ABOUT THE SPEAKERS
Thordis Elva - Writer
Thordis Elva is one of the two authors of "South of Forgiveness," a unique collaboration between a survivor and perpetrator of rape.

Why you should listen

Thordis Elva is a firm believer in the healing potential of dialogue when it comes to ending the silence that shrouds sexual violence. In 2015, she was voted Woman of the Year in her native Iceland due to her tireless campaigning for gender equality.

As an award-winning writer, journalist and public speaker, Elva has utilized many different platforms for her activism, including plays, films and books. Her passion for equality extends to the internet, and she has toured extensively giving lectures about online bullying, non-consensual pornography and digital human rights to audiences such as the United Nations and the Nordic Council of Ministers.

Read a Q&A with Elva about her TED Talk on the TED Blog

More profile about the speaker
Thordis Elva | Speaker | TED.com
Tom Stranger - Co-author, landscape gardener
Tom Stranger is the co-author "South of Forgiveness."

Why you should listen

Social sciences and the outdoors have been both professional directions and personal themes for Tom Stranger. After studying social science and working in outdoor recreation, Tom Stranger's focus shifted towards working with young people with complex needs -- mental health challenges, substance addiction, homelessness and neurological impairment. His time working with young people has taught him the immense value of listening with intent.

Stranger has recently completed and thoroughly enjoyed a Master of Cultural Studies at the University of Sydney, and he has returned to work in the outdoors as a landscaper. During his studies, he was involved as a co-author in the writing of South of Forgiveness. He and the book's primary author, Thordis Elva, share the hope that in speaking up they will add their voices to the ever-growing public discourse around relations of gender and sexual violence.

Read a Q&A with Stranger about his TED Talk on the TED Blog.

More profile about the speaker
Tom Stranger | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Thordis Elva and Tom Stranger: Our story of rape and reconciliation

Thordis Elva, Tom Stranger: La nostra història de violació i reconciliació

Filmed:
5,570,439 views

El 1996, Thordis Elva va compartir un romanç adolescent amb en Tom Stranger, un estudiant d'intercanvi d'Austràlia. Després d'un ball escolar, en Tom va violar a la Thordis, i no es van tornar a veure durant molts anys. En aquesta xerrada extraordinària, Elva i Stranger ens guien en la seva cronologia de vergonya i silenci, i ens conviden a discutir l'omnipresència global d'aquest problema de violència sexual d'una manera nova i honesta. Si teniu alguna pregunta per als conferenciants, visiteu go.ted.com/thordisandtom.
- Writer
Thordis Elva is one of the two authors of "South of Forgiveness," a unique collaboration between a survivor and perpetrator of rape. Full bio - Co-author, landscape gardener
Tom Stranger is the co-author "South of Forgiveness." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

