ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: Ekscytujący potencjał technologii "Szóstego Zmysłu" (SixthSense)

Filmed:
18,689,186 views

W tym wykładzie, wygłoszonym na konferencji TEDIndia, Pranav Mistry przedstawia kilka narzędzi, które umożliwiają interakcję między światem materialnym, a światem cyfrowych danych. Wśród nich jest urządzenie "Szósty Zmysł" (SixthSense), a także nowy, przełomowy "papierowy" laptop. W dyskusji po zakończeniu wykładu Mistry zdradza, że zamierza udostępnić oprogramowanie sterujące systemem "Szóstego Zmysłu" na licencji open source, aby otworzyć jego możliwości przed wszystkimi.
- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We grewrósł up
0
0
2000
Od dziecka przeprowadzamy interakcje z otaczającymi nas przedmiotami.
00:17
interactinginterakcja with the physicalfizyczny objectsobiekty around us.
1
2000
3000
Od dziecka przeprowadzamy interakcje z otaczającymi nas przedmiotami.
00:20
There are an enormousogromny numbernumer of them
2
5000
2000
Codziennie używamy ogromnej ich ilości.
00:22
that we use everykażdy day.
3
7000
2000
Codziennie używamy ogromnej ich ilości.
00:24
UnlikeW przeciwieństwie do mostwiększość of our computingprzetwarzanie danych devicespomysłowość,
4
9000
3000
Sprawia to znacznie większą przyjemność,
00:27
these objectsobiekty are much more funzabawa to use.
5
12000
3000
niż korzystanie z komputerów.
00:30
When you talk about objectsobiekty,
6
15000
3000
Podczas interakcji z przedmiotem
00:33
one other thing automaticallyautomatycznie comespochodzi attachedprzywiązany to that thing,
7
18000
3000
pojawia się zawsze coś więcej,
00:36
and that is gesturesgesty:
8
21000
2000
a mianowicie gesty:
00:38
how we manipulatemanipulować these objectsobiekty,
9
23000
2000
to, jak manipulujemy przedmiotami,
00:40
how we use these objectsobiekty in everydaycodziennie life.
10
25000
3000
jak wykorzystujemy je w codziennym życiu.
00:43
We use gesturesgesty not only to interactoddziaływać with these objectsobiekty,
11
28000
3000
Na gestach opiera się interakcja z przedmiotami,
00:46
but we alsorównież use them to interactoddziaływać with eachkażdy other.
12
31000
2000
ale także z innymi ludźmi.
00:48
A gesturegest of "NamasteNamaste!", maybe, to respectPoszanowanie someonektoś,
13
33000
3000
Używamy gestu "Namaste!", by okazać szacunek,
00:51
or maybe --
14
36000
1000
Używamy gestu "Namaste!", by okazać szacunek,
00:52
in IndiaIndie I don't need to teachnauczać a kiddziecko that this meansznaczy
15
37000
2000
a w Indiach nawet dzieci wiedzą, że w krykiecie oznacza to "cztery".
00:54
"fourcztery runsdziała" in cricketKrykiet.
16
39000
2000
a w Indiach nawet dzieci wiedzą, że w krykiecie oznacza to "cztery".
00:56
It comespochodzi as a partczęść of our everydaycodziennie learninguczenie się.
17
41000
3000
Takich gestów uczy codzienne życie.
00:59
So, I am very interestedzainteresowany,
18
44000
2000
Dlatego od samego początku interesowało mnie,
01:01
from the beginningpoczątek, that how --
19
46000
2000
Dlatego od samego początku interesowało mnie,
01:03
how our knowledgewiedza, umiejętności
20
48000
2000
jak można wykorzystać
01:05
about everydaycodziennie objectsobiekty and gesturesgesty,
21
50000
2000
gesty stosowane w użyciu przedmiotów
01:07
and how we use these objectsobiekty,
22
52000
2000
gesty stosowane w użyciu przedmiotów
01:09
can be leverageddźwignia to our interactionsinterakcje with the digitalcyfrowy worldświat.
23
54000
3000
w interakcji ze światem cyfrowym.
01:12
RatherRaczej than usingza pomocą a keyboardklawiatura and mousemysz,
24
57000
3000
Zamiast używać klawiatury i myszki,
01:15
why can I not use my computerkomputer
25
60000
3000
chciałem obsługiwać komputer
01:18
in the samepodobnie way that I interactoddziaływać in the physicalfizyczny worldświat?
26
63000
3000
podobnie jak przedmioty materialne.
01:21
So, I startedRozpoczęty this explorationbadanie around eightosiem yearslat back,
27
66000
3000
Moje badania zaczęły się ok. 8 lat temu,
01:24
and it literallydosłownie startedRozpoczęty with a mousemysz on my deskbiurko.
28
69000
3000
od myszki na biurku.
01:27
RatherRaczej than usingza pomocą it for my computerkomputer,
29
72000
3000
Zamiast podłączyć ją do komputera,
01:30
I actuallytak właściwie openedotwierany it.
30
75000
3000
rozkręciłem ją.
01:33
MostWiększość of you mightmoc be awareświadomy that, in those daysdni,
31
78000
2000
Jak większość z was pamięta,
01:35
the mousemysz used to come with a ballpiłka insidewewnątrz,
32
80000
2000
wtedy myszki miały kulki,
01:37
and there were two rollersrolki
33
82000
2000
oraz dwa wałki,
01:39
that actuallytak właściwie guideprzewodnik the computerkomputer where the ballpiłka is movingw ruchu,
34
84000
3000
które informowały komputer o ruchach kulki
01:42
and, accordinglyodpowiednio, where the mousemysz is movingw ruchu.
35
87000
2000
i zarazem całej myszki.
