ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: Uzbudljiv potencijal SixthSense tehnologije

Filmed:
18,689,186 views

Na TEDIndiji, Pranav Mistry demonstrirao je nekoliko alata koji pomažu u interakciji fizičkog svijeta sa svijetom podataka -- uključujući i detaljan pogled na njegov SixthSense uređaj i novi papir "laptop" koji će promijeniti paradigmu. Na sceni prilikom pitanja i odgovora, Mistry kaže kako će softver koji stoji iza SixthSensa biti open-source, ne bi li otvorio njegove mogućnosti prema svima.
- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We grewrastao up
0
0
2000
Odrasli smo
00:17
interactingu interakciji with the physicalfizička objectsobjekti around us.
1
2000
3000
u dodiru s fizičkim objektima oko nas.
00:20
There are an enormousogroman numberbroj of them
2
5000
2000
Postoji ogroman broj njih
00:22
that we use everysvaki day.
3
7000
2000
koje koristimo svaki dan.
00:24
UnlikeZa razliku od mostnajviše of our computingračunanje devicesuređaji,
4
9000
3000
Za razliku od većine naših računalnih uređaja,
00:27
these objectsobjekti are much more funzabava to use.
5
12000
3000
ove objekte je puno zabavnije koristiti.
00:30
When you talk about objectsobjekti,
6
15000
3000
Kad razgovaramo o objektima,
00:33
one other thing automaticallyautomatsko comesdolazi attachedprivržen to that thing,
7
18000
3000
jedna druga stvar automatski dolazi uz njih,
00:36
and that is gesturesgeste:
8
21000
2000
a to su pokreti:
00:38
how we manipulatemanipulirati these objectsobjekti,
9
23000
2000
kako manipuliramo tim objektima,
00:40
how we use these objectsobjekti in everydaysvaki dan life.
10
25000
3000
kako koristimo te objekte u svakodnevnom životu.
00:43
We use gesturesgeste not only to interactinterakcija with these objectsobjekti,
11
28000
3000
Koristimo pokrete ne samo kako bi došli u dodir s tim objektima,
00:46
but we alsotakođer use them to interactinterakcija with eachsvaki other.
12
31000
2000
već ih koristimo i da bi komunicirali jedni s drugima.
00:48
A gesturegest of "NamasteNamaste!", maybe, to respectpoštovanje someonenetko,
13
33000
3000
Gesta "Namaste!", možda, iz poštovanja nekome,
00:51
or maybe --
14
36000
1000
ili možda --
00:52
in IndiaIndija I don't need to teachučiti a kiddijete that this meanssredstva
15
37000
2000
u Indiji ne trebam učiti djecu kako ovo znači
00:54
"fourčetiri runsradi" in cricketkriket.
16
39000
2000
"četiri optrčavanja" u kriketu.
00:56
It comesdolazi as a partdio of our everydaysvaki dan learningučenje.
17
41000
3000
To dolazi kao dio našeg svakodnevnog učenja.
00:59
So, I am very interestedzainteresiran,
18
44000
2000
Jako me zanima
01:01
from the beginningpočetak, that how --
19
46000
2000
od početka, kako --
01:03
how our knowledgeznanje
20
48000
2000
Kako naše znanje
01:05
about everydaysvaki dan objectsobjekti and gesturesgeste,
21
50000
2000
o svakodnevnim objektima i pokretima,
01:07
and how we use these objectsobjekti,
22
52000
2000
i tome kako koristimo te objekte,
01:09
can be leveragedutjecati to our interactionsinterakcije with the digitaldigitalni worldsvijet.
23
54000
3000
kako se može izjednačiti s našim interakcijama u digitalnom svijetu.
01:12
RatherRadije than usingkoristeći a keyboardtastatura and mousemiš,
24
57000
3000
Umjesto korištenja tipkovnice i miša,
01:15
why can I not use my computerračunalo
25
60000
3000
zašto ne bih koristio svoje računalo
01:18
in the sameisti way that I interactinterakcija in the physicalfizička worldsvijet?
26
63000
3000
na isti način na koji komuniciram s fizičkim svijetom?
01:21
So, I startedpočeo this explorationistraživanje around eightosam yearsgodina back,
27
66000
3000
Počeo sam s istraživanjem prije osam godina,
01:24
and it literallydoslovce startedpočeo with a mousemiš on my deskstol.
28
69000
3000
i doslovno je počelo s mišem na mojem stolu.
01:27
RatherRadije than usingkoristeći it for my computerračunalo,
29
72000
3000
Umjesto da ga koristim za svoje računalo,
01:30
I actuallyzapravo openedotvori it.
30
75000
3000
zapravo sam ga otvorio.
01:33
MostVećina of you mightmoć be awaresvjestan that, in those daysdana,
31
78000
2000
Mnogi od vas su možda svjesni kako, prije,
01:35
the mousemiš used to come with a balllopta insideiznutra,
32
80000
2000
je miš obično dolazio skupa s lopticom unutra,
01:37
and there were two rollersvaljci
33
82000
2000
i postojala su dva valjka
01:39
that actuallyzapravo guidevodič the computerračunalo where the balllopta is movingkreće,
34
84000
3000
koja zapravo navode računalo gdje se loptica kreće,
01:42
and, accordinglyu skladu s tim, where the mousemiš is movingkreće.
35
87000
2000
i, sukladno s tim, gdje se miš miče.
01:44
So, I was interestedzainteresiran in these two rollersvaljci,
36
89000
3000
Zanimala su me ta dva valjka,
01:47
and I actuallyzapravo wanted more, so I borrowedPosudio anotherjoš mousemiš from a friendprijatelj --
37
92000
3000
i zapravo sam htio više, pa sam posudio drugi miš od prijatelja,
01:50
never returnedvratio to him --
38
95000
2000
nikada ga nisam vratio --
01:52
and I now had fourčetiri rollersvaljci.
