ABOUT THE SPEAKERS
Thordis Elva - Writer
Thordis Elva is one of the two authors of "South of Forgiveness," a unique collaboration between a survivor and perpetrator of rape.

Why you should listen

Thordis Elva is a firm believer in the healing potential of dialogue when it comes to ending the silence that shrouds sexual violence. In 2015, she was voted Woman of the Year in her native Iceland due to her tireless campaigning for gender equality.

As an award-winning writer, journalist and public speaker, Elva has utilized many different platforms for her activism, including plays, films and books. Her passion for equality extends to the internet, and she has toured extensively giving lectures about online bullying, non-consensual pornography and digital human rights to audiences such as the United Nations and the Nordic Council of Ministers.

Read a Q&A with Elva about her TED Talk on the TED Blog

More profile about the speaker
Thordis Elva | Speaker | TED.com
Tom Stranger - Co-author, landscape gardener
Tom Stranger is the co-author "South of Forgiveness."

Why you should listen

Social sciences and the outdoors have been both professional directions and personal themes for Tom Stranger. After studying social science and working in outdoor recreation, Tom Stranger's focus shifted towards working with young people with complex needs -- mental health challenges, substance addiction, homelessness and neurological impairment. His time working with young people has taught him the immense value of listening with intent.

Stranger has recently completed and thoroughly enjoyed a Master of Cultural Studies at the University of Sydney, and he has returned to work in the outdoors as a landscaper. During his studies, he was involved as a co-author in the writing of South of Forgiveness. He and the book's primary author, Thordis Elva, share the hope that in speaking up they will add their voices to the ever-growing public discourse around relations of gender and sexual violence.

Read a Q&A with Stranger about his TED Talk on the TED Blog.

More profile about the speaker
Tom Stranger | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Thordis Elva and Tom Stranger: Our story of rape and reconciliation