01:44
So, I was interestedzainteresowany in these two rollersrolki,
36
89000
3000
Zainteresowały mnie te wałki.
01:47
and I actuallytak właściwie wanted more, so I borrowedpożyczone anotherinne mousemysz from a friendprzyjaciel --
37
92000
3000
Pożyczyłem dodatkową mysz od kolegi,
01:50
never returnedzwrócony to him --
38
95000
2000
której już nie oddałem...
01:52
and I now had fourcztery rollersrolki.
39
97000
2000
I miałem już 4 wałki.
01:54
InterestinglyCo ciekawe, what I did with these rollersrolki is,
40
99000
3000
Właściwie to po prostu wyjąłem wszystkie wałki z myszek
01:57
basicallygruntownie, I tookwziął them off of these mousesMysze przewodowe
41
102000
3000
Właściwie to po prostu wyjąłem wszystkie wałki z myszek
02:00
and then put them in one linelinia.
42
105000
2000
i ułożyłem w szeregu.
02:02
It had some stringssmyczki and pulleyskoła pasowe and some springssprężyny.
43
107000
3000
Dodałem sznurki, wielokrążki i parę sprężyn.
02:05
What I got is basicallygruntownie a gesturegest interfaceberło deviceurządzenie
44
110000
3000
Wyszło mi urządzenie interfejsu gestowego,
02:08
that actuallytak właściwie actsdzieje as a motion-sensingWykrywanie ruchu deviceurządzenie
45
113000
4000
które odwzorowuje ruch fizyczny,
02:12
madezrobiony for two dollarsdolarów.
46
117000
2000
a jego koszt to 2 dolary.
02:14
So, here, whatevercokolwiek movementruch I do in my physicalfizyczny worldświat
47
119000
3000
Każdy ruch wykonany w świecie materialnym
02:17
is actuallytak właściwie replicatedreplikowane insidewewnątrz the digitalcyfrowy worldświat
48
122000
3000
odwzorowany jest w świecie cyfrowym,
02:20
just usingza pomocą this smallmały deviceurządzenie that I madezrobiony, around eightosiem yearslat back,
49
125000
3000
za pomocą tego urządzonka, które zrobiłem chyba w roku 2000.
02:23
in 2000.
50
128000
2000
za pomocą tego urządzonka, które zrobiłem chyba w roku 2000.
02:25
Because I was interestedzainteresowany in integratingintegracja these two worldsświaty,
51
130000
2000
Inną drogą integracji tych światów
02:27
I thought of stickylepki notesnotatki.
52
132000
2000
były dla mnie karteczki.
02:29
I thought, "Why can I not connectpołączyć
53
134000
3000
"A może by tak połączyć normalny interfejs
02:32
the normalnormalna interfaceberło of a physicalfizyczny stickylepki noteUwaga
54
137000
2000
materialnej karteczki samoprzylepnej
02:34
to the digitalcyfrowy worldświat?"
55
139000
2000
z karteczką cyfrową?"
02:36
A messagewiadomość writtenpisemny on a stickylepki noteUwaga to my mommama
56
141000
2000
Notatka do mamy na papierowej karteczce
02:38
on paperpapier
57
143000
1000
Notatka do mamy na papierowej karteczce
02:39
can come to an SMSWIADOMOŚCI SMS,
58
144000
2000
przychodzi jako SMS,
02:41
or maybe a meetingspotkanie reminderprzypomnienie
59
146000
2000
a przypomnienie o spotkaniu,
02:43
automaticallyautomatycznie syncssynchronizuje with my digitalcyfrowy calendarkalendarz --
60
148000
2000
czy lista zadań, synchronizuje się z cyfrowym organizerem.
02:45
a to-dozadania do wykonania listlista that automaticallyautomatycznie syncssynchronizuje with you.
61
150000
3000
czy lista zadań, synchronizuje się z cyfrowym organizerem.
02:48
But you can alsorównież searchszukanie in the digitalcyfrowy worldświat,
62
153000
3000
Można też przeszukiwać świat cyfrowy,
02:51
or maybe you can writepisać a queryzapytanie, sayingpowiedzenie,
63
156000
2000
zapisać pytanie, na przykład:
02:53
"What is DrDr. Smith'sSmitha addressadres?"
64
158000
2000
"Gdzie przyjmuje Dr Smith?",
02:55
and this smallmały systemsystem actuallytak właściwie printsdrukuje it out --
65
160000
2000
a system wydrukuje odpowiedź.
02:57
so it actuallytak właściwie actsdzieje like a paperpapier input-outputwejście wyjście systemsystem,
66
162000
2000
Działa jak całkowicie papierowy system wejścia-wyjścia.
02:59
just madezrobiony out of paperpapier.
67
164000
3000
Działa jak całkowicie papierowy system wejścia-wyjścia.
03:05
In anotherinne explorationbadanie,
68
170000
2000
Inny pomysł, który zbadałem,
03:07
I thought of makingzrobienie a pendługopis that can drawrysować in threetrzy dimensionswymiary.
69
172000
3000
to długopis, który rysuje w trzech wymiarach.
03:10
So, I implementedwdrożony this pendługopis
70
175000
2000
Wykonałem ten projekt.
03:12
that can help designersprojektanci and architectsarchitekci
71
177000
2000
Pomaga on projektantom i architektom
03:14
not only think in threetrzy dimensionswymiary,
72
179000
2000
nie tylko myśleć, ale też rysować w trzech wymiarach,
03:16
but they can actuallytak właściwie drawrysować
73
181000
2000
nie tylko myśleć, ale też rysować w trzech wymiarach,
03:18
so that it's more intuitiveintuicyjny to use that way.
