ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: Jaudinantis SixthSense technologijos potencialas

Filmed:
18,689,186 views

TEDIndia renginyje Pranav Mistry demonstruoja keletą prietaisų, kurie padeda fiziniam pasauliui sąveikauti su duomenų pasauliu - įskaitant jo SixthSense įrenginį ir naują, revoliucingą popierinį "nešiojamą kompiuterį". Scenoje atsakydamas į klausimus, Mistry prasitaria, kad jis pakeis SixthSense programą į atvirąjį kodą, taip atverdamas jo galimybes visiems.
- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We grewaugo up
0
0
2000
Mes užaugome
00:17
interactingsąveikauja with the physicalfizinis objectsobjektai around us.
1
2000
3000
sąveikaudami su fiziniais objektais aplink mus.
00:20
There are an enormousmilžiniškas numbernumeris of them
2
5000
2000
Nesuskaičiuojamą daugybę jų
00:22
that we use everykiekvienas day.
3
7000
2000
naudojame kasdien.
00:24
UnlikeSkirtingai nuo mostlabiausiai of our computingskaičiavimas devicesprietaisai,
4
9000
3000
Kitaip, nei daugumą mūsų kompiuterinių prietaisų,
00:27
these objectsobjektai are much more funlinksma to use.
5
12000
3000
šiuos objektus daug smagiau naudoti.
00:30
When you talk about objectsobjektai,
6
15000
3000
Kai kalbi apie objektus,
00:33
one other thing automaticallyautomatiškai comesateina attachedpridedamas to that thing,
7
18000
3000
vienas dalykas automatiškai susiejamas su jais,
00:36
and that is gesturesgestai:
8
21000
2000
ir tai yra gestai:
00:38
how we manipulatemanipuliuoti these objectsobjektai,
9
23000
2000
kaip mes manipuliuojame šiais objektais,
00:40
how we use these objectsobjektai in everydaykiekvieną dieną life.
10
25000
3000
kaip mes naudojame šiuos objektus kasdieniniame gyvenime.
00:43
We use gesturesgestai not only to interactbendrauti with these objectsobjektai,
11
28000
3000
Mes naudojame gestus ne tik sąveikaudami su šiais objektais,
00:46
but we alsotaip pat use them to interactbendrauti with eachkiekvienas other.
12
31000
2000
bet taip pat ir bendraudami vienas su kitu.
00:48
A gesturegestas of "NamasteNamaste!", maybe, to respectpagarba someonekas nors,
13
33000
3000
Gestas "Namaste!", galbūt, pagerbiant kitą,
00:51
or maybe --
14
36000
1000
arba galbūt --
00:52
in IndiaIndija I don't need to teachmokyti a kidvaikas that this meansreiškia
15
37000
2000
Indijoje man nereikia aiškinti vaikui, kad tai reiškia
00:54
"fourketuri runseina" in cricketKriketas.
16
39000
2000
"keturis bėgimus" krikete.
00:56
It comesateina as a partdalis of our everydaykiekvieną dieną learningmokymasis.
17
41000
3000
Tai ateina kaip dalis mūsų kasdieninio mokymosi.
00:59
So, I am very interestedsuinteresuotas,
18
44000
2000
Taigi, man labai įdomu,
01:01
from the beginningpradedant, that how --
19
46000
2000
nuo pat pradžių, kaip --
01:03
how our knowledgežinios
20
48000
2000
Kaip mūsų žinios
01:05
about everydaykiekvieną dieną objectsobjektai and gesturesgestai,
21
50000
2000
apie kasdieninius objektus bei gestus ir
01:07
and how we use these objectsobjektai,
22
52000
2000
kaip mes naudojame šiuos objektus,
01:09
can be leveragedsvertas to our interactionssąveika with the digitalskaitmeninis worldpasaulis.
23
54000
3000
gali atsverti mūsų sąveiką su skaitmeniniu pasauliu.
01:12
RatherO than usingnaudojant a keyboardklaviatūra and mousepelė,
24
57000
3000
Vietoj to, kad naudotume klaviatūrą ir pelę,
01:15
why can I not use my computerkompiuteris
25
60000
3000
kodėl negalime naudoti savo kompiuterio
01:18
in the sametas pats way that I interactbendrauti in the physicalfizinis worldpasaulis?
26
63000
3000
taip pat, kaip sąveikaudami su fiziniu pasauliu?
01:21
So, I startedprasidėjo this explorationtyrinėjimas around eightaštuoni yearsmetai back,
27
66000
3000
Taigi, aš pradėjau šiuos tyrimus maždaug prieš aštuonerius metus,
01:24
and it literallypažodžiui startedprasidėjo with a mousepelė on my deskstalas.
28
69000
3000
ir tai tiesiogine to žodžio prasme prasidėjo nuo pelės ant mano stalo.
01:27
RatherO than usingnaudojant it for my computerkompiuteris,
29
72000
3000
Vietoj to, kad naudočiau ją savo kompiuteriui,
01:30
I actuallyiš tikrųjų openedatidarytas it.
30
75000
3000
aš išmontavau ją.
01:33
MostDauguma of you mightgali be awarežino that, in those daysdienos,
31
78000
2000
Daugelis jūsų turbūt žinote, kad tais laikais
01:35
the mousepelė used to come with a ballkamuolys insideviduje,
32
80000
2000
pelė būdavo su rutuliuku viduje,
01:37
and there were two rollersvolai
33
82000
2000
ir viduje būdavo du voleliai,
01:39
that actuallyiš tikrųjų guidegidas the computerkompiuteris where the ballkamuolys is movingjuda,
34
84000
3000
kurie nurodydavo kompiuteriui, kur juda rutuliukas,
01:42
and, accordinglyatitinkamai, where the mousepelė is movingjuda.
35
87000
2000
ir, atitinkamai, kur juda pelė.
