het zelf is een projectie
01:37
basedgebaseerde on other people'sPeople's projectionsprojecties.
35
82000
2000
gebaseerd op de projecties van anderen.
01:39
Is it who we really are?
36
84000
3000
Is dat wie we werkelijk zijn?
01:42
Or who we really want to be, or should be?
37
87000
3000
Of wie we werkelijk willen of zouden moeten zijn?
01:45
So this wholegeheel interactionwisselwerking
38
90000
3000
Deze hele interactie
01:48
with selfzelf and identityidentiteit
39
93000
2000
met zelf en identiteit
01:50
was a very difficultmoeilijk one for me growinggroeiend up.
40
95000
2000
was moeilijk voor me toen ik opgroeide.
01:52
The selfzelf that I attemptedpoging tot to take out into the worldwereld-
41
97000
3000
Het zelf waarmee ik trachtte de wereld in te gaan
01:55
was rejectedverworpen over and over again.
42
100000
3000
werd keer op keer afgewezen.
01:58
And my panicpaniek
43
103000
2000
Mijn paniek
02:00
at not havingmet a selfzelf that fitpassen,
44
105000
2000
over het gebrek aan een zelf dat paste,
02:02
and the confusionverwarring that camekwam
45
107000
2000
en de verwarring die ontstond
02:04
from my selfzelf beingwezen rejectedverworpen,
46
109000
2000
door de afwijzing van mijn zelf
02:06
createdaangemaakt anxietyangst, shameschande
47
111000
3000
creëerde nervositeit, schaamte
02:09
and hopelessnesshopeloosheid,
48
114000
2000
en hopeloosheid,
02:11
whichwelke kindsoort of definedbepaald me for a long time.
49
116000
3000
hetgeen me lange tijd min of meer definieerde.
02:14
But in retrospectterugblik,
50
119000
2000
Maar terugkijkend,
02:16
the destructionverwoesting of my selfzelf was so repetitiverepetitieve
51
121000
3000
was de destructie van mijn zelf zo herhalend,
02:19
that I startedbegonnen to see a patternpatroon.
52
124000
2000
dat ik een patroon begon te zien.
02:21
The selfzelf changedveranderd,
53
126000
3000
Het zelf veranderde,
02:24
got affectedgetroffen, brokengebroken, destroyedvernietigd,
54
129000
3000
werd geraakt, gebroken, verwoest,
02:27
but anothereen ander one would evolveevolueren --
55
132000
3000
maar dan groeide er een ander --
02:30
sometimessoms strongersterker,
56
135000
2000
soms sterker,
02:32
sometimessoms hatefulhatelijk,
57
137000
2000
soms hatelijk,
02:34
sometimessoms not wantingwillen to be there at all.
58
139000
2000
soms zonder de wil er te zijn.
02:36
The selfzelf was not constantconstante.
59
141000
3000
Het zelf was niet constant.
02:40
And how manyveel timestijden
60
145000
2000
En hoeveel keren
02:42
would my selfzelf have to diedood gaan
61
147000
2000
zou mijn zelf moeten sterven
02:44
before I realizedrealiseerde
62
149000
2000
voor ik zou beseffen
02:46
that it was never alivelevend in the first placeplaats?
63
151000
3000
dat het nooit echt bestaan had?
02:49
I grewgroeide up on the coastkust of EnglandEngeland
64
154000
2000
Ik groeide op in Engeland
02:51
in the '70s.
65
156000
2000
in de jaren '70.
02:53
My dadpa is whitewit from CornwallCornwall,
66
158000
3000
Mijn vader is blank, uit Cornwall,
02:56
and my mommam is blackzwart from ZimbabweZimbabwe.
67
161000
4000
en mijn moeder is zwart, uit Zimbabwe.
03:00
Even the ideaidee of us as a familyfamilie
68
165000
2000
Zelfs het idee van ons als familie
03:02
was challenginguitdagend to mostmeest people.
69
167000
3000
was confronterend voor de meeste mensen.
03:05
But naturenatuur had its wickedWicked way,
70
170000
2000
Maar de natuur ging haar eigen weg
03:07
and brownbruin babiesbabies were borngeboren.