74
183000
2000
co jest o wiele bardziej intuicyjne.
03:20
Then I thought, "Why not make a GoogleGoogle MapMapę,
75
185000
2000
Później stwierdziłem, że Mapy Google
03:22
but in the physicalfizyczny worldświat?"
76
187000
2000
można przenieść w świat fizyczny.
03:24
RatherRaczej than typingpisanie na maszynie a keywordsłowo kluczowe to find something,
77
189000
3000
Zamiast wpisywać pytanie,
03:27
I put my objectsobiekty on topTop of it.
78
192000
2000
kładę na mapie przedmiot.
03:29
If I put a boardingabordaż passprzechodzić, it will showpokazać me where the flightlot gatebrama is.
79
194000
3000
Kładę kartę pokładową i widzę, do której iść bramki.
03:32
A coffeeKawa cupPuchar will showpokazać where you can find more coffeeKawa,
80
197000
3000
Papierowy kubek pokaże, gdzie kupić więcej kawy,
03:35
or where you can trashśmieci the cupPuchar.
81
200000
2000
albo gdzie jest kosz na śmieci.
03:37
So, these were some of the earlierwcześniej explorationsposzukiwań I did because
82
202000
3000
Badałem te pomysły, mając za cel
03:40
the goalcel was to connectpołączyć these two worldsświaty seamlesslybezproblemowo.
83
205000
3000
gładkie połączenie tych dwóch światów.
03:44
AmongWśród all these experimentseksperymenty,
84
209000
2000
Wszystkie te eksperymenty były podobne w jednym:
03:46
there was one thing in commonpospolity:
85
211000
2000
Wszystkie te eksperymenty były podobne w jednym:
03:48
I was tryingpróbować to bringprzynieść a partczęść of the physicalfizyczny worldświat to the digitalcyfrowy worldświat.
86
213000
4000
chciałem przenieść część świata materialnego do cyfrowego.
03:52
I was takingnabierający some partczęść of the objectsobiekty,
87
217000
3000
Niektóre przedmioty,
03:55
or any of the intuitivenessintuicyjność of realreal life,
88
220000
3000
niektóre intuicyjne czynności
03:58
and bringingprzynoszący them to the digitalcyfrowy worldświat,
89
223000
3000
przenosiłem w świat cyfrowy,
04:01
because the goalcel was to make our computingprzetwarzanie danych interfacesinterfejsy more intuitiveintuicyjny.
90
226000
3000
żeby stworzyć intuicyjne interfejsy komputerowe.
04:04
But then I realizedrealizowany that we humansludzie
91
229000
2000
Ale później uświadomiłem sobie,
04:06
are not actuallytak właściwie interestedzainteresowany in computingprzetwarzanie danych.
92
231000
3000
że ludzi nie interesują komputery.
04:09
What we are interestedzainteresowany in is informationInformacja.
93
234000
3000
Interesuje nas informacja.
04:12
We want to know about things.
94
237000
2000
Chcemy posiadać wiedzę.
04:14
We want to know about dynamicdynamiczny things going around.
95
239000
2000
Rozumieć otaczający nas świat.
04:16
So I thought, around last yearrok -- in the beginningpoczątek of the last yearrok --
96
241000
5000
Dlatego na początku zeszłego roku zapytałem siebie...
04:21
I startedRozpoczęty thinkingmyślący, "Why can I not take this approachpodejście in the reverserewers way?"
97
246000
3000
"Dlaczego nie odwrócić tego podejścia?"
04:24
Maybe, "How about I take my digitalcyfrowy worldświat
98
249000
3000
"Może sięgnę po swój świat cyfrowy
04:27
and paintfarba the physicalfizyczny worldświat with that digitalcyfrowy informationInformacja?"
99
252000
5000
i pomaluję informacją cyfrową świat materialny?"
04:32
Because pixelspikseli are actuallytak właściwie, right now, confinedogranicza się in these rectangularprostokątne devicespomysłowość
100
257000
4000
Teraz piksele zamknięte są w kanciastych urządzeniach
04:36
that fitdopasowanie in our pocketskieszenie.
101
261000
2000
w naszej kieszeni.
04:38
Why can I not removeusunąć this confineConfine
102
263000
3000
A może usunę to ograniczenie
04:41
and take that to my everydaycodziennie objectsobiekty, everydaycodziennie life
103
266000
3000
i zabiorę piksele w codzienne życie,
04:44
so that I don't need to learnuczyć się the newNowy languagejęzyk
104
269000
2000
żeby umożliwić interakcję z nimi
04:46
for interactinginterakcja with those pixelspikseli?
105
271000
3000
bez konieczności nauki nowego języka?
04:50
So, in orderzamówienie to realizerealizować this dreamśnić,
106
275000
2000
Marzenie to chciałem zrealizować
04:52
I actuallytak właściwie thought of puttingwprowadzenie a big-sizeduży rozmiar projectorprojektor on my headgłowa.
107
277000
3000
zakładając na głowę projektor.
04:55
I think that's why this is callednazywa a head-mountedgłowy zamontowane projectorprojektor, isn't it?
108
280000
3000
W końcu nazywa się to hełmem wideo.
04:58
I tookwziął it very literallydosłownie,
109
283000
2000
Wziąłem do bardzo dosłownie.
05:00
and tookwziął my bikerower helmetkask,
110
285000
2000
Wykorzystałem kask rowerowy.
05:02
put a little cutciąć over there so that the projectorprojektor actuallytak właściwie fitspasuje nicelyładnie.
111
287000
3000
Wyciąłem w nim miejsce na projektor.
05:05
So now, what I can do --
112
290000
2000
Umożliwiło to mi
05:07
I can augmentulepszenie the worldświat around me with this digitalcyfrowy informationInformacja.