Thordis Elva, Tom Stranger: Náš príbeh o znásilnení a zmierení

Filmed:
5,570,439 views

V roku 1996 Thordis Elva zažila tínedžerský románik s Tomom Strangerom, so študentom z Austrálie, ktorý bol na výmennom pobyte. Po školskom plese Tom znásilnil Thordis, krátko na to sa rozišli na mnoho rokov. V tejto mimoriadnej prednáške Elva a Stranger prechádzajú cez dlhoročnú chronológiu hanby a mlčania a pozývajú nás diskutovať novým a úprimným spôsobom o všadeprítomnom globálnom probléme sexuálneho násilia. Blog s otázkami a odpoveďami nájdete na: go.ted.com/thordisandtom.
- Writer
Thordis Elva is one of the two authors of "South of Forgiveness," a unique collaboration between a survivor and perpetrator of rape. Full bio - Co-author, landscape gardener
Tom Stranger is the co-author "South of Forgiveness." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
[This talk containsobsahuje graphicgrafika languageJazyk
and descriptionspopisy of sexualsexuálnej violencenásilia
0
23
3441
[Táto diskusia obsahuje
opisy sexuálneho násilia,
zvážte, či budete pokračovať.]
00:15
ViewerViewer discretionpodľa uváženia is advisedodporúča]
1
3488
1381
00:16
TomTom StrangerCudzinec: In 1996,
when I was 18 yearsleta oldstarý,
2
4893
2956
Tom Stranger: V roku 1996,
keď som mal 18 rokov,
00:19
I had the goldenzlatý opportunitypríležitosť to go
on an internationalMedzinárodný exchangevýmena programprogram.
3
7873
3607
dostal som jedinečnú príležitosť ísť
na medzinárodný výmenný pobyt.
00:24
IronicallyIronicky I'm an AustralianAustrálsky
who preferspreferuje propersprávne icyľadovej coldchladný weatherpočasie,
4
12071
3721
Som Austrálčan, ktorý preferuje
ľadovo chladné počasie,
00:27
so I was bothoboje excitedvzrušený and tearfuluplakané
when I got on a planelietadlo to IcelandIsland,
5
15816
4859
a tak, po rozlúčke s rodičmi a bratmi,
som bol nadšený a zároveň plakal,
keď som nastúpil do lietadla na Island.
00:32
after just havingmajúce farewelledfarewelled
my parentsrodičia and brothersbratia goodbyedovidenia.
6
20699
3223
00:36
I was welcomedprivítal into the home
of a beautifulkrásny Icelandicislandčina familyrodina
7
24853
3055
Uvítali ma v dome
krásnej islandskej rodiny,
00:39
who tookzobral me hikingPešia turistika,
8
27932
1401
brali ma na túry
00:41
and helpedpomohol me get a graspuchopenie
of the melodicmelodické Icelandicislandčina languageJazyk.
9
29357
3091
a pomohli mi s učením
melodického islandského jazyka.
00:45
I struggledzápasil a bittrocha with the initialpočiatočné
periodperióda of homesicknessstesk po domove.
10
33213
2988
Spočiatku ma trápila túžba po domove.
00:48
I snowboardedsnowboarded after schoolškolské,
11
36225
1998
Po škole som chodieval snowboardovať
00:50
and I sleptspal a lot.
12
38247
1363
a veľa som spal.
00:52
Two hourshodiny of chemistrychémia classtrieda in a languageJazyk
that you don't yetešte fullyplne understandrozumieť
13
40480
3938
Dve hodiny chémie v jazyku,
ktorému ešte úplne nerozumiete,
00:56
can be a prettypekný good sedativesedatíva.
14
44442
1782
môže byť celkom dobrým sedatívom.
00:58
(LaughterSmiech)
15
46248
1150
(smiech)
Môj učiteľ mi odporučil, aby som sa
zapojil do školskej divadelnej hry,
01:00
My teacheručiteľ recommendedodporúča
I try out for the schoolškolské playhrať,
16
48636
2524
01:03
just to get me a bittrocha more sociallysociálno activeaktívny.
17
51184
2330
aby som bol trochu viac
spoločensky aktívny.
01:06
It turnszákruty out I didn't endkoniec up
beingbytia partčasť of the playhrať,
18
54094
2501
Napokon som nedostal žiadnu úlohu,
01:08
but throughskrz it I metstretol ThordisThordis.
19
56619
1907
ale vďaka nej som stretol Thordis.
Prežívali sme krásny tínedžerský románik,
01:11
We sharedzdieľaná a lovelypôvabný teenagedospievajúci romanceromance,
20
59451
2063
stretávali sme sa na obede,
len aby sme sa držali za ruku
01:13
and we'dmy by sme meetzísť at lunchtimesobedov
to just holdvydržať handsruky
21
61538
2494
01:16
and walkchôdza around oldstarý downtowncentrum ReykjavReykjavík.
22
64056
2146
a prechádzali sa spolu
v starom centre Reykjavíku.
01:18
I metstretol her welcomingprivítanie familyrodina,
and she metstretol my friendspriatelia.
23
66655
3262
Stretol som jej príjemnú rodinu
a ona sa spoznala s mojimi priateľmi.
01:22
We'dBy sme been in a buddingzačínajúci relationshipsúvislosť
for a bittrocha over a monthmesiac
24
70675
2774
Po mesiaci, kedy bol máš vzťah
ešte len v rozpuku,
01:25
when our school'sškoly ChristmasVianoce BallLopta was helddržaný.
25
73473
2247
škola zorganizovala vianočný ples.
01:30
ThordisThordis ElvaElva: I was 16
and in love for the first time.
26
78052
3284
Thordis Elva: Mala som 16
a bola som prvýkrát zamilovaná.
To, že sme išli spolu na vianočný ples
01:33
Going togetherspolu to the ChristmasVianoce dancetanec
27
81797
1797
01:35
was a publicverejnosť confirmationpotvrdenie
of our relationshipsúvislosť,
28
83618
2797
bolo verejným potvrdením nášho vzťahu
01:38
and I feltplsť like the luckiestnajšťastnejší
girldievča in the worldsvet.
29
86439
2967
a cítila som sa ako
najšťastnejšie dievča na svete.
01:41
No longerdlhšie a childdieťa, but a youngmladý womanžena.
30
89430
2577
Už som nebola dieťa, bola som mladá žena.
Cítiac sa zrazu dospelá,
01:44
HighVysoká on my newfoundnovoobjavený maturitysplatnosť,
31
92730
1913
01:46
I feltplsť it was only naturalprírodné to try drinkingpitie
rumrum for the first time that night, too.
32
94667
4360
myslela som si, že ochutnať rum
po prvýkrát bolo niečo prirodzené.
01:51
That was a badzlý ideanápad.
33
99496
2062
Bol to však zlý nápad.
01:53
I becamesa stal very illchorý,
34
101582
1488
Zostalo mi nevoľno,
01:55
driftingdrifting in and out of consciousnessvedomie
35
103094
1820
medzi záchvatmi opakovaného zvracania
01:56
in betweenmedzi spasmskŕče of convulsivekŕčovité vomitingvracanie.
36
104938
3125
som strácala vedomie.
02:00
The securityzabezpečenia guardsstráže wanted
to call me an ambulanceambulancie,
37
108087
2964
Ochrankári mi chceli zavolať sanitku,
02:03
but TomTom actedkonal as my knightrytier
in shininglesklý armorbrnenie,
38
111075
2989
ale Tom, ako môj rytier v lesklej zbroji,
02:06
and told them he'dmal take me home.
39
114088
2035
im povedal, že ma zoberie domov.
02:08
It was like a fairyvíla talepríbeh,
40
116782
1701
Bolo to ako v rozprávke.
02:10
his strongsilný armszbrane around me,
41
118507
1776
Jeho mocné ruky ma vzali
02:12
layingktorým sa me in the safetybezpečnosť of my bedposteľ.
42
120307
2291
a uložili do bezpečia mojej postele.
No vďačnosť, ktorú som k nemu cítila,
sa čoskoro zmenila na zdesenie
02:15
But the gratitudevďačnosť that I feltplsť
towardsvoči him soončoskoro turnedobrátil to horrorhrôza
43
123602
4527
02:20
as he proceededpostupoval to take off my clothesoblečenie
and get on toptop of me.
44
128153
4458
keď mi vyzliekol šaty a ľahol si na mňa.
02:25
My headhlava had clearedvymazané up,
45
133457
1336
V hlave sa mi vyjasnilo,
02:26
but my bodytelo was still
too weakslabý to fightboj back,
46
134817
3127
ale moje telo bolo príliš slabé na to,
aby som sa mohla brániť,
02:29
and the painbolesť was blindingoslepujúci.
47
137968
2334
tá bolesť bola oslepujúca.
02:32
I thought I'd be severedoddelil in two.
48
140765
2083
Mala som dojem,
že sa rozpoltím na dve časti.
Aby som nezošalela,
02:35
In orderobjednať to staypobyt sanesane,
49
143804
1575
02:37
I silentlyticho countedpočíta the secondssekundy
on my alarmpoplach clockhodiny.
50
145403
3274
v duchu som počítala sekundy na budíku.
02:41