71
172000
2000
en bruine baby's werden geboren.
03:09
But from about the ageleeftijd of fivevijf,
72
174000
2000
Vanaf een jaar of vijf
03:11
I was awarebewust that I didn't fitpassen.
73
176000
3000
realiseerde ik me dat ik niet paste.
03:14
I was the blackzwart atheistatheïst kidkind
74
179000
3000
Ik was het zwarte atheïstische kind
03:17
in the all-whiteall-wit CatholicKatholieke schoolschool- runrennen by nunsnonnen.
75
182000
3000
in de volledig blanke katholieke nonnenschool
03:20
I was an anomalyanomalie,
76
185000
2000
Ik was een afwijking.
03:22
and my selfzelf was rootingwroeten around for definitiondefinitie
77
187000
4000
Mijn zelf zocht verwoed naar definitie
03:26
and tryingproberen to plugplug in.
78
191000
3000
en poogde aansluiting te vinden.
03:29
Because the selfzelf likessympathieën to fitpassen,
79
194000
2000
Want het zelf wil ergens passen,
03:31
to see itselfzelf replicatedgerepliceerd,
80
196000
2000
zich vermeerderd zien
03:33
to belongbehoren.
81
198000
2000
en erbij horen.
03:35
That confirmsbevestigt its existencebestaan
82
200000
2000
Dat bevestigt zijn bestaan
03:37
and its importancebelang.
83
202000
2000
en zijn belangrijkheid.
03:39
And it is importantbelangrijk.
84
204000
2000
Het is belangrijk.
03:41
It has an extremelyuiterst importantbelangrijk functionfunctie.
85
206000
2000
Het heeft een zeer belangrijke functie.
03:43
WithoutZonder it, we literallyletterlijk can't interfaceinterface with othersanderen.
86
208000
4000
Zonder zelf kunnen we niet in contact gaan met de anderen.
03:47
We can't hatchHatch plansplannen
87
212000
2000
We kunnen geen plannen uitbroeden
03:49
and climbbeklimmen that stairwaytrap of popularitypopulariteit,
88
214000
3000
en de trap van populariteit beklimmen,
03:52
of successsucces.
89
217000
2000
van succes.
03:54
But my skinhuid colorkleur wasn'twas niet right.
90
219000
3000
Maar mijn huidskleur klopte niet.
03:57
My hairhaar- wasn'twas niet right.
91
222000
2000
Mijn haar klopte niet.
03:59
My historygeschiedenis wasn'twas niet right.
92
224000
2000
Mijn geschiedenis klopte niet.
04:01
My selfzelf becamewerd definedbepaald
93
226000
2000
Mijn zelf werd gedefinieerd
04:03
by othernessanderszijn,
94
228000
2000
door anders-zijn,
04:05
whichwelke meantbedoelde that, in that socialsociaal worldwereld-,
95
230000
2000
hetgeen betekende dat, in die sociale wereld,
04:07
I didn't really existbestaan.
96
232000
2000
ik niet echt bestond.
04:09
And I was "other" before beingwezen anything elseanders --
97
234000
3000
Ik was anders, voordat ik iets anders was --
04:12
even before beingwezen a girlmeisje.
98
237000
3000
zelfs voordat ik een meisje was.
04:15
I was a noticeablemerkbaar nobodyniemand.
99
240000
3000
Ik was een opmerkelijk niemand.
04:18
AnotherEen ander worldwereld- was openingopening up
100
243000
3000
Een andere wereld opende zich
04:21
around this time:
101
246000
2000
rond deze tijd:
04:23
performanceprestatie and dancingdansen.
102
248000
3000
toneel en dans.
04:26
That naggingzeuren dreadvrezen of self-hoodzelf kap
103
251000
3000
Die zeurende sleur van zelf-zijn
04:29
didn't existbestaan when I was dancingdansen.
104
254000
3000
bestond niet wanneer ik danste.
04:32
I'd literallyletterlijk loseverliezen myselfmezelf.
105
257000
3000
Ik verloor mezelf letterlijk.
04:35
And I was a really good dancerdanser.
106
260000
3000
En ik was een heel goede danser.
