ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: Tiềm năng to lớn của công nghệ Giác Quan Thứ Sáu

Filmed:
18,689,186 views

Tại hội thảo TEDIndia, Pranav Mistry giới thiệu một số công cụ giúp thế giới thực tương tác với thế giới của dữ liệu -- bao gồm một tầm nhìn sâu sắc về thiết bị Giác Quan Thứ Sáu và một cái mới, chiếc laptop chuyển đổi mô hình dạng giấy. Trong phần hỏi đáp trên sân khấu, Mistry nói anh sẽ cung cấp phần mềm mã nguồn mở của công nghệ này, mở ra cơ hội sử dụng cho tất cả mọi người.
- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We grewlớn lên up
0
0
2000
Trong cuộc sống hằng ngày
00:17
interactingtương tác with the physicalvật lý objectscác đối tượng around us.
1
2000
3000
chúng ta tương tác với các vật thể quanh ta.
00:20
There are an enormousto lớn numbercon số of them
2
5000
2000
Hằng ngày chúng ta sử dụng
00:22
that we use everymỗi day.
3
7000
2000
một lượng khổng lồ các đồ vật.
00:24
UnlikeKhông giống như mostphần lớn of our computingtính toán devicesthiết bị,
4
9000
3000
Khác với các thiết bị điện toán,
00:27
these objectscác đối tượng are much more funvui vẻ to use.
5
12000
3000
chúng ta sử dụng các vật thể đó một cách hứng thú hơn.
00:30
When you talk about objectscác đối tượng,
6
15000
3000
Khi nói về vật thể,
00:33
one other thing automaticallytự động comesđến attachedđính kèm to that thing,
7
18000
3000
thì một thứ khác tự động gắn liền với vật thể đó,
00:36
and that is gesturescử chỉ:
8
21000
2000
đó chính là các động tác:
00:38
how we manipulatevận dụng these objectscác đối tượng,
9
23000
2000
cách chúng ta thao tác với các đồ vật,
00:40
how we use these objectscác đối tượng in everydaymỗi ngày life.
10
25000
3000
cách sử dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày.
00:43
We use gesturescử chỉ not only to interacttương tác with these objectscác đối tượng,
11
28000
3000
Chúng ta sử dụng các động tác không chỉ để tương tác với đồ vật
00:46
but we alsocũng thế use them to interacttương tác with eachmỗi other.
12
31000
2000
mà còn dùng cử chỉ để giao tiếp với nhau.
00:48
A gesturecử chỉ of "NamasteNamaste!", maybe, to respectsự tôn trọng someonengười nào,
13
33000
3000
Một điệu bộ kèm theo của lời chào "Namaste!", để biểu thị sự tôn trọng người khác
00:51
or maybe --
14
36000
1000
hoặc có lẽ --
00:52
in IndiaẤn Độ I don't need to teachdạy a kidđứa trẻ that this meanscó nghĩa
15
37000
2000
ở Ấn Độ tôi không cần dạy một đứa trẻ
00:54
"fourbốn runschạy" in cricketcricket.
16
39000
2000
động tác này có nghĩa "4 lần chạy" trong trò cricket.
00:56
It comesđến as a partphần of our everydaymỗi ngày learninghọc tập.
17
41000
3000
Nó trở thành một phần trong quá trình học hỏi hàng ngày của chúng ta.
00:59
So, I am very interestedquan tâm,
18
44000
2000
Thế nên ngay từ đầu tôi đã rất quan tâm
01:01
from the beginningbắt đầu, that how --
19
46000
2000
đến cách thức --
01:03
how our knowledgehiểu biết
20
48000
2000
Kiến thức của chúng ta về
01:05
about everydaymỗi ngày objectscác đối tượng and gesturescử chỉ,
21
50000
2000
các đồ vật và cử chỉ hàng ngày ra sao,
01:07
and how we use these objectscác đối tượng,
22
52000
2000
và cách chúng ta dùng các đồ vật,
01:09
can be leveragedtận dụng to our interactionstương tác with the digitalkỹ thuật số worldthế giới.
23
54000
3000
có thể đẩy tới các tương tác giữa con người với thế giới số.
01:12
RatherThay vào đó than usingsử dụng a keyboardbàn phím and mousechuột,
24
57000
3000
Chứ không chỉ là sử dụng một bàn phím và chuột,
01:15
why can I not use my computermáy vi tính
25
60000
3000
tại sao tôi không thể dùng máy tính
01:18
in the sametương tự way that I interacttương tác in the physicalvật lý worldthế giới?
26
63000
3000
như cách tôi tương tác trong thế giới thực?
01:21
So, I startedbắt đầu this explorationthăm dò around eighttám yearsnăm back,
27
66000
3000
Trong 8 năm qua, tôi đã bắt tay vào hành trình khám phá này,
01:24
and it literallynghĩa đen startedbắt đầu with a mousechuột on my deskbàn.
28
69000
3000
với một con chuột trên bàn.
01:27
RatherThay vào đó than usingsử dụng it for my computermáy vi tính,
29
72000
3000
Không dùng nó để thao tác trên máy tính,
01:30
I actuallythực ra openedmở ra it.
30
75000
3000
mà tôi đã tháo tung nó ra.
01:33
MostHầu hết of you mightcó thể be awareý thức that, in those daysngày,
31
78000
2000
Hầu hết mọi người đều biết
01:35
the mousechuột used to come with a balltrái bóng insidephía trong,
32
80000
2000
chuột trước đây gồm một viên bi bên trong
01:37
and there were two rollerscon lăn
33
82000
2000
và 2 con lăn
01:39
that actuallythực ra guidehướng dẫn the computermáy vi tính where the balltrái bóng is movingdi chuyển,
34
84000
3000
điều khiển máy tính khi viên bi di chuyển,
01:42
and, accordinglycho phù hợp, where the mousechuột is movingdi chuyển.
35
87000
2000
theo đó, chuột cũng di chuyển theo.