And ever sinceod tej doby that night,
51
149622
1735
Od tej noci viem,
02:43
I've knownznámy that there are 7,200
secondssekundy in two hourshodiny.
52
151381
5774
že dve hodiny majú 7200 sekúnd.
Hoci som krívala niekoľko dní
a preplakala niekoľko týždňov,
02:51
DespiteNapriek limpingpokrivkáva for daysdni
and cryingplač for weekstýždne,
53
159140
3238
02:54
this incidentincident didn't fitfit my ideasnápady
about rapeznásilnenia like I'd seenvidieť on TVTV.
54
162402
4406
tento incident bol odlišný
od mojich predstáv o znásilnení,
ktoré som mala z pozerania TV.
02:59
TomTom wasn'tnebol an armedozbrojené lunaticšialenec;
55
167361
2021
Tom nebol ozbrojený šialenec,
03:01
he was my boyfriendpriateľ.
56
169406
1763
bol môj priateľ.
03:03
And it didn't happenstať sa in a seedysemenných alleywayuličky,
57
171193
2609
A nestalo sa to niekde v tmavej uličke,
03:05
it happenedStalo in my ownvlastný bedposteľ.
58
173826
2061
stalo sa to v mojej vlastnej posteli.
03:08
By the time I could identifyidentifikovať
what had happenedStalo to me as rapeznásilnenia,
59
176733
3619
Trvalo mi priznať si, že to,
čo sa stalo, bolo znásilnenie.
03:12
he had completeddokončený his exchangevýmena programprogram
60
180376
1991
On zatiaľ dokončil
program výmenného pobytu
03:14
and left for AustraliaAustrália.
61
182391
1555
a odišiel späť do Austrálie.
03:16
So I told myselfja sám it was pointlessnezmyselný
to addressadresa what had happenedStalo.
62
184532
3643
Povedala som si, že nemá
zmysel riešiť, čo sa stalo,
03:20
And besidesokrem,
63
188199
1185
že som to určite nejako zavinila ja.
03:21
it had to have been my faultporuchy, somehownejako.
64
189408
2595
03:24
I was raisedzvýšený in a worldsvet
where girlsdievčatá are taughtučil
65
192685
2305
Bola som vychovaná vo svete,
kde dievčatá učili,
03:27
that they get rapedznásilnená for a reasondôvod.
66
195014
2162
že znásilnenie sa deje kvôli
nejakej príčine:
03:29
TheirIch skirtsukne was too shortkrátky,
67
197784
2565
ich sukňa je príliš krátka,
03:32
theirich smileúsmev was too wideširoký,
68
200373
2494
ich úsmev príliš široký,
03:34
theirich breathdych smelledvoňalo of alcoholalkohol.
69
202891
2418
cítiť z nich alkohol.
03:38
And I was guiltyvínny of all of those things,
70
206017
2766
A ja som bola vinná zo všetkých tých vecí,
03:40
so the shamehanba had to be minebaňa.
71
208807
2050
takže som sa mala za čo hanbiť.
Trvalo mi roky, kým som si uvedomila,
03:43
It tookzobral me yearsleta to realizerealizovať
72
211675
1424
03:45
that only one thing could have stoppedzastavený me
from beingbytia rapedznásilnená that night,
73
213123
3911
že iba jediná vec v tú noc
mohla zabrániť môjmu znásilneniu,
03:49
and it wasn'tnebol my skirtsukne,
74
217058
2142
a nebola to moja sukňa,
03:51
it wasn'tnebol my smileúsmev,
75
219224
1950
nebol to môj úsmev,
03:53
it wasn'tnebol my childishdetinské trustdôvera.
76
221198
2196
nebola to moja naivná dôvera.
Jediné, čo tomu mohlo zabrániť
03:55
The only thing that could'vemohol si stoppedzastavený me
from beingbytia rapedznásilnená that night
77
223832
3734
03:59
is the man who rapedznásilnená me --
78
227590
2050
bol človek, ktorý ma znásilnil,
04:01
had he stoppedzastavený himselfsám.
79
229664
2013
ak by zastavil sám seba.
TS: Iba hmlisto si spomínam
na nasledujúci deň:
04:04
TSTS: I have vaguevágne memoriesspomienky of the nextĎalšie day:
80
232729
2111
nepríjemné pocity po prehýrenej noci
04:07
the after effectsúčinky of drinkingpitie,
81
235716
2314
04:10
a certainistý hollownessprázdnotu
that I triedskúšal to stifledusiť.
82
238054
2789
a akási prázdnota,
ktorú som sa snažil potlačiť.
04:13
Nothing more.
83
241631
1214
Nič viac.
04:15
But I didn't showšou up at Thordis'sThordis's doordvere.
84
243745
2291
Ale neukázal som sa
pri Thordisiných dverách.
Tu je dôležité poznamenať,
04:19
It is importantdôležitý to now statestáť
85
247409
1806
04:21
that I didn't see my deedlistina for what it was.
86
249239
2500
že svoj čin som nechápal tak, ako som mal.
Slovo znásilnenie mi neznelo
v mysli, tak ako by malo,
04:24
The wordslovo "rapeznásilnenia" didn't echoecho
around my mindmyseľ as it should'vemal som,
87
252658
3048
04:28
and I wasn'tnebol crucifyingkrižujú myselfja sám
with memoriesspomienky of the night before.
88
256639
3295
a netrápili ma myšlienky na predošlú noc.
Nebolo to ani tak vedomé odmietanie,
04:33
It wasn'tnebol so much a consciousvedomý refusalodmietnutie,
89
261524
2374
04:35
it was more like any acknowledgmentpoďakovanie
of realityrealita was forbiddenzakázaný.
90
263922
3359
skôr akokeby mi niečo
nedovolilo priznať si realitu.
Moje činy som si definoval spôsobom,
ktorý odmietal uznať
04:40
My definitiondefinícia of my actionsakcie completelyúplne
refutedvyvrátil any recognitionuznanie
91
268365
4114
04:44
of the immensenesmierny traumatrauma I causedspôsobený ThordisThordis.
92
272503
2277
obrovskú traumu,
ktorú som Thordis spôsobil.
Aby som bol úprimný,
04:48
To be honestúprimný,
93
276454
1403
04:49
I repudiatedzapudil the entirecelý actakt
in the daysdni afterwardspotom
94
277881
4094
v nasledujúcich dňoch som ten čin
zapieral sám pred sebou
a aj keď som ho páchal.
04:54
and when I was committingspáchanie it.
95
282758
1520
Samého seba som presviedčal,
že to bol sex a nie znásilnenie.
04:57
I disavowedod nich dištancoval the truthpravda by convincingpresvedčivý
myselfja sám it was sexsex and not rapeznásilnenia.
96
285443
4509
05:02
And this is a lielož I've feltplsť
spine-bendingohýbanie chrbtice guiltviny for.
97
290788
3866
A bolo to klamstvo,
za ktoré cítim obrovskú vinu.
Po pár dňoch som sa s Thordis rozišiel
05:08
I brokezlomil up with ThordisThordis
a couplepár of daysdni laterneskôr,
98
296174
2247
05:10
and then saw her a numberčíslo of timesdoba
99
298445
1644
a zakaždým, keď som ju potom videl,
05:12
duringpočas the remainderzvyšok
of my yearrok in IcelandIsland,
100
300113
2058
po zvyšok môjho pobytu na Islande,
05:14
feelingpocit a sharpostrý stabstab
of heavyheartednessheavyheartedness eachkaždý time.
101
302195
2893
cítil som ostré bodnutie v srdci.
V hĺbke duše som vedel,
že som urobil niečo nesmierne zlé.
05:18
DeepHlboké down, I knewvedel I'd donehotový
something immeasurablynesmierne wrongzle.
102
306314
3962
Ale bez akéhokoľvek plánovania
som tie spomienky hlboko pochoval
05:23
But withoutbez planningplánovanie it,
I sunkpotopená the memoriesspomienky deephlboký,
103
311326
3023
05:26
and then I tiedviazaná a rockrock to them.
104
314373
1781
a prevalil ich skalou.
Ďalej nasledovalo obdobie deviatich rokov,
05:30
What followednasledoval is a nine-yeardeväťročný periodperióda
105
318215
1746
05:31
that can bestnajlepší be titleds názvom
as "DenialPopretie and RunningBeh."
106
319985
3138
ktoré možno nazvať „popieranie a útek“.
Keď som mal príležitosť rozpoznať
utrpenie, ktoré som spôsobil,
05:36
When I got a chancešanca to identifyidentifikovať
the realskutočný tormenttrápenie that I causedspôsobený,
107
324010
4479
rýchlo som ju zahnal.
05:40
I didn't standstáť still long enoughdosť to do so.
108
328513
2243
05:44
WhetherČi it be viavia distractionrozptýlenie,
109
332102
2057
Či už rozptýlením,
05:46
substancesubstancie use,
110
334183
1476
užívaním návykových látok,
05:47
thrill-seekingvzrušenie-Hľadať
111
335683
1618
vyhľadávaním adrenalínu
05:49
or the scrupulousdôsledné policingPolicajná
of my innervnútorné speakhovoriť,
112
337325
3349
alebo dôslednou kontrolou
môjho vnútorného hlasu.
05:52
I refusedodmietol to be staticstatické and silenttichý.
113