[Conté llenguatge explícit
i descripcions de violència sexual.
00:12
[This talk containsconté graphicgràfic languagellenguatge
and descriptionsdescripcions of sexualsexual violenceviolència
0
23
3441
S'aconsella la discreció de l'espectador]
00:15
ViewerEspectador discretiondiscreció is advisedaconsella]
1
3488
1381
00:16
TomTom StrangerDesconegut: In 1996,
when I was 18 yearsanys oldvell,
2
4893
2956
Tom Stranger: El 1996,
quan tenia 18 anys,
00:19
I had the goldendaurat opportunityoportunitat to go
on an internationalinternacional exchangeintercanvi programprograma.
3
7873
3607
vaig tenir l'oportunitat de formar part
d'un programa d'intercanvi internacional
00:24
IronicallyIrònicament I'm an AustralianAustràlia
who prefersprefereix properadequada icyglacial coldfred weatherclima,
4
12071
3721
Irònicament soc un australià
que prefereix un clima fred
00:27
so I was bothtots dos excitedemocionat and tearfulPlorós
when I got on a planeavió to IcelandIslàndia,
5
15816
4859
així que estava emocionat i trist
quan vaig pujar a l'avió cap a Islàndia,
00:32
after just havingtenint farewelledfarewelled
my parentspares and brothersgermans goodbyeAdéu.
6
20699
3223
després d'haver dit adéu
als meus pares i germans.
00:36
I was welcomedbenvinguda into the home
of a beautifulbonic IcelandicIslandès familyfamília
7
24853
3055
Vaig ser acollit a casa d'una
família islandesa molt amable
00:39
who tookva prendre me hikingSenderisme,
8
27932
1401
que em va portar a fer excursionisme,
00:41
and helpedajudat me get a graspcomprensió
of the melodicmelòdic IcelandicIslandès languagellenguatge.
9
29357
3091
i em va ajudar a entendre
la llengua islandesa.
00:45
I struggledva lluitar a bitpoc with the initialinicial
periodperíode of homesicknessnostàlgia.
10
33213
2988
Em va costar una mica superar
el període inicial d'enyorança.
00:48
I snowboardedsnowboarded after schoolescola,
11
36225
1998
Feia snowboard després de classe
00:50
and I sleptva dormir a lot.
12
38247
1363
i dormia molt.
00:52
Two hourshores of chemistryquímica classclasse in a languagellenguatge
that you don't yetencara fullycompletament understandentendre
13
40480
3938
Dues hores de classe de química
en una llengua que no comprens massa
00:56
can be a prettybonic good sedativesedant.
14
44442
1782
poden ser un bon sedant.
00:58
(LaughterRiure)
15
46248
1150
(Riure)
01:00
My teacherprofessor recommendedrecomanat
I try out for the schoolescola playjugar,
16
48636
2524
El professor em va recomanar
l'obra de teatre de l'escola,
01:03
just to get me a bitpoc more sociallysocialment activeactiu.
17
51184
2330
perquè fos socialment més actiu.
01:06
It turnsgirs out I didn't endfinal up
beingser partpart of the playjugar,
18
54094
2501
Resulta que al final
no vaig participar a l'obra,
01:08
but througha través it I metes va reunir ThordisThordis.
19
56619
1907
però em va dur a conèixer la Thordis.
01:11
We sharedcompartit a lovelypreciosa teenageadolescent romanceromanç,
20
59451
2063
Vam compartir un romanç adolescent;
01:13
and we'dnosaltres ho faria meettrobar-se at lunchtimeshora de dinar
to just holdaguantar handsmans
21
61538
2494
ens trobàvem a l'hora de dinar
només per donar-nos la mà
01:16
and walkcaminar around oldvell downtowncentre de la ciutat ReykjavReykjavík.
22
64056
2146
i passejar pel centre de Reykjavík.
01:18
I metes va reunir her welcomingbenvinguda familyfamília,
and she metes va reunir my friendsamics.
23
66655
3262
Vaig conèixer la seva família,
i ella va conèixer els meus amics.
01:22
We'dEns vols been in a buddingen potència relationshiprelació
for a bitpoc over a monthmes
24
70675
2774
La nostra relació havia durat
una mica més d'un mes
01:25
when our school'sde l'escola ChristmasNadal BallPilota was heldretinguda.
25
73473
2247
quan va arribar
el Ball de Nadal de l'escola.
01:30
ThordisThordis ElvaElva: I was 16
and in love for the first time.
26
78052
3284
Thordis Elva: Tenia 16 anys
quan em vaig enamorar per primer cop
01:33
Going togetherjunts to the ChristmasNadal dancedansa
27
81797
1797
Anar junts al Ball de Nadal
01:35
was a publicpúblic confirmationconfirmació
of our relationshiprelació,
28
83618
2797
era una confirmació pública
de la nostra relació,
01:38
and I feltsentia like the luckiestmés afortunat
girlnoia in the worldmón.
29
86439
2967
i em vaig sentir
la noia més afortunada del món.
01:41
No longermés llarg a childnen, but a youngjove womandona.
30
89430
2577
Deixava de ser una nena,
per començar a ser una dona.
01:44
HighAlta on my newfoundnewfound maturitymaduresa,
31
92730
1913
Emocionada per aquesta maduresa,
01:46
I feltsentia it was only naturalnatural to try drinkingbeure
rumROM for the first time that night, too.
32
94667
4360
em va semblar lògic provar
el rom per primer cop aquella nit.
01:51
That was a baddolent ideaidea.
33
99496
2062
Va ser una mala idea.
01:53
I becamees va convertir very illmalalt,
34
101582
1488
Em vaig trobar molt malament,
01:55
driftinga la deriva in and out of consciousnessconsciència
35
103094
1820
entrant i sortint de la inconsciència
01:56
in betweenentre spasmsespasmes of convulsiveconvulsa vomitingvòmits.
36
104938
3125
entre espasmes i vòmits compulsius.
02:00
The securityseguretat guardsguàrdies wanted
to call me an ambulanceambulància,
37
108087
2964
Els guardes de seguretat
volien trucar una ambulància,
02:03
but TomTom actedactuat as my knightcavaller
in shiningbrillant armorarmadura,
38
111075
2989
però en Tom va actuar
com el meu cavaller salvador,
02:06
and told them he'del tindria take me home.
39
114088
2035
i va dir que em portaria a casa.
02:08
It was like a fairyfada taleconte,
40
116782
1701
Com en un conte de fades,
02:10
his strongfort armsarmes around me,
41
118507
1776
rodejada pels seus braços,
02:12
layingper la qual es me in the safetyseguretat of my bedllit.
42
120307
2291
que em van dipositar dolçament
al meu llit.
02:15
But the gratitudegratitud that I feltsentia
towardscap a him soonaviat turnedconvertit to horrorhorror
43
123602
4527
Però la meva gratitud
aviat es va tornar en horror
02:20
as he proceededes va procedir to take off my clothesroba
and get on topsuperior of me.
44
128153
4458
quan va començar a treure'm la roba
i a posar-se a sobre meu.
02:25
My headcap had clearedaclarit up,
45
133457
1336
Se m'havia aclarit el cap,
02:26
but my bodycos was still
too weakfeble to fightlluitar back,
46
134817
3127
però el meu cos encara
estava massa dèbil per lluitar,
02:29
and the paindolor was blindingcegamiento.
47
137968
2334
i el dolor era horrorós.
02:32
I thought I'd be severedseparada in two.
48
140765
2083
Pensava que em partiria en dos.
02:35
In orderordre to stayquedar-se saneSa,
49
143804
1575
Per no tornar-me boja,
02:37
I silentlyen silenci countedexplicat the secondssegons
on my alarmalarma clockrellotge.
50
145403
3274
vaig comptar en silenci els segons
del meu despertador.
02:41
And ever sincedes de llavors that night,
51
149622
1735
I des d'aquella nit,
02:43
I've knownconegut that there are 7,200
secondssegons in two hourshores.
52
151381
5774
sé que hi ha 7.200 segons
en dues hores.
02:51
DespiteMalgrat limpingcoixejant for daysdies
and cryingplorant for weekssetmanes,
53
159140
3238
Tot i coixejar durant dies
i plorar durant setmanes,
02:54
this incidentincident didn't fiten forma my ideasidees
about rapeviolació like I'd seenvist on TVTV.
54
162402
4406
l'incident no coincidia amb la idea
de violació que havia vist a la tele.
02:59
TomTom wasn'tno ho era an armedarmat lunaticboig;
55
167361
2021