01:44
So, I was interestedquan tâm in these two rollerscon lăn,
36
89000
3000
Thế là tôi thấy rất thích thú với hai con lăn đó,
01:47
and I actuallythực ra wanted more, so I borrowedvay mượn anotherkhác mousechuột from a friendngười bạn --
37
92000
3000
và muốn có thêm nên đã mượn bạn tôi một con chuôt khác --
01:50
never returnedtrả lại to him --
38
95000
2000
tội nghiệp vì tôi không bao giờ trả lại cậu ấy nữa.
01:52
and I now had fourbốn rollerscon lăn.
39
97000
2000
Và giờ tôi có 4 con lăn.
01:54
InterestinglyĐiều thú vị, what I did with these rollerscon lăn is,
40
99000
3000
Điều thú vị là, tôi đã tháo
01:57
basicallyvề cơ bản, I tooklấy them off of these mouseschuột
41
102000
3000
các con lăn này khỏi chuột
02:00
and then put them in one linehàng.
42
105000
2000
rồi xâu thành chuỗi.
02:02
It had some stringsdây and pulleysròng rọc and some springslò xo.
43
107000
3000
Nó gồm dây, ròng rọc và lò xo.
02:05
What I got is basicallyvề cơ bản a gesturecử chỉ interfacegiao diện devicethiết bị
44
110000
3000
Tôi đã có một thiết bị giao diện cử chỉ
02:08
that actuallythực ra actshành vi as a motion-sensingcảm biến chuyển động devicethiết bị
45
113000
4000
hoạt động như một thiết bị cảm ứng chuyển động
02:12
madethực hiện for two dollarsUSD.
46
117000
2000
với chi phí 2$.
02:14
So, here, whateverbất cứ điều gì movementphong trào I do in my physicalvật lý worldthế giới
47
119000
3000
Đây, mọi cử động tôi thực hiện trong thế giới thực
02:17
is actuallythực ra replicatedsao chép insidephía trong the digitalkỹ thuật số worldthế giới
48
122000
3000
được lặp lại y hệt bên trong thế giới số
02:20
just usingsử dụng this smallnhỏ bé devicethiết bị that I madethực hiện, around eighttám yearsnăm back,
49
125000
3000
chỉ bằng thiết bị nhỏ bé tôi đã chế tạo cách đây 8 năm,
02:23
in 2000.
50
128000
2000
năm 2000.
02:25
Because I was interestedquan tâm in integratingtích hợp these two worldsthế giới,
51
130000
2000
Vì tôi muốn hòa nhập hai thế giới đó,
02:27
I thought of stickydính notesghi chú.
52
132000
2000
và nghĩ đến các mẩu giấy ghi nhớ.
02:29
I thought, "Why can I not connectkết nối
53
134000
3000
Và nghĩ rằng, "Tại sao mình không thể kết nối
02:32
the normalbình thường interfacegiao diện of a physicalvật lý stickydính notechú thích
54
137000
2000
giao diện bình thường của một tờ giấy nhắc việc thật
02:34
to the digitalkỹ thuật số worldthế giới?"
55
139000
2000
với thế giới số?"
02:36
A messagethông điệp writtenbằng văn bản on a stickydính notechú thích to my mommẹ
56
141000
2000
Một tin nhắn cho mẹ tôi
02:38
on papergiấy
57
143000
1000
viết trên giấy nhắc việc
02:39
can come to an SMSTIN NHẮN SMS,
58
144000
2000
có thể đến một dịch vụ tin nhắn ngắn SMS
02:41
or maybe a meetinggặp gỡ remindernhắc nhở
59
146000
2000
hoặc một dịch vụ nhắc cuộc họp
02:43
automaticallytự động syncsđồng bộ with my digitalkỹ thuật số calendarlịch --
60
148000
2000
tự động đồng bộ hóa với lịch điện tử của tôi --
02:45
a to-doviệc cần làm listdanh sách that automaticallytự động syncsđồng bộ with you.
61
150000
3000
một danh sách các việc phải làm tự động đồng bộ hóa với bạn.
02:48
But you can alsocũng thế searchTìm kiếm in the digitalkỹ thuật số worldthế giới,
62
153000
3000
Nhưng các bạn cũng có thể tìm kiếm trong thế giới số
02:51
or maybe you can writeviết a querytruy vấn, sayingnói,
63
156000
2000
hoặc viết một truy xuất
02:53
"What is DrTiến sĩ. Smith'sSmith addressđịa chỉ nhà?"
64
158000
2000
như " Địa chỉ của tiến sĩ Smith là gì?"
02:55
and this smallnhỏ bé systemhệ thống actuallythực ra printsbản in it out --
65
160000
2000
và hệ thống nhỏ này sẽ in nó ra --
02:57
so it actuallythực ra actshành vi like a papergiấy input-outputđầu vào-đầu ra systemhệ thống,
66
162000
2000
thế là, nó thực sự hoạt động như một hệ thống đầu vào - đầu ra của giấy,
02:59
just madethực hiện out of papergiấy.
67
164000
3000
chỉ sử dụng giấy.
03:05
In anotherkhác explorationthăm dò,
68
170000
2000
Trong một cuộc khám phá khác,
03:07
I thought of makingchế tạo a pencây bút that can drawvẽ tranh in threesố ba dimensionskích thước.
69
172000
3000
tôi nghĩ đến việc chế tạo một cái bút có thể vẽ 3 chiều.
03:10
So, I implementedthực hiện this pencây bút
70
175000
2000
Tôi đã thiết kế chiếc bút này
03:12
that can help designersnhà thiết kế and architectskiến trúc sư
71
177000
2000
để giúp các nhà thiết kế và kiến trúc sư
03:14
not only think in threesố ba dimensionskích thước,
72
179000
2000
không chỉ tư duy hình ảnh 3 chiều
03:16
but they can actuallythực ra drawvẽ tranh
73
181000
2000
mà họ còn có thể vẽ ra được
03:18
so that it's more intuitivetrực quan to use that way.
74
183000
2000
cách sử dụng đó sẽ trực quan hơn nhiều.
03:20
Then I thought, "Why not make a GoogleGoogle MapBản đồ,
75
185000
2000
Sau đó tôi nghĩ, "Tại sao mình không làm một Google Map
03:22
but in the physicalvật lý worldthế giới?"