340698
2269
Odmietal som byť v kľude a tichu.
A s týmto hlukom
05:56
And with this noisehluk,
114
344927
1460
05:58
I alsotaktiež drewDrew heavilyťažko
uponna other partsdiely of my life
115
346411
2969
som sa ťažko predieral svojim životom
06:01
to constructkonštruovať a pictureobrázok of who I was.
116
349404
2171
a vytváral si obraz o tom,
kto vlastne som.
Bol som surfer,
06:04
I was a surferSurfer,
117
352636
1230
06:05
a socialsociálny scienceveda studentštudent,
118
353890
1717
študent sociálnych vied,
06:07
a friendpriateľ to good people,
119
355631
2086
priateľ dobrým ľuďom,
06:09
a lovedMiloval brotherbrat and sonsyn,
120
357741
2258
milovaný brat a syn,
06:12
an outdoorVonkajší recreationRekreácia guidenavádzať,
121
360023
1552
sprievodca prírodou
06:13
and eventuallynakoniec, a youthmladosti workerrobotník.
122
361599
1563
a taktiež som pracoval s mládežou.
06:16
I grippedzovrel tighttesný to the simpleprostý notionpredstava
that I wasn'tnebol a badzlý persončlovek.
123
364119
4002
Pevne som sa upol k myšlienke,
že nie som zlý človek.
Nemyslel som si, že to mám v povahe.
06:21
I didn't think I had this in my bonesostatky.
124
369460
2080
06:24
I thought I was madevyrobený up of something elseinak.
125
372129
2070
Myslel som si, že som iný.
06:26
In my nurturedživil upbringingvýchovu,
126
374608
1560
Počas môjho dospievania,
06:28
my lovingmilujúca extendedpredĺžený familyrodina and rolerole modelsmodely,
127
376192
2346
moja milujúca rodina, moje vzory,
ľudia v mojom okolí
06:31
people closeZavrieť to me were warmteplý and genuinerýdze
128
379586
1935
boli srdeční k ženám
06:33
in theirich respectrešpekt shownzobrazené towardsvoči womenženy.
129
381545
1895
a úprimne si ich vážili.
06:36
It tookzobral me a long time to starestare down
this darktmavá cornerrohový of myselfja sám,
130
384717
4826
Trvalo mi dlho, kým som nahliadol
do temného kúta môjho vnútra
06:41
and to askopýtať sa it questionsotázky.
131
389567
1634
a začal som si klásť otázky.
TE: 9 rokov po vianočnom plese,
06:46
TETE: NineDeväť yearsleta after the ChristmasVianoce dancetanec,
132
394231
1975
06:48
I was 25 yearsleta oldstarý,
133
396230
1481
mala som 25 rokov
06:49
and headedčele straightrovno
for a nervousnervózny breakdownčlenenie.
134
397735
2567
a bola som na pokraji nervového zrútenia.
Moja vlastná hodnota bola pochovaná
pod ťaživým mlčaním,
06:53
My self-worthvlastné imanie was buriedpochovaný
underpod a soul-crushingduše-zdrvujúcu loadzaťaženie of silenceticho
135
401098
3624
06:56
that isolatedizolovaný me from everyonekaždý
that I caredzáležalo about,
136
404746
3292
ktoré ma izolovalo od každého,
na kom mi záležalo.
07:00
and I was consumedspotrebovanej
with misplacedstratená hatrednenávisť and angerhnev
137
408062
2905
Zožierala ma nenávisť a hnev,
07:02
that I tookzobral out on myselfja sám.
138
410991
1764
ktorý som si vylievala sama na sebe.
07:05
One day, I stormedzaútočila out
of the doordvere in tearsslzy
139
413635
2610
Jedného dňa, bolo to po hádke
s milovanou osobou,
07:08
after a fightboj with a lovedMiloval one,
140
416269
1943
vybehla som von so slzami v očiach
07:10
and I wanderedputoval into a cafCAFé,
141
418236
1699
a zamierila do kaviarne
07:11
where I askedspýtal the waitressservírka for a penpero.
142
419959
2082
kde som si od čašníčky vypýtala pero.
07:14
I always had a notebooknotebook with me,
143
422648
1846
Vždy som mala pri sebe zápisník tvrdiac,
07:16
claimingvyhlasovať that it was to jotJot down ideasnápady
in momentsmomenty of inspirationinšpirácia,
144
424518
3733
že si do neho zapisujem
myšlienky a inšpiratívne momenty,
07:20
but the truthpravda was that I neededpotrebný
to be constantlynepretržite fidgetingnervózny,
145
428275
4230
ale pravdou bolo, že som sa neustále
potrebovala s niečím zabávať,
07:24
because in momentsmomenty of stillnessticho,
146
432529
1887
pretože vo chvíľach pokoja
07:26
I foundnájdených myselfja sám countingpočítacie secondssekundy again.
147
434440
2645
som sa pristihla, ako znovu rátam sekundy.
Ale v ten deň som s úžasom sledovala,
ako z toho pera prúdia slová
07:30
But that day, I watchedsledoval in wonderdiviť
as the wordsslová streamedvysielané out of my penpero,
148
438071
5009
formujúce najdôležitejší list,
aký som kedy napísala.
07:35
formingformujúce the mostväčšina pivotalpivotných letterpísmeno
I've ever writtenpísaný,
149
443104
3061
Bol adresovaný Tomovi.
07:38
addressedriešiť to TomTom.
150
446189
1534
07:40
AlongPozdĺž with an accountúčet of the violencenásilia
that he subjectedpodrobené me to,
151
448295
3540
Z opisu násilia, ktorému ma vystavil,
civeli na mňa slová
07:43
the wordsslová, "I want to find forgivenessodpustenie"
152
451859
3183
„Chcem nájsť odpustenie,“
07:47
staredzízal back at me,
153
455066
1484
07:48
surprisingprekvapujúce nobodynikto more than myselfja sám.
154
456574
2415
čo ma nesmierne prekvapilo.
Ale v hĺbke duše som vedela,
že toto bola cesta z môjho utrpenia,
07:51
But deephlboký down I realizedsi uvedomil, that this
was my way out of my sufferingutrpenie,
155
459580
4686
pretože bez ohľadu na to, či si moje
odpustenie zaslúžil alebo nie
07:56
because regardlessbez ohľadu of whetherči or not
he deservedzaslúžil my forgivenessodpustenie,
156
464290
4037
08:00
I deservedzaslúžil peacemier.
157
468351
2486
ja som si zaslúžila pokoj.
Obdobie mojej hanby sa skončilo.
08:03
My eraéra of shamehanba was over.
158
471347
3000
Pred odoslaním listu
08:08
Before sendingodoslanie the letterpísmeno,
159
476172
1499
08:09
I preparedpripravený myselfja sám for all kindsdruhy
of negativenegatívny responsesreakcie,
160
477695
2747
som sa pripravila na všetky
možné negatívne reakcie,
08:12
or what I foundnájdených likeliestzobyvateľnenie:
no responseodpoveď whatsoevervôbec.
161
480466
3747
alebo na to najpravdepodobnejšie,
že žiadna odpoveď nepríde.
Jediná odozva, na ktorú
som nebola pripravená,
08:17
The only outcomevýsledok
that I didn't preparepripraviť myselfja sám for
162
485216
2747
08:19
was the one that I then got --
163
487987
2229
bola práve tá, ktorú som dostala,
08:22
a typednapísaný confessionvyznanie from TomTom,
fullplne of disarmingodzbrojujúci regretľutovať.
164
490240
4911
spísané priznanie od Toma,
plné úprimnej ľútosti.
08:27
As it turnszákruty out, he, too,
had been imprisoneduväznený by silenceticho.
165
495618
4087
Ako sa ukázalo,
on bol tiež uväznený v mlčaní.
08:32
And this markedvýrazný the startštart
of an eight-year-longosem-rok-dlhé correspondencekorešpondencia
166
500354
4050
A bol to začiatok 8 ročnej korešpondencie,
08:36
that God knowsvie was never easyjednoduchý,
167
504428
2424
ktorá, boh vie, že nikdy
nebola jednoduchá,
08:38
but always honestúprimný.
168
506876
2168
ale vždy bola úprimná.
08:41
I relieveduľavilo myselfja sám of the burdenszáťaž
that I'd wrongfullyneoprávnene shoulderedramená,
169
509717
3587
Oslobodila som sa od bremena,
ktoré som neprávom nosila na ramenách,
08:45
and he, in turnotočenie, wholeheartedlyz celého srdca
ownedvlastnené up to what he'dmal donehotový.
170
513328
3408
a on sa zase z celého srdca
priznal k tomu, čo urobil.
08:49
Our writtenpísaný exchangesvýmeny becamesa stal a platformplošina
171
517415
2272
Naše písomné výmeny sa stali platformou,
08:51
to dissectpitvať the consequencesdôsledky of that night,
172
519711
2717
na ktorej sme rozoberali
následky onej noci,
08:54
and they were everything
from gut-wrenchingdávivý
173
522452
2195
a bolo v nich všetko
od emocionálnych múk až po uzdravenie,
ktoré sa ani nedá opísať slovami.