04:38
I would put
107
263000
2000
Ik stopte al mijn
04:40
all my emotionalemotioneel expressionuitdrukking
108
265000
2000
emotionele expressie
04:42
into my dancingdansen.
109
267000
2000
in mijn dans.
04:44
I could be in the movementbeweging
110
269000
3000
Ik kon in de beweging zijn
04:47
in a way that I wasn'twas niet ablein staat to be
111
272000
2000
op een wijze die niet mogelijk was
04:49
in my realecht life, in myselfmezelf.
112
274000
3000
in mijn echte leven, in mezelf.
04:52
And at 16,
113
277000
2000
Op mijn 16de,
04:54
I stumbledstruikelde acrossaan de overkant anothereen ander opportunitykans,
114
279000
3000
stuitte ik op een andere gelegenheid:
04:57
and I earnedverdiend my first actingacteren rolerol in a filmfilm.
115
282000
4000
ik verwierf mijn eerste acteerrol in een film.
05:01
I can hardlynauwelijks find the wordstekst
116
286000
2000
Ik kan nauwelijks woorden vinden
05:03
to describebeschrijven the peacevrede I feltvoelde
117
288000
3000
om de vrede uit te drukken
05:06
when I was actingacteren.
118
291000
2000
die ik voelde tijdens het acteren.
05:08
My dysfunctionaldisfunctionele selfzelf
119
293000
2000
Mijn gestoorde zelf
05:10
could actuallywerkelijk plugplug in
120
295000
2000
kon zich verbinden
05:12
to anothereen ander selfzelf, not my owneigen,
121
297000
2000
met een zelf dat niet het mijne was.
05:14
and it feltvoelde so good.
122
299000
3000
En het voelde zo goed.
05:17
It was the first time that I existedbestonden
123
302000
2000
Het was voor het eerst dat ik bestond
05:19
insidebinnen a fully-functioningvolledig functionerende selfzelf --
124
304000
3000
in een volledig functioneel zelf --
05:22
one that I controlledgecontroleerde,
125
307000
3000
dat ik beheerste,
05:25
that I steeredstuurden,
126
310000
2000
dat ik stuurde,
05:27
that I gavegaf life to.
127
312000
3000
waaraan ik leven gaf.
05:30
But the shootinghet schieten day would endeinde,
128
315000
2000
Maar de opnamedag eindigde
05:32
and I'd returnterugkeer
129
317000
2000
en ik ging terug
05:34
to my gnarlyGnarly, awkwardonhandig selfzelf.
130
319000
3000
naar mijn hoekige, onhandige zelf.
05:37
By 19,
131
322000
3000
Op mijn 19de
05:40
I was a fully-fledgedvolwaardige moviefilm actoracteur,
132
325000
2000
was ik een volwassen filmactrice
05:42
but still searchingzoeken for definitiondefinitie.
133
327000
3000
maar nog steeds op zoek naar definitie.
05:45
I appliedtoegepast to readlezen anthropologyantropologie
134
330000
2000
Ik schreef me in voor de studie antropologie
05:47
at universityUniversiteit.
135
332000
2000
aan de universiteit.
05:49
DrDr. PhyllisPhyllis LeeLee gavegaf me my interviewinterview,
136
334000
3000
Dr. Phyllis Lee nam mijn interview af,
05:52
and she askedgevraagd me, "How would you definebepalen racerace?"
137
337000
4000
en vroeg me, "Hoe zou jij ras omschrijven?'
05:56
Well, I thought I had the answerantwoord to that one,
138
341000
2000
Nou, ik dacht dat ik dat wel wist.
05:58
and I said, "SkinHuid colorkleur."
139
343000
3000
Ik zei, "huidskleur".
06:01
"So biologybiologie, geneticsgenetica?" she said.
140
346000
4000
"Dus biologie, genen?" zei ze.
06:05
"Because, ThandieThandie, that's not accurateaccuraat.
141
350000
2000
Want, Thandie, dat klopt niet.
