ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: Det nervepirrende potentiale af SixthSense teknologi

Filmed:
18,689,186 views

Ved TEDIndia, viser Pranav Mistry forskellige værktøjer der hjælper den fysiske verden med at interagere med dataverdenen -- inklusiv et dybt blik på dette SixthSense apparat og en nyt, paradigme-skiftende "papir-bærbar". Til et efterfølgende spørgsmåls på scenen siger Mistry, at han vil lade softwaren bag SixthSense blive open source, for at åbne dens muligheder for alle.
- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We grewvoksede up
0
0
2000
Vi voksede op
00:17
interactinginteragerende with the physicalfysisk objectsobjekter around us.
1
2000
3000
og interagerede med de fysiske objekter omkring os.
00:20
There are an enormousenorm numbernummer of them
2
5000
2000
Der er et enormt antal af dem
00:22
that we use everyhver day.
3
7000
2000
som vi bruger hver dag.
00:24
UnlikeI modsætning til mostmest of our computingcomputing devicesenheder,
4
9000
3000
I modsætning til mange af vores databehandlings apparater,
00:27
these objectsobjekter are much more funsjovt to use.
5
12000
3000
er disse objekter meget sjovere at bruge.
00:30
When you talk about objectsobjekter,
6
15000
3000
Når man taler om objekter,
00:33
one other thing automaticallyautomatisk comeskommer attachedvedhæftet to that thing,
7
18000
3000
er der en ting der automatisk bliver vedhæftet til den ting,
00:36
and that is gesturesfagter:
8
21000
2000
og det er gestus:
00:38
how we manipulatemanipulere these objectsobjekter,
9
23000
2000
hvordan vi manipulerer disse objekter,
00:40
how we use these objectsobjekter in everydayhver dag life.
10
25000
3000
hvordan vi bruger disse objekter i hverdagen.
00:43
We use gesturesfagter not only to interactinteragere with these objectsobjekter,
11
28000
3000
Vi bruger ikke kun gestusene til at interagere med disse objekter,
00:46
but we alsoogså use them to interactinteragere with eachhver other.
12
31000
2000
men vi bruger dem også til at interagere med hinanden.
00:48
A gesturegestus of "NamasteNamaste!", maybe, to respectrespekt someonenogen,
13
33000
3000
Gestussen "Namaste!", måske, til at respektere nogen,
00:51
or maybe --
14
36000
1000
eller måske --
00:52
in IndiaIndien I don't need to teachunderviser a kidbarn that this meansmidler
15
37000
2000
i Indien behøver jeg ikke at fortælle et barn at dette betyder
00:54
"fourfire runskørsler" in cricketcricket.
16
39000
2000
"four runs" i cricket.
00:56
It comeskommer as a parten del of our everydayhver dag learninglæring.
17
41000
3000
Det bliver en del af vores hverdagslæring.
00:59
So, I am very interestedinteresseret,
18
44000
2000
Så, jeg er meget interesseret,
01:01
from the beginningstarten, that how --
19
46000
2000
fra begyndelsen, om hvordan --
01:03
how our knowledgeviden
20
48000
2000
hvordan vores viden
01:05
about everydayhver dag objectsobjekter and gesturesfagter,
21
50000
2000
om hverdags objekter og gestus,
01:07
and how we use these objectsobjekter,
22
52000
2000
og hvordan vi bruger disse objekter,
01:09
can be leveragedgearede to our interactionsinteraktioner with the digitaldigital worldverden.
23
54000
3000
kan blive udnyttet til vores interaktioner med den digitale verden.
01:12
RatherSnarere than usingved brug af a keyboardtastatur and mousemus,
24
57000
3000
I stedet for at bruge et keyboard og mus,
01:15
why can I not use my computercomputer
25
60000
3000
hvorfor kan jeg ikke bruge min computer
01:18
in the samesamme way that I interactinteragere in the physicalfysisk worldverden?
26
63000
3000
på samme måde som jeg interagerer med den fysiske verden?
01:21
So, I startedstartede this explorationudforskning around eightotte yearsflere år back,
27
66000
3000
Så, jeg startede denne udforskning for otte år siden,
01:24
and it literallybogstaveligt talt startedstartede with a mousemus on my deskskrivebord.
28
69000
3000
og det begyndte bogstavlig talt med en mus på mit skrivebord.
01:27
RatherSnarere than usingved brug af it for my computercomputer,
29
72000
3000
I stedet for at bruge den til min computer,
01:30
I actuallyrent faktisk openedåbnet it.
30
75000
3000
åbnede jeg den faktisk.
01:33
MostDe fleste of you mightmagt be awareklar over that, in those daysdage,
31
78000
2000
De fleste af jer er måske klar over, at dengang,
01:35
the mousemus used to come with a ballbold insideinde,
32
80000
2000
havde musen en kugle indeni,
01:37
and there were two rollersrullerne
33
82000
2000
og der var to ruller
01:39
that actuallyrent faktisk guideguide the computercomputer where the ballbold is movingbevæger sig,
34
84000
3000
der faktisk fortalte computeren hvor kuglen bevægede sig hen,
01:42
and, accordinglyi overensstemmelse hermed, where the mousemus is movingbevæger sig.
35
87000
2000
og, derfor, hvor musen bevægede sig hen.