01:44
So, I was interestedsuinteresuotas in these two rollersvolai,
36
89000
3000
Taigi, aš domėjausi šiais dviem voleliais,
01:47
and I actuallyiš tikrųjų wanted more, so I borrowedpasiskolinti anotherkitas mousepelė from a frienddraugas --
37
92000
3000
ir aš norėjau daugiau jų, taigi pasiskolinau kitą pelę iš savo draugo --
01:50
never returnedgrįžo to him --
38
95000
2000
niekada jam negrąžinau --
01:52
and I now had fourketuri rollersvolai.
39
97000
2000
ir dabar turėjau keturis volelius.
01:54
InterestinglyĮdomu, what I did with these rollersvolai is,
40
99000
3000
Įdomu, ką aš dariau su šiais voleliais, tai
01:57
basicallyiš esmės, I tookpaėmė them off of these mousesPelytės
41
102000
3000
iš esmės aš išėmiau juos iš pelių
02:00
and then put them in one linelinija.
42
105000
2000
ir sudėjau juos į vieną liniją.
02:02
It had some stringsstygos and pulleysskriemuliai and some springsspyruoklės.
43
107000
3000
Pritaisiau keletą virvučių, skridinių ir kelias spyruokles.
02:05
What I got is basicallyiš esmės a gesturegestas interfacesąsaja deviceprietaisas
44
110000
3000
Ką aš sukonstravau, iš esmės buvo gestų sąsajos įrenginys,
02:08
that actuallyiš tikrųjų actsveiksmai as a motion-sensingjudesio aptikimo deviceprietaisas
45
113000
4000
kuris iš tiesų veikia kaip judesių jutimo prietaisas,
02:12
madepagamintas for two dollarsdoleriai.
46
117000
2000
padarytas už du dolerius.
02:14
So, here, whateverNesvarbu movementjudėjimas I do in my physicalfizinis worldpasaulis
47
119000
3000
Taigi, štai čia, kokį judesį bepadaryčiau fiziniame pasaulyje,
02:17
is actuallyiš tikrųjų replicatedpakartoti insideviduje the digitalskaitmeninis worldpasaulis
48
122000
3000
jis yra pakartojamas skaitmeniniame pasaulyje,
02:20
just usingnaudojant this smallmažas deviceprietaisas that I madepagamintas, around eightaštuoni yearsmetai back,
49
125000
3000
naudojant šį nedidelį prietaisą, kurį padariau prieš maždaug aštuonerius metus,
02:23
in 2000.
50
128000
2000
2000-aisiais.
02:25
Because I was interestedsuinteresuotas in integratingintegravimas these two worldspasauliai,
51
130000
2000
Kadangi domėjausi, kaip galima integruoti šiuos du pasaulius,
02:27
I thought of stickylipnus notesPastabos.
52
132000
2000
pagalvojau apie lipnius lapelius.
02:29
I thought, "Why can I not connectPrisijungti
53
134000
3000
Galvojau, "Kodėl negalėčiau sujungti
02:32
the normalnormalus interfacesąsaja of a physicalfizinis stickylipnus notepastaba
54
137000
2000
normalios fizinio lipnaus lapelio funkcijos
02:34
to the digitalskaitmeninis worldpasaulis?"
55
139000
2000
su skaitmeniniu pasauliu?"
02:36
A messagepranešimas writtenparašyta on a stickylipnus notepastaba to my mommama
56
141000
2000
Žinutė, parašyta mano mamai ant lipnaus lapelio,
02:38
on paperpopierius
57
143000
1000
ant popieriaus,
02:39
can come to an SMSSMS,
58
144000
2000
galėtų pavirsti trumpąja žinute,
02:41
or maybe a meetingsusitikimas reminderpriminimas
59
146000
2000
ar galbūt priminimu apie susitikimą,
02:43
automaticallyautomatiškai syncssinchronizuota with my digitalskaitmeninis calendarkalendorius --
60
148000
2000
automatiškai sinchronizuotu su mano skaitmeniniu kalendoriumi --
02:45
a to-doužduoties listsąrašas that automaticallyautomatiškai syncssinchronizuota with you.
61
150000
3000
darbų sąrašas, automatiškai susiderinantis su tavimi.
02:48
But you can alsotaip pat searchPaieška in the digitalskaitmeninis worldpasaulis,
62
153000
3000
Bet taip pat gali ieškoti ir skaitmeniniame pasaulyje,
02:51
or maybe you can writeparašyk a queryužklausa, sayingsakydamas,
63
156000
2000
ar galbūt gali parašyti užklausą,
02:53
"What is DrDr. Smith'sSmith addressadresas?"
64
158000
2000
"Koks yra daktaro Smito adresas?"
02:55
and this smallmažas systemsistema actuallyiš tikrųjų printsspaudiniai it out --
65
160000
2000
ir ši maža sistema tai išspausdina --
02:57
so it actuallyiš tikrųjų actsveiksmai like a paperpopierius input-outputįvesties-išvesties systemsistema,
66
162000
2000
taigi ji išties veikia kaip popieriaus įvesties-išvesties sistema,
02:59
just madepagamintas out of paperpopierius.
67
164000
3000
tačiau padaryta iš popieriaus.
03:05
In anotherkitas explorationtyrinėjimas,
68
170000
2000
Kituose tyrinėjimuose
03:07
I thought of makingpriėmimo a penrašiklis that can drawatkreipti in threetrys dimensionsmatmenys.
69
172000
3000
aš norėjau padaryti rašiklį, galintį piešti trijose dimensijose.
03:10
So, I implementedįgyvendintas this penrašiklis
70
175000
2000
Taigi, aš sukūriau šį rašiklį,
03:12
that can help designersdizaineriai and architectsarchitektai
71
177000
2000
kuris gali padėti dizaineriams ir architektams
03:14
not only think in threetrys dimensionsmatmenys,
72
179000
2000
ne tik galvoti trijose dimensijose,
03:16
but they can actuallyiš tikrųjų drawatkreipti
73
181000
2000
bet ir iš tiesų piešti,
03:18
so that it's more intuitiveintuityvi to use that way.
74
183000
2000
taigi tai yra labiau intuityvus būdas veikti.
03:20
Then I thought, "Why not make a Google"Google" MapŽemėlapyje,
75
185000
2000
Tada pagalvojau, "Kodėl gi nepadarius Google Žemėlapio,
03:22
but in the physicalfizinis worldpasaulis?"