39
97000
2000
i sada sam imao četiri valjka.
01:54
InterestinglyZanimljivo, what I did with these rollersvaljci is,
40
99000
3000
Zanimljivo, što sam napravio s tim valjcima je,
01:57
basicallyu osnovi, I tookuzeo them off of these mousesmiševi
41
102000
3000
u biti, maknuo sam ih s miševa
02:00
and then put them in one linecrta.
42
105000
2000
i zatim postavio u jednu crtu.
02:02
It had some stringsžice and pulleysvaljci and some springsizvori.
43
107000
3000
Imalo je nešto uzica i kolotura te nešto opruga.
02:05
What I got is basicallyu osnovi a gesturegest interfacesučelje deviceuređaj
44
110000
3000
Ono što sam dobio je u biti, uređaj sučelja za pokrete
02:08
that actuallyzapravo actsdjela as a motion-sensingpozvati-osjećujući deviceuređaj
45
113000
4000
koji se zapravo ponaša kao uređaj osjetljiv na pokret
02:12
madenapravljen for two dollarsdolara.
46
117000
2000
napravljen za dva dolara.
02:14
So, here, whateveršto god movementpokret I do in my physicalfizička worldsvijet
47
119000
3000
Ovdje, bilo koji pokret koji napravim u fizičkom svijetu
02:17
is actuallyzapravo replicatedreplicirati insideiznutra the digitaldigitalni worldsvijet
48
122000
3000
je u stvari repliciran unutar digitalnog svijeta
02:20
just usingkoristeći this smallmali deviceuređaj that I madenapravljen, around eightosam yearsgodina back,
49
125000
3000
koristeći samo ovaj mali uređaj koji sam napravio, prije kojih osam godina,
02:23
in 2000.
50
128000
2000
u 2000.
02:25
Because I was interestedzainteresiran in integratingintegriranje these two worldssvjetovi,
51
130000
2000
Bio sam zainteresiran za spajanje ova dva svijeta,
02:27
I thought of stickyljepljiv notesbilješke.
52
132000
2000
i sjetio sam se ljepljivih papirića.
02:29
I thought, "Why can I not connectSpojiti
53
134000
3000
Pomislio sam: "Zašto ne bi mogao spojiti
02:32
the normalnormalan interfacesučelje of a physicalfizička stickyljepljiv noteBilješka
54
137000
2000
normalno sučelje fizičkog ljepljivog papirića
02:34
to the digitaldigitalni worldsvijet?"
55
139000
2000
s digitalnim svijetom?"
02:36
A messageporuka writtennapisan on a stickyljepljiv noteBilješka to my mommama
56
141000
2000
Poruka napisana na ljepljivom papiriću mojoj majci
02:38
on paperpapir
57
143000
1000
na papiru
02:39
can come to an SMSSMS,
58
144000
2000
bi mogla doći kao SMS,
02:41
or maybe a meetingsastanak reminderpodsjetnik
59
146000
2000
ili se možda podsjetnik na sastanak
02:43
automaticallyautomatsko syncssinkronizira with my digitaldigitalni calendarkalendar --
60
148000
2000
može automatski uskladiti sa mojim digitalnim kalendarom --
02:45
a to-dozaduženja listpopis that automaticallyautomatsko syncssinkronizira with you.
61
150000
3000
za-napraviti lista koja se automatski usklađuje s vama.
02:48
But you can alsotakođer searchtraži in the digitaldigitalni worldsvijet,
62
153000
3000
Također, možete istraživati u digitalnom svijetu,
02:51
or maybe you can writepisati a queryupit, sayingizreka,
63
156000
2000
ili možda možete napisati upit, koji glasi:
02:53
"What is DrDr. Smith'sSmith je addressadresa?"
64
158000
2000
"Koja je adresa dr. Smitha?"
02:55
and this smallmali systemsistem actuallyzapravo printsispisuje it out --
65
160000
2000
i ovaj mali sustav zapravo ju isprinta --
02:57
so it actuallyzapravo actsdjela like a paperpapir input-outputulaz-izlaz systemsistem,
66
162000
2000
tako da se zapravo ponaša kao ulazno-izlazni sustav za papir,
02:59
just madenapravljen out of paperpapir.
67
164000
3000
jednostavno napravljen od papira.
03:05
In anotherjoš explorationistraživanje,
68
170000
2000
U jednom drugom poduhvatu,
03:07
I thought of makingizrađivanje a penpero that can drawizvući in threetri dimensionsdimenzije.
69
172000
3000
razmišljao sam o tome kako da napravim olovku kojom se može crtati u tri dimenzije.
03:10
So, I implementedprovoditi this penpero
70
175000
2000
Primjenio sam ovu olovku
03:12
that can help designersdizajneri and architectsarhitekti
71
177000
2000
koja može pomoći dizajnerima i arhitektima
03:14
not only think in threetri dimensionsdimenzije,
72
179000
2000
ne samo da razmišljaju u tri dimenzije
03:16
but they can actuallyzapravo drawizvući
73
181000
2000
već da zbilja mogu crtati
03:18
so that it's more intuitiveintuitivan to use that way.
74
183000
2000
pa je mnogo intuitivnije koristiti taj način.
03:20
Then I thought, "Why not make a GoogleGoogle MapKarta,
75
185000
2000
Tad sam pomislio: "Zašto ne napraviti Google Karte,
03:22
but in the physicalfizička worldsvijet?"