06:07
Because there's actuallywerkelijk more geneticgenetisch differenceverschil
142
352000
3000
Want er bestaat meer genetisch verschil
06:10
betweentussen a blackzwart KenyanKeniaanse
143
355000
2000
tussen een zwarte Keniaan
06:12
and a blackzwart UgandanOegandese
144
357000
2000
en een zwarte Ugandees
06:14
than there is betweentussen a blackzwart KenyanKeniaanse
145
359000
3000
dan er is tussen een zwarte Keniaan
06:17
and, say, a whitewit NorwegianNoors.
146
362000
2000
en bijvoorbeeld een blanke Noor.
06:19
Because we all stemstam from AfricaAfrika.
147
364000
2000
Want we stammen allemaal uit Afrika.
06:21
So in AfricaAfrika,
148
366000
2000
Dus in Afrika
06:23
there's been more time
149
368000
2000
was er meer tijd om
06:25
to createcreëren geneticgenetisch diversityverscheidenheid."
150
370000
2000
genetische diversiteit te creëren".
06:27
In other wordstekst,
151
372000
2000
Met andere woorden,
06:29
racerace has no basisbasis
152
374000
2000
ras heeft geen basis
06:31
in biologicalbiologisch or scientificwetenschappelijk factfeit.
153
376000
3000
in biologische of wetenschappelijke feiten.
06:34
On the one handhand-, resultresultaat.
154
379000
3000
Aan de ene kant, resultaat!
06:37
Right?
155
382000
2000
Niet?
06:39
On the other handhand-, my definitiondefinitie of selfzelf
156
384000
3000
Aan de andere kant had mijn definitie van zelf
06:42
just lostde weg kwijt a hugereusachtig chunkbrok of its credibilitygeloofwaardigheid.
157
387000
3000
een hoop aan geloofwaardigheid ingeboet.
06:45
But what was crediblegeloofwaardig,
158
390000
2000
Maar wat geloofwaardig was,
06:47
what is biologicalbiologisch and scientificwetenschappelijk factfeit,
159
392000
3000
wat biologische en wetenschappelijke feiten zijn
06:50
is that we all stemstam from AfricaAfrika --
160
395000
3000
is dat we allemaal uit Afrika stammen --
06:53
in factfeit, from a womanvrouw calledriep MitochondrialMitochondriale EveEve
161
398000
3000
in feite van een vrouw genaamd Mitochondriale Eva
06:56
who livedleefden 160,000 yearsjaar agogeleden.
162
401000
3000
die zo'n 160.000 jaar geleden leefde.
06:59
And racerace is an illegitimateonwettige conceptconcept
163
404000
3000
Ras is een ongeldig concept
07:02
whichwelke our selvesselves have createdaangemaakt
164
407000
2000
dat onze zelven hebben gecreëerd
07:04
basedgebaseerde on fearangst and ignoranceonwetendheid.
165
409000
4000
op basis van angst en onwetendheid.
07:08
StrangelyVreemd, these revelationsonthullingen
166
413000
2000
Vreemd genoeg heelden deze openbaringen
07:10
didn't curegenezen my lowlaag self-esteemgevoel van eigenwaarde,
167
415000
3000
mijn gebrek aan zelfvertrouwen niet,
07:13
that feelinggevoel of othernessanderszijn.
168
418000
3000
dat gevoel van anders-zijn.
07:16
My desireverlangen to disappearverdwijnen
169
421000
2000
Mijn verlangen om te verdwijnen
07:18
was still very powerfulkrachtig.
170
423000
2000
was nog steeds erg sterk.
07:20
I had a degreemate from CambridgeCambridge;
171
425000
2000
Ik had een diploma van Cambridge;
07:22
I had a thrivingbloeiende careercarrière,
172
427000
2000
Ik had een bloeiende carrière;
07:24
but my selfzelf was a carauto crashneerstorten,
173
429000
3000
maar mijn zelf was een puinhoop,
07:27
and I woundwond up with bulimiaboulimia
174
432000
2000
en ik ontwikkelde boulimie
07:29
and on a therapist'svan therapeut couchdivan.
175
434000
2000
en lag bij de psycholoog op de bank.
07:31
And of courseCursus I did.
176
436000
2000
Hoe kon het ook anders?
07:33
I still believedgeloofde
177
438000
2000
Ik geloofde nog steeds
07:35
my selfzelf was all I was.