08:56
to healingliečenie beyondmimo wordsslová.
174
524671
2554
08:59
And yetešte, it didn't bringpriniesť about
closureuzavretie for me.
175
527613
3936
Ale i tak sa to tým pre mňa neskončilo.
09:04
PerhapsSnáď because the emaile-mail formatformát
didn't feel personalosobné enoughdosť,
176
532358
3482
Možno preto, že e-mailový formát
nebol dosť osobný.
09:07
perhapsmožno because it's easyjednoduchý to be bravestatočný
177
535864
1911
Možno preto, že je ľahké byť odvážny,
09:09
when you're hidingskrytie behindza a computerpočítačový
screenplátno on the other sidebočné of the planetplanéta.
178
537799
4108
keď sa skrývate za monitorom počítača
na opačnej strane planéty.
09:13
But we'dmy by sme begunZačatie a dialoguedialóg
179
541931
1786
Cítila som, že sme začali dialóg,
09:15
that I feltplsť was necessarypotrebný
to explorepreskúmať to its fullestnaplno.
180
543741
3766
v ktorom bolo treba
pokračovať až do konca.
09:20
So, after eightosem yearsleta of writingpísanie,
181
548072
2065
Takže po 8 rokoch písania
09:22
and nearlytakmer 16 yearsleta after that direkatastrofálne night,
182
550161
3706
a takmer 16 rokov po tej strašnej noci,
09:25
I musteredzhromaždili the courageodvaha
to proposenavrhnúť a wilddivoký ideanápad:
183
553891
3831
som nabrala odvahu navrhnúť niečo šialené:
09:29
that we'dmy by sme meetzísť up in persončlovek
184
557746
1660
aby sme sa stretli osobne
09:31
and facetvár our pastminulosť onceakonáhle and for all.
185
559430
2831
a postavili sa raz a navždy
našej minulosti tvárou v tvár.
09:37
TSTS: IcelandIsland and AustraliaAustrália
are geographicallygeograficky like this.
186
565171
3193
TS: Geograficky je v strede
medzi Islandom a Austráliou
Juhoafrická republika.
09:41
In the middleprostredný of the two is SouthSouth AfricaAfrika.
187
569250
2247
09:44
We decidedrozhodol uponna the cityveľkomesto of CapeCape TownMesto,
188
572046
2905
Rozhodli sme sa pre Kapské mesto
09:46
and there we metstretol for one weektýždeň.
189
574975
2044
a tam sme sa na jeden týžden stretli.
09:50
The cityveľkomesto itselfsám provedukázalo to be
a stunninglyúžasne powerfulmocný environmentprostredie
190
578426
3470
Ukázalo sa, že toto mesto bolo
nesmierne motivujúcim prostredím,
09:53
to focusohnisko on reconciliationzmierenie
and forgivenessodpustenie.
191
581920
2884
pre zmierenie a odpustenie.
Nikde inde nebolo uzdravenie
a zmierenie tak veľmi testované
09:57
NowhereNikde elseinak has healingliečenie
and rapprochementzblíženie been testedtestovaný
192
585847
2639
ako práve v Juhoafrickej republike.
10:00
like it has in SouthSouth AfricaAfrika.
193
588510
1634
10:03
As a nationnárod, SouthSouth AfricaAfrika soughtusilovať
to sitsadnúť withinvnútri the truthpravda of its pastminulosť,
194
591036
3867
Tento národ sa snaží zostať verný
pravdám svojej minulosti
10:06
and to listen to the detailspodrobnosti
of its historyhistórie.
195
594927
2403
a načúvať detailom svojej histórie.
10:10
KnowingPoznať this only magnifiedzväčšený the effectúčinok
that CapeCape TownMesto had on us.
196
598819
3749
Toto vedomie iba znásobovalo efekt,
ktorý na nás malo Kapské mesto.
V priebehu toho týždna
10:16
Over the coursekurz of this weektýždeň,
197
604006
1462
10:17
we literallydoslovne spokehovoril
our life storiespríbehy to eachkaždý other,
198
605492
2890
sme jeden druhému doslovne
vyrozprávali svoj životný príbeh
10:20
from startštart to finishskončiť.
199
608406
1590
od začiatku až do konca.
10:23
And this was about analyzinganalýza
our ownvlastný historyhistórie.
200
611305
2500
Bolo to analyzovanie našej
vlastnej histórie.
10:27
We followednasledoval a strictprísny policypolitika
of beingbytia honestúprimný,
201
615568
2833
Mali sme prísne pravidlo hovoriť úprimne,
10:30
and this alsotaktiež cameprišiel
with a certainistý exposureexpozícia,
202
618425
2925
čo prinieslo určité sebaodhalenie
10:33
an open-chestedOpen-chested vulnerabilityzraniteľnosť.
203
621374
1906
a otvorenú zraniteľnosť.
10:36
There were guttingpitvanie confessionsSpoveď,
204
624312
2127
Boli to veľmi úprimné spovede a momenty,
10:38
and momentsmomenty where we just
absolutelyabsolútne couldn'tnemohol fathompochopiť
205
626463
2824
keď sme ani nedokázali pochopiť
10:41
the other person'sodsúdený experienceskúsenosť.
206
629311
1808
čím si ten druhý prešiel.
10:44
The seismicseizmický effectsúčinky of sexualsexuálnej violencenásilia
were spokenhovorený aloudnahlas and feltplsť,
207
632258
4894
Precítili sme hlboké následky
sexuálneho násilia
a rozprávali sme sa o tom z očí do očí.
10:49
facetvár to facetvár.
208
637176
1330
10:51
At other timesdoba, thoughhoci,
209
639979
1503
Inokedy sme objavili
10:53
we foundnájdených a soaringstúpajúca clarityjasnosť,
210
641506
2634
povznášajúcu čistotu
10:57
and even some totallynaprosto unexpectedneočakávaný
but liberatingoslobodzujúce laughtersmiech.
211
645164
4400
a dokonca úplne nečakaný
oslobodzujúci smiech.
11:03
When it cameprišiel down to it,
212
651250
1530
Keď rozhovor prišiel na tú noc,
11:04
we did out bestnajlepší to listen
to eachkaždý other intentlysústredene.
213
652804
3628
snažili sme sa čo najpozornejšie
počúvať jeden druhého.
11:09
And our individualjednotlivec realitiesrealita
were airedventilované with an unfilterednefiltrované purityčistota
214
657404
5841
Naše životy sa napĺňali čistotou
a tá nám rozjasňovala dušu.
11:15
that couldn'tnemohol do any lessmenej
than lightenObmedzte the soulduše.
215
663269
2376
11:20
TETE: WantingKtorí chcú to take revengepomsta
is a very humančlovek emotionemócia --
216
668508
4045
TE: Túžba po pomste je prirodzená
ľudká emócia,
11:24
instinctualinštinktívny, even.
217
672577
1638
dokonca inštintívna.
A jediné, čo som chcela urobiť
počas tých rokov,
11:26
And all I wanted to do for yearsleta
218
674829
2011
11:28
was to hurtublížiť TomTom back as deeplyhlboko
as he had hurtublížiť me.
219
676864
3969
bolo zraniť Toma tak veľmi,
ako on zranil mňa.
11:33
But had I not foundnájdených a way
out of the hatrednenávisť and angerhnev,
220
681658
3053
Ale ak by som nenašla
cestu z nenávisti a hnevu,
11:36
I'm not sure I'd be standingstojace here todaydnes.
221
684735
2165
nie som si istá, či by som tu dnes stála.
11:40
That isn't to say that I didn't have
my doubtspochybnosti alongpozdĺž the way.
222
688058
3927
To však neznamená,
že som nemala pochybnosti.
11:44
When the planelietadlo bouncedodrazil
on that landingpristávacia stripprúžok in CapeCape TownMesto,
223
692689
3661
Keď lietadlo pristávalo v Kapskom meste,
pamätám si, ako som si pomyslela:
11:48
I rememberpamätať thinkingpremýšľanie,
224
696374
1603
11:50
"Why did I not just get myselfja sám
a therapistterapeut and a bottlefľaša of vodkavodka
225
698001
4206
„Prečo som si radšej nezohnala
terapeuta a fľašu vodky
11:54
like a normalnormálne persončlovek would do?"
226
702231
2216
tak, ako by to urobil normálny človek?“
11:56
(LaughterSmiech)
227
704471
2920
(smiech)
11:59
At timesdoba, our searchVyhľadávanie
for understandingporozumenie in CapeCape TownMesto
228
707415
3205
Boli chvíle, keď sa naše hľadanie
porozumenia v Kapskom meste
12:02
feltplsť like an impossiblenemožné questQuest,
229
710644
2167
zdalo nemožným
12:04
and all I wanted to do was to give up
230
712835
2099
a najradšej by som to vtedy vzdala
12:06
and go home to my lovingmilujúca
husbandmanžel, VidirVidir,
231
714958
2216
a išla domov k môjmu
milujúcemu manželovi, Vidirovi,
12:09
and our sonsyn.
232
717198
1211
a k nášmu synovi.
12:11
But despitenapriek our difficultiesťažkosti,
