ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: AltıncıHis texnologiyasının həyəcan verici potensialı

Filmed:
18,689,186 views

Pranav Mistry, TEDHindistan'da fiziki dünya ilə məlumat dünyasının qarlılıqlı təsirini köməkçi olacaq müxtəlif vasitələri göstərir - özünün AltıncıHis cihazı və yeni, devrimsel kağız "dizüstü" də buna daxildir. Səhnədəki sual-cavab hissəsində isə Mistry bütün imkanlara yol vermək üçün AltıncıHis'in proqramını açıq qaynaq olaraq təqdim edəcəyini söyləyir.
- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We grew up
0
0
2000
Hamımız ətrafımızdakı
00:17
interacting with the physical objects around us.
1
2000
3000
obyektlərlə qarşılıqlı olaraq böyüdük.
00:20
There are an enormous number of them
2
5000
2000
Çox böyük bir qisimini
00:22
that we use every day.
3
7000
2000
gündəlik həyatımızda istifadə edirik.
00:24
Unlike most of our computing devices,
4
9000
3000
Bir çox məlumat-əməliyyat cihazımızın əksinə,
00:27
these objects are much more fun to use.
5
12000
3000
bu obyektləri istifadə etmək çox daha zövqlü.
00:30
When you talk about objects,
6
15000
3000
Obyektlər haqqında danışdığınız zaman,
00:33
one other thing automatically comes attached to that thing,
7
18000
3000
bir başqa şey də bunun yanında avtomatik olaraq gəlir,
00:36
and that is gestures:
8
21000
2000
ki o da jestlerdir:
00:38
how we manipulate these objects,
9
23000
2000
obyektləri necə manipulyasiya etdiyimiz,
00:40
how we use these objects in everyday life.
10
25000
3000
gündəlik həyatımızda necə istifadə.
00:43
We use gestures not only to interact with these objects,
11
28000
3000
Jestləri yalnız bu obyektlərlə qarşılıqlı təsir üçün deyil,
00:46
but we also use them to interact with each other.
12
31000
2000
onları öz aralarında qarlılıqlı təsirə salmaq üçün də istifadə edərik.
00:48
A gesture of "Namaste!", maybe, to respect someone,
13
33000
3000
"Namaste!" jesti, bəlkə birinə hörmət göstərmək,
00:51
or maybe --
14
36000
1000
ya da bəlkə -
00:52
in India I don't need to teach a kid that this means
15
37000
2000
Hindistanda bir uşağa bunun krikette "4 qaçış" demək
00:54
"four runs" in cricket.
16
39000
2000
olduğunu öyrətməmiz ehtiyac yoxdur.
00:56
It comes as a part of our everyday learning.
17
41000
3000
Bu gündəlik öyrənmənin bir hissəsi kimi gəlir.
00:59
So, I am very interested,
18
44000
2000
Başından bəri,
01:01
from the beginning, that how --
19
46000
2000
bir mövzuyla maraqlanıram -
01:03
how our knowledge
20
48000
2000
Yaşantımızdaki gündəlik objeler
01:05
about everyday objects and gestures,
21
50000
2000
və jestlər haqqındakı məlumatımızın,
01:07
and how we use these objects,
22
52000
2000
və onları istifadə biçimimizin
01:09
can be leveraged to our interactions with the digital world.
23
54000
3000
dijital dünyayla olan etkileşimimize necə Çağırış ...
01:12
Rather than using a keyboard and mouse,
24
57000
3000
Klaviatura və siçan istifadə etmək yerinə,
01:15
why can I not use my computer
25
60000
3000
səbəb Kompüterimi fiziki dünyayla
01:18
in the same way that I interact in the physical world?
26
63000
3000
qarşılıqlı təsir qurduğum şəkildə kullanamayayım?
01:21
So, I started this exploration around eight years back,
27
66000
3000
Bu səfərə 8 il əvvəl başladım,
01:24
and it literally started with a mouse on my desk.
28
69000
3000
və həqiqətən də masamın üstündəki siçan ilə başladı.
01:27
Rather than using it for my computer,
29
72000
3000
Onu bilgisayarımla istifadə etmək yerinə,
01:30
I actually opened it.
30
75000
3000
onun içini açdım.
01:33
Most of you might be aware that, in those days,
31
78000
2000
Çoxunuz bilirsiniz, o zamanlar,
01:35
the mouse used to come with a ball inside,
32
80000
2000
siçanların içində bir top olardı,
01:37
and there were two rollers
33
82000
2000
və iki dənə təkər var idi ki
01:39
that actually guide the computer where the ball is moving,
34
84000
3000
bunlar kompüterə topun və ona uyğun olaraq
01:42
and, accordingly, where the mouse is moving.
35
87000
2000
siçanın hara getdiyini iletirlerdi.