178
440000
2000
dat ik niet meer was dan mijn zelf.
07:37
I still valuedwaardevol self-wortheigenwaarde
179
442000
2000
Ik hechtte nog steeds aan zelf-waarde
07:39
abovebovenstaand all other worthwaard,
180
444000
2000
boven alle andere waarden.
07:41
and what was there to suggestsuggereren otherwiseanders-?
181
446000
3000
En was er iets dat dit tegensprak?
07:44
We'veWe hebben createdaangemaakt entiregeheel valuewaarde systemssystemen
182
449000
2000
We hebben hele waardesystemen gecreëerd
07:46
and a physicalfysiek realityrealiteit
183
451000
2000
en een fysieke realiteit
07:48
to supportondersteuning the worthwaard of selfzelf.
184
453000
2000
ter ondersteuning van het zelf.
07:50
Look at the industryindustrie for self-imagezelfbeeld
185
455000
2000
Kijk naar de imago-industrie
07:52
and the jobsjobs it createscreëert,
186
457000
2000
en de banen daarin,
07:54
the revenueomzet it turnsbochten over.
187
459000
3000
de omzet die er gemaakt wordt.
07:57
We'dWe zouden be right in assumingervan uitgaand
188
462000
2000
We zouden bijna gaan geloven
07:59
that the selfzelf is an actualwerkelijk livingleven thing.
189
464000
2000
dat het zelf een levend iets is.
08:01
But it's not. It's a projectionprojectie
190
466000
3000
Maar dat is het niet; het is een projectie,
08:04
whichwelke our cleverknap brainshersenen createcreëren
191
469000
2000
gecreëerd door onze slimme hersenen
08:06
in orderbestellen to cheatbedriegt ourselvesonszelf
192
471000
2000
om te kunnen pretenderen
08:08
from the realityrealiteit of deathdood.
193
473000
3000
dat de dood niet bestaat.
08:12
But there is something
194
477000
2000
Maar er is iets
08:14
that can give the selfzelf
195
479000
2000
wat aan het zelf
08:16
ultimateultiem and infiniteeindeloos connectionverbinding --
196
481000
3000
ultieme en oneindige connectie kan geven --
08:19
and that thing is onenesseenheid,
197
484000
2000
en dat is eenheid,
08:21
our essenceessence.
198
486000
2000
onze essentie.
08:23
The self'szelf de struggleworstelen
199
488000
2000
De strijd van het zelf
08:25
for authenticityauthenticiteit and definitiondefinitie
200
490000
2000
voor authenticiteit en definitie
08:27
will never endeinde
201
492000
2000
zal nooit eindigen
08:29
unlesstenzij it's connectedaangesloten to its creatorSchepper --
202
494000
2000
tenzij het verbonden raakt met zijn schepper --
08:31
to you and to me.
203
496000
3000
met jou en met mij.
08:34
And that can happengebeuren with awarenessbewustzijn --
204
499000
3000
Dat is mogelijk met bewustzijn --
08:37
awarenessbewustzijn of the realityrealiteit of onenesseenheid
205
502000
3000
bewust zijn van de realiteit van eenheid
08:40
and the projectionprojectie of self-hoodzelf kap.
206
505000
3000
en de projectie van zelf-zijn.
08:43
For a startbegin, we can think about
207
508000
2000
Om te beginnen kunnen we denken
08:45
all the timestijden when we do loseverliezen ourselvesonszelf.
208
510000
3000
aan de keren dat we onszelf verliezen.
08:48
It happensgebeurt when I dancedans,
209
513000
2000
Het gebeurt wanneer ik dans,
08:50
when I'm actingacteren.
210
515000
2000
wanneer ik acteer.
08:52
I'm earthedgeaarde in my essenceessence,
211
517000
2000
Ik ben geaard in mijn essentie,
08:54
and my selfzelf is suspendedgeschorst.
212
519000
3000
en mijn zelf staat op de achtergrond.
08:57
In those momentsmomenten,
213
522000
2000
Op deze momenten,
08:59
I'm connectedaangesloten to everything --
214
524000
2000
ben ik verbonden met alles --
09:01
the groundgrond, the airlucht,
215
526000
3000
de grond, de lucht,
09:04
the soundsklanken, the energyenergie from the audiencepubliek.