76
187000
2000
ali u fizičkom svijetu?"
03:24
RatherRadije than typingkucanje a keywordključna riječ to find something,
77
189000
3000
Umjesto da tipkamo na tipkovnici ne bi li našli nešto,
03:27
I put my objectsobjekti on topvrh of it.
78
192000
2000
stavit ću moje objekte na vrh toga.
03:29
If I put a boardingukrcaj passproći, it will showpokazati me where the flightlet gatevrata is.
79
194000
3000
Ako stavim boarding kartu, pokazat će mi gdje su izlazna vrata leta.
03:32
A coffeekava cupkupa will showpokazati where you can find more coffeekava,
80
197000
3000
Šalica za kavu pokazat će gdje mogu naći još kave,
03:35
or where you can trashsmeće the cupkupa.
81
200000
2000
ili gdje mogu baciti šalicu u smeće.
03:37
So, these were some of the earlierranije explorationsistraživanja I did because
82
202000
3000
Ovo su bila jedna od ranijih istraživanja koje sam radio
03:40
the goalcilj was to connectSpojiti these two worldssvjetovi seamlesslyneprimjetno.
83
205000
3000
jer je cilj bio, s lakoćom, spojiti ova dva svijeta.
03:44
AmongMeđu all these experimentspokusi,
84
209000
2000
Među svim ovim ekperimentima
03:46
there was one thing in commonzajednička:
85
211000
2000
postojala je jedna zajednička stvar:
03:48
I was tryingtežak to bringdonijeti a partdio of the physicalfizička worldsvijet to the digitaldigitalni worldsvijet.
86
213000
4000
Pokušavao sam unijeti dio fizičkog svijeta u digitalni svijet.
03:52
I was takinguzimanje some partdio of the objectsobjekti,
87
217000
3000
Uzimao sam neke dijelove objekata,
03:55
or any of the intuitivenessintuitivnost of realstvaran life,
88
220000
3000
ili bilo čega intuitivnog u stvarnom životu,
03:58
and bringingdonošenje them to the digitaldigitalni worldsvijet,
89
223000
3000
i unosio ih u digitalni svijet,
04:01
because the goalcilj was to make our computingračunanje interfacessučelja more intuitiveintuitivan.
90
226000
3000
jer je cilj bio napraviti naše računalno sučelje intuitivnijim.
04:04
But then I realizedshvatio that we humansljudi
91
229000
2000
Tad sam shvatio kao mi, ljudi,
04:06
are not actuallyzapravo interestedzainteresiran in computingračunanje.
92
231000
3000
zapravo nismo zainteresirani za računala.
04:09
What we are interestedzainteresiran in is informationinformacija.
93
234000
3000
Ono za što smo zainteresirani jest informacija.
04:12
We want to know about things.
94
237000
2000
Želimo znati o stvarima.
04:14
We want to know about dynamicdinamičan things going around.
95
239000
2000
Želimo znati o dinamičnim stvarima koje se događaju naokolo.
04:16
So I thought, around last yeargodina -- in the beginningpočetak of the last yeargodina --
96
241000
5000
Pomislio sam, oko prošle godine -- na početku prošle godine --
04:21
I startedpočeo thinkingmišljenje, "Why can I not take this approachpristup in the reversepreokrenuti way?"
97
246000
3000
počeo sam razmišljati: "Zašto ne bih mogao okrenuti ovaj pristup u suprotnom smjeru?"
04:24
Maybe, "How about I take my digitaldigitalni worldsvijet
98
249000
3000
Možda: "Što ako uzmem svoj digitalni svijet
04:27
and paintboja the physicalfizička worldsvijet with that digitaldigitalni informationinformacija?"
99
252000
5000
i obojim fizički svijet s digitalnim informacijama?"
04:32
Because pixelspiksela are actuallyzapravo, right now, confinedograničena in these rectangularpravokutni devicesuređaji
100
257000
4000
Jer pikseli su sada, u stvari, zatvoreni u ovim pravokutnim uređajima
04:36
that fitodgovara in our pocketsdžepovi.
101
261000
2000
koji stanu u naše džepove.
04:38
Why can I not removeukloniti this confineograničiti
102
263000
3000
Zašto ne bih mogao maknuti ove granice
04:41
and take that to my everydaysvaki dan objectsobjekti, everydaysvaki dan life
103
266000
3000
i prenijeti to na moje svakodnevne objekte, svakodnevni život
04:44
so that I don't need to learnnaučiti the newnovi languagejezik
104
269000
2000
tako da ne moram učiti novi jezik
04:46
for interactingu interakciji with those pixelspiksela?
105
271000
3000
za interakciju s tim pikselima?
04:50
So, in ordernarudžba to realizeostvariti this dreamsan,
106
275000
2000
Kako bih ostvario taj san,
04:52
I actuallyzapravo thought of puttingstavljanje a big-sizevelika površina projectorprojektor on my headglava.
107
277000
3000
zapravo sam razmišljao o tome kako staviti veliki projektor na glavu.
04:55
I think that's why this is calledzvao a head-mountedglava-nadriliječnik projectorprojektor, isn't it?
108
280000
3000
Mislim kako se zato zove projektor montiran na glavi, zar ne?
04:58
I tookuzeo it very literallydoslovce,
109
283000
2000
Shvatio sam to veoma doslovno,
05:00
and tookuzeo my bikebicikl helmetkaciga,
110
285000
2000
i uzeo svoju biciklističku kacigu,
05:02
put a little cutrez over there so that the projectorprojektor actuallyzapravo fitsodgovara nicelylijepo.
111
287000
3000
napravio tamo mali rez tako da projektor lijepo stane.