01:44
So, I was interestedinteresseret in these two rollersrullerne,
36
89000
3000
Så, jeg var interesseret i de to ruller,
01:47
and I actuallyrent faktisk wanted more, so I borrowedlånt anotheren anden mousemus from a friendven --
37
92000
3000
og jeg ville faktisk have mere, så jeg lånte endnu en mus af en ven --
01:50
never returnedvendt tilbage to him --
38
95000
2000
gav den aldrig tilbage --
01:52
and I now had fourfire rollersrullerne.
39
97000
2000
og nu havde jeg fire ruller.
01:54
InterestinglyInteressant, what I did with these rollersrullerne is,
40
99000
3000
Interessant nok, det jeg gjorde med disse ruller var,
01:57
basicallyi bund og grund, I tooktog them off of these mousesmus
41
102000
3000
dybest set, at jeg tog dem af disse mus
02:00
and then put them in one linelinje.
42
105000
2000
og satte dem så på en række.
02:02
It had some stringsstrygere and pulleysRemskiver and some springsfjedre.
43
107000
3000
Der var noget snor og nogle taljer og nogle fjedre.
02:05
What I got is basicallyi bund og grund a gesturegestus interfacegrænseflade deviceenhed
44
110000
3000
Det jeg dybest set fik, var et gestus grænseflade apparat
02:08
that actuallyrent faktisk actshandlinger as a motion-sensingmotion-sensing deviceenhed
45
113000
4000
der faktisk virker som en bevægelses føler
02:12
madelavet for two dollarsdollars.
46
117000
2000
lavet for to dollars.
02:14
So, here, whateveruanset hvad movementbevægelse I do in my physicalfysisk worldverden
47
119000
3000
Så, her, uanset hvilken bevægelse jeg laver i min fysiske verden
02:17
is actuallyrent faktisk replicatedreplikeret insideinde the digitaldigital worldverden
48
122000
3000
bliver det faktisk reproduceret i den digitale verden,
02:20
just usingved brug af this smalllille deviceenhed that I madelavet, around eightotte yearsflere år back,
49
125000
3000
bare ved at bruge dette lille apparat jeg lavede, for cirka otte år siden,
02:23
in 2000.
50
128000
2000
i 2000.
02:25
Because I was interestedinteresseret in integratingintegrere these two worldsverdener,
51
130000
2000
Fordi jeg var interesseret i at integrere disse to verdener,
02:27
I thought of stickyklæbrig notesnoter.
52
132000
2000
tænkte jeg på sticky notes.
02:29
I thought, "Why can I not connectforbinde
53
134000
3000
Jeg tænkte, "Hvorfor kan jeg ikke forbinde
02:32
the normalnormal interfacegrænseflade of a physicalfysisk stickyklæbrig noteBemærk
54
137000
2000
den normale grænseflade ved en sticky note
02:34
to the digitaldigital worldverden?"
55
139000
2000
til den digitale verden?"
02:36
A messagebesked writtenskriftlig on a stickyklæbrig noteBemærk to my mommor
56
141000
2000
En besked skrevet på en sticky note til min mor
02:38
on paperpapir
57
143000
1000
på papir
02:39
can come to an SMSSMS,
58
144000
2000
kan blive en SMS,
02:41
or maybe a meetingmøde reminderpåmindelse
59
146000
2000
eller måske en påmindelse om et møde
02:43
automaticallyautomatisk syncssynkroniserer with my digitaldigital calendarkalender --
60
148000
2000
der automatisk synkroniserer med min digitale kalender --
02:45
a to-doopgaven listliste that automaticallyautomatisk syncssynkroniserer with you.
61
150000
3000
en to-do liste der automatisk synkroniserer med en.
02:48
But you can alsoogså searchSøg in the digitaldigital worldverden,
62
153000
3000
Men man kan også søge i den digitale verden,
02:51
or maybe you can writeskrive a queryforespørgsel, sayingordsprog,
63
156000
2000
eller måske skriver man en forespørgsel, der siger,
02:53
"What is DrDr. Smith'sSmiths addressadresse?"
64
158000
2000
"Hvad er Dr. Smiths adresse?"
02:55
and this smalllille systemsystem actuallyrent faktisk printsudskrifter it out --
65
160000
2000
Og dette lille system printer det faktisk ud --
02:57
so it actuallyrent faktisk actshandlinger like a paperpapir input-outputinput-output systemsystem,
66
162000
2000
så det fungerer faktisk som et papir input-output system,
02:59
just madelavet out of paperpapir.
67
164000
3000
bare lavet af papir.
03:05
In anotheren anden explorationudforskning,
68
170000
2000
I en anden opdagelse,
03:07
I thought of makingmaking a penpen that can drawtegne in threetre dimensionsdimensioner.
69
172000
3000
tænkte jeg på at lave en pen der kan tegne i disse tre dimensioner.
03:10
So, I implementedimplementeret this penpen
70
175000
2000
Så, jeg implementerede denne pen
03:12
that can help designersdesignere and architectsarkitekter
71
177000
2000
som kan hjælpe designere og arkitekter
03:14
not only think in threetre dimensionsdimensioner,
72
179000
2000
med ikke kun at tænke i tre dimensioner,
03:16
but they can actuallyrent faktisk drawtegne
73
181000
2000
men de kan faktisk tegne
03:18
so that it's more intuitiveintuitiv to use that way.
74
183000
2000
så det er mere intuitivt at bruge på den måde.
03:20
Then I thought, "Why not make a GoogleGoogle MapKort,
75
185000
2000
Så tænkte jeg, "Hvorfor ikke lave en Google Map,
03:22
but in the physicalfysisk worldverden?"