216
529000
2000
de geluiden, de energie van het publiek.
09:06
All my sensesverstand are alertalarm and alivelevend
217
531000
4000
Al mijn zintuigen zijn alert en open,
09:10
in much the samedezelfde way as an infantzuigeling mightmacht feel --
218
535000
3000
vergelijkbaar met hoe een baby zich wellicht voelt --
09:13
that feelinggevoel of onenesseenheid.
219
538000
3000
dat gevoel van Eenheid.
09:16
And when I'm actingacteren a rolerol,
220
541000
3000
Wanneer ik acteer
09:19
I inhabitbewonen anothereen ander selfzelf,
221
544000
2000
bewoon ik een ander zelf,
09:21
and I give it life for awhileeen tijdje,
222
546000
2000
en belichaam dat een tijdje.
09:23
because when the selfzelf is suspendedgeschorst
223
548000
3000
Want wanneer het zelf is opgeheven
09:26
so is divisivenessverdeeldheid
224
551000
2000
geldt dat ook voor verdeeldheid
09:28
and judgmentoordeel.
225
553000
2000
en oordeel.
09:30
And I've playedgespeeld everything
226
555000
2000
Ik heb alles gespeeld:
09:32
from a vengefulwraakzuchtige ghostGhost in the time of slaveryslavernij
227
557000
2000
van een wraakzuchtige geest in de tijd van slavernij
09:34
to SecretarySecretaris of StateStaat in 2004.
228
559000
4000
tot Staatssecretaris in 2004.
09:38
And no matterer toe doen how other
229
563000
2000
Hoe "anders" deze zelven
09:40
these selvesselves mightmacht be,
230
565000
2000
ook mogen zijn,
09:42
they're all relatedverwant in me.
231
567000
4000
ze zijn verbonden in mij.
09:46
And I honestlyeerlijk believe
232
571000
2000
Ik geloof echt dat
09:48
the keysleutel to my successsucces as an actoracteur
233
573000
2000
de sleutel van mijn succes als actrice
09:50
and my progressvooruitgang as a personpersoon
234
575000
2000
en mijn vooruitgang als persoon
09:52
has been the very lackgebrek of selfzelf
235
577000
3000
hetzelfde ontbreken van zelf was
09:55
that used to make me feel
236
580000
2000
dat me altijd zo zenuwachtig
09:57
so anxiousangstig and insecureonzeker.
237
582000
2000
en onzeker deed voelen.
09:59
I always wonderedvroeg me af
238
584000
2000
Ik vroeg me altijd af
10:01
why I could feel others'anderen painpijn so deeplydiep,
239
586000
4000
waarom ik de pijn van anderen zo diep kon voelen,
10:05
why I could recognizeherken
240
590000
2000
waarom ik de iemand
10:07
the somebodyiemand in the nobodyniemand.
241
592000
3000
in de niemand herkende.
10:10
It's because I didn't have a selfzelf to get in the way.
242
595000
4000
Dat is omdat ik geen zelf had dat in de weg zat.
10:14
I thought I lackedontbrak substancestof,
243
599000
3000
Ik dacht dat ik substantie miste
10:17
and the factfeit that I could feel others'anderen
244
602000
2000
en dat het feit dat ik anderen voelde,
10:19
meantbedoelde that I had nothing of myselfmezelf to feel.
245
604000
3000
betekende dat ik zelf niets te voelen had.
10:22
The thing that was a sourcebron of shameschande
246
607000
3000
Datgene wat een bron van schaamte
10:25
was actuallywerkelijk a sourcebron of enlightenmentverlichting.
247
610000
3000
was, bleek een bron van verlichting.
10:28
And when I realizedrealiseerde
248
613000
2000
Toen ik besefte
10:30
and really understoodbegrijpelijk
249
615000
2000
en werkelijk begreep
10:32
that my selfzelf is a projectionprojectie and that it has a functionfunctie,
250
617000
3000
dat mijn zelf een projectie is en een functie heeft,
10:35
a funnygrappig thing happenedgebeurd.