113
292000
4000
rozszerzenie rzeczywistości za pomocą informacji cyfrowej.
05:11
But laterpóźniej,
114
296000
2000
Ale później uświadomiłem sobie,
05:13
I realizedrealizowany that I actuallytak właściwie wanted to interactoddziaływać with those digitalcyfrowy pixelspikseli, alsorównież.
115
298000
3000
że chciałbym interakcji z tymi pikselami.
05:16
So I put a smallmały cameraaparat fotograficzny over there,
116
301000
2000
Dlatego dodałem niewielką kamerę,
05:18
that actsdzieje as a digitalcyfrowy eyeoko.
117
303000
2000
która gra rolę cyfrowego oka.
05:20
LaterPóźniej, we movedprzeniósł to a much better,
118
305000
2000
Ulepszona wersja, zawieszana na szyi,
05:22
consumer-orientedzorientowany na klienta pendantLampa wisząca versionwersja of that,
119
307000
2000
przeznaczona już była do sprzedaży.
05:24
that manywiele of you now know as the SixthSenseSixthSense deviceurządzenie.
120
309000
3000
To znane wam urządzenie SixthSense ("Szósty Zmysł").
05:27
But the mostwiększość interestingciekawy thing about this particularszczególny technologytechnologia
121
312000
3000
Co ważne, dzięki tej technologii,
05:30
is that you can carrynieść your digitalcyfrowy worldświat with you
122
315000
4000
własny świat cyfrowy można wszędzie zabrać ze sobą.
05:34
wherevergdziekolwiek you go.
123
319000
2000
własny świat cyfrowy można wszędzie zabrać ze sobą.
05:36
You can startpoczątek usingza pomocą any surfacepowierzchnia, any wallŚciana around you,
124
321000
3000
Każda powierzchnia czy ściana może posłużyć jako interfejs.
05:39
as an interfaceberło.
125
324000
2000
Każda powierzchnia czy ściana może posłużyć jako interfejs.
05:41
The cameraaparat fotograficzny is actuallytak właściwie trackingśledzenie all your gesturesgesty.
126
326000
3000
Kamera śledzi wszystkie gesty użytkownika.
05:44
WhateverCokolwiek you're doing with your handsręce,
127
329000
2000
Rozumie wszystko, co robią dłonie.
05:46
it's understandingzrozumienie that gesturegest.
128
331000
2000
Rozumie wszystko, co robią dłonie.
05:48
And, actuallytak właściwie, if you see, there are some colorkolor markersmarkery
129
333000
2000
Wersja początkowa wykorzystuje
05:50
that in the beginningpoczątek versionwersja we are usingza pomocą with it.
130
335000
3000
widoczne tu kolorowe znaczniki.
05:53
You can startpoczątek paintingobraz on any wallŚciana.
131
338000
2000
Można malować na każdej ścianie.
05:55
You stop by a wallŚciana, and startpoczątek paintingobraz on that wallŚciana.
132
340000
3000
Widzimy ścianę, zaczynamy malować.
05:58
But we are not only trackingśledzenie one fingerpalec, here.
133
343000
2000
System nie śledzi tylko jednego palca.
06:00
We are givingdający you the freedomwolność of usingza pomocą all of bothobie of your handsręce,
134
345000
4000
Daje wolność wykorzystywania palców obu dłoni,
06:04
so you can actuallytak właściwie use bothobie of your handsręce to zoomPowiększenie into or zoomPowiększenie out
135
349000
3000
dzięki czemu można przybliżać i oddalać mapę,
06:07
of a mapmapa just by pinchingszczypanie all presentteraźniejszość.
136
352000
2000
chwytając ją palcami.
06:09
The cameraaparat fotograficzny is actuallytak właściwie doing --
137
354000
3000
Zadaniem kamery jest przechwytywanie obrazu,
06:12
just, gettinguzyskiwanie all the imagesobrazy --
138
357000
1000
Zadaniem kamery jest przechwytywanie obrazu,
06:13
is doing the edgekrawędź recognitionuznanie and alsorównież the colorkolor recognitionuznanie
139
358000
3000
rozpoznawanie krawędzi i kolorów,
06:16
and so manywiele other smallmały algorithmsalgorytmy are going on insidewewnątrz.
140
361000
3000
a w środku działa wiele innych algorytmów.
06:19
So, technicallytechnicznie, it's a little bitkawałek complexzłożony,
141
364000
2000
Technologia jest może skomplikowana,
06:21
but it givesdaje you an outputwydajność whichktóry is more intuitiveintuicyjny to use, in some sensesens.
142
366000
3000
ale rezultat jest bardziej "intuicyjny".
06:24
But I'm more excitedpodekscytowany that you can actuallytak właściwie take it outsidena zewnątrz.
143
369000
3000
Mnie cieszy to, że można wziąć ją na dwór.
06:27
RatherRaczej than gettinguzyskiwanie your cameraaparat fotograficzny out of your pocketkieszeń,
144
372000
3000
Nie trzeba wyjmować aparatu z kieszeni,
06:30
you can just do the gesturegest of takingnabierający a photozdjęcie
145
375000
3000
wystarczy wykonać gest kadrowania,
06:33
and it takes a photozdjęcie for you.
146
378000
2000
a system wykona zdjęcie.
06:35
(ApplauseAplauz)
147
380000
4000
(Brawa)
06:39
Thank you.
148
384000
1000
Dziękuję.