En Tom no era un llunàtic amb un arma;
03:01
he was my boyfriendnuvi.
56
169406
1763
era la meva parella.
03:03
And it didn't happenpassar in a seedycutre alleywaycarreró,
57
171193
2609
I no va passar en un carreró de mala mort,
03:05
it happenedsucceït in my ownpropi bedllit.
58
173826
2061
va passar al meu propi llit.
03:08
By the time I could identifyidentificar
what had happenedsucceït to me as rapeviolació,
59
176733
3619
Quan vaig poder identificar
el que m'havia passat com a violació,
03:12
he had completedcompletat his exchangeintercanvi programprograma
60
180376
1991
ell havia completat l'intercanvi
03:14
and left for AustraliaAustràlia.
61
182391
1555
i havia tornat a Austràlia.
03:16
So I told myselfjo mateix it was pointlesssense sentit
to addressadreça what had happenedsucceït.
62
184532
3643
Em vaig dir que no tenia sentit
parlar del que havia passat.
03:20
And besidesa més,
63
188199
1185
A més a més,
03:21
it had to have been my faultculpa, somehowd'alguna manera.
64
189408
2595
d'alguna manera, havia de ser culpa meva.
03:24
I was raisedaixecat in a worldmón
where girlsnoies are taughtensenyat
65
192685
2305
He crescut en un món
on s'ensenya a les noies
03:27
that they get rapedviolada for a reasonraó.
66
195014
2162
que les violen per algun motiu.
03:29
TheirSeva skirtfaldilla was too shortcurt,
67
197784
2565
Faldilles massa curtes,
03:32
theirels seus smilesomriure was too wideample,
68
200373
2494
somriures massa amplis,
03:34
theirels seus breathalè smelledfeia olor of alcoholalcohol.
69
202891
2418
L'alè que put a alcohol.
03:38
And I was guiltyculpable of all of those things,
70
206017
2766
I jo era culpable de tot això,
03:40
so the shamevergonya had to be minemeu.
71
208807
2050
així que la culpa havia de ser meva.
03:43
It tookva prendre me yearsanys to realizeadonar-se
72
211675
1424
Vaig trigar anys a adonar-me
03:45
that only one thing could have stoppeds'ha aturat me
from beingser rapedviolada that night,
73
213123
3911
que l'únic que podria haver impedit
que fos violada aquella nit,
03:49
and it wasn'tno ho era my skirtfaldilla,
74
217058
2142
no era la meva faldilla,
03:51
it wasn'tno ho era my smilesomriure,
75
219224
1950
no era el meu somriure,
03:53
it wasn'tno ho era my childishinfantil trustconfiança.
76
221198
2196
no era la meva innocència.
03:55
The only thing that could'vepodria haver-hi stoppeds'ha aturat me
from beingser rapedviolada that night
77
223832
3734
L'únic que podria haver impedit
que fos violada aquella nit
03:59
is the man who rapedviolada me --
78
227590
2050
era l'home que em va violar --
04:01
had he stoppeds'ha aturat himselfa si mateix.
79
229664
2013
si s'hagués aturat.
04:04
TSTS: I have vaguevague memoriesrecords of the nextPròxim day:
80
232729
2111
TS: No recordo molt bé el dia següent:
04:07
the after effectsefectes of drinkingbeure,
81
235716
2314
la ressaca,
04:10
a certaincert hollownessbuit
that I triedintentat to stiflesofocar.
82
238054
2789
un cert buit que vaig tractar d'ofegar.
04:13
Nothing more.
83
241631
1214
Res més.
04:15
But I didn't showespectacle up at Thordis'sDe Thordis doorporta.
84
243745
2291
Però no vaig anar a casa de la Thordis.
04:19
It is importantimportant to now stateestat
85
247409
1806
És important remarcar
04:21
that I didn't see my deedescriptura for what it was.
86
249239
2500
que no veia les meves accions
pel que eren.
04:24
The wordparaula "rapeviolació" didn't echoeco
around my mindment as it should'vehauria d'haver-hi,
87
252658
3048
La paraula "violació" no em ressonava
al cap com hauria d'haver fet,
04:28
and I wasn'tno ho era crucifyingcrucificar carnals myselfjo mateix
with memoriesrecords of the night before.
88
256639
3295
i no em vaig martiritzar
amb els records de la nit anterior.
04:33
It wasn'tno ho era so much a consciousconscient refusalnegativa,
89
261524
2374
No era tant un rebuig conscient,
04:35
it was more like any acknowledgmentreconeixement
of realityrealitat was forbiddenprohibit.
90
263922
3359
com una prohibició
de reconèixer la realitat.
04:40
My definitiondefinició of my actionsaccions completelycompletament
refutedrefutat any recognitionreconeixement
91
268365
4114
La definició de les meves accions
refutava completament reconèixer
04:44
of the immenseimmens traumatrauma I causedcausat ThordisThordis.
92
272503
2277
l'immens trauma
que vaig causar a la Thordis.
04:48
To be honesthonesta,
93
276454
1403
Per ser sincer,
04:49
I repudiatedrenegat the entiretot actactuar
in the daysdies afterwardsdesprés
94
277881
4094
vaig repudiar les meves accions
els dies següents
04:54
and when I was committingcometre it.
95
282758
1520
i quan les vaig cometre.
04:57
I disavoweddenunciava the truthveritat by convincingconvincent
myselfjo mateix it was sexsexe and not rapeviolació.
96
285443
4509
Vaig rebutjar la veritat convencent-me
que va ser sexe i no violació.
05:02
And this is a liementir I've feltsentia
spine-bendingcolumna de flexió guiltculpa for.
97
290788
3866
Una mentida que m'ha causat
un dolor insuportable.
05:08
I brokees va trencar up with ThordisThordis
a coupleparella of daysdies latermés tard,
98
296174
2247
Vaig trencar amb ella
uns dies després,
05:10
and then saw her a numbernúmero of timestemps
99
298445
1644
la vaig veure diverses vegades
durant la resta de la meva
estada a Islàndia,
05:12
duringdurant the remainderresta
of my yearcurs in IcelandIslàndia,
100
300113
2058
05:14
feelingsensació a sharpagut stabl'estocada
of heavyheartednessheavyheartedness eachcadascun time.
101
302195
2893
sentint una punyalada de
remordiment cada vegada.
05:18
DeepProfund down, I knewsabia I'd donefet
something immeasurablyenormement wrongmal.
102
306314
3962
En el fons, sabia que havia fet
una cosa immesurablement horrible.
05:23
But withoutsense planningplanificació it,
I sunkenfonsat the memoriesrecords deepprofund,
103
311326
3023
Però sense planejar-ho,
vaig cavar una gran fossa
05:26
and then I tiedlligat a rockrock to them.
104
314373
1781
on vaig enterrar aquests records.
05:30
What followedseguit is a nine-yearnou anys periodperíode
105
318215
1746
Va seguir un període de 9 anys
05:31
that can bestmillor be titledtitulat
as "DenialNegació and RunningCorrent."
106
319985
3138
que es pot descriure com a
"Negació i Fugida".
05:36
When I got a chanceoportunitat to identifyidentificar
the realreal tormentturment that I causedcausat,
107
324010
4479
Quan tenia l'oportunitat
d'identificar el turment que havia causat,
05:40
I didn't standestand still long enoughsuficient to do so.
108
328513
2243
no em quedava quiet per reflexionar.
05:44
WhetherSi it be viavia distractiondistracció,
109
332102
2057
Ja fos a través de distraccions,
05:46
substancesubstància use,
110
334183
1476
consum de substàncies,
05:47
thrill-seekingrecerca d'emoció
111
335683
1618
recerca d'emocions
05:49
or the scrupulousescrupolós policingpolicia comunitària
of my innerinterior speakparlar,
112
337325
3349
o una vigilància escrupolosa
del que deia el meu interior,
05:52
I refusedes va negar to be staticestàtica and silentsilenciós.
113
340698
2269
em vaig negar a quedar-me quiet i callat.
05:56
And with this noisesoroll,
114
344927
1460
I amb aquest soroll,
05:58
I alsotambé drewva dibuixar heavilyfortament
upondamunt other partsparts of my life
115
346411
2969
em vaig inspirar en altres parts
de la meva vida
06:01
to constructconstruir a pictureimatge of who I was.
116
349404
2171
per a construir una imatge de qui era.
06:04
I was a surfersurfista,
117
352636
1230
Era un surfista,