05:05
So now, what I can do --
112
290000
2000
Tako sada, ono što mogu napraviti --
05:07
I can augmentpovećati the worldsvijet around me with this digitaldigitalni informationinformacija.
113
292000
4000
mogu preplaviti svijet oko sebe s ovim digitalnim informacijama.
05:11
But laterkasnije,
114
296000
2000
Ali kasnije,
05:13
I realizedshvatio that I actuallyzapravo wanted to interactinterakcija with those digitaldigitalni pixelspiksela, alsotakođer.
115
298000
3000
sam shvatio kako želim komunicirati s tim digitalnim pikselima, također.
05:16
So I put a smallmali camerafotoaparat over there,
116
301000
2000
Stavio sam malu kameru tamo,
05:18
that actsdjela as a digitaldigitalni eyeoko.
117
303000
2000
koja se ponaša kao digitalno oko.
05:20
LaterKasnije, we movedpomaknuto to a much better,
118
305000
2000
Kasnije, prešli smo na puno bolju,
05:22
consumer-orientedpotrošač-orijentiran pendantprivjesak versionverzija of that,
119
307000
2000
kupcu-orijentiranu džepnu verziju toga,
05:24
that manymnogi of you now know as the SixthSenseSixthSense deviceuređaj.
120
309000
3000
koju mnogi od vas znaju kao SixthSense uređaj.
05:27
But the mostnajviše interestingzanimljiv thing about this particularposebno technologytehnologija
121
312000
3000
Ali najzanimljivija stvar o ovoj tehnologiji
05:30
is that you can carrynositi your digitaldigitalni worldsvijet with you
122
315000
4000
jest kako možete nositi svoj digitalni svijet sa sobom
05:34
wherevergdje god you go.
123
319000
2000
gdje god išli.
05:36
You can startpočetak usingkoristeći any surfacepovršinski, any wallzid around you,
124
321000
3000
Možete početi koristiti bilo koju površinu, bilo koji zid oko vas,
05:39
as an interfacesučelje.
125
324000
2000
kao sučelje.
05:41
The camerafotoaparat is actuallyzapravo trackingpraćenje all your gesturesgeste.
126
326000
3000
Kamera zapravo prati sve vaše pokrete.
05:44
WhateverŠto god you're doing with your handsruke,
127
329000
2000
Štogod radili sa rukama,
05:46
it's understandingrazumijevanje that gesturegest.
128
331000
2000
ona razumije taj pokret.
05:48
And, actuallyzapravo, if you see, there are some colorboja markersoznake
129
333000
2000
I, zapravo, ako možete vidjeti, tu su neki obojani markeri
05:50
that in the beginningpočetak versionverzija we are usingkoristeći with it.
130
335000
3000
koje smo u početnim verzijama koristili s njom.
05:53
You can startpočetak paintingslika on any wallzid.
131
338000
2000
Možete početi slikati na bilo kojem zidu.
05:55
You stop by a wallzid, and startpočetak paintingslika on that wallzid.
132
340000
3000
Stanete pokraj zida, i počnete slikati na tom zidu.
05:58
But we are not only trackingpraćenje one fingerprst, here.
133
343000
2000
Ali ne slijedimo samo jedan prst ovdje.
06:00
We are givingdavanje you the freedomsloboda of usingkoristeći all of bothoba of your handsruke,
134
345000
4000
Dajemo vam slobodu korištenja obiju ruka,
06:04
so you can actuallyzapravo use bothoba of your handsruke to zoomzum into or zoomzum out
135
349000
3000
tako da zapravo možete koristi obje ruke kako biste uvećali ili umanjili
06:07
of a mapkarta just by pinchingštipanje all presentpredstaviti.
136
352000
2000
kartu samo stisnuvši prste.
06:09
The camerafotoaparat is actuallyzapravo doing --
137
354000
3000
Kamera zapravo radi --
06:12
just, gettinguzimajući all the imagesslika --
138
357000
1000
samo, skuplja sve slike --
06:13
is doing the edgerub recognitionpriznanje and alsotakođer the colorboja recognitionpriznanje
139
358000
3000
prepoznaje rub i također prepoznaje boje
06:16
and so manymnogi other smallmali algorithmsalgoritmi are going on insideiznutra.
140
361000
3000
i još mnogi drugi mali algoritmi se odvijaju unutra.
06:19
So, technicallytehnički, it's a little bitbit complexkompleks,
141
364000
2000
Tehnički, mrvicu je složena,
06:21
but it givesdaje you an outputizlaz whichkoji is more intuitiveintuitivan to use, in some senseosjećaj.
142
366000
3000
ali daje vam proizvod koji možete intuitivnije koristiti, na neki način.
06:24
But I'm more exciteduzbuđen that you can actuallyzapravo take it outsideizvan.
143
369000
3000
Ali uzbuđen sam jer ju zbilja možete odnijeti van.
06:27
RatherRadije than gettinguzimajući your camerafotoaparat out of your pocketdžep,
144
372000
3000
Umjesto da izvadite kameru iz džepa,
06:30
you can just do the gesturegest of takinguzimanje a photofoto
145
375000
3000
možete samo napraviti pokret fotografiranja
06:33
and it takes a photofoto for you.
146
378000
2000
i ona uzme fotografiju za vas.
06:35
(ApplausePljesak)
147
380000
4000
(Pljesak)
06:39
Thank you.
148
384000
1000
Hvala vam.