76
187000
2000
bet fiziniame pasaulyje?"
03:24
RatherO than typingrašyti a keywordraktinis žodis to find something,
77
189000
3000
Vietoj to, kad rinkčiau reikšminius žodžius, norėdamas ką nors surasti,
03:27
I put my objectsobjektai on topviršuje of it.
78
192000
2000
aš padedu savo objektus ant viršaus.
03:29
If I put a boardingįlaipinimas passpraeiti, it will showRodyti me where the flightskrydis gatevartai is.
79
194000
3000
Jei padedu įlaipinimo bilietą, jis man parodys, kur yra mano skrydžio vartai.
03:32
A coffeekava cuppuodelis will showRodyti where you can find more coffeekava,
80
197000
3000
Kavos puodelis parodys, kur gali rasti daugiau kavos,
03:35
or where you can trashšiukšlių dėžė the cuppuodelis.
81
200000
2000
ar kur gali išmesti puodelį.
03:37
So, these were some of the earlieranksčiau explorationsieškojimų I did because
82
202000
3000
Taigi, tai buvo vieni ankstyvesnių mano tyrinėjimų, kuriuos dariau, nes
03:40
the goaltikslas was to connectPrisijungti these two worldspasauliai seamlesslyvientisai.
83
205000
3000
mano tikslas buvo sujungti šiuos du pasaulius neatskiriamai.
03:44
AmongTarp all these experimentseksperimentai,
84
209000
2000
Visiems šiems eksperimentams
03:46
there was one thing in commonbendras:
85
211000
2000
buvo būdingas vienas bendras bruožas:
03:48
I was tryingbandau to bringatnešk a partdalis of the physicalfizinis worldpasaulis to the digitalskaitmeninis worldpasaulis.
86
213000
4000
aš bandžiau pervesti dalį fizinio pasaulio į skaitmeninį.
03:52
I was takingpasiimti some partdalis of the objectsobjektai,
87
217000
3000
Aš imdavau dalį objekto,
03:55
or any of the intuitivenessIntuityvusis of realrealus life,
88
220000
3000
arba bet ką intuityvaus iš realaus gyvenimo,
03:58
and bringingpareikšti them to the digitalskaitmeninis worldpasaulis,
89
223000
3000
ir pervesdavau tai į skaitmeninį pasaulį,
04:01
because the goaltikslas was to make our computingskaičiavimas interfacessąsajos more intuitiveintuityvi.
90
226000
3000
kadangi tikslas buvo padaryti mūsų kompiuterinius prietaisus intuityvesniais naudoti.
04:04
But then I realizedsupratau that we humansžmonės
91
229000
2000
Bet tada supratau, kad mums, žmonėms,
04:06
are not actuallyiš tikrųjų interestedsuinteresuotas in computingskaičiavimas.
92
231000
3000
išties nėra įdomus naudojimasis kompiuteriais.
04:09
What we are interestedsuinteresuotas in is informationinformacija.
93
234000
3000
Kas mus domina - tai informacija.
04:12
We want to know about things.
94
237000
2000
Mes norime pažinti daiktus.
04:14
We want to know about dynamicdinamiškas things going around.
95
239000
2000
Mes norime žinoti, kokie dinamiški dalykai vyksta aplinkui.
04:16
So I thought, around last yearmetai -- in the beginningpradedant of the last yearmetai --
96
241000
5000
Taigi aš pagalvojau, maždaug praeitais metais -- praeitų metų pradžioje --
04:21
I startedprasidėjo thinkingmąstymas, "Why can I not take this approachpožiūris in the reverseatvirkštinis way?"
97
246000
3000
aš pradėjau galvoti, "Kodėl gi nepakeitus šio požiūrio į atvirkščią variantą?"
04:24
Maybe, "How about I take my digitalskaitmeninis worldpasaulis
98
249000
3000
Galbūt, "Kaip, jei paimsiu savo skaitmeninį pasaulį
04:27
and paintdažyti the physicalfizinis worldpasaulis with that digitalskaitmeninis informationinformacija?"
99
252000
5000
ir nupiešiu fizinį pasaulį, naudodamasis skaitmenine informacija?"
04:32
Because pixelspikselių are actuallyiš tikrųjų, right now, confinedtik in these rectangularstačiakampio formos devicesprietaisai
100
257000
4000
Kadangi pikseliai yra, tiesą sakant, šiuo metu, apriboti tais keturkampiais prietaisais,
04:36
that fittinka in our pocketskišenės.
101
261000
2000
kurie telpa mūsų kišenėse.
04:38
Why can I not removepašalinti this confineizoliuoti
102
263000
3000
Kodėl gi man nepanaikinus šio apribojimo
04:41
and take that to my everydaykiekvieną dieną objectsobjektai, everydaykiekvieną dieną life
103
266000
3000
ir neperkėlus to į mano kasdienius objektus, kasdienį gyvenimą,
04:44
so that I don't need to learnmokytis the newnaujas languagekalba
104
269000
2000
kad man nereikėtų mokytis naujos kalbos,
04:46
for interactingsąveikauja with those pixelspikselių?
105
271000
3000
kad galėčiau sąveikauti su šiais pikseliais?
04:50
So, in orderįsakymas to realizesuvokti this dreamsvajoti,
106
275000
2000
Taigi, tam, kad įgyvendinčiau savo svajonę,
04:52
I actuallyiš tikrųjų thought of puttingišleisti a big-sizedidelis dydis projectorprojektorius on my headgalva.
107
277000
3000
aš sugalvojau sumontuoti didelį projektorių ant savo galvos.
04:55
I think that's why this is calledvadinamas a head-mountedgalvos montuojamas projectorprojektorius, isn't it?
108
280000
3000
Manau, būtent todėl tai ir yra vadinama ant galvos montuojamu projektoriumi, argi ne?
04:58
I tookpaėmė it very literallypažodžiui,
109
283000
2000
Aš tai priėmiau labai tiesiogiai,
05:00
and tookpaėmė my bikedviratis helmetšalmas,
110
285000
2000
ir paėmiau savo dviračio šalmą,
05:02
put a little cutsupjaustyti over there so that the projectorprojektorius actuallyiš tikrųjų fitstinka nicelygražiai.