06:05
a socialsocial scienceciència studentestudiant,
118
353890
1717
un estudiant de ciències socials,
06:07
a friendamic to good people,
119
355631
2086
amic de bona gent,
06:09
a lovedestimat brothergermà and sonfill,
120
357741
2258
un germà i fill estimat,
06:12
an outdoorl'aire lliure recreationrecreació guideguia,
121
360023
1552
guia d'activitats a l'aire lliure,
06:13
and eventuallyeventualment, a youthjoves workertreballador.
122
361599
1563
i amb el temps,
treballador social amb joves.
06:16
I grippedes va apoderar tightapretat to the simplesenzill notionnoció
that I wasn'tno ho era a baddolent personpersona.
123
364119
4002
M'aferrava al fet
que no era mala persona.
06:21
I didn't think I had this in my bonesossos.
124
369460
2080
No creia que ho tingués a dins.
06:24
I thought I was madefet up of something elsealtra cosa.
125
372129
2070
Creia que estava fet d'una altra cosa.
06:26
In my nurturedalimentat upbringingcriança,
126
374608
1560
Com m'havien criat,
06:28
my lovingestimant extendedestès familyfamília and rolepaper modelsmodels,
127
376192
2346
la meva estimada família
i models a seguir,
06:31
people closea prop to me were warmcàlid and genuinegenuí
128
379586
1935
les persones properes a mi
06:33
in theirels seus respectrespecte shownmostrat towardscap a womendones.
129
381545
1895
eren respectuoses amb les dones.
06:36
It tookva prendre me a long time to staremirar down
this darkfosc cornercantonada of myselfjo mateix,
130
384717
4826
Vaig trigar molt a poder mirar
aquest racó fosc de mi mateix,
06:41
and to askpreguntar it questionspreguntes.
131
389567
1634
i preguntar-li coses.
06:46
TETE: NineNou yearsanys after the ChristmasNadal dancedansa,
132
394231
1975
TE: Nou anys després del ball de Nadal,
06:48
I was 25 yearsanys oldvell,
133
396230
1481
tenia 25 anys,
06:49
and headeddirigit straightrecte
for a nervousnerviós breakdowndesglossament.
134
397735
2567
i anava directa a una crisi nerviosa.
06:53
My self-worthautoestima was buriedenterrat
undersota a soul-crushingànima aixafament loadcàrrega of silencesilenci
135
401098
3624
La meva autoestima havia estat
enterrada sota un silenci profund
06:56
that isolatedaïllat me from everyonetothom
that I caredcuidat about,
136
404746
3292
que m'aïllava de les persones
que m'importaven,
07:00
and I was consumedconsumit
with misplacedfora de lloc hatredodi and angerràbia
137
408062
2905
i em comsumia l'odi i la ira
07:02
that I tookva prendre out on myselfjo mateix.
138
410991
1764
que dirigia cap a mi mateixa.
07:05
One day, I stormedvan irrompre out
of the doorporta in tearsllàgrimes
139
413635
2610
Un dia, vaig sortir corrent, plorant,
després d'una baralla amb un
ésser estimat,
07:08
after a fightlluitar with a lovedestimat one,
140
416269
1943
07:10
and I wanderedvagar into a cafCAFé,
141
418236
1699
i vaig entrar en una cafeteria,
07:11
where I askedpreguntat the waitresscambrera for a penbolígraf.
142
419959
2082
on vaig demanar un bolígraf
a la cambrera.
07:14
I always had a notebookLlibreta with me,
143
422648
1846
Sempre porto una llibreta a sobre,
07:16
claimingreclamant that it was to jotapuntar down ideasidees
in momentsmoments of inspirationinspiració,
144
424518
3733
dic que es per apuntar idees
en moments d'inspiració,
07:20
but the truthveritat was that I needednecessari
to be constantlyconstantment fidgetingconfiança,
145
428275
4230
però la veritat és que necessito
estar fent alguna cosa constantment,
07:24
because in momentsmoments of stillnessquietud,
146
432529
1887
perquè en moments de calma,
07:26
I foundtrobat myselfjo mateix countingcomptant secondssegons again.
147
434440
2645
em trobo comptant segons una altra vegada.
07:30
But that day, I watchedobservat in wondermeravella
as the wordsparaules streamedfluït out of my penbolígraf,
148
438071
5009
Però aquell dia, em va sorprendre
com les paraules brollaven del bolígraf,
07:35
formingformant the mostla majoria pivotalfonamental lettercarta
I've ever writtenescrit,
149
443104
3061
formant la carta més important
que havia escrit mai,
07:38
addressedabordat to TomTom.
150
446189
1534
dirigida a en Tom.
07:40
AlongAl llarg de with an accountcompte of the violenceviolència
that he subjectedsotmès me to,
151
448295
3540
A més d'explicar la violència
a la que m'havia sotmès,
07:43
the wordsparaules, "I want to find forgivenessperdó"
152
451859
3183
les paraules "vull trobar perdó"
07:47
staredmirant fixa back at me,
153
455066
1484
no deixaven de mirar-me,
07:48
surprisingsorprenent nobodyningú more than myselfjo mateix.
154
456574
2415
sorprenent-me a mi més que a ningú.
07:51
But deepprofund down I realizedadonar-se'n that this
was my way out of my sufferingpatiment,
155
459580
4686
Però en el fons sabia que era
l'única manera de deixar de patir,
07:56
because regardlessindependentment of whetherja sigui or not
he deservedmerescut my forgivenessperdó,
156
464290
4037
perquè, independentment de si es
mereixia el meu perdó o no,
08:00
I deservedmerescut peacepau.
157
468351
2486
jo mereixia pau.
08:03
My eraèpoca of shamevergonya was over.
158
471347
3000
La meva era de vergonya s'havia acabat.
08:08
Before sendingenviament the lettercarta,
159
476172
1499
Abans d'enviar la carta,
08:09
I preparedpreparat myselfjo mateix for all kindstipus
of negativenegatiu responsesRespostes,
160
477695
2747
em vaig preparar per diferents
tipus de respostes negatives,
08:12
or what I foundtrobat likeliestmés probables:
no responseresposta whatsoeveren absolut.
161
480466
3747
o el més probable:
cap resposta.
08:17
The only outcomeresultat
that I didn't preparepreparar myselfjo mateix for
162
485216
2747
L'única resposta per a la qual
no estava preparada
08:19
was the one that I then got --
163
487987
2229
va ser la que vaig rebre --
08:22
a typedmecanografiat confessionconfessió from TomTom,
fullple of disarmingdesarmar regretlamentar.
164
490240
4911
una confessió d'en Tom,
plena de penediment.
08:27
As it turnsgirs out, he, too,
had been imprisonedempresonat by silencesilenci.
165
495618
4087
Resulta que ell també havia estat
empresonat pel silenci.
08:32
And this markedmarcat the startcomençar
of an eight-year-longvuit-anuals correspondencecorrespondència
166
500354
4050
I així va començar una correspondència
que va durar 8 anys,
08:36
that God knowssap was never easyfàcil,
167
504428
2424
que sap Déu, no va ser mai fàcil,
08:38
but always honesthonesta.
168
506876
2168
però sempre honesta.
08:41
I relievedalleujat myselfjo mateix of the burdenscàrregues
that I'd wrongfullyequivocadament shoulderedespatlles,
169
509717
3587
Em vaig alleujar la càrrega
que erròniament m'havia adjudicat,
08:45
and he, in turngirar, wholeheartedlytot cor
ownedpropietat up to what he'del tindria donefet.
170
513328
3408
i ell, alhora, va admetre
el que havia fet.
Aquests intercanvis es van convertir
en una plataforma
08:49
Our writtenescrit exchangesintercanvis becamees va convertir a platformplataforma
171
517415
2272
08:51
to dissectdisseccionar the consequencesconseqüències of that night,
172
519711
2717
per examinar les conseqüències
d'aquella nit,
08:54
and they were everything
from gut-wrenchingestripada
173
522452
2195
i van ser de tot:
des de esfereïdores
08:56
to healingcuració beyondmés enllà wordsparaules.
174
524671
2554
fins a immensament reparadores.
08:59
And yetencara, it didn't bringportar about
closuretancament for me.
175
527613
3936
Tot i així, jo no podia superar
el que havia passat.
09:04
PerhapsPotser because the emailcorreu electrònic formatformat