06:41
And laterpóźniej I can find a wallŚciana, anywheregdziekolwiek,
149
386000
2000
A potem na dowolnej ścianie
06:43
and startpoczątek browsingprzeglądanie stron those photoszdjęcia
150
388000
2000
można przeglądnąć zdjęcia,
06:45
or maybe, "OK, I want to modifymodyfikować this photozdjęcie a little bitkawałek
151
390000
2000
albo trochę je zmienić
06:47
and sendwysłać it as an emaile-mail to a friendprzyjaciel."
152
392000
2000
i wysłać e-mailem do kolegi.
06:49
So, we are looking for an eraera where
153
394000
3000
Chcemy połączyć technologię komputerową ze światem materialnym.
06:52
computingprzetwarzanie danych will actuallytak właściwie mergełączyć with the physicalfizyczny worldświat.
154
397000
3000
Chcemy połączyć technologię komputerową ze światem materialnym.
06:55
And, of coursekurs, if you don't have any surfacepowierzchnia,
155
400000
3000
Oczywiście, jeśli nie ma dostępnych powierzchni,
06:58
you can startpoczątek usingza pomocą your palmPalma for simpleprosty operationsoperacje.
156
403000
3000
można wykorzystać również dłoń.
07:01
Here, I'm dialingWybieranie numeru a phonetelefon numbernumer just usingza pomocą my handdłoń.
157
406000
2000
Tutaj wybieram numer.
07:07
The cameraaparat fotograficzny is actuallytak właściwie not only understandingzrozumienie your handdłoń movementsruchy,
158
412000
3000
Co ciekawe, kamera rozumie nie tylko ruchy dłoni,
07:10
but, interestinglyco ciekawe,
159
415000
1000
Co ciekawe, kamera rozumie nie tylko ruchy dłoni,
07:11
is alsorównież ablezdolny to understandzrozumieć what objectsobiekty you are holdingtrzymać in your handdłoń.
160
416000
3000
ale potrafi też rozpoznać trzymany przedmiot.
07:14
What we're doing here is actuallytak właściwie --
161
419000
3000
Umożliwia to na przykład, w tym wypadku,
07:17
for exampleprzykład, in this casewalizka,
162
422000
2000
Umożliwia to na przykład, w tym wypadku,
07:19
the bookksiążka coverpokrywa is matcheddopasowane
163
424000
2000
porównanie okładki z tysiącami, może milionami innych w Internecie,
07:21
with so manywiele thousandstysiące, or maybe millionsmiliony of booksksiążki onlineonline,
164
426000
3000
porównanie okładki z tysiącami, może milionami innych w Internecie,
07:24
and checkingkontrola out whichktóry bookksiążka it is.
165
429000
2000
i znalezienie odpowiedniej książki.
07:26
OnceRaz it has that informationInformacja,
166
431000
1000
Dzięki temu można odczytać recenzję,
07:27
it findsznajduje out more reviewsOpinie about that,
167
432000
2000
Dzięki temu można odczytać recenzję,
07:29
or maybe NewNowy YorkYork TimesRazy has a sounddźwięk overviewPrzegląd on that,
168
434000
3000
może New York Times oferuje recenzję dźwiękową,
07:32
so you can actuallytak właściwie hearsłyszeć, on a physicalfizyczny bookksiążka,
169
437000
2000
co pozwala na odsłuchanie nagrania
07:34
a reviewrecenzja as sounddźwięk.
170
439000
2000
recenzji tej materialnej książki.
07:36
("famoussławny talk at HarvardHarvard UniversityUniwersytet ...")
171
441000
2000
("sławne przemówienie na Uniwesytecie Harvarda...")
07:38
This was Obama'sObama's visitodwiedzić last weektydzień to MITMIT.
172
443000
3000
To zeszłotygodniowa wizyta Obamy na MIT.
07:42
("... and particularlyszczególnie I want to thank two outstandingwybitne MITMIT ...")
173
447000
4000
("...i szczególne podziękowania dla dwojga wspaniałych...")
07:46
So, I was seeingwidzenie the liverelacja na żywo [videowideo] of his talk, outsidena zewnątrz, on just a newspaperGazeta.
174
451000
5000
Oglądałem relację wideo z jego wykładu na żywo, na zwykłej gazecie.
07:51
Your newspaperGazeta will showpokazać you liverelacja na żywo weatherpogoda informationInformacja
175
456000
3000
Gazeta pokaże nam dane pogodowe na żywo.
07:54
ratherraczej than havingmający it updatedzaktualizowany -- like, you have to checkczek your computerkomputer
176
459000
3000
Nie trzeba sięgać co chwilę po komputer,
07:57
in orderzamówienie to do that, right?
177
462000
2000
żeby sprawdzić, czy są aktualne.
07:59
(ApplauseAplauz)
178
464000
5000
(Brawa)
08:04
When I'm going back, I can just use my boardingabordaż passprzechodzić
179
469000
3000
W drodze powrotnej karta pokładowa umożliwia mi
08:07
to checkczek how much my flightlot has been delayedopóźniony,
180
472000
2000
sprawdzenie opóźnienia samolotu,
08:09
because at that particularszczególny time,
181
474000
2000
bo akurat nie mam ochoty wyjmować iPhone'a
08:11
I'm not feelinguczucie like openingotwarcie my iPhoneiPhone,
182
476000
2000
bo akurat nie mam ochoty wyjmować iPhone'a
08:13
and checkingkontrola out a particularszczególny iconIkona.
183
478000
2000
i klikać w ikony.
08:15
And I think this technologytechnologia will not only changezmiana the way --
184
480000
3000
I sądzę, że ta technologia zmieni nie tylko...
08:18
yes. (LaughterŚmiech)
185
483000
1000
Tak. (Śmiech)
08:20
It will changezmiana the way we interactoddziaływać with people, alsorównież,
186
485000
2000
Zmieni nasze interakcje międzyludzkie,
08:22
not only the physicalfizyczny worldświat.