111
287000
3000
iškirpau dalį jo, kad projektorius gražiai tilptų.
05:05
So now, what I can do --
112
290000
2000
Taigi dabar aš galėjau
05:07
I can augmentpadidinti the worldpasaulis around me with this digitalskaitmeninis informationinformacija.
113
292000
4000
papildyti pasaulį aplink save šia skaitmenine informacija.
05:11
But latervėliau,
114
296000
2000
Bet vėliau
05:13
I realizedsupratau that I actuallyiš tikrųjų wanted to interactbendrauti with those digitalskaitmeninis pixelspikselių, alsotaip pat.
115
298000
3000
supratau, kad taip pat norėčiau sąveikauti su šiais skaitmeniniais pikseliais.
05:16
So I put a smallmažas camerafotoaparatas over there,
116
301000
2000
Taigi pritvirtinau šią mažą kamerą,
05:18
that actsveiksmai as a digitalskaitmeninis eyeakis.
117
303000
2000
kuri veikia kaip skaitmeninė akis.
05:20
LaterVėliau, we movedpersikėlė to a much better,
118
305000
2000
Vėliau, mes pakeitėme ją daug geriau
05:22
consumer-orientedvartotojus orientuota pendantPakabukas versionversija of that,
119
307000
2000
vartotojo poreikius tenkinančia pakabinama versija,
05:24
that manydaug of you now know as the SixthSenseNijolė deviceprietaisas.
120
309000
3000
kurią dabar daugelis žinote kaip SixthSense prietaisą.
05:27
But the mostlabiausiai interestingįdomus thing about this particularypač technologytechnologija
121
312000
3000
Bet pats įdomiausias šios technologijos aspektas yra tai,
05:30
is that you can carrynešiotis your digitalskaitmeninis worldpasaulis with you
122
315000
4000
kad gali nešiotis savo skaitmeninį pasaulį su savimi,
05:34
whereverbet kur you go.
123
319000
2000
kad ir kur beeitum.
05:36
You can startpradėti usingnaudojant any surfacepaviršius, any wallsiena around you,
124
321000
3000
Gali naudotis bet kokiu paviršiumi, bet kuria siena aplink tave,
05:39
as an interfacesąsaja.
125
324000
2000
kaip vartotojo sąsaja.
05:41
The camerafotoaparatas is actuallyiš tikrųjų trackingstebėjimas all your gesturesgestai.
126
326000
3000
Kamera seka visus tavo judesius.
05:44
WhateverNepriklausomai nuo you're doing with your handsrankos,
127
329000
2000
Ką bedarytum su savo rankomis,
05:46
it's understandingsuprasti that gesturegestas.
128
331000
2000
ji supranta šiuos gestus.
05:48
And, actuallyiš tikrųjų, if you see, there are some colorspalva markersžymekliai
129
333000
2000
Ir, tiesa, jei matote, pradinėje versijoje mes naudojame
05:50
that in the beginningpradedant versionversija we are usingnaudojant with it.
130
335000
3000
spalvotus žymeklius kartu su kamera.
05:53
You can startpradėti paintingtapyba on any wallsiena.
131
338000
2000
Gali pradėti piešti ant bet kurios sienos.
05:55
You stop by a wallsiena, and startpradėti paintingtapyba on that wallsiena.
132
340000
3000
Sustoji prie sienos, ir pradedi ant jos piešti.
05:58
But we are not only trackingstebėjimas one fingerpirštu, here.
133
343000
2000
Bet mes nesekame tik vieno piršto.
06:00
We are givingduoti you the freedomlaisvė of usingnaudojant all of bothabu of your handsrankos,
134
345000
4000
Mes duodame jums laisvę naudoti visus abiejų rankų pirštus,
06:04
so you can actuallyiš tikrųjų use bothabu of your handsrankos to zoompriartinti into or zoompriartinti out
135
349000
3000
kad galėtumėte naudoti abi rankas keisti žemėlapio mastelį
06:07
of a mapžemėlapis just by pinchingpigesniu all presentpateikti.
136
352000
2000
tiesiog spustelėdami pirštus.
06:09
The camerafotoaparatas is actuallyiš tikrųjų doing --
137
354000
3000
Kamera išties --
06:12
just, gettinggauti all the imagesvaizdai --
138
357000
1000
tiesiog, gauna visą vaizdą --
06:13
is doing the edgekraštas recognitionpripažinimą and alsotaip pat the colorspalva recognitionpripažinimą
139
358000
3000
atlieka ribų bei spalvų atpažinimą,
06:16
and so manydaug other smallmažas algorithmsalgoritmai are going on insideviduje.
140
361000
3000
taip pat yra atliekama daug kitų mažų algoritmų.
06:19
So, technicallytechniškai, it's a little bitšiek tiek complexkompleksas,
141
364000
2000
Techniškai, tai gan sudėtinga,
06:21
but it givessuteikia you an outputprodukcija whichkuris is more intuitiveintuityvi to use, in some senseprasme.
142
366000
3000
bet tai duoda rezultatą, kuris yra natūralesnis naudotis, tam tikra prasme.
06:24
But I'm more excitedsusijaudinęs that you can actuallyiš tikrųjų take it outsidelauke.
143
369000
3000
Bet mane labiau žavi tai, kad išties gali tai išsinešti į lauką.
06:27
RatherO than gettinggauti your camerafotoaparatas out of your pocketkišenė,
144
372000
3000
Vietoj to, kad trauktum kamerą iš kišenės,
06:30
you can just do the gesturegestas of takingpasiimti a photonuotrauka
145
375000
3000
gali tiesiog padaryti fotografavimo gestą,
06:33
and it takes a photonuotrauka for you.
146
378000
2000
ir ji padaro fotografiją už tave.
06:35
(ApplausePlojimai)
147
380000
4000
(Plojimai)
06:39
Thank you.
148
384000
1000
Ačiū.