76
187000
2000
trong thế giới thực nhỉ?
03:24
RatherThay vào đó than typingđánh máy a keywordtừ khóa to find something,
77
189000
3000
Không phải gõ từ khóa ra để tìm một địa điểm nào đó,
03:27
I put my objectscác đối tượng on tophàng đầu of it.
78
192000
2000
mà tôi đặt các đồ vật lên đỉnh của nó.
03:29
If I put a boardinglên máy bay passvượt qua, it will showchỉ me where the flightchuyến bay gatecánh cổng is.
79
194000
3000
Nếu tôi đặt giấy phép lên máy bay nó sẽ cho tôi biết cổng máy bay ở đâu.
03:32
A coffeecà phê cuptách will showchỉ where you can find more coffeecà phê,
80
197000
3000
Một cốc cà phê sẽ cho bạn biết có thể tìm thấy thêm cà phê ở đâu
03:35
or where you can trashrác the cuptách.
81
200000
2000
hoặc nên vứt cái cốc vào đâu.
03:37
So, these were some of the earliersớm hơn explorationskhám phá I did because
82
202000
3000
Đó là một số khám phá đầu tiên của tôi
03:40
the goalmục tiêu was to connectkết nối these two worldsthế giới seamlesslyliên tục.
83
205000
3000
mục tiêu là kết nối 2 thế giới thực và số với nhau một cách trơn tru.
03:44
AmongTrong số các all these experimentsthí nghiệm,
84
209000
2000
Trong các thí nghiệm đó
03:46
there was one thing in commonchung:
85
211000
2000
đều có một điểm chung:
03:48
I was tryingcố gắng to bringmang đến a partphần of the physicalvật lý worldthế giới to the digitalkỹ thuật số worldthế giới.
86
213000
4000
Tôi cố gắng đem một phần của thế giới thực vào thế giới số.
03:52
I was takinglấy some partphần of the objectscác đối tượng,
87
217000
3000
Tôi lấy một phần nào đó của đồ vật
03:55
or any of the intuitivenessintuitiveness of realthực life,
88
220000
3000
hoặc bất kỳ hình ảnh trực quan nào trong cuộc sống thực
03:58
and bringingđưa them to the digitalkỹ thuật số worldthế giới,
89
223000
3000
rồi mang chúng đến thế giới số,
04:01
because the goalmục tiêu was to make our computingtính toán interfacesgiao diện more intuitivetrực quan.
90
226000
3000
vì mục tiêu của tôi là trực quan hóa các giao diện máy tính.
04:04
But then I realizedthực hiện that we humanscon người
91
229000
2000
Nhưng rồi tôi nhận ra con người chúng ta
04:06
are not actuallythực ra interestedquan tâm in computingtính toán.
92
231000
3000
không thực sự hứng thú với điện toán,
04:09
What we are interestedquan tâm in is informationthông tin.
93
234000
3000
mà quan tâm đến thông tin nhiều hơn.
04:12
We want to know about things.
94
237000
2000
Chúng ta muốn biết mọi thứ.
04:14
We want to know about dynamicnăng động things going around.
95
239000
2000
Về những thứ động đang diễn ra xung quanh.
04:16
So I thought, around last yearnăm -- in the beginningbắt đầu of the last yearnăm --
96
241000
5000
Nên tôi nghĩ -- vào đầu năm ngoái --
04:21
I startedbắt đầu thinkingSuy nghĩ, "Why can I not take this approachtiếp cận in the reverseđảo ngược way?"
97
246000
3000
tôi bắt đầu nghĩ, "Sao mình không làm theo cách ngược lại nhỉ?"
04:24
Maybe, "How about I take my digitalkỹ thuật số worldthế giới
98
249000
3000
"Thế còn vẽ thế giới thực
04:27
and paintSơn the physicalvật lý worldthế giới with that digitalkỹ thuật số informationthông tin?"
99
252000
5000
bằng các thông tin số thì sao nhỉ?"
04:32
Because pixelsđiểm ảnh are actuallythực ra, right now, confinedhạn chế in these rectangularhình chữ nhật devicesthiết bị
100
257000
4000
Vì các điểm ảnh (pixel) bị giới hạn trong các thiết bị hình chữ nhật này
04:36
that fitPhù hợp in our pocketstúi.
101
261000
2000
để vừa với túi quần chúng ta.
04:38
Why can I not removetẩy this confinenhốt
102
263000
3000
Tại sao tôi không mang giới hạn đó
04:41
and take that to my everydaymỗi ngày objectscác đối tượng, everydaymỗi ngày life
103
266000
3000
vào các đồ vật hàng ngày
04:44
so that I don't need to learnhọc hỏi the newMới languagengôn ngữ
104
269000
2000
để khỏi cần học ngoại ngữ mới
04:46
for interactingtương tác with those pixelsđiểm ảnh?
105
271000
3000
để tương tác với các điểm ảnh đó?
04:50
So, in ordergọi món to realizenhận ra this dreammơ tưởng,
106
275000
2000
Để nhận ra giấc mơ này,
04:52
I actuallythực ra thought of puttingđặt a big-sizeKích thước lớn projectormáy chiếu on my headcái đầu.
107
277000
3000
tôi nghĩ đến việc đặt một máy chiếu cỡ lớn trên đầu mình.
04:55
I think that's why this is calledgọi là a head-mountedgắn trên đầu projectormáy chiếu, isn't it?
108
280000
3000
Tôi nghĩ đó là lý do tôi đặt tên thiết bị này là máy chiếu gắn liền đầu.
04:58
I tooklấy it very literallynghĩa đen,
109
283000
2000
Tôi xử lý ý tưởng hoàn toàn theo nghĩa đen thôi,
05:00
and tooklấy my bikexe đạp helmetmũ bảo hiểm,
110
285000
2000
tôi lấy cái mũ bão hiểm đi xe đạp
05:02
put a little cutcắt tỉa over there so that the projectormáy chiếu actuallythực ra fitsphù hợp nicelyđộc đáo.
111
287000
3000
cắt bớt đi một chút để cái máy chiếu vừa khít vào đó.