didn't feel personalpersonal enoughsuficient,
176
532358
3482
Potser perquè el format d'email
no era suficientment personal,
09:07
perhapstal vegada because it's easyfàcil to be bravevalent
177
535864
1911
potser perquè es més fàcil ser valent
09:09
when you're hidingOcultació behinddarrere a computerordinador
screenpantalla on the other sidecostat of the planetplaneta.
178
537799
4108
quan t'amagues darrere d'un ordinador
a l'altra punta del món.
09:13
But we'dnosaltres ho faria beguncomençat a dialoguediàleg
179
541931
1786
Però havíem començat un diàleg
09:15
that I feltsentia was necessarynecessari
to exploreexplora to its fullestmàxim.
180
543741
3766
que sentia necessari explorar
al màxim.
09:20
So, after eightvuit yearsanys of writingescrivint,
181
548072
2065
Així que, després de vuit anys escrivint,
09:22
and nearlygairebé 16 yearsanys after that diregreu night,
182
550161
3706
i 16 anys després d'aquella terrible nit,
09:25
I musteredva reunir el the couragevalentia
to proposeproposar a wildsalvatge ideaidea:
183
553891
3831
vaig reunir el coratge
per a proposar una idea:
09:29
that we'dnosaltres ho faria meettrobar-se up in personpersona
184
557746
1660
que ens reuníssim en persona
09:31
and facecara our pastpassat onceun cop and for all.
185
559430
2831
i afrontéssim el passat d'una vegada.
09:37
TSTS: IcelandIslàndia and AustraliaAustràlia
are geographicallygeogràficament like this.
186
565171
3193
TS: Islàndia i Austràlia estan
geogràficament així.
09:41
In the middlemig of the two is SouthSud AfricaÀfrica.
187
569250
2247
Enmig dels dos hi ha Sud-Àfrica.
09:44
We decidedva decidir upondamunt the cityciutat of CapeCape TownCiutat,
188
572046
2905
Vam decidir trobar-nos a Ciutat del Cap,
09:46
and there we metes va reunir for one weeksetmana.
189
574975
2044
on ens vam trobar durant una setmana.
09:50
The cityciutat itselfella mateixa provedes va demostrar to be
a stunninglysorprenentment powerfulpotent environmentmedi ambient
190
578426
3470
La ciutat en si va resultar ser
un context molt potent
09:53
to focusenfocament on reconciliationreconciliació
and forgivenessperdó.
191
581920
2884
per centrar-nos en la reconciliació
i el perdó.
09:57
NowhereNo-res elsealtra cosa has healingcuració
and rapprochementapropament been testedprovat
192
585847
2639
Enlloc més s'ha provat
la reparació i l'acostament
10:00
like it has in SouthSud AfricaÀfrica.
193
588510
1634
com a Sud-Àfrica.
10:03
As a nationnació, SouthSud AfricaÀfrica soughtbuscat
to sitseure withindins the truthveritat of its pastpassat,
194
591036
3867
Com a nació, Sud-Àfrica va buscar
la veritat del seu passat,
10:06
and to listen to the detailsdetalls
of its historyhistòria.
195
594927
2403
i va escoltar els detalls
de la seva història.
10:10
KnowingSabent this only magnifiedMagnificat the effectefecte
that CapeCape TownCiutat had on us.
196
598819
3749
Sabent això es va intensificar l'efecte
de Ciutat del Cap en nosaltres.
10:16
Over the coursecurs of this weeksetmana,
197
604006
1462
Durant aquesta setmana,
10:17
we literallyliteralment spokeparlava
our life storieshistòries to eachcadascun other,
198
605492
2890
ens vam explicar literalment
les nostres vides,
10:20
from startcomençar to finishacabar.
199
608406
1590
de cap a cap.
10:23
And this was about analyzinganalitzant
our ownpropi historyhistòria.
200
611305
2500
Això ens va fer analitzar
les nostres històries.
10:27
We followedseguit a strictestricte policypolítica
of beingser honesthonesta,
201
615568
2833
Vam seguir una política estricte
d'honestedat,
10:30
and this alsotambé cameva venir
with a certaincert exposurel'exposició,
202
618425
2925
i això va suposar
una certa exposició,
10:33
an open-chestedobert Mora vulnerabilityvulnerabilitat.
203
621374
1906
una vulnerabilitat desmesurada.
10:36
There were guttingeviscerat confessionsConfessions,
204
624312
2127
Va haver-hi confessions colpidores,
10:38
and momentsmoments where we just
absolutelyabsolutament couldn'tno podia fathombraça
205
626463
2824
i moments en els quals
no podíem entendre
10:41
the other person'spersona experienceexperiència.
206
629311
1808
l'experiència de l'altra persona.
10:44
The seismicsísmic effectsefectes of sexualsexual violenceviolència
were spokenparlat alouden veu alta and feltsentia,
207
632258
4894
Vam parlar dels efectes sísmics
de la violència sexual,
10:49
facecara to facecara.
208
637176
1330
cara a cara.
10:51
At other timestemps, thoughperò,
209
639979
1503
Tot i això, altres vegades
10:53
we foundtrobat a soaringcreixents clarityclaredat,
210
641506
2634
vam trobar una profunda claredat,
10:57
and even some totallytotalment unexpectedinesperat
but liberatingalliberant laughterriure.
211
645164
4400
i inclús un riure completament
inesperat però alliberador.
11:03
When it cameva venir down to it,
212
651250
1530
Quan vam haver d'afrontar-ho,
11:04
we did out bestmillor to listen
to eachcadascun other intentlyatentament.
213
652804
3628
vam fer el possible
per escoltar a l'altre.
11:09
And our individualindividual realitiesrealitats
were airedes va emetre with an unfilteredsense filtrar puritypuresa
214
657404
5841
I les nostres realitats individuals
van ser alliberades amb una puresa
11:15
that couldn'tno podia do any lessmenys
than lightenalleugerir the soulànima.
215
663269
2376
que no podia fer res més
que alleugerir l'ànima.
11:20
TETE: WantingVolent to take revengevenjança
is a very humanhumà emotionemoció --
216
668508
4045
TE: La necessitat de venjança
és una emoció molt humana --
11:24
instinctualinstintiva, even.
217
672577
1638
instintiva, inclús.
11:26
And all I wanted to do for yearsanys
218
674829
2011
L'únic que vaig voler durant anys
11:28
was to hurtferit TomTom back as deeplyprofundament
as he had hurtferit me.
219
676864
3969
era fer tant de mal a en Tom
com ell m'havia fet a mi.
11:33
But had I not foundtrobat a way
out of the hatredodi and angerràbia,
220
681658
3053
Però de no haver trobat una sortida
al meu odi i la meva ira,
11:36
I'm not sure I'd be standingdempeus here todayavui.
221
684735
2165
no estaria aquí avui.
11:40
That isn't to say that I didn't have
my doubtsdubtes alongjunts the way.
222
688058
3927
Això no vol dir que no tingués
els meus dubtes en el camí.
11:44
When the planeavió bouncedretornat
on that landingaterratge striptira in CapeCape TownCiutat,
223
692689
3661
Quan l'avió va aterrar
a Ciutat del Cap,
11:48
I rememberrecorda thinkingpensant,
224
696374
1603
recordo haver pensat:
11:50
"Why did I not just get myselfjo mateix
a therapistterapeuta and a bottleampolla of vodkavodka
225
698001
4206
"Per què no em vaig fer amb una
ampolla de vodka i un terapeuta
11:54
like a normalnormal personpersona would do?"
226
702231
2216
com la gent normal?"
11:56
(LaughterRiure)
227
704471
2920
(Riure)
11:59
At timestemps, our searchcerca
for understandingcomprensió in CapeCape TownCiutat
228
707415
3205
A vegades, la nostra
recerca de l'enteniment
12:02
feltsentia like an impossibleimpossible questrecerca,
229
710644
2167
semblava una missió impossible,
12:04
and all I wanted to do was to give up
230
712835
2099
i l'únic que volia fer era rendir-me
12:06
and go home to my lovingestimant
husbandmarit, VidirVidir,
231
714958
2216
i tornar a casa
amb el meu estimat marit, Vidir,
12:09
and our sonfill.
232
717198
1211
i el nostre fill.
12:11
But despitemalgrat tot our difficultiesdificultats,
233
719994
2363
Però tot i les dificultats,
12:14
this journeyviatge did resultresultat