01:44
So, I was interested in these two rollers,
36
89000
3000
Hər nədirsə, bu təkərlər mənim diqqətimi çəkdi,
01:47
and I actually wanted more, so I borrowed another mouse from a friend --
37
92000
3000
və daha çoxunu istədim, bu səbəbdən yoldaşımdan bir siçan daha borc aldım -
01:50
never returned to him --
38
95000
2000
ona heç geri vermədim -
01:52
and I now had four rollers.
39
97000
2000
beləcə dörd dənə tekerleğim oldu.
01:54
Interestingly, what I did with these rollers is,
40
99000
3000
Maraqlı olan, sadə bir şəkildə,
01:57
basically, I took them off of these mouses
41
102000
3000
bu təkərləri siçanlardan çıxardırıq
02:00
and then put them in one line.
42
105000
2000
və onları bir xətt üzərinə monte etdim.
02:02
It had some strings and pulleys and some springs.
43
107000
3000
Düzenekte bir neçə iplik, çarx və yay da vardı.
02:05
What I got is basically a gesture interface device
44
110000
3000
Etdiyim şey əsas olaraq iki dollarlıq
02:08
that actually acts as a motion-sensing device
45
113000
4000
əl hərəkətlərini qəbul edən bir hərəkət interfeysi
02:12
made for two dollars.
46
117000
2000
cihazıydı.
02:14
So, here, whatever movement I do in my physical world
47
119000
3000
Və, işdə, təxminən səkkiz il əvvəl, 2000-ci ildə etdiyim
02:17
is actually replicated inside the digital world
48
122000
3000
yalnız kiçik bir alət ilə fiziki dünyada
02:20
just using this small device that I made, around eight years back,
49
125000
3000
etdiyim hər hərəkət rəqəmsal dünyada təqlid
02:23
in 2000.
50
128000
2000
edilir.
02:25
Because I was interested in integrating these two worlds,
51
130000
2000
Bu iki dünyanı birleştirmekle maraqlandığımı,
02:27
I thought of sticky notes.
52
132000
2000
yapışqan qeydləri düşündüm.
02:29
I thought, "Why can I not connect
53
134000
3000
Və özümə soruşdum, "Niyə
02:32
the normal interface of a physical sticky note
54
137000
2000
fiziki bir yapışqan not interfeysini rəqəmsal
02:34
to the digital world?"
55
139000
2000
dünyaya bağlayamayayım? "
02:36
A message written on a sticky note to my mom
56
141000
2000
Kağız üzərində anama yazılmış bir qeyd
02:38
on paper
57
143000
1000
bir SMS
02:39
can come to an SMS,
58
144000
2000
halına gələ bilər,
02:41
or maybe a meeting reminder
59
146000
2000
yaxud bir yığıncaq xatırlatması
02:43
automatically syncs with my digital calendar --
60
148000
2000
rəqəmsal takvimimle avtomatik olaraq sinxronizasiya ola bilər -
02:45
a to-do list that automatically syncs with you.
61
150000
3000
sizinlə avtomatik olaraq sinxronizasiya olan bir ediləcəklər siyahı.
02:48
But you can also search in the digital world,
62
153000
3000
Amma rəqəmsal dünyada eyni zamanda axtarış da
02:51
or maybe you can write a query, saying,
63
156000
2000
edə bilərsiniz, ya da "Dr. Smithin ünvanı
02:53
"What is Dr. Smith's address?"
64
158000
2000
nədir? "kimi bir sorğu edə bilərsiniz.
02:55
and this small system actually prints it out --
65
160000
2000
və bu kiçik sistem həqiqətən nəticəsində basdırar -
02:57
so it actually acts like a paper input-output system,
66
162000
2000
qısacası sistem yalnız kağızdan edilmiş bir kağız
02:59
just made out of paper.
67
164000
3000
girdi-çıxdı sistemi kimi davranar
03:05
In another exploration,
68
170000
2000
Bir başqa sınaq olaraq,
03:07
I thought of making a pen that can draw in three dimensions.
69
172000
3000
üç ölçülü çizebilen bir qələm etməyi düşündüm.
03:10
So, I implemented this pen
70
175000
2000
Və, mimarlara və tasarımcılara
03:12
that can help designers and architects
71
177000
2000
yalnız üç ölçülü düşünməyi deyil
03:14
not only think in three dimensions,
72
179000
2000
həqiqətən üç ölçülü rəsm əsərini çəkərək təmin edəcək,
03:16
but they can actually draw
73
181000
2000
və bu şəkildə daha hissi
03:18
so that it's more intuitive to use that way.
74
183000
2000
bir istifadəsi olacaq qələmi gerçəyə çevirdi.
03:20
Then I thought, "Why not make a Google Map,
75
185000
2000
Sonra düşündüm, "Niyə Google xəritələri
03:22
but in the physical world?"