05:05
So now, what I can do --
112
290000
2000
Giờ, tôi có thể
05:07
I can augmenttăng thêm the worldthế giới around me with this digitalkỹ thuật số informationthông tin.
113
292000
4000
gia tăng thế giới xung quanh bằng thông tin số này.
05:11
But latermột lát sau,
114
296000
2000
Nhưng sau đó,
05:13
I realizedthực hiện that I actuallythực ra wanted to interacttương tác with those digitalkỹ thuật số pixelsđiểm ảnh, alsocũng thế.
115
298000
3000
tôi nhận ra mình cũng muốn tương tác với các điểm ảnh kỹ thuật số.
05:16
So I put a smallnhỏ bé cameraMáy ảnh over there,
116
301000
2000
Nên tôi đã đặt một camera nhỏ ở đó,
05:18
that actshành vi as a digitalkỹ thuật số eyemắt.
117
303000
2000
hoạt động như một con mắt số.
05:20
LaterSau đó, we moveddi chuyển to a much better,
118
305000
2000
Sau đây, chúng tôi đến với một thiết bị tốt hơn nhiều,
05:22
consumer-orientedngười tiêu dùng theo định hướng pendantmặt dây chuyền versionphiên bản of that,
119
307000
2000
một phiên bản treo do người dùng tùy chỉnh,
05:24
that manynhiều of you now know as the SixthSenseSixthSense devicethiết bị.
120
309000
3000
mà nhiều bạn biết đến với cái tên thiết bị Giác Quan Thứ Sáu.
05:27
But the mostphần lớn interestinghấp dẫn thing about this particularcụ thể technologyCông nghệ
121
312000
3000
Nhưng điều thú vị nhất trong công nghệ này
05:30
is that you can carrymang your digitalkỹ thuật số worldthế giới with you
122
315000
4000
là bạn có thể mang thế giới số bên mình
05:34
whereverở đâu you go.
123
319000
2000
dù bạn đang ở bất cứ đâu.
05:36
You can startkhởi đầu usingsử dụng any surfacebề mặt, any wallTường around you,
124
321000
3000
Các bạn có thể sử dụng bất kỳ giao diện nào, mọi bức tường xung quanh
05:39
as an interfacegiao diện.
125
324000
2000
làm giao diện.
05:41
The cameraMáy ảnh is actuallythực ra trackingtheo dõi all your gesturescử chỉ.
126
326000
3000
Camera bám sát mọi cử chỉ của bạn.
05:44
WhateverBất cứ điều gì you're doing with your handstay,
127
329000
2000
Nó hiểu được
05:46
it's understandinghiểu biết that gesturecử chỉ.
128
331000
2000
mọi cử động của tay.
05:48
And, actuallythực ra, if you see, there are some colormàu markersđánh dấu
129
333000
2000
Và các bạn có thấy một số đánh dấu màu
05:50
that in the beginningbắt đầu versionphiên bản we are usingsử dụng with it.
130
335000
3000
ở phiên bản đầu chúng tôi đang sử dụng.
05:53
You can startkhởi đầu paintingbức vẽ on any wallTường.
131
338000
2000
Các bạn có thể vẽ trên bất kỳ bức tường nào.
05:55
You stop by a wallTường, and startkhởi đầu paintingbức vẽ on that wallTường.
132
340000
3000
Bạn dừng lại trước một bức tường, và vẽ lên đó.
05:58
But we are not only trackingtheo dõi one fingerngón tay, here.
133
343000
2000
Nhưng chúng tôi không chỉ bám sát cử động một ngón tay.
06:00
We are givingtặng you the freedomsự tự do of usingsử dụng all of bothcả hai of your handstay,
134
345000
4000
Chúng tôi để bạn tự do dùng cả hai tay,
06:04
so you can actuallythực ra use bothcả hai of your handstay to zoomthu phóng into or zoomthu phóng out
135
349000
3000
để phóng to thu nhỏ
06:07
of a mapbản đồ just by pinchingpinching all presenthiện tại.
136
352000
2000
bản đồ chỉ bằng cách kéo những gì được thể hiện.
06:09
The cameraMáy ảnh is actuallythực ra doing --
137
354000
3000
Camera đang
06:12
just, gettingnhận được all the imageshình ảnh --
138
357000
1000
thu mọi hình ảnh --
06:13
is doing the edgecạnh recognitionsự công nhận and alsocũng thế the colormàu recognitionsự công nhận
139
358000
3000
nhận biết màu sắc và đường viền
06:16
and so manynhiều other smallnhỏ bé algorithmsthuật toán are going on insidephía trong.
140
361000
3000
và nhiều thuật toán nhỏ khác sẽ diễn ra ở bên trong.
06:19
So, technicallyvề mặt kỹ thuật, it's a little bitbit complexphức tạp,
141
364000
2000
Nó hơi phức tạp một chút về mặt kỹ thuật
06:21
but it givesđưa ra you an outputđầu ra which is more intuitivetrực quan to use, in some sensegiác quan.
142
366000
3000
nhưng nó cho bạn một đầu ra sinh động, trực quan và dễ sử dụng hơn.
06:24
But I'm more excitedbị kích thích that you can actuallythực ra take it outsideở ngoài.
143
369000
3000
Nhưng hay nhất là các bạn có thể mang nó ra ngoài.
06:27
RatherThay vào đó than gettingnhận được your cameraMáy ảnh out of your pocketbỏ túi,
144
372000
3000
Không phải là lấy camera ra khỏi túi,
06:30
you can just do the gesturecử chỉ of takinglấy a photohình chụp
145
375000
3000
các bạn có thể thực hiện điệu bộ chụp ảnh
06:33
and it takes a photohình chụp for you.
146
378000
2000
và nó sẽ chụp ảnh cho bạn.
06:35
(ApplauseVỗ tay)
147
380000
4000
(Vỗ tay)
06:39
Thank you.
148
384000
1000
Xin cảm ơn.