233
719994
2363
No napriek všetkým ťažkostiam
12:14
this journeycesta did resultvýsledok
in a victoriousvíťazne feelingpocit
234
722381
4628
táto cesta skončila víťazným pocitom,
12:19
that lightsvetlo had triumphedtriumfoval over darknesstma,
235
727033
3133
že svetlo zvíťazilo nad temnotou,
12:22
that something constructivekonštruktívny
could be builtpostavený out of the ruinszrúcaniny.
236
730812
4312
že sme z trosiek dokázali
vybudovať niečo konštruktívne.
Niekde som čítala,
12:28
I readprečítať somewhereniekam
237
736572
1325
že sa máme snažiť byť takými ľuďmi, akých
sme potrebovali, keď sme boli mladší.
12:29
that you should try and be the persončlovek
that you neededpotrebný when you were youngermladší.
238
737921
3861
Keď som bola tínedžer,
12:33
And back when I was a teenagerteenager,
239
741806
1584
12:35
I would have neededpotrebný to know
that the shamehanba wasn'tnebol minebaňa,
240
743414
3848
potrebovala som počuť,
že tá hanba nebola moja,
12:39
that there's hopenádej after rapeznásilnenia,
241
747286
2514
že po znásilnení existuje nádej,
12:41
that you can even find happinessšťastie,
242
749824
1595
že sa dokonca dá nájsť šťastie,
12:43
like I sharezdieľam with my husbandmanžel todaydnes.
243
751443
1890
o ktoré sa dnes delím s mojim manželom.
12:45
WhichKtoré is why I startedzahájená writingpísanie feverishlyHorečný
uponna my returnspiatočný from CapeCape TownMesto,
244
753861
4355
A preto som po návrate z Kapského mesta
začala zanietene písať
12:50
resultingvyplývajúce in a bookkniha co-authoredspoluautorom by TomTom,
245
758240
2724
a výsledkom je kniha,
ktorej spoluautorom je Tom,
12:52
that we hopenádej can be of use
to people from bothoboje endskonce
246
760988
3185
a dúfame, že bude užitočná pre oboch,
12:56
of the perpetrator-survivorpáchateľ-survivor scalemierka.
247
764197
2304
aj pre páchateľov – aj pre obete.
12:59
If nothing elseinak,
248
767180
1454
Ak pre nič iné,
13:00
it's a storypríbeh that we would'veby som neededpotrebný
to hearpočuť when we were youngermladší.
249
768658
4135
je to aspoň príbeh, ktorý sme
mali počuť my, keď sme boli mladší.
13:06
GivenVzhľadom na the naturepríroda of our storypríbeh,
250
774726
1821
Vzhľadom na charakter nášho príbehu,
13:08
I know the wordsslová
that inevitablynevyhnutne accompanysprevádzať it --
251
776571
2776
viem, že slová obeť a násilník
budú nevyhnutne sprevádzať
13:11
victimobeť, rapistnásilník --
252
779933
2556
13:14
and labelsmenovky are a way to organizeusporiadať conceptskoncepty,
253
782513
2255
a predurčovať jednotlivé súvislosti,
13:16
but they can alsotaktiež be dehumanizingneľudský
in theirich connotationskonotácie.
254
784792
4382
ale taktiež v istom zmysle môžu
človeku uprieť jeho ľudskú stránku.
13:21
OnceRaz someone'sniekto je been deemedpovažovaná a victimobeť,
255
789838
2100
Keď je už raz niekto označený ako obeť,
13:23
it's that much easierľahšie to filesúbor them away
as someoneniekto damagedpoškodený,
256
791962
5233
je oveľa jednoduchšie vyčleniť ho
ako poškodeného,
13:29
dishonoredzneuctili,
257
797219
1506
zneúcteného,
13:30
lessmenej than.
258
798749
1275
menejcenného.
13:32
And likewisetakisto, onceakonáhle someoneniekto
has been brandedznačkové a rapistnásilník,
259
800643
2720
A podobne, ak je niekomu
označený ako násilník,
13:35
it's that much easierľahšie
to call him a monsternetvor --
260
803387
2546
je oveľa ľahšie nazvať ho monštrom,
13:38
inhumanneľudské.
261
806576
1299
netvorom.
13:40
But how will we understandrozumieť
what it is in humančlovek societiesspolky
262
808614
3031
Ale ako porozumieme tomu,
čo v ľudskej spoločnosti
13:43
that producesprodukuje violencenásilia
263
811669
1581
produkuje násilie,
13:45
if we refuseodmietnuť to recognizeuznať
the humanityľudskosť of those who commitspáchať it?
264
813274
4479
ak odmietame nahliadnuť do
vnútra tých, čo ho páchajú?
13:50
And how --
265
818534
1164
(potlesk)
13:51
(ApplausePotlesk)
266
819722
2179
13:53
And how can we empowerzmocniť survivorspreživší
if we're makingmaking them feel lessmenej than?
267
821925
5368
A ako dodáme silu tým, ktorí po prežili,
keď ich nútime cítiť sa menejcennými?
14:00
How can we discussprediskutovať solutionsriešenie
to one of the biggestnajväčším threatshrozby
268
828072
3427
Ako môžeme hovoriť o riešeniach
jednej z najväčších hrozieb
14:03
to the livesživoty of womenženy and childrendeti
around the worldsvet,
269
831523
3274
v živote žien a detí po celom svete,
14:06
if the very wordsslová we use
are partčasť of the problemproblém?
270
834821
3823
ak slová, ktoré na to používame,
sú časťou tohto problému?
14:13
TSTS: From what I've now learntnaučil,
271
841786
2492
TS: Zistil som, že moje konanie
14:16
my actionsakcie that night in 1996
were a self-centeredself-stred takingprevzatia.
272
844302
4573
v tú noc v roku 1996
pramenilo v sebeckosti.
14:22
I feltplsť deservingsi zaslúži of Thordis'sThordis's bodytelo.
273
850028
2123
Mal som pocit, že si
Thordisino telo zaslúžim.
14:25
I've had primarilyprimárne positivepozitívne
socialsociálny influencesvplyvy
274
853743
2865
Okolo seba som mal mnoho
pozitívnych sociálnych vplyvov
14:28
and examplespríklady of equitablespravodlivé
behaviorsprávanie around me.
275
856632
2541
a vzorov slušného správania.
14:31
But on that occasionpríležitosti,
276
859830
1197
Ale v tú noc moje rozhodnutie
14:33
I chosevybral to drawkresliť uponna the negativenegatívny onesones.
277
861051
2104
vychádzalo z tých negatívnych.
14:35
The onesones that see womenženy
as havingmajúce lessmenej intrinsicvnútorné worthhodnota,
278
863716
2896
Z tých, ktoré považujú ženy za druhoradé
14:39
and of menmuži havingmajúce some unspokennevyslovené
and symbolicsymbolické claimpohľadávka to theirich bodiesorgány.
279
867687
4411
a mužom prisudzujú mimoriadne
a symbolické právo na ich telá.
14:45
These influencesvplyvy I speakhovoriť of
are externalexterný to me, thoughhoci.
280
873781
3009
Vplyvy, o ktorých hovorím,
mi nie sú vnútorne blízke.
14:49
And it was only me in that roomizba
makingmaking choicesmožnosti,
281
877582
2781
A bol som to jedine ja,
kto v tej miestnosti rozhodoval,
14:52
nobodynikto elseinak.
282
880387
1228
nik iný.
14:54
When you ownvlastný something
283
882969
1785
Keď sa k niečomu priznáte
14:56
and really squarenámestie up to your culpabilityzavinenia,
284
884778
2618
a skutočne sa vysporiadate
so svojou vinou,
15:00
I do think a surprisingprekvapujúce thing can happenstať sa.
285
888259
2323
udeje sa niečo neočakávané.
15:03
It's what I call a paradoxparadox of ownershipvlastníctvo.
286
891249
2307
Nazývam to paradoxom priznania.
Myslel som, že budem uväznený
pod ťarchou zodpovednosti.
15:06
I thought I'd bucklepracka
underpod the weightzávažia of responsibilityzodpovednosť.
287
894989
2792
15:10
I thought my certificatecertifikát
of humanityľudskosť would be burntspálený.
288
898377
2883
Myslel som, že môj certifikát
ľudskosti bude spálený.
15:14
InsteadNamiesto toho, I was offeredponúkaný
to really ownvlastný what I did,
289
902476
3746
Miesto toho som dostal ponuku
vcítiť sa do toho, čo som urobil,
15:19
and foundnájdených that it didn't possessvlastniť
the entiretycelistvosti of who I am.
290
907148
3260
a zistiť, že to je iba časť toho, kto som.
15:23
Put simplyjednoducho,
291
911460
1361
Jednoducho povedané,
15:24
something you've donehotový doesn't have
to constitutepredstavujú the sumsúčet of who you are.
292
912845
4516
to, čo ste vykonali, ešte nevytvára
celkový obraz o tom, kto vlastne ste.
15:30