06:41
And laterkasnije I can find a wallzid, anywherebilo kuda,
149
386000
2000
Kasnije mogu naći zid, bilo gdje,
06:43
and startpočetak browsingpregledavanje those photosfotografije
150
388000
2000
i početi pretraživati one slike
06:45
or maybe, "OK, I want to modifyizmijeniti this photofoto a little bitbit
151
390000
2000
ili možda: "OK, želim izmjeniti ovu sliku malo
06:47
and sendposlati it as an emaile to a friendprijatelj."
152
392000
2000
i poslati ju e-poštom prijatelju."
06:49
So, we are looking for an eradoba where
153
394000
3000
Gledamo u eru gdje će se
06:52
computingračunanje will actuallyzapravo mergesjediniti with the physicalfizička worldsvijet.
154
397000
3000
računala zapravo stopiti s fizičkim svijetom.
06:55
And, of coursenaravno, if you don't have any surfacepovršinski,
155
400000
3000
I, naravno, ako nemate nikakvu podlogu,
06:58
you can startpočetak usingkoristeći your palmdlan for simplejednostavan operationsoperacije.
156
403000
3000
možete početi koristiti svoj dlan za jednostavne operacije.
07:01
Here, I'm dialingpozivanja a phonetelefon numberbroj just usingkoristeći my handruka.
157
406000
2000
Biram telefonski broj koristeći samo svoju ruku.
07:07
The camerafotoaparat is actuallyzapravo not only understandingrazumijevanje your handruka movementspokreti,
158
412000
3000
Kamera zapravo ne samo da razumije vaše pokrete ruku,
07:10
but, interestinglyzanimljivo,
159
415000
1000
već, zanimljivo,
07:11
is alsotakođer ableu stanju to understandrazumjeti what objectsobjekti you are holdingdržanje in your handruka.
160
416000
3000
ona je također sposobna razumjeti koji objekt držite u ruci.
07:14
What we're doing here is actuallyzapravo --
161
419000
3000
Ono što zapravo ovdje radimo --
07:17
for exampleprimjer, in this casespis,
162
422000
2000
na primjer, u ovom slučaju,
07:19
the bookrezervirati coverpokriti is matcheduskladiti
163
424000
2000
naslovnica knjige je uspoređena
07:21
with so manymnogi thousandstisuća, or maybe millionsmilijuni of booksknjige onlinena liniji,
164
426000
3000
sa tolikim tisućama, ili možda milijunima knjiga online,
07:24
and checkingprovjeravanje out whichkoji bookrezervirati it is.
165
429000
2000
pregledavajući koja je to knjiga.
07:26
OnceJednom it has that informationinformacija,
166
431000
1000
Jednom kada ima tu informaciju,
07:27
it findsnalazi out more reviewsRecenzije about that,
167
432000
2000
ona pronađe više recenzija o njoj,
07:29
or maybe NewNovi YorkYork TimesPuta has a soundzvuk overviewpregled on that,
168
434000
3000
ili možda New York Times ima zvučni pregled knjige,
07:32
so you can actuallyzapravo hearčuti, on a physicalfizička bookrezervirati,
169
437000
2000
tako da zapravo možete čuti, na fizičkoj knjizi,
07:34
a reviewpregled as soundzvuk.
170
439000
2000
recenziju kao zvuk.
07:36
("famouspoznat talk at HarvardHarvard UniversitySveučilište ...")
171
441000
2000
("poznati govor na Sveučilištu Harvard...")
07:38
This was Obama'sObama je visitposjetiti last weektjedan to MITMIT.
172
443000
3000
Ovo je Obamin posjet prošli tjedan MIT-u.
07:42
("... and particularlynaročito I want to thank two outstandingizvanredna MITMIT ...")
173
447000
4000
("...i posebno želim zahvaliti dvoma izvanrednim MITovcima...")
07:46
So, I was seeingvidim the liveživjeti [videovideo] of his talk, outsideizvan, on just a newspapernovine.
174
451000
5000
Gledao sam video ovog govora uživo, vani, samo na novinama.
07:51
Your newspapernovine will showpokazati you liveživjeti weathervrijeme informationinformacija
175
456000
3000
Vaše novine pokazivat će vam trenutne informacije vezane za vrijeme
07:54
ratherradije than havingima it updatedažurirana -- like, you have to checkprovjeriti your computerračunalo
176
459000
3000
umjesto da ih ažurirate -- trebate provjeriti na svom računalu
07:57
in ordernarudžba to do that, right?
177
462000
2000
kako biste to napravili, zar ne?
07:59
(ApplausePljesak)
178
464000
5000
(Pljesak)
08:04
When I'm going back, I can just use my boardingukrcaj passproći
179
469000
3000
Kada se budem vraćao, mogu samo iskoristiti svoju boarding kartu
08:07
to checkprovjeriti how much my flightlet has been delayedkasni,
180
472000
2000
da provjerim koliko je moj let odgođen,
08:09
because at that particularposebno time,
181
474000
2000
jer u tom određenom trenutku,
08:11
I'm not feelingosjećaj like openingotvor my iPhoneiPhone,
182
476000
2000
ne da mi se otvarati iPhone,
08:13
and checkingprovjeravanje out a particularposebno iconikona.
183
478000
2000
i provjeravati tu određenu stvar.
08:15
And I think this technologytehnologija will not only changepromijeniti the way --
184
480000
3000
Mislim kako će ova tehnologija promijeniti ne samo način --
08:18
yes. (LaughterSmijeh)
185
483000
1000
Da. (Smijeh)
08:20
It will changepromijeniti the way we interactinterakcija with people, alsotakođer,
186
485000
2000
Promijeniti će način na koji komuniciramo s ljudima, također,
08:22
not only the physicalfizička worldsvijet.
187
487000
2000
ne samo sa fizičkim svijetom.