06:41
And latermột lát sau I can find a wallTường, anywhereở đâu,
149
386000
2000
Và sau đó tôi tìm một bức tường, ở đâu cũng được
06:43
and startkhởi đầu browsingtrình duyệt those photosảnh
150
388000
2000
và bắt đầu tìm kiếm các bức ảnh đó
06:45
or maybe, "OK, I want to modifysửa đổi this photohình chụp a little bitbit
151
390000
2000
hoặc, "Được rồi, mình muốn thay đổi bức ảnh này một chút
06:47
and sendgửi it as an emaile-mail to a friendngười bạn."
152
392000
2000
và gửi cho cậu bạn qua email."
06:49
So, we are looking for an erakỷ nguyên where
153
394000
3000
Chúng ta đang tìm kiếm một kỷ nguyên
06:52
computingtính toán will actuallythực ra mergehợp nhất with the physicalvật lý worldthế giới.
154
397000
3000
nơi mà điện toán sẽ hòa làm một với thế giới thực.
06:55
And, of coursekhóa học, if you don't have any surfacebề mặt,
155
400000
3000
Và nếu không có bề mặt nào,
06:58
you can startkhởi đầu usingsử dụng your palmlòng bàn tay for simpleđơn giản operationshoạt động.
156
403000
3000
các bạn có thể dùng bàn tay mình cũng được.
07:01
Here, I'm dialingquay số a phoneđiện thoại numbercon số just usingsử dụng my handtay.
157
406000
2000
Tôi đang quay số điện thoại bằng chính tay của mình.
07:07
The cameraMáy ảnh is actuallythực ra not only understandinghiểu biết your handtay movementsphong trào,
158
412000
3000
Camera không chỉ hiểu các cử động tay của bạn
07:10
but, interestinglythú vị,
159
415000
1000
mà thú vị hơn,
07:11
is alsocũng thế ablecó thể to understandhiểu không what objectscác đối tượng you are holdinggiữ in your handtay.
160
416000
3000
còn có thể hiểu bạn đang cầm đồ vật gì trong tay.
07:14
What we're doing here is actuallythực ra --
161
419000
3000
Chúng ta đang --
07:17
for examplethí dụ, in this casetrường hợp,
162
422000
2000
ví dụ trong trường hợp này,
07:19
the booksách coverche is matchedkết hợp
163
424000
2000
bìa sách trùng khớp với
07:21
with so manynhiều thousandshàng nghìn, or maybe millionshàng triệu of bookssách onlineTrực tuyến,
164
426000
3000
hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cuốn sách online,
07:24
and checkingkiểm tra out which booksách it is.
165
429000
2000
và chúng ta đang kiểm tra xem nó là cuốn sách nào.
07:26
OnceMột lần it has that informationthông tin,
166
431000
1000
Một khi nó có thông tin đó,
07:27
it findstìm thấy out more reviewsđánh giá about that,
167
432000
2000
nó sẽ tìm thấy các ý kiến phê bình cuốn sách,
07:29
or maybe NewMới YorkYork TimesThời gian has a soundâm thanh overviewtổng quan on that,
168
434000
3000
hoặc có thể tờ thời báo New York đã có một bài nói tóm tắt cuốn sách,
07:32
so you can actuallythực ra hearNghe, on a physicalvật lý booksách,
169
437000
2000
bạn có thể nghe, trên một cuốn sách thực,
07:34
a reviewôn tập as soundâm thanh.
170
439000
2000
một bài phê bình hay.
07:36
("famousnổi danh talk at HarvardĐại học Harvard UniversityTrường đại học ...")
171
441000
2000
("bài diễn thuyết nổi tiếng tại trường Đại học Havard...")
07:38
This was Obama'sCủa Obama visitchuyến thăm last weektuần to MITMIT.
172
443000
3000
Đây là chuyến thăm vào tuần trước của tổng thống Obama tại MIT.
07:42
("... and particularlyđặc biệt I want to thank two outstandingxuất sắc MITMIT ...")
173
447000
4000
("...và đặc biệt tôi muốn cảm ơn hai nhà nghiên cứu xuất sắc của MIT...")
07:46
So, I was seeingthấy the livetrực tiếp [videovideo] of his talk, outsideở ngoài, on just a newspaperbáo chí.
174
451000
5000
Tôi đang xem trực tiếp [video] bài diễn thuyết của ông ấy, trên một tờ báo.
07:51
Your newspaperbáo chí will showchỉ you livetrực tiếp weatherthời tiết informationthông tin
175
456000
3000
Tờ báo của bạn sẽ cho bạn biết thông tin thời tiết trực tiếp
07:54
ratherhơn than havingđang có it updatedcập nhật -- like, you have to checkkiểm tra your computermáy vi tính
176
459000
3000
chứ không phải được cập nhập -- giống việc bạn phải kiểm tra máy tính
07:57
in ordergọi món to do that, right?
177
462000
2000
để biết thông tin, đúng không?
07:59
(ApplauseVỗ tay)
178
464000
5000
(Vỗ tay)
08:04
When I'm going back, I can just use my boardinglên máy bay passvượt qua
179
469000
3000
Khi quay lại, tôi có thể dùng giấy phép lên máy bay
08:07
to checkkiểm tra how much my flightchuyến bay has been delayedtrì hoãn,
180
472000
2000
để kiểm tra chuyến bay của mình bị trì hoãn bao lâu,
08:09
because at that particularcụ thể time,
181
474000
2000
vì vào lúc đó,
08:11
I'm not feelingcảm giác like openingkhai mạc my iPhoneiPhone,
182
476000
2000
tôi không muốn mở iPhone ra
08:13
and checkingkiểm tra out a particularcụ thể iconbiểu tượng.
183
478000
2000
để lại phải kích vào một biểu tượng nào đó.
08:15
And I think this technologyCông nghệ will not only changethay đổi the way --
184
480000
3000
Và tôi nghĩ công nghệ này sẽ không chỉ thay đổi cái cách --
08:18
yes. (LaughterTiếng cười)
185
483000
1000
Vâng.(Tiếng cười)
08:20
It will changethay đổi the way we interacttương tác with people, alsocũng thế,
186
485000
2000
Nó sẽ thay đổi cách chúng ta tương tác với nhau,
08:22
not only the physicalvật lý worldthế giới.