The noisehluk in my headhlava abatedspoplatňované.
293
918659
1658
Hluk v mojej hlave poľavil.
15:32
The indulgentzhovievavý self-pitysebaľútosť
was starvedhladoval of oxygenkyslík,
294
920951
4028
Zhovievavej sebaľútosti dochádzal kyslík
15:37
and it was replacedvymeniť
with the cleančistý airovzdušia of acceptanceprijatie --
295
925003
4473
a bola nahrádzaná
čistým ovzduším prijatia,
prijatie toho, že som zranil túto
nádhernú osobu, ktorá stojí vedľa mňa,
15:42
an acceptanceprijatie that I did hurtublížiť
this wonderfulbáječný persončlovek standingstojace nextĎalšie to me;
296
930658
4284
15:46
an acceptanceprijatie that I am partčasť of a largeveľký
and shockinglyotrasne everydaykaždý deň groupingzoskupenie of menmuži
297
934966
5599
prijatie toho, že som súčasťou
veľkej skupiny mužov,
15:52
who have been sexuallypohlavne violentnásilný
towardk theirich partnerspartneri.
298
940589
2682
ktorí spáchali sexuálne
násilie voči svojim partnerkám.
15:56
Don't underestimatepodceniť the powermoc of wordsslová.
299
944931
2409
Nepodceňujme silu slov.
16:00
SayingPovedal: to ThordisThordis that I rapedznásilnená her
changedzmenený my accorddohoda with myselfja sám,
300
948372
4641
To, že som Thordis povedal,
že som ju znásilnil,
vnútorne zmenilo nielen mňa
ale aj porozumenie s ňou.
16:05
as well as with her.
301
953037
1260
16:07
But mostväčšina importantlydôležitejšie,
302
955517
1472
Ale čo je hlavné,
16:09
the blamevina transferredprevedené from ThordisThordis to me.
303
957013
3076
vina sa presunula z Thorids na mňa.
16:13
FarĎaleko too oftenčasto,
304
961331
1151
Príliš často
16:14
the responsibilityzodpovednosť is attributedpripísať
to femaleŽena survivorspreživší of sexualsexuálnej violencenásilia,
305
962506
4584
sa zodpovednosť za sexuálne násilie
pripisuje ženským obetiam,
16:19
and not to the malesmuži who enactprijať it.
306
967114
2511
a nie mužom, ktorí ho páchajú.
16:22
FarĎaleko too oftenčasto,
307
970736
1150
Príliš často
16:23
the denialodmietavý postoj and runningbezat leaveslisty all partiesstrany
at a great distancevzdialenosť from the truthpravda.
308
971910
5082
popieranie a útek zanechá
obe strany ďaleko od pravdy.
16:30
There's definitelyrozhodne a publicverejnosť
conversationkonverzácia happeninghappening now,
309
978984
2780
Práve prebieha verejná diskusia,
16:34
and like a lot of people,
310
982371
2179
a podobne ako väčšina ľudí,
16:36
we're heartenedpovzbudení
that there's lessmenej retreatingustupujúce
311
984574
2590
podporujeme názor, aby sa od tejto
16:39
from this difficultnáročný
but importantdôležitý discussiondiskusia.
312
987188
2720
náročnej ale dôležitej
diskusie neustupovalo.
16:43
I feel a realskutočný responsibilityzodpovednosť
to addpridať our voiceshlasy to it.
313
991028
3638
Chápeme to ako osobnú zodpovednosť
podporiť ju našimi hlasmi.
16:50
TETE: What we did is not a formulavzorec
that we're prescribingpredpisovanie for othersostatné.
314
998072
4659
TE: Nevytvorili sme žiaden vzorec
správania sa pre iných.
16:55
NobodyNikto has the right to tell anyoneniekto elseinak
how to handlerukoväť theirich deepestnajhlbšie painbolesť
315
1003182
5533
Nikto nemá právo hovoriť druhému,
ako sa vyrovnať s najhlbšou bolesťou
17:00
or theirich greatestnajväčší errorchyba.
316
1008739
1745
alebo najväčšiu chybu.
17:03
BreakingLámanie your silenceticho is never easyjednoduchý,
317
1011336
2351
Prelomiť mlčanie nie je nikdy jednoduché
17:05
and dependingV závislosti on where
you are in the worldsvet,
318
1013711
2214
a v závislosti od toho, kde
na svete práve ste,
17:07
it can even be deadlysmrteľný
to speakhovoriť out about rapeznásilnenia.
319
1015949
3212
hovoriť o znásilnení môže
byť dokonca aj smrteľným.
17:12
I realizerealizovať that even the mostväčšina
traumatictraumatický eventudalosť of my life
320
1020088
4066
Uvedomujem si, že aj tá najtraumatizujúca
udalosť v mojom živote
17:16
is still a testamenttestament to my privilegeprivilégium,
321
1024178
2759
je výpoveďou o mojom privilégiu,
17:18
because I can talk about it
withoutbez gettingzískavanie ostracizedostrakizován,
322
1026961
3230
pretože o nej môžem hovoriť bez toho,
aby som bola spoločnosťou vylúčená
17:22
or even killedzabiť.
323
1030215
1348
alebo dokonca zabitá.
17:24
But with that privilegeprivilégium of havingmajúce a voicehlas
324
1032293
2929
Ale s privilégiom môcť hovoriť
17:27
comesprichádza the responsibilityzodpovednosť of usingpoužitím it.
325
1035246
2858
prichádza aj zodpovednosť.
17:30
That's the leastnajmenej I owedlhovať
my fellowchlapík survivorspreživší who can't.
326
1038733
4530
Prinajmešom to dlžím obetiam,
ktoré o tom hovoriť nemôžu.
17:36
The storypríbeh we'vemy máme just relayedprenáša is uniquejedinečný,
327
1044841
3066
Príbeh, ktorý sme tu
rozpovedali, je jedinečný
17:39
and yetešte it is so commonobyčajný with sexualsexuálnej
violencenásilia beingbytia a globalglobálnej pandemicepidemický.
328
1047931
4666
a napriek tomu bežný, keďže
sexuálne násilie je globálnou pandémiou.
17:44
But it doesn't have to be that way.
329
1052621
2405
Ale nemusí to tak byť.
Jedna z vecí, ktoré mi boli prospešnými
na ceste za uzdravením,
17:47
One of the things that I foundnájdených usefulužitočný
on my ownvlastný healingliečenie journeycesta
330
1055741
3016
17:50
is educatingvzdelávať myselfja sám about sexualsexuálnej violencenásilia.
331
1058781
2648
bolo samovzdelávanie o sexuálnom násilí,
17:53
And as a resultvýsledok,
I've been readingčítanie, writingpísanie
332
1061453
2414
čo viedlo k tomu, že už
viac ako desať rokov
17:55
and speakingrozprávanie about this issueproblém
for over a decadedesaťročia now,
333
1063891
2653
čítam, píšem a rozprávam o tomto probléme
17:58
going to conferenceskonferencie around the worldsvet.
334
1066568
2552
na konferenciách po celom svete.
18:01
And in my experienceskúsenosť,
335
1069144
1979
Zistila som,
18:03
the attendeesúčastníci of suchtaký eventsdiania
are almosttakmer exclusivelyvýlučne womenženy.
336
1071147
4631
že účastníčkami týchto podujatí
sú takmer výlučne ženy.
18:09
But it's about time that we stop treatingliečenie
sexualsexuálnej violencenásilia as a women'sdámske issueproblém.
337
1077013
6616
No je načase, aby sme sexuálne násilie
prestali považovať za problém žien.
18:15
(ApplausePotlesk)
338
1083653
5447
(potlesk)
18:29
A majorityväčšina of sexualsexuálnej violencenásilia
againstproti womenženy and menmuži
339
1097069
4044
Sexuálneho násilia voči ženám a mužom
sa väčšinou dopúšťajú muži.
18:33
is perpetratedspáchaného by menmuži.
340
1101137
1883
18:35
And yetešte theirich voiceshlasy are sorelybolestne
underrepresentednedostatočne zastúpené in this discussiondiskusia.
341
1103044
4408
A práve ich hlasy v týchto diskusiách
počuť žalostne málo.
18:40
But all of us are neededpotrebný here.
342
1108842
3901
Ale každý z nás je tu potrebný.
18:45
Just imaginepredstaviť si all the sufferingutrpenie
we could alleviatezmiernenie
343
1113744
3885
Len si predstavte všetko to utrpenie,
ktoré by sme mohli zmierniť,
18:49
if we daredodvážil to facetvár this issueproblém togetherspolu.
344
1117653
3934
ak by sme sa odvážili čeliť
tomu problému spoločne.
18:54
Thank you.
345
1122880
1158
Ďakujeme.
18:56
(ApplausePotlesk)
346
1124062
4267
(potlesk)
Translated by Miroslav Čeliga
Reviewed by Alena Tenzerova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKERS
Thordis Elva - Writer
Thordis Elva is one of the two authors of "South of Forgiveness," a unique collaboration between a survivor and perpetrator of rape.