76
187000
2000
fiziki dünyada tətbiq? "
03:24
Rather than typing a keyword to find something,
77
189000
3000
Bir şeyi tapmaq üçün açar söz yazmaq yerinə,
03:27
I put my objects on top of it.
78
192000
2000
üzərinə müxtəlif eşyalarımı qoydum.
03:29
If I put a boarding pass, it will show me where the flight gate is.
79
194000
3000
Təyyarə biletimi qoysan, mənə uçuş qapısının harada olduğunu göstərəcək.
03:32
A coffee cup will show where you can find more coffee,
80
197000
3000
Bir fincan sizə haralarda daha çox qəhvə bulabileceğinizi, ya da
03:35
or where you can trash the cup.
81
200000
2000
fincanı hara atabileceğinizi göstərəcək.
03:37
So, these were some of the earlier explorations I did because
82
202000
3000
Bunlar əvvəldən etdiyim bəzi deneylerdi çünki
03:40
the goal was to connect these two worlds seamlessly.
83
205000
3000
məqsədim iki dünyanı problemsiz şəkildə bağlamaktı.
03:44
Among all these experiments,
84
209000
2000
Bütün bu təcrübələr arasında
03:46
there was one thing in common:
85
211000
2000
bir şey ortaktı:
03:48
I was trying to bring a part of the physical world to the digital world.
86
213000
4000
fiziki dünyadan bir parçanı dijital dünyaya daşımağa çalışırdım.
03:52
I was taking some part of the objects,
87
217000
3000
Ya obyektlərin bir parçasını, ya da
03:55
or any of the intuitiveness of real life,
88
220000
3000
gerçək həyata dair bir hissi alıb
03:58
and bringing them to the digital world,
89
223000
3000
bunları rəqəmsal dünyaya daşıyırdı,
04:01
because the goal was to make our computing interfaces more intuitive.
90
226000
3000
çünki məqsəd məlumat-əməliyyat arayüzlerini daha hissi etmək idi.
04:04
But then I realized that we humans
91
229000
2000
Lakin sonra fərqinə vardım ki, biz insanlar
04:06
are not actually interested in computing.
92
231000
3000
əslində kompüterlərlə çox maraqlanmırdı.
04:09
What we are interested in is information.
93
234000
3000
Bizim maraqlandığımı şey bilgiydi.
04:12
We want to know about things.
94
237000
2000
Əşya haqqındakı hər şeyi bilmək istəyirdik.
04:14
We want to know about dynamic things going around.
95
239000
2000
Ətrafımızda olan bitəndən xəbərdar olmaq istəyirdik.
04:16
So I thought, around last year -- in the beginning of the last year --
96
241000
5000
Və keçən il - keçən ilin başında - düşünməyə
04:21
I started thinking, "Why can I not take this approach in the reverse way?"
97
246000
3000
başladım, "Niyə bu yanaşması tərsdən ələ alamayım?"
04:24
Maybe, "How about I take my digital world
98
249000
3000
Ya da, "Rəqəmsal dünyamı alıb, fiziki dünyamı
04:27
and paint the physical world with that digital information?"
99
252000
5000
onun rəqəmsal məlumatıyla bezersem necə olar? "
04:32
Because pixels are actually, right now, confined in these rectangular devices
100
257000
4000
An etibarilə, piksel cibimizdə sığmakta olan düzbucaqlı cihazların içində
04:36
that fit in our pockets.
101
261000
2000
məhdud vəziyyətdədirlər.
04:38
Why can I not remove this confine
102
263000
3000
Niyə bu sərhədi kaldırmayayım da
04:41
and take that to my everyday objects, everyday life
103
266000
3000
hər gün istifadə etdiyim şeyləri, gündəlik həyatımı
04:44
so that I don't need to learn the new language
104
269000
2000
bu piksel istifadə edə bilmək üçün yeni bir dil
04:46
for interacting with those pixels?
105
271000
3000
öyrənməmiz gərək qalmasın?
04:50
So, in order to realize this dream,
106
275000
2000
Və, bu xəyali həyata keçirmək üçün
04:52
I actually thought of putting a big-size projector on my head.
107
277000
3000
başıma böyük ebatlı bir proyektor qoymağı belə düşündüm.
04:55
I think that's why this is called a head-mounted projector, isn't it?
108
280000
3000
Sanaram bundan ötəri başa bağlı proyektor deyilir, deyilmi?
04:58
I took it very literally,
109
283000
2000
Bunu söz mənasıyla anladım,
05:00
and took my bike helmet,
110
285000
2000
və velosiped kaskımı aldım,
05:02
put a little cut over there so that the projector actually fits nicely.
111
287000
3000
proyektorun daha yaxşı oturması üçün təpəsini kəsdim.
05:05
So now, what I can do --
112
290000
2000
Sonrasında, nə edə bilərəm -
05:07
I can augment the world around me with this digital information.