08:24
The funzabava partdio is, I'm going to the BostonBoston metropodzemne,
188
489000
3000
Zabavan dio je, idem u bostonski metro,
08:27
and playingigranje a pongtenis gameigra insideiznutra the trainvlak
189
492000
3000
i igram pong igricu u vlaku
08:30
on the groundtlo, right?
190
495000
2000
na podu?
08:32
(LaughterSmijeh)
191
497000
1000
(Smijeh)
08:33
And I think the imaginationmašta is the only limitograničiti
192
498000
2000
Mislim kako je mašta jedina granica
08:35
of what you can think of
193
500000
2000
onoga što možete zamisliti
08:37
when this kindljubazan of technologytehnologija mergesspaja with realstvaran life.
194
502000
2000
kada se ova vrsta tehnologije spoji sa stvarnim životom.
08:39
But manymnogi of you argueraspravljati, actuallyzapravo, that
195
504000
2000
Mnogi od vas se bune, zapravo,
08:41
all of our work is not only about physicalfizička objectsobjekti.
196
506000
3000
da čitav naš rad nisu samo fizički objekti.
08:44
We actuallyzapravo do lots of accountingračunovodstvo and paperpapir editingmontaža
197
509000
3000
Zapravo radimo mnogo računanja i obrade članaka
08:47
and all those kindsvrste of things; what about that?
198
512000
2000
i mnogih sličnih stvari; što je s tim?
08:49
And manymnogi of you are exciteduzbuđen about the nextSljedeći generationgeneracija tablettableta computersračunala
199
514000
4000
I mnogi od vas su uzbuđeni zbog izlaska na tržište nove generacije
08:53
to come out in the markettržište.
200
518000
2000
"tablet" računala.
08:55
So, ratherradije than waitingčekanje for that,
201
520000
2000
Umjesto da ih čekate,
08:57
I actuallyzapravo madenapravljen my ownvlastiti, just usingkoristeći a piecekomad of paperpapir.
202
522000
3000
zapravo sam napravio svoj vlastiti, koristeći samo komad papira.
09:00
So, what I did here is removeukloniti the camerafotoaparat --
203
525000
2000
Što sam napravio ovdje je, maknuo sam kameru --
09:02
All the webcamweb kamere cameraskamere have a microphonemikrofon insideiznutra the camerafotoaparat.
204
527000
4000
sve webcam kamere imaju mikrofon unutar kamere.
09:06
I removedukloniti the microphonemikrofon from that,
205
531000
3000
Maknuo sam mikrofon iz nje,
09:09
and then just pinchedstegnut that --
206
534000
2000
i zatim sam samo stisnuo --
09:11
like I just madenapravljen a clipspojnica out of the microphonemikrofon --
207
536000
3000
samo sam napravio kvačicu od mikrofona --
09:14
and clippedošišan that to a piecekomad of paperpapir, any paperpapir that you foundpronađeno around.
208
539000
4000
i spojio to o komad papira, bilo koji papir koji pronađete uokolo.
09:18
So now the soundzvuk of the touchdodir
209
543000
3000
Sada, zvuk dodira
09:21
is gettinguzimajući me when exactlytočno I'm touchingdirljiv the paperpapir.
210
546000
3000
dolazi točno kada dodirujem papir.
09:24
But the camerafotoaparat is actuallyzapravo trackingpraćenje where my fingersprsti are movingkreće.
211
549000
4000
Ali kamera zapravo prati gdje se moji prsti pomiču.
09:28
You can of coursenaravno watch moviesfilmovi.
212
553000
3000
Naravno, možete gledati filmove.
09:31
("Good afternoonposlijepodne. My nameime is RussellRussell ...
213
556000
3000
("Dobar dan. Moje ime je Russell...")
09:34
and I am a WildernessDivljina ExplorerIstraživač in TribePleme 54.")
214
559000
3000
("...i ja sam istraživač divljine u Plemenu 54.")
09:37
And you can of coursenaravno playigrati gamesigre.
215
562000
3000
I naravno možete igrati igrice.
09:40
(CarAuto enginemotor)
216
565000
3000
(Motor automobila)
09:43
Here, the camerafotoaparat is actuallyzapravo understandingrazumijevanje how you're holdingdržanje the paperpapir
217
568000
3000
Ovdje, kamera zapravo shvaća kako držite papir
09:46
and playingigranje a car-racingauto-utrke gameigra.
218
571000
2000
i utrkujete se u igrici.
09:48
(ApplausePljesak)
219
573000
3000
(Pljesak)
09:52
ManyMnogi of you alreadyveć mustmora have thought, OK, you can browsePregledaj.
220
577000
2000
Mnogi od vas su sigurno već pomislili, OK, možete pretraživati.
09:54
Yeah. Of coursenaravno you can browsePregledaj to any websitesweb stranice
221
579000
3000
Da. Naravno da možete pretraživati bilo koje web stranice
09:57
or you can do all sortsvrste of computingračunanje on a piecekomad of paperpapir
222
582000
3000
i možete raditi svakakve vrste programiranja na komadu papira
10:00
wherevergdje god you need it.
223
585000
1000
gdje god vam je to potrebno.
10:01
So, more interestinglyzanimljivo,
224
586000
3000
Ono što je još zanimljivije,
10:04
I'm interestedzainteresiran in how we can take that in a more dynamicdinamičan way.
225
589000
3000
zanima me kako to možemo napraviti na dinamičniji način.
10:07
When I come back to my deskstol I can just pinchprstohvat that informationinformacija
226
592000
3000
Kada se vratim za svoj stol mogu samo vratiti tu informaciju
10:10
back to my desktopRadna površina
227
595000
2000
natrag na svoj desktop
10:12
so I can use my full-sizepune veličine computerračunalo.