187
487000
2000
không chỉ trong thế giới thực.
08:24
The funvui vẻ partphần is, I'm going to the BostonBoston metrotàu điện ngầm,
188
489000
3000
Vui ở chỗ, tôi sẽ đến nhà ga Boston
08:27
and playingđang chơi a pongPong gametrò chơi insidephía trong the trainxe lửa
189
492000
3000
và chơi trò PONG trên mặt sàn
08:30
on the groundđất, right?
190
495000
2000
của con tàu, được không?
08:32
(LaughterTiếng cười)
191
497000
1000
(Tiếng cười)
08:33
And I think the imaginationtrí tưởng tượng is the only limitgiới hạn
192
498000
2000
Và tôi thấy trí tưởng tượng là giới hạn duy nhất
08:35
of what you can think of
193
500000
2000
những gì bạn có thể nghĩ ra
08:37
when this kindloại of technologyCông nghệ mergeshòa trộn with realthực life.
194
502000
2000
khi công nghệ này hòa nhập với cuộc sống thực.
08:39
But manynhiều of you arguetranh luận, actuallythực ra, that
195
504000
2000
Nhưng nhiều người tranh luận rằng
08:41
all of our work is not only about physicalvật lý objectscác đối tượng.
196
506000
3000
công việc của con người không chỉ liên quan đến các đồ vật thật.
08:44
We actuallythực ra do lots of accountingkế toán and papergiấy editingchỉnh sửa
197
509000
3000
Chúng ta tính toán , biên tập báo
08:47
and all those kindscác loại of things; what about that?
198
512000
2000
nhiều việc khác nữa, vậy thì sao?
08:49
And manynhiều of you are excitedbị kích thích about the nextkế tiếp generationthế hệ tabletmáy tính bảng computersmáy vi tính
199
514000
4000
Và nhiều người đang rất háo hức đón chờ máy tính bảng thế hệ tiếp theo
08:53
to come out in the marketthị trường.
200
518000
2000
được tung ra thị trường.
08:55
So, ratherhơn than waitingđang chờ đợi for that,
201
520000
2000
Còn tôi, thay vì đợi chờ
08:57
I actuallythực ra madethực hiện my ownsở hữu, just usingsử dụng a piececái of papergiấy.
202
522000
3000
tôi đã tự làm một cái cho mình, bằng cách dùng một tờ giấy.
09:00
So, what I did here is removetẩy the cameraMáy ảnh --
203
525000
2000
Tôi đã tháo camera ra --
09:02
All the webcamwebcam camerasmáy ảnh have a microphonemicrophone insidephía trong the cameraMáy ảnh.
204
527000
4000
Mọi webcam camera đều có một microphone bên trong camera.
09:06
I removedloại bỏ the microphonemicrophone from that,
205
531000
3000
Tôi đã tháo microphone ra.
09:09
and then just pinchedbị chèn ép that --
206
534000
2000
rồi kéo cái đó --
09:11
like I just madethực hiện a clipkẹp out of the microphonemicrophone --
207
536000
3000
tôi đã làm một ghim từ cái microphone
09:14
and clippedcắt bớt that to a piececái of papergiấy, any papergiấy that you foundtìm around.
208
539000
4000
và ghim nó vào một tờ giấy nào cũng được.
09:18
So now the soundâm thanh of the touchchạm
209
543000
3000
Giờ, âm thanh cảm ứng
09:21
is gettingnhận được me when exactlychính xác I'm touchingsờ vào the papergiấy.
210
546000
3000
nhận biết chính xác khi tôi chạm vào tờ giấy.
09:24
But the cameraMáy ảnh is actuallythực ra trackingtheo dõi where my fingersngón tay are movingdi chuyển.
211
549000
4000
Nhưng camera đang bám sát cử động của ngón tay tôi.
09:28
You can of coursekhóa học watch moviesphim.
212
553000
3000
Các bạn có thể xem phim nữa.
09:31
("Good afternoonbuổi chiều. My nameTên is RussellRussell ...
213
556000
3000
("Chào buổi chiều. Tên tôi là Russell...")
09:34
and I am a WildernessHoang dã ExplorerThám hiểm in TribeBộ lạc 54.")
214
559000
3000
("...và tôi là một nhà khám phá thế giới hoang dã ở bộ lạc 54.")
09:37
And you can of coursekhóa học playchơi gamesTrò chơi.
215
562000
3000
Các bạn có thể chơi game.
09:40
(CarXe hơi engineđộng cơ)
216
565000
3000
(Tiếng động cơ ôtô)
09:43
Here, the cameraMáy ảnh is actuallythực ra understandinghiểu biết how you're holdinggiữ the papergiấy
217
568000
3000
Đây này, chiếc camera hiểu cách bạn nắm tờ giấy
09:46
and playingđang chơi a car-racingđua xe gametrò chơi.
218
571000
2000
và chơi trò đua xe.
09:48
(ApplauseVỗ tay)
219
573000
3000
(Vỗ tay)
09:52
ManyNhiều of you alreadyđã mustphải have thought, OK, you can browsetrình duyệt.
220
577000
2000
Nhiều bạn chắc hẳn đã nghĩ rằng , được rồi, mình có thể truy cập.
09:54
Yeah. Of coursekhóa học you can browsetrình duyệt to any websitestrang web
221
579000
3000
Vâng, tất nhiên rồi, các bạn có thể truy cập mọi trang web
09:57
or you can do all sortsloại of computingtính toán on a piececái of papergiấy
222
582000
3000
hay thao tác các chương trình máy tính trên một tờ giấy
10:00
whereverở đâu you need it.
223
585000
1000
bất kỳ khi nào bạn cần.
10:01
So, more interestinglythú vị,
224
586000
3000
Thú vị hơn,
10:04
I'm interestedquan tâm in how we can take that in a more dynamicnăng động way.
225
589000
3000
tôi lưu ý đến cách làm sao để thao tác linh động hơn:
10:07
When I come back to my deskbàn I can just pinchpinch that informationthông tin
226
592000
3000
Khi quay lại cái bàn, tôi có thể cầm thông tin đó
10:10
back to my desktopmáy tính để bàn
227
595000
2000
mang nó quay lại desktop
10:12
so I can use my full-sizefull-size computermáy vi tính.