in a victoriousvictoriós feelingsensació
234
722381
4628
el viatge va resultar
en un sentiment de victòria
12:19
that lightllum had triumphedva triomfar over darknessfoscor,
235
727033
3133
i la llum va triomfar sobre la foscor,
12:22
that something constructiveconstructiu
could be builtconstruït out of the ruinsruïnes.
236
730812
4312
alguna cosa constructiva es podia
reconstruir de les ruïnes.
12:28
I readllegir somewhereen algun lloc
237
736572
1325
He llegit en algun lloc
12:29
that you should try and be the personpersona
that you needednecessari when you were youngermés jove.
238
737921
3861
que hauries de ser la persona
que necessitaves quan eres jove.
12:33
And back when I was a teenageradolescent,
239
741806
1584
I quan jo era adolescent,
12:35
I would have needednecessari to know
that the shamevergonya wasn'tno ho era minemeu,
240
743414
3848
hauria necessitat saber
que la culpa no va ser meva,
12:39
that there's hopeesperança after rapeviolació,
241
747286
2514
que hi ha esperança després
de la violació,
12:41
that you can even find happinessfelicitat,
242
749824
1595
que inclús pots trobar felicitat,
12:43
like I shareCompartir with my husbandmarit todayavui.
243
751443
1890
com la que comparteixo amb el meu marit.
12:45
WhichQue is why I startedva començar writingescrivint feverishlyfebrilment
upondamunt my returntornada from CapeCape TownCiutat,
244
753861
4355
I per això vaig començar
a escriure com una boja a la tornada,
12:50
resultingcom a resultat in a bookllibre co-authoredcoautor by TomTom,
245
758240
2724
i això va resultar en un llibre
co-escrit amb en Tom,
12:52
that we hopeesperança can be of use
to people from bothtots dos endsacaba
246
760988
3185
que esperem que pugui ser d'ajuda
a persones d'ambdós extrems
12:56
of the perpetrator-survivorautor-supervivent scaleescala.
247
764197
2304
a l'escala supervivent-transgressor.
12:59
If nothing elsealtra cosa,
248
767180
1454
Si més no,
13:00
it's a storyhistòria that we would'vevols he needednecessari
to hearescoltar when we were youngermés jove.
249
768658
4135
és una història que necessitàvem
haver sentit quan érem joves.
Donada la naturalesa de la història,
13:06
GivenTenint en compte the naturenaturalesa of our storyhistòria,
250
774726
1821
13:08
I know the wordsparaules
that inevitablyinevitablement accompanyacompanyar it --
251
776571
2776
conec les paraules que, inevitablement,
l'acompanyen --
13:11
victimvíctima, rapistviolador --
252
779933
2556
víctima, violador --
les etiquetes són una manera
d'organitzar conceptes,
13:14
and labelsEtiquetes are a way to organizeorganitzar conceptsconceptes,
253
782513
2255
13:16
but they can alsotambé be dehumanizingdeshumanitzant
in theirels seus connotationsconnotacions.
254
784792
4382
però també poden ser deshumanitzadores
donades les seves connotacions.
13:21
OnceVegada someone'salgú been deemedes considera a victimvíctima,
255
789838
2100
Un cop categoritzes algú com a víctima,
13:23
it's that much easiermés fàcil to filedossier them away
as someonealgú damagedespatllat,
256
791962
5233
es més simple arxivar-los com
a algú malmès,
13:29
dishonoreddeshonrada,
257
797219
1506
deshonrat,
13:30
lessmenys than.
258
798749
1275
menys que.
13:32
And likewiseigualment, onceun cop someonealgú
has been brandedmarca a rapistviolador,
259
800643
2720
Igualment, quan algú es
categoritzat com a violador,
13:35
it's that much easiermés fàcil
to call him a monstermonstre --
260
803387
2546
és molt més fàcil
titllar-lo de monstre --
13:38
inhumaninhumanes.
261
806576
1299
inhumà.
13:40
But how will we understandentendre
what it is in humanhumà societiessocietats
262
808614
3031
Però, com podem entendre
què és el que produeix violència
13:43
that producesprodueix violenceviolència
263
811669
1581
a les societats humanes,
13:45
if we refusenegar-se to recognizereconèixer
the humanityhumanitat of those who commitcometre it?
264
813274
4479
si ens neguem a reconèixer
l'humanitat d'aquells que la cometen?
13:50
And how --
265
818534
1164
I com --
13:51
(ApplauseAplaudiments)
266
819722
2179
(aplaudiments)
13:53
And how can we empowerautoritzar survivorssupervivents
if we're makingelaboració them feel lessmenys than?
267
821925
5368
I com podem donar poder a les víctimes
si les fem sentir menys que?
14:00
How can we discussdiscuteix solutionssolucions
to one of the biggestel més gran threatsamenaces
268
828072
3427
Com poder trobar solucions
a una de les majors amenaces
14:03
to the livesvides of womendones and childrennens
around the worldmón,
269
831523
3274
a les vides de dones i nens
de tot el món,
14:06
if the very wordsparaules we use
are partpart of the problemproblema?
270
834821
3823
si les pròpies paraules que
fem servir són part del problema?
14:13
TSTS: From what I've now learntaprès,
271
841786
2492
TS: Pel que he après,
14:16
my actionsaccions that night in 1996
were a self-centeredcentrada takingpresa.
272
844302
4573
les meves accions la nit del 1996
van ser egoistes.
14:22
I feltsentia deservingque mereixen of Thordis'sDe Thordis bodycos.
273
850028
2123
Em sentia mereixedor del seu cos.
14:25
I've had primarilyprincipalment positivepositiu
socialsocial influencesinfluències
274
853743
2865
He tingut influències socials
principalment positives
14:28
and examplesexemples of equitableequitativa
behaviorcomportament around me.
275
856632
2541
i exemples de comportament
adequat al meu voltant.
14:31
But on that occasionocasió,
276
859830
1197
Però en aquella situació,
14:33
I chosetriar to drawdibuixar upondamunt the negativenegatiu onesuns.
277
861051
2104
em vaig fixar en els models negatius.
14:35
The onesuns that see womendones
as havingtenint lessmenys intrinsicintrínsec worthval la pena,
278
863716
2896
Aquells que veuen a les dones
com a éssers inferiors,
14:39
and of menhomes havingtenint some unspokentàcit
and symbolicsimbòlic claimreclamació to theirels seus bodiescossos.
279
867687
4411
i dels homes que creuen tenir
el dret sobre els seus cossos.
14:45
These influencesinfluències I speakparlar of
are externalextern to me, thoughperò.
280
873781
3009
Aquestes influències de les que parlo
són externes a mi.
14:49
And it was only me in that roomhabitació
makingelaboració choicesopcions,
281
877582
2781
I aquella nit només era jo
prenent decisions,
14:52
nobodyningú elsealtra cosa.
282
880387
1228
ningú més.
14:54
When you ownpropi something
283
882969
1785
Quan afrontes aquest sentiment
14:56
and really squarequadrat up to your culpabilityculpabilitat,
284
884778
2618
i reconeixes la culpabilitat
de les teves accions,
15:00
I do think a surprisingsorprenent thing can happenpassar.
285
888259
2323
passa una cosa sorprenent.
15:03
It's what I call a paradoxparadoxa of ownershippropietat.
286
891249
2307
Jo en dic la paradoxa del reconeixement.
15:06
I thought I'd bucklesivella
undersota the weightpes of responsibilityresponsabilitat.
287
894989
2792
Creia que m'enterraria
el pes de la responsabilitat.
15:10
I thought my certificatecertificat
of humanityhumanitat would be burntcremat.
288
898377
2883
Creia que el meu certificat
d'humanitat seria cremat.
15:14
InsteadEn canvi, I was offeredoferts
to really ownpropi what I did,
289
902476
3746
En comptes, se'm va oferir
reconèixer el que havia fet,
15:19
and foundtrobat that it didn't possessposseir
the entiretytotalitat of who I am.
290
907148
3260
i vaig descobrir que això
no representava la totalitat de qui sóc.
15:23
Put simplysimplement,
291
911460
1361
En poques paraules,
15:24
something you've donefet doesn't have