76
187000
2000
men i den fysiske verden?"
03:24
RatherSnarere than typingmaskinskrivning a keywordnøgleordet to find something,
77
189000
3000
I stedet for at taste et nøgleord for at finde noget,
03:27
I put my objectsobjekter on toptop of it.
78
192000
2000
satte jeg mine objekter oven på det.
03:29
If I put a boardingboarding passpassere, it will showat vise me where the flightflyvningen gatePort is.
79
194000
3000
Hvis jeg lægger et boarding pass, vil det vise mig hvor gaten er.
03:32
A coffeekaffe cupkop will showat vise where you can find more coffeekaffe,
80
197000
3000
En kop kaffe vil vise hvor man kan finde mere kaffe,
03:35
or where you can trashaffald the cupkop.
81
200000
2000
eller hvor man kan smide koppen ud.
03:37
So, these were some of the earliertidligere explorationsudforskninger I did because
82
202000
3000
Så, dette var nogle af de tidlige undersøgelser jeg lavede,
03:40
the goalmål was to connectforbinde these two worldsverdener seamlesslyproblemfrit.
83
205000
3000
målet var at forbinde disse to verdener fejlfrit.
03:44
AmongBlandt all these experimentseksperimenter,
84
209000
2000
Blandt alle disse eksperimenter,
03:46
there was one thing in commonalmindelige:
85
211000
2000
var der en ting til fælles:
03:48
I was tryingforsøger to bringtage med a parten del of the physicalfysisk worldverden to the digitaldigital worldverden.
86
213000
4000
jeg prøvede at tage en del af den fysiske verden ind i den digitale verden.
03:52
I was takingtager some parten del of the objectsobjekter,
87
217000
3000
Jeg tog en del af objekterne,
03:55
or any of the intuitivenessintuitiveness of realægte life,
88
220000
3000
eller en hvilken som helst af de intuitive ting i det virkelige liv,
03:58
and bringingbringe them to the digitaldigital worldverden,
89
223000
3000
og bragte dem ind i den digitale verden,
04:01
because the goalmål was to make our computingcomputing interfacesgrænseflader more intuitiveintuitiv.
90
226000
3000
fordi målet var at lave vores databehandlings brugergrænsefalde mere intuitive.
04:04
But then I realizedgik op for that we humansmennesker
91
229000
2000
Men så indså jeg at vi mennesker
04:06
are not actuallyrent faktisk interestedinteresseret in computingcomputing.
92
231000
3000
i virkeligheden ikke er interesserede i databehandling.
04:09
What we are interestedinteresseret in is informationinformation.
93
234000
3000
Det vi er interesserede i er information.
04:12
We want to know about things.
94
237000
2000
Vi vil vide noget om ting.
04:14
We want to know about dynamicdynamisk things going around.
95
239000
2000
Vi vil vide noget om dynamiske ting der sker.
04:16
So I thought, around last yearår -- in the beginningstarten of the last yearår --
96
241000
5000
Så jeg tænkte, cirka sidste år -- i begyndelsen af året --
04:21
I startedstartede thinkingtænker, "Why can I not take this approachnærme sig in the reversebagside way?"
97
246000
3000
begyndte jeg at tænke, "Hvorfor kan jeg ikke tage denne tilgang i omvendt rækkefølge?"
04:24
Maybe, "How about I take my digitaldigital worldverden
98
249000
3000
Måske, "Hvad med at jeg tager min digitale verden
04:27
and paintmaling the physicalfysisk worldverden with that digitaldigital informationinformation?"
99
252000
5000
og maler den fysiske verden med den digitale information?"
04:32
Because pixelspixel are actuallyrent faktisk, right now, confinedbegrænset in these rectangularrektangulære devicesenheder
100
257000
4000
Fordi pixler er faktisk, lige nu, begrænset til disse firkantede apparater
04:36
that fitpasse in our pocketslommer.
101
261000
2000
der passer i vores lomme.
04:38
Why can I not removefjerne this confinebegrænse
102
263000
3000
Hvorfor kan jeg ikke fjerne denne begrænsning
04:41
and take that to my everydayhver dag objectsobjekter, everydayhver dag life
103
266000
3000
og tage mine hverdagsobjekter, hverdagslivet
04:44
so that I don't need to learnlære the newny languageSprog
104
269000
2000
så jeg ikke har brug for at lære det nye sprog
04:46
for interactinginteragerende with those pixelspixel?
105
271000
3000
for at interagere med disse pixler?
04:50
So, in orderbestille to realizerealisere this dreamdrøm,
106
275000
2000
Så, for at kunne realisere denne drøm,
04:52
I actuallyrent faktisk thought of puttingsætte a big-sizestor størrelse projectorprojektor on my headhoved.
107
277000
3000
tænkte jeg faktisk på at tage en stor størrelse projektor på hovedet.
04:55
I think that's why this is calledhedder a head-mountedhoved monteret projectorprojektor, isn't it?
108
280000
3000
Jeg tror det er derfor dette er kaldet en hovedmonteret projektor, er den ikke?
04:58
I tooktog it very literallybogstaveligt talt,
109
283000
2000
Jeg tog det meget bogstaveligt,
05:00
and tooktog my bikecykel helmethjelm,
110
285000
2000
og jeg tog min cykelhjelm,
05:02
put a little cutskære over there so that the projectorprojektor actuallyrent faktisk fitspasser nicelypænt.