228
597000
3000
thế là tôi có thể dùng chiếc máy tính để bàn rồi.
10:15
(ApplauseVỗ tay)
229
600000
2000
(Vỗ tay)
10:17
And why only computersmáy vi tính? We can just playchơi with papersgiấy tờ.
230
602000
3000
Tại sao chỉ có máy tính? Chúng ta có thể chơi với các tờ giấy.
10:20
PaperGiấy worldthế giới is interestinghấp dẫn to playchơi with.
231
605000
3000
Thế giới bằng giấy rất thú vị khi chơi với nó.
10:23
Here, I'm takinglấy a partphần of a documenttài liệu
232
608000
2000
Tôi đang lấy một phần của một tài liệu
10:25
and puttingđặt over here a secondthứ hai partphần from a secondthứ hai placeđịa điểm --
233
610000
4000
và đặt phần thứ 2 vào đây ---
10:29
and I'm actuallythực ra modifyingsửa đổi the informationthông tin
234
614000
3000
tôi đang thay đổi thông tin
10:32
that I have over there.
235
617000
2000
ở đằng kia.
10:34
Yeah. And I say, "OK, this looksnhìn nicetốt đẹp,
236
619000
3000
Vâng. Tôi muốn nói, "Ok, trông đẹp đấy,
10:37
let me printin it out, that thing."
237
622000
2000
mình phải in ra mới được."
10:39
So I now have a print-outin-out. of that thing, and now --
238
624000
2000
Và giờ tôi đã có bản in của nó.
10:41
the workflowcông việc is more intuitivetrực quan the way we used to do it
239
626000
3000
Lưu lượng công việc trở nên sinh động hơn
10:44
maybe 20 yearsnăm back,
240
629000
3000
so với cách đây 20 năm,
10:47
ratherhơn than now switchingchuyển đổi betweengiữa these two worldsthế giới.
241
632000
3000
và so với hiện nay khi cứ phải chuyển qua lại giữa 2 thế giới.
10:50
So, as a last thought,
242
635000
3000
Cuối cùng,
10:53
I think that integratingtích hợp informationthông tin to everydaymỗi ngày objectscác đối tượng
243
638000
3000
tôi nghĩ rằng thông tin tích hợp với các đồ vật hàng ngày
10:56
will not only help us to get ridthoát khỏi of the digitalkỹ thuật số dividechia,
244
641000
5000
sẽ không chỉ giúp chúng ta từ bỏ ranh giới kỹ thuật số,
11:01
the gaplỗ hổng betweengiữa these two worldsthế giới,
245
646000
2000
khoảng cách giữa 2 thế giới số và thực
11:03
but will alsocũng thế help us, in some way,
246
648000
2000
mà còn giúp chúng ta
11:05
to stayở lại humanNhân loại,
247
650000
2000
vẫn là con người,
11:07
to be more connectedkết nối to our physicalvật lý worldthế giới.
248
652000
3000
kết nối với thế giới thực hơn nữa.
11:13
And it will actuallythực ra help us not endkết thúc up beingđang machinesmáy móc
249
658000
3000
Và nó sẽ giúp con người không biến thành cỗ máy
11:16
sittingngồi in fronttrước mặt of other machinesmáy móc.
250
661000
2000
ngồi lỳ trước các cỗ máy khác.
11:18
That's all. Thank you.
251
663000
3000
Xin hết. Cảm ơn quý vị.
11:21
(ApplauseVỗ tay)
252
666000
14000
(Vỗ tay)
11:35
Thank you.
253
680000
1000
Xin cảm ơn.
11:36
(ApplauseVỗ tay)
254
681000
3000
(Vỗ tay)
11:39
ChrisChris AndersonAnderson: So, PranavPranav,
255
684000
1000
Chris Anderson: Pranav,
11:40
first of all, you're a geniusThiên tài.
256
685000
3000
trước hết, cậu đúng là thiên tài.
11:43
This is incredibleđáng kinh ngạc, really.
257
688000
3000
Thật đáng kinh ngạc.
11:46
What are you doing with this? Is there a companyCông ty beingđang plannedkế hoạch?
258
691000
3000
Cậu định sẽ làm gì với công nghệ này? Đã có kế hoạch thành lập công ty chưa?
11:49
Or is this researchnghiên cứu forevermãi mãi, or what?
259
694000
2000
Hay nghiên cứu này chỉ để vui thôi?
11:51
PranavPranav MistryMistry: So, there are lots of companiescác công ty --
260
696000
2000
Pranav Mistry: Có nhiều công ty --
11:53
actuallythực ra sponsornhà tài trợ companiescác công ty of MediaPhương tiện truyền thông LabPhòng thí nghiệm --
261
698000
1000
nhiều công ty tài trợ cho Media Lab --
11:54
interestedquan tâm in takinglấy this aheadphía trước in one or anotherkhác way.
262
699000
3000
quan tâm tới công nghệ này.
11:57
CompaniesCông ty like mobiledi động phoneđiện thoại operatorsQuốc gia sử dụng
263
702000
2000
Các công ty như các hãng điện thoại di động
11:59
want to take this in a differentkhác nhau way than the NGOsPhi chính phủ in IndiaẤn Độ,
264
704000
3000
muốn phát triển nó theo một cách khác với các tổ chức phi chính phủ ở Ấn Độ,
12:02
[who] are thinkingSuy nghĩ, "Why can we only have 'Sixth' Thứ sáu Sense'Cảm giác '?
265
707000
3000
họ nghĩ, "Tại sao chỉ có công nghệ "Giác Quan Thứ Sáu" thôi?
12:05
We should have a 'Fifth' Thứ năm Sense'Cảm giác ' for missing-sensethiếu ý thức people
266
710000
2000
Chúng ta nên có một công nghệ "Giác Quan Thứ Năm" cho những người
12:07
who cannotkhông thể speaknói.
267
712000
1000
bị câm.