06:41
And latervėliau I can find a wallsiena, anywherebet kur,
149
386000
2000
Ir vėliau aš galiu susirasti sieną
06:43
and startpradėti browsingnaršymas those photosnuotraukos
150
388000
2000
ir peržiūrėti šias nuotraukas,
06:45
or maybe, "OK, I want to modifykeisti this photonuotrauka a little bitšiek tiek
151
390000
2000
ar galbūt, "Gerai, aš noriu šiek tiek pakeisti šią nuotrauką
06:47
and sendsiųsti it as an emailelektroniniu paštu to a frienddraugas."
152
392000
2000
ir nusiųsti ją elektroniniu paštu savo draugui."
06:49
So, we are looking for an eraera where
153
394000
3000
Taigi, mes ieškome laikmečio, kuriame
06:52
computingskaičiavimas will actuallyiš tikrųjų mergesujungti with the physicalfizinis worldpasaulis.
154
397000
3000
skaitmeninis pasaulis susijungs su fiziniu.
06:55
And, of coursežinoma, if you don't have any surfacepaviršius,
155
400000
3000
Ir, žinoma, jei neturi jokio paviršiaus,
06:58
you can startpradėti usingnaudojant your palmdelnas for simplepaprasta operationsoperacijas.
156
403000
3000
gali naudotis savo delnu paprastiems veiksmams atlikti.
07:01
Here, I'm dialingnumerio rinkimo a phonetelefonas numbernumeris just usingnaudojant my handranka.
157
406000
2000
Štai čia aš renku telefono numerį, tiesiog naudodamasis savo ranka.
07:07
The camerafotoaparatas is actuallyiš tikrųjų not only understandingsuprasti your handranka movementsjudesiai,
158
412000
3000
Kamera ne tik supranta tavo rankų judesius,
07:10
but, interestinglyįdomu,
159
415000
1000
bet, įdomu,
07:11
is alsotaip pat ablegalingas to understandsuprasti what objectsobjektai you are holdinglaikymasis in your handranka.
160
416000
3000
taip pat supranta, kokius objektus turi rankoje.
07:14
What we're doing here is actuallyiš tikrųjų --
161
419000
3000
Ką mes darome, tai išties --
07:17
for examplepavyzdys, in this caseatvejis,
162
422000
2000
pavyzdžiui, šiuo atveju
07:19
the bookknyga coverpadengti is matchedsuderinta
163
424000
2000
knygos viršelis yra palyginamas
07:21
with so manydaug thousandstūkstančiai, or maybe millionsmilijonai of booksknygos onlineprisijungęs,
164
426000
3000
su daug tūkstančių, ar galbūt milijonų knygų internete,
07:24
and checkingpatikrinti out whichkuris bookknyga it is.
165
429000
2000
ir patikrinama, kokia tai yra knyga.
07:26
OnceVieną kartą it has that informationinformacija,
166
431000
1000
Kai prietaisas turi šią informaciją,
07:27
it findsranda out more reviewsatsiliepimai about that,
167
432000
2000
jis suranda daugiau atsiliepimų apie tai,
07:29
or maybe NewNaujas YorkJorkas TimesKartus has a soundgarsas overviewapžvalga on that,
168
434000
3000
ar galbūt New York Times turi garsinę recenziją šiai knygai,
07:32
so you can actuallyiš tikrųjų heargirdėti, on a physicalfizinis bookknyga,
169
437000
2000
taigi gali pasiklausyti, ant fizinės knygos,
07:34
a reviewperžiūra as soundgarsas.
170
439000
2000
recenzijos kaip garso.
07:36
("famousgarsus talk at HarvardHarvardo UniversityUniversitetas ...")
171
441000
2000
("garsi kalba Harvardo universitete...")
07:38
This was Obama'sObama visitaplankyti last weeksavaitę to MITMIT.
172
443000
3000
Tai buvo Obamos vizitas praeitą savaitę MIT'e (Massachusetts Institute of Technology).
07:42
("... and particularlyypač I want to thank two outstandingneįvykdyti MITMIT ...")
173
447000
4000
("... ir norėčiau ypatingai padėkoti dviems išskirtiniems MIT...")
07:46
So, I was seeingpamatyti the livegyventi [videovideo] of his talk, outsidelauke, on just a newspaperlaikraštis.
174
451000
5000
Taigi, aš žiūrėjau tiesioginę kalbą, tiesiog laikraštyje.
07:51
Your newspaperlaikraštis will showRodyti you livegyventi weatheroras informationinformacija
175
456000
3000
Tavo laikraštis parodys tau naujausią orų prognozę
07:54
rathergreičiau than havingturintys it updatedatnaujinta -- like, you have to checkTikrinti your computerkompiuteris
176
459000
3000
vietoj to, kad atnaujintų ją -- tu turi patikrinti savo kompiuterį,
07:57
in orderįsakymas to do that, right?
177
462000
2000
kad tai padarytum, ar ne?
07:59
(ApplausePlojimai)
178
464000
5000
(Plojimai)
08:04
When I'm going back, I can just use my boardingįlaipinimas passpraeiti
179
469000
3000
Važiuodamas atgal, aš galiu tiesiog pasižiūrėti į savo bilietą,
08:07
to checkTikrinti how much my flightskrydis has been delayedatidėtas,
180
472000
2000
norėdamas patikrinti, kiek laiko vėluos mano skrydis,
08:09
because at that particularypač time,
181
474000
2000
nes šiuo metu
08:11
I'm not feelingjausmas like openingatidarymas my iPhoneiPhone,
182
476000
2000
neturiu noro traukti savo iPhone
08:13
and checkingpatikrinti out a particularypač iconpiktograma.
183
478000
2000
ir eiti į tam tikrą interneto puslapį.
08:15
And I think this technologytechnologija will not only changekeisti the way --
184
480000
3000
Ir aš manau, kad ši technologija ne tik pakeis būdą --
08:18
yes. (LaughterJuokas)
185
483000
1000
Taip. (Juokas)
08:20
It will changekeisti the way we interactbendrauti with people, alsotaip pat,
186
485000
2000
Ji taip pat pakeis mūsų bendravimo su žmonėmis būdą,
08:22
not only the physicalfizinis worldpasaulis.