111
287000
3000
skar lidt i den derovre så projektoren faktisk passer perfekt.
05:05
So now, what I can do --
112
290000
2000
Så nu, det jeg kan gøre --
05:07
I can augmentforøge the worldverden around me with this digitaldigital informationinformation.
113
292000
4000
jeg kan supplere verden omkring mig med denne digitale information.
05:11
But latersenere,
114
296000
2000
Men senere,
05:13
I realizedgik op for that I actuallyrent faktisk wanted to interactinteragere with those digitaldigital pixelspixel, alsoogså.
115
298000
3000
realiserede jeg at jeg faktisk ville interagere med disse digitale pixels, også.
05:16
So I put a smalllille camerakamera over there,
116
301000
2000
Så jeg satte et lille kamera herovre,
05:18
that actshandlinger as a digitaldigital eyeøje.
117
303000
2000
der fungerer som et digitalt øje.
05:20
LaterSenere, we movedflyttet to a much better,
118
305000
2000
Senere, flyttede vi til en meget bedre,
05:22
consumer-orientedforbruger orienterede pendantvedhæng versionversion of that,
119
307000
2000
forbruger orienteret hængende version af det,
05:24
that manymange of you now know as the SixthSenseSixthSense deviceenhed.
120
309000
3000
som mange af jer kender som et SixthSense apparat.
05:27
But the mostmest interestinginteressant thing about this particularsærlig technologyteknologi
121
312000
3000
Men den mest interessante ting om denne bestemte teknologi
05:30
is that you can carrybære your digitaldigital worldverden with you
122
315000
4000
er at man kan bære sin digitale verden med sig
05:34
whereverhvor som helst you go.
123
319000
2000
hvor end man går hen.
05:36
You can startStart usingved brug af any surfaceoverflade, any wallvæg around you,
124
321000
3000
Man kan starte med at bruge en hvilken som helst overfalde, over alt rundt om en,
05:39
as an interfacegrænseflade.
125
324000
2000
som en brugerflade.
05:41
The camerakamera is actuallyrent faktisk trackingsporing all your gesturesfagter.
126
326000
3000
Kameraet følger faktisk alle ens gestus.
05:44
WhateverUanset hvad you're doing with your handshænder,
127
329000
2000
Hvad man end gør med sine hænder,
05:46
it's understandingforståelse that gesturegestus.
128
331000
2000
forstår det den gestus.
05:48
And, actuallyrent faktisk, if you see, there are some colorfarve markersmarkører
129
333000
2000
Og, faktisk, hvis man kigger er der nogle farve markører
05:50
that in the beginningstarten versionversion we are usingved brug af with it.
130
335000
3000
som vi bruger det sammen med i den begyndende version.
05:53
You can startStart paintingmaleri on any wallvæg.
131
338000
2000
Man kan begynde at male en hvilken som helst væg.
05:55
You stop by a wallvæg, and startStart paintingmaleri on that wallvæg.
132
340000
3000
Man kan også stoppe ved en væg, og begynde at male på den væg.
05:58
But we are not only trackingsporing one fingerfinger, here.
133
343000
2000
Men vi følger ikke kun en finger her.
06:00
We are givinggiver you the freedomfrihed of usingved brug af all of bothbegge of your handshænder,
134
345000
4000
Vi giver jer frihed til at bruge begge ens hænder,
06:04
so you can actuallyrent faktisk use bothbegge of your handshænder to zoomzoom into or zoomzoom out
135
349000
3000
så man kan faktisk bruge begge sine hænder til at zoome ind elker zoome ud
06:07
of a mapkort just by pinchingklemme all presenttil stede.
136
352000
2000
af et kort, bare ved at knibe med alle fingre.
06:09
The camerakamera is actuallyrent faktisk doing --
137
354000
3000
Kameraet laver faktisk --
06:12
just, getting all the imagesbilleder --
138
357000
1000
bare, får alle billeder --
06:13
is doing the edgekant recognitionanerkendelse and alsoogså the colorfarve recognitionanerkendelse
139
358000
3000
laver kant genkendelsen og også farve genkendelsen
06:16
and so manymange other smalllille algorithmsalgoritmer are going on insideinde.
140
361000
3000
og der sker så mange andre små algoritmer derinde.
06:19
So, technicallyteknisk set, it's a little bitbit complexkompleks,
141
364000
2000
Så, teknisk, er det lidt kompleks,
06:21
but it givesgiver you an outputproduktion whichhvilken is more intuitiveintuitiv to use, in some sensefølelse.
142
366000
3000
men det giver en et input som er mere intuitivt at bruge, på en måde.
06:24
But I'm more excitedbegejstret that you can actuallyrent faktisk take it outsideuden for.
143
369000
3000
Men jeg er mere begejstret over at man faktisk kan tage det med udenfor.
06:27
RatherSnarere than getting your camerakamera out of your pocketlomme,
144
372000
3000
I stedet for at tage ens kamera ud af lommen,
06:30
you can just do the gesturegestus of takingtager a photoFoto
145
375000
3000
kan man bare lave gestussen af at tage et billede
06:33
and it takes a photoFoto for you.
146
378000
2000
og den tager billedet for en.
06:35
(ApplauseBifald)
147
380000
4000
(Bifald)
06:39
Thank you.
148
384000
1000
Tak.