187
487000
2000
nie tylko interakcje z przedmiotami.
08:24
The funzabawa partczęść is, I'm going to the BostonBoston metrometra,
188
489000
3000
Najfajniejszym momentem powrotu
08:27
and playinggra a pongPong gamegra insidewewnątrz the trainpociąg
189
492000
3000
było granie w Ponga na podłodze bostońskiego metra.
08:30
on the groundziemia, right?
190
495000
2000
było granie w Ponga na podłodze bostońskiego metra.
08:32
(LaughterŚmiech)
191
497000
1000
(Śmiech)
08:33
And I think the imaginationwyobraźnia is the only limitlimit
192
498000
2000
Od naszej wyobraźni zależy,
08:35
of what you can think of
193
500000
2000
czego dokona ta technologia
08:37
when this kinduprzejmy of technologytechnologia mergesScala with realreal life.
194
502000
2000
w połączeniu ze światem rzeczywistym.
08:39
But manywiele of you arguespierać się, actuallytak właściwie, that
195
504000
2000
Wielokrotnie powtarzano mi,
08:41
all of our work is not only about physicalfizyczny objectsobiekty.
196
506000
3000
że interakcje z przedmiotami to nie wszystko.
08:44
We actuallytak właściwie do lots of accountingrachunkowości and paperpapier editingredagowanie
197
509000
3000
Jest jeszcze księgowanie, edycja tekstu,
08:47
and all those kindsrodzaje of things; what about that?
198
512000
2000
i tak dalej - co ja na to?
08:49
And manywiele of you are excitedpodekscytowany about the nextNastępny generationgeneracja tablettabletka computerskomputery
199
514000
4000
Wielu z was nie może się doczekać tabletów nowej generacji.
08:53
to come out in the marketrynek.
200
518000
2000
Wielu z was nie może się doczekać tabletów nowej generacji.
08:55
So, ratherraczej than waitingczekanie for that,
201
520000
2000
Zamiast czekać, sam zrobiłem taki z kartki papieru.
08:57
I actuallytak właściwie madezrobiony my ownwłasny, just usingza pomocą a piecekawałek of paperpapier.
202
522000
3000
Zamiast czekać, sam zrobiłem taki z kartki papieru.
09:00
So, what I did here is removeusunąć the cameraaparat fotograficzny --
203
525000
2000
Wyjąłem z kamery...
09:02
All the webcamKamerka Internetowa cameraskamery have a microphonemikrofon insidewewnątrz the cameraaparat fotograficzny.
204
527000
4000
Każda kamera internetowa ma w sobie mikrofon.
09:06
I removedUsunięto the microphonemikrofon from that,
205
531000
3000
Wyjąłem ten mikrofon, przypiąłem z boku...
09:09
and then just pinchedściągnięty that --
206
534000
2000
Wyjąłem ten mikrofon, przypiąłem z boku...
09:11
like I just madezrobiony a clipspinacz out of the microphonemikrofon --
207
536000
3000
Dorobiłem do mikrofonu klips.
09:14
and clippedprzycięty that to a piecekawałek of paperpapier, any paperpapier that you founduznany around.
208
539000
4000
Przypiąłem to do kartki najzwyklejszego papieru.
09:18
So now the sounddźwięk of the touchdotknąć
209
543000
3000
Dźwięk dotyku określa,
09:21
is gettinguzyskiwanie me when exactlydokładnie I'm touchingwzruszające the paperpapier.
210
546000
3000
kiedy mój palec dotyka kartki.
09:24
But the cameraaparat fotograficzny is actuallytak właściwie trackingśledzenie where my fingerspalce are movingw ruchu.
211
549000
4000
Kamera natomiast śledzi ruch palców w przestrzeni.
09:28
You can of coursekurs watch movieskino.
212
553000
3000
Oczywiście, można tak oglądać filmy.
09:31
("Good afternoonpopołudnie. My nameNazwa is RussellRussell ...
213
556000
3000
("Dobry wieczór. Nazywam się Russell.")
09:34
and I am a WildernessBezdroża ExplorerExplorer in TribePlemię 54.")
214
559000
3000
("Jestem Badaczem Dziczy z Plemienia 54.")
09:37
And you can of coursekurs playgrać gamesGry.
215
562000
3000
Można też grać w gry komputerowe.
09:40
(CarSamochód enginesilnik)
216
565000
3000
(Odgłos silnika samochodu)
09:43
Here, the cameraaparat fotograficzny is actuallytak właściwie understandingzrozumienie how you're holdingtrzymać the paperpapier
217
568000
3000
Tutaj system odpowiada na poruszenia kartki
09:46
and playinggra a car-racingwyścigi samochodowe gamegra.
218
571000
2000
i steruje samochodem.
09:48
(ApplauseAplauz)
219
573000
3000
(Brawa)
09:52
ManyWiele of you alreadyjuż mustmusi have thought, OK, you can browsePrzeglądaj.
220
577000
2000
Jak się pewnie domyślacie, można tak też przeglądać strony,
09:54
Yeah. Of coursekurs you can browsePrzeglądaj to any websitesstrony internetowe
221
579000
3000
Jak się pewnie domyślacie, można tak też przeglądać strony,
09:57
or you can do all sortssortuje of computingprzetwarzanie danych on a piecekawałek of paperpapier
222
582000
3000
albo uruchomić inne potrzebne programy.
10:00
wherevergdziekolwiek you need it.
223
585000
1000
albo uruchomić inne potrzebne programy.
10:01
So, more interestinglyco ciekawe,
224
586000
3000
Co ciekawe, ta funkcjonalność
10:04
I'm interestedzainteresowany in how we can take that in a more dynamicdynamiczny way.