12:08
This technologyCông nghệ can be used for them to speaknói out in a differentkhác nhau way
268
713000
3000
Công nghệ này có thể giúp họ nói được,
12:11
with maybe a speakerloa systemhệ thống."
269
716000
1000
có thể bằng một hệ thống loa."
12:12
CACA: What are your ownsở hữu planscác kế hoạch? Are you stayingở lại at MITMIT,
270
717000
3000
CA: Vậy kế hoạch của riêng cậu thì sao? Cậu sẽ vẫn ở lại MIT
12:15
or are you going to do something with this?
271
720000
1000
hay định làm gì khác?
12:16
PMAM: I'm tryingcố gắng to make this more availablecó sẵn to people
272
721000
2000
PM: Tôi sẽ cố gắng mang công nghệ này tiếp cận với mọi người
12:18
so that anyonebất kỳ ai can developphát triển, xây dựng theirhọ ownsở hữu SixthSenseSixthSense devicethiết bị,
273
723000
3000
để ai cũng có thể phát triển thiết bị Giác Quan Thứ Sáu cho riêng mình
12:21
because the hardwarephần cứng is actuallythực ra not that hardcứng to manufacturesản xuất
274
726000
5000
vì phần cứng rất dễ sản xuất
12:26
or hardcứng to make your ownsở hữu.
275
731000
2000
và không khó để làm một cái cho riêng mình.
12:28
We will providecung cấp all the openmở sourcenguồn softwarephần mềm for them,
276
733000
2000
Chúng tôi sẽ cung cấp phần mềm mã nguồn mở cho mọi người,
12:30
maybe startingbắt đầu nextkế tiếp monththáng.
277
735000
2000
có thể sẽ bắt đầu vào tháng tới.
12:32
CACA: OpenMở cửa sourcenguồn? WowWow.
278
737000
2000
CA: Mã nguồn mở ư? Wow.
12:34
(ApplauseVỗ tay)
279
739000
5000
(Vỗ tay)
12:39
CACA: Are you going to come back to IndiaẤn Độ with some of this, at some pointđiểm?
280
744000
3000
CA: Cậu có dự định quay lại Ấn Độ cùng công nghệ này?
12:42
PMAM: Yeah. Yes, yes, of coursekhóa học.
281
747000
2000
PM: Vâng, chắc chắn rồi.
12:44
CACA: What are your planscác kế hoạch? MITMIT?
282
749000
2000
CA: Cậu có kế hoạch gì không? MIT thì sao?
12:46
IndiaẤn Độ? How are you going to splitphân chia your time going forwardphía trước?
283
751000
2000
Hay Ấn Độ? Cậu dự định chia sẻ thời gian như thế nào?
12:48
PMAM: There is a lot of energynăng lượng here. Lots of learninghọc tập.
284
753000
3000
PM:Ở đây có nhiều năng lượng, rất nhiều thứ để học hỏi.
12:51
All of this work that you have seenđã xem is all about
285
756000
2000
Tất cả công trình các bạn vừa thấy
12:53
my learninghọc tập in IndiaẤn Độ.
286
758000
2000
đều là kiến thức tôi học được ở Ấn Độ.
12:55
And now, if you see, it's more about the cost-effectivenesstiết kiệm chi phí:
287
760000
3000
Và giờ, các bạn sẽ hiểu thêm về tính hiệu quả chi phí:
12:58
this systemhệ thống costschi phí you $300
288
763000
2000
hệ thống này có giá 300$
13:00
comparedso to the $20,000 surfacebề mặt tablesnhững cái bàn, or anything like that.
289
765000
3000
so với 20,000$ cho bảng bề mặt hoặc một thứ tương tự.
13:03
Or maybe even the $2 mousechuột gesturecử chỉ systemhệ thống
290
768000
3000
Hay chẳng lẽ hệ thống cử chỉ chuột giá 2$
13:06
at that time was costingchi phí around $5,000?
291
771000
3000
vào lúc đó tốn khoảng 5,000$?
13:09
So, we actuallythực ra -- I showedcho thấy that, at a conferencehội nghị, to
292
774000
4000
Tôi đã trình diễn công nghệ đó trong một cuộc hội thảo
13:13
PresidentTổng thống AbdulAbdul KalamKalam, at that time,
293
778000
2000
với tổng thống Abdul Kalam
13:15
and then he said, "OK, we should use this in BhabhaBhabha AtomicNguyên tử ResearchNghiên cứu CentreTrung tâm
294
780000
3000
ông ấy nói, "Chúng ta nên dùng nó trong Trung Tâm Nghiên Cứu
13:18
for some use of that."
295
783000
2000
Nguyên Tử Bhabha."
13:20
So I'm excitedbị kích thích about how I can bringmang đến the technologyCông nghệ to the masseskhối lượng
296
785000
3000
Nên tôi rất háo hức làm cách nào để đem công nghệ này tới đông đảo quần chúng
13:23
ratherhơn than just keepingduy trì that technologyCông nghệ in the labphòng thí nghiệm environmentmôi trường.
297
788000
3000
chứ không phải để phủ bụi trong phòng thí nghiệm.
13:26
(ApplauseVỗ tay)
298
791000
4000
(Vỗ tay)
13:30
CACA: BasedDựa trên on the people we'vechúng tôi đã seenđã xem at TEDTED,
299
795000
3000
CA: Dựa trên các diễn giả tại TED từ trước tới nay,
13:33
I would say you're trulythực sự one of the two or threesố ba
300
798000
1000
tôi có thể nói cậu xứng đáng là một trong 2, hoặc 3
13:34
besttốt inventorsnhà phát minh in the worldthế giới right now.
301
799000
2000
nhà phát minh xuất sắc nhất trên thế giới hiện nay.
13:36
It's an honortôn vinh to have you at TEDTED.
302
801000
2000
Thật vinh dự khi cậu tham gia TED.
13:38
Thank you so much.
303
803000
2000
Cảm ơn rất nhiều.
13:40
That's fantastictuyệt diệu.
304
805000
1000
Thật tuyệt vời.
13:41
(ApplauseVỗ tay)
305
806000
4000
(Vỗ tay)
Translated by Ha Tran
Reviewed by Dang Trang Nguyen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com