06:41
And latersenere I can find a wallvæg, anywhereoveralt,
149
386000
2000
Og senere kan jeg finde en væg, hvor som helst,
06:43
and startStart browsingbrowsing those photosfotos
150
388000
2000
og begynde at skimme de billeder
06:45
or maybe, "OK, I want to modifymodificere this photoFoto a little bitbit
151
390000
2000
eller måske, "OK; jeg vil modificere det billede en lille smule
06:47
and sendsende it as an emaile-mail to a friendven."
152
392000
2000
og sende det som en email til en ven."
06:49
So, we are looking for an eraæra where
153
394000
3000
Så, vi ser på en æra hvor
06:52
computingcomputing will actuallyrent faktisk mergefusionere with the physicalfysisk worldverden.
154
397000
3000
databehandling faktisk vil sammensmelte med den fysiske verden.
06:55
And, of courseRute, if you don't have any surfaceoverflade,
155
400000
3000
Og, selvfølgelig, hvis man ikke har nogen overflade,
06:58
you can startStart usingved brug af your palmhåndflade for simpleenkel operationsoperationer.
156
403000
3000
kan man begynde at bruge sin håndflade til simple ting.
07:01
Here, I'm dialingopkald a phonetelefon numbernummer just usingved brug af my handhånd.
157
406000
2000
Her taster jeg et telefonnummer bare ved at bruge min hånd.
07:07
The camerakamera is actuallyrent faktisk not only understandingforståelse your handhånd movementsbevægelser,
158
412000
3000
Kameraet forstår faktisk ikke kun hånden bevægelser,
07:10
but, interestinglyinteressant,
159
415000
1000
men, interessant nok,
07:11
is alsoogså ablei stand to understandforstå what objectsobjekter you are holdingbedrift in your handhånd.
160
416000
3000
er det også i stand til at forstå hvilke objekter man holder i hånden.
07:14
What we're doing here is actuallyrent faktisk --
161
419000
3000
Det man gør her, er faktisk --
07:17
for exampleeksempel, in this casetilfælde,
162
422000
2000
for eksempel, i dette tilfælde,
07:19
the bookBestil coverdække over is matchedmatchede
163
424000
2000
bogomslaget bliver modsvaret
07:21
with so manymange thousandstusinder, or maybe millionsmillioner of booksbøger onlineonline,
164
426000
3000
med så mange tusinde, eller måske millioner af bøger online,
07:24
and checkingkontrol out whichhvilken bookBestil it is.
165
429000
2000
og kontrollerer hvilken bog det er.
07:26
OnceÉn gang it has that informationinformation,
166
431000
1000
Når den har den information,
07:27
it findsfund out more reviewsAnmeldelser about that,
167
432000
2000
finder den flere anmeldelser til det,
07:29
or maybe NewNye YorkYork TimesGange has a soundlyd overviewoversigt on that,
168
434000
3000
eller måske har New York Times en lyd oversigt på det,
07:32
so you can actuallyrent faktisk hearhøre, on a physicalfysisk bookBestil,
169
437000
2000
så man kan faktisk høre, på en fysisk bog,
07:34
a reviewanmeldelse as soundlyd.
170
439000
2000
en anmeldelse som lyd.
07:36
("famousberømt talk at HarvardHarvard UniversityUniversitet ...")
171
441000
2000
("berømte tale ved Harvard University ...")
07:38
This was Obama'sObamas visitbesøg last weekuge to MITMIT.
172
443000
3000
Dette var Obamas visit sidste uge ved MIT.
07:42
("... and particularlyisær I want to thank two outstandingudestående MITMIT ...")
173
447000
4000
("... og jeg vil i særdeleshed gerne takke to enestående MIT ...")
07:46
So, I was seeingat se the livelevende [videovideo] of his talk, outsideuden for, on just a newspaperavis.
174
451000
5000
Så, jeg så den live [video] af dette foredrag, udenfor, bare på en avis.
07:51
Your newspaperavis will showat vise you livelevende weathervejr informationinformation
175
456000
3000
Ens avis vil vise en live vejr information
07:54
ratherhellere than havingat have it updatedopdateret -- like, you have to checkkontrollere your computercomputer
176
459000
3000
i stedet for at opdatere den -- ligesom, man skal kontrollere sin computer
07:57
in orderbestille to do that, right?
177
462000
2000
for at gøre det, ikke?
07:59
(ApplauseBifald)
178
464000
5000
(Bifald)
08:04
When I'm going back, I can just use my boardingboarding passpassere
179
469000
3000
Når jeg rejser tilbage, kan jeg bare bruge mit boarding pass
08:07
to checkkontrollere how much my flightflyvningen has been delayedforsinket,
180
472000
2000
til at kontrollere hvor meget mit fly er forsinket,
08:09
because at that particularsærlig time,
181
474000
2000
fordi på det bestemte tidspunkt,
08:11
I'm not feelingfølelse like openingåbning my iPhoneiPhone,
182
476000
2000
har jeg ikke lyst til at åbne min iPhone,
08:13
and checkingkontrol out a particularsærlig iconikon.
183
478000
2000
og kontrollere det bestemte ikon.
08:15
And I think this technologyteknologi will not only changelave om the way --
184
480000
3000
Og jeg tror denne teknologi ikke kun vil ændre måden --
08:18
yes. (LaughterLatter)
185
483000
1000
ja. (Latter)
08:20
It will changelave om the way we interactinteragere with people, alsoogså,
186
485000
2000
Det vil ændre måden hvorpå vi interagerer med mennesker, også,
08:22
not only the physicalfysisk worldverden.