113
292000
4000
Ətrafımdakı dünyanı bu rəqəmsal məlumatla genişletebilirim.
05:11
But later,
114
296000
2000
Amma sonra,
05:13
I realized that I actually wanted to interact with those digital pixels, also.
115
298000
3000
Fərq etdim ki o piksellerle eyni zamanda oynamağı da istəyirdim.
05:16
So I put a small camera over there,
116
301000
2000
Və oraya kiçik bir kamera qoydum,
05:18
that acts as a digital eye.
117
303000
2000
diijital göz vəzifəsi etsin deyə.
05:20
Later, we moved to a much better,
118
305000
2000
Ardından, çox daha çox yol qət etdilər,
05:22
consumer-oriented pendant version of that,
119
307000
2000
İstehlakçı istiqamətli boyuna asqılı halı,
05:24
that many of you now know as the SixthSense device.
120
309000
3000
sizin əksəriyyətinizin AltıncıHis cihazı deyə bildiyi şey.
05:27
But the most interesting thing about this particular technology
121
312000
3000
Lakin bu xüsusi texnologiyanın ən maraqlı yanı onu
05:30
is that you can carry your digital world with you
122
315000
4000
hara gedirsinizsə gedin yanınızda aparır
05:34
wherever you go.
123
319000
2000
olmağınızdır.
05:36
You can start using any surface, any wall around you,
124
321000
3000
Ətrafınızdakı bütün səthləri və divarları interfeys olaraq istifadə
05:39
as an interface.
125
324000
2000
başlaya bilərsiniz.
05:41
The camera is actually tracking all your gestures.
126
326000
3000
Kamera bütün hərəkətlərinizi izləyir.
05:44
Whatever you're doing with your hands,
127
329000
2000
Əllərinizlə nə etsəniz edin,
05:46
it's understanding that gesture.
128
331000
2000
etdiyiniz hərəkəti anlayır.
05:48
And, actually, if you see, there are some color markers
129
333000
2000
Və əslində, görürsünüzsə, ilk versiyonla birlikdə istifadə
05:50
that in the beginning version we are using with it.
130
335000
3000
rəngli qələmlər də var.
05:53
You can start painting on any wall.
131
338000
2000
Hər hansı bir divarda şəkil edə bilərsiniz.
05:55
You stop by a wall, and start painting on that wall.
132
340000
3000
Bir divarda dayanıb, üzərində şəkil etməyə başlaya bilərsiniz.
05:58
But we are not only tracking one finger, here.
133
343000
2000
Amma burada yalnız bir barmağı təqib ertmiyoruz.
06:00
We are giving you the freedom of using all of both of your hands,
134
345000
4000
Sizə iki əlinizi də istifadə azadlığını veririk,
06:04
so you can actually use both of your hands to zoom into or zoom out
135
349000
3000
belə ki iki əlinizi də bir xəritə üzərində yaxınlaşmaq və ya uzaqlaşmaq
06:07
of a map just by pinching all present.
136
352000
2000
üçün bir çimdik hərəkəti ilə istifadə edə bilərsiniz.
06:09
The camera is actually doing --
137
354000
3000
Kameranın etdiyi işə gəlsək -
06:12
just, getting all the images --
138
357000
1000
yalnız, bütün resimleri edir -
06:13
is doing the edge recognition and also the color recognition
139
358000
3000
künc və rəng diaqnozunu edir və
06:16
and so many other small algorithms are going on inside.
140
361000
3000
və içindəki bir çox kiçik alqoritmə görə işləyir.
06:19
So, technically, it's a little bit complex,
141
364000
2000
Yəni, texniki olaraq, bu bir az mürəkkəb,
06:21
but it gives you an output which is more intuitive to use, in some sense.
142
366000
3000
amma bir mənada sizə istifadə daha hissi olan bir çıxdı verir.
06:24
But I'm more excited that you can actually take it outside.
143
369000
3000
Amma mən onu çölə çıxara mövzusunda həyəcanlıyam.
06:27
Rather than getting your camera out of your pocket,
144
372000
3000
Cibinizdən bir kamera çıxarmaq yerinə,
06:30
you can just do the gesture of taking a photo
145
375000
3000
yalnız bir fotoşəkil çəkmə hərəkəti edə bilərsiniz
06:33
and it takes a photo for you.
146
378000
2000
və o da sizin üçün fotoşəkili çəkər.
06:35
(Applause)
147
380000
4000
(Alqışlar)
06:39
Thank you.
148
384000
1000
Təşəkkürlər.
06:41
And later I can find a wall, anywhere,
149
386000
2000
Və sonra hər hansı bir yerdə, bir divar tapa bilərəm
06:43
and start browsing those photos
150
388000
2000
və bu fotoşəkillərdə gezinebilirim
06:45
or maybe, "OK, I want to modify this photo a little bit
151
390000
2000
və bəlkə, "Tamam, bu fotoşəkili bir az dəyişdirmək və
06:47
and send it as an email to a friend."