228
597000
3000
tako da mogu koristiti svoje obično računalo.
10:15
(ApplausePljesak)
229
600000
2000
(Pljesak)
10:17
And why only computersračunala? We can just playigrati with papersnovine.
230
602000
3000
I zašto samo računala? Možemo se samo igrati s papirima.
10:20
PaperPapir worldsvijet is interestingzanimljiv to playigrati with.
231
605000
3000
Svijet papira je zanimljiv za igranje.
10:23
Here, I'm takinguzimanje a partdio of a documentdokument
232
608000
2000
Ovdje uzimam dio dokumenta
10:25
and puttingstavljanje over here a seconddrugi partdio from a seconddrugi placemjesto --
233
610000
4000
i stavljam ovdje drugi dio s drugog mjesta --
10:29
and I'm actuallyzapravo modifyingmodificiranje the informationinformacija
234
614000
3000
i zapravo modificiram informacije
10:32
that I have over there.
235
617000
2000
koje imam tamo.
10:34
Yeah. And I say, "OK, this looksizgled nicelijepo,
236
619000
3000
Da. I mislim si: "OK, ovo izgleda lijepo,
10:37
let me printotisak it out, that thing."
237
622000
2000
mogao bih to isprintati, tu stvar."
10:39
So I now have a print-outIspis se of that thing, and now --
238
624000
2000
Sada imam isprintanu verziju te stvari, i sad --
10:41
the workflowtijek rada is more intuitiveintuitivan the way we used to do it
239
626000
3000
slijed rada je intuitivniji nego način na koji smo prije to obično radili
10:44
maybe 20 yearsgodina back,
240
629000
3000
možda prije 20 godina,
10:47
ratherradije than now switchingprebacivanje betweenizmeđu these two worldssvjetovi.
241
632000
3000
umjesto današnjeg prebacivanja između ta dva svijeta.
10:50
So, as a last thought,
242
635000
3000
Kao posljednju misao,
10:53
I think that integratingintegriranje informationinformacija to everydaysvaki dan objectsobjekti
243
638000
3000
mislim kako će nam integracija informacija sa svakodnevnim objektima
10:56
will not only help us to get ridosloboditi of the digitaldigitalni dividepodijeliti,
244
641000
5000
pomoći ne samo da se rješimo digitalne pregrade,
11:01
the gappraznina betweenizmeđu these two worldssvjetovi,
245
646000
2000
jaza između ta dva svijeta,
11:03
but will alsotakođer help us, in some way,
246
648000
2000
već će nam također pomoći, na neki način,
11:05
to stayboravak humanljudski,
247
650000
2000
da ostanemo čovječni,
11:07
to be more connectedpovezan to our physicalfizička worldsvijet.
248
652000
3000
da budemo povezaniji sa svojim fizičkim svijetom.
11:13
And it will actuallyzapravo help us not endkraj up beingbiće machinesstrojevi
249
658000
3000
I pomoći će nam, zapravo, da ne budemo strojevi
11:16
sittingsjedenje in frontispred of other machinesstrojevi.
250
661000
2000
koji sjede ispred drugih strojeva.
11:18
That's all. Thank you.
251
663000
3000
To je sve. Hvala vam.
11:21
(ApplausePljesak)
252
666000
14000
(Pljesak)
11:35
Thank you.
253
680000
1000
Hvala vam.
11:36
(ApplausePljesak)
254
681000
3000
(Pljesak)
11:39
ChrisChris AndersonAnderson: So, PranavNenad,
255
684000
1000
Chris Anderson: Pa, Pranav,
11:40
first of all, you're a geniusgenije.
256
685000
3000
prije svega, vi ste genijalac.
11:43
This is incrediblenevjerojatan, really.
257
688000
3000
Ovo je nevjerojatno, zbilja.
11:46
What are you doing with this? Is there a companydruštvo beingbiće plannedplanirani?
258
691000
3000
Što radite s ovim? Je li u planu neko poduzeće?
11:49
Or is this researchistraživanje foreverzauvijek, or what?
259
694000
2000
Ili je ovo vječno istraživanje, ili što?
11:51
PranavNenad MistryMistry: So, there are lots of companiestvrtke --
260
696000
2000
Pranav Mistry: Pa, postoji mnogo poduzeća --
11:53
actuallyzapravo sponsorsponzor companiestvrtke of MediaMedija LabLaboratorij --
261
698000
1000
zapravo sponzorska poduzeća Media Lab-a --
11:54
interestedzainteresiran in takinguzimanje this aheadnaprijed in one or anotherjoš way.
262
699000
3000
koja su zainteresirana da odvedu ovo naprijed u jednom ili drugom smjeru.
11:57
CompaniesTvrtke like mobilemobilni phonetelefon operatorsoperatori
263
702000
2000
Poduzeća poput operatera mobilnih telefona
11:59
want to take this in a differentdrugačiji way than the NGOsNevladine organizacije in IndiaIndija,
264
704000
3000
žele ovo odvesti u drugom smjeru nego neproftne udruge u Indiji
12:02
[who] are thinkingmišljenje, "Why can we only have 'Sixth"Šesti Sense'Smislu '?
265
707000
3000
koje razmišljaju: "Zašto samo mi možemo imati "SixthSense"?
12:05
We should have a 'Fifth' Peti Sense'Smislu ' for missing-senseNema smisla people
266
710000
2000
Trebali bi imati "Fifth Sense" za ljude kojima nedostaje osjetilo,
12:07
who cannotNe možete speakgovoriti.
267
712000
1000
koji su nijemi.