187
487000
2000
ikke kun den fysiske verden.
08:24
The funsjovt parten del is, I'm going to the BostonBoston metroMetro,
188
489000
3000
Det sjove er, jeg tager til metroen i Boston,
08:27
and playingspille a pongpong gamespil insideinde the traintog
189
492000
3000
og jeg spiller et pong spil i toget
08:30
on the groundjord, right?
190
495000
2000
på jorden, ikke?
08:32
(LaughterLatter)
191
497000
1000
(Latter)
08:33
And I think the imaginationfantasi is the only limitbegrænse
192
498000
2000
Og jeg tror fantasien er den eneste grænse
08:35
of what you can think of
193
500000
2000
for hvad man kan tænke på,
08:37
when this kindvenlig of technologyteknologi mergesfletninger with realægte life.
194
502000
2000
når denne slags teknologi sammensmelter med det virkelige liv.
08:39
But manymange of you argueargumentere, actuallyrent faktisk, that
195
504000
2000
Men mange af jer argumenterer for, faktisk, at
08:41
all of our work is not only about physicalfysisk objectsobjekter.
196
506000
3000
alt vores arbejde ikke kun handler om fysiske objekter.
08:44
We actuallyrent faktisk do lots of accountingregnskab and paperpapir editingredigering
197
509000
3000
Vi laver faktisk meget bogholderi og redigerer på papir
08:47
and all those kindsformer of things; what about that?
198
512000
2000
og alle de ting; hvad med det?
08:49
And manymange of you are excitedbegejstret about the nextNæste generationgeneration tabletTablet computerscomputere
199
514000
4000
Og mange af jer er begejstrede for den næste generation af tablet computere
08:53
to come out in the marketmarked.
200
518000
2000
der kommer på markedet.
08:55
So, ratherhellere than waitingventer for that,
201
520000
2000
Så, i stedet for at vente på det,
08:57
I actuallyrent faktisk madelavet my ownegen, just usingved brug af a piecestykke of paperpapir.
202
522000
3000
lavede jeg faktisk min egen, bare ved at bruge et stykke papir.
09:00
So, what I did here is removefjerne the camerakamera --
203
525000
2000
Så, det jeg gjorde var at fjerne kameraet --
09:02
All the webcamwebcam cameraskameraer have a microphonemikrofon insideinde the camerakamera.
204
527000
4000
Alle webcam kameraer har en mikrofon i kameraet.
09:06
I removedfjernet the microphonemikrofon from that,
205
531000
3000
Jeg fjernede mikrofonen fra den,
09:09
and then just pinchedklemt that --
206
534000
2000
og klemte den --
09:11
like I just madelavet a clipklip out of the microphonemikrofon --
207
536000
3000
ligesom jeg lavede en klips ud af mikrofonen --
09:14
and clippedstudsede that to a piecestykke of paperpapir, any paperpapir that you foundfundet around.
208
539000
4000
og jeg klipsede den til et stykke papir, ethvert stykke papir man finder.
09:18
So now the soundlyd of the touchrøre ved
209
543000
3000
Så nu kommer lyder af berørelsen
09:21
is getting me when exactlyNemlig I'm touchingrørende the paperpapir.
210
546000
3000
til mig præcis når jeg rører ved papiret.
09:24
But the camerakamera is actuallyrent faktisk trackingsporing where my fingersfingre are movingbevæger sig.
211
549000
4000
Men kameraet følger faktisk hvor mine fingre bevæger sig hen.
09:28
You can of courseRute watch moviesfilm.
212
553000
3000
Man kan selvfølgelig se film.
09:31
("Good afternooneftermiddag. My namenavn is RussellRussell ...
213
556000
3000
("God eftermiddag. Mit navn er Robert ...
09:34
and I am a WildernessØrkenen ExplorerExplorer in TribeStammen 54.")
214
559000
3000
og jeg er en spejder i Stamme 54.")
09:37
And you can of courseRute playSpille gamesspil.
215
562000
3000
Og man kan selvfølgelig spille spil.
09:40
(CarBil enginemotor)
216
565000
3000
(Bil motor)
09:43
Here, the camerakamera is actuallyrent faktisk understandingforståelse how you're holdingbedrift the paperpapir
217
568000
3000
Her forstår kameraet faktisk hvordan man holder papiret
09:46
and playingspille a car-racingbilspil gamespil.
218
571000
2000
og spiller et racerbils spil.
09:48
(ApplauseBifald)
219
573000
3000
(Bifald)
09:52
ManyMange of you alreadyallerede mustskal have thought, OK, you can browseGennemse.
220
577000
2000
Mange af jer må allerede have tænkt, OK, man kan browse.
09:54
Yeah. Of courseRute you can browseGennemse to any websiteshjemmesider
221
579000
3000
Ja. Selvfølgelig kan man browse til en hvilken som helst hjemmeside
09:57
or you can do all sortssorterer of computingcomputing on a piecestykke of paperpapir
222
582000
3000
eller man kan gøre al mulig databehandling på et stykke papir
10:00
whereverhvor som helst you need it.
223
585000
1000
hvor end man har brug for det.
10:01
So, more interestinglyinteressant,
224
586000
3000
Så, mere interessant,
10:04
I'm interestedinteresseret in how we can take that in a more dynamicdynamisk way.
225
589000
3000
jeg er interesseret i hvordan vi kan tage det på en mere dynamisk måde.