251
620000
2000
gebeurde er iets vreemds.
10:37
I stoppedgestopt givinggeven it so much authorityautoriteit.
252
622000
2000
Ik hield op er zoveel belang aan te hechten.
10:39
I give it its dueten gevolge.
253
624000
2000
Ik behandel het goed.
10:41
I take it to therapybehandeling.
254
626000
2000
Ik ga ermee naar therapie.
10:43
I've becomeworden very familiarvertrouwd
255
628000
2000
Ik ben goed bekend geraakt met
10:45
with its dysfunctionaldisfunctionele behaviorgedrag.
256
630000
2000
zijn gestoord gedrag.
10:47
But I'm not ashamedbeschaamd of my selfzelf.
257
632000
3000
Maar ik schaam me niet voor mijn zelf
10:50
In factfeit, I respecteerbied my selfzelf
258
635000
2000
Ik respecteer mijn zelf
10:52
and its functionfunctie.
259
637000
2000
en zijn functie.
10:54
And over time and with practicepraktijk,
260
639000
3000
Na verloop van tijd en met oefenen
10:57
I've triedbeproefd to liveleven
261
642000
2000
heb ik geleerd om meer en meer
10:59
more and more from my essenceessence.
262
644000
2000
vanuit mijn essentie te leven.
11:01
And if you can do that,
263
646000
3000
En als je dat kunt,
11:04
incredibleongelooflijk things happengebeuren.
264
649000
2000
gebeuren er ongelofelijke dingen.
11:06
I was in CongoCongo in FebruaryFebruari,
265
651000
3000
Ik was in Congo in februari.
11:09
dancingdansen and celebratingvieren
266
654000
2000
Ik danste en vierde met vrouwen
11:11
with womenvrouw who'vedie hebben survivedoverleefd
267
656000
2000
die overlevenden waren van
11:13
the destructionverwoesting of theirhun selvesselves
268
658000
2000
de verwoesting van hun zelven
11:15
in literallyletterlijk unthinkableondenkbaar waysmanieren --
269
660000
3000
op ondenkbare manieren --
11:18
destroyedvernietigd because other brutalizedwreed, psychopathicpsychopathische selvesselves
270
663000
3000
verwoest omdat andere mishandelde, psychopathische zelven
11:21
all over that beautifulmooi landland-
271
666000
3000
overal in dat mooie land bezig zijn
11:24
are fuelingtanken our selves'zelf addictionverslaving
272
669000
3000
de verslaving van onze zelven
11:27
to iPodsiPods, PadsPads, and blingbling,
273
672000
3000
aan iPods, Pads en bling te voeden,
11:30
whichwelke furtherverder disconnectverbinding verbreken ourselvesonszelf
274
675000
2000
hetgeen ons verder verwijderd van
11:32
from ever feelinggevoel theirhun painpijn,
275
677000
2000
het voelen van hun pijn,
11:34
theirhun sufferinglijden,
276
679000
2000
hun lijden,
11:36
theirhun deathdood.
277
681000
2000
hun dood.
11:38
Because, hey,
278
683000
2000
Want hé,
11:40
if we're all livingleven in ourselvesonszelf
279
685000
2000
als we allemaal in onze zelven leven
11:42
and mistakingverwarren it for life,
280
687000
2000
en het verwarren met leven,
11:44
then we're devaluingdevaluatie
281
689000
2000
dan devalueren
11:46
and desensitizingdesensibilisatie life.
282
691000
2000
en desensitiveren we leven.
11:48
And in that disconnectedlosgekoppeld statestaat,
283
693000
2000
In die afgesneden toestand
11:50
yeah, we can buildbouwen factoryfabriek farmsboerderijen with no windowsramen,
284
695000
4000
geeft het niet als we megastallen zonder ramen bouwen,
11:54
destroyvernietigen marineMarine life
285
699000
2000
zeeleven verwoesten,
11:56
and use rapeverkrachting as a weaponwapen of waroorlog.
286
701000
3000
en verkrachting als oorlogswapen gebruiken.