12:08
This technologytehnologija can be used for them to speakgovoriti out in a differentdrugačiji way
268
713000
3000
Ova tehnologija se može iskoristiti da oni progovore na drugačiji način
12:11
with maybe a speakerzvučnik systemsistem."
269
716000
1000
pomoću, možda, sustava zvučnika."
12:12
CACA: What are your ownvlastiti plansplanovi? Are you stayingostanak at MITMIT,
270
717000
3000
CA: Koji su tvoji osobni planovi? Ostaješ li na MIT-u,
12:15
or are you going to do something with this?
271
720000
1000
ili ćeš učiniti nešto s ovim?
12:16
PMPM: I'm tryingtežak to make this more availabledostupno to people
272
721000
2000
PM: Pokušavam ovo napraviti dostupnijim ljudima
12:18
so that anyonebilo tko can developrazviti theirnjihov ownvlastiti SixthSenseSixthSense deviceuređaj,
273
723000
3000
tako da svatko može razviti svoj vlastiti SixthSense uređaj
12:21
because the hardwarehardver is actuallyzapravo not that hardteško to manufactureproizvodnja
274
726000
5000
jer hardver nije tako teško za proizvesti,
12:26
or hardteško to make your ownvlastiti.
275
731000
2000
ili za napraviti vlastiti.
12:28
We will providepružiti all the openotvoren sourceizvor softwaresoftver for them,
276
733000
2000
Omogućiti ćemo im sav "open source" softver
12:30
maybe startingpolazeći nextSljedeći monthmjesec.
277
735000
2000
možda početkom slijedećeg mjeseca.
12:32
CACA: OpenOtvoren sourceizvor? WowSjajna osoba.
278
737000
2000
CA: Open source? Vau.
12:34
(ApplausePljesak)
279
739000
5000
(Pljesak)
12:39
CACA: Are you going to come back to IndiaIndija with some of this, at some pointtočka?
280
744000
3000
CA: Hoćeš li se vratiti u Indiju s nečim od ovog, u određenom trenutku?
12:42
PMPM: Yeah. Yes, yes, of coursenaravno.
281
747000
2000
PM: Da. Da, da, naravno.
12:44
CACA: What are your plansplanovi? MITMIT?
282
749000
2000
CA: Koji su tvoji planovi? MIT?
12:46
IndiaIndija? How are you going to splitSplit your time going forwardnaprijed?
283
751000
2000
Indija? Kako ćeš raspodijeliti svoje vrijeme u budućnosti?
12:48
PMPM: There is a lot of energyenergija here. Lots of learningučenje.
284
753000
3000
PM: Mnogo je energije ovdje. Mnogo učenja.
12:51
All of this work that you have seenvidio is all about
285
756000
2000
Svi ovi radovi koje ste vidjeli su o
12:53
my learningučenje in IndiaIndija.
286
758000
2000
mom učenju u Indiji.
12:55
And now, if you see, it's more about the cost-effectivenessisplativost:
287
760000
3000
A sad, ako pogledate nešto više o financijskoj koristi:
12:58
this systemsistem coststroškovi you $300
288
763000
2000
sustav vas košta 300 dolara
13:00
comparedu odnosu to the $20,000 surfacepovršinski tablesstolovi, or anything like that.
289
765000
3000
u usporedbi s 20,000 dolara vrijednim površinama tableta, ili bilo čega poput toga.
13:03
Or maybe even the $2 mousemiš gesturegest systemsistem
290
768000
3000
Ili možda čak sustav miša i pokreta vrijedan 2 dolara
13:06
at that time was costingobračuna troškova around $5,000?
291
771000
3000
tada je koštao oko 5,000 dolara?
13:09
So, we actuallyzapravo -- I showedpokazala that, at a conferencekonferencija, to
292
774000
4000
Mi zapravo -- pokazao sam to, na konferenciji,
13:13
PresidentPredsjednik AbdulAbdul KalamMeri, at that time,
293
778000
2000
predsjedniku Abdulu Kalamu, u tadašnje vrijeme,
13:15
and then he said, "OK, we should use this in BhabhaBhabha AtomicAtomski ResearchIstraživanja CentreCentar
294
780000
3000
i on je rekao: "OK, trebali bi koristiti ovo u Bhabha atomskom istraživačkom centru
13:18
for some use of that."
295
783000
2000
neku njegovu funkciju."
13:20
So I'm exciteduzbuđen about how I can bringdonijeti the technologytehnologija to the massesmase
296
785000
3000
Uzbuđen sam zbog toga jer mogu donijeti tehnologiju masama
13:23
ratherradije than just keepingčuvanje that technologytehnologija in the lablaboratorija environmentokolina.
297
788000
3000
umjesto samo držanja te tehnologije u okruženju laboratorija.
13:26
(ApplausePljesak)
298
791000
4000
(Pljesak)
13:30
CACA: BasedNa temelju on the people we'veimamo seenvidio at TEDTED,
299
795000
3000
CA: Na temelju ljudi koje smo vidjeli na TED-u,
13:33
I would say you're trulyuistinu one of the two or threetri
300
798000
1000
rekao bih da ste istinski jedan od dva ili tri
13:34
bestnajbolje inventorsizumitelji in the worldsvijet right now.
301
799000
2000
trenutno najbolja izumitelja u svijetu.
13:36
It's an honorčast to have you at TEDTED.
302
801000
2000
Čast mi te je imati na TED-u.
13:38
Thank you so much.
303
803000
2000
Hvala vam puno.
13:40
That's fantasticfantastičan.
304
805000
1000
To je fantastično.
13:41
(ApplausePljesak)
305
806000
4000
(Pljesak)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com