187
487000
2000
ne tik fizinį pasaulį.
08:24
The funlinksma partdalis is, I'm going to the BostonBoston metrometro,
188
489000
3000
Linksmoji dalis yra tai, kad galiu nueiti į Bostono metro
08:27
and playingžaisti a pongtenisas gamežaidimas insideviduje the traintraukinys
189
492000
3000
ir žaisti pongą ant traukinio
08:30
on the groundžemė, right?
190
495000
2000
grindų, ar ne?
08:32
(LaughterJuokas)
191
497000
1000
(Juokas)
08:33
And I think the imaginationvaizduotė is the only limitriba
192
498000
2000
Ir aš manau, kad vaizduotė yra vienintelė riba
08:35
of what you can think of
193
500000
2000
bandant sugalvoti,
08:37
when this kindmalonus of technologytechnologija mergessulieja with realrealus life.
194
502000
2000
kaip ši technologija gali susijungti su realiu gyvenimu.
08:39
But manydaug of you argueginčytis, actuallyiš tikrųjų, that
195
504000
2000
Bet daugelis jūsų užginčytų, tiesą sakant, kad
08:41
all of our work is not only about physicalfizinis objectsobjektai.
196
506000
3000
mūsų darbas nėra susijęs vien su fiziniais objektais.
08:44
We actuallyiš tikrųjų do lots of accountingapskaitos and paperpopierius editingredaguoti
197
509000
3000
Mes atliekame daug apskaitos ir redagavimo veiksmų,
08:47
and all those kindsrūšys of things; what about that?
198
512000
2000
ir visus šiuos dalykus; kaip dėl jų?
08:49
And manydaug of you are excitedsusijaudinęs about the nextKitas generationkarta tablettabletė computerskompiuteriai
199
514000
4000
Ir daugelis esate sužavėti sekančios kartos planšetiniais kompiuteriais,
08:53
to come out in the marketturgus.
200
518000
2000
kurie netrukus pasirodys prekyboje.
08:55
So, rathergreičiau than waitinglaukiu for that,
201
520000
2000
Taigi, nenorėdamas laukti to,
08:57
I actuallyiš tikrųjų madepagamintas my ownsavo, just usingnaudojant a piecegabalas of paperpopierius.
202
522000
3000
aš pasidariau savo, tiesiog ant popieriaus skiautės.
09:00
So, what I did here is removepašalinti the camerafotoaparatas --
203
525000
2000
Taigi, aš nuėmiau kamerą --
09:02
All the webcamkamera camerasfotoaparatai have a microphonemikrofonas insideviduje the camerafotoaparatas.
204
527000
4000
visos interneto kameros turi įtaisytus mikrofonus.
09:06
I removedpašalintas the microphonemikrofonas from that,
205
531000
3000
Aš išmontavau mikrofoną
09:09
and then just pinchedsuimtą that --
206
534000
2000
ir tiesiog nugnybau tą --
09:11
like I just madepagamintas a clipklipas out of the microphonemikrofonas --
207
536000
3000
tiesiog padariau spaustuką iš mikrofono
09:14
and clippednukirpti that to a piecegabalas of paperpopierius, any paperpopierius that you foundrasta around.
208
539000
4000
ir prisegiau jį prie popieriaus, bet kurio popieriaus, kurį radau.
09:18
So now the soundgarsas of the touchpaliesti
209
543000
3000
Taigi dabar prisilietimo garsas
09:21
is gettinggauti me when exactlytiksliai I'm touchingpaliesti the paperpopierius.
210
546000
3000
pasiekia mane būtent tuo metu, kai aš priliečiu popierių.
09:24
But the camerafotoaparatas is actuallyiš tikrųjų trackingstebėjimas where my fingerspirštai are movingjuda.
211
549000
4000
Bet kamera seka, kur juda mano pirštai.
09:28
You can of coursežinoma watch moviesfilmai.
212
553000
3000
Žinoma, galite žiūrėti filmus.
09:31
("Good afternoonpo pietų. My namevardas is RussellRussell ...
213
556000
3000
("Labas vakaras. Mano vardas Raselas...")
09:34
and I am a WildernessDykumoje Explorer"Internet Explorer" in TribeGentis 54.")
214
559000
3000
("... ir aš esu Laukinės gamtos tyrinėtojas iš 54-osios genties.")
09:37
And you can of coursežinoma playGroti gamesžaidimai.
215
562000
3000
Ir, žinoma, galite žaisti žaidimus.
09:40
(CarAutomobilių enginevariklis)
216
565000
3000
(Automobilio variklis)
09:43
Here, the camerafotoaparatas is actuallyiš tikrųjų understandingsuprasti how you're holdinglaikymasis the paperpopierius
217
568000
3000
Štai čia kamera supranta, kaip laikote popierių
09:46
and playingžaisti a car-racingautomobilių lenktynių gamežaidimas.
218
571000
2000
ir leidžia žaisti automobilių lenktynes.
09:48
(ApplausePlojimai)
219
573000
3000
(Plojimai)
09:52
ManyDaug of you alreadyjau mustprivalo have thought, OK, you can browsenaršyti.
220
577000
2000
Daugelis iš jūsų turėjote pagalvoti, gerai, gali naršyti.
09:54
Yeah. Of coursežinoma you can browsenaršyti to any websitessvetaines
221
579000
3000
Taip. Žinoma, gali naršyti bet kokius tinklalapius
09:57
or you can do all sortsrūšiuoja of computingskaičiavimas on a piecegabalas of paperpopierius
222
582000
3000
ar atlikti visokias skaitmenines operacijas ant popieriaus lapo,
10:00
whereverbet kur you need it.
223
585000
1000
kai tik prireikia.
10:01
So, more interestinglyįdomu,
224
586000
3000
Taigi, dar daugiau,
10:04
I'm interestedsuinteresuotas in how we can take that in a more dynamicdinamiškas way.
225
589000
3000
man įdomu, kaip mes galėtume pritaikyti tai dinamiškiau.