152
392000
2000
bir dostuma e-poçt kimi göndərmək istəyirəm "
06:49
So, we are looking for an era where
153
394000
3000
Yəni, biz məlumat-əməliyyatın fiziki dünya ilə
06:52
computing will actually merge with the physical world.
154
397000
3000
birləşəcəyi bir çağ axtarırıq.
06:55
And, of course, if you don't have any surface,
155
400000
3000
Və, təbii, əgər heç səthinin yoxsa,
06:58
you can start using your palm for simple operations.
156
403000
3000
sadə əməliyyatlar üçün ovucunuzun istifadə etməyə başlaya bilərsiniz.
07:01
Here, I'm dialing a phone number just using my hand.
157
406000
2000
Burada, yalnız əlimi istifadə edərək, bir telefon nömrəsi çevirirəm.
07:07
The camera is actually not only understanding your hand movements,
158
412000
3000
Kamera yalnız sizin əl hərəkətlərinizi anlamakla qalmır,
07:10
but, interestingly,
159
415000
1000
amma, maraqlı olaraq
07:11
is also able to understand what objects you are holding in your hand.
160
416000
3000
əlinizdə hansı obyektləri tutduğunuzu da anlaya bilir.
07:14
What we're doing here is actually --
161
419000
3000
Burada gerçəkdə etdiyimiz şey -
07:17
for example, in this case,
162
422000
2000
məsələn, bu vəziyyətdə,
07:19
the book cover is matched
163
424000
2000
kitabın qapağı minlərlə
07:21
with so many thousands, or maybe millions of books online,
164
426000
3000
bəlkə milyonlarla kitab ilə internetdən müqayisə edilir,
07:24
and checking out which book it is.
165
429000
2000
və hansı kitab olduğu var.
07:26
Once it has that information,
166
431000
1000
Bu məlumata sahib olduğu zaman,
07:27
it finds out more reviews about that,
167
432000
2000
onun haqqındakı tənqidləri tapır,
07:29
or maybe New York Times has a sound overview on that,
168
434000
3000
və ya bəlkə New York Times səsli bir tənqid vardır,
07:32
so you can actually hear, on a physical book,
169
437000
2000
elə isə fiziki bir kitab üzərinə yazılmış bir tənqidi
07:34
a review as sound.
170
439000
2000
səsli olaraq dinləyə bilərsiniz.
07:36
("famous talk at Harvard University ...")
171
441000
2000
("Harvard Universitetindəki məşhur danışma")
07:38
This was Obama's visit last week to MIT.
172
443000
3000
Bu Obamanın MİT-in keçən həftə etdiyi ziyarət idi.
07:42
("... and particularly I want to thank two outstanding MIT ...")
173
447000
4000
("... Və xüsusilə 2 qeyri-adi MIT üzvünə təşəkkür etmək istəyirəm ...")
07:46
So, I was seeing the live [video] of his talk, outside, on just a newspaper.
174
451000
5000
Yəni, bu canlı videoy, çöldə, yalnız bir qəzet üzərində seyredebiliyordum.
07:51
Your newspaper will show you live weather information
175
456000
3000
Qəzetin sizə canlı hava vəziyyətini göstərəcək
07:54
rather than having it updated -- like, you have to check your computer
176
459000
3000
onu yeniləmək üçün kompüterinizi nəzarət etmək məcburiyyətində
07:57
in order to do that, right?
177
462000
2000
qalmayacaqsan, deyilmi?
07:59
(Applause)
178
464000
5000
(Alqışlar)
08:04
When I'm going back, I can just use my boarding pass
179
469000
3000
Geri dönərkən, uçuşumun nə qədər gec olduğunu
08:07
to check how much my flight has been delayed,
180
472000
2000
öyrənmək üçün yalnız təyyarə biletimi istifadə edə,
08:09
because at that particular time,
181
474000
2000
çünki o anda, iPhone'umu
08:11
I'm not feeling like opening my iPhone,
182
476000
2000
açmaq və xüsusi bir ikona basmaq
08:13
and checking out a particular icon.
183
478000
2000
istəmir ola bilərəm.
08:15
And I think this technology will not only change the way --
184
480000
3000
Və məncə bu texnologiya yalnız onların deyil -
08:18
yes. (Laughter)
185
483000
1000
Bəli. (Qəhqəhələr)
08:20
It will change the way we interact with people, also,
186
485000
2000
Yalnız fiziki dünya ilə deyil, insanlar ilə olan
08:22
not only the physical world.
187
487000
2000
etkileşimimizi də dəyişdirəcək.
08:24
The fun part is, I'm going to the Boston metro,
188
489000
3000
Komik olan, Boston metrosuna gedirəm,
08:27
and playing a pong game inside the train
189
492000
3000
və qatarın içərisində bir pong oyunu oynayıram,
08:30
on the ground, right?