12:00
So here'shier is a noteNotitie to selfzelf:
287
705000
3000
Dus hier is een bericht voor het zelf:
12:03
The cracksbarsten have startedbegonnen to showtonen
288
708000
2000
De scheuren tekenen zich af
12:05
in our constructedgebouwd worldwereld-,
289
710000
3000
in onze geconstrueerde wereld
12:08
and oceansoceanen will continuevoortzetten
290
713000
2000
en oceanen zullen blijven stromen
12:10
to surgeschommeling throughdoor the cracksbarsten,
291
715000
2000
door die scheuren,
12:12
and oilolie- and bloodbloed,
292
717000
3000
en olie en bloed,
12:15
riversrivieren of it.
293
720000
3000
rivieren vol.
12:18
CruciallyCruciaal, we haven'thebben niet been figuringuitzoeken out
294
723000
2000
Cruciaal: we hebben verzuimd uit te zoeken
12:20
how to liveleven in onenesseenheid
295
725000
2000
hoe we in eenheid kunnen leven
12:22
with the EarthAarde and everyelk other livingleven thing.
296
727000
3000
met de Aarde en ieder ander levend wezen.
12:25
We'veWe hebben just been insanelygek tryingproberen to figurefiguur out
297
730000
3000
We hebben slechts als gekken getracht uit zoeken
12:28
how to liveleven with eachelk other -- billionsmiljarden of eachelk other.
298
733000
3000
hoe te leven met de anderen -- miljarden anderen.
12:31
Only we're not livingleven with eachelk other;
299
736000
2000
Alleen, wij leven niet met elkaar;
12:33
our crazygek selvesselves are livingleven with eachelk other
300
738000
3000
onze krankzinnige zelven leven met elkaar
12:36
and perpetuatingbestendigen an epidemicepidemie
301
741000
2000
en bestendigen een epidemie
12:38
of disconnectionverbreking verbinding.
302
743000
3000
van gescheidenheid.
12:41
Let's liveleven with eachelk other
303
746000
3000
Laten we met elkaar leven
12:44
and take it a breathadem at a time.
304
749000
3000
en de ene voet voor de andere zetten.
12:47
If we can get underonder that heavyzwaar selfzelf,
305
752000
4000
Als we onder dat zware zelf uitkomen,
12:51
lightlicht a torchtoorts of awarenessbewustzijn,
306
756000
2000
een toorts van bewustzijn ontsteken,
12:53
and find our essenceessence,
307
758000
2000
en onze essentie vinden,
12:55
our connectionverbinding to the infiniteeindeloos
308
760000
2000
onze connectie met het oneindige
12:57
and everyelk other livingleven thing.
309
762000
3000
en ieder ander levend wezen.
13:00
We knewwist it from the day we were borngeboren.
310
765000
2000
We wisten het vanaf de dag dat we geboren werden.
13:02
Let's not be freakedfreaked out
311
767000
2000
Laat je niet afschrikken
13:04
by our bountifulovervloedige nothingnessNothingness.
312
769000
3000
door je overvloedige niets-zijn.
13:07
It's more a realityrealiteit
313
772000
2000
Het is meer realiteit
13:09
than the onesdegenen our selvesselves have createdaangemaakt.
314
774000
2000
dan die welke onze zelven hebben geschapen.
13:11
ImagineStel je voor what kindsoort of existencebestaan we can have
315
776000
4000
Stel je voor wat een existentie we kunnen hebben
13:15
if we honoreer inevitableonvermijdelijk deathdood of selfzelf,
316
780000
4000
wanneer we de onvermijdelijke dood van het zelf in ere houden,
13:19
appreciateop prijs stellen the privilegevoorrecht of life
317
784000
4000
het voorrecht te leven op waarde schatten
13:23
and marvelwonder at what comeskomt nextvolgende.
318
788000
4000
en versteld staan van wat komt.
13:27
SimpleEenvoudige awarenessbewustzijn is where it beginsbegint.
319
792000
3000
Eenvoudig bewustzijn is waar het begint.
13:30
Thank you for listeninghet luisteren.
320
795000
2000
Dank je voor het luisteren.
13:32
(ApplauseApplaus)
321
797000
17000
(Applaus)
Translated by Axel Saffran
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com