Why you should listen

Thordis Elva is a firm believer in the healing potential of dialogue when it comes to ending the silence that shrouds sexual violence. In 2015, she was voted Woman of the Year in her native Iceland due to her tireless campaigning for gender equality.

As an award-winning writer, journalist and public speaker, Elva has utilized many different platforms for her activism, including plays, films and books. Her passion for equality extends to the internet, and she has toured extensively giving lectures about online bullying, non-consensual pornography and digital human rights to audiences such as the United Nations and the Nordic Council of Ministers.

Read a Q&A with Elva about her TED Talk on the TED Blog

More profile about the speaker
Thordis Elva | Speaker | TED.com
Tom Stranger - Co-author, landscape gardener
Tom Stranger is the co-author "South of Forgiveness."

Why you should listen

Social sciences and the outdoors have been both professional directions and personal themes for Tom Stranger. After studying social science and working in outdoor recreation, Tom Stranger's focus shifted towards working with young people with complex needs -- mental health challenges, substance addiction, homelessness and neurological impairment. His time working with young people has taught him the immense value of listening with intent.

Stranger has recently completed and thoroughly enjoyed a Master of Cultural Studies at the University of Sydney, and he has returned to work in the outdoors as a landscaper. During his studies, he was involved as a co-author in the writing of South of Forgiveness. He and the book's primary author, Thordis Elva, share the hope that in speaking up they will add their voices to the ever-growing public discourse around relations of gender and sexual violence.

Read a Q&A with Stranger about his TED Talk on the TED Blog.

More profile about the speaker
Tom Stranger | Speaker | TED.com