10:07
When I come back to my deskskrivebord I can just pinchknivspids that informationinformation
226
592000
3000
Når jeg kommer tilbage til mit skrivebord kan bare knibe den information
10:10
back to my desktopDesktop
227
595000
2000
tilbage til min stationære computer
10:12
so I can use my full-sizefuld størrelse computercomputer.
228
597000
3000
så jeg kan bruge min store computer.
10:15
(ApplauseBifald)
229
600000
2000
(Bifald)
10:17
And why only computerscomputere? We can just playSpille with paperspapirer.
230
602000
3000
Og hvorfor kun computere? Vi kan bare lege med papir.
10:20
PaperPapir worldverden is interestinginteressant to playSpille with.
231
605000
3000
Papirverdenen er interessant at lege med.
10:23
Here, I'm takingtager a parten del of a documentdokument
232
608000
2000
Her tager jeg en del af et dokument
10:25
and puttingsætte over here a secondanden parten del from a secondanden placeplacere --
233
610000
4000
og sætter her en anden del fra et andet sted --
10:29
and I'm actuallyrent faktisk modifyingmodificerende the informationinformation
234
614000
3000
og jeg modificerer faktisk den information
10:32
that I have over there.
235
617000
2000
som jeg har herovre.
10:34
Yeah. And I say, "OK, this looksudseende nicepæn,
236
619000
3000
Ja. Og jeg siger, "Ok, dette ser fint ud,
10:37
let me printPrint it out, that thing."
237
622000
2000
lad mig printe det ud, den ting."
10:39
So I now have a print-outudskrift of that thing, and now --
238
624000
2000
Så nu har jeg en udskrift af den ting, og nu --
10:41
the workflowworkflow is more intuitiveintuitiv the way we used to do it
239
626000
3000
arbejdsgangen er mere intuitiv, måden hvorpå vi plejede at gøre det
10:44
maybe 20 yearsflere år back,
240
629000
3000
for måske 20 år siden,
10:47
ratherhellere than now switchingskift betweenmellem these two worldsverdener.
241
632000
3000
i stedet for at skifte mellem disse to verdener.
10:50
So, as a last thought,
242
635000
3000
Så, en sidste tanke,
10:53
I think that integratingintegrere informationinformation to everydayhver dag objectsobjekter
243
638000
3000
jeg tror at at integrere information mellem hverdagsobjekter
10:56
will not only help us to get ridRID of the digitaldigital dividedele,
244
641000
5000
vil ikke kun hjælpe os med at komme af med det digitale skel,
11:01
the gaphul betweenmellem these two worldsverdener,
245
646000
2000
kløften mellem de to verdener,
11:03
but will alsoogså help us, in some way,
246
648000
2000
men vil også hjælpe os, på en måde,
11:05
to stayBliv humanhuman,
247
650000
2000
at forblive menneskelig,
11:07
to be more connectedforbundet to our physicalfysisk worldverden.
248
652000
3000
for at være mere forbundet med den fysiske verden.
11:13
And it will actuallyrent faktisk help us not endende up beingvære machinesmaskiner
249
658000
3000
Og det vil faktisk hjælpe os med ikke at ende som maskiner
11:16
sittingsidder in frontforan of other machinesmaskiner.
250
661000
2000
siddende foran andre maskiner.
11:18
That's all. Thank you.
251
663000
3000
Det var det hele. Tak.
11:21
(ApplauseBifald)
252
666000
14000
(Bifald)
11:35
Thank you.
253
680000
1000
Tak.
11:36
(ApplauseBifald)
254
681000
3000
(Bifald)
11:39
ChrisChris AndersonAnderson: So, PranavSophia Vedsted,
255
684000
1000
Chris Anderson: Så, Pranav,
11:40
first of all, you're a geniusgeni.
256
685000
3000
for det første, du er et geni.
11:43
This is incredibleutrolig, really.
257
688000
3000
Dette er utroligt, virkeligt.
11:46
What are you doing with this? Is there a companySelskab beingvære plannedplanlagt?
258
691000
3000
Hvad gør du med dette? Er der planlagt et firma?
11:49
Or is this researchforskning foreverfor evigt, or what?
259
694000
2000
Eller er dette forskning i al evighed, eller hvad?
11:51
PranavSophia Vedsted MistryMistry: So, there are lots of companiesvirksomheder --
260
696000
2000
Pranav Mistry: Så, der er masser af firmaer --
11:53
actuallyrent faktisk sponsorsponsor companiesvirksomheder of MediaMedier LabLab --
261
698000
1000
faktisk Media Lab sponsor firmaer,
11:54
interestedinteresseret in takingtager this aheadforan in one or anotheren anden way.
262
699000
3000
som er interesserede i at videreudvikle det på den ene eller anden måde.
11:57
CompaniesVirksomheder like mobilemobil phonetelefon operatorsoperatører
263
702000
2000
Firmaer som mobil telefon operatører
11:59
want to take this in a differentforskellige way than the NGOsNgo'er in IndiaIndien,
264
704000
3000
vil tage dette på en anden måde en NGO'erne i Indien,
12:02
[who] are thinkingtænker, "Why can we only have 'Sixth«Sjette Sense'Følelse '?
265
707000
3000
[der] tænker, "Hvorfor kan vi kun have 'Sixth Sense'?
12:05
We should have a 'Fifth«Femte Sense'Følelse ' for missing-sensemangler-sense people
266
710000
2000
Vi burde have en 'Fifth Sense' for de mennesker der mangler en sans
12:07
who cannotkan ikke speaktale.