225
589000
3000
może być jeszcze bardziej dynamiczna.
10:07
When I come back to my deskbiurko I can just pinchszczypta that informationInformacja
226
592000
3000
W domu mogę podnieść informacje
10:10
back to my desktoppulpitu
227
595000
2000
i wrzucić na pulpit,
10:12
so I can use my full-sizepełnowymiarowy computerkomputer.
228
597000
3000
żeby pracować dalej na dużym komputerze.
10:15
(ApplauseAplauz)
229
600000
2000
(Brawa)
10:17
And why only computerskomputery? We can just playgrać with papersdokumenty tożsamości.
230
602000
3000
Dlaczego tylko komputery? Pobawmy się papierem.
10:20
PaperPapieru worldświat is interestingciekawy to playgrać with.
231
605000
3000
Zabawa światem papieru to duża frajda.
10:23
Here, I'm takingnabierający a partczęść of a documentdokument
232
608000
2000
Tu biorę część dokumentu,
10:25
and puttingwprowadzenie over here a seconddruga partczęść from a seconddruga placemiejsce --
233
610000
4000
potem dodaję fragment innego
10:29
and I'm actuallytak właściwie modifyingmodyfikowanie the informationInformacja
234
614000
3000
i modyfikuję zebrane tak informacje.
10:32
that I have over there.
235
617000
2000
i modyfikuję zebrane tak informacje.
10:34
Yeah. And I say, "OK, this lookswygląda nicemiły,
236
619000
3000
Teraz stwierdzam: "Jakie ładne, wydrukujmy to!"
10:37
let me printwydrukować it out, that thing."
237
622000
2000
Teraz stwierdzam: "Jakie ładne, wydrukujmy to!"
10:39
So I now have a print-outwydruk of that thing, and now --
238
624000
2000
I mam wydruk.
10:41
the workflowprzepływ pracy is more intuitiveintuicyjny the way we used to do it
239
626000
3000
Pracuje się tak bardziej intuicyjnie,
10:44
maybe 20 yearslat back,
240
629000
3000
tak jak jakieś 20 lat temu.
10:47
ratherraczej than now switchingprzełączanie betweenpomiędzy these two worldsświaty.
241
632000
3000
Nie trzeba przeskakiwać między dwoma światami.
10:50
So, as a last thought,
242
635000
3000
Na koniec dodam, że sądzę,
10:53
I think that integratingintegracja informationInformacja to everydaycodziennie objectsobiekty
243
638000
3000
że integracja informacji z codziennymi przedmiotami
10:56
will not only help us to get ridpozbyć się of the digitalcyfrowy dividepodzielić,
244
641000
5000
nie tylko pozwoli zwalczyć wykluczenie cyfrowe
11:01
the gapszczelina betweenpomiędzy these two worldsświaty,
245
646000
2000
i połączy te dwa światy,
11:03
but will alsorównież help us, in some way,
246
648000
2000
ale pomoże nam pozostać ludźmi,
11:05
to stayzostać humanczłowiek,
247
650000
2000
i zwiększy nasz związek ze światem materialnym.
11:07
to be more connectedpołączony to our physicalfizyczny worldświat.
248
652000
3000
i zwiększy nasz związek ze światem materialnym.
11:13
And it will actuallytak właściwie help us not endkoniec up beingistota machinesmaszyny
249
658000
3000
Pomoże nam uniknąć przemiany w maszyny
11:16
sittingposiedzenie in frontz przodu of other machinesmaszyny.
250
661000
2000
siedzące przed innymi maszynami.
11:18
That's all. Thank you.
251
663000
3000
To wszystko. Dziękuję.
11:21
(ApplauseAplauz)
252
666000
14000
(Brawa)
11:35
Thank you.
253
680000
1000
Dziękuję.
11:36
(ApplauseAplauz)
254
681000
3000
(Brawa)
11:39
ChrisChris AndersonAnderson: So, PranavJacek,
255
684000
1000
Chris Anderson: Po pierwsze, Pranav, jesteś geniuszem.
11:40
first of all, you're a geniusgeniusz.
256
685000
3000
Chris Anderson: Po pierwsze, Pranav, jesteś geniuszem.
11:43
This is incredibleniesamowite, really.
257
688000
3000
To wszystko jest wręcz niewiarygodne.
11:46
What are you doing with this? Is there a companyfirma beingistota plannedzaplanowany?
258
691000
3000
Co z tym robisz? Powstaje jakaś firma?
11:49
Or is this researchBadania foreverna zawsze, or what?
259
694000
2000
Czy to tylko eksperymenty?
11:51
PranavJacek MistryMistry: So, there are lots of companiesfirmy --
260
696000
2000
Pranav Ministry: Wiele firm sponsoruje Media Lab.
11:53
actuallytak właściwie sponsorsponsora companiesfirmy of MediaMedia LabLaboratorium --
261
698000
1000
Pranav Ministry: Wiele firm sponsoruje Media Lab.
11:54
interestedzainteresowany in takingnabierający this aheadprzed siebie in one or anotherinne way.
262
699000
3000
Mają różne pomysły.
11:57
CompaniesFirm like mobilemobilny phonetelefon operatorsOperatorzy
263
702000
2000
Operatorzy komórkowi mają inne plany,
11:59
want to take this in a differentróżne way than the NGOsOrganizacje pozarządowe in IndiaIndie,
264
704000
3000
niż organizacje pozarządowe w Indiach,
12:02
[who] are thinkingmyślący, "Why can we only have 'Sixth' Szósty Sense'Sensie '?
265
707000
3000
które myślą "Dlaczego szósty zmysł?
12:05
We should have a 'Fifth' V Sense'Sensie ' for missing-senseBrak sensu people
266
710000
2000
Powinien być jeszcze piąty, dla osób niemych.