190
495000
2000
yerdə, oldumu?
08:32
(Laughter)
191
497000
1000
(Qəhqəhələr)
08:33
And I think the imagination is the only limit
192
498000
2000
Və məncə bu tip bir texnologiya gerçək dünya ilə
08:35
of what you can think of
193
500000
2000
birləşəcəyi zaman
08:37
when this kind of technology merges with real life.
194
502000
2000
düşünebileceğiniz şeylərin tək sərhədi xəyal gücüdür.
08:39
But many of you argue, actually, that
195
504000
2000
Amma çoxunuz, etdiyimiz çoxu iş
08:41
all of our work is not only about physical objects.
196
506000
3000
fiziki obyektlərlə əlaqədar deyil deyə bilərsiniz.
08:44
We actually do lots of accounting and paper editing
197
509000
3000
Əslində bir çox uçot hesabı və sənəd işləmə
08:47
and all those kinds of things; what about that?
198
512000
2000
və s şeylər edirik, onlar nə olacaq?
08:49
And many of you are excited about the next generation tablet computers
199
514000
4000
Və birçoğunuz gələcək nəsil həb kompüterlərin bazara çıxması
08:53
to come out in the market.
200
518000
2000
mövzusunda heyecanlısınızdır.
08:55
So, rather than waiting for that,
201
520000
2000
Yəni, bunu gözləmək yerinə,
08:57
I actually made my own, just using a piece of paper.
202
522000
3000
mən yalnız bir parça kağız istifadə edərək, kendiminkini etdim.
09:00
So, what I did here is remove the camera --
203
525000
2000
Burada etdiyim kameranı çıxarmaq -
09:02
All the webcam cameras have a microphone inside the camera.
204
527000
4000
Və bütün veb kameralarının içində bir mikrofon olar.
09:06
I removed the microphone from that,
205
531000
3000
Ondan da mikrofonu çıxardırıq,
09:09
and then just pinched that --
206
534000
2000
və onu barmaqlarımın arasına aldım -
09:11
like I just made a clip out of the microphone --
207
536000
3000
mikrofondan bir ataş etmiş kimi -
09:14
and clipped that to a piece of paper, any paper that you found around.
208
539000
4000
və bunu bir kağız parçasına, ətrafdakı hər hansı bir kağıza qaladılar.
09:18
So now the sound of the touch
209
543000
3000
Yəni toxunmanın səsi
09:21
is getting me when exactly I'm touching the paper.
210
546000
3000
tam da toxunduğum zaman gəlir.
09:24
But the camera is actually tracking where my fingers are moving.
211
549000
4000
Amma kamera əslində mənim əllərimin hərəkət etdiyi yerləri izləyir.
09:28
You can of course watch movies.
212
553000
3000
Təbii film də seyr edə bilərsiniz.
09:31
("Good afternoon. My name is Russell ...
213
556000
3000
("Yaxşı günlərlə Mənim adım Russell ...")
09:34
and I am a Wilderness Explorer in Tribe 54.")
214
559000
3000
(".. Və mən 54cü qövmündəki Vəhşi Dünya Araştırmacısıyım.")
09:37
And you can of course play games.
215
562000
3000
Və tabe oyun da oynaya bilərsiniz.
09:40
(Car engine)
216
565000
3000
(Araba mühərriki)
09:43
Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper
217
568000
3000
Burada, kamera əslində kağızı necə tutduğunuz anlayır və
09:46
and playing a car-racing game.
218
571000
2000
bir avtomobil yarışı oyunu oynayırsınız.
09:48
(Applause)
219
573000
3000
(Alqışlar)
09:52
Many of you already must have thought, OK, you can browse.
220
577000
2000
Birçoğunuz düşünmüş olmalı, tabe, gəzə bilərsiniz.
09:54
Yeah. Of course you can browse to any websites
221
579000
3000
Bəli. Təbii ki bütün saytlara girə bilərsiniz.
09:57
or you can do all sorts of computing on a piece of paper
222
582000
3000
və ya harada ehtiyacınız olursa olsun hər cür əməliyyatı
10:00
wherever you need it.
223
585000
1000
kağız üzərində edə bilərsiniz.
10:01
So, more interestingly,
224
586000
3000
Yəni, daha maraqlısı,
10:04
I'm interested in how we can take that in a more dynamic way.
225
589000
3000
bunu necə daha dinamik bir şəkildə yapabileceğimizle maraqlanıram.
10:07
When I come back to my desk I can just pinch that information
226
592000
3000
Masama geri gəlincə bu məlumatı sadəcə masaüstüme
10:10
back to my desktop
227
595000
2000
geri atabiliyorum ki
10:12
so I can use my full-size computer.
228
597000
3000
tam-boy Kompüterimi istifadə edə.