10:07
When I come back to my deskstalas I can just pinchkraštutiniu atveju that informationinformacija
226
592000
3000
Sugrįžęs prie stalo, aš galiu tiesiog perkelti tą informaciją
10:10
back to my desktopdarbalaukio
227
595000
2000
atgal į savo darbalaukį
10:12
so I can use my full-sizepilnas dydis computerkompiuteris.
228
597000
3000
ir vėl naudotis savo normaliu kompiuteriu.
10:15
(ApplausePlojimai)
229
600000
2000
(Plojimai)
10:17
And why only computerskompiuteriai? We can just playGroti with papersdokumentai.
230
602000
3000
Ir kodėl vien tik kompiuteriai? Mes galime žaisti su popieriumi.
10:20
PaperPopieriaus worldpasaulis is interestingįdomus to playGroti with.
231
605000
3000
Su popieriaus pasauliu įdomu žaisti.
10:23
Here, I'm takingpasiimti a partdalis of a documentdokumentas
232
608000
2000
Čia aš paimu dalį dokumento
10:25
and puttingišleisti over here a secondantra partdalis from a secondantra placevieta --
233
610000
4000
ir perkeliu antrą dalį iš kito dokumento --
10:29
and I'm actuallyiš tikrųjų modifyingmodifikuojant the informationinformacija
234
614000
3000
ir aš koreguoju informaciją,
10:32
that I have over there.
235
617000
2000
kurią turiu štai čia.
10:34
Yeah. And I say, "OK, this looksatrodo nicegražus,
236
619000
3000
Taip. Ir pagalvoju: "Gerai, tai atrodo visai gražiai,
10:37
let me printspausdinti it out, that thing."
237
622000
2000
reiktų tai atsispausdinti."
10:39
So I now have a print-outpateikiamos of that thing, and now --
238
624000
2000
Taigi dabar turiu atspausdintą kopiją, ir dabar --
10:41
the workflowdarbo eiga is more intuitiveintuityvi the way we used to do it
239
626000
3000
Darbo procesas vykdavo natūraliau
10:44
maybe 20 yearsmetai back,
240
629000
3000
prieš kokius 20 metų,
10:47
rathergreičiau than now switchingperjungimas betweentarp these two worldspasauliai.
241
632000
3000
nei dabar, kai turime nuolat blaškytis tarp šių dviejų pasaulių.
10:50
So, as a last thought,
242
635000
3000
Pabaigai norėčiau pasakyti, jog
10:53
I think that integratingintegravimas informationinformacija to everydaykiekvieną dieną objectsobjektai
243
638000
3000
manau, kad informacijos integravimas į kasdieninius objektus
10:56
will not only help us to get ridatsikratyti of the digitalskaitmeninis dividepadalinti,
244
641000
5000
ne tik padės mums atsikratyti skaitmeninio atskyrimo,
11:01
the gapatotrūkis betweentarp these two worldspasauliai,
245
646000
2000
atotrūkio tarp šių dviejų pasaulių,
11:03
but will alsotaip pat help us, in some way,
246
648000
2000
bet taip pat tam tikra prasme padės
11:05
to staylikti humanžmogus,
247
650000
2000
išlikti žmonėmis,
11:07
to be more connectedprijungtas to our physicalfizinis worldpasaulis.
248
652000
3000
išlaikyti ryšį su fiziniu pasauliu.
11:13
And it will actuallyiš tikrųjų help us not endgalas up beingesamas machinesmašinos
249
658000
3000
Ir tai padės mums, tiesą sakant, nebūti mašinomis,
11:16
sittingsėdi in frontpriekyje of other machinesmašinos.
250
661000
2000
sėdinčiomis priešais kitas mašinas.
11:18
That's all. Thank you.
251
663000
3000
Tai viskas. Ačiū.
11:21
(ApplausePlojimai)
252
666000
14000
(Plojimai)
11:35
Thank you.
253
680000
1000
Ačiū.
11:36
(ApplausePlojimai)
254
681000
3000
(Plojimai)
11:39
ChrisChris AndersonAnderson: So, PranavČeslovas,
255
684000
1000
Chris Anderson: Taigi, Pranav,
11:40
first of all, you're a geniusgenijus.
256
685000
3000
visų pirma, tu esi genijus.
11:43
This is incredibleneįtikėtinas, really.
257
688000
3000
Tai neįtikėtina, tikrai.
11:46
What are you doing with this? Is there a companybendrovė beingesamas plannedsuplanuotas?
258
691000
3000
Ką tu darai su šituo dalyku? Ar yra kuriama verslo įmonė?
11:49
Or is this researchtyrimai foreveramžinai, or what?
259
694000
2000
Ar tai nuolatinis tyrinėjimas, ar kas?
11:51
PranavČeslovas MistryMistry: So, there are lots of companiesįmonės --
260
696000
2000
Pranav Mistry: Taigi, yra daugybė įmonių --
11:53
actuallyiš tikrųjų sponsorrėmėjas companiesįmonės of MediaŽiniasklaida LabLab --
261
698000
1000
Media Lab rėmėjų --
11:54
interestedsuinteresuotas in takingpasiimti this aheadpriekyje in one or anotherkitas way.
262
699000
3000
kurios yra suinteresuotos plėtoti tai viena ar kita linkme.
11:57
CompaniesBendrovės like mobilemobilus phonetelefonas operatorsūkio subjektų
263
702000
2000
Pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų operatoriai
11:59
want to take this in a differentskiriasi way than the NGOsNevyriausybinės organizacijos in IndiaIndija,
264
704000
3000
nori vystyti tai kita linkme, nei nevyriausybinės organizacijos Indijoje,
12:02
[who] are thinkingmąstymas, "Why can we only have 'Sixth"Šeštoji Sense'Jausmas "?
265
707000
3000
kurios galvoja: "Kodėl mes galime turėti tik "Šeštąjį jutimą" ("Sixth Sense")?
12:05
We should have a 'Fifth"Penktoji Sense'Jausmas " for missing-sensenėra prasmės people
266
710000
2000
Mes turime suteikti "Penktąjį jutimą" jutimo netekusiems žmonėms,
12:07
who cannotnegaliu speakkalbėk.