to constituteconstitueixen the sumsuma of who you are.
292
912845
4516
el que has fet no constitueix
la suma de qui ets.
15:30
The noisesoroll in my headcap abateddisminuït.
293
918659
1658
El soroll al meu cap es va amainar.
15:32
The indulgentmagnífic self-pityautocompassió
was starvedmoren de fam of oxygenoxigen,
294
920951
4028
La indulgent autocompassió
va ser privada d'oxigen,
15:37
and it was replacedreemplaçat
with the cleannet airaire of acceptancel'acceptació --
295
925003
4473
i substituïda per l'aire pur
de l'acceptació --
15:42
an acceptancel'acceptació that I did hurtferit
this wonderfulmeravellós personpersona standingdempeus nextPròxim to me;
296
930658
4284
l'acceptació d'haver fet mal
a aquesta persona meravellosa;
15:46
an acceptancel'acceptació that I am partpart of a largegran
and shockinglySorprenentment everydaycada dia groupingAgrupació of menhomes
297
934966
5599
l'acceptació de que formo part d'un grup
gran i sorprenentment normal d'homes
15:52
who have been sexuallysexualment violentviolent
towardcap a theirels seus partnerssocis.
298
940589
2682
que han sigut sexualment violents
amb la seva parella.
15:56
Don't underestimatesubestimar the powerpoder of wordsparaules.
299
944931
2409
No subestimeu el poder de les paraules.
16:00
SayingDient to ThordisThordis that I rapedviolada her
changedha canviat my accordacord with myselfjo mateix,
300
948372
4641
Dir-li a la Thordis que l'havia violat
va canviar com em veia a mi mateix,
16:05
as well as with her.
301
953037
1260
i com la veia a ella.
16:07
But mostla majoria importantlyimportant,
302
955517
1472
Però el més important és
16:09
the blameculpa transferredtransferits from ThordisThordis to me.
303
957013
3076
que la culpa es va transferir
de la Thordis a mi.
16:13
FarAra too oftensovint,
304
961331
1151
Massa vegades,
16:14
the responsibilityresponsabilitat is attributedatribuït
to femalefemella survivorssupervivents of sexualsexual violenceviolència,
305
962506
4584
la culpa s'atribueix a la supervivent
de la violència sexual,
16:19
and not to the malesmascles who enactpromulgar it.
306
967114
2511
i no a l'home que la comet.
16:22
FarAra too oftensovint,
307
970736
1150
Massa vegades,
16:23
the denialnegació and runningcorrent leavesfulles all partiesfesta
at a great distancedistància from the truthveritat.
308
971910
5082
negar-ho i fugir ens allunya
de la veritat.
16:30
There's definitelydefinitivament a publicpúblic
conversationconversa happeningpassant now,
309
978984
2780
Ara mateix hi ha una conversa pública,
16:34
and like a lot of people,
310
982371
2179
i com molta gent,
16:36
we're heartenedencoratjats
that there's lessmenys retreatinges retirava
311
984574
2590
ens anima veure que menys
gent es fa enrere
16:39
from this difficultdifícil
but importantimportant discussiondiscussió.
312
987188
2720
d'aquesta difícil
però important discussió.
16:43
I feel a realreal responsibilityresponsabilitat
to addafegir our voicesveus to it.
313
991028
3638
Sento una gran responsabilitat
d'afegir-hi les nostres veus.
16:50
TETE: What we did is not a formulafórmula
that we're prescribingPrescripció for othersaltres.
314
998072
4659
TE: El que hem fet no és una fórmula
que prescrivim als demés.
16:55
NobodyNingú has the right to tell anyoneningú elsealtra cosa
how to handlegestionar theirels seus deepestel més profund paindolor
315
1003182
5533
Ningú te dret a dir-te
com has de gestionar el teu propi dolor
17:00
or theirels seus greatestel més gran errorerror.
316
1008739
1745
o els teus propis errors.
17:03
BreakingTrencar your silencesilenci is never easyfàcil,
317
1011336
2351
Trencar el silenci mai és fàcil,
17:05
and dependingdepenent on where
you are in the worldmón,
318
1013711
2214
i depenent d'on et trobis al món,
17:07
it can even be deadlymortal
to speakparlar out about rapeviolació.
319
1015949
3212
pot ser inclús mortal
parlar sobre violació.
17:12
I realizeadonar-se that even the mostla majoria
traumatictraumàtic eventesdeveniment of my life
320
1020088
4066
Me n'adono que, inclús la part
més traumàtica de la meva vida,
17:16
is still a testamenttestament to my privilegeprivilegi,
321
1024178
2759
és un exemple del meu privilegi,
17:18
because I can talk about it
withoutsense gettingaconseguint ostracizedostracisme l'armari,
322
1026961
3230
perquè puc parlar sobre això
sense ser condemnada,
17:22
or even killedmorts.
323
1030215
1348
o inclús assassinada.
17:24
But with that privilegeprivilegi of havingtenint a voiceveu
324
1032293
2929
Però amb aquest privilegi
de tenir veu,
17:27
comesve the responsibilityresponsabilitat of usingutilitzant it.
325
1035246
2858
ve la responsabilitat de fer-la servir.
17:30
That's the leastmenys I owedeu
my fellowcompany survivorssupervivents who can't.
326
1038733
4530
És el mínim que puc fer
pels supervivents que no poden.
17:36
The storyhistòria we'vetenim just relayedtramet is uniqueúnic,
327
1044841
3066
La història que us hem explicat és única,
17:39
and yetencara it is so commoncomú with sexualsexual
violenceviolència beingser a globalglobal pandemicpandèmia.
328
1047931
4666
i alhora comuna, la violència sexual
és una pandèmia global.
17:44
But it doesn't have to be that way.
329
1052621
2405
Però no ha de ser així.
17:47
One of the things that I foundtrobat usefulútil
on my ownpropi healingcuració journeyviatge
330
1055741
3016
Una cosa que he trobat útil
en el meu propi viatge emocional
17:50
is educatingeducar myselfjo mateix about sexualsexual violenceviolència.
331
1058781
2648
és informar-me sobre la violència sexual.
17:53
And as a resultresultat,
I've been readinglectura, writingescrivint
332
1061453
2414
Per tant, he estat llegint, escrivint
17:55
and speakingparlant about this issueassumpte
for over a decadedècada now,
333
1063891
2653
i parlant sobre aquest problema
durant més d'una dècada,
17:58
going to conferencesconferències around the worldmón.
334
1066568
2552
anant a conferències arreu del món.
18:01
And in my experienceexperiència,
335
1069144
1979
I en la meva experiència,
18:03
the attendeesassistents of suchtal eventsesdeveniments
are almostgairebé exclusivelyexclusivament womendones.
336
1071147
4631
els assistents són
quasi exclusivament dones.
18:09
But it's about time that we stop treatingtractant
sexualsexual violenceviolència as a women'sdones issueassumpte.
337
1077013
6616
Ja toca deixar de tractar la violència
sexual com un problema de dones.
18:15
(ApplauseAplaudiments)
338
1083653
5447
(Aplaudiments)
18:29
A majoritymajoria of sexualsexual violenceviolència
againsten contra womendones and menhomes
339
1097069
4044
La majoria de violència sexual
contra homes i dones
18:33
is perpetratedperpetrat by menhomes.
340
1101137
1883
és causada per homes.
18:35
And yetencara theirels seus voicesveus are sorelydurament
underrepresentedrepresentades in this discussiondiscussió.
341
1103044
4408
Però les seves veus són insuficientment
representades en aquesta discussió.
18:40
But all of us are needednecessari here.
342
1108842
3901
Tots nosaltres som necessaris aquí.
18:45
Just imagineimaginar all the sufferingpatiment
we could alleviatealleujar
343
1113744
3885
Imagineu tot el patiment
que podríem evitar
18:49
if we daredes va atrevir to facecara this issueassumpte togetherjunts.
344
1117653
3934
si ens atrevíssim a afrontar aquest
problema junts.
18:54
Thank you.
345
1122880
1158
Gràcies.
18:56
(ApplauseAplaudiments)
346
1124062
4267
(Aplaudiments)
Translated by Helena Martinez
Reviewed by Anna Comas-Quinn