10:15
(Applause)
229
600000
2000
(Alqışlar)
10:17
And why only computers? We can just play with papers.
230
602000
3000
Və niyə yalnız kompüterlər? Yalnız kağızlarla oynaya bilərik.
10:20
Paper world is interesting to play with.
231
605000
3000
Kağız Dünyasında oynamaq maraqlıdır.
10:23
Here, I'm taking a part of a document
232
608000
2000
Burada, bir sənədin bir parçasını alıram
10:25
and putting over here a second part from a second place --
233
610000
4000
və bura yuxarıya ikinci bir yerdən ikinci bir parça -
10:29
and I'm actually modifying the information
234
614000
3000
və buradakı məlumatı həqiqətən
10:32
that I have over there.
235
617000
2000
Değiştiriyorum.
10:34
Yeah. And I say, "OK, this looks nice,
236
619000
3000
Bəli. Və deyirəm "Tamam, bu gözəl oldu,
10:37
let me print it out, that thing."
237
622000
2000
indi bunun çıxışını alım. "
10:39
So I now have a print-out of that thing, and now --
238
624000
2000
Yəni məndə indi bunu bir çıktısı var, və indi -
10:41
the workflow is more intuitive the way we used to do it
239
626000
3000
Bu iki dünya arasında gedib gelmektense iş axışı
10:44
maybe 20 years back,
240
629000
3000
20 il daha əvvəl
10:47
rather than now switching between these two worlds.
241
632000
3000
etdiyimizdə daha hissi hala gəlir.
10:50
So, as a last thought,
242
635000
3000
Elə isə, son düşüncə olaraq,
10:53
I think that integrating information to everyday objects
243
638000
3000
Məncə gündəlik obyektlərlə məlumatı inteqrasiya,
10:56
will not only help us to get rid of the digital divide,
244
641000
5000
yalnız rəqəmsal ayrı-seçkilikdən, iki dünya arasındakı
11:01
the gap between these two worlds,
245
646000
2000
boşluqdan kurtulmamıza deyil
11:03
but will also help us, in some way,
246
648000
2000
bunun yanında, bir şəkildə,
11:05
to stay human,
247
650000
2000
fiziki dünyamıza
11:07
to be more connected to our physical world.
248
652000
3000
daha bağlı olmağımıza və insan qalmamıza köməkçi edəcək.
11:13
And it will actually help us not end up being machines
249
658000
3000
Və əslində, bizim başqa maşınların qarşısında oturan
11:16
sitting in front of other machines.
250
661000
2000
maşınlar olmamızı maneə törədəcək.
11:18
That's all. Thank you.
251
663000
3000
Hamısı bu. Təşəkkürlər.
11:21
(Applause)
252
666000
14000
(Alqışlar)
11:35
Thank you.
253
680000
1000
Təşəkkürlər.
11:36
(Applause)
254
681000
3000
(Alqışlar)
11:39
Chris Anderson: So, Pranav,
255
684000
1000
Chris Anderson: Yəni, Pranav,
11:40
first of all, you're a genius.
256
685000
3000
birincisi, sən bir dahinin.
11:43
This is incredible, really.
257
688000
3000
Bu inanılmaz, həqiqətən.
11:46
What are you doing with this? Is there a company being planned?
258
691000
3000
Bununla nə edirsən? Planlarında bir şirkət varmı?
11:49
Or is this research forever, or what?
259
694000
2000
Və ya bu sonsuza qədər araşdırma vardırmı, nədir?
11:51
Pranav Mistry: So, there are lots of companies --
260
696000
2000
Pranav Mistry: Yəni, bir çox şirkət var -
11:53
actually sponsor companies of Media Lab --
261
698000
1000
MIT Media Labın sponsor şirkətləri -
11:54
interested in taking this ahead in one or another way.
262
699000
3000
bunu bir və ya digər şəkildə irəli aparmaq istəyirlər.
11:57
Companies like mobile phone operators
263
702000
2000
Cib Telefon administratorları kimi şirkətlər
11:59
want to take this in a different way than the NGOs in India,
264
704000
3000
"Niyə yalnız 'AltıncıHis' sahibi olabiliyoruz",
12:02
[who] are thinking, "Why can we only have 'Sixth Sense'?
265
707000
3000
duyğusu əskik olan danışa insanlar üçün "Beşinci Duyğu"
12:05
We should have a 'Fifth Sense' for missing-sense people
266
710000
2000
sahibi olmalıyıq deyən Hindistandakı STK'lardan fərqli bir şəkildə
12:07
who cannot speak.
267
712000
1000
irəlilətmək istəyirlər.
12:08
This technology can be used for them to speak out in a different way
268
713000
3000
Bu texnologiya o əlillər fərqli bir şəkildə danışmaları üçün istifadə edilə bilər,
12:11
with maybe a speaker system."