267
712000
1000
der ikke kan tale.
12:08
This technologyteknologi can be used for them to speaktale out in a differentforskellige way
268
713000
3000
Denne teknologi kan bruges af dem til at tale på en anden måde
12:11
with maybe a speakerhøjttaler systemsystem."
269
716000
1000
måske med et højtalersystem."
12:12
CACA: What are your ownegen plansplaner? Are you stayingopholder at MITMIT,
270
717000
3000
CA: Hvad er dine planer? Bliver du på MIT,
12:15
or are you going to do something with this?
271
720000
1000
eller vil du gøre noget med dette?
12:16
PMPM: I'm tryingforsøger to make this more availableledig to people
272
721000
2000
PM: Jeg prøver at gøre dette mere tilgængeligt for mennesker
12:18
so that anyonenogen som helst can developudvikle theirderes ownegen SixthSenseSixthSense deviceenhed,
273
723000
3000
så hvem som helst kan bruge deres eget SixthSense apparat,
12:21
because the hardwarehardware is actuallyrent faktisk not that hardhårdt to manufacturefremstille
274
726000
5000
fordi hardwaren er faktisk ikke så svær at fremstille
12:26
or hardhårdt to make your ownegen.
275
731000
2000
eller svær at lave selv.
12:28
We will providegive all the openåben sourcekilde softwaresoftware for them,
276
733000
2000
Vi vil give al open source software til dem,
12:30
maybe startingstart nextNæste monthmåned.
277
735000
2000
måske fra næste måned.
12:32
CACA: OpenÅben sourcekilde? WowWow.
278
737000
2000
CA: Open source? Wow.
12:34
(ApplauseBifald)
279
739000
5000
(Bifald)
12:39
CACA: Are you going to come back to IndiaIndien with some of this, at some pointpunkt?
280
744000
3000
CA: Tager du tilbage til Indien med noget af alt dette på et tidspunkt?
12:42
PMPM: Yeah. Yes, yes, of courseRute.
281
747000
2000
PM: Ja. Ja, ja, selvfølgelig.
12:44
CACA: What are your plansplaner? MITMIT?
282
749000
2000
CA: Hvad er dine planer? MIT?
12:46
IndiaIndien? How are you going to splitdele your time going forwardfrem?
283
751000
2000
Indien? Hvordan vil du dele din tid fremover?
12:48
PMPM: There is a lot of energyenergi here. Lots of learninglæring.
284
753000
3000
PM: Der er en masse energi her. Meget at lære.
12:51
All of this work that you have seenset is all about
285
756000
2000
Alt det arbejde I har set handler om alt det
12:53
my learninglæring in IndiaIndien.
286
758000
2000
jeg har lært i Indien.
12:55
And now, if you see, it's more about the cost-effectivenessomkostningseffektivitet:
287
760000
3000
Og nu, hvis man ser, handler det mere om omkostningseffektivitet:
12:58
this systemsystem costsomkostninger you $300
288
763000
2000
dette system koster $300
13:00
comparedsammenlignet to the $20,000 surfaceoverflade tablestabeller, or anything like that.
289
765000
3000
samlignet med $20,000 surface tables, eller noget i den retning.
13:03
Or maybe even the $2 mousemus gesturegestus systemsystem
290
768000
3000
Eller måske kostede det $2 muse gestus system
13:06
at that time was costingkoster around $5,000?
291
771000
3000
på det tidspunkt i nærheden af $5.000?
13:09
So, we actuallyrent faktisk -- I showedviste that, at a conferencekonference, to
292
774000
4000
Så, vi faktisk -- jeg viste det ved en konference, til
13:13
PresidentFormand AbdulAbdul KalamKalam, at that time,
293
778000
2000
President Abdul Kalam, på det tidspunkt,
13:15
and then he said, "OK, we should use this in BhabhaBhabhakrateret AtomicAtomic ResearchForskning CentreCentrum
294
780000
3000
og så sagde han, "OK, vi burde bruge dette i Bhabha Atomic Research Centre
13:18
for some use of that."
295
783000
2000
for at bruge noget af det."
13:20
So I'm excitedbegejstret about how I can bringtage med the technologyteknologi to the massesmasserne
296
785000
3000
Så jeg er spændt på hvordan jeg kan bringe teknologien til masserne,
13:23
ratherhellere than just keepingbeholde that technologyteknologi in the lablab environmentmiljø.
297
788000
3000
i stedet for bare at beholde den teknologi i laboratorium miljøet.
13:26
(ApplauseBifald)
298
791000
4000
(Bifald)
13:30
CACA: BasedBaseret on the people we'vevi har seenset at TEDTED,
299
795000
3000
CA: Baseret på de mennesker vi har set ved TED,
13:33
I would say you're trulyvirkelig one of the two or threetre
300
798000
1000
ville jeg sige at du virkelig er en af de to eller tre
13:34
bestbedst inventorsopfindere in the worldverden right now.
301
799000
2000
bedste opfindere i verden lige nu.
13:36
It's an honorære to have you at TEDTED.
302
801000
2000
Det er en ære at have dig ved TED.
13:38
Thank you so much.
303
803000
2000
Mange tak.
13:40
That's fantasticfantastisk.
304
805000
1000
Det er fantastisk.
13:41
(ApplauseBifald)
305
806000
4000
(Bifald)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com