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKERS
Thordis Elva - Writer
Thordis Elva is one of the two authors of "South of Forgiveness," a unique collaboration between a survivor and perpetrator of rape.

Why you should listen

Thordis Elva is a firm believer in the healing potential of dialogue when it comes to ending the silence that shrouds sexual violence. In 2015, she was voted Woman of the Year in her native Iceland due to her tireless campaigning for gender equality.

As an award-winning writer, journalist and public speaker, Elva has utilized many different platforms for her activism, including plays, films and books. Her passion for equality extends to the internet, and she has toured extensively giving lectures about online bullying, non-consensual pornography and digital human rights to audiences such as the United Nations and the Nordic Council of Ministers.

Read a Q&A with Elva about her TED Talk on the TED Blog

More profile about the speaker
Thordis Elva | Speaker | TED.com
Tom Stranger - Co-author, landscape gardener
Tom Stranger is the co-author "South of Forgiveness."

Why you should listen

Social sciences and the outdoors have been both professional directions and personal themes for Tom Stranger. After studying social science and working in outdoor recreation, Tom Stranger's focus shifted towards working with young people with complex needs -- mental health challenges, substance addiction, homelessness and neurological impairment. His time working with young people has taught him the immense value of listening with intent.

Stranger has recently completed and thoroughly enjoyed a Master of Cultural Studies at the University of Sydney, and he has returned to work in the outdoors as a landscaper. During his studies, he was involved as a co-author in the writing of South of Forgiveness. He and the book's primary author, Thordis Elva, share the hope that in speaking up they will add their voices to the ever-growing public discourse around relations of gender and sexual violence.

Read a Q&A with Stranger about his TED Talk on the TED Blog.

More profile about the speaker
Tom Stranger | Speaker | TED.com