269
716000
1000
bəlkə bir dinamik sistemi ilə. "
12:12
CA: What are your own plans? Are you staying at MIT,
270
717000
3000
CA: Sənin öz planların nədir? MITdə mi şərtləri,
12:15
or are you going to do something with this?
271
720000
1000
və ya bununla əlaqəli bir iş mi edəcəksən?
12:16
PM: I'm trying to make this more available to people
272
721000
2000
PM: Mən hər kəsin öz AltıncıHis cihazını geliştirebilmesi üçün,
12:18
so that anyone can develop their own SixthSense device,
273
723000
3000
bu texnologiyanı insanlara daha çatıla bilər etməyə çalışıram,
12:21
because the hardware is actually not that hard to manufacture
274
726000
5000
çünki avadanlığın çıxarılması və ya sizin özünüzün etməniz belə
12:26
or hard to make your own.
275
731000
2000
o qədər çətin deyil.
12:28
We will provide all the open source software for them,
276
733000
2000
Bunlar üçün bütün açıq qaynaq proqramını, bəlkə önümüzdəki aydan etibarən,
12:30
maybe starting next month.
277
735000
2000
təmin edir olacağıq.
12:32
CA: Open source? Wow.
278
737000
2000
CA: Açıq qaynaq? Vay canına.
12:34
(Applause)
279
739000
5000
(Alqışlar)
12:39
CA: Are you going to come back to India with some of this, at some point?
280
744000
3000
CA: Bir nöqtədə bunun bir qisimi ilə Hindistana geri gələcək bilərsənmi?
12:42
PM: Yeah. Yes, yes, of course.
281
747000
2000
PM: Bəli. Bəli, bəli, təbii.
12:44
CA: What are your plans? MIT?
282
749000
2000
CA: planların nədir? MIT mi?
12:46
India? How are you going to split your time going forward?
283
751000
2000
Hindistan mı? İrəlidə zamanını necə ikiyə ayıracaksın?
12:48
PM: There is a lot of energy here. Lots of learning.
284
753000
3000
PM: Burada çox çox bir enerji var. Çox çox öyrənmə.
12:51
All of this work that you have seen is all about
285
756000
2000
Bu gördüyünüz işin hamısı mənim Hindistandakı
12:53
my learning in India.
286
758000
2000
öğrenimimle əlaqədardır.
12:55
And now, if you see, it's more about the cost-effectiveness:
287
760000
3000
Və indi, əgər qiymət-yararlılığı baxımından da:
12:58
this system costs you $300
288
763000
2000
bu sistem sizə 300 dollara başa gəlir
13:00
compared to the $20,000 surface tables, or anything like that.
289
765000
3000
20,000 dollarlıq "Surface" masaları və s ilə müqayisə çox təsirli.
13:03
Or maybe even the $2 mouse gesture system
290
768000
3000
Və ya hətta 2 dollarlıq siçan hərəkət sistemi ki o zamanlar
13:06
at that time was costing around $5,000?
291
771000
3000
5,000 dollar ətrafında tuturdu?
13:09
So, we actually -- I showed that, at a conference, to
292
774000
4000
Biz, əslində mən, bir konfransda prezident Abdul Kalam'a
13:13
President Abdul Kalam, at that time,
293
778000
2000
bunu göstərdik və özü dedi ki
13:15
and then he said, "OK, we should use this in Bhabha Atomic Research Centre
294
780000
3000
"Çox yaxşı, bunu Bhabha Atom Araşdırmalar Mərkəzində praktik məqsədlər
13:18
for some use of that."
295
783000
2000
üçün istifadə etməliyik. "
13:20
So I'm excited about how I can bring the technology to the masses
296
785000
3000
Yəni, texnologiyanı yalnız təcrübi mühitlərdə tutmaq yerinə
13:23
rather than just keeping that technology in the lab environment.
297
788000
3000
izdihamlara necə gətirə biləcəyiniz mövzusunda həyəcanlıyam.
13:26
(Applause)
298
791000
4000
(Alqışlar)
13:30
CA: Based on the people we've seen at TED,
299
795000
3000
TED'de gördüyüm insanlara baxanda,
13:33
I would say you're truly one of the two or three
300
798000
1000
sənə deyə bilərəm ki, qətiliklə dünyadakı
13:34
best inventors in the world right now.
301
799000
2000
ən yaxşı iki ya da üç ixtiraçıdan birisən.
13:36
It's an honor to have you at TED.
302
801000
2000
Səni TED'de qonaq bir şerefti.
13:38
Thank you so much.
303
803000
2000
Çox təşəkkürlər.
13:40
That's fantastic.
304
805000
1000
Bu möcüzə.
13:41
(Applause)
305
806000
4000
(Alqışlar)
Translated by Mohammad Tofighi
Reviewed by Ali Hasanzadeh

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com