12:07
who cannotnie może speakmówić.
267
712000
1000
Powinien być jeszcze piąty, dla osób niemych,
12:08
This technologytechnologia can be used for them to speakmówić out in a differentróżne way
268
713000
3000
by mogły komunikować się przez głośniki."
12:11
with maybe a speakergłośnik systemsystem."
269
716000
1000
by mogły komunikować się przez głośniki."
12:12
CACA: What are your ownwłasny plansplany? Are you stayingprzebywający at MITMIT,
270
717000
3000
CA: A ty? Zostajesz w MIT, rozwijasz te pomysły?
12:15
or are you going to do something with this?
271
720000
1000
CA: A ty? Zostajesz w MIT, rozwijasz te pomysły?
12:16
PMPM: I'm tryingpróbować to make this more availabledostępny to people
272
721000
2000
PM: Chcę to szeroko udostępnić,
12:18
so that anyonektokolwiek can developrozwijać theirich ownwłasny SixthSenseSixthSense deviceurządzenie,
273
723000
3000
żeby każdy mógł zbudować Szósty Zmysł,
12:21
because the hardwaresprzęt komputerowy is actuallytak właściwie not that hardciężko to manufactureprodukcja
274
726000
5000
bo ten sprzęt nie jest skomplikowany technologicznie.
12:26
or hardciężko to make your ownwłasny.
275
731000
2000
Można wykonać go samodzielnie.
12:28
We will providezapewniać all the openotwarty sourceźródło softwareoprogramowanie for them,
276
733000
2000
Oprogramowanie będzie open source,
12:30
maybe startingstartowy nextNastępny monthmiesiąc.
277
735000
2000
dostępne już za miesiąc.
12:32
CACA: OpenOtwarte sourceźródło? WowWow.
278
737000
2000
CA: Open source? Wow.
12:34
(ApplauseAplauz)
279
739000
5000
(Brawa)
12:39
CACA: Are you going to come back to IndiaIndie with some of this, at some pointpunkt?
280
744000
3000
CA: Chciałbyś upowszechnić to w Indiach?
12:42
PMPM: Yeah. Yes, yes, of coursekurs.
281
747000
2000
PM: Tak, oczywiście.
12:44
CACA: What are your plansplany? MITMIT?
282
749000
2000
CA: Jakie masz plany? MIT?
12:46
IndiaIndie? How are you going to splitrozdzielać your time going forwardNaprzód?
283
751000
2000
Czy Indie? Jak to pogodzisz?
12:48
PMPM: There is a lot of energyenergia here. Lots of learninguczenie się.
284
753000
3000
PM: Tu jest dużo energii, nauki.
12:51
All of this work that you have seenwidziany is all about
285
756000
2000
Wszystko, co pokazałem,
12:53
my learninguczenie się in IndiaIndie.
286
758000
2000
bierze się z mojej nauki w Indiach.
12:55
And now, if you see, it's more about the cost-effectivenessopłacalność:
287
760000
3000
Co ważne, ta technologia jest opłacalna:
12:58
this systemsystem costskoszty you $300
288
763000
2000
kosztuje 300 dolarów,
13:00
comparedporównywane to the $20,000 surfacepowierzchnia tablestabele, or anything like that.
289
765000
3000
a interaktywne stoły, itp., jakieś 20.000.
13:03
Or maybe even the $2 mousemysz gesturegest systemsystem
290
768000
3000
To urządzenie z myszki za 2 dolary
13:06
at that time was costingkalkulacji kosztów around $5,000?
291
771000
3000
kosztowało wtedy może 5.000.
13:09
So, we actuallytak właściwie -- I showedpokazał that, at a conferencekonferencja, to
292
774000
4000
Na pewnej konferencji pokazałem te rozwiązania
13:13
PresidentPrezydent AbdulAbdul KalamKalam, at that time,
293
778000
2000
prezydentowi Abdulowi Kalamowi,
13:15
and then he said, "OK, we should use this in BhabhaBhabha AtomicAtomowej ResearchBadania CentreCentrum
294
780000
3000
a on: "Niektórymi aspektami powinno zająć się
13:18
for some use of that."
295
783000
2000
Centrum Badań Jądrowych Bhabha."
13:20
So I'm excitedpodekscytowany about how I can bringprzynieść the technologytechnologia to the massesMas
296
785000
3000
Cieszę się, że mogę udostępnić te technologie ludziom,
13:23
ratherraczej than just keepingkonserwacja that technologytechnologia in the lablaboratorium environmentśrodowisko.
297
788000
3000
zamiast ukrywać je w laboratorium.
13:26
(ApplauseAplauz)
298
791000
4000
(Brawa)
13:30
CACA: BasedNa podstawie on the people we'vemamy seenwidziany at TEDTED,
299
795000
3000
CA: Znam wielu uczestników TED i sądzę,
13:33
I would say you're trulynaprawdę one of the two or threetrzy
300
798000
1000
że jesteś jednym z 3 najlepszych wynalazców na świecie.
13:34
bestNajlepiej inventorswynalazcy in the worldświat right now.
301
799000
2000
że jesteś jednym z 3 najlepszych wynalazców na świecie.
13:36
It's an honorhonor to have you at TEDTED.
302
801000
2000
Twoja obecność jest dla nas zaszczytem.
13:38
Thank you so much.
303
803000
2000
Dziękuję bardzo.
13:40
That's fantasticfantastyczny.
304
805000
1000
Niewiarygodne.
13:41
(ApplauseAplauz)
305
806000
4000
(Brawa)
Translated by Krystian Aparta
Reviewed by Joanna Pietrulewicz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com