267
712000
1000
kurie negali kalbėti.
12:08
This technologytechnologija can be used for them to speakkalbėk out in a differentskiriasi way
268
713000
3000
Ši technologija gali būti panaudota, kad jie galėtų kalbėti kitokiu būdu,
12:11
with maybe a speakergarsiakalbis systemsistema."
269
716000
1000
galbūt su garsiakalbių sistema."
12:12
CACA: What are your ownsavo plansplanai? Are you stayingbuvimas at MITMIT,
270
717000
3000
CA: Kokie tavo paties planai? Ar liksi MIT'e,
12:15
or are you going to do something with this?
271
720000
1000
ar ruošiesi kažką daryti su šia technologija?
12:16
PMPM: I'm tryingbandau to make this more availableprieinama to people
272
721000
2000
PM: Aš stengiuosi padaryti tai labiau prieinamą žmonėms,
12:18
so that anyonekas nors can developplėtoti their ownsavo SixthSenseNijolė deviceprietaisas,
273
723000
3000
kad kiekvienas galėtų susikurti savo SixthSense įrenginį,
12:21
because the hardwaretechninė įranga is actuallyiš tikrųjų not that hardsunku to manufacturegaminti
274
726000
5000
nes techninę įrangą išties nėra labai sudėtinga pagaminti,
12:26
or hardsunku to make your ownsavo.
275
731000
2000
ar pasidaryti savo paties.
12:28
We will providenumatyti all the openatviras sourcešaltinis softwareprograminė įranga for them,
276
733000
2000
Mes suteiksime visą atviro kodo programinę įrangą,
12:30
maybe startingpradedant nextKitas monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart.
277
735000
2000
galbūt pradedant kitu mėnesiu.
12:32
CACA: OpenAtvira sourcešaltinis? WowOho.
278
737000
2000
CA: Atviro kodo? Oho.
12:34
(ApplausePlojimai)
279
739000
5000
(Plojimai)
12:39
CACA: Are you going to come back to IndiaIndija with some of this, at some pointtaškas?
280
744000
3000
CA: Ar ruošiesi kažkuriuo metu sugrįžti į Indiją?
12:42
PMPM: Yeah. Yes, yes, of coursežinoma.
281
747000
2000
PM: Taip. Taip, taip, žinoma.
12:44
CACA: What are your plansplanai? MITMIT?
282
749000
2000
CA: Kokie tavo planai? MIT?
12:46
IndiaIndija? How are you going to splitpadalinti your time going forwardPirmyn?
283
751000
2000
Indija? Kaip ruošiesi padalinti savo laiką?
12:48
PMPM: There is a lot of energyenergija here. Lots of learningmokymasis.
284
753000
3000
PM: Čia daug energijos. Daug mokymosi.
12:51
All of this work that you have seenmatė is all about
285
756000
2000
Visas šis darbas, kurį ką tik matėte, yra
12:53
my learningmokymasis in IndiaIndija.
286
758000
2000
mano mokymosi Indijoje dalis.
12:55
And now, if you see, it's more about the cost-effectivenessekonominis efektyvumas:
287
760000
3000
Ir dabar, jei pažvelgtumėte į kaštų efektyvumą:
12:58
this systemsistema costsišlaidos you $300
288
763000
2000
ši sistema kainuoja 300 dolerių,
13:00
comparedpalyginti to the $20,000 surfacepaviršius tablesstalai, or anything like that.
289
765000
3000
palyginus su 20 000 dolerių kainuojančiais paviršiniais kompiuteriais, ar kažkuo panašaus.
13:03
Or maybe even the $2 mousepelė gesturegestas systemsistema
290
768000
3000
Ar galbūt net dviejų dolerių pelės judesių sistema,
13:06
at that time was costingįkainojimo around $5,000?
291
771000
3000
tuo metu kainavusia apie 5000 dolerių?
13:09
So, we actuallyiš tikrųjų -- I showedparodė that, at a conferencekonferencija, to
292
774000
4000
Taigi, mes išties -- konferencijoje su prezidentu Abdul Kalam
13:13
PresidentPrezidentas AbdulGintaras KalamLaisvis, at that time,
293
778000
2000
aš jam parodžiau, tuo metu,
13:15
and then he said, "OK, we should use this in BhabhaBhabha AtomicAtominės ResearchMokslinių tyrimų CentreCentras
294
780000
3000
ir tada jis tarė: "Gerai, mes panaudosime tai Bhabha atominių tyrimų programoje
13:18
for some use of that."
295
783000
2000
kam nors."
13:20
So I'm excitedsusijaudinęs about how I can bringatnešk the technologytechnologija to the massesmases
296
785000
3000
Taigi mano tikslas yra išplatinti šią technologiją plačiajai visuomenei,
13:23
rathergreičiau than just keepingpalaikymas that technologytechnologija in the lablaboratorija environmentaplinka.
297
788000
3000
o ne tiesiog laikyti ją laboratorijos aplinkoje.
13:26
(ApplausePlojimai)
298
791000
4000
(Plojimai)
13:30
CACA: BasedPagal on the people we'vemes turime seenmatė at TEDTED,
299
795000
3000
CA: Remdamasis pavyzdžiais, kuriuos matėme čia, TED'e,
13:33
I would say you're trulynuoširdžiai one of the two or threetrys
300
798000
1000
galėčiau pasakyti, kad esi išties vienas iš dviejų ar trijų
13:34
bestgeriausia inventorsišradėjai in the worldpasaulis right now.
301
799000
2000
šiuo metu geriausių išradėjų pasaulyje.
13:36
It's an honorgarbė to have you at TEDTED.
302
801000
2000
Mums yra garbė priimti tave TED'e.
13:38
Thank you so much.
303
803000
2000
Ačiū tau labai.
13:40
That's fantasticfantastinis.
304
805000
1000
Tai yra fantastika.
13:41
(ApplausePlojimai)
305
806000
4000
(Plojimai)
Translated by Ignas Rubikas
Reviewed by Andrius